Et skridt foran ved ekstreme vejrforhold. Alt tyder på, at ... - Pantaenius

pantaenius.dk

Et skridt foran ved ekstreme vejrforhold. Alt tyder på, at ... - Pantaenius

www.pantaenius.com

Et skridt foran ved

ekstreme vejrforhold.

2008 Nr. 9

Alt tyder , at vi skal til at vænne os til anderledes voldsomme vejrtyper,

også vore breddegrader. Vi ser her nogle fotos, som viser, hvor galt det

kan gå, hvis man ikke er forberedt storme, højvande, og hvad der ellers måtte

opstå af ekstreme vejrtyper.

Billederne viser både som har været ramt

af stormvejr. Billede 3 i fotostrimlen er fra

Stubbekøbing i oktober måned hvor vinden

var nordøst ca. 15 – 20 m/sek med svære

dønninger til følge. Bådene blev kastet rundt

deres pladser, så fortøjninger sprang og

fortøjningsfjedre blev revet i stykker. Båden

billede 3 ramte molen med stævnen og

forstaget med det resultat at pinbolten, der

holder masten plads mastefoden, knækkede,

og masten hoppede ud af sporet og ned

igennem skylightet med store skader til følge.

Det er derfor uhyre vigtigt, at bådejeren

følger den aktuelle vejrmelding og tager

forholdsregler der svarer til meldingerne.

Gode råd om hvordan du sikrer din båd før

og under ekstreme vejrsituationer:

• Checke om fortøjninger skamfiler

• Sørge for dobbelte fortøjninger

• Sørge for god affendring

• Sørge for ekstra fortøjningsfjedre

• Sørge for at båden ikke kan nå

naboens bådebro og andre faste

genstande i nærheden

• Tilse båden flere gange under

storme og lignende ekstreme

vejrforhold.


Side 2

Båd som sank i 2007 Sjælland

Sunken båd. Dækker

forsikringen?

Skaderne ved synkning er normalt

dækket af kaskoforsikringen,

når synkningen skyldes pludselig og

voldsom vandindtrængning.

Er båden derimod blevet bordfyldt over

en længere periode grund af indsivning

af vand, dækker kaskoforsikringen ikke.

Derfor er det en rigtig god ide at tilse

sin båd jævnligt, så man undgår sådanne

kedelige overraskelser. Selvom selve skaden

dækkes af kaskoforsikringen, vil der altid

være udgift til selvrisiko og andre ulemper

i form af, at man må undvære båden i en

tid o.lign.

Se artikel om definition af vandindtrængning

og vandindsivning.

www.pantaenius.com 2008

Hvad er voldsom vandindtrængning

og hvor tit skal

vi se til båden?

Vi bliver ofte stillet over for spørgsmålene

• hvad er forskellen voldsom vandindtrængning og indsivning af vand?

• hvor tit skal vi se til båden?

Vandindtrængning. Der er tale om vandindtrængning, når vandet pludseligt

løber ind i båden. Ved vandindsivning er det kendetegnende, at vandet ikke

løber ind, men langsomt siver ind i båden. Vandindtrængning foregår voldsomt

og hurtigt - sammenlignet med vandindsivning – som foregår langsomt og over

længere tid.

Et eksempel vandindtrængning kan være,

hvis en slange springer af en søventil, eller

ventilen pludseligt bliver utæt, og vandet

løber ind i båden, som fyldes med vand. En

sådan pludselig hændelse vil normalt blive

erstattet af bådens kaskoforsikring.

Et eksempel vandindsivning kan være,

hvis en søventil eller en skroggennemføring

efterhånden bliver utæt og vandet siver ind

i båden. Sumpen fyldes efterhånden, og der

er behov for at lænse engang imellem. Bliver

båden ikke lænset, vil den efterhånden fyldes

med vand og eventuelt synke. Synker båden

grund af vandindsivning eller sker der

andre skader f. eks. aptering eller installationer

grund af indsivende vand, dækkes

skaderne ikke af kaskoforsikringen.

Selvom man har kaskoforsikret sin båd, er

det derfor stadig vigtigt at tilse båden med

passende mellemrum.

Hvor tit skal vi se til båden.

Vi får ofte dette spørgsmål og der findes ikke

noget entydigt svar, som dækker alle situationer.

Der er selvsagt stor forskel risici

ved at have båden til at ligge i Middelhavet

og i Grønland. Ligesom det har betydning,

om båden ligger i en isfri havn med læ for

strøm og de hårdeste vinde, eller om den

ligger i en havn, hvor den er udsat ved

bestemte strøm- og vindretninger.

I henhold til Forsikringsaftaleloven er man

forpligtet til at begrænse tab og afværge

umiddelbar fare for skader. Forsømmer

man dette, kan selskabet nægte at udbetale

erstatning eller reducere erstatningen.

En god tommelfingerregel er at passe sin

båd, som om man ikke er forsikret og derfor

selv skal betale skaderne. Så er man den

sikre side.

Skaderne ved synkning er dækket af

kaskoforsikringen, når synkningen skyldes

pludselig og voldsom vandindtrængning.

Er båden derimod blevet bordfyldt over

en længere periode grund af indsivning

af vand, dækker kaskoforsikringen ikke.

Derfor er det en rigtig god ide at tilse sin

båd jævnligt, så man undgår sådanne kedelige

overraskelser.


Nr. 9 www.pantaenius.com

Side 3

Öppna Varv Orust.

Pantaenius – nu i Sverige

Pantaenius har åbnet endnu et kontor til servicering af kunder. Denne gang i

Sverige, nærmere bestemt i Malmø. Lokaler og personale blev fundet i løbet

af 2007, og fra 1. januar 2008 er kontoret registreret og godkendt til formidling

af bådforsikringer til det svenske marked.

Bemandingen kontoret er Madeleine

Broddén, kontorchef, og Karin Götte-Idolor

og Marina Fallesen. Disse tre vil betjene de

svenske kunder sædvanlig førsteklasses

Pantaenius vis. Kontoret behersker sprogene

svensk, tysk og engelsk.

Selvfølgelig er kontoret tilknyttet Pantaenius

verdensomspændende skadesnetværk,

så skader behandles hurtigt og overalt.

Hvert år i august holder alle bådværfter rundt omkring øen Orust åbent

hus. Orust er en utroligt smuk ø beliggende i den svenske skærgård, lidt

nord for Göteborg. På øen ligger mange af de svenske bådværfter, og øen kan med

rette kaldes centrum for de stolte svenske traditioner for byggeri af lystbåde.

Der vil være udstillet både i fire havne.

Det er havnene i Ellös, Henån, Vindön og

Kungsviken. Arrangementet med åbent hus

udvikler sig til stadighed, og i 2007 var der

således udstillet omkring 200 både rundt

omkring i havnene.

På havnene i Ellös og Vindön er der ligeledes

udstilling af udstyr og tilbehør. Pantaenius

er at finde havnen i Ellös, ved Hallberg

Rassy værftet. I 2008 vil vi for 7. gang

deltage med en stand, hvor vi er parate til at

tage imod ’gamle’ som nye kunder.

Messen finder sted fra den 22.-24.08.2008.

Så tag turen til Orust og besøg værfterne og

havnene. Det er helt sikkert et besøg værd.

Samtidig kan du nyde den helt fantastiske

svenske skærgård i eftersommeren.

Kontoret har følgende kontaktinfo:

Pantaenius AB

Föreningsgatan 26

SE-211 52 Malmø

Sverige

Telefon: +46 (0)40 206660

Fax: +46 (0)40 206669

www.pantaenius.com

info@sweden.pantaenius.com


Side 4

Nye ansatte

Tom Nielsen var udkig efter nye udfordringer, før han i 2007 blev ansat

som administrationschef i Pantaenius Skandinavien i Skive. Tom Nielsen kom

fra en stilling som områdeleder ved Kystdirektoratet. Han har tidligere arbejdet

som advokat.

Han så stillingen hos Pantaenius som en

mulighed for at forene sin interesse for sejlsport

med sit arbejde. Lige fra begyndelsen

følte han sig tiltrukket af den internationale

atmosfære og den ligefremme omgangstone

blandt kollegerne hos Pantaenius.

www.pantaenius.com 2008

Den 46-årige Tom Nielsen er far til en søn

3 år. Familien bor privat kun et stenkast

fra Limfjorden og har en sejlbåd, en Albin 79,

som ofte bliver anvendt til ture fjorden. På

sådanne ture drømmer Tom undertiden om at

krydse Atlanterhavet eller sejle i Stillehavet.

Pia Toftgaard Pedersen blev i november 2007 ansat hos Pantaenius Skandinavien

i Skive.

Pia er 30 år og efter HF eksamen og handelsgymnasiet

er hun butiksuddannet. Inden hun

blev ansat hos Pantaenius arbejdede hun i en

tøjforretning. Hun bruger sin erfaring med

kundebetjening, når hun passer receptionen

hos Pantaenius. Endvidere arbejder hun med

arkivering og andre kontoropgaver.

Bådmesser 2008

Noget af det som Pia bedst kan lide ved

Pantaenius er kollegerne og den uformelle

omgangstone.

Pia´s største fritidsinteresse er ridning og

sammen med samleveren ejer hun 3 travheste,

som deltager i konkurrencer.

Vi vil gerne invitere dig til at besøge vor stand bådudstillingerne.

Vi har opstillet en liste over de vigtigste datoer til dig.

Danmark

Både i Bella 2008 - Copenhagen 23/2 – 2/3 - 2008

Flydende Bådudstilling 2008 - Kolding 15 – 17/8 - 2008

Sverige

Stockholm Int. Boat Show, Allt för Sjön 1 – 9/3 - 2008

Hallberg-Rassy, Öppna Varv 2008 - Orust 22 – 24/8 2008

Norge

Dra til Sjøs - Bergen 14 – 17/2 - 2008

Sjøen for alle 2008 - Lillestrøm 29/2 – 9/3 - 2008

Sørlandets Båtmesse - Arendal 1 – 4/5 2008

Båter i Sjøen 2008 - Kadettangen/

Sandvika, Bærum 4 – 7/9 2008


Nr. 9 www.pantaenius.com

Side 5

Nye betingelser for kaskoforsikring

– bedre dækning.

1994 etablerede Pantaenius egen afdeling i Danmark. Vi tilbød en kaskofor-

I sikring med en helt anderledes dækning end de kaskobetingelser, som andre

udbydere af bådforsikring tilbød. Konceptet var udviklet af sejlere, og det skulle

være enkelt for kunden.

Der var som standard et stort sejladsområde,

og der var ingen begrænsninger i sejladsperioden,

ligesom båden kunne ligge i vandet

hele året, hvis det var forsvarligt.

Pantaenius kunne ikke beråbe sig underforsikring.

Værdien af båden var den aftalte

forsikringssum (fast sum), så man havde

sikkerhed for erstatningens størrelse ved

totalskade. Der skete ikke fradrag for forbedringer

eller værdiforøgelse ved reparation.

Konceptet var så stor en succes, at Pantaenius

hurtigt opnåede en betragtelig markedsandel.

Vi var kommet for at blive.

Pantaenius har nu i 2007 ændret kaskobetingelserne

efter en årrække med uændrede

betingelser.

Hvorfor så ændre noget, som

har været en succes?

Pantaenius har i de nye betingelser ikke

ændret de principper, der gør Pantaenius

kaskoforsikring unik det danske marked

for bådforsikring.

Men verden omkring os har ændret sig, og

for mange er den blevet mindre. Mange

tager langfart til eksotiske steder, hvor

der er andre risici, som pirateri og røveri.

Flere køber båden i udlandet eller får den

transporteret til udlandet for at sejle der i en

periode. Dyrt udstyr til båden, som f. eks. sejl

og elektronik transporteres ofte særskilt med

skib eller fly frem til båden.

Derfor har mange fået et andet behov for

forsikringsdækning, og det er for at dække

dette behov, vi har ændret betingelserne for

kaskoforsikringen. Samtidig har vi præciseret

betingelserne, så det er mere tydeligt, hvad

der er dækket, og hvad der ikke er dækket

af forsikringen.

Blandt andet er det præciseret, at skader

ved vandindtrængning er dækket, når vandindtrængningen

er voldsom og er opstået

pludselig. (Se særskilt artikel andetsteds i

Pantaenius News om dette). Ligeledes er

det præciseret, at skader sejl kun dækkes

som følge af pludselig opstået tab eller skade

riggen eller tyveri.

De væsentligste ændringer

Udover præciseringerne om vandindtrængning

og dækning af skader sejl er de

væsentligste ændringer, at forsikringen nu

også dækker:

• røveri og pirateri

• sø- og lufttransport af komponenter

og udstyr til fartøjet overalt i verden

• ulovlig tilegnelse af fartøjet ved

charter (fartøjet afleveres ikke igen)

når forsikringen er tegnet med

charterdækning

• skader som følge af kortslutning,

svidning og ulmen. Efter de gamle

betingelser dækkedes kun skader

ved ildsvåde (åben ild)

• retshjælpsforsikring omfattende de

fleste europæiske lande

Kaskopræmien er fremover i lighed med

branchen som helhed indeksreguleret.

Retshjælpsforsikringen

Tidligere skulle man tegne en tillægsforsikring,

hvis man ønskede retshjælpsforsikring.

Nu er retshjælpsforsikringen en del af

kaskoforsikringen uden merpræmie. Den

dækker det meste af Europa (Grækenland

og de græske farvande er undtaget). Retshjælpsdækningen

kan for eksempel blive

aktuel ved tvister i forbindelse med køb

eller salg af båden. Retssager i udlandet om

køb eller salg af båden eller tvister opstået

ved værftsarbejde båden i udlandet

er ofte komplicerede, men Pantaenius´s

retshjælpsbetingelser er tilpasset disse

forhold. Se retshjælpsbetingelserne

www.pantaenius.dk.

Hvornår træder ændringerne

i kraft?

Ændringerne træder i kraft ved hovedforfald,

når der udsendes opgørelse over det næste

års præmie. De fleste kunder er derfor allerede

overgået til de nye betingelser, og for de

sidste sker det til hovedforfald mellem den

1. januar og den 30. april 2008.

Vi har udsendt brev med de nye betingelser

til alle kunder, hvor vi orienterede om de

vigtigste ændringer. Brevet medførte en

række spørgsmål, som vi naturligvis dengang

svarede . Men vi håber med denne artikel

at have svaret eventuelle spørgsmål, som

ændringerne måtte give anledning til.


Side 6

Norges Seilforbund

autoriserer nye

kursarrangører for

”ISAF approved

offshore personal

survival courses”.

Etter at det gjennom flere år har

gått en noe opphetet debatt

omkring behovet for og hvem som

skal få arrangere kurs for personlig

sikkerhetstrening (”ISAF-approved”)

– vil nå Norges Seilforbund autorisere

nye arrangører for slike kurs.

Der er opprettet et råd som skal innstille

nye arrangører etter søknad og NSF

regner med at de ved å autorisere rundt

6 arrangører nyåret, skal kunne dekke

behovet i 2008 for slike kurs i Norge.

Det er hovedsakelig i syd Norge en vil

finne disse arrangørene med et tyngdepunkt

rundt Oslo og et Vestlandet

rundt Bergen.

Kursen er stort sett lagt opp over 2 dager,

der en dag går med til teori og en dag

er lagt opp mer praktisk med trening i

basseng/sjø, flåtetrening, bruk av nødraketter,

førstehjelp, brannslukning, osv.

I første rekke er det deltakere de større

offshore regattaene som må ha kurs ( minst

30 % av besetningen inklusiv rormannen )

men kursene vil være nyttige for alle som

ferdes sjøen.

For ytterligere informasjon se

www.seiling.no

www.pantaenius.com 2008

”Mi Casa” –

eventyret der gik grund

Vor lille familie, to voksne og to små børn, plaskvåde og udmattede, kommer

vadende ind et 5-stjernet resort, i Puerta Plasa, Den Dominikanske

Republik (DR). Og hvordan er vi havnet der?

Planerne om en langtur startede i foråret

2005. Vi erhvervede i New York en Sweden

Yacht 38. 5. Juli 2006 gik vi om bord i ”MI

CASA” i New York. De næste måneder stod

sejlads langs østkysten af USA og Intercoastal

Waterways (ICW), for at få rutine

med båd og familieliv ombord.

Krydsningen til Bahamas foregik fra West

Palm Beach i Florida. Båd og udstyr

udsættes for stor slitage sådan en tur. Vi

havde haft flere uheld undervejs, bl.a. med

motoren, det kneb med batterikapacitet, og

riggen viste alvorlige tegn slitageskader.

Men Bahamas var det vanskeligt at skaffe

reservedele.

Vi forlod Cat Island i silkesejlads og fuld

sejlføring vej mod DR, men det andet

døgn blæste det op til 35 knob, og søen blev

voldsom. Vi måtte reducere sejlføringen, både

grund af uheld og den hårde vind. Derfor

blev vi forsinket og nødsaget til at ankre op

for natten, da vi ikke turde sejle langs med

kysten ind til marinaen med kun spansktalende

radioguide. Der var god plads, ca. 8 m

dybde, lidt vind, store dønninger. Klokken

var ca. 02.30, og vi var totalt udmattede.

Kl. 05.30 blev vi vækket af et brag. Vi sprang

dæk. Båden lå oppe et rev meget

nærmere land. Store dønninger løftede

båden. Vi forsøgte at komme af revet for

motor, men det var umuligt. Inden længe

var kølen borte, og vandet fossede ind.

Gummibåden var allerede i vandet. Vi

nåede at få sendt mayday, gribe mappen

med skibspapirer og pas og få redningsveste

. Vi roede ind mod land, gummibåden

var fyldt med vand, og det var som at ro en

supertanker.

Endelig kom vi til stranden, og nu træder

vi ind i historien, hvor den startede, i den

eksklusive resort. Den 17. januar 2007

var eventyret med ”Mi Casa” slut efter 7

måneder. Hjælpsomheden blandt personalet

var stor, da situationen gik op for dem. Vi

fik værelse, håndklæder og spisebilletter til

frokostbuffet’en! Inden længe blev Tryggve

afhentet af en marineofficer for at besigtige

vraget. Der blev sat bevæbnet vagt ved vraget

døgnet rundt for at forhindre plyndring.

Pantaenius blev kontaktet. 2 lokale brødre

blev sat opgaven med at bjerge vraget.

Det meste var ødelagt, men vore fotos fra

sejladsen blev mirakuløst reddet – og en

intakt pose cornflakes blev anvendt som

kriseterapi over for Trym. Begrebet kriseterapi

er ikke-eksisterende de kanter. Men

vi fandt en umådelig hjælpsom befolkning.

Vi besluttede at blive i DR i nogle måneder,

fik besøg fra Norge og forsøgte i det hele

taget selv at komme overens med tabet af

vort hjem, ”Mi Casa”. Vi var trods alt heldige

at komme uskadt fra det hele. – Og vi skal

have båd igen.


Nr. 9 www.pantaenius.com

Side 7

Operation bjergning

Det siger sig selv, at enhver skipper vil gøre alt for at undgå en faretruende

situation vandet. Men alligevel kan en motorskade, en knækket ankerkæde,

en navigeringsfejl eller blot et øjebliks uopmærksomhed føre til at slæbehjælp

eller bjergning bliver nødvendigt. Og de dage er forbi, hvor bjergeren vil stille sig

tilfreds med at få stukket en god flaske over rælingen som betaling.

Det er set, at også private bjergere stiller krav

om bjergeløn i størrelsesordenen 100% af

bådens værdi eventuelt sammen med beslaglæggelse

af båden fra bjergerens side. Sådanne

situationer fører i de fleste tilfælde til kostbare

og besværlige procedurer begyndende

med en forsikringsgaranti for overhovedet

at få båden ud af arresten og derefter de

endelige forhandlinger om bjergelønnens

størrelse, ofte ved retsinstansernes hjælp.

Størrelsen af bjergeløn og slæbehjælp (ved

sidstnævnte har der ikke været fare for fartøj

og besætning) er reguleret af international

ret sammen med en international aftale om

bjergning.

I henhold til disse bestemmelser er der en

række omstændigheder, der er afgørende

for beløbenes størrelse: værdien af det bjergede

fartøj, bjergerens reelle anstrengelser

omkring bjergningen, vejrforhold samt

lokale forhold i det hele taget.

Det er naturligvis som oftest yderst stressende

for en skibsfører, når båden skal

bjerges. Derfor kan det ikke anbefales at

Brand i Ishøj

Natten mellem den 24-25 februar 2007 udbrændte et større antal både under

vinteroplægningen Hundige Havn, Sjælland.

Pantaenius havde tre udbrændte både

samt en mindre sod-/brandskade. Branden

forhandle bjergeløn før eller under selve

bjergningen. Nævn ingen konkrete beløb og

skriv ikke under aftaler, før du har rådført

dig med Pantaenius. I den ideelle situation

kontakter du straks Pantaenius og lader vore

eksperter stå for de videre forhandlinger. I

den sammenhæng er det betryggende at

vide, at omkostninger ved sådanne skadesituationer

(umiddelbar fare for besætning

og båd) er fuldt medforsikret af kaskoforsikringen

– uden begrænsninger.

Men hvis bjergeren insisterer at få en

aftale i stand før bjergningen, bør den

være baseret Lloyds Open Form (LOF).

Foruden princippet ”no cure – no pay”

(intet resultat – ingen betaling) indeholder

den også en voldgiftsbestemmelse, som

i tilfælde af senere uoverensstemmelser

medfører øget retssikkerhed.

I øvrigt bør Pantaenius straks kontaktes.

Derudover bør der ikke foreligge nogen

aftale om bådens værdi eller andet specifikt,

og endelig skal der hurtigst muligt skrives

en havarirapport.

var opstået i en større motorbåd og havde

efterfølgende bredt sig til ca 15 både

vinterpladsen.

Dette viser hvor forsigtig man skal være med

230 V installation i både under henliggen

land. Fotoet viser et af de udbrændte

fartøjer.

”Drømmen”

Ungt par vej deres drømmerejse.

Den første dag blev

det hårdt vejr i Nordsøen, og de bad

om assistance.

Situationen krævede, at det blev helikopter-assistance,

der undsatte det unge

par. ”Drømmen” blev taget med slæb

af et nærliggende fiskefartøj. Så vidt vides

har det unge par stadig planer om den

store tur, men sparer op til en større båd!

Tips om overdækning af både,

fugt og udluftning.

Mange vælger at overdække deres båd

med presenning, når den står ude om

vinteren, for at undgå at regnvand trænger

ind. Det er imidlertid vigtigt, at båden

ikke pakkes helt ind i presenningen men

at der er god luftgennem-strømning under

presenningen, så man undgår de værste

fugtproblemer grund af kondens.

Samtidig vil vi advare mod brandrisikoen

ved at bruge elektriske varmeblæsere og

halogenlamper.


Nr. 9 www.pantaenius.com

Side 8

Pantaenius Worldwide

Skandinavien

Pantaenius GmbH & Co. KG

Østerbro 11 · 7800 Skive · Danmark

Tel. +45-97-51 33 88

Fax +45-97-51 33 89

Pantaenius AB

Föreningsgatan 26

211 52 Malmö · Sverige

Tel. +46-40-20 66 60

Fax +46-40-20 66 69

Tyskland

Pantaenius GmbH & Co. KG

Grosser Grasbrook 10 · 20457 Hamburg

Tel. +49-40-37 09 10

Fax +49-40-37 09 11 09

Ismaninger Str. 19 · 81675 München

Tel. +49-89-99 84 34 20

Fax +49-89-99 84 34 21

Middelhavet

S.A.M. Pantaenius Monaco

34, Quai Jean-Charles Rey

98000 Monaco · Monaco

Tel. +377-97 98 43 43

Fax +377-97 98 43 40

Pantaenius Spain S.L.

Correduría de Seguros para Yates

c/.Torre de Pelaires, 5

07015 Palma de Mallorca · Spanien

Tel. +34-971-70 86 70

Fax +34-971-70 86 71

Pantaenius d.o.o.

za zastupanje u osiguranju

Hektorovićeva 2

10000 Zagreb · Kroatien

Tel. +385-1-460 04 20

Fax +385-1-460 04 22

England

Pantaenius UK Limited

Marine Building, Victoria Wharf

Plymouth, Devon PL4 0RF

Tel. +44-1752-22 36 56

Fax +44-1752-22 36 37

Østrig

Pantaenius Versicherungsmakler GesmbH

Am Heumarkt 7 · 1030 Wien

Tel. +43-1-710 92 22

Fax +43-1-710 92 22 13

USA *

affiliated. be may it which with group

Forholdsregler i tilfælde

Pantaenius the of entity

af skader

any from entity

• Oplys venligst, hvilke tidspunkter af dagen du kan træffes.

distinct

• Forsøg at minimere skaden mest muligt.

and

• Indbruds-, tyveri- og brandskader skal under alle omstændigheder meldes til

separate a is

nærmeste politi.

and

• Tag billeder af skaden (nærbilleder), så denne bedre kan vurderes.

York

• Indsend omkostningsoverslag og værdidokumentation.

New of

• Ved kollisionsskader oplyses modpartens navn og adresse.

laws the

• Hvis skaden besigtiges af en ekspert, bør du selv være til stede.

under

• Dit erstatningskrav må ikke overdrages til værftet eller virksomheden, der

udfører reparationen.

incorporated

• Indsend alle regninger samlet.

corporation

Pantaenius – ske hvad der vil

independent an is It states. other in as

Nødnumre

Kolofon

well as

Pantaenius America Ltd.

N

447 East Boston Post Rd.

York

ormal kontortid er 9-16 ugens Udgiver

New

Mamaroneck, NY 10543

of

4 første dage og 9-15 fredag Pantaenius GmbH & Co. KG

Tel. +1-914-381 20 66

state the

telefon nummer +45-9751 3388. Østerbro 11 · 7800 Skive

in

Fax +1-914-381 20 52

Tel. +45-9751 3388 · info@skive.pantaenius.com

licensed

Uden for kontortid kan følgende numre

Pantaenius America Ltd.

1 Washington Street

broker

anvendes i nødstilfælde:

Produktion/Design:

Newport Shipyard · Newport, RI 02840 insurance

Headquarters | Hamburg Werbeagentur

an

Tel. +1-401-619 1499

is

John Bislev: +45-2122 0888 Stadtdeich 27 · 20097 Hamburg

Ltd.

Fax +1-401-619 1495

Lars Larsen: +45-4044 8018 Tel. +49-40-87 87 999 - 0

America

Michael Møller: +45-2230 3733 info@hqhh.de · www.hqhh.de

info@skive.pantaenius.com

Gert Toft: +45-2254 3374 www.pantaenius.com

Pantaenius *

More magazines by this user
Similar magazines