Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik - Emu

emu.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik - Emu

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 1. og 2. klassetrin

Musikforståelse

Fortsat fra side 20!

Fortsættes side 22!

Trinmål

Efter 2. klassetrin

Musikforståelse

genkende klangen af størstedelen

af musiklokalets instrumenter

forstå, at der er forskellige musikgenrer

forstå, at musik bruges i mange

sammenhænge

Musik

Ideer til evalueringsopgaver

og fokuspunkter for evaluering

Fokuspunkter

• Kan eleven genkende det enkelte instrument?

Evalueringsopgaver

• Konkurrence: Et vist antal musikinstrumenter placeres synligt. Samme antal

og typer placeres skjult for eleverne. En elev spiller på et instrument, en

anden skal genkende instrumentet og spille på et tilsvarende

• Eleverne får et ark med billedet af 10 rytmeinstrumenter. Læreren har gemt

instrumenterne bag eks. klaveret og spillet på et instrument af gangen. Eleven

skal skrive nummer ud for de forskellige instrumenter alt efter hvilket

nummer de blev spillet som

Dokumentation

• Lærerens notater i f.eks. en logbog (Lav noter om den enkelte elevs kendskab

til instrumentariet)

• Elevernes svarark

Fokuspunkter

• Kan eleven skelne mellem musikgenrer?

Evalueringsopgaver

• Parre fi re musikstykker med fi re billeder (bilag 5,7)

Dokumentation

• Lærerens notater i f.eks. en logbog

• Besvarelse fra evalueringsopgaven (Parre fi re musikstykker …)

Fokuspunkter

• Ved eleven at forskellig musik bruges til forskellige lejligheder?

21

More magazines by this user
Similar magazines