5 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

5 - Grønt Miljø

Madrid. På grundlag af resultaterne

peges på at man gør

bylivet mere interessant og

spændende hvis der er døre

for hver 7-9 meter og et glasareal

på ca. 63% af facadelængden.

Det er desuden et

plus hvis der er facader og udspring

som reelt forlænger facadelængden

med 30%. Endelig

tilrådes at facaden har en

opholds- og aktivitetszone på

0,7-2 meters bredde så folk der

stopper ikke er i vejen.

Stockholm og Oslo

Facadekategorierne kan også

bruges til at analysere hele bydele.

Ved at indtegne de problematiske

facader (D og E)

kan man få et overblik over

hvor der er brug for forbedringer.

Det er gjort for Københavns

og Stockholms indre by.

Resultatet viser at København

er meget bedre stillet

end Stockholm hvis indre by

var udsat for en omfattende

sanering 1955-75. Stockholm

er dog også et eksempel på at

man har gjort noget ved det. I

flere gader er der bygget nye

4-6 meter dybe butiks- og boligblokke

uden på de eksiste-

STIKORD TIL BEDRE BYRUM

rende parkeringsanlæg m.v.

Det forlyder dog ikke hvordan

husene er at bo i.

Aker Brygge i Oslo er et

sjældent eksempel på at nyt

byggeri er attraktivt og velbesøgt.

Det skyldes ikke kun den

centrale, kystnære beliggenhed,

men også at bebyggelsen

er tæt, med en blanding af

funktioner, omhyggeligt udformede

byrum samt aktive og

varierede stueetager mod de

vigtigste byrum.

Som en opsummering og

anbefaling har Jan Gehl og

hans kompagnoner opstillet

en stikordliste som bygherrer,

arkitekter m.fl. passende kan

have for øje. Problemet er de

store enheder og de magtfulde

bygherrer der har en forkærlighed

for byggerier der

afviger fra omgivelserne og

sammenhængen og ikke taler

sammen med de mennesker

der passerer. De kan også være

forfriskende som undtagelser.

Problemet er når de bliver

til almindelig praksis. sh

KILDE

Gehl, Jan; Lotte Johansen Kaefer; Solvejg

Reigstad (2004): Nærkontakt

mellem huse. Arkitekten 9/04 s.6-21.

Mange enheder - vertikal opdeling. Min. 10 enheder pr.

100 m giver en interessant facade og et vertikalt facadeudtryk

der forkorter opfattelsen af afstande.

Rytme. Smalle enheder, mange døre og stor funktionsblanding

giver en inciterende rytme i gadebilledet.

Rummets skala. Gadens bredde i skala med omgivende bygninger

f.eks. i forhold 2:1, 1:1 eller 1:2.

Transparens. Visuel kontakt mellem ude og inde udvider gadens

rum og oplevelsesmulighederne fra husene.

Lys i mørket. Aftenbelysning fastholder transparensen.

Aktive facader. Interessante vinduesudstillinger. Mange indgange.

Indblik til stueetagens aktiviteter.

Ubrudte facader. Ingen huller i facaderække. Holde facaden

på linie med øvrige facader i gaden.

Relief i facaden. Trappesten, siddekanter, stå-kanter, bænke,

nicher og søjler beriger sanseindtrykket og støtter muligheder

for ophold.

Materialer og detaljer. Detaljerigdom. Kvalitetsmaterialer.

Gode oplevelser for sanserne.

Udveksling. Funktion og indhold der henvender sig til gaden.

Dufte ud på gaden og varer ude på gaden.

Funktion og indhold. Rig variation af funktioner for at

skabe liv og oplevelse af tryghed på alle tider af døgnet.

Kantzone. Detaljering af bygningens base. Udstillinger og inventar

på gaden. ‘Bløde kanter’.

Klima. Udnyt gode solforhold. Undgå vindproblemer.

Belysning. God aften- og natbelysning - også i gaderummet.

Trafikale forhold. Brede fortove med få afbrydelser og tilgængelighed

for alle brugergrupper.

HURTIGERE

Hurtigt hægtesystem

Store elementer

Lav vægt

70 m 2 /time

GRÆSARMERING

med mange fordele

STÆRKERE BILLIGERE

Sammenhægtes

- i alle retninger

Tåler over 100 T/m 2

Testbevis

Høj sikkerhedsgrad

Økologiske fordele

Lille arbejdsindsats

64x33 cm

Recycling produkt

100% rensorteret

Genanvendeligt

materiale

G9 UdventarApS, Jomfruløkken 10, 8900 Randers

Tlf. 70 23 29 99. Fax 70 23 29 98. www.udventar.dk

GRØNT MILJØ 5/2004 55

More magazines by this user
Similar magazines