FakTa - Skive.dk

skive.dk

FakTa - Skive.dk

GNIST

Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 · september 2012 ]

[s. 6] Kontrollanter og

konsulenter i Stabene

[s. 4] CO2-neutrale i 2029

[s. 5] Specialister i rundkørsler


GNIST

Indhold

Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10,

7800 Skive, tlf. 9915 5500

Redaktion: HR og Kommunikation

Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen

Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes

designlinje

Grafisk udarbejdelse: Arco Grafisk A/S

Tryk: Arco Grafisk A/S

Foto: Colourbox, Redaktionen samt Skive Kommune,

hvis ikke andet er nævnt.

Forside: Brolæggerlærling Mathias Jensen fotograferet

af Malene Brink, HR og Kommunikation

2

[ leder ]

Stabene holder organisationen

sammen 3

Energi på dagsordenen 4

Solidt håndværk 5

Digitalt stafetløb med forældre 6

Kort nyt 7

Kunstforeningen 10

Personaleforeningen 12

Sportsforeningen 16

Jubilæer 17

Tiltrædelser 18

Fratrædelser 19

Min passion: irene og Tyson 20

Arbejdsro

Af Per Mathiasen, kommunaldirektør

Jeg kan godt forstå, hvis du synes, kommunens

overordnede økonomi kan virke

lidt kedsommelig og fjern fra din travle

hverdag. Vi kan sikkert hurtigt blive

enige om, at økonomien egentlig bare

skal være i orden, så vi kan koncentrere

os om det, der er vigtigt på vores

arbejdspladser: At passe og undervise

børnene, at skabe gode rammer for

ældre og handicappede, at støtte og

udvikle vores erhvervsliv, at arbejde for

borgernes sundhed og trivsel, at udvikle

egnen, kulturlivet, naturen og de fysiske

rammer, at hjælpe ledige med at få arbejde,

osv. osv. Alt det vi er sat i verden

for som kommune, og som vi brænder

for som fagpersoner. Sagen er bare, at

økonomien og vores faglige indsats og

service til borgerne hænger uløseligt

sammen.

I de seneste år har vi haft en del

økonomiske udfordringer. Vi har haft et

stigende udgiftsniveau, mens indtægtsgrundlaget

ikke er fulgt med i samme

takt. Der bliver ikke tjent så mange

penge blandt kommunens borgere, som

i andre dele af landet, hvilket betyder, at

vores skatteindtægter ikke er vokset så

meget, som de er på landsplan. Og endelig

har vi et faldende indbyggertal og

en markant forskydning mod færre erhvervsaktive

og flere ældre, hvilket har

stor negativ betydning for kommunens

økonomi, med færre indtægter fra skatter

og statstilskud, samt flere udgifter til

pleje og overførselsindkomster.

Disse forhold står særligt klart efter

den proces, vi lige nu er ved at afslutte

om budgettet for 2013. i forhold til

tidligere år har den ubalance, vi har arbejdet

med i budgettet for 2013, været

relativt lille, men vi kan se, at skævhe-

Bladet GniST udkommer fire gange årligt og uddeles

til alle medarbejdere ved Skive Kommune.

Oplag: 4.700 stk.

Næste nummer udkommer:

november 2012

Deadline næste nummer:

5. november 2012

Redaktionsgruppen:

Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen.

Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås

ved henvendelse til redaktør Malene Brink,

tlf. 9915 5512, mabr@skivekommune.dk

[ informationer · nyheder · personaleforening · kunstforening · sportsforening ]

Per Mathiasen, kommunaldirektør

derne i indtægter og udgifter gør, at vi

i de følgende år kommer til at mangle

penge, hvis ikke vi gør noget allerede

nu. Heldigvis har vi et byråd, som har

foretaget de nødvendige justeringer i

tide, så vi ikke risikerer, at vi i løbet af

få år kommer til at stå med ryggen mod

muren, som vi ser det i andre kommuner,

og skal til at se på mere drastiske

ændringer for at rette op på økonomien.

Med en rettidig indsats kan vi foretage

de nødvendige justeringer i god ro og

orden – sådan som vi plejer.

Vi har høj effektivitet, lavt sygefravær

og en god økonomi med en fornuftig

kassebeholdning og budgetter, der

holder. Det skyldes først og fremmest, at

indsatsen på vores arbejdspladser er helt

i top. Det er dygtige og arbejdsomme

medarbejdere og lederes fortjeneste, at

vi trods de økonomiske udfordringer år

efter år sikrer en høj servicestandard og

udbredt tilfredshed blandt borgerne. Så

selvom vores økonomiske vilkår ikke er

de bedste, leverer vi alligevel varen. Det

kan vi, fordi vi bruger vores ressourcer

fornuftigt og holder styr på økonomien,

så vi kan koncentrere os om det væsentlige.

Målet er, at vi også i årene fremover

skal have styr på økonomien, så du og

dine kolleger fortsat kan have fokus på

den gode arbejdsindsats, som vores

Adgang til Intranettet hjemmefra:

Adresse: http://medarbejder.skivekommune.dk

Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller)

Kode første gang: Skive123 (husk stort S)

Adgang til CopenFysio:

Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller)

Adgangskode: eget valg - som skal gentages

Firma brugernavn er: Skive (husk stort S)

Firma password er: sundhed

STABENE holder

organisationen sammen

Seks stabe er samlet under vicekommunaldirektør

Christian Bertelsen.

Stabene skal skabe rammerne for

Skive Kommunes medarbejdere, så de

kan yde den bedst mulige service for

borgerne.

Tekst: Malene Brink, HR og Kommunikation.

Foto: Thomas Køser, Markedsføring og

Erhvervsudvikling

- Stabene er vigtige, for at en stor organisation,

som Skive Kommune, fungerer.

De er som kit, der holder sammen på det

hele, siger vicekommunaldirektør Christian

Bertelsen.

Kittet består i at understøtte dagligdagen

i ældrecentre, børnehaver, skoler, entreprenørgård,

sociale institutioner, direktion

og byråd. Med andre ord samarbejder

stabene med alle politikere, medarbejdere

og arbejdspladser i Skive Kommune for at

sikre så gode rammer som muligt, for at

medarbejderne kan yde den bedst mulige

service for borgerne.

- For stabene er det vigtigt at være

i dialog med ledere og medarbejdere i

hele organisationen, så de ved, hvad der

rører sig og kender de udfordringer, der

måtte være rundt i organisationen, siger

Christian Bertelsen.

Initiativer for hele organisationen

Af helt konkrete initiativer, som stabene

arbejder på lige nu, kan nævnes ny hjem-

borgere er helt afhængige af. FakTa

[ Christian Bertelsen ]

Christian Bertelsen er vicekommunaldirektør

og har de seks stabe under

sig. i alt er der 67 medarbejdere og

chefer i stabene. Stabene Økonomisk

Sekretariat, HR og Kommunikation,

Markedsføring og Erhvervsudvikling,

Løn og Personale samt indkøb har

kontorer på Rådhuspladsen, mens

IT-afdelingen har til huse på rådhuset

i Torvegade.

meside, fordelagtige fælles indkøbsaftaler,

mere REnT LiV, ny erhvervspolitik, stadig

fokus på trivsel og kompetenceudvikling.

- En konkret udfordring, vi har, er at

definere en fælles standard for vores

service over for politikerne. Når vi for

eksempel skriver dagsordenspunkter til

udvalg og byråd, skal vi have samme høje

kvalitet og ensartethed hver gang. Det

gavner organisationen, og forhåbentlig

giver det politikerne et bedre grundlag

for deres drøftelser og beslutninger, siger

Christian Bertelsen, og tilføjer:

- Det er nyt, at stabene er samlet

under samme direktør og samlet på Skive

Rådhus. Den synergi, der helt naturligt

kommer på grund af samlingen, skal vi

selvfølgelig dyrke, så stabene sammen

kan skabe de bedste rammer for alle

medarbejdere.

kontrollanter og konsulenter

Stabene er forskellige, og samtidig har de

en række ligheder:

[ stabene ]

[ medarbejder.skivekommune.dk ]

GNIST

- Alle stabe har en dobbeltfunktion; på

den ene side har de vigtige opgaver med

kontrol og sikring af Skive Kommunes

fælles spilleregler f.eks. regler ved ansættelser

og fratrædelser samt overholdelse

af designlinjen, brug af kommunens logo

og iT-sikkerhed. Her er det hensynet til

virksomheden Skive Kommune, der er

vigtigst, og her går vi ikke på kompromis,

understreger Christian Bertelsen.

- På den anden side har alle stabene

også en konsulentrolle, hvor de yder

service til alle kommunens arbejdspladser.

Konsulenter fra stabene kan bidrage til, at

institutionerne kan yde en bedre service

for borgerne, f. eks fordi vi har en fælles

hjemmeside, hvor der kan hentes hjælp

i fornindelse med løn og overenskomster,

eller man kan få sparring om økonomi

eller trivsel på arbejdspladsen. I særlige

situationer kan konsulenterne komme ud

på arbejdspladserne, men det skal vurderes

efter behovet i det enkelte tilfælde,

siger Christian Bertelsen.

3


GNIST [ virksomhedsportræt ] [ brolæggerteamet ]

GNIST

ENERGI på dagsordenen

Medarbejderne i ENERGIBYEN SKIVE arbejder med klima, energi og erhvervsudvikling.

Deres arbejde skal understøtte Skive Kommunes ambitiøse mål om at være CO2-neutral i 2029.

Tekst: konsulent Trine Højer,

HR og Kommunikation

Foto: Thomas Køser,

Markedsføring og Erhvervsudvikling

Arbejdet hen mod en CO2-neutral kommune

er et langsigtet stykke arbejde, der

kræver gå-på-mod, viden om, hvad der

rører sig på området og indimellem rigtig

stor tålmodighed.

Når klimakoordinator Karl Krogshede

skal beskrive, hvad EnERGiBYEns opgave

er, siger han:

- Vi arbejder med at skabe gode rammebetingelser

på klima- og energiområdet

i hele Skive Kommune, og vi prøver på at

samle kræfterne, når det drejer sig om

energitiltag.

CO2-neutrale i 2029

For at understøtte de mål, der er politisk

besluttet for Skive Kommune, arbejder

EnERGiBYEn med de tre udpegede hovedområder

el, varme og transport:

- Når vi skal være CO2-neutrale i

2029, kræver det, at vi skal gøre ting

seriøst anderledes. At vi er CO2-neutrale

betyder, at boligopvarmningen er grøn og

kommer fra sol, geotermi og biogas, at el

produceres fra sol og vind, og transporten…

den er bare svær! Her satser vi på

transport på biogas og samarbejder tæt

med andre kommuner og regioner, for vi

er på det område nødt til at lave projekter,

der kan få national gennemslagskraft,

siger Karl Krogshede.

Netværk og kommunikation

i centrum

En vigtig del af arbejdet i EnERGiBYEn

handler om at skabe netværk og dele

viden med andre kommuner, regioner og

private virksomheder, som Karl Krogshede

siger:

- Store projekter kræver stærke partnere.

Derfor er det vigtigt, at vi har fokus

på at skabe netværk uden for kommunen.

Samtidig er det vigtigt, at erhvervslivet

og borgere i Skive Kommune bakker op

om idéerne omkring klima- og energiarbejdet,

og derfor er kommunikation i kommunen

også en væsentlig del af EnERGi-

BYEns opgaver.

Biogas i kaastrup

Et af de mest synlige resultater af EnER-

GiBYEns arbejde er testcenteret i Kaastrup,

kaldet Green Lab, der i øjeblikket er

under opbygning.

Green Lab skal producere og distribuere

biogas og det skal foregå baseret på strøm

produceret af vindmøller. Altså en CO2neutral

produktion. Testcenteret bliver det

første af sin slags i verden i stor skala.

Men hvilken rolle spiller ENERGIBYEN så

i forbindelse med sådan et projekt? ENER-

4 [ informationer · nyheder · personaleforening · kunstforening · sportsforening ]

På billedet ses ENERGIBYENs medarbejdere

foran siloerne i Kaastrup, fra venstre

er det: klimakoordinator Karl Egeriis Krogshede,

international projektkoordinator

Steen Harding Hintze, sekretariatschef Finn

Dissing og informationskonsulent Gunnar

Rønning Sigaard.

GiBYEn har her opsøgt private investorer

til projektet. i dette tilfælde har man

været i tæt dialog med både landmændene,

der skal levere selve biogassen og

dermed foretage en række investeringer

på området, og HNM Naturgas, der ud

over økonomiske investeringer i projektet

også skal lægge både viden om biogas og

distributionsnetværk i projektet.

Erhvervsperspektiver

Projekter som Green Lab i Kaastrup har

også andre perspektiver end de rent energimæssige:

- Vi skal positionere Skive som en attraktiv

kommune for energibranchen. Hvis

vi laver store projekter, som fx Green Lab,

kan det tiltrække andre investorer, siger

Karl Krogshede.

Med kommunens langsigtede og ambitiøse

satsning på klima- og energiområdet

og den brede politiske opbakning, der har

været bag beslutningerne, er der gode

muligheder for at placere Skive på landkortet,

når det handler om energi, og som

Karl Krogshede afslutningsvist bemærker:

- Man kan godt være stolt af at være

”energimand” i Skive Kommune!

FakTa

[ ENERGIBYEN ]

EnERGiBYEn SKiVE er en afdeling

under Teknisk Forvaltning.

Fokus for EnERGiBYEns arbejde er

hele Skive Kommune som geografisk

område – ikke Skive Kommune som

organisation.

Du kan læse meget mere om EnERGi-

BYEn SKiVE og kommunens satsning

på klima- og energiområdet på:

www.energibyenskive.dk

Solidt håndværk

I flere måneder har Skive Kommunes brolæggerteam arbejdet hårdt på at gøre

Søndergade i Skive til et smukkere sted.

Tekst og fotos af konsulent Malene Brink,

HR og Kommunikation

Det gode håndværk

- Vi var heldige og konkurrencedygtige i

udbuddet af denne opgave, og det er vi

rigtig glade for. Det arbejde, der skal laves

her, er ikke bare flot og funktionelt, det er

simpelthen godt og solidt håndværk, og

det er det, vi er gode til, siger Tom Pedersen,

formand i Park og Vej, og tilføjer:

- Vores styrke er det gode brolæggerhåndværk,

vi har ikke alle de store maskiner,

som lægger fliser. Derfor vinder vi

heller ikke alle opgaver her i kommunen.

Rundt regnet vinder vi 60% af de udbud,

vi byder på, og det passer godt til vores

kapacitet, ressourcer og stærke sider. Ud

over udbud giver vi gerne et uforpligtende

tilbud på en given opgave hos private eller

kommunens institutioner.

Specialister i rundkørsler

Brolæggerteamet består af Lars Pedersen,

sjakbajs og brolægger, Claus Børge

nielsen, brolægger, Jens Christian Christensen,

maskinfører og Mathias Jensen,

lærling.

- Arbejdet her i Søndergade er en rigtig

god opgave. Vi skal lave det hele fra nyt,

og vi kan se, hvor meget vi har lavet hver

dag, fortæller Lars Pedersen, og Claus

Børge nielsen supplerer:

- Vi har også lavet en del af kommunes

rundkørsler.

- Rundkørsler er sjove og udfordrende

at lave, her kan vi som regel sætte vores

eget præg på stenlægningen. Det startede

egentlig med rundkørslen på Bjørnevej

(den med Solen, red.) og senest har vi

lavet rundkørslen i Kærgårdsholm. Rundkørsler

har vi speciale i efterhånden, griner

Lars Pedersen.

i Søndergade er der masser af faglige

udfordringer, også selvom arbejdet

følger en arkitekttegning. Der er mange

forskellige fliser og sten, lys i fortovet,

markeringssten til blinde, træer, cykelsti,

midterrabat og ikke mindst afslutningen

og trappen ind mod kirken.

Brolæggerteamet laver et solidt håndværk, som

både er flot og holdbart, siger Tom Pedersen, og

han glæder sig over, at kommunens eget team

vinder over halvdelen af de opgaver, de byder på,

fordi det betyder, at prisen også er rigtig.

Trappen op mod kirken var en del af

udbuddet i Søndergade. Resultatet er

en flot indgang til kirkegården lavet i

marmor-fliser og chaussesten. På billedet

er Claus Børge Nielsen ved at lægge

de afsluttende chaussesten.

Brolæggerteamet består af, (fra venstre)

Lars Pedersen, Jens Christian Christensen

(i gravemaskinen), Mathias Jensen

og Claus Børge Nielsen.

[ medarbejder.skivekommune.dk ]

5


GNIST [ stafetloggen ]

[ kort nyt ] GNIST

Digitalt stafetløb

med forældre

Skive Kommune har fået KMD til at udvikle en digital stafetlog. Formålet med stafetloggen er at sikre dokumentation,

samarbejde og de bedst mulige overgange mellem f.eks. børnehave og skole, fra klasselærer til klasselærer eller fra

sundhedspleje til dagpleje osv. for de børn, der har brug for særlig opmærksomhed. Overgangene skal sikres samtidig

med, at forældrene hele tiden er i centrum, når det gælder samarbejdet om deres børn.

Tekst af konsulent Malene Brink,

HR og Kommunikation

Stafetloggen er et iT-værktøj og en form

for logbog, hvor forældrene og fagpersoner

om barnet hele tiden kan se, hvilke

indsatser der er aftalt i forhold til det

enkelte barn, og hvem i kommunen der er

med i samarbejdet.

- Vi opretter en Stafetlog for et barn,

hvis vi er særligt opmærksomme på,

at barnet har behov for støtteindsatser

som f.eks. talepædagog, støttepædagog,

psykologer, sundhedsplejen, familieafdelingen

eller socialrådgivere, siger tværfaglig

konsulent Helle Madsen, fra Familieafdelingen

og tilføjer:

- Der er sådan set ikke noget nyt i, at

vi har en stafetlog, det nye er, at den nu

er digital. Det giver en lang række muligheder

for alle parter. Hele historikken er

lige ved hånden i pc’en og forældrene kan

når som helst, det passer dem, kigge i

loggen, og følge indsatserne.

Overblik og deling af information

- Tidligere så vi eksempler på, at forældre

skulle fortælle barnets historie mange

gange til forskellige faglige personer. nogle

gange var der også risiko for, at et godt

forløb kunne gå skævt, når f.eks. barnet

gik fra dagplejer til børnehave eller fra

børnehave til skole. Den overbringelse og

deling af information vil stafetloggen sikre,

siger Helle Madsen.

Når en Stafetlog bliver oprettet, er det

med forældrenes tilladelse. Stafetloggen

er ikke kun med til at give forældrene et

bedre overblik, for eksempel får klasselæreren

mulighed for at se, hvilke indsatser

der er i gang og hvem, der samarbejdes

med.

Forældre får adgang til deres barns stafetlog

fra deres egen computer og logger

sig ind med nEM-iD.

Helle Madsen, tværfaglig konsulent, Skive Kommune.

- Her i løbet af efteråret implementerer

vi Stafetloggen i hele børneområdet, dvs.

lige fra sundhedsplejerske, dagplejen,

børnehaverne, skolerne til psykologer og

socialrådgivere, så der vil virkelig blive

mulighed for at gøre samarbejdet let og

smidig, siger Helle Madsen.

Skive kommunes ide og initiativ

Det er Skive Kommune der har fået ideen

og taget initiativet til at få gang i et udviklingssamarbejde

med KMD.

- Vi har taget initiativet til at udvikle

stafetloggen, fordi vi vil sikre, at vores

tværfaglige indsats overfor det enkelte

barn styrkes samtidig med, at forældrene

hele tiden er velinformerede og inddraget.

Jeg er helt sikker på, at mange andre

kommuner landet over vil tage Stafetloggen

til sig, for det er et rigtig godt

redskab, slutter Helle Madsen.

Ny skive.dk og nyt intranet

I år er det 50 år siden, at Skive Børnehjælpsdage købte den. Både skive.dk

og intranettet er lavet i et hjemmeside-system, som ikke længere udvikles

af leverandøren, og dermed er systemet på vej til at blive udfaset.

Vores nuværende hjemmeside skive.dk blev til i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, og har dermed rundet sin

fem års fødselsdag.

- Fem år er en høj alder for en hjemmeside, og vi kan da også konstatere, at de funktioner, skive.dk har i dag, slet ikke lever op

til de krav, der stilles fra blandt andre Staten om digital borgerbetjening i 2012-14, eller de ønsker borgerne har om selvbetjening

og service. Derfor er vi i fuld gang med forberedelser til en ny hjemmeside, det bliver spændende, fortæller chef for Markedsføring

og Erhvervsudvikling, Hanne Greisen.

Selvom forberedelserne er i gang, afhænger et indkøb af nyt system til hjemmeside af Byrådets beslutninger om budgettet for 2013.

Hvad vil du gerne bruge intranettet til?

Intranettet skal også skiftes ud. Det har ligeledes kørt siden 2007, og teknisk kan systemet ikke blive ved at håndtere vores stigende

krav om en platform for videndeling og effektivisering af arbejdsgange for kommunens medarbejdere. Så også her skal vi

kigge på nyt system.

- Processen om hvad et intranet skal kunne, og hvilke ønsker medarbejderne har til et intranet, er så småt begyndt, men tager

for alvor fart i løbet af efteråret 2012. Har du lyst til at deltage i en fokusgruppe, hvor du kan komme med dine ønsker og holdninger

til vores kommende intranet, så hører vi gerne fra dig, siger Ricki Laursen, chef for HR og Kommunikation.

Kontakt Malene Brink, HR og Kommunikation, mabr@skivekommune.dk eller 9915 5512. Vi vil gerne høre fra så mange forskellige

brugere af intranettet som muligt, så du er meget velkommen til at kontakte os. mabr

personlig udvikling

større tilfredshed

muligheder

Seniorer på

Københavnertur

Coaching

Syv senior-medarbejdere på Boenheden Hjaltesvej fik en begivenhedsrig

dag i København betalt af seniormidlerne fra tre-partsaftalen.

- Vi kendte ikke hinanden særlig godt før turen, men alle syntes, det var

en rigtig god idé at tage til København, se Christiansborg og høre oplæg i

Socialministeriet, fordi det er herfra lovene kommer i forhold til vores arbejdsområde.

Så det var egentlig målet med turen, fortæller Conny Jepsen

fra Hjaltesvej.

Gruppen kontaktede det lokale folketingsmedlem Annette Lind (S), og

hun arrangerede besøget på Christiansborg og viste selv rundt.

- Vi besøgte også Arbejdermuseet og var i teatret, men det bedste var, at

vi lærte hinanden at kende. Til daglig arbejder vi i forskellige afdelinger og

på forskellige vagter, men i København snakkede og grinede vi meget.

Vi lever stadig højt på den tur, smiler Conny. mabr

Et nyt tilbud til alle som ønsker at prøve coaching for at få personligt overblik og

udvikling.

Alle medarbejdere i Skive Kommune har nu mulighed for at blive coachet af coaches fra

et netværk blandt kommunens medarbejdere. Du kan tale med en coach fra netværket

om arbejdsmæssige udfordringer og udviklingsmuligheder samt trivsel på arbejdspladsen.

Du vil blive coachet på dine mål og forhåbentlig få frigjort potentiale til at se nogle

nye veje og løsninger til at nå målene.

Alle coaches har en coachuddannelse og erfaring – nogle mere end andre naturligvis.

Det er vigtigt at slå fast, at coachingen er et tilbud om at afprøve coachingmetoden til

egen personlige afklaring og udvikling. Det er ikke et terapeutisk tilbud, hvor egentlige

psykiske problemstillinger eller sygelige tilstande kan håndteres. Har du brug for psykologhjælp,

kan du benytte sundhedsordningen eller egen læge. Som udgangspunkt foregår

coachingen i din fritid. mabr

Du kan læse mere om coachnetværket på Intranettet > Medarbejder > Coaching

På Christiansborg blev der også mulighed for at besøge Snapstinget.

Fra venstre ses Inga Pedersen, Hanne Binderup, Conny Jepsen, Karin

Madsen, Jytte Nielsen, Hanne Østergård og Liva Frøslev. Foto: privat

6 [ informationer · nyheder · personaleforening · kunstforening · sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 7


GNIST [ kort nyt ]

Syv gange hurtigere…

Vi taler syv gange hurtigere, end vi skriver, så med indførelse

af talegenkendelsessystemet TGK, der omsætter tale til skrift,

er der virkelig tid at spare for medarbejdere, der skiver meget.

i Skive Kommune er der nu indkøbt 110 licenser, og 11 interne

TGK-superbrugere skal over de næste måneder uddanne deres

kolleger i brug af systemet.

Med TGK kan man hurtigt udarbejde f.eks. journalnotater

og referater, og erfaringer fra andre kommuner viser, at der

virkelig er tid at spare, hvis en medarbejder skriver i mere end

én time om dagen. i Skive Kommune er en række afdelinger i

Kultur- og Familieforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

med i projektet, og projektgruppen forventer, at

flere vil komme til hen ad vejen. trih

Skive Løbet

Videoguide om kontanthjælp

Arbejdsmarkedsafdelingen har fået produceret en video, som skal informere

ansøgere til kontanthjælp om ansøgningsprocessen og aktivering i kontanthjælpsjob.

Videoen ligger på www.skive.dk og fortæller i korte træk, hvor

man skal henvende sig, og hvad der sker, når man søger kontanthjælp.

ideen med videoen er, at den skal give borgerne et hurtigt overblik over

ansøgningsprocessen, og fungere som et supplement til den skriftlige information

på hjemmesiden. Den skal ses som et skridt på vejen mod mere

og bedre digital borgerbetjening og er lavet i et tæt samarbejde mellem

Markedsføring og Erhvervsudvikling og Arbejdsmarkedsafdelingen. trih

8 [ informationer · nyheder · personaleforening · kunstforening · sportsforening ]

Skive Løbet fejrede 40 års jubilæum i år. Skive Kommune var med til at gøre

jubilæet til endnu en motionssucces.

Skive Kommune stillede med 200 løbere, 34 cyklister og 20 stavgængere, hvilket var

10 flere end sidste års 244 deltagere. Der var som altid en god stemning i teltet med

de mange glade og aktive medarbejdere og deres familiemedlemmer.

Vinderen af vores interne konkurrence om at blive ”Kommunens mest motionsglade

afdeling/institution” blev IT-afdelingen med en deltagelsesprocent på 66%. De

fik overrakt den eftertragtede pokal og en flot kurv med sunde lækkerier til deling i

frokostpauserne. mabr

Tillykke til Aakjærskolen

med 125 års jubilæum

[ kort nyt ]

[ medarbejder.skivekommune.dk ]

GNIST

I august fejrede Aakjærskolen 125 års jubilæum. For eleverne var der omlagt skoleskema hele ugen. Jubilæet var tænkt ind i

ugens undervisning og aktiviteter. I gymnastiksalen var der en stor fotoudstilling med ca. 200 fotos af skolen gennem årene,

startende i 1885. Et klasselokale var indrettet som gammel skolestue, med gamle elevpulte, forhøjet lærerkateder, gamle plancher

m.m. De fleste af skolens klasser har været forbi skolestuen for at blive undervist som i gamle dage. Revselsesretten var dog ikke

genindført (legemlig afstraffelse i danske skoler blev ved lov afskaffet i 1967).

Onsdag i jubilæumsugen var der indbudt til reception, og elever, ansatte og gæstende børnehaver fik kæmpe-kagemand. Om

aftenen blev den årlige sensommerfest afholdt, og traditionen tro stod 8. klasserne for denne del af festen med stort loppemarked

og gøgl.

Lørdag den 25. august sluttede festugen af med åbent hus på skolen og Den Store Klassefest om aftenen for tidligere elever

samt tidligere og nuværende medarbejdere. mabr

9


GNIST

[ månedens udstiller ] [ kunstforening / jubilæer ]

Udstiller i oktober-november:

inge-Lis Gaardsteds store styrke er, at

hun er rigtig god til at sætte farver sammen.

Det er langtfra alle malere, som

mestrer denne i og for sig indlysende

egenskab, men inge-Lis Gaardsted har

en veludviklet koloristisk sans, der giver

hende en solid basis i sin kunstneriske

udvikling.

Der er imidlertid også et andet forhold,

som gør sig gældende, og det er, at

inge-Lis Gaardsted udover de tekniske

kvaliteter er i besiddelse af et følsomt

temperament. Et temperament, som gør

hende i stand til at male billeder, der er

temmelig forskellige i grundholdning.

Fælles for alle malerierne er en

spontan, usentimental og ekspressiv

tilgang til stoffet, men der er stor forskel

i stemningsleje mellem hendes landskaber,

hendes kvindebilleder og hendes

valmuer.

Ser man på landskaberne, kommer

man umiddelbart til at tænke i nordiske

baner med den blågrønne farveholdning

iblandet klippegrå og enkelte citrongule

og blodrøde pift. Det er det skandinaviske

landskab, mættet af vanddamp, der

giver omgivelserne et konstant sløret

lys, når da ikke solen pludselig bryder

igennem og får forårsblomsterne til at

stråle så meget kraftigere. Man kan

også sige det på en anden måde: det

er årstidernes landskab, de pludselige

vejrskifts, melankoliens landskab. inge-

Lis Gaardsted maler alt dette, som vi

kender så godt, i stærke kompositioner i

en blanding af figuration og abstraktion

med semitransparente farvelag, der får

billederne til at emme af nordisk mystik.

(uddrag fra kunstnerens hjemmeside)

Udstillingsoversigt 2012

April-maj: inger Lise Aarup, Ebeltoft

Juni: Dorte Borg, Åbyhøj

Juli: interne udstillere

August-sept: Lone Boe nielsen, Spøttrup

Oktober-november: inge-Lis Gaarsted, Vejle

December: Årets indkøbte værker

Inge-Lis Gaardsted Kunstforeningen

Læs mere på kunstnerens hjemmeside www.inge-lis-gaardsted.dk

Kunstforeningens bestyrelse

Helle Madsen, formand helm@skivekommune.dk 9915 5619

Hanne Skaarup hska@skivekommune.dk 9915 5791

Gitte Christensen gich@skivekommune.dk 9915 5825

Maybrit Andersen maya@skivekommune.dk 9915 5578

Kirsten Wæhrens kiwe@skivekommune.dk 9915 5802

Jørgen Christensen joch@skivekommune.dk 9915 3657

Tine Agerskov tine@skivekommune.dk 9915 5663

Generalforsamling

10 [ informationer · nyheder · personaleforening · kunstforening · sportsforening ]

[ skivekommunekunst.dk ] 11

GNIST

Tirsdag den 4. december 2012 afholdes den årlige generalforsamling på Rådhuset i Kantinen, 3. sal Torvegade 10.

Dagsorden ifølge vedtægterne som findes på foreningens hjemmeside www.skivekommunekunst.dk.

Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

Tillykke med jubilæet

25 års jubilæum

Andreas Albertsen, Entreprenørgården, 22. juni 2012

Annette Møller Pedersen, Udbetalingsenheden, 24. juni 2012

Arne Andersen, BOMi, 22. juni 2012

Connie Klosterman, Gefionsvej/Frejasvej, 27. juni 2012

Connie Stouby Kristensen,

Apoteker norgaards Børnehave, 1. august 2012

Dorte Vogler, Sygedagpengeafdelingen, 1. august 2012

Ebbe Halborg Riis, BOMi, 19. juni 2012

Gitte nielsen, dagplejer, 10. juli 2012

Hanne Jeppesen, Jebjerg Skolefritidsordning, 1. august 2012

Kristian Hjorth, Ledelsessekretariatet, 1. august 2012

Lis Siim Langballe, CKU, Skive, 1. august 2012

Lone Engborg Mortensen, Højslev Skole, 1. august

Marianne Pedersen, Ørslevkloster Skole, 1. august 2012

Mette Thorsen, Hedemarken, 1. juli 2012

Rethe Dueholm, Brårup Skole, 1. august 2012

Winnie Musu, Borgerservice, 9. august 2012

i rubrikken Tillykke med jubilæet bringer vi information om 25

og 40 års jubilarer – efter aftale med jubilarerne.

Rubrikkerne Tiltrædelser og Fratrædelser, der denne gang

findes på side 16-19, indeholder information fortrinsvis om fastansatte

medarbejdere. Listerne er alfabetisk efter fornavn.

Skulle der være fejl eller mangler i listerne så kontakt Malene

Brink, tlf. 9915 5512 eller mabr@skivekommune.dk

40 års jubilæum

Bente Petersen, Teknisk Forvaltning, Plan og Byg - 1. juli 2012


GNIST

Skitur til Zell Am See

Østrig, 25. til 28 feb. 2012

[ personaleforening ]

De 20 pladser, som vi havde forhåndsreserveret ved Højmark i september, blev

udsolgt på et par måneder, og det var en flok glade skientusiaster, der samlede

sig i Billund en lørdag eftermiddag sidst i februar.

Alt gik som planlagt, Højmarks bus ventede i Salzburg og vi ankom på hotel

Pinzgauerhof i Schüttdorf, en forstad til Zell am See, ved 23-tiden.

Udover velkomsten fra den danske hotelvært og vores værelsesnøgler, ventede

lidt natmad i form af lækkert, varmt gullashsuppe.

Morgenmaden blev indtaget rimelig tidligt og efter en tur i skiudlejningsbutikken,

var alle på pisterne. Vi fandt sammen i små grupper, mange mødes for

at spise frokost, især restauranten ”Scnaps Hans” blev godt besøgt. Den hyggelige

afterski hytte, der meget passende lå på vej tilbage til hotellet blev også

godt besøgt sidst på eftermiddagen, og der blev smagt på forskellige østrigske

drinks.

Om aftenen samledes vi alle sammen i spisestuen, hvor der var reserveret

en afdeling til os. Efter middagen skulle der mages på flere østrigske våde

varer, og både hotellets egen bar, og den tidligere omtalte afterski hytte fik et

besøg.

Alle var klar mandag morgen, og en del besluttede at tage bussen til Kaprun

for at stå på ski på gletscheren. Køreturen tog ca. 20 min. til kabineliften, der

bringer én lige neden for gletscherpisterne.

Det blæste lidt, og det var koldt at sidde i stolelifterne, men solen begyndte

at skinne, himlen blev dybblå og humøret var i top.

De boulevardbrede pister blev afprøvet på kryds og tværs hele dagen. Den

hyggelige stemning og det fantastiske vejr gjorde dagen til en skidag, når det

er allerbedst!!

Dagen sluttede igen med en god middag og lidt afterski i byen.

Tirsdag morgen tog hele gruppen af sted til gletscheren igen. Der blev vi

mødt af en del blæsevejr, og nogle tog tilbage til skiområdet ved hotellet. Andre

fandt nogle mere beskyttede pister og udnyttede liftkortet til det sidste!

Det var mulighed for bad og omklædning på hotellet inden bussen kørte

tilbage til lufthavnen, hvorefter rejsen hjem foregik helt efter planen.

.

pERSONALEFORENINGENS

KALENDER

[ personaleforening ]

OKTOBER Sort Sol 6. oktober 2012 - Få billetter tilbage

Halloween i Djurs Sommerland i uge 42 - læs mere på www.skivepf.dk

NOVEMBER Hjerl Hede - salg af billetter i uge 46 og 47

DECEMBER Juletur - se mere på www.skivepf.dk

JANUAR Christine feldthaus - se mere på www.skivepf.dk

MARTS Generalforsamlling

APRIL Hamburg, Tyskland - der arbejdes på en 4-dages tur

Husk at tjekke hjemmesiden på

www.skivepf.dk

HER KAN DU SE PERSONALEFORENINGENS KOMMENDE ARRANGEMENTER.

pERSONALEFORENINGENS BESTYRELSE 2010/2011

Bestyrelsesposter Navn E-mail Telefon Arbejdsplads

Formand Karin Knudsen kakn@skivekommune.dk 5171 5530 Selde Ældrecenter

Næstformand Mette Gjødvad Klinge mgkl@skivekommune.dk 9915 5762 SAS Sekretariatet

Kasserer Marianne Rohde mrlr@skivekommune .dk 9915 6265 Jobstart

Sekretær Tove Høgedal tobh@skivekommune.dk 9915 6072 Glyngøre Ældrecenter

Sekretær: Mona Skov mosk@skivekommune.dk 2461 7510 Glyngøre Ældrecenter

12 [ informationer · nyheder · personaleforening · kunstforening · sportsforening ] [ skivepf.dk ] 13

GNIST

Øvrige: Else Larsen elsl@skivekommune.dk 9915 5563 Kultur og Markedsføring

Bente Karlsen benteperkarlsen@gmail.com 9757 1972 Dagplejen

Hanne Mark bhmar@skivekommune.dk 9915 5823 Økonomisk Sekretariat


GNIST [ personaleforening ]

Skive Trav

Mona skriver:

Vejret var ikke for godt, men pyt... vi kunne

jo sidde i tørvejr lige ved siden af et stort

veldækket buffetbord, så det var kun heste og

jockey, der blev smaddervåde.

Bølgerne gik ind i mellem højt, og det var

spændende, om det hele nu gik som det

skulle i forhold til den hest, der helst skulle

først over stregen, hvilket ikke var tilfældet i

alle løb.

I et løb blev 3 heste diskvalificeret, og

reservehesten vandt overraskende med et

mulehår.

Ligeledes vandt hest nr. 6 et løb, men blev

disket og nr. 5 blev derved vinder, sikke et

ramaskrig det gav ved bordet...

Hanne skriver:

Jeg har aldrig været til trav før, så det var spændende at se, hvordan det foregår.

Det var hyggeligt, at vi var så mange fra kommunen, at det føltes som om, vi havde det for os selv.

Jeg vandt selvfølgelig ikke noget, men det gør jeg jo aldrig, så det havde jeg heller ikke ventet – det var stadig ret spændende

at se, om den hest, man havde gættet/spillet på, kom først. Der var nogen, der gik helt vildt op i det, kunne jeg se, men også

mange begyndere som mig selv. Man kunne også godt ind imellem høre, at der var nogen der vandt.

Det var især rigtig skønt, da solen kom frem, og paraplyerne blev klappet sammen. Vi var vist mange, der stod udenfor og kiggede

på det sidste løb, selvom vi bedre kunne se oppe fra restauranten.

Hjerl Hede - Jul i den gamle landsby

Dato: 1. og 2. december, 8. og 9. december og 15. og 16. december

Der slagtes grise, plukkes ænder, bages julekager, brændes brændevin og meget mere,

når Frilandsmuseet Hjerl Hede levendegøres af frivillige børn og voksne i december.

Gå en tur i landsbyen og kig ind i de hyggelige, lune værksteder og huse, hvor juleforberedelserne er i fuld gang. På høloftet i

Nissebo er nisserne på spil i menneskenes verden. De kravler rundt i store møbler og laver nisse-sjov. Besøg nisserne og oplev

på egen krop, hvordan det er at være en lille nisse i den store verden.

- Restaurant Skyttegården er åben og serverer bl.a. julebuffet, kaffe, gløgg og æbleskiver.

- i museumsbutikken kan du købe julepynt og -gaver.

- Frilandsmuseet er åbent fra kl. 10-17 og levendegjort fra kl. 10-17 alle nævnte dage.

Arrangementet er for personaleforeningens medlemmer og husstand

- Hvert medlem kan købe 2 indgangsbilletter á kr. 75. Børn under 18 år gratis adgang.

- Personaleforeningen vil være vært med gløgg og æbleskiver til max. 2 voksne og 3 børn.

Billetterne sælges ved personlig fremmøde i perioden fra den 12. november til 23. november 2012

HUSK – medbring sidste lønseddel med træk for medlemskab af personaleforeningen.

Billetterne sælges Skive Kommune, Borgerservice, Torvegade 10, 7800 Skive

- Mandag til onsdag fra kl. 10 til 15 - Torsdag fra kl. 10 til 17 - Fredag fra kl. 10. til 14.

Fodboldgolf

I det flotte sensommervejr, havde Skive Kommunes Sportsforening,

arrangeret fodboldgolf på banen i Ejsing.

Ca. 20 medlemmer var mødt frem, og efter par kraftige regnbyger,

kunne vi begive os ud på den flot beliggende bane.

Der blev sparket, trillet og skubbet bolde i de 18 huller. Det er

ikke så let, som det lyder!

Der blev efterfølgende lavet et gennemsnit af antal skud pr.

hold, og lidt overraskende var det ”senior”-holdet der var

bedst. Vandt de udloddede præmier, lidt tankevækkende var

det dog, at præmierne var børnebilletter til banen!

Efterfølgende havde bestyrelsen dækket bord i klubhuset og

tændt op i grillen, og der blev nydt et par stykker kød og en

pølse eller 2.

SpORTSFORENINGENS

KALENDER

aktivitetskalender

Lørdag den 22. september 2012:

Bike & Run Stafetten i Herning (vi støtter deltagelse)

Onsdag den 26. september 2012:

Gokart / Human Football

Mandag den 29. oktober 2012:

Bowling og buffet

[ sportsforening ]

Bestyrelsesposter Navn E-mail Telefon Arbejdsplads

Formand Jens Stickertson jess@skivekommune.dk 9915 5600 It-afdelingen

Næstformand Charlotte Buur chbu@skivekommune.dk 9915 7852 Sabroegaarden

Kasserer Jens Dalby jeda@skivekommue.dk 9915 3634 Teknisk Forvaltning

Sekretær Claus Hansen clah@skivevand.dk 9915 3674 Skive Vand

Øvrige Ellen Andersen ella@skivekommune.dk 9915 5632 Dagplejen

Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger

14 [ informationer · nyheder · personaleforening · kunstforening · sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ]

GNIST

15


GNIST [ min passion ]

Irene og TYSON

Irene Hulsrøj Havgaard har gået til ridning på Lem Rideskole i 22 år. Tyson er Oldenburger, 8 år gammel og har været ejet

af Irene de seneste tre år. Sammen deltager de i dressur-konkurrencer i hele Midt- og Vestjylland, men det er hverdagen i

ridehallen og turene i skoven, der er det allerbedste ved sporten, synes Irene.

Tekst og foto: Konsulent Malene Brink,

HR og Kommunikation

Til daglig er irene Hulsrøj Havgaard uddannelsesvejleder

i UU (Ungdommens

Uddannelsesvejledning) på Rådhuset i

Torvegade, Skive. Det meste af irenes

fritid går sammen med hesten Tyson, datteren

Henna (8 år) og hendes pony Zaren,

enten i ridehallen tæt på hjemmet i Skive

eller på Lem Rideskole.

- Jeg kan rigtig godt lide at ride konkurrencer.

Det er ved konkurrencerne, at jeg

rigtig kan se, hvad hesten har lært, og

hvor langt vi har drevet arbejdet, men det

er den daglige træning og omgang med

hestene, der er det sjoveste, fortæller

irene.

Rideskolen i Lem

irene er ikke fra en heste-familie, men allerede

som barn var hun vild med dyr, og

fik til sidst overtalt forældrene til at måtte

gå til ridning på rideskolen i Lem.

- Lem Rideskole er et dejligt sted, og

selvom jeg er flyttet fra Balling, hvor jeg

boede som barn, til Skive, så læsser jeg

gerne Tyson i hestetraileren og kører til

Lem for at få undervisning af Boy hver

uge, siger irene.

Boy Lauritsen er ejer og leder af Lem

Rideskole, og han har undervist irene

gennem alle årene. I dag underviser han

også det børnehold, som Henna går på.

- Henna har lige fået Zaren her i foråret

– på sin 8 års fødselsdag, men tidligere

red hun faktisk på et par af de rideskoleheste,

jeg red på for 15 år siden. Det vidner

om en rideskole, hvor hestene har det

godt, bliver passet rigtigt og derfor også

bliver gamle, siger irene, og fortsætter;

- i det hele taget er stemningen rigtig

god på Lem Rideskole, hvor der er plads

til alle. Boy står for den klassiske dressur

og lægger stor vægt på at, grundridningen

er i orden. Her er der er ingen hurtige

genveje, og træningen er altid på hestens

præmisser - og den holdning passer godt

til mig. Jeg har tid nok. Jeg har selv redet

BAGSIdENS ”MIN pASSIoN”

Vil du eller din kollega på

bagsiden, så kontakt Malene Brink

på mail:mabr@skivekommune.dk

eller tlf. 9915 5512.

Irene på Tyson og datteren

Henna på Zaren. – Da

jeg købte Tyson, synes jeg

det var et lidt fjollet navn,

men to dage efter købet,

slog han med hovedet og

ramte mig rent på kæben,

så tænkte jeg, at navnet

vist passer meget godt.

Ikke bare er han stor og

stærk, han kan godt slå

igennem, griner Irene, der

ellers beskriver Tyson som

en hest med et godmodigt

temperament.

Tyson op, og det er vigtigt for mig, at

han har det godt - at ørene er fremme og

han virker glad, både på stald og når han

bliver redet. Det er sådan, jeg vil dyrke

min sport.

Godt i gang efter skade

2011 var et godt år, rent resultatmæssigt

for ekvipagen: irene og Tyson. De vandt

mange placeringer i konkurrencer og

endte som anden mest vindende dressurekvipage

i klubben. Men i december måned

fik Tyson en ledbåndsskade og måtte

en uge på hestehospitalet.

- Hele foråret er gået med at genoptræne

Tyson. i juni stillede vi op i den

første konkurrence efter skaden. Det gik

rigtig godt - vi lå placeret fint i midten af

klassen, og Tyson ser ud til at være helt

ovenpå efter sin skade. Det tegner godt

for konkurrencerne her i efteråret, slutter

irene.

More magazines by this user
Similar magazines