Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik - Emu

emu.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik - Emu

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 5. og 6. klassetrin

Musikudøvelse

Fortsat fra side 48!

Fortsættes side 50!

Trinmål

Efter 6. klassetrin

Musikudøvelse

være opmærksom på det musikalske

udtryk i sammenspillet

bruge notation som støtte for musikudøvelsen

deltage i fællesdanse fra forskellige

kulturer

Musik

Ideer til evalueringsopgaver

og fokuspunkter for evaluering

Fokuspunkter

• Evner eleven at vurdere det musikalske udtryk?

Evalueringsopgaver

• Lytte til et nummer – hvordan får vi det til at lyde bedre?

• Eleverne vurderer på skift et sammenspilsnummer og kommer med forslag

til ændringer

Dokumentation

• Lærerens notater i f.eks. en logbog

• Elevernes notater

Fokuspunkter

• Kender eleven notation i form af noder, pauseværdier?

• Formår eleven at anvende notation?

Evalueringsopgaver

• Node-, rytmediktat

• Nodeopgaver

• Opgaver med rytmiske noteringer

Dokumentation

• Lærerens notater i f.eks. en logbog

• Svarark gemmes i logbog

Fokuspunkter

• Motorik

• Har eleven kendskab til forskellige dansetrin?

49

More magazines by this user
Similar magazines