Læs artikel her (pdf) - Pharmadanmark

pharmadanmark.dk

Læs artikel her (pdf) - Pharmadanmark

Boksord Branche

Duggede ruder eller

dovne journalister?

Af Christian K. Thorsted

16 pharma marts 2013

Læger og lægemiddelvirksomheder ender ofte i

mediernes ubønhørlige malstrøm. Det skal nye

regler gerne sætte en stopper for.


Pressen kræver øget gennem sigtighed og mere åbenhed i sam arbejdet

mellem læger og læge middel industri. Men de ulejliger sig tilsyneladende

end ikke med at benytte de gode red skaber, som allerede er tilgængelige.

Forholdet mellem læger og industri er igen til debat.

Nye skærpede regler for samarbejdsrelationerne

mellem lægemiddelindustri og

læger kan være på vej. En arbejdsgruppe

nedsat af sundhedsminister Astrid Krag

(SF) er kommet med et rapportudkast med en

række anbefalinger, som nu er sendt i høring.

Arbejdsgruppen foreslår bl.a., at medicovirksomheders

samarbejde med sundhedspersoner

reguleres på samme måde, som det

sker for lægemiddelvirksomheder. Anbefalingen

lyder også på, at lægers private honorarer

fra medicinal- og medicoindustrien offentliggøres.

Astrid Krag gik videre end udvalget og

meldte i forbindelse med offentliggørelsen af

rapportudkastet ud, at det skal være slut

med, at læger køber aktier i lægemiddelbranchen.

Med forbuddet ønsker hun at minimere

økonomiske interessekonflikter mellem sundhedsfagligt

personale og medicinalindustri.

Men er der i det hele taget behov for disse

skærpede retningslinjer – er forholdet mellem

industri og læger så betændt, som jævnlige

historier i medierne giver indtryk af. Har lægemiddelvirksomhederne

ikke ryddet så grundigt

op i de dyre middage og luksuriøse arrangementer,

at medierne burde droppe deres

gamle opfattelse af, hvordan samarbejdet

mellem læger og industri fungerer, og hvilken

betydning det har – ikke mindst for patienterne?

Dette blev diskuteret på konferencen ”Fy,

fy, fy det må I ikke”, arrangeret af Dagens Medicin

og sundhedskommunikationsbureauet

Effector,

Tjekkede ikke register

Dagbladet Politiken bragte samme dag som

konferencen en historie, som er et skoleeksempel

på mediernes skeptiske syn på samarbejdet.

I artiklen kritiseres overlæge Carsten

Sand, Bispebjerg Hospital, for at have en

dobbelt interesse i HPV-vaccinen Gardasil.

Overlægen har offentligt anbefalet, at drenge

fra 12-års alderen bør have vaccinen som beskyttelse

mod analkræft. Problemet er, at Gardasil

er udviklet af lægemiddelvirksomheden

Sanofi Pasteur, som Carsten Sand har udført

arbejde for.

Politikens artikel syder af forargelse over,

at overlægen er blevet opfattet som en uvildig

ekspert, men altså i virkeligheden har en personlig

økonomisk interesse i emnet. Denne

kritik kom i artiklen bl.a. fra foreningen Læger

uden Sponsor og fra Forbrugerrådet.

Bo Søndergaard, indlandsredaktør for Politiken,

var indledningsvis veltilfreds med artiklen,

som han fandt relevant og et godt eksempel

på det seriøse fokus, som avisen har på

sundhedsstoffet. Indlandsredaktøren fik dog

mere end svært ved at løbe fra, at artiklen i

højere grad var udtryk for betydelig journalistisk

dovenskab. Det kom nemlig frem, at

journalisten bag artiklen end ikke havde ulejliget

sig med at kontrollere, om oplysningen

om overlægens samarbejdsrelationer med

Sanofi Pasteur var offentliggjort på listen over

godkendte samarbejder på Sundhedsstyrelsens

hjemmeside og dermed i så fald godkendt

af Sundhedsstyrelsen – og absolut ikke

af hemmelig karakter.

Duggede ruder

På listen over tilladelser for læger og tandlæger

kan man hurtigt og ukompliceret søge på

hhv. læge og virksomhedsnavn og dermed få

vished for, om der er samarbejdsrelationer

mellem en læge og en virksomhed. Hvad lægerne

i kroner og øre får for deres samarbejder

fremgår ikke af listen – ikke endnu i alt

fald.

Læger og tandlæger skal søge om tilladelse

hos Sundhedsstyrelsen, hvis de ordinerer

lægemidler i deres almindelige virke, eller

hvis de som ledende læger har væsentlig indflydelse

på, hvad andre læger ordinerer, og de

samtidig ønsker at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed.

Sundhedsstyrelsen har i henhold til apotekerlovens

§ 3, stk. 2 givet Carsten Sand tilladelse

til at virke som temabogsforfatter og

foredragsholder for Sanofi Pasteur. Af listen

fremgår det også, at SST har givet tilladelse

til, at han udfører arbejde for Leo Pharma.

Bo Søndergaard fra Politiken fastholdt, at

det var en god historie, selv om der altså ikke

pharma marts 2013 17


Branche

var noget hemmeligt i overlægens samarbejde,

og selv om avisen hverken havde

spurgt lægen eller tjekket SST’s liste.

Han forsvarede artiklen med, at Politiken

ikke havde kunnet få et hurtigt svar fra

læge eller virksomhed på, hvad Carsten

Sand havde tjent på sit samarbejde med

Sanofi Pasteur.

Politiken valgte et par uger efter konferencen

at gentage dækningen af HPVvacciner

- denne gang blev det kritiske

lys rettet imod en bredere kreds af sundhedspersoner.

Det skete under overskriften

"Gyldne dråber".

Hitliste over rige læger

Miki Mastrati, nyhedschef på Ekstrabladet,

insisterede på konferencen på, at

der fortsat er »duggede ruder« mht. samarbejdsrelationerne

mellem læger og industri.

Han krævede fuld åbenhed til at

kunne se, om der er interessekonflikter,

altså skal lægers indtægter fra bijob i industrien

offentliggøres. Det må så komme

an på en prøve, om journalisterne

faktisk vil orke at gå ind og tjekke sådanne

oplysninger. Miki Mistrati mente i alt

fald sagtens, at man kunne se en hitliste

over de mest samarbejdsivrige læger på

forsiden af Ekstrabladet, hvis oplysningerne

bliver gjort tilgængelige.

I øvrigt viser en opgørelse, at der i løbet

af de seneste otte måneder har været

omkring 220 sager, hvor læger ikke har

fået tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til

industrisamarbejde. Det har ført til en såkaldt

indskærpelse til de pågældende

læger fra Sundhedsstyrelsen. Sagerne er

kommet frem, fordi lægerne har søgt om

tilladelse - bare for sent. Nogle har bedt

om tilladelse, efter at et samarbejde er

påbegyndt, og andre har først søgt, efter

at samarbejdet er afsluttet.

Farvel til de betalte kongresture

På konferencen blev noget af det efter

mediernes mening mest suspekte i samarbejdsrelationerne,

nemlig betalte kon-

18 pharma marts 2013

gresture, også diskuteret. I Norge har

man forbudt kongresrejser betalt af lægemiddelindustrien.

Det anslås, at industrien

tidligere gav sådanne rejser til en samlet

værdi af mindst 50 millioner norske

kroner om året. Men blandt de danske læger

er holdningen, at kongresdeltagelse

bl.a. giver international skoling, direkte

diskussioner med andre forskere og inspiration.

Her kan det måske være interessant at

se på, hvordan medierne selv agerer. Kaster

de med sten, selv om de bor i glashuse?

Fagbladet ”Journalisten” beskrev i januar

netop danske mediers udprægede

accept af og brug af betalte rejser fra firmaer

og organisationer.

Journalisten beskriver således, hvordan

bryggeriet Carlsberg inviterede til en

uges rundtur i den asiatiske ølindustri.

Syv danske erhvervsjournalister takkede

ja til turen, og to uger efter havde Berlingske,

Jyllands-Posten, Børsen og Politiken

bragt artikler om Carlsberg i Asien

til en estimeret annonceværdi på over 1,5

millioner kroner.

I vores nabolande ville noget tilsvarende

være uhørt:

»Hvis man gjorde det i Sverige, ville

man bryde de journalistisk etiske retningslinjer.

Vi ville aldrig lade os tage be-

talt på den måde. Uanset om det er de

bedste journalister, der aldrig ville blive

influeret af sådan en tur, så vil publikum

altid stille spørgsmålet, og den usikkerhed

må man aldrig give dem,« sagde Ola

Billger, redaktionschef på Svenska Dagbladet

til Journalisten.

Fra Norges største avis Aftenposten

lød det til Journalisten:

»Det er vigtigt for os at have høj integritet

og ikke blive tillagt motiver. Det

kan i værste fald ødelægge vores omdømme

og dermed undergrave vores

evne til at drive kritisk journalistik. Tillid

mellem redaktioner og publikum er afgørende.«

De danske medier bedyrer, at de betalte

ture ikke bliver afspejlet i spalterne,

og at accepten af betalte rejser ikke

mindst skyldes økonomi.

Mht. lægernes efteruddannelse er

spørgsmålet også af økonomisk karakter:

Står det offentlige klar til at betale

for denne nødvendige efteruddannelse i

ind- og udland, hvis industrien ikke kan

eller må betale? I lyset af den hårde økonomiske

krise er svaret sikkert et rungende

nej.

Læs også formandens leder: "Vigtig balancegang

i nye etiske regler" på side 2.

Navn Profession Virksomhed Tilknytning Tilladelse indtil

Lund, Allan Meldgaard Læge, pædiatri Zymenex A/S Principal investigator 22-10-2017

I Dali, Christine Læge, pædiatri Zymenex Investigator 09-11-2015

Engstrøm, Thomas Læge, kardiologi Zealand Pharma Advisory board medlem 31-07-2017

Knop, Filip Krag Læge Zealand Pharma Foredragsholder 01-09-2017

Lauritsen, Vilsbøll Tina Læge, intern medicin, endokrinologi, Zealand Pharma underviser og konsulent 30-06-2015

klinisk farmakologi

Clausen, Niels (8270 Højbjerg) Læge, pædiatri Wyeth Research Primærinvestigator 11-03-2015

Iversen, Lars Læge, dermato-venerologi Wyeth Danmark A/S Konsulent og underviser 01-10-2012

Egekvist, Henrik Læge, dermato-venerologi Wyeth AB Investigator 01-02-2014

Agnholt, Jørgen Steen Læge, intern medicin, medicinsk Wyeth Underviser 01-05-2013

gastroenterologi

Bertelsen, Claus Anders Læge, kirurgi, kirurgisk

Wyeth Foredragsholder 01-08-2013

gastroenterologi

Dam, Tomas Norman Læge, dermato-venerologi Wyeth Underviser 01-09-2014

Gam, Arne Nyholm Læge, reumatologi Wyeth Konsulent 04-08-2013

Johannsen, Jens Arne Læge, almen medicin Wyeth Konsulent 01-08-2013

Larsen, Frederik Grønhøj Læge, dermato-venerologi Wyeth Konsulent 01-10-2013

Mortensen, Tina Læge Wyeth Konsulent 01-10-2012

Otkjær, Aksel Læge, dermato-venerologi Wyeth Konsulent og underviser 01-10-2012

Poulsen, Michael Reinhardt Læge, almen medicin Wyeth Konsulent 01-10-2012

Rasmussen, Claus (9830 Tårs) Læge, almen medicin, intern Wyeth Underviser 01-04-2013

medicin, reumatologi

Rasmussen, Claus Aasøe Læge, almen medicin Wyeth Konsulent og underviser 01-11-2012

Schydlowsky, Pierre Julien Raymond Læge, reumatologi Wyeth Underviser 01-05-2014

Severinsen, Brian Sørensen Læge, almen medicin Wyeth Konsulent 01-08-2013

Skouby, Sven Olaf Læge, gynækologi og obstetrik Wyeth Konsulent 01-08-2013

Læge, dermato-venerologi Wyeth Underviser 01-01-2013

Wyeth Investigator 23-06-2015

01-10-2012


Fakta om rapportudkast om regule ring af sundhedspersoners

samarbejde med lægemiddel­ og medicovirksomheder

Astrid Krag nedsatte februar 2012 en arbejdsgruppe,

som skulle komme med en løsning på

fremtidige reguleringer af samarbejdet mellem

sundhedspersoner og lægemiddelindustri. Sundhedsministeriet

har nu sendt arbejdsgruppens

rapportudkast i høring. Pharmadanmark er

blandt de interessenter, som afgiver høringssvar.

Høringsfristen udløber 18. marts. Herefter gør arbejdsgruppen

rapporten færdig, og den offentliggøres.

Læger støtter åbenhed i samarbejdet

Følgende organisationer har været medlemmer

af arbejdsgruppen:

• Lægeforeningen

• Tandlægeforeningen

• Apotekerforeningen

• Lægevidenskabelige Selskaber

• Lægemiddelindustriforeningen

• Medicoindustrien

• Forbrugerrådet

• Danske Patienter

• Danske Regioner

• Sundhedsstyrelsen

• Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

»Igennem den seneste tid har lægers samarbejde med industrien været under et kritisk blik fra

både patienter, presse, politikere og kolleger. Derfor må vi acceptere, at offentligheden får mulighed

for at se, hvad læger helt nøjagtig får for en given opgave, som de løser for en medicinal-

eller medikovirksomhed,« siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Industrien skal indberette

Derfor er det også vigtigt, at det beløb, som offentliggøres, svarer til det helt nøjagtige honorar.

»Det bør derfor være industrien, der som arbejdsgiver har ansvaret for at indberette det honorar,

som de giver lægerne. De indberetter i forvejen det præcise beløb til skattevæsenet,« siger

Mads Koch Hansen.

Lægeforeningen er modstander af et totalt forbud mod, at læger ejer aktier i lægemiddel- eller

medikoindustrien for en værdi, der overstiger en bestemt beløbsgrænse.

»Det er ude af proportioner, hvis eksempelvis en læge, der aldrig udskriver medicin, ikke skal

have lov til at eje aktier i en lægemiddelvirksomhed. Det er ikke alene det forhold, at en læge

ejer aktier i industrien, som er et problem. Det bliver først et problem, hvis lægen i sit konkrete

arbejde har mulighed for at lade en personlig økonomisk gevinst påvirke rådgivning eller behandling”,

siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Arbejdsgruppen foreslår desuden i rapporten, at læger ikke må opretholde deres ejerskab i virksomheder

to år efter, at virksomhederne har markedsført deres produkter.

»Med forslaget er der også en betydelig risiko for, at der ikke længere vil være noget incitament

for læger til at starte egen virksomhed - fx inden for medikoteknik. Det vil være meget ærgerligt,

hvis en god idé til udstyr, som kan hjælpe patienter og forbedre behandlingen, på den måde ikke

kan føres ud i livet,« siger Mads Koch Hansen.

Konkret vurdering

Derfor bør Sundhedsstyrelsen - uanset aktiebeløbets størrelse - i hvert enkelt tilfælde foretage

en konkret vurdering af, om lægen skal have lov til at eje aktier i en bestemt virksomhed. Sådan

er det også i dag.

pharma marts 2013 19

More magazines by this user
Similar magazines