Foreningen Dansk Byøkologi - Foreningen Bæredygtige Byer og ...

dcue.dynamicweb.dk

Foreningen Dansk Byøkologi - Foreningen Bæredygtige Byer og ...

og giver gode livsmuligheder for vore

medskabninger. Er der noget, vi skal

undlade at gøre et sted, så er det for at

bevare muligheder, som vi vægter højere,

andetsteds. Det er der ikke meget

selvpineri i – hvert fald ikke så længe det

kommer en selv til gode.

Men hvad så, når begrænsningen sker

af hensyn til mere udsatte medborgere,

astmatikere eksempelvis, af hensyn til

kommende generationer eller til andre

livsvæsner uden umiddelbar nytteværdi?

Hvis det er rigtigt, at det gode liv er et

liv i fællesskab, hvor man kan glæde sig

over andres udfoldelse – og måske ligefrem

formår at se andres udfoldelse som

en udstrækning af ens egen udfoldelse –

så vil det allerede ud fra en selvisk

DET GODE LIV

betragtning være vigtigt at tage hensyn

til andre. Det samme gælder, for så vidt

det er et helt fundamentalt livsbehov at

kunne forsvare sine handlinger med

alment acceptable grunde. Hertil kommer

så, at det selvforglemmende engagement

i visse goder – kunst, arkitektur,

plante- og dyreliv, landskabelig skønhed

etc. – uundgåeligt indebærer et ønske

om at bevare dem. Kan man derved tillige

glæde efterkommerne, og for så vidt

etablere et værdifællesskab med dem, så

er det da blot en fin ekstragevinst.

Naturligvis vil der opstå konflikter og

modsætninger, men hvis livet som helhed

tager sig ud som et nulsumsspil,

hvor optur for andre altid vil være nedtur

for mig, så er der gået noget galt et

Det gode liv er det liv, hvor vi hver især finder en balance

mellem det selvbeherskende, rationelle “jeg”, der magter

denne verden – og det selvforglemmende, irrationelle

“selv”, der hengiver sig til den verden, det elsker.

Det gode samfund er det samfund, hvor mennesket har

muligheder for at udfolde begge disse sider af livet.

John Holten-Andersen

Tema

eller andet sted. Godt nok er det i hvert

fald ikke.

Citat fra hans bog

“Hjernevaskog hjerteblod.

Tanker om det myndige menneske”.

(Foto: Robert Mogensen)

nr. 2 · juni 2003 · side 15

Similar magazines