Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

nordsjaellandshospital.dk

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital

Hillerød Hospital

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Velkommen til

Akut Modtagelse

for Gravide


Akut Modtagelse for Gravide

2

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Akut Modtagelse for Gravide bliver de gravide, der har behov

for ekstra observation og behandling, indlagt. Derudover varetager

Akut Modtagelse for Gravide ambulante graviditetsundersøgelser,

både planlagte og akutte.

Akut Modtagelse for Gravide ligger lige ved siden af fødegangen.

Det giver mulighed for hurtig overflytning, hvis der er behov for

det.

Vi har primært tosengsstuer, og kun enkelte enestuer, som vi

fordeler efter behov.

Der kan være mange forskellige årsager til indlæggelse. Der kan

være tale om graviditetskvalme, blødning, svangerskabsforgiftning,

truende for tidlig fødsel eller andre komplikationer.

At blive indlagt kan virke overvældende. Nogle bliver forskrækkede

over, at graviditeten ikke forløber normalt, og man kan opleve

perioder, hvor man er bange for, om der sker ens barn noget.

For at vi kan give dig den bedst mulige pleje og behandling, er

det vigtigt, at du fortæller os, hvordan du har det. Det er fx vigtigt,

at du informerer os, hvis du:

• får veer/flere plukkeveer

• mærker færre fosterbevægelser end normalt

• bløder

• har fornemmelsen af at have vandafgang

• har smerter.

I det hele taget vil vi gerne høre om de ting, som bekymrer dig,

og du er altid velkommen til at stille spørgsmål.


Primære personalegrupper

Akut Modtagelse for Gravide møder du jordemødre, læger

samt studerende fra begge faggrupper. I tæt samarbejde forsøger

vi at skabe de bedste rammer for din indlæggelse.

Når du er indlagt på Akut Modtagelse for Gravide, vil jordemoderen

observere dig og koordinere din pleje og behandling. Hvis

du har specielle behov for hjælp eller vejledning, kan du altid

henvende dig til personalet.

Andre faggrupper

• Serviceassistenter varetager blandt andet rengøring og transport

af patienter.

• Bioanalytikere kommer i afdelingen og tager blodprøver efter

behov.

• Fysioterapeuter kan rekvireres ved specielle behov.

• Diætist kan udarbejde en speciel diæt hos patienter, som har

behov for dette.

• Præsten, som er tilknyttet sygehuset, taler gerne med dig og

dine pårørende om religiøse og alment menneskelige ting,

uanset din kirkelige tilknytning. Præsten kan kontaktes gennem

personalet.

• Tolk kan rekvireres ved behov.

Kontaktpersoner

Når du bliver indlagt, vil du inden for det første døgn få tildelt

en kontaktlæge. Nogle har allerede en kontaktlæge, fordi de har

været til undersøgelser tidligere i graviditetsforløbet. Er det tilfældet,

vil vi forsøge at sørge for, at det er den samme, du får tilknyttet

under indlæggelsen.

Du har krav på at blive informeret om de undersøgelser og den

behandling, som vi planlægger for dig. Du er altid velkommen til

at stille spørgsmål, og har naturligvis ret til at sige nej til vores

forslag.

Akut Modtagelse for Gravide

3


Akut Modtagelse for Gravide

4

Behandlingsplan

Det er vigtigt, at du er velinformeret om, hvorfor det er nødvendigt

at være indlagt og hvad der skal ske fremadrettet. Derfor

laver vi en behandlingsplan. Det er denne plan, der skal følges

under din indlæggelse. Større ændringer i planen bliver besluttet

af dig og din kontaktlæge.

Stuegang

Hver morgen mellem klokken 8 og 9 er der morgenkonference,

hvor lægerne mødes og aftaler fordeling af dagens opgaver. Vi

forventer, at stuegangen begynder ca. klokken 10.

Statusdag

Nogle indlæggelser forløber over flere uger. Er det tilfældet for

dig, vil du få tildelt en ugentlig statusdag, hvor du sammen med

en jordemoder i afdelingen, taler om forløbet og din graviditet

generelt. Selvom der i graviditeten er tilstødt komplikationer, som

kræver indlæggelse, er det vigtigt at huske, at der stadig kan være

mange dele af graviditeten, der forløber normalt, ikke mindst tanker

og følelser om barnet og den kommende forældrerolle. Dette

er også vigtigt at holde fast i og få snakket om.

Parat til Barn

Fødselsforberedelse er også relevant,

selvom du er indlagt. "Parat

til Barn" er et gratis tilbud til dig,

der er gravid, og din partner.

"Parat til Barn" har til formål at

forberede jer på graviditet, fødsel,

barsel og det at blive en familie.

Undervisningen foregår i Auditoriet på Hillerød Hospital, Helsevej

2, 3400 Hillerød, indgang 50B. Hvis du ikke har mulighed for

at forlade afdelingen under indlæggelsen, vil der være jordemoderstuderende,

der tilbyder fødselsforberedelse.


Neonatalafdeling

Nogle komplikationer i graviditeten kan medføre, at man føder

for tidligt. Har vi mistanke om, at der er risiko for dette, tilbyder

vi, at du og dine pårørende kan tale med en børnelæge og se

vores neonatalafdeling, som er en børneafdeling for nyfødte.

Medicin / Vitaminer

Hvis du tager medicin, skal du selv medbringe dette hjemmefra.

Medicin, der ordineres under indlæggelsen, vil du få udleveret.

Hvis du skal fortsætte med medicinen efter udskrivelsen, kan du

få en recept med hjem. Husk altid at oplyse, hvis du tager fast

medicin.

Almindelige vitamintilskud skal du fortsætte med under din indlæggelse,

så husk at medbringe dine egne vitaminer.

Kost

Måltider i afdelingen:

Klokken 8:00: Morgenmad

Klokken 12:00: Frokost

Klokken 18:00: Aftensmad

Mellemmåltider efter behov.

Din mad bliver serveret på stuen. Det vil være en stor hjælp, hvis

du selv bærer din bakke ud i madvognen, når du er færdig.

Besøgstider

Dine pårørende er meget velkomne.

Der er ikke fast besøgstid,

men både du selv og dine pårørende

bedes tage hensyn til

medpatienterne.

Akut Modtagelse for Gravide

5


Akut Modtagelse for Gravide

6

Værdigenstande/penge

Vi opfordrer dig til ikke at medbringe flere penge, smykker og lignende

end højest nødvendigt, da der desværre forekommer tyveri

på hospitalet.

Indlæggelse af pårørende

Når du bliver indlagt, kan du være akut dårlig eller tæt på fødsel,

og i disse tilfælde kan du naturligvis have din pårørende hos dig.

Vi kan dog ikke tilbyde indlæggelse af pårørende, når tilstanden

er stabil.

Mobiltelefon

Du må gerne bruge mobiltelefon, medmindre der bliver brugt

elektronisk apparatur på stuen (CTG-apparatur, dråbetæller eller

lignende).

Trådløst netværk

Du har mulighed for at få gratis adgang til

hospitalets trådløse netværk, hvis du har

din egen bærbare computer med.

Du får adgang til netværket ved at henvende

dig til personalet på afdelingen.

Vær opmærksom på, at computeren medbringes

på eget ansvar.

Tøj/personlig hygiejne

Du kan få udleveret håndklæder, skjorte og undertøj, men det er

en god idé at medbringe lidt af dit eget tøj og eventuelt morgenkåbe

og hjemmesko eller lignende. Medbring også toiletsager. Du

kan få skiftet sengetøj, når du har behov for det. Snavsetøj lægges

i de hvide tøjsække på toiletterne.


Klagesager

Er der noget, du ønsker at klage over, er der forskellige muligheder:

• Du kan tale med afdelingens jordemoderleder

• Du kan få en samtale med afdelingsledelsen.

• Du kan få en pjece om yderligere klagemuligheder

• Du kan ringe til hospitalets patientvejleder på telefon

48 29 30 24, mandag til torsdag kl. 10-13, fredag kl. 10-12.

Daglig leder på Akut Modtagelse for Gravide

Vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen.

Udskrivelse

Når du skal udskrives, taler vi om, hvordan du skal forholde dig,

når du kommer hjem, og laver aftaler med dig om eventuelle kontroltider

hos læge eller jordemoder. Ved din udskrivelse informerer

vi din praktiserende læge om din indlæggelse.

Kontakt

Opstår der problemer eller bekymring efter udskrivelsen, kan du

døgnet rundt kontakte Akut Modtagelse for Gravide / Hotline på

telefon 48293756.

Vi håber, du bliver tilfreds med at være hos os.

Med venlig hilsen

Personalet

Akut Modtagelse for Gravide

7


OBS-PAT15

Du kan læse mere om graviditet, fødsel og barsel på vores

hjemmeside:

www.hillerodhospital.dk/baby

Revideret april 2012, SUMI/emb

Hillerød Hospital

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Dyrehavevej 29

3400 Hillerød

Telefon: 48293707

E-mail: gyn-obst@hih.regionh.dk

www.hillerodhospital.dk

More magazines by this user
Similar magazines