Download dokument (PDF) - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Download dokument (PDF) - Byfornyelsesdatabasen

SAMMENDRAG SAMMENDRAG SAMMENDRAG

CASE 1

CASE 3

CASE 2

SAMMENDRAG SAMMENDRAG SAMMENDRAG

CASE 3

CASE 2

CASE 4

KINGOSGADE - fra studiehybel LUNDEVÆNGET til iværksætterboliger - fra rigid NORDHAVNSGÅRDEN struktur til organisk liv - fra singleboliger til blandede LUNDEVÆNGET bolsjer

- fra rigid NORDHAVNSGÅRDEN struktur til organisk liv - fra HAMMERSHUSVEJ singleboliger til blandede - fra bolsjer anonym til identitetsskabende

1910 - privatejet 1935 - almen boligbebyggelse 1935 - almen boligbebyggelse 1954 - kommunal boligbebyggelse

Ejendommen består af små toværelses lejligheder. Bebyggelsen Der er er beliggende på et stor Ejendommen og smukt landskabs- består af små ensartede I kraft af toværelses at der tilføjes lejligheder. nye kvadratmetre og forstærkes i de Bebyggelsen fritlagte i projektet, områder er beliggende for eksempel på med et stor Ejendommen tilføjelse og smukt af landskabs- består af små ensartede I kraft af toværelses at Bebyggelsen der tilføjes lejligheder. nye er beliggende kvadratmetre og i forstærkes et i åbent de fritlagte grønt i projektet, område områder for og eksempel genta- med tilføjelse

ikke behov eller efterspørgsel efter store træk lejligheder med store i centrum gamle piletræer. En Bebyggelsens åben grøn flade meget er bebyg- homogene (omkring arkitektoniske nedrivning udtryk af tre er eksisterende rumstore, blokke), træk energieffektive med åbnes store der gamle facadeelementer, piletræer. En Bebyggelsens og åben skaber grøn hermed flade meget er bebyg- homogene (omkring arkitektoniske ger nedrivning sit volumen udtryk af tre er over eksisterende et stort rumstore, areal. blokke), Bebyggelsens energieffektive åbnes der udtryk facadeelementer, lider Med og et skabe fokus

af Odense. I Odense vælger børnefamilier get at med bo ensartede, i udkanten repetetive og stringente direkte afspejlet blokbebyggelser. i beboersammensætningen, mulighed for at på skabe grund uderum af med en aktiviteter, langt større get med der variation henvender ensartede, i bygningens repetetive udtryk, og stringente direkte men afspejlet giver blokbebyggelser.

også i beboersammensætningen, mulighed af for det at på nærmest skabe grund uderum af skizofrene med en forhold aktiviteter, langt større imellem der variation henvender den nordvendte i bygningens udtryk, facadeudtryk men g

eller udenfor byen.

Bebyggelsens udearealer lider af det lejlighedernes homogene mønster størrelse. og sig direkte til beboerne. Der skabes rig blandt mulighed andet Bebyggelsens for en at byplads skabe udearealer lejligheder lider af mange af det lejlighedernes homogene forskellige mønster størrelse. og sig direkte facades til beboerne. homogene Der skabes udtryk rig med blandt mulighed ankomstsituationen andet for en at byplads skabe lejligheder og åben- af mange ny overfrakk forsk

den dominerende vejadgang, der leder igennem bebyggelsen omkring et gadekær, en sportsplads størrelser for uformel den og karakter. dominerende sport og leg vejadgang, der leder igennem bebyggelsen omkring et hed gadekær, med vinduesarealer en sportsplads størrelser og for indeliggende uformel og karakter. sport altaner og leg mod syd og

Derimod er det et ønske at opgradere boligstandarden langs hver blok. og

I Nordhavnsgården bor mange nær studerende sportshallerne og enlige mod ældre syd samt et skarpt defineret langs hver urbant blok.

I Nordhavnsgården bor mange nær studerende sportshallerne vest. og enlige mod ældre syd samt et skarpt defineret urbant

Forbedrede d

evt. at kunne præge beboersammensætningen herved. Det

beboere. De fleste beboere er byrum utrolig i glade mødet for med deres Lyngbyvej bolig og Uderummene, Emdrupvej. i form af gårdarealerne, revitaliseres beboere. i De kraft fleste af beboere er byrum utrolig i glade mødet for med deres Lyngbyvej bolig og Uderummene, Emdrupvej. i form af gårdarealerne, revitaliseres kvadratmetrei

bliver muligt at tiltrække nye typer af beboere Lejlighederne med en er mo- gode toværelses lejligheder. og ejendommen Beboerklientel- generelt, men på trods heraf findes der en forbedret Lejlighederne adgang og sammenbinding er gode toværelses af dem. lejligheder. og Herved ejendommen gives Beboerklientel- generelt, men på trods Lejlighederne heraf findes der er gode en toværelses forbedret lejligheder. adgang og Beboerklientel-

sammenbinding af beboere dem. Herve indg

derne tidssvarende bolig med gode udearealer, let er varieret som altaner men af forholds vis ensarted stort gennemstrømning social klasse, af beboere, Her skabes der er plads nødsaget med til nye at kvadratmetre der mulighed til let erhverv er for varieret og nye nye nyttehaver men af forholds og opholdmuligheder, vis ensarted stort gennemstrømning social som klasse, af beboere, Her skabes der let er plads nødsaget er varieret med til nye men at kvadratmetre af forholdsvis der mulighed til blandet erhverv for social nye og nye nyttehaver klasse, hvilket og opholdmulighed

tilhørsforhold

og et smukt gårdrum.

hvilket i fremtiden vil kunne skabe flytte problemer når de i stiftes den store familie eller typer når de boliger. ældre De beboere tilflyttende bliver beboere vil fremme indgår hvilket i beboernes sammenhæng i fremtiden ejerskab vil kunne til bebyggelsens skabe flytte problemer uderum. når de i stiftes den store familie eller typer når de boliger. ældre i fremtiden De beboere tilflyttende vil bliver kunne beboere skabe vil fremme problemer indgår i beboernes sammenhæng i den store ejerskab ensartede til bebyggelsens ude

ensartede bebyggelsesplan. Med et gangbesværede.

fokus på at skabe forskel- med de eksisterende beboere i et fælles De nye ejerskab beboere ensartede omkring er bebyggelsesplan. måske de ikke nye men Med snarere et gangbesværede.

fokus eksisterende på at skabe forskel- med de eksisterende bebyggelsesplan. beboere i et fælles De nye ejerskab beboere omkring er måske de ikke nye men snarere eks

Iværksættertyper vil oplagt være nye beboere ligartede i ejendommen.

og nuancerede uderum omkring bebyggelsen intro- nye uderum.

beboere, ligartede der får mulighed og nuancerede for at flytte uderum til en omkring større lejlighed bebyggelsen i intro- nye uderum.

beboere, der får mulighed for at flytte til en større le

duceres en mindre skala der er let Bygningens at indtage med homogenitet forskellige i facade og vinduessætning, viser takt med, duceres at de skaber en mindre familie. skala der er let Bygningens at indtage med homogenitet forskellige i facade og vinduessætning, viser takt med, at de skaber familie.

aktiviteter for områdets beboere. sig ved nærmere eftersyn at indeholde en rigdom af variatio-

aktiviteter for områdets beboere. sig ved nærmere eftersyn at indeholde en rigdom af variationer

og forskellighed. Dette motiv af forskellighed fortolkes

ner og forskellighed. Dette motiv af forskellighed fortolkes

More magazines by this user
Similar magazines