Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik - Emu

emu.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik - Emu

Beskrivelse af udviklingen i undervisningen

På 3. og 4. klassetrin

Musikforståelse

Fortsat fra side 40!

Fortsættes side 42!

Trinmål

Efter 4. klassetrin

Musikforståelse

vise kendskab til lyddannelsen på

og genkende klangen af et udvalg

af musikinstrumenter

vise kendskab til musikeksempler,

som repræsenterer et genre- og

stilmæssigt varieret repertoire fra

især den vesterlandske musikkultur,

og nogle centrale skikkelser

med tilknytning til den valgte musik

samtale om musikkens funktion i

Musik

Ideer til evalueringsopgaver

og fokuspunkter for evaluering

Fokuspunkter

• Har eleven kendskab til musiklokalets instrumentarium?

• Kan eleven skelne mellem de enkelte instrumenters klang og anvendelse?

Evalueringsopgaver

• Genkende et instruments klang: konkurrence, quiz

• Vis, hvordan spiller man på det pågældende instrument

• Eleverne hører instrumenterne på eks. en cd. og noterer svar på ark.

Dokumentation

• Lærerens observationer

• Svarark til quiz

Fokuspunkter

• Kender eleven centrale skikkelser eksempelvis Beatles, Mozart, Kim Larsen,

Abba, Beethoven, Carl Nielsen….?

Evalueringsopgaver

• Vendespil: billede af person/navn på personen

• Lade eleverne lave forskellige opgaver eksempelvis ud fra læringsstilene:

Formbog om komponist, løbehistorier m.m.

• Eleverne laver et spørgeskema i elevintra om en udvalgt komponist. De

besvarer hinandens spørgeskemaer.

Dokumentation

• Lærerens notater i f.eks. en logbog

• Elevernes produkter

Fokuspunkter

41

More magazines by this user
Similar magazines