Et skridt foran ved ekstreme vejrforhold. Alt tyder på, at ... - Pantaenius

pantaenius.dk

Et skridt foran ved ekstreme vejrforhold. Alt tyder på, at ... - Pantaenius

Nr. 9 www.pantaenius.com

Side 5

Nye betingelser for kaskoforsikring

– bedre dækning.

1994 etablerede Pantaenius egen afdeling i Danmark. Vi tilbød en kaskofor-

I sikring med en helt anderledes dækning end de kaskobetingelser, som andre

udbydere af bådforsikring tilbød. Konceptet var udviklet af sejlere, og det skulle

være enkelt for kunden.

Der var som standard et stort sejladsområde,

og der var ingen begrænsninger i sejladsperioden,

ligesom båden kunne ligge i vandet

hele året, hvis det var forsvarligt.

Pantaenius kunne ikke beråbe sig underforsikring.

Værdien af båden var den aftalte

forsikringssum (fast sum), så man havde

sikkerhed for erstatningens størrelse ved

totalskade. Der skete ikke fradrag for forbedringer

eller værdiforøgelse ved reparation.

Konceptet var så stor en succes, at Pantaenius

hurtigt opnåede en betragtelig markedsandel.

Vi var kommet for at blive.

Pantaenius har nu i 2007 ændret kaskobetingelserne

efter en årrække med uændrede

betingelser.

Hvorfor så ændre noget, som

har været en succes?

Pantaenius har i de nye betingelser ikke

ændret de principper, der gør Pantaenius

kaskoforsikring unik det danske marked

for bådforsikring.

Men verden omkring os har ændret sig, og

for mange er den blevet mindre. Mange

tager langfart til eksotiske steder, hvor

der er andre risici, som pirateri og røveri.

Flere køber båden i udlandet eller får den

transporteret til udlandet for at sejle der i en

periode. Dyrt udstyr til båden, som f. eks. sejl

og elektronik transporteres ofte særskilt med

skib eller fly frem til båden.

Derfor har mange fået et andet behov for

forsikringsdækning, og det er for at dække

dette behov, vi har ændret betingelserne for

kaskoforsikringen. Samtidig har vi præciseret

betingelserne, så det er mere tydeligt, hvad

der er dækket, og hvad der ikke er dækket

af forsikringen.

Blandt andet er det præciseret, at skader

ved vandindtrængning er dækket, når vandindtrængningen

er voldsom og er opstået

pludselig. (Se særskilt artikel andetsteds i

Pantaenius News om dette). Ligeledes er

det præciseret, at skader sejl kun dækkes

som følge af pludselig opstået tab eller skade

riggen eller tyveri.

De væsentligste ændringer

Udover præciseringerne om vandindtrængning

og dækning af skader sejl er de

væsentligste ændringer, at forsikringen nu

også dækker:

• røveri og pirateri

• sø- og lufttransport af komponenter

og udstyr til fartøjet overalt i verden

• ulovlig tilegnelse af fartøjet ved

charter (fartøjet afleveres ikke igen)

når forsikringen er tegnet med

charterdækning

• skader som følge af kortslutning,

svidning og ulmen. Efter de gamle

betingelser dækkedes kun skader

ved ildsvåde (åben ild)

• retshjælpsforsikring omfattende de

fleste europæiske lande

Kaskopræmien er fremover i lighed med

branchen som helhed indeksreguleret.

Retshjælpsforsikringen

Tidligere skulle man tegne en tillægsforsikring,

hvis man ønskede retshjælpsforsikring.

Nu er retshjælpsforsikringen en del af

kaskoforsikringen uden merpræmie. Den

dækker det meste af Europa (Grækenland

og de græske farvande er undtaget). Retshjælpsdækningen

kan for eksempel blive

aktuel ved tvister i forbindelse med køb

eller salg af båden. Retssager i udlandet om

køb eller salg af båden eller tvister opstået

ved værftsarbejde båden i udlandet

er ofte komplicerede, men Pantaenius´s

retshjælpsbetingelser er tilpasset disse

forhold. Se retshjælpsbetingelserne

www.pantaenius.dk.

Hvornår træder ændringerne

i kraft?

Ændringerne træder i kraft ved hovedforfald,

når der udsendes opgørelse over det næste

års præmie. De fleste kunder er derfor allerede

overgået til de nye betingelser, og for de

sidste sker det til hovedforfald mellem den

1. januar og den 30. april 2008.

Vi har udsendt brev med de nye betingelser

til alle kunder, hvor vi orienterede om de

vigtigste ændringer. Brevet medførte en

række spørgsmål, som vi naturligvis dengang

svarede . Men vi håber med denne artikel

at have svaret eventuelle spørgsmål, som

ændringerne måtte give anledning til.

More magazines by this user
Similar magazines