Lindebladet Frederiksberg Konservative - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative - Konservative Folkeparti

Lindebladet

Frederiksberg

Konservative

Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår C for: Kontinuitet · Kvalitet · Fornyelse

Kommunalvalg

den 19. november 2013

Vi stiller op for byens parti

Frederiksberg Konservative!

www.frederiksberg-konservative.dk


Kontinuitet, kvalitet og fornyelse

Af Claus Wagenblast-Franck, formand for vælgerforeningen

Det var en fornøjelse på vores

opstillingsgeneralforsamling at

præsentere den konservative liste

over kandidater til kommunalvalget

den 19. november i år.

Der er tale om et bundsolidt

hold af frederiksbergborgere, som

sammen med borgmester Jørgen

Glenthøj vil kæmpe for og udvikle

det Frederiksberg, som vi alle

holder af. Det konservative hold

går til valg under sloganet ”kontinuitet,

kvalitet og fornyelse” samt

det velkendte ”ta’ parti for Frederiksberg

- vores fælles ansvar”.

Det har været nemt at finde

kandidater til det konservative

hold, idet mange frederiksbergborgere

lokalpolitisk gerne vil

støtte op om den linje, som borg-

Den konservative vælgerforening

Frederiksberg

Tlf. 33 31 94 10

frederiksberg@konservative.dk

www.frederiksberg-konservative.dk

Postadresse:

Frederiksberg Konservative

Postboks 9, 2000 Frederiksberg.

CVR DK 3119 6949

Bankkonto: 9570 9684727

2 – Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår

mester Jørgen Glenthøj og Frederiksberg

Konservative står for.

Selve kampagnen bliver også

denne gang opdelt i to niveauer.

Den overliggende kampagne

bliver som tidligere en borgmesterkampagne,

hvor vi bl.a.

skal sikre os stemmerne fra de

vælgere, der bakker op om vores

linje på Frederiksberg, men som

ikke nødvendigvis vil stemme

konservativt til folketingsvalgene.

Ligeledes skal vi med borgmesterkampagnen

mobilisere alle

vores trofaste kernevælgere.

Ved siden af dette er der de

enkelte kandidaters personlige

valgkamp. Da kandidaterne er

opstillet prioriteret sideordnet,

har alle kandidater sammen

mulighed for at blive valgt, idet

antallet af personlige stemmer er

afgørende. Det drejer sig for den

enkelte kandidat om at få samlet

et hold omkring sig af venner og

bekendte, der kan hjælpe i valgkampen,

om at bruge og samle

sit netværk, at komme ud på

gader og stræder for at møde

Bestyrelsen valgt 31. januar 2013:

Formand: Claus Wagenblast-Franck

Næstformand: Bente Winkel

Kasserer: Jørgen Gawinetski

Øvrige bestyrelse: Peter Kastoft, Jette Bøgeby,

Jette Nøhr, Poul-Erik Mølgaard Rasmussen,

Erika Linnemann og Casper Strunge

Suppleant: Sten Duurloo

Konservativ Ungdom: Emil C. Østergaard

vælgerne samt om at gøre sig

synlig med læserbreve i lokalaviserne

i god tid før valget.

Selv om vi denne gang har et

ungt folketingsmedlem, der ønsker

at bidrage til holdet, er det vigtigt

at slå fast, at der ikke vil blive blandet

landspolitik ind i valgkampen.

Vi går til valget på temaer, der

retter sig mod det, som er nærværende

for frederiksbergborgerne.

Overordnet er temaet derfor,

at Frederiksberg er en by i rivende

udvikling, men at vi samtidig

ønsker at holde fast i vores særlige

identitet som hovedstadens

grønne hjerte. Der er styr på

kommunens økonomi på den

korte og den lange bane, så vi på

den ene side kan sikre en lav skat

og samtidig udvise social ansvarlighed

for de udsatte i vores by.

Der er meget at slås for, og

med et så stærkt hold af kandidater

– herunder vores mange

nuværende dygtige og erfarne

medlemmer af den konservative

gruppe – har vi et godt udgangspunkt

for et godt valg.

Lokal K-profil optaget i talentprogram

Rådmand Simon Aggesen er

blevet udvalgt til Det Konservative

Folkepartis talentprogram for

unge politikere

Sammen med 18 andre unge

konservative politikere er Simon

Aggesen udtaget til det nystartede

talentprogram, der over 1 ½

år tilbyder bl.a. træning i politik,

kommunikation og personlig

udvikling.

Vælgerforeningens

kontorfunktioner

varetages af

Birthe Aasted


Frederiksberg er noget ganske særligt

Af borgmester Jørgen Glenthøj (C)

Det er sagt før, men det bliver

ikke mindre rigtigt af at blive

gentaget: Frederiksberg er noget

ganske særligt.

Og en anden ting, som også er

sagt før, og som heller ikke bliver

mindre rigtig af at blive gentaget:

Det har vi konservative sikret

gennem mange år.

Og her vil jeg gerne tilføje, at

Frederiksberg har brug for, at vi

bliver ved med at sikre dette.

Vi konservative på Frederiksberg

har altid ført en bæredygtig

politik. Økonomisk, miljømæssigt

og socialt. Vi har bevaret det

klassiske Frederiksberg, samtidig

med at vi har formået at

forny det – vi har forandret for at

udvikle og bevare.

Det har betydet, at Frederiksberg

i dag er blandt landets mest

attraktive kommuner. Byen er

grøn med god social service og

en økonomi, som mange kommuner

misunder os.

Frederiksberg er effektivt

drevet og har landets tredjelaveste

skattesats på 23,1 pct, samtidig

med at Frederiksberg-bor-

19. årgang nr. 1 · 2013

Lindebladet er medlemsblad for

Frederiksberg Konservative

Oplag: 1.000 stk.

Nr. 2 · 2013

Udkommer ultimo spetember 2013.

Deadline den 6. september.

Annoncer/tryk: SH Grafik · Tlf. 2142 6465

shg@shgrafik.dk · www.shgrafik.dk

gerne er mere tilfredse med de

kommunale tilbud end borgerne i

landets øvrige kommuner.

Med et sådant afsæt kunne

man godt blive fristet til at hvile

på laurbærrene.

Men det ville være forkert at

løsne grebet om den stramme

styring.

Vi skal holde fast i effektiviseringskursen

og samtidig tænke

i nye løsninger, så Frederiksberg

fortsat er noget ganske særligt -

også i fremtiden!

Frederiksberg er en vækstkommune.

Vi bliver stadig flere

borgere i kommunen.

Ikke fordi vi bygger flere boliger

til flere borgere, men fordi

børnefamilierne ønsker at bo i

vores dejlige by og ikke flytter

i hus og have. Derfor om- og

nybygger vi skoler og daginstitutioner

og skaber rum for fritidsudfoldelser

for de unge uden at

glemme vores forpligtelser over

for byens øvrige borgere.

Regeringens meget snævre

såkaldte servicerammer og

anlægsrammer giver derfor særlige

udfordringer for Frederiksberg.

Vi skal drive kommunen til

borgernes tilfredshed, samtidig

med at vi effektiviserer os til

vækst og udvikling. Faktisk har vi

selv penge i kassen. Men regeringen

forhindrer os i at investere

i vores by, som vi kunne ønske.

Vi må derfor løbende prioritere

Redaktionen: Web-redaktionen

www.frederiksbergkonservative.dk

Klaus Hougaard Pedersen

houpeder@gmail.com

Redaktør Karsten

Skawbo-Jensen

Peter Kastoft

Jette Bøgeby Casper Strunge

Nils-Ole Heggland

f.eks. daginstitutioner, skoler,

kunstgræsbaner, plejehjem,

cykelstier og grønne tiltag.

At finde balancen i dette forudsætter

både erfaring og vilje

til at inddrage andre partier i den

løbende prioritering. Den opgave

kan jeg forsikre Lindebladets

læsere om at både jeg og hele

den konservative gruppe er klar til

fortsat at løse med både energi

og gåpåmod.

Nyd livet i M.G. Petersens

Familiehave

Hver dag serveres platter,

kolde borde, smørrebrød

samt á la carte fra det gode

traditionelle danske køkken

Vi glæder os til at byde

dig velkommen

Pile Allé 16 · 3616 1133

www.petersensfamiliehave.dk

ADVOKATFIRMAET

HAGEN HAGENSEN

Arv · Testamenter

Skifte · Bodeling

Advokat

Frants Hagen Hagensen

Frederiksberg Allé 51 · 1820 Frederiksberg C

Tlf. 33 31 10 30 · hagensen@mail.dk

Klaus Hougaard

Pedersen

Har du fået e-mail eller

en ny e-mailadresse

Brug e-mail til nem, hurtig og billig

kommunikation til vælgerforeningen.

Send din relevante snabelaadresse til

frederiksberg@konservative.dk.

Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår – 3


Karsten Skawbo-Jensen

eneste frederiksbergkandidat

til regionsrådsvalget

Af Karsten Skawbo-Jensen

Den 10. april på opstillingsmødet

i Auditoriet på Herlev Hospital

blev der valgt 30 konservative

kandidater til regionsrådsvalget.

Jeg er glad for, at jeg fik en fin

placering som nr. 5 på listen.

Vores helbred er vigtigt, men

skrøbeligt. Når vi bliver indlagt,

skal det gøres rigtigt første gang.

Kvaliteten af behandlingen skal

være god, og patientsikkerheden

skal være høj. Standarder og procedurer

skal overholdes. Der skal

være sammenhæng i behandlingsforløbet,

ikke kaos, hvor

den ene hånd ikke ved, hvad den

anden gør.

Rammerne, ressourcerne,

bemandingen og kommunikationsvejene

skal være i orden, så

alt dette kan lade sig gøre.

Kursen skal holdes

Af Nikolaj Bøgh, medlem af kommunalbestyrelsen

Som nyt medlem af kommunal-

bestyrelsen har det været meget

spændende gennem det seneste

års tid at deltage i arbejdet i den

konservative gruppe på rådhuset,

som er præget af stor erfaring,

kompetent ledelse og en klar linje

for det Frederiksberg, som vores

parti gennem mere end 100 år

har stået i spidsen for. Det er

derfor også med stor entusiasme,

jeg agter at deltage i kampen for

4 – Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår

I 7 år formand for Patientforeningen Danmark, derefter i

5 år formand for Landsforeningen mod Brystkræft. Forfatter

til ”Patienthåndbog” (Gads Forlag, 2005). Medlem af regionsrådet

fra 2010 (Kvalitetsudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget,

Regionaludvalget, Videnskabsetisk Komité).

Sundhedsvæsenet er heldigvis

en positiv oplevelse for flertallet,

men et for stort mindretal oplever

ting, som giver utryghed og

risiko. Der er gode tiltag, og der

er ildsjæle. Men der er lang vej

endnu, før vi har et sundhedsvæsen

i verdensklasse.

Der er ikke brug for ”tilfredsere”,

men for engagerede sundhedspolitikere,

som udfordrer

sundhedssystemet med saglig og

konstruktiv kritik. Og det virker!

Jeg er glad for at kunne fortælle

denne solstrålehistorie: I mine 3½

år i Region Hovedstaden er tallene

for den hospitalsrelaterede dødelighed,

de såkaldte HSMR-tal,

faldet med 10 pct. Vores region

har dermed den laveste hospitalsdødelighed

blandt landets fem

at sikre, at vi også efter den 1.

januar 2014 kan være garanter

for en kommune, som præges af

klare konservative værdier. Her

Frederiksberg driver vi - på

grundlag af et bredt og velfungerende

samarbejde i kommunalbestyrelsen

- en kommune med

fokus på en borgernær service

af høj kvalitet til så lav en pris

som muligt. Hvis nogen tror, at

kommunalpolitik er ligegyldigt,

regioner. Det vil jeg naturligvis

langt fra tage æren for alene. Den

tilfalder også andre politikere,

forvaltningen, ledelserne og de

mange ansatte på hospitalerne.

Det har været et langt sej træk.

Men vi skal videre, og dødeligheden

skal endnu længere ned.

Da jeg er eneste frederiksbergkandidat

til regionsrådsvalget,

håber jeg, at mange lokalt vil

støtte op om mit kandidatur, så

Frederiksberg kan beholde sin

repræsentant i regionsrådet. Jeg

vil arbejde målrettet på, at vi

alle sammen, både patienter og

ansatte, får det sundhedsvæsen,

vi fortjener; et sundhedsvæsen

frigjort fra den socialdemokratiske

beton og med patienten i centrum.

så behøver de bare at vende blikket

imod vores ”nabokommune”

København, hvor tingene fungerer

fundamentalt anderledes.

Den politiske linje, som præger

kommunen, spiller en stor rolle

for borgerne, som gang på gang

udtrykker deres store tilfredshed

med deres kommune. Derfor har

vi som konservative også en forpligtelse

til at holde kursen i de

næste 4 år.


Børn skal ikke tvinges i heldagsskole

Af partiformand Lars Barfoed, Det Konservative Folkeparti

Årene i folkeskolen har afgørende

betydning for vores børns fremtidige

muligheder i livet. Derfor er

det vigtigt, at forhandlingerne om

fremtidens folkeskole ender med

et godt resultat. Vi skal fokusere

mere på børnenes udbytte af

undervisningen.

Vi har i forhandlingerne fremlagt

vores krav til en bedre folkeskole.

Vi vil have mere undervisning

i dansk og matematik. Vi

ønsker engelsk fra første klasse

og andet fremmedsprog fra femte

klasse. Og bliver der plads til mere

idræt på skoleskemaet, er det også

noget, vi støtter. Vi ønsker kort

sagt fagligheden og dannelsen

styrket i folkeskolen. Det vil betyde

BEDEMANDEN

Nyelandsvej 12 · Tlf. 38 19 02 70

Peter Bangs Vej 77 · Tlf. 38 19 07 15

Godthåbsvej 177 · Tlf. 38 34 90 90

bedemanden@mail.dk

flere timer i skolen, men det er

langt fra det samme som regeringens

ønske om en heldagsskole.

Efter min mening er regeringen

godt i gang med at diktere,

hvad børn skal lave i deres fritid.

Forældrene skal ikke længere

bestemme, om børnene skal gå

til spejder eller sport efter skoledagen.

Regeringen vil centralistisk

gennemføre en heldagsskole med

aktivitetstimer mellem undervisningstimerne

med andre medarbejdere

end lærerne, der skal stå

for fritidsaktiviteter og lektiehjælp.

Det kommer Konservative ikke til

at lægge stemmer til.

Vi vil ikke fratage forældre

og børn deres frihed til selv at

bestemme, hvordan de vil bruge

deres eftermiddag. Familielivet

skal ikke institutionaliseres

og lægges i tvungne rammer

fra Christiansborg. Tværtimod.

Retten til selv at bestemme, hvad

man vil bruge sin frihed til efter

endt skoledag, skal fortsat ligge

hos børnene og deres forældre.

Svarer hele døgnet – også weekend og helligdage

✓ Omsorg og personlig service

✓ Altid skriftligt prisoverslag

✓ Gratis advokatrådgivning om

arv og testamente

✓ Sorgterapi hos psykolog

Ring eller kom ind og få ”Min sidste vilje”

og vores pjecer ”Det sidste farvel” & ”Arv og

bobehandling” gratis.

Amager Autolakering

Tre årtier med styr på kvaliteten

Bjørnbaksvej 14 · 2770 Kastrup · TLF. 3250 2300

Den eksisterende folkeskole

skal ikke vendes på hovedet og

omdannes til en opbevaringsanstalt

på fuld tid for alle elever.

Det er vigtigt at hjælpe bogligt

svage elever, men det kan ske

ved at tilbyde lektiehjælp eller

oprette lektiecafeer. Heldagsskolen

må aldrig blive en national

ambition, men der skal være

frihed i de enkelte lokalsamfund

til at oprette heldagsskoler, hvis

det giver mening for eksempel af

sociale hensyn.

Samtidig er det mangel på

respekt for lærerne, at andre faggrupper

bare kan stå for dele af

skoledagen. Det Konservative

Folkeparti vil satse på vore dygtige

skolelærere.

Vi forhandler om en ny folkeskole

med et åbent sind. Men vi

deltager ikke i en endelig aftale, der

begrænser alle børns frihed, fjerner

forældrenes ansvar og forhindrer

familiernes fri udfoldelse og spontanitet

i en stor del af dagen.

Hanne Riis

Peder Nordahl

www.amagerautolakering.dk Hugo Andersen · Direktør

Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår – 5


Hvordan er det egentligt at

være kommunalpolitiker?

Af viceborgmester Margit Ørsted

Hvordan er det egentlig at være

kommunalpolitiker?

Dette spørgsmål får jeg gang

på gang stillet. Det enkle svar

Konservativ fest i Odd Fellow Palæet

Af Kirsten Moldam

Tirsdag den 4. december 2012

fejrede Den Konservative Klub sin

130 års fødselsdag. Festen blev

holdt i det traditionsrige gamle

Odd Fellow Palæ - en fornem

ramme om en dejlig aften.

Rigtig mange af Den Konservative

Klubs medlemmer deltog i

festen, der startede med et glas

champagne. Middagen bød på

6 – Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår

er, at det er spændende, dårligt

lønnet og arbejdskrævende.

Men heldigvis er det også så

meget andet. Når man er i kommunalpolitik,

så får man i den

grad mulighed for at være med

til at præge den kommune, som

man bor i.

Flemming Brank sagde

engang, at kommunen præger

borgerne fra ”vugge til krukke”.

Det er måske en lidt bizar udtalelse,

men den er rigtig. For alt fra

en udsøgt 3 retters-menu, og

der blev undervejs også holdt

taler. Klubbens formand holdt en

både smuk og morsom tale for

aftenens hædersgæst, der denne

aften modtog sit bevis på, at han

nu er æresmedlem af klubben.

Det var naturligvis klubbens tidligere

formand, tidligere miljø-,

kultur- og ikke mindst udenrigs-

vuggestuer, børnehaver, skoler,

byens rum, veje, cykelstier, de

sociale tilbud, genoptræning, plejehjem

og meget mere hører ind

under de områder, hvor der politisk

er mulighed for at prioritere.

Derfor er det så vigtig, at de, som

vælges, både har et stort hjerte og

en økonomisk indsigt, kort sagt at

de er Frederiksberg Konservative.

Frederiksberg-konservative kompas

Af rådmand Simon Aggesen

I konservative sammenhænge er

det blevet populært at tale om et

kompas, der guider os i retning

af konservative resultater. Et

kompas anviser forskellige retnin-

ger, men fortæller ikke udfordringerne

undervejs.

Frederiksberg skal vi blandt

andet mod en endnu grønnere

kommune og mod en kommune

med endnu sundere økonomi,

som dermed kan tage et større

socialt ansvar.

Der kan dog opstå uforudsete

forhindringer, når vi arbejder os

i den retning, vi ønsker for Frederiksberg.

Det er forhindringer,

som et kompas ikke fortæller os

om. De landspolitiske målinger er

et eksempel på dette. Den største

opgave for os konservative på

Frederiksberg er det forestående

kommunalvalg. Uden en stærk

konservativ borgmester bliver det

svært at kæmpe for at kommunen

bevæger sig i vores retning

på kompasset.

Min opfordring er derfor, at vi

alle rykker sammen i et fællesskab

for at sikre en konservativ sejr

til november samt et flot valg til

vores borgmester, Jørgen Glenthøj.

minister Per Stig Møller, der da

også kvitterede med en yderst

morsom tale med overskriften:

”Hvad er der egentlig at feste

for?” Og jo, der var mange gode

og festlige begrundelser. Senere

holdt også den konservative formand,

Lars Barfoed, en tale over

Fortsætter side 11


De konservative kandidatliste til

Frederiksberg Kommunalvalget

den 19. november 2013

Jørgen Glenthøj

borgmester

Mai Henriksen

MF, cand. scient. pol.

Stig Elling

salgsdirektør,

udvalgsformand

Margit Ørsted

viceborgmester, direktør

Pernille Høxbro

rådmand,

udvalgsformand,

advokat (H)

Flemming Brank

gruppeformand,

udvalgsformand,

ældrekonsulent

Simon Aggesen

rådmand, jurist

Karsten Skawbo-Jensen

udvalgsformand, cand.

phil., folketingsreferent

Nikolaj Bøgh

forfatter,

kommunikationsrådgiver

Johnny Gehlsen

restauratør

Per Bjørnsholm

advokat,

managing partner

Merete Winther

Hildebrandt

sygeplejerske

Jens-Peter Fabricius

advokat (H)

Robert Sørensen

direktør, formand

for Københavns

Håndværkerforening

Vibeke Qvist

Marketing Manager

Fasael Rehman

sociolog, konsulent

Brian Holm

sportsdirektør

Hanne Schönemann

eventkoordinator

Anders Kastoft

premierløjnant,

leder ved Forsvarets

Sundhedstjeneste

Gert Bechlund

civilingeniør,

chefkonsulent ved CBS

Carina Munch Olsen

studiesekretær ved

Københavns Universitet

Bent Silber

civilingeniør

Sebastian Rønsdal

stud. jur.

Bjarne Ibsen

stud. scient. pol.

Jacob Sten Teckemeier

cand. mag.,

systemansvarlig

BaneDanmark

Jesper Troels Jensen

selvstændig, rådgivende

retoriker, BA

Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår – 7


Generationernes By Frederiksberg

Af Flemming Brank, gruppeformand og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget

I 2012 blev året ”udnævnt” til

EU’s år for aktiv aldring og solidaritet

mellem generationer. På

Frederiksberg brugte vi Konservative

bl.a. EU’s år som startskud

for arbejdet med en helt ny og

spændende ældrepolitik, som

forventes vedtaget her om ikke

så lang tid.

Kodeordet for den nye politik

er: ressourcer. For os er det

helt centralt, at vi har blik for

ikke bare den enkeltes behov,

men også for den ressource, den

enkelte repræsenterer i alle faser

af alderdommen. Derfor vil vi

fremadrettet i lang højere grad

bringe de ældre borgeres ressourcer

i spil, samtidig med at vi til

stadighed udbygger sikkerhedsnettet

for de svageste.

Den ny ældrepolitik

har fire temaer:

1. Tilknytning til arbejdsmarkedet

for alle aldre

2. Aktiv og selvhjulpen længst

muligt

3. Bidrag til civilsamfundet – giv

dine ressourcer videre

4. Tryghed – hjælp når behovet

opstår

Men vi brugte også året som

baggrund for ”branding” af de

mange kvaliteter, der er på Frederiksberg,

idet vi deltog i Social- og

Integrationsministeriets konkurrence

blandt landets mange byer

om at blive ”De Mange Generationers

By”. Kriterierne for at blive

Generationernes By lå helt i tråd

8 – Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår

med den konservative politik her

Frederiksberg om at skabe flere

grønne byrum, der giver plads til

et mere aktivt og socialt udeliv, og

som samtidig er medvirkende til at

forskønne byen.

Lad det være sagt med det

samme: Frederiksberg opnåede

en flot 3. plads i konkurrencen

og modtog 25.000 kr. i præmiesum.

Denne vil blive brugt til at

skabe fokus på generationer og

generationsmødet lørdag den

1. juni til Frederiksbergdagene

- temaet bliver ”Sæt generationerne

i spil!” For godt nok er Frederiksberg

med den fornemme

placering, blevet anerkendt for at

være rigtig langt i ambitionen om

at være en by for alle generationer,

men vi skal heller ikke hvile

på laurbærrene.

Det har været hård politisk

arbejde, at komme så langt. Det

bygger på den erfaring, vi som

konservative på Frederiksberg

har opbygget gennem mere end

100 år. Da Frederiksberg Kommune

arealmæssigt bare er små

9 km2 og med Danmarks højeste

befolkningstæthed kræver det

kreativitet og opfindsomhed at

skabe et Frederiksberg med en

stærk fælles identitet, byrum til

glæde for alle og samhørighed

blandt alle frederiksbergborgere.

Ikke desto mindre er Frederiksberg

en storby, hvor det faktisk er

attraktivt at leve og blive ældre i.

Frederiksberg er en blanding

af gammelt og nyt, og en god

del af landets historiske kulturarv

findes her. Men samtidig er

Frederiksberg i rivende udvikling –

både i forhold til befolkningssammensætningen

og som en aktiv

aktør i en pulserende hovedstad.

Det ses ikke mindst der, hvor en

nedslidt S-togslinje for få år siden

skar sig igennem byen, og hvor

metroen i dag kører under jorden.

Her er en ny by blomstret op med

Frederiksberg Centret, Solbjerg

Plads, Hovedbiblioteket, CBS,

Frederiksberg Gymnasium og Falkoner

Biografen.

Befolkningen på Frederiksberg

afspejler samme mangfoldighed.

I 2011 rundede vi 100.000

borgere, og væksten fortsætter.

Frederiksberg har været præget

af klassiske byrum, karakteriseret

ved at være pæne, etablerede og

velholdte byrum. (Paris’ boulevarder

og alléer har været målestol

og billeder på disse byrum). I dag

er der en gevaldig vækst af studerende

og børnefamilier, der har

bosat sig på Frederiksberg. Det

betyder, at det frederiksbergske

byrum både skal rumme klassiske

strøg og gader og samtidig tilbyde

noget overraskende, sjovt og

anderledes til andre målgrupper.

Vi har allerede en by at være

stolt af, men vi Konservative har

visioner, der strækker langt videre

end det. Hvorfor ikke skabe rum

(fx studiekredse) for ældre på den

ovenfor omtalte campus midt på

dagen, mens pladsen summer af

studieliv? Eller lade aktive ældre

og foreninger være drivkraft for

at skabe et Community Center

sammen med biblioteket i et

socialt belastet område? Det

sker f.eks. på Nordens Plads

og Domus Vista, hvor kommunen

afsætter mange midler til

at renovere et nedslidt område.

Nordens Plads/ Domus Vista er

et eksempel på, at fornyelsen af

byrummet sker med udgangspunkt

i de mennesker og aktiviteter,

der bruger byen.

Visionerne for byen, udviklingen

og de mange forskellige politikker

skal ikke blot være kommunens

visioner, men hele byens

visioner – skabt i partnerskaber

Fortsætter side 10


To kommuner – to verdener

Af Nikolaj Bøgh, medlem af kommunalbestyrelsen

Ind imellem hører man den

påstand, at kommunalpolitik ikke

gør den store forskel; at kommunerne

er så indsyltet i centralt

fastsatte love og regler, og at

det i øvrigt er pragmatisme og

snusfornuft, der råder overalt i

en sådan grad, at det næsten er

ligegyldigt, hvem man stemmer

på til kommunalvalget. Det er

imidlertid helt forkert, og der er

næppe noget sted i Danmark,

hvor de kommunalpolitiske forskelle

viser sig tydeligere end

mellem ”nabobyerne” København

og Frederiksberg, som begge har

en usædvanlig lang historie med

det samme parti i spidsen for

kommunen, og dermed kan siges

at være rendyrkede eksempler på

henholdsvis en socialdemokratisk

og en konservativ kommune. Og

vi vil helt forskellige ting, år efter

år. Også i 2013 er der - som hvert

eneste år - store forskelle på prioriteringerne

i København og på

Frederiksberg. I København er det

en lang række stærkt ideologiske

fordelings- og værdipolitiske

prioriteringer, som præger billedet

af det snævre forlig, man indgik

om 2013-budgettet med tydelige

venstrefløjs-prioriteringer inden

for undervisningsområdet med

lektiefri skoler og gratis skolemad,

ældrepleje med etablering

af et etnisk plejehjem, bilfjendsk

trafikpolitik, politiske betingelser

ved valg af leverandører til kommunen

og meget mere. Modsat

har man på Frederiksberg traditionen

tro indgået et meget bredt

budgetforlig med deltagelse af

alle partier undtagen Enhedslistens

enlige medlem. Det har

fokus på fortsat lav skat – landets

3. laveste - stabil økonomi, en

kraftig effektivisering af kommunen

samt serviceforbedringer på

en række konkrete, borgernære

områder med øgede valgmuligheder

på trafikområdet, styrkelse

af fagligheden i folkeskolen,

støtte til mere selvhjulpne ældre

og en styrkelse af såvel fysiske

rammer som kvaliteten i tilbuddet

på daginstitutionsområdet.

Kommunalvalget nærmer

sig, og socialdemokraterne og

den øvrige venstrefløj på Frederiksberg

understreger ofte i den

lokalpolitiske debat, at Frederiksberg

ikke ”går under”, hvis den

konservative ledelse af kommunen

skulle forsvinde. Men mange

mennesker på Frederiksberg har

en helt naturlig og velbegrundet

bekymring for, om Frederiksberg

ville blive til et ”mini-København”,

hvis venstrefløjen fik magt, som

den har agt. Afvikling af Frederiksbergs

selvstændighed og

opslugning i Københavns Kommune

var et stort socialdemokratisk

ønske langt op i det 20.

århundrede. For socialdemokraterne

på Christiansborg og på

Københavns Rådhus var det altid

en torn i øjet at se en veldrevet,

attraktiv kommune med lav skat

og god service midt inde i den

store mastodont København, som

altid havde særdeles vanskeligt

ved at få tingene til at fungere i

praksis, og alt for let greb til skattestigninger

og prioriterede stærkt

ideologiske projekter højere end

den basale, borgernære service.

Frederiksberg Kommune ville helt

givet ikke eksistere i dag, hvis det

ikke havde været for de konservative

borgmestre, som i generation

efter generation har kæmpet for

kommunens selvstændighed.

Og selv om kampen for Frederiksbergs

selvstændighed i dag

er vundet, så handler det for os

som konservative fortsat om at

bevare den egenart, det særlige

frederiksbergske, som er skabt

gennem mere end 100 års konservativ

ledelse. At det virker

- det ved vi. I den seneste borgerundersøgelse

fra 2012 kunne

vi med glæde konstatere, at der

generelt er stor tilfredshed blandt

frederiksbergborgerne med kommunens

service inden for alle de

centrale velfærdsområder. Frederiksbergs

borgere er væsentligt

mere tilfredse end landsgennemsnittet,

og tilfredsheden er

generelt højere end i den seneste

borgerundersøgelse fra 2008.

Bedre pejlemærke for fremtiden

kan vi næppe få, og fra konservativ

side ønsker vi fortsat at stå

i spidsen for en god udvikling af

vores kommune med stadige serviceforbedringer

på de områder,

hvor der er behov for det - samtidig

med at vi sikrer en fortsat

veldrevet og effektiv kommune

med så lav skat som muligt.

Hvad vi derimod ikke ønsker for

vores kommune, ja, det behøver

vi blot at kaste et blik over kommunegrænsen

for at se tydelige

eksempler på.

Martin Andresen

Skøder · Testamenter · Lejesager

Andelshandler · Byggestyring

Ejendomsadministration

Ring eller mail for

spørgsmål og tilbud.

Telefon: 33 25 34 60

Mail: mma@adv-dahl.dk

Web: www.adv-dahl.dk

P. Knudsensgade 1

2450 København SV

Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår – 9


En konservativ skal bære

borgmesterkæden

Af Per Stig Møller, MF, tidligere udenrigs-, kultur- og miljøminister

At være kommunalpolitiker er

det mest tilfredsstillende, man

kan være som politiker. Her ser

man straks virkningen af sin indsats.

Man kan gå en tur ned i det

kvarter, man for kort tid siden

bevilgede et kvarterløft. Man

kan gå igennem den park, man

har forbedret og se glade børn

tumle rundt. Man møder men-

10 – Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår

nesker, man har hjulpet. Man har

fingeren på pulsen, hvorimod folketingspolitikere

kan få pulsen op

på borgerne og er meget længere

væk fra den konkrete virkelighed.

Vi sætter rammerne, men det er

kommunalpolitikeren, som fylder

dem ud og skaber liv.

Alt dette har de konservative

kommunalpolitikere på Frederiksberg

været mestre i gennem

hundrede år. Det har givet en

stabil og rolig fremgang for byen,

som borgerne har påskønnet ved

hele tiden at sørge for, at en konservativ

bar borgmesterkæden.

Og sådan skal det blive ved. Selv

om de landspolitiske galluptal for

tiden ser urimelig triste ud, så er

det ikke det samme, som at det

behøver at blive trist på Frederiksberg.

Opgaven består i at spørge

borgerne, om de virkelig vil risikere

at gøre Frederiksberg til en

kommune med en usikker fremtid

med skiftende og usikre flertal

fra kommunalvalg til kommunalvalg.

Vil de risikere at sætte den

stabile og rolige fremgang over

styr? Nej, det har borgerne på

Frederiksberg aldrig villet, og det

vil de givetvis heller ikke ved det

kommende valg, for så bliver Frederiksberg

en kommune som de

andre. Men Frederiksberg er ikke

en kommune som de andre. Det

er jo derfor, den er så attraktiv og

eftertragtet at bo i.

Nyvalgt KU-formand på Frederiksberg

Af Christian Nordin, formand for KU Frederiksberg

Konservativ Ungdom Frede-

riksberg er gået ind i et nyt for-

eningsår, og jeg har den ære at

med os som byens parti og de

personer og ressourcer, der findes

i områderne, så vi sammen sikrer,

at vi i kommunen alle arbejder for

være nyvalgt formand for vores

fantastiske forening. Året vil bære

præg af, at det er valgår på Frederiksberg,

og dette vil være den

røde tråd i vores aktiviteter, der

er målrettet at klæde vores medlemmer

på til efterårets valg.

Vores by er den danske konservatismes

hovedstad, og der er

i år ikke nogen vigtigere opgave

for hele den konservative bevægelse

end at holde Frederiksberg

Generationernes By Frederiksberg – Fortsat fra side 8

Af Flemming Brank, gruppeformand og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget

at gøre Frederiksberg til et sundt,

pulserende og grønt hjerte midt

i Hovedstaden med plads til alle

generationer, unge som ældre,

konservativt. Heldigvis er jeg formand

for en forening af engagerede

unge mennesker, der deler

denne opfattelse.

En appel: Hvis der er en

gammel Frederiksberg-KU’er med

kendskab til, at foreningen har

haft en fane, hører jeg gerne fra

dig på cdsnordin@gmail.com

Jeg ser frem til et godt samarbejde.

og med tanke på fællesskab og

livsglæde.


Fødselsdagsliste

Maj

6 Hanne Schønemann 60 år

16 Bent Christensen 60 år

20 Klaus Brink-Larsen 85 år

25 Ebbe Dal 60 år

Juni

5 Erik Sørensen 70 år

12 Günter Vögeli 75 år

14 Anne-Lise Weiss 70 år

16 Jes Petersen 70 år

25 H. E. Hansen 95 år

Juli

1 Naser Khader 50 år

5 Jens Chr. Johansen 70 år

7 Kate Gawinetski 75 år

7 Poul Ipsen 70 år

9 Leif Jeppesen 80 år

9 Elin Tidemand 75 år

28 Lis Funck 70 år

August

8 Marianne Winther Jarl 50 år

16 Karen Mogensen 70 år

28 Mie Harder 30 år

September

5 Stephan Daniel Bouman 40 år

6 Tove Lauritsen 70 år

10 Merethe Due Jensen 70 år

12 Else Marie Thorgaard 30 år

Oktober

5 Flemming Jørgensen 75 år

7 John Jørgensen 75 år

12 Marina Willems 50 år

13 Henrik Ehlers Kragh 50 år

20 Haldis Hougaard 90 år

23 Henrik Kyhnauv 30 år

24 Dorrit Stensgaard 80 år

Ønsker du ikke, at din runde fødselsdag offentliggøres i Lindebladet, bedes dette meddelt til

kontoret. Tlf. 33319410 eller frederiksberg@konservative.dk

Indstillinger til Landsråd 2013

På det Konservative Landsråd har de lokale vælgerforeninger

hvert år mulighed for at fremsætte forslag,

der præciserer eller korrigerer partiets politik

på udvalgte punkter. Herigennem er partiets medlemmer

med til direkte at forme partiets politik.

Frederiksberg Konservatives vælgerforening har

en stolt tradition for at fremsætte og få vedtaget

indstillinger på Landsrådet og har på den måde

fået sat sit solide aftryk på partiets politik gennem

årene. Bl.a. har vi tidligere fået vedtaget forslag

om en efterlønsreform og en uafhængig politiklage

myndighed. Forslag, der efterfølgende er blevet

partiets officielle politik, som folketingsgruppen har

arbejdet for og fået vedtaget i Folketinget.

Vælgerforeningen indkalder derfor hvert år til

møde om indstillinger til Landsrådet.

I år afholdes indstillingsmødet til Landsrådet

2013 onsdag d. 12.06.13 kl. 19:00 i ”Den Gule Villa”,

Dirch Passer Allé 2, stuen, 2000 Frederiksberg.

emnet ”den politiske situation

lige nu”, og der skete jo en del på

Borgen lige i de dage.

Under hele middagen var der

piano-akkompagnement, og da

middagen var overstået, blev

musikken udvidet med yderligere

to mand. Og så blev der snakket

på kryds og tværs og danset

i mange timer, selvfølgelig også

Les Lanciers.

Aftenen sluttede sent, og

klubbens bestyrelse har allerede

besluttet, at det ikke skal vare

Foto: Cotopaxi-Equador

H. Murmann

Tilmelding til kontoret. Samtidig med tilmeldingen

bedes deltagere, der ønsker et forslag behandlet

på indstillingsmødet, medsende forslaget,

beskrevet så kortfattet som muligt, sammen med

en begrundelse for, hvorfor forslaget er god konservativ

politik, og hvorfor det vil gavne partiet – både

på kort og på lang sigt.

Proceduren omkring forhånds-fremsættelsen af

forslag er ny og er indført for at sikre, vi på indstillingsmødet

har et klart overblik over, hvilke forslag

vi skal diskutere, og hvad indholdet er i dem. Forslagene

vil derfor blive samlet og fremsendt til alle tilmeldte

deltagere inden mødet, så alle har mulighed

for at tage stilling og evt. forberede sig på forhånd.

Alle vælgerforeningens medlemmer er naturligvis

meget velkomne til at deltage i indstillingsmødet

uden selv at have fremsat forslag.

Sidste frist for tilmelding og eventuelle forslag er

tirsdag d. 21.05.13 på frederiksberg@konservative.dk

Konservativ fest i Odd Fellow Palæet – Fortsat fra side 6

Af Kirsten Moldam

længe, før den skal gentages, for

som vores nyudnævnte æresmedlem

udtrykte det: Det var en

fest i Den Konservative Klubs ånd

- helt som i gamle dage.

Lindebladet · Nr. 1 · 2013 · 19. årgang · Forår, sommer og efterår – 11


MAJ

Tirsdag d. 21. kl. 16

Lars Barfoeds Debatkreds

Vi mødes ved Domhuset på Howitzvej.

Dommer Torben Goldin viser

rundt i det nye Domhus. Herefter går

vi til Allégade 10, hvor Lars Barfoed

bl.a. vil tale om konservativ retspolitik.

Vi slutter af med snitter til kr.118,-

+ drikkevarer. Tilmelding til kontoret

inden d. 17. maj

JUNI

Onsdag d. 5. kl. 12

Grundlovsmøde

Pejsesalen, K.B. Hallen,

Peter Bangs Vej 147

Talere: Borgmester Jørgen Glenthøj

og partiformand Lars Barfoed, MF.

Pris kr. 150,- inkl. 2 stk. højt belagt

smørebrød, ekskl. drikkevarer. Tilmelding

til kontoret inden 1. juni

Onsdag d. 12. kl. 19

Politisk indstilling(er) til Landsrådet

”Den Gule Villa”

Dirch Passer Allé 2, Frederiksberg

Der diskuteres politik for stillingtagen

til hvilke indstilling(er) Frederiksberg

Konservative fremlægger.

Pile Allé 14 · Frederiksberg

Tlf. 2074 7600 · 2533 5631

Selskaber · Receptioner · Buffet

Menuer · Mad ud af huset

restaurantpilen.dk

AUGUST

Søndag d. 25. kl. 11

Sommerskovtur i

Den Konservative Klub

Vi mødes foran Frederiksberg Have.

Vi skal sejle gennem haven. Derefter

stort koldt bord i restaurant Allégade

10. Tilmelding til 3331 1946

SEPTEMBER

Tirsdag d.10.kl. 18.30

Storpolitisk sommermøde

M.G. Petersens Familiehave,

Pile Alle 16, Frederiksberg.

Talere: Partiformand, Lars Barfoed,

MF og borgmester Jørgen Glenthøj.

Pris: kr. 160,- ekskl. drikkevarer. Tilmelding

til kontoret inden tirsdag d.

3. sept.

Weekend d. 29.-30.

Det konservative Landsråd

Tivoli Kongrescenter, København

Som valgt delegeret deltager du,

men du skal dog huske at melde dig

til kontoret. I det tilfælde du er forhindret,

er det væsentligt, at vi kan

supplere.

OKTOBER

Lørdagene d.12. & 19. & 26. kl. 9

Loppemarked

Bag Frederiksberg Rådhus

NOVEMBER

Kommunevalg d. 19. kl. 9

Regionsvalg d. 19. kl. 9

Der vil i anledning af kommunalvalget

være mange gadeaktiviteter.

Mødested for

alle over 60 år

OK-KØBENHAVN/FREDERIKSBEG

www.frederiksberg.ok-klubberne.dk

PS: Hvis Post Danmark har sat strimmel over informationer, så fjern den, den er lige til at tage af

Det sker på Frederiksberg

Vindere

I forbindelse med gadearrangementerne

i 2012 havde

vælgerforeningen lavet en

konkurrence, hvor de forbipasserende

kunne teste deres

viden om Frederiksberg. Vinderne

modtog et gavekort til

Meyers Deli. En af vinderne

var 17-årige Maria Sandager,

som går på Frederiksberg

Gymnasium (billedet). Maria

interesserer sig meget for politik.

Hun er ikke medlem af et

parti, men overvejer det.

Bag enhver overbevisende tale

står solid retorisk kompetence

Jesper Troels Jensen

Rådgivende retoriker

Kontakt: 2367 2000 · jtj@rhetor.dk

Følg med på www.frederiksberg-konservative.dk · 3331 9410 · frederiksberg@konservative.dk

More magazines by this user
Similar magazines