Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik - Emu

emu.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik - Emu

Beskrivelse af

udviklingen i undervisningen

På 1. og 2. klassetrin

Musikudøvelse

Fortsat fra side 8!

Fortsættes side 10!

Trinmål

Efter 2. klassetrin

Musikudøvelse

deltage i sammenspil med enkle

rytmiske og melodiske fi gurer

deltage i en række sanglege og bevægelseslege

Musik

Ideer til evalueringsopgaver

og fokuspunkter for evaluering

Fokuspunkter

• Kan eleven spille enkel sats?

• Samklang

• Har eleven kendskab til grundrytmer?

• Evner eleven at følge en puls?

Evalueringsopgaver

• Spil efter mig…..

• I grupper: Lav jeres egen lille melodi

• Følge enkel rytmisk notation

• Samtale med eleverne – hvordan lyder det?

• Følg en rytmeboks

Dokumentation

• Lærerens notater i f.eks. en logbog

• Båndoptagelse af sammenspil

• Videooptagelse

Fokuspunkter

• Har eleven social forståelse (positiv og samarbejdsvillig)?

• Deltager eleven aktivt (interesseret og initiativtagende)?

9

More magazines by this user
Similar magazines