PÅ VEJ - Lemminkäinen

lmkvej.dk

PÅ VEJ - Lemminkäinen

|

VEJ

MEdarbEJdEr- & inforMationsblad for lEMMinKÄinEn a/s sEPtEMbEr 2012 nr. 31

omfartsvejen

ved sunds:

|

5000 tons

asfalt udlagt

på to dage

u tre nye vejasfaltører

u råvarer i Vandel og Køge under tag

u slap fra alvorlig arbejdsulykke uden men

u alle medarbejdere tilbydes et sundhedstjek

u Hjertestartere på alle arbejdspladser

u 200.000 tons asfalt på 10 måneder

1


Højt aktivitetsniveau i hele firmaet

Jeg har tidligere skrevet om, at vi skal passe på os

selv og på hinanden, og det kan jeg kun gentage

endnu engang. Pas nu på – tænk jer om – lad

være med at løbe nogen risiko. I midten af juni

havde vi en alvorlig ulykke, der kunne være endt

fatalt, som der kan læses om inde i bladet. Vi var

heldige - Dennis får slet ingen mén efter ulykken

– og vores beredskab fungerede i denne situation

lige efter bogen. Efterfølgende har det vist sig, at

der er en del, der gerne vil have opfrisket deres

førstehjælpskunnen. Vi kører løbende kurser – så det

er bare om at få sig tilmeldt.

I samme forbindelse kan det nævnes, at vi nu har

hjertestartere på alle faste lokationer – sæt dig ind

i hvor disse er, og hvad du skal gøre i tilfælde af, at

en person får hjertestop.

For et par år siden gennemførte vi et sundhedstjek,

som vi den gang sagde, vi ville følge op på.

Her i efteråret – startende i

september - tilbydes alle

medarbejdere derfor et nyt

sundhedstjek og/eller en

personlig samtale, hvor der er

fokus på sundhed, arbejdsmiljø

og trivsel.

Naturligvis foregår det hele

med respekt for dine personlige

grænser og i fuld anonymitet.

Sundhed er selvfølgelig dit

personlige valg. Men som

en ansvarlig arbejdsplads vil

Lemminkäinen gerne tilbyde

medarbejderne at gøre det

sunde valg lettere for dem, der

gerne vil leve lidt sundere.

Aktiviteten i firmaet har generelt

været på et højt niveau hele vejen rundt. Vi er

selvfølgelig ikke helt på niveau med sidste år, hvad

producerede tons angår – men vi har udlagt lige

Venlig hilsen

Claus Terkildsen.

” det

hjælper jo

ikke, at statens

overordnede

veje er i orden,

hvis man ikke

kan komme hen

til dem ad de

kommunale veje

så mange m 2 , hvilket er meget tilfredsstillende.

Særligt er Region Øst kommet meget bedre med

end tidligere, og det bidrager godt til det samlede

niveau. Vi har et par store anlægsprojekter liggende

foran os, og vi forventer at skulle producere og

udlægge asfalt hen over vinteren, læs mere om det

inde i bladet.

Asfaltpriserne er fortsat på et alt for lavt niveau,

og i mange tilfælde sælger vi under vores kostpris.

Det er naturligvis ikke holdbart i længden – det

sætter os gevaldigt under pres for at effektivisere og

optimere, og det gør vi – men vi er tvungne til at få

priserne hævet igen.

dansk industri vil have bedre

veje, viser dugfrisk analyse!

Bedre veje og mindre kø og trængsel står øverst på

ønskesedlen, når danske virksomheder bliver spurgt

om, hvilke udfordringer deres lokale kommune først

skal tage hånd om. Det skriver

dagbladet Børsen torsdag den

6. september 2012 på baggrund

af den analyse af kommunalt

erhvervsklima, som DI netop har

offentliggjort.

”Vi skal fokusere på det, vi skal

leve af i fremtiden. Så vi skal gøre

noget ved infrastrukturen”, siger

industriens førstemand Karsten

Dybvad i en kommentar og tilføjer,

at det jo ikke hjælper, at statens

overordnede veje er i orden,

hvis man ikke kan komme hen

til dem ad de kommunale veje.

DI anbefaler på den baggrund at

tilføre 3,5 mia. kr. til bedre veje i

kommunerne via finansloven.

Det er ikke nyt for os, at de

kommunale veje er i en forfærdelig dårlig forfatning,

og at der er et kæmpe behov for vedligehold og

udbygning. Glædeligt er det, at der nu er flere der

bakker op om Asfaltindustriens synspunkter og

er med til at sætte vejene på dagsordenen, så

politikerne kan få det med i deres prioritering af

midlerne.

Afslutningsvis håber jeg, vi får et rigtigt godt efterår

– en indian summer ville ikke være det værste, der

kunne ske – så vi kan få kørt rigtig meget asfalt

igennem ”maskineriet”.

VEJ er et medarbejder- og informationsblad for Lemminkäinen A/S

I redaktionen: Claus Terkildsen, Bo Lund Sørensen, Mads Gregersen og Annette Ambrosiussen.

Tilrettelæggelse og redigering: Pressebureauet Silkeborg. Tryk: Arco Grafisk. Oplag 600.

Lemminkäinens tre

nye vejasfaltører

festligt punktum for

to år på vejasfaltøruddannelsen

17. august var dagen for ekstra

store smil på Ulfborg Kjærgård.

De tre Lemminkäinen-medarbejdere

Jimmi Blaschke Paulsen

(Region Syd), John Bermann

Beck (Region Nord) og Nicklas

Gammelgård Hansen (Region

Midt) satte med en uges prøve

i Dimensionering og Udlægning

et flot punktum for to års

vejasfaltør-uddannelse.

De to år har været en blanding

af praktisk og teoretisk undervisning.

Jimmi, John og Nicklas

har ikke siddet bøjet over tykke

bøger i et klasselokale dagen

lang, men har taget en stor del

af deres uddannelse, mens de

har arbejdet på deres vejhold.

Under skoleopholdene har de

været indkvarteret på Ulfborg

Kjærgaard ved Holstebro, og

også der er der lagt størst vægt

på de praktiske prøver.

5

Jimmi Blaschke Paulsen fra Region Syd, John Bermann Beck, Region Nord og Nicklas

Gammelgård Hansen fra Region Midt.

Vejasfaltøruddannelsen er for

alle i branchen og starter nye

hold hvert år i september. Lemminkäinen

har typisk fire med

på hvert hold, så der er hele

tiden en god håndfuld af virksomhedens

medarbejdere, der

er i gang med uddannelsen.

John Bermann Beck fra Region

Nord har uddannet sig via meritordningen

og taget kurserne

over flere vintre, så han har

3

De nye asfaltører fotograferet

på dagen sammen

med deres vejformænd:

Jimmi med Egon Johansen,

John med Arne

Svendsen og nicklas

med Jens-Jørn Nielsen.

kunnet gå op til den afsluttende

prøve.

Dagen blev festligholdt med

en reception, hvor kursusadministrator

Hanne Brauner fulgte

den gode tradition med at

møde op for at lykønske de

nye vejasfaltører og overrække

dem en lille gave fra Lemminkäinen.

Receptionen havde også deltagelse

af vejformand Arne

Svendsen, som har haft John

Bermann Beck ”under sine

vinger”, mens Jimmi Blaschke

Paulsen blev gratuleret af såvel

vejformand Egon Johansen som

regionschef Bo Bruhn Hansen

og entrepriseleder Jan Rainer

Nielsen.

Den helt store overraskelse

ventede dog Nicklas Gammelgård

Hansen, der fik uventet

besøg af sit hold fra Region

Midt samt entreprisechef William

Lubek.

2 3


Den fødselsdag glemmer jeg aldrig!

dennis andersen fra Værkstedet i Uldum blev

forbrændt i ansigtet under arbejdet med at

rengøre en tankvogn med bitumen. Heldigvis

slap han fra ulykken uden varige men

Tirsdag den 19. juni tegnede

egentlig til at blive en rigtig

god dag for Dennis Andersen.

Vejret viste sig fra sin bedste

side, og når arbejdsdagen på

Lemminkäinens værksted i Uldum

var til ende, ville familie

og kæreste være derhjemme,

glade og forventningsfulde for

at fejre hans fødselsdag.

Det gik han og glædede sig til,

mens han lagde gasbrænderen

til rette, så den var klar til

arbejdsopgaven, der ventede

efter middagspausen: Rensning

af en tank for bitumen,

som vejholdet ikke havde fået

brugt. Den sorte masse var blevet

helt kold og stiv, så det var

nødvendigt at varme den op.

Ved et uheld ramte Dennis’ fod

håndtaget til at åbne gassen

med...

... PUF!

En stor ildsøjle steg op fra tankens

dyb og ramte ham i ansigtet.

Højre side var forbrændt.

- Det gjorde egentlig ikke ondt

på det tidspunkt, men jeg gik

nærmest i chok, husker Dennis

om sine tanker lige efter ulykken.

– Midt i virvaret af tanker

gik det op for mig, at mine kolleger

hurtigt havde fået tilkaldt

Falck, og at der var styr på beredskabet.

Det kunne jeg forholde

mig til, mens tankerne

om, hvordan mit ansigt ville

se ud efter det her, hvirvlede

rundt i hovedet.

Hurtigt fik kollegerne Dennis

ind under bruseren for at få

koldt vand på det forbrændte

område.

- Og så skal jeg love for, det

begyndte at gøre ondt, bemærker

Dennis.

Med helikopter til odense

Imens blev der ringet 112, og

lægen, der var på stedet i løbet

af kort tid, besluttede sig for at

rekvirere en helikopter, der hurtigt

kunne transportere Dennis

5

Mindre end 25 minutter efter ulykken kunne lægehelikopteren lette fra pladsen ved Værkstedet i

Uldum - med Dennis ombord og med kurs mod Odense Universitetshospital.

til Odense Universitetshospital,

hvor man råder over en afdeling

med speciale i behandling

af brandsår.

20-25 minutter efter ulykken

landede helikopteren på pladsen

foran værkstedet i Uldum,

og da den få minutter efter lettede

igen, var Dennis ombord

– efterhånden en smule mere

rolig, for han følte, at han var i

kompetente hænder. Det hjalp

også lidt på humøret, at han fik

at vide, at turen ”kun” skulle gå

til Odense – og ikke til København,

hvor man tager sig af de

mest alvorlige brandskader.

I Odense fik han en ny forbinding

på. Den sørgede for, at

det forbrændte område fortsat

blev afkølet, og samtidig virkede

den smertestillende. Samtidig

fik Dennis at vide, at han

havde haft lidt held med i uheldet:

Fordi han bar briller, havde

flammen ikke gjort skade på

øjnene, og den hurtige indsats

fra kolleger og redningsarbej-

Dennis med et stort

smil bag forbindingerne.

Det kunne være

gået rigtig galt, men

lidt held i uheldet og

en god og snarrådig

indsats fra kollegerne

sikrede, at han kommer

fra episoden helt

uden men.

dere havde begrænset skaderne

til førstegrads-forbrændinger

– bortset fra nogle små

områder ved øje og øre. Der var

gode udsigter til, at han ikke

ville få varige men af uheldet.

lettelse

Dennis fortæller:

- Så humøret var allerede steget

en del grader, da jeg med

den nye forbinding om hovedet

tog imod de første gæster

på hospitalet: Min kæreste,

der havde hørt om ulykken fra

mine kolleger, og den sikkerhedsansvarlige

i Lemminkäinen,

Changiz Farrahi, som kom

direkte fra kontoret i Silkeborg.

Jeg var klar over, at det kunne

være gået rigtig, rigtig galt. Så

sammen med alvoren, smerterne

og bekymringerne for, om

jeg fik men af forbrændingerne,

følte jeg en stor lettelse. Og det

tror jeg også, at både min kæreste

og Changiz gjorde, da de

mødte mig.

Næste dag kunne lægerne tage

Dennis’ forbinding af, og han

blev udskrevet umiddelbart

derefter. Han mødte til kontrol

næste uge, og så var det kun

at vente, til ansigtshuden blev

normal igen.

Her et par måneder efter kan

man lige ane lidt rødmen ved

højre øre og øje, og også det

forventer lægerne, at Dennis

snart kan sige farvel til.

ny og mere sikker metode

Afdelingsleder Poul Erik Madsen

var et af de nærmeste vidner.

Når han ser tilbage på

hændelsens forløb, ærgrer han

sig over, at ulykken kunne ske,

og der er siden blevet strammet

op om procedurerne omkring

rengøring af bitumentankene.

Fremover skal opvarmningen

ske med varmt vand,

hvilket er en noget mere tidskrævende

metode.

- Derfor har vi også givet en

ekstra opfordring til vejholdene

om at sørge for at få tankene

helt tømt, når de vender

tilbage til arbejdsstederne. Det

sparer folk på værkstedet for et

besværlig og langstrakt arbejde

– og Dennis’ eksempel viser

samtidig, at det også indebærer

en væsentlig risiko for dem, der

arbejder med tankene, understreger

han.

Poul Erik Madsen fremhæver

samtidig, at beredskabet ved

arbejdsulykker viste sin styrke

og effektivitet, da det virkelig

gjaldt. Alt blev fulgt til punkt og

prikke – og udført i den korrekte

rækkefølge.

- Det sikrede Dennis den hurtige

og korrekte behandling af

forbrændingerne, og det sikrede

samtidig, at vi får strammet

helt op om procedurerne,

så vi er endnu bedre rustet i

fremtiden. Vi får således også

nye øjne på vores sikkerhedsarbejde,

f.eks. skal politiet optage

rapport og sende den til

Arbejdstilsynet, når en sådan

ulykke sker. Vi har ikke hørt noget

fra dem om, at vi har kunnet

håndtere sagen bedre, men

hvis der kommer forslag, vil vi

naturligvis efterleve dem, fastslår

Poul Erik Madsen.

5

Dennis er kommet sig helt oven på den voldsomme ulykke. Det var en tankvogn som den på

billedet, han var i færd med at rengøre.

4 5


Travl søndag på omfartsvejen omkring Sunds – set fra oven.

6

En hed

weekend

i Sunds

Halvandet maskinhold,

to udlæggere,

30 lastvognstog og en fabrik

arbejdede godt og koncentreret

sammen, da der på en weekend

blev lagt 5000 tons asfalt

ud på ny omfartsvej

Weekenden var varm, travlheden

stor og pauserne få.

Det var med andre ord på

alle måder en hed weekend,

da et udvidet maskinhold

tog en ordentlig tørn på

den nye omfartsvej omkring

Sunds ved Herning.

- Vi er gået ind i den travle

tid, og så kan fabrikkernes

levering godt være en flaskehals.

De kan typisk levere

1000 tons på en god dag,

og der skal jo også leveres

til andre projekter, siger regionschef

Troels Madsen,

Lemminkäinen Region Nord.

Men selv om der er travlt

kan man jo godt tænke kreativt.

Der blev planlagt en

weekend med fuld bemanding

og stort gå-på-mod, og

der blev lavet aftale med fabrikken

i Vandel, der har cirka

dobbelt så stor kapacitet

som for eksempel fabrikken

i Viborg.

- Vi ville prøve at tage et

ordentligt træk for på den

måde at vinde noget tid til

andre opgaver. Vi havde

halvandet maskinhold og en

ekstra udlægger, og Vandel

leverede de to dage kun til

os og udnyttede hele kapaciteten.

30 lastvognstog

kørte, og alt gik, som det

skulle, bortset fra en maskinskade

på den ene udlægger.

Vi fik lagt 5000 tons

ud på de to dage, og det

har jeg ikke været med til

før. Men det var også et par

lange dage…

Omfartsvejen er på fem kilometer,

og med den får

Sundsborgerne en del af

trafikken uden om byen. Der

udlægges støjreducerende

slidlag af hensyn til de beboere,

der bor relativt tæt

på den nye vej. Vejen tages

i brug 1. oktober i år og projektet

afleveres til Vejdirektoratet

i slutningen af september.

Tjek på sundhed,

arbejdsmiljø

og trivsel

Et tilbud til alle lemminkäinens medarbejdere

For snart tre år siden sagde

70% af de ansatte i virksomheden

ja tak til et sundhedstjek.

Det følger Lemminkäinen nu op

og tilbyder et nyt sundhedstjek

og – hvis det ønskes – en

personlig samtale med fokus

på den enkelte medarbejders

sundhed, arbejdsmiljø og trivsel.

- Det er på alle måder vigtigt,

at ansatte i Lemminkäinen trives

og har de bedst mulige arbejdsbetingelser

inden for de

givne rammer. Og som en ansvarlig

arbejdsplads kan vi på

denne måde gøre det lettere

for den enkelte at tage de valg,

der gør hverdagen sundere og

trivslen større, siger adm. direktør

Claus Terkildsen.

Han understreger samtidig, at

såvel sundhedstjekket som den

personlige samtale foregår med

respekt for hver enkelt medarbejders

personlige grænser –

og alt sammen naturligvis i fuld

anonymitet.

Der er mange gode grunde til

at tage imod tilbuddet. F.eks.

har over halvdelen af Danmarks

befolkning forhøjet kolesteroltal

– det kan ikke mærkes, men

hvis det ikke opdages og behandles,

kan der være tale om

en livstruende lidelse.

Lemminkäinens sundhedstjek

udføres af ALECTIA, der er en af

Danmarks førende rådgivningsvirksomheder.

De sørger for, at

det er højtuddannede sundhedskonsulenter

med solid viden

indenfor sundhedsfremme

og livsstil, som står for målingerne

i sundhedstjekket og de

samtaler, man bliver tilbudt.

- Vi opfordrer alle medarbejdere

til at deltage. Der vil ikke være

løftede pegefingre, og man

vælger frit, om man vil have

foretaget hele testen og deltage

i samtalerne, eller om man

kun ønsker nogle bestemte

dele af ”pakken”, fortæller sikkerhedsansvarlig

i Lemminkäinen

A/S Changiz Farrahi.

6

7

3

Sundhedstjekket

omfatter

også en kort

cykeltest,

som alle kan

deltage i.

5

I den specialindrettede

mandskabsvogn

tager

højtuddannede

sundhedskonsulenter

sig af

sundhedstjekket.

Efter et lille prik

i fingeren måles

bl.a. kolesterol,

blodsukker og

hæmoglobin.


Lavere forbrug af naturgas i produktionen og mulighed

for at anvende mere genbrug gør råvarehallerne til en

god investering. Og så er det godt for miljøet at spare

på energien.

Råvarer under tag

På fabrikkerne i Vandel og Køge skal knust granit og knust

genbrug beskyttes mod fugt. det betyder lavere udgifter til

energi for at få vandet til at fordampe

Nogle råvarer er mere følsomme

over for fugt end andre.

På fabrikkerne i Vandel

og Køge skal der nu gøres en

ekstra indsats for at beskytte

mod fugt, og det er først

og fremmest den meget finkornede

knuste granit, også

kaldt stenmel, samt knust

genbrug, det handler om. I

Vandel står råvarehallerne allerede

klar og er netop blevet

taget i brug, mens der i Køge

måske skal satses på en form

for siloer.

- Her er jordbundens bæreevne

ikke så god, så vi kan

ikke umiddelbart opføre haller

uden at skulle hamre betonpæle

ned først, og så bliver

det for dyrt. Derfor overvejes

der andre løsninger, siger

fabrikschef Carsten Lundhøj,

der tror på store gevinster

ved at ”holde krudtet tørt”:

- Hvis knust granit 0-2 mm

og 0-11 mm samt knust genbrug

beskyttes mod fugt, kan

vi holde udgifterne til energi

nede under produktionen,

hvor vi gennem opvarmning

skal have vandet til at fordampe.

Når vi modtager de

finkornede granitter fra bruddet

i Norge, er fugtindholdet

rimelig lavt, typisk to-tre

procent. Men fordi granitterne

er så finkornede, optager

og binder de store mængder

fugt, og vi har set fugtstigninger

på op til fem procent.

På samme måde har knust

genbrug en lav fugtprocent,

når det er nyknust, men optager

forholdsvis let fugt, når

det udsættes for nedbør. På

fabrikken i Als er der således

konstateret stigninger i fugtindholdet

i knust genbrug på

over fire procent fra september

til december, fortæller Carsten

Lundhøj.

flere gevinster

Hidtil har råvarerne været opbevaret

i det fri, og dermed

været udsat for både regn og

sne. Det skal være slut nu.

- I Vandel fik vi sidste år 949

mm nedbør, og der faldt regn

eller sne i 207 døgn, så det er

store mængder, vi taler om.

Andre råvarer end de nævnte

optager og binder også fugt,

men i langt mindre grad end

stenmel og knust genbrug. Og

der er flere gevinster ved at

beskytte mod fugt. Udover at

reducere udgifterne til energi

i produktionen, forventer vi at

kunne øge andelen af genbrug

i bærelagsbelægninger

med fem procent, når genbruget

holdes tørt, siger Carsten

Lundhøj.

I de nyopførte haller er der

som et forsøg lagt asfalt med

70 procent genbrug. Det var

på grænsen til, hvad der var

praktisk muligt, men resultatet

ser fint ud, og laboratorieresultaterne

er i orden.

- Når vi beregner den forventede

reduktion i forbruget af

energi og den øgede anvendelse

af genbrug viser det sig,

at det giver god mening at investere

i haller til opbevaring

af råvarer. Selvfølgelig koster

det, men pengene kommer

forholdsvis hurtigt ind igen,

siger Carsten Lundhøj.

Fabrikkerne i Vandel og Køge

er kunde hos HMN Naturgas

og kan forvente tilskud fra

selskabets energisparefond,

som Lemminkäinen i forvejen

bidrager til.

Hjertestartere

på alle

Lemminkäinens

adresser

Et hjertestop kommer altid

uventet. Den første hjælp

kan gøre en afgørende

forskel i de vigtige minutter,

inden ambulancen når

frem.

Derfor har Lemminkäinen

sat i alt 12 hjertestartere

op, så der nu findes en på

alle virksomhedens adresser.

- Den nye teknologi har

bevist, at den kan redde

liv. Den er så enkel at betjene,

at den umiddelbart

kan bruges af alle, fortæller

sikkerhedsansvarlig i Lemminkäinen,

Changiz Farrahi.

De nye hjertestartere er

udviklet til at kunne blive

brugt af alle. Ved hjælp af

lyd, tekst og billeder guides

førstehjælperen igennem

forløbet, og indbyggede

mekanismer i apparatet

sikrer, at man ikke gør nogen

skade.

- Det er imidlertid altid en

fordel at have modtaget

undervisning for at kunne

benytte hjertestarteren

mest effektivt, og den

er jo heller ikke ment som

erstatning for normal førstehjælp

i form af hjertemassage.

Den er ment som

et supplement, og derfor

arbejder vi da også med

at holde nogle nye førstehjælpskurser

for medarbejderne,

oplyser Changiz Farrahi.

Han henviser desuden

til Lemminkäinens intranet,

hvor der ligger en instruktionsfilm

om de nye hjertestartere.

Filmen giver svar på de fleste

spørgsmål om anvendelsen

af hjertestarteren,

men medarbejderne er naturligvis

altid velkommen

til at kontakte Changiz

med forslag eller spørgsmål

vedr. hjertestarterne.

8 9


5

Der lægges asfalt på motorvej ved Give. Det er stort set samme bemanding, der nu skal stå for arbejdet på motorvejsstrækningerne fra Vejle til Ølholm.

Nu håber vi på

en mild vinter...

På mindre et år skal der lægges 200.000 tons asfalt på 12 kilometer

motorvej fra Vejle mod Herning – og en stor del skal lægges i

vintermånederne

- Det er en stor opgave og en

stor udfordring.

Sådan karakteriserer regionschef

Lars Sabroe, Lemminkäinen

Region Midt, det nyeste

motorvejsprojekt med skærende

veje, der nu tages fat

på. For de entreprenører, der

står for jordarbejdet, er det

to strækninger, men for Lemminkäinen

er der nærmest

tale om én sammenhængende

strækning:

- Ja, det betyder, at vi skal

samarbejde og koordinere med

to entreprenører, og det er

selvfølgelig en del af udfordringen,

siger Lars Sabroe.

- De to strækninger er Vejle-

Lindved og Lindved-Ølholm, og

det er henholdsvis M.J. Eriksson

og østrigske Strabag, der står

for jordentrepriserne. Foreløbig

tager vi fat på skærende veje

til den nye motorvej, og fra november

begynder vi så på selve

motorvejen. I første omgang

kører vi med et enkelt maskinhold,

men fra november skal

der flere på.

stram tidsplan

Der skal leveres fra fabrikkerne

i Uldum og Vandel, og når det

bliver vinter, og der ikke kører

andre projekter, kan fabrikkerne

koncentrere sig om at levere

asfalt til de to motorvejsstrækninger.

Men hvad så, hvis

det bliver en hård vinter, hvor

der ikke kan arbejdes?

- Ja, så er vi på den. Men det

kalkulerer vi ikke med, tilføjer

Lars Sabroe.

Selv om det er en stor opgave

med en stram tidsplan, er han

ikke bekymret. Det er folk, der

tidligere har arbejdet under

lignende betingelser, der skal

styre og udføre opgaven.

- Vi kører stort set med den

bemanding, vi havde på, da vi

på fem måneder lagde 100.000

tons på otte kilometer motorvej

ved Give. Så de har prøvet

det før, siger Lars Sabroe.

I det nye projekt er det altså

200.000 tons, der skal lægges

ud på 10 måneder. Strækningen

Vejle-Lindved skal være færdig

den 15. september og strækningen

Lindved-Ølholm den 15.

oktober.

Teknikchefen tæt

på maskinparken

- Det er godt at være tæt på,

hvor det sker. Så som teknisk

chef hører jeg helt klart mere

naturligt til her ved værkstedet

i Uldum, hvor jeg hurtigt kan

danne mig et indtryk af, hvor

der er størst behov for nye investeringer

og høre det direkte

fra dem, der omgås maskinerne

til hverdag, hvis der er noget,

der kan gøres bedre.

Arbejdsmæssigt har Poul Friedrich

hurtigt fundet sig til rette

i de nye omgivelser på Mekuvej

1 i Uldum. Tidligere har han

holdt til på Lemminkäinens

hovedkontor i Silkeborg, men

da det blev muligt at købe naboejendommen

til Lemminkäinens

asfaltfabrik og maskinværkstedet

i Uldum, blev det

muligt for både Teknisk Afdeling

og Specialafdeling Vest at

få kontorer nærmere begivenhedernes

centrum.

Med Specialafdelingen, Region

Midt, Vejservice, Fræsning og

Værkstedet samlet i Uldum, er

der nu omkring 100 medarbejdere,

der har deres arbejdsmæssige

udgangspunkt i Uldum. Så

det er helt klart Lemminkäinens

største arbejdsplads.

Tillykke

- Bedst af alt er al den plads,

værkstedet nu råder over. Når

jeg ser, hvordan vi klarede os

på meget få kvadratmeter på

Dortheasminde, kan jeg såmænd

godt undre mig over, at

vi fik det til at fungere, bemærker

Poul Friedrich.

- I tilrettelæggelsen af arbejdet

skal der tages mange hensyn

til de forskellige hold, til

regionen og til entreprisefolkene.

Alt det sker heldigvis i et

godt samarbejde, som drejer

rundt omkring afdelingsleder

Poul Erik Madsen og værkførerne

John Andersen og Eigil

Slothuus. De løser ind i mellem

de mest fantastiske udfordringer,

fortæller Poul Friedrich, som

har svært ved at skjule sin glæde

over den nye arbejdsplads

og de mange forbedringer på

værkstedet.

- Jeg savner naturligvis de kolleger

i Silkeborg, som jeg har

været tæt på hver dag, men

heldigvis kommer jeg jo forbi

ind i mellem. Og omvendt er

der jo også sket en stigning af

aktiviteterne her i Uldum, så

mange af dem besøger jo også

os.

10 års jubilæum

Jytte Birgitte Jensen Adm. Silkeborg 14. oktober

60 års fødselsdag:

Jan Palm Region Øst/

Fabrik Kastrup 15. oktober

50 års fødselsdag:

Walter Paulsen Region Syd 26. august

Tidligere ansatte:

75 års fødselsdag:

August Johannesen Region Syd 28. november

10 11

3

Teknisk chef

Poul Friedrich

har hurtigt

fundet sig til

rette i de nye

omgivelser på

Mekuvej 1 i

Uldum.


12

12

broløb

12000 løbere forhåndsåbnede motorvejsbroen over funder Ådal

16 medarbejdere fra Lemminkäinen fik sammen

med næsten 12000 andre motionister en løbeoplevelse

helt udover det sædvanlige, da de lørdag

den 30. juni indtog den nye motorvejsstrækning

mellem Funder og Bording.

Alt afhængig af ambitioner og kondition fordelte

deltagerne i DGI-arrangementet sig på løbeture

på 5 og 10 km eller en ½-maraton. Nogle nøjedes

med en 5 km gåtur i de fantastiske omgivelser

omkring motorvejsbroen over Funder Ådal ved Silkeborg,

men alle passerede den 750 meter lange

og 30 meter høje bro to gange.

Løbeskoene fandt fodfæste på den brobelægning,

som Lemminkäinens Specialafdeling har udført for

den tyske entreprenør Dywidag.

3

Storskærme

mindede løberne

om, hvem der

har udført asfaltbelægningerne


broen.

4

Af hensyn til sikkerheden

havde DGI fastsat det

maximale deltagerantal

til 12000

- Vi har glædet os over det gode samarbejde med

tyskerne og det fine resultat vi har opnået. Det

er den største bro, vi har udført i Specialafdelingen

siden Storebæltsbroen, og vi ser frem til flere

opgaver på den nye strækning mellem Funder og

Låsby, siger entreprisechef Peter Snog Nielsen.

- Der skal i den forbindelse bygges flere store broer,

og vi har allerede indgået aftaler om udførelse

af brobelægning og fugtisolering på den 550 meter

lange landskabsbro i Nordskoven og broen over

Gudenåen, der bliver 350 meter lang.

Broen over Funder Ådal, som løberne indtog den

30. juni, blev åbnet for trafik fredag den 31. august.

More magazines by this user
Similar magazines