Masterplan for Frederiks Brygge

frederiksbrygge.dk

Masterplan for Frederiks Brygge

Frederiks Brygge

Rækkehuse

Forhaver,

rækkehus

Fortov,

cykelsti

og dobbelt

trærække

Parkering

Kørebane

40km/t

3.m 6.5 m 2.m 6.5m 2.m 2.5m 2.5m 1.5m

Parkering

Cykelsti

Stålgade

Fortov

Forareal

Boliger

Snit 1:200

Frederiksberg

Prags Boulevard

Plan 1:500

Stålgade

21

Similar magazines