Zoneterapeuten august/2003 - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

fdz.dk

Zoneterapeuten august/2003 - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

Z NE

T E R A P E U T E N

REPORTAGE FRA RiEN

Den europæiske nødvendighed

En anden slags klienter

FODTERAPI I RUMMET

Nr. 7 • august 2003 • 22. årgang

®

www.fdz.dk


Har du ondt

i livet?

Så er det

Calmigen

Calmigen® er et effektivt

naturlægemiddel mod nedtrykthed

og modløshed, baseret

på lægeurten prikbladet

perikum. Kom ud af mør-ket,

inden det for alvor sætter

ind.

Køb Calmigen®

allerede i dag

hos Matas, på

apoteket eller

i din helsekostbutik.

Anvendelse: Naturlægemiddel ved modløshed, nedtrykthed

og tristhed. Deklaration: 1 tablet indeholder

300 mg ekstrakt af prikbladet perikum, standardiseret

til et indhold på 9 0 0 mikrogram total-hypericin.

Dosering voksne: 1 tablet daglig. Dosis kan øges til 2

tabletter daglig. Hvis der ikke opnås effekt inden for 4-

6 uger, bør behandlingen ikke fortsætte. Bør ikke

anvendes til børn under 1 2 år uden lægens anvisning.

Bivirkninger: Lysoverfølsomhed i form af hudkløe og

rødme af huden kan forekomme, fortrinsvis hos personer

med lys hud. Mavesmerter er rapporteret i enkelte

tilfælde. Interak-tioner: Perikumpræparater bør ikke

indtages samtidig med andre lægemidler uden samråd

med lægen. Pakninger og priser pr. 1. feb. 2003:60

stk. kr. 121,-. 120 stk. kr. 198,-. L æ s vejledningen på

indlægssedlen omhyggeligt.

Birkholmvej 4 · Osted · 4000 Roskilde

Telefon 46 49 86 76 · www.dhc.dk

Tricatione lindrer gigtsmerter

En ny fransk undersøgelse ser ud

til at bekræfte, at naturmidlet

“Tricatione” kan lindre gigtsmerter.

16 franskepatienter,

som

alle havde

svære smerter

på grund

af manglende

brusk,

opnåede en

forbløffende

smertelindring.

Efter en kur på to måneder havde

samtlige patienter ikke mere brug

for smertestillende medicin eller

medicin til bekæmpelse af betændelse

opstået på grund af slitagen.

Samme patienter havde først i et

par måneder fået traditionel

medicin uden mærkbar smertelindring.

Deres betændelsestilstand

havde heller ikke ændret sig.

Forklaringen på det reducerede

smerte- og betændelsesniveau

skulle være, at “Tricatione”

stimulerer

produktionen af

collagen, der

igen medvirker

til opbygning

af brusk.

Midlet

indeholder

ekstrakt af

våragerpadderok

samt fem vigtige

fedtsyrer. Stofferne kan gennemtrænge

cellemembranen, derfor

virker den aktive kisel i våragerpadderokken.

Desværre oplyser

materialet intet om, hvem og hvor

testen er foretaget/foregået.

Indtil nu har intet middel kunnet

gendanne brusk.

Nærmere oplysning på

telefon 98 43 35 00.

Tricatione fås hos terapeuter og der hvor

du køber helsekost.

EngholmGruppen anviser nærmeste forhandler.

EngholmGruppen(dk) ApS, Orionvej 7,

9900 Frederikshavn

Tlf: 98 43 35 00, Fax: 98 43 21 33,

Email: engholmgruppen@aol.com

www.nhiuk.co.uk og www.arcon-norway.no


K L U M M E

Der er mange grunde til, at FDZ engagerer sig i internationalt

arbejde. Det skriver FDZ’s formand, Kirsten Sietam,

om i sin klumme.

Læs på side 5

FDZ stærkere end nogensinde

FDZ står stærkt her i jubilæumsåret. Det skyldes ikke

mindst den store ildhu, medlemmerne har lagt i foreningen

gennem de sidste 20 år.

Læs på side 6

Rapport fra RiEN

Den 16.-18. maj blev den femte europæiske RiEN-konference

i zoneterapi afholdt. Det skete i den norditalienske

badeby Riccione. Zoneterapeuten bringer en fyldig reportage

fra støvlelandet.

Læs på side 7-11

Kvinder i overgangsalderen

I Zoneterapeutens serie om behandling fra vugge til grav

handler det i dette nummer om kvinder i overgangsalderen.

Her er det store problem den såkaldte menopause.

Læs på side 12-16

K O L O F O N

Zoneterapeuten

Udgives af Forenede Danske Zoneterapeuter, FDZ

Oplag: 3500

Udkommer 10 gange årligt

Ansvarshavende redaktør

Bo Nygaard Larsen, journalist

Christianehøj 47, 1. th.

2860 Søborg

Tlf.: 39 69 69 81

Mobil: 40 76 21 51

Fax: 39 69 62 81

E-mail: zoneterapeuten@fdz.dk

Annoncer

Bent Ruthmann

Sandvej 8

4652 Hårlev

Tlf.: 56 28 67 11

Fax: 56 28 67 26

E-mail: br@fdz.dk

I N D H O L D

Z NE

T E R A P E U T E N

Layout & DTP

bonygaard.com

E-mail: bo@bonygaard.com

www.bonygaard.com

Tryk

Damsgaard Tryk, Mariager

Tlf.: 98 54 13 60

FDZ’s sekretariat

Overgade 14, 1. tv.

5000 Odense

Tlf.: 70 27 88 50

Fax: 70 27 99 50

Telefontid alle hverdage kl. 9.00-12.00

E-mail: fdz@fdz.dk

Salgsafdelingen: salg@fdz.dk

Hjemmeside: www.fdz.dk

Foreningssekretær: Lene Meyersahm

E-mail: leme@fdz.dk

Sekretær: Hanne Møller

E-mail: hm@fdz.dk

Fodtrykning i rummet

Astronauter hører ikke just til blandt zoneterapeutens

kernekunder. Alligevel er der meget at lære om det fascinerende

erhverv ude i rummet. Vi går tæt på muskelsvind

og fodtrykning blandt rummets seje drenge.

Læs på side 31-32

Produktnyt

En luksusserie til badet, en ny CD fra Moonjam og jern til

trætte kvinder er nogle af denne måneds nyheder.

Læs på side 28-31

Formand

Kirsten Sindal Sietam

Kølkærvej 7

2770 Kastrup

Tlf.: 32 50 50 92

Telefontid: Hverdage kl. 8-9

Fax: 32 50 51 88

E-mail: ks@fdz.dk

Deadline

Næste blad udkommer den 1. september 2003

Redaktionelt stof: 1. august 2003

Læserbreve: 5. august 2003

Annoncer: 1. august 2003

Forsidefoto

Den franske astronaut Philippe Perrin. Foto: NASA

Zoneterapeuten er tilgængelig online på www.fdz.dk.

Her ligger også tidligere numre af bladet.

Har du ikke modtaget bladet, kontakt venligst dit posthus.

© Copyright.

Bladets indhold må ikke kopieres eller på anden måde

mangfoldiggøres uden tilladelse fra redaktøren.

Undtaget er dog uddrag og citater med kildeangivelse.


Kr. 300,-

inkl. plakat

FDZ’S SALGSAFDELING TILBYDER

Iris Serup Christensen:

Fodzoneterapi

Kr. 260,-

(leje kr. 65,-

pr. måned)

FDZ’s videofilm:

Fødderne lyver ikke

Priserne er inkl. moms, men eksl. levering. Ved ordrer under kr. 750,- pålægges et forsendelsesgebyr på kr. 35,-.

Overgade 14, 1. tv, 5000 Odense C

tlf. 70 27 88 50 fax 70 27 99 50 email: salg@fdz.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 4


Hvorfor er det så vigtigt, at FDZ deltager

i internationale konferencer? Det spørgsmål

har jeg tit stillet mig selv, både som

menigt medlem og som formand for

FDZ. Jeg tror, at der er mange svar på det

spørgsmål.

Det er vigtigt, at zoneterapeutforeninger

verden over mødes og udveksler erfaringer.

Det drejer sig om erfaringer både

inden for det behandlingsmæssige og inden

for det rent organisatoriske. Det blev

helt tydeligt for mig, da fire zoneterapeuter

fra Portugal henvendte sig til mig på

den europæiske RiEN-konference, der

blev afholdt i maj i Riccione i Italien. En af

terapeuterne stillede sig foran mig og

spurgte, om de kunne få nogle gode råd

vedrørende foreningen FDZ. De ville gerne

have hjælp, idet deres forening i Portugal

kun havde 24 medlemmer.

Det var en vidunderlig følelse at sige: »ja,

hvad kan jeg hjælpe med,« og derpå blive

stillet en lang række spørgsmål.

Eller da foreningssekretæren i AOR, der

K L U M M E

FDZ har en stor rolle i

det internationale arbejde

er den største zoneterapeutforening i

England, fremkom med en invitation til

Leila Eriksen og mig til deres næste konference

i 2004. Vi skulle komme og dele

vore erfaringer med denne organisation,

der har cirka 7.000 medlemmer.

Både Dorthe Krogsgaard og Leila Eriksen

var på talerstolen i Riccione med flotte

indlæg. Specielt Leilas foredrag om Pro-

jekter i Europa viste den røde tråd fra terapeuten

»et sted i Danmark« til netop

konferencer som denne og betydningen

af vores deltagelse i sådanne konferencer.

Referater fra alle møder, der har været

afholdt på RiEN-konferencen, findes på

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 5

intranettet under Internationalt Udvalg.

Zoneterapeuten indleder i dette nummer

en artikelserie om konferencen, der vil

køre året ud.

En stor tak skal herfra lyde til Italien for

indsatsen ved konferencen og til RiENgruppens

bestyrelse for det store arbejde,

den gør for at samle alle os zoneterapeutforeninger.

Det er vigtigt, at zoneterapeutforeninger

verden over mødes og udveksler erfaringer.

Kirsten Sietam

Et konkret resultat af dette europæiske

samarbejde er, at man forud for konferencen

blev enige om at indføre nogle

mindstekrav til uddannelsen. I FDZ kan vi

godt tillade os at være stolte over at være

blandt dem, der kan og vil hjælpe andre

lande med at få en god uddannelse.


En god nyhed i jubilæumsåret

FDZ står stærkere end nogensinde

Som optakt til FDZ’s kommende 20-årsjubilæum,

der markeres torsdag den 25.

september, gør Kirsten Sietam her status

over foreningens arbejde. Og der er

meget at glæde sig over.

»Et bedre jubilæumsår kan vi vel næppe

tillade at ønske os. Jeg kan kun være stolt

på alle mine medlemmers vegne. Det vi

sammen har opnået med zoneterapien

herhjemme de sidste 20 år, er utroligt

flot.«

Sådan siger FDZ’s formand Kirsten Sietam

i en kommentar i anledning af foreningens

20-års-jubilæum.

Efter årets generalforsamling i marts

måned, hvor der var fuld opbakning til

bestyrelsens linie, er foreningen, som hidtil,

fortsat i gang med at udbrede kendskabet

til zoneterapien. Det gælder inden

for forskning, i befolkningen og i forhold

til landets sundhedspolitikere.

»I øjeblikket er vi meget optaget af at forberede

vores medlemmer på den kommende

registreringsordning for alternative

behandlere, der træder i kraft den 1. juni

næste år. Det vil være så stor en omvæltning

for alle involverede behandlere, at

det vil være nødvendigt for dem at have

en stærk forening bag sig. FDZ har gennem

de senere år udviklet sig til en stærk

forening med en god, intern organisation

og et velfungerende sekretariat, så vi er

gearet til at håndtere de udfordringer, der

kommer i fremtiden,« siger Kirsten Sietam.

Information har altid været et nøgleord i

FDZ’s arbejde. For Kirsten Sietam er det

vigtigt, at medlemmer og forskellige samarbejdspartnere

har en let adgang til viden

om foreningens arbejde og zoneterapien

som helhed.

»I FDZ vil vi gerne vise vores ansigt udadtil.

Vores medlemsblad, Zoneterapeuten,

har udviklet sig til at være landets største

fagblad for alternative behandlere. Det er

et blad, som bliver læst igen og igen i

mange kredse inden for den alternative

behandlerverden. Det samme gør vores

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 6

hjemmeside www.fdz.dk, som vi sidste år

gennemførte en stor og flot relancering

af,« siger Kirsten Sietam.

FDZ’s officielle jubilæumsdag er torsdag

den 25. september. Landet over vil der

blive afholdt en lang række arrangementer,

ligesom Zoneterapeutens septembernummer

vil blive et decideret jubilæumsnummer.

»Der er meget at fejre. Det er ikke hver

dag, at en alternativ behandlerforening

kan fejre et 20-års-jubilæum. Derfor er

dagen gjort til en slags zoneterapiens dag,

hvor vi i FDZ vil tillade os at glædes over

det, vi har opnået,« siger Kirsten Sietam.

Bo

Har du tænkt på, hvordan

du kan fejre FDZ’s

20-års-jubilæum?

Ring til din lokalforening

og hør nærmere.


Det europæiske samarbejde fungerer:

Historisk enighed om minimumskrav

Dagen før zoneterapikonferencen i Riccione

i Italien holdt paraplyorganisationen

af europæiske zoneterapeutforeninger

(RiEN) sit årlige medlemsmøde og generalforsamling.

På mødet blev der opnået

enighed om en fælles minimumsstandard

for zoneterapeutuddannelserne i hele

Europa.

En arbejdsgruppe under RiEN har gennem

de seneste år lavet forarbejdet med at

undersøge og analysere uddannelserne på

skoler over hele Europa og har foreslået

det fælles minimumsniveau, som er:

Anatomi/fysiologi/patologi

100 lektioner

Zoneterapi 150 lektioner

Praktik 50 lektioner

Dette niveau ligger langt under standarden

i Danmark og mange andre nordeuropæiske

lande, men ikke desto mindre

udgør enigheden et stort skridt i retning af

øget professionalisme i mange lande og

en markering af at zoneterapi opfattes

som et egentligt selvstændigt fag.

Samtidigt er det en historisk begivenhed

for RiEN, som nu virkelig begynder at vise

sin værdi.

Minimumskravene skal formelt vedtages

på næste års generalforsamling i Slovenien,

og i forbindelse hermed indføres en

overgangsordning, så skoler, der ikke lever

op til kravene, får en frist til at højne

niveauet.

Skoler kan komme med i RiEN

En anden nyhed fra RiEN-mødet er, at

zoneterapeutskoler nu har mulighed for at

blive medlemmer af RiEN, idet der oprettes

et særligt netværk for skoler under

RiEN. Herved bliver skolerne listet på

RiENs hjemmeside og får direkte adgang

Foto: European Commission Audiovisual Library

til informationer om zoneterapien i Europa.

Skolerne får ikke stemmeret ved generalforsamlingen,

men opnår politisk indflydelse

på RiENs arbejde gennem RiEN

Education Group.

Peter Lund Frandsen


Status efter RiEN-mødet

Den europæiske nødvendighed

Der var masser af foredrag, faglig snak og

gensidig respekt, da omkring 400 zoneterapeuter

satte hinanden stævne på RiENkonferencen

i maj i Italien. Men konferencen

viste også, at zoneterapien er på et

væsentligt højere niveau i Nordeuropa

end i Sydeuropa.

Europas zoneterapeuter kan ikke undvære

fællesskabet i RiEN (Reflexology in Europe

Network). Det blev endnu engang slået

fast på organisationens femte konference,

der blev holdt 16.-18. maj i den norditalienske

badeby Riccione. Temaet var kvindens

historie fra pubertet til modenhed,

og de tre konferencedage bød på i alt 12

forskellige indlæg. De fleste af dem var

suppleret med praktiske demonstrationer

på scenen, som via kamera og storskærm

blev tydelige for alle deltagere. FDZ var

repræsenteret ved Pernille Rosenlund og

Peter Lund Frandsen, Internationalt Udvalg,

Leila Eriksen og Lone Victoria

Schumann, Forskningsrådet, Dorthe

Krogsgaard, Kirsten Sietam samt redaktøren.

Desuden deltog Moshe Kruchik for

egen regning.

Leila Eriksen og Dorthe Krogsgaard var

desuden de to danske talere. Leila Eriksen

talte om forskning i zoneterapi, mens

Dorthe Krogsgaard talte om infertilitet. De

to danske foredrag, der objektivt set var

blandt konferencens bedste, viste med al

tydelighed den store forskel, der er i opfattelsen

af zoneterapien rundt om i Europa.

De nordiske lande har sammen med

Tyskland, England og Holland generelt et

højt niveau, mens det i Sydeuropa er en

del lavere. Ifølge Dorthe Krogsgaard skyldes

det blandt andet, at homøopatien er

den mest dominerende behandlingsform i

en del europæiske lande, hvor den herhjemme

er næsten ukendt. En anden

årsag er, at den danske zoneterapi fra

starten i 1970 har været domineret af

tyske Hanne Marquardt og hendes høje

faglige niveau, der blandt andet har været

tilrettelagt efter en skrap tysk lovgivning.

»Netop lovgivningen i de europæiske

lande spiller en stor rolle. Der er stadig

lande, hvor det ikke er tilladt at praktisere

zoneterapi som zoneterapeut, men som

en del af en anden behandling. Der har

været eksempler på retsforfølgelse af

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 8

Foto: Bo Nygaard Larsen

zoneterapeuter,« siger Dorthe Krogsgaard

og fortsætter:

»Her har vi i Danmark en meget liberal

holdning til zoneterapien. Sundhedsstyrelsen,

her tænker jeg især på Michael von

Magnus, har fra det første samarbejde i

slutningen af firserne været fleksibel og

imødekommende«.

Dorthe Krogsgaard mener, at der skal være

en længerevarende uddannelse i alle

europæiske lande, hvis det faglige niveau

skal hæves.

»Men det hænger jo uløseligt sammen

med at der må være et større klientunderlag.

RiEN-samarbejdet er vigtigt i den forbindelse.

Her får man oplysninger om

forskning og om uddannelsesniveau i andre

lande,« siger hun.

Bo


Foto: Bo Nygaard Larsen

Ciao Raffaello

Kirsten Sietam brugte RiEN-mødet til at knytte kontakter med de andre landes

organisationsformænd. Blandt dem var Raffaello Cuter, der er formand for den

eneste zoneterapeutforening i Italien, FIRP. Ligesom i andre europæiske lande har

Italien problemer med zoneterapeuter uden den rette uddannelse. Derfor forsøger

FIRP at få den italienske regering til at anerkende zoneterapien på visse betingelser.

Det er allerede lykkedes i regionen Piemonte, og Rafaello Cuter håber at

andre regioner vil følge trop. FIRP har i øjeblikket 750 medlemmer, hvilket kun er

en tiendedel af det anslåede antal terapeuter i støvlelandet. Men får foreningen

held til at få zoneterapien anerkendt, forventer foreningen, at medlemstallet stiger

til 2500-3000.

Foto: Bo Nygaard Larsen

De kæmper for sagen i Portugal

Se godt på disse fire piger. Marina Rocha, Adilia Ferreira, Lucia Marta og Ana

Van Zeller udgør 17 procent af de organiserede zoneterapeuter i Portugal.

AOR Portugal, som den nationale forening hedder, har blot 24 medlemmer

og har eksisteret i otte måneder. Foreningen har nu sat sig for at

gøre zoneterapien mere udbredt i landet. Blandt andet vil man have

ryddet op i den store underskov af såkaldte terapeuter, der blot har

et weekendkursus bag sig.

»Zoneterapeut er ikke en beskyttet titel. Derfor kan alle, der vil,

nedsætte sig som zoneterapeut. Hvilket de så gør. Derfor

arbejder vi på at få indført en lovgivning om minimumskrav

til uddannelsen,« siger Ana van Zeller, der er

vicepræsident i foreningen.

For at blive medlem af AOR skal man have bestået en

uddannelse med 700 timer og 200 behandlinger. Dertil

kommer 300 timers hjemmearbejde. Foreningen håber,

at den portugisiske regering i løbet af kort tid vil indføre

en registreringsordning som den, vi snart får herhjemme.

Nordisk møde på stranden

I forbindelse med RiEN-mødet blev der afholdt møde i det nordiske

zoneterapisamarbejde. Det er et forum, hvor zoneterapeuter

fra Norden har mulighed for at drøfte fælles problemstillinger.

Hovedmålet er stadig at få indført en række minimumskrav for

uddannelse i landene, sådan

som det blev besluttet sidste år på det store fællesmøde i København.

Danmarks og dermed FDZ’s repræsentanter i samarbejdet

er Pernille Rosenlund, Peter Lund Frandsen, Dorthe Krogsgaard

og Leila Eriksen. På redaktørens

billede er hele det nordiske udvalg samlet på Ricciones

strandpromenade ud til Adriaterhavet.

Foto: Bo Nygaard Larsen


Af Leila Eriksen, koordinator i FDZ’s Forskningsråd

Nødvendigt med dokumentation:

Derfor er forskning vigtig

Politikere og det offentlige sundhedsvæsen

higer efter dokumentation for zoneterapiens

virke, og som patient må det vel

være ret og rimeligt, at man kan stille

krav til en kvalificeret behandling, baseret

på afprøvede og dokumenterede metoder.

Også selv om de kliniske erfaringer

taler for sig selv. Det sagde Leila Eriksen,

koordinator i FDZ’s Forskningsråd, i sit

foredrag på RiEN-konferencen i Riccione.

Denne artikel er et uddrag af foredraget.

Zoneterapiforskningen er altså alfa og

omega, hvis zoneterapien skal anerkendes

og implementeres som et professionelt

behandlingstilbud i sundhedsvæsenet.

Den erkendelse har nu fundet udbredelse

i zoneterapikredse verden over, hvor flere

organisationer har etableret forskningsråd,

og ved hjælp af blandt andet internetadgange

er det blevet langt nemmere

for de respektive forskningskontaktpersoner

at kommunikere på kryds og tværs af

landegrænser.

Muligheder er nu åbne for, at vi som faggruppe

kan udvikles og sikre såvel forsknings-

som vidensformidling. Hos patienterne

er dette afgjort med til at skabe

tryghed. Terapiformen kan udvikles, og

de bedst anvendelige metoder/teknikker

kan tages i brug.

Begrænset forskning i zoneterapi

Dette på trods er forskning i zoneterapi og

dokumentationen heraf endnu meget begrænset.

En af forklaringerne, som ofte

høres, er, at det kan være uhyre vanskeligt

at skaffe de nødvendige midler hertil.

Samtidig oplever mange behandlere, at

det er en næsten uovervindelig udfordring

at forske i zoneterapi inden for en videnskabelig

referenceramme. Men er det nu

også det?

Måske handler det i virkeligheden om, at

zoneterapeuter ofte ikke altid har de nødvendige

uddannelsesmæssige forudsætninger

til at kunne gennemskue en forskningsproces.

Zoneterapeuter har ganske

enkelt brug for at lære noget om forskning

under uddannelsen og samtidig have

mulighed for at få efteruddannelseskurser,

der fokuserer på forskningsbegreber.

Ikke for nødvendigvis at kunne uddanne

sig til forskere, men for at blive

bedre samarbejdspartnere for og med forskere.

Her har zoneterapiorganisationerne

rundt om i verden et stort ansvar. Et

ansvar vi ikke kommer udenom!

Det er altså ikke længere nok alene at

fokusere på selve håndværket, hvor

spændende det så end er. Horisonten må

udvides, og teoretiske filosofier og tilgange

må implementeres, så en større fagidentitet

og selvjustits finder sted. Vi kommer

ikke længere udenom, at zoneterapeuter

i uddannelsesforløbet skal have en

orientering om forskning.

Ingen skal dog lade sig forskrække. Naturligvis

skal det foregå på et realistisk og

rimeligt niveau set i relation til uddannelsen

som helhed – og så kan forskning faktisk

være ret spændende.

Samtidig med en større faglig bevidsthed

blandt zoneterapeuter handler det helt

klart også om at finde nye tankemønstre

set i forhold til, hvad sundhedsvidenskab

og sundhedsforskning er, og hvilke former

for forskning, der anses for at være relevante

i forhold til evaluering af zoneterapiens

helbredsmæssige virkning.

Forskningsprincipper/-metoder

Et af de store problemer ved zoneterapiforskningen

er, som ved enhver form for

forskning, at afklare, hvilken metode der

skal anvendes. Inden for lægevidenskaben

stilles der normalt krav om dobbeltblindet

randomiseret metode (lodtrækningsforsøg

med kontrolgrupper) og inden for

samfundsvidenskaberne anvendes ofte

såkaldte kvalitative metoder som spørgeskemaer

og interviewundersøgelser.

Man kan således måle og veje virkningerne

af behandlingen på forskellig vis. Hvad

der også er yderst interessant, er at se

nærmere på den såkaldte »grå zone« eller

»black box«-metoden. Ofte foretages en

undersøgelse før behandlingen og efter

behandlingen for at måle virkningen af terapiformen,

mens der ikke nødvendigvis

altid tages stilling til, hvilke betingelser der

gjorde sig gældende for virkningen (hvad

sker der i den sorte æske?)

Terapeuternes sundhedsforståelse af patienten

som en helhed, bestående af krop,

sind og ånd, samt søgen efter ubalance

(og ikke alene symptomet) er med til at

sætte en proces i gang, som oftest er

mindst lige så vigtig som selve trykket på

foden. Hvis vi som faggruppe i fremtiden

er bevidste herom og ser nærmere på indholdet

af den såkaldte »sorte box« vil

zoneterapien kunne bidrage med mangt

og meget. Nye paradigmer kan udvikles til

øget sundhedsforeståelse og indsigt i helbredsprincipper.

Væsentlige udgangspunkter

for forebyggelse! Netop forebyggelse

er en af zoneterapiens forcer!

Findes metoden?

Er det muligt at finde frem til én metode,

som kan anvendes hele vejen rundt, når

det gælder zoneterapiforskningen? Dette

spørgsmål møder jeg ofte blandt kollegaer.

Kan I ikke bare lave en opskrift, som vi

kan følge? lyder det. Mit bedste bud på

svar må være, at det ikke er så lige til

endda. Metodediskussioner bør foregå

løbende, således at hvert enkelt forsk-

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 0


Foto: Bo Nygaard Larsen

ningsprojekt betragtes som en selvstændig

enhed, hvor den anvendte metode

frembringer dokumentation ud fra et reelt

virkelighedsbillede. Ved at foretage objektive

evalueringer af forskningsprocessen

vil man da også hurtigt ane, at der ikke er

én metode, der er den rigtige eller den

bedste. Det ville naturligvis være langt

nemmere, men det ville begrænse udfoldelserne

gevaldigt. Og hvad er forskning

uden udfoldelse?

Forskning er alfa og omega

Ved at styrke såvel det nationale som det

internationale samarbejde på forskningsområdet

- såvel fagligt som tværfagligt -

og ved at synliggøre behovet for at orientere

kommende zoneterapeutelever herom

i uddannelsesforløbet vil zoneterapien

inden for en overskuelig årrække kunne få

den plads i sundhedssystemet, den fortjener.

I Danmark bevilligede det danske Sundhedsministerium

i september 2002 fem

millioner kroner til forskning i blandt

andet zoneterapi og akupunktur. En god

start, som gerne skulle følges op af endnu

flere bevillinger, både i Danmark og i

andre Europæiske lande.

Væsentligt er dog at slå fast, at dokumentation

af zoneterapien (og andre alternative

behandlingsformer for den sags skyld)

ikke kan klares med dobbeltblindede og

randomiserede forsøg alene. Der er i høj

grad brug for komplementær forskning,

så nerven bevares. Skal vi videre i et godt

samarbejde, må vi dokumentere det, vi

gør, ud fra nytænkning og tværfaglige initiativer

- med patienten i centrum.

Med til at præge udviklingen

Ved at zoneterapeuter i højere grad bliver

organiserede, også forskningsmæssigt,

Smil, du er på: Leila Eriksen høstede stort bifald for sit foredrag

på RiEN-konferencen i Riccione. Trods stor koncentration og

400 tilhørere i salen, havde koordinatoren for FDZ’s

Forskningsråd tid til at smile til fotografen.

ved i højere grad at udvikle fagidentiteten,

ved at have selvjustits og ved at være

mere teoretisk bevidste, ja, så kan vi som

faggruppe være med til at udvikle nye

paradigmer for sundhedsforståelse. Således

vil vi være klar til at møde politikeres

og myndighedernes krav.

Vi vil kunne bygge bro og gå ind i samarbejde

med den etablerede sundhedssektor,

se på samfundsøkonomien og være

aktører i en spændende udvikling, hvor

patienterne kan få en saglig viden at træffe

behandlingsvalg ud fra.

Leila Eriksens foredrag kan læses i sin

fulde længde på www.fdz.dk under forskning.

Læs mere om zoneterapi og forskning på

side 50 i dette blad.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 1

Foto: Bo Nygaard Larsen


På storskærm: Forfatteren til denne artikel, Lone

Victoria Schumann, er her fotograferet og filmet til

storskærmen på RiEN-konferencen i maj måned i

Italien.

Den kvindelige overgangsalder

RiEN-konferencen i Italien bød også på et

foredrag om menopausen eller klimakteriet.

Det holdt Nicola Hall, der er skoleleder

og formand for The British Reflexology

Association. Lone Victoria Schumann,

der er tilknyttet FDZ’s forskningsråd, har

skrevet dette referat af foredraget.

Menopausen er tidspunktet for kvindens

definitivt sidste menstruations ophør, og

gennemsnitsalderen for menopausens

indtræden er cirka 51 år. Klimakteriet* er

tiden omkring menopausen, i reglen i

perioden fra 45 til 55 år. Man antager

ofte, at stort set alle kvinder har symptomer

i overgangsalderen, men det er vanskeligt

at afgrænse problemet, fordi

symptomerne varierer, og kun kvinder

med gener søger læge herfor.

Menopausen indtræffer, når der ikke er

flere æg i æggestokkene, og symptomerne

i overgangsalderen kan være: uregelmæssig

menstruation, kraftige eller

sparsomme blødninger, hedestigninger,

humørsvingninger, grådlabilitet, søvnløshed,

forstoppelse, luft i maven, diarre,

hovedpine, hukommelsesbesvær, svimmelhedsanfald,

hyppig vandladningstrang,

tynd hud, atrofi af brystvæv, vaginal

tørhed, osteoporose, manglende

sexlyst. Almindeligvis tilskriver man symptomerne

det lave niveau af østrogen, men

Nicola Hall hælder til teorien om, at det

mere er det bratte fald i hormonniveauet,

som giver problemer. Samtidig mener hun

(og andre), at manglen på progesteron

spiller en overset rolle.

Steroidhormoner

Både østrogen og progesteron hører til i

gruppen af steroidhormoner, som dannes

ud fra kolesterol. Af progesteron kan alle

andre steroidhormoner udledes. Så længe

en kvinde har ægløsning, er østrogen det

dominerende hormon i første halvdel af

cyklus, hvor progesteron er dominant i

anden halvdel. Groft sagt findes der tre

typer østrogen: østradiol (de mest virksomme),

østron (cirka ti gange svagere)

og østriol (yderligere cirka ti gange svagere).

Hos (ikke-gravide) menstruerende

kvinder produceres østron og østradiol i

æggestokkene, og østriol er et biprodukt

af østron-omsætning. Efter menopausen

dannes østron via et hormon fra binyrerne

primært i kropsfedt og muskelceller. Jo

mere fedt, jo mere østrogen dannes der.

Samtidig findes østrogenlignende stoffer i

vores miljø:

1. Xenoøstrogener fra kemikalier i for

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 2

Foto: Bo Nygaard Larsen


Fokus på den modne kvinde

I serien om zoneterapi fra vugge til grav er vi denne gang

kommet til kvinder i overgangsalderen. Her er det

måske største problem menopausen.

eksempel plantegifte, kosmetik, syntetiske

vaskemidler m.v.

2. Syntetiske hormonrester i vandmiljøet.

3. phytoøstrogener** (hvor man anser 1

og 2 som værende højpotente stoffer).

Østrogen dominans kan være et syndrom,

som er ansvarlig for de klimakterielle

symptomer, som kvinder i den industrialiserede

verden plages af. Måske er selve

faldet fra et langt højere østrogenniveau

medvirkende til at give symptomerne, da

man praktisk talt ikke kender til klimakterielle

gener hos kvinder i Fjernøsten og 3.

verdens lande, som har en helt anden livsstil

end vores.

Manglen på progesteron undervurderes

En anden tese er, at manglen på progesteron

er en undervurderet faktor. Det er

et faktum, at et lavere østrogenniveau er

ansvarlig for menstruationsstop, men faldet

i progesteron niveau ved menopausens

indtræden er 1/120 af det oprindelige

niveau. I ikke-industrialiserede lande,

hvis miljø ikke er udsat for xenoøstrogener

og hvor ernæringen overvejende består

af frisk frugt og grønt, er progesteronmangel

sjælden. Over 5000 planter danner

steroler, som har progesteronlignende

effekt. (To kendte planter, som har en

progesteronlignende sammensætning, er

Sarsaparilla og vild yams).

Progesteron dannes primært i det gule

legeme efter ægløsningen hos menstruerende

kvinder samt i mindre omfang i

binyrerne. I binyrebarken dannes progesteron,

principielt som et forstadie til cortisol,

men da mange kvinder i dag lever et

udtalt stresset liv, er binyrerne udmattede

længe inden menopausens indtræden.

Nicola Halls pointe er, at binyrerne så ikke

er i stand til at danne progesteron nok til

at undgå symptomer efter menopausen.

Man mener også, at der skal et vist progesteronniveau

til efter menopausen for

at undgå maskulinisering (hisurtisme).

Budskabet er derfor at forberede sig på

overgangsalderen allerede fra 35-årsalderen:

ved at nedsætte sit stress-niveau,

motionere, få en lødig kost, holde sig normalvægtig

og naturligvis zoneterapi!

Sammenfatning

Samlet set kan de negative effekter af

overgangsalderen kædes sammen med

usund livsstil, fejlernæring, ukorrekt brug

af syntetiske hormoner, kulturel indstilling

samt mediernes fremstilling af kvinder i

denne alder, og det foreslås, at man forsøger

at forsone sig med dette udviklingsstadium

i livet og betragte overgangsalderen

som en begivenhed mere end en lidelse.

Nicola Hall anbefaler zoneterapeutisk behandling

en gang pr. uge og gør opmærksom

på ikke at overbehandle - ved at

trykke for hårdt på hormon-zonerne. Det

er altid op til den enkelte kvinde at vælge

hormonbehandling til eller fra. Hun

mener, at det er optimalt at give zonetera-

peutisk behandling inden eventuel hormonbehandling.

Der er efter Nicolas mening

intet til hinder for at behandle en

kvinde, som er i hormonbehandling for

andre symptomer. Men man må gøre sig

klart, at zoneterapien så ikke har den store

effekt på selve det hormonelle område. På

konferencen præsenterede andre foredragsholdere

alternative reflekszoner,

baseret på blandt andet den tredimensionelle

opfattelse af foden. Nicola arbejder

selv med 10-zoners teorien, men var åben

over for andre modeller.

På den anden side:

Lone Victoria Schumann svarer selv

på to af Nicola Halls konklusioner:

* Omkring en tredjedel af kvinder i

Danmark har ikke nævneværdige

gener i klimakteriet, en tredjedel har

moderate gener, mens den sidste tredjedel

er svært generet af klimakterielle

symptomer.

** Ifølge Phytoterapeuter er »plante/

phytoøstrogener« et lidt misvisende

udtryk, idet visse isoflavonoider kan

omdannes til østrogenlignende stoffer

såfremt kroppen er i underskud heraf,

men ikke ellers vil have denne virkning.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 3


Af Anna-Kaarina Lind i samarbejde med Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen

Finsk zoneterapi

og menopause

Sauna er godt for meget, men menopauseproblemer

er dog også velkendte i Finland.

Finske Anna-Kaarina Lind, som

underviser i København i næste måned,

har stor erfaring i behandling af menopauseproblemer.

Hun anvender Karl-Axel

Lind-metoden, som er kendetegnet ved at

udnytte mange forskellige zonesystemer

rundt omkring på kroppen. Under sit besøg

i Danmark kommer Anna-Kaarina

Lind omkring mange forskellige helbredsproblemer

og går i dybden med zonesystemet

på benet.

Omkring klimakteriet holder æggestokkene

langsomt op med at modne flere ægceller

til befrugtning. Østrogen og progesteron

dannes i forbindelse med modning

af ægcellerne. Når modningen ophører,

stopper hormonproduktionen, og overgangsalderen

indtræder.

Foto: European Commission Audiovisual Library

Først aftager dannelsen af progesteron,

som er det hormon, der har styret blødningerne.

Derfor får nogle kvinder menstruationsændringer

op mod menopausen.

Blødningerne kan blive uregelmæssige,

veksle i styrke og varighed og give

smerter. Dernæst aftager også østrogenproduktionen

og andre symptomer kan

optræde.

Runde kvinder har det bedre

- i hvert fald hvad menopausen angår. Når

æggestokkenes østrogenproduktion ophører,

vil binyrebarken stadig kunne producere

lidt østrogen, og det samme gælder

for fedtvæv, så runde kvinder har normalt

ikke så store problemer i menopausen.

Hvorfor får man svedeture?

Det hyppigste symptom ved overgangsalderen

er hedeture, som cirka 75 procent

lider af. Årsagen til hede- og svedeturene

er en ubalance i samspillet mellem hormonsystemet

og det autonome nervesystem.

Når østrogenniveauet falder, forvirres

det autonome nervesystem i en tid, og

det kan blandt andet gå ud over regulationen

af kropstemperaturen.

Lokale problemer

Op mod 50 procent af kvinderne i overgangsalder

får lokale problemer. Tørre

og ømme slimhinder i skeden, øjnene

og munden. Sexlysten kan

aftage, og smerte kan opleves

ved samleje. Ligeledes

kan der komme besvær

med at

holde på vandet. De tørre slimhinder

forårsager, at lukkemekanismen ved urinblæren

har sværere ved at fungere. Samtidig

øges risikoen for at få en urinvejsinfektion.

Psykiske udsving og søvnproblemer

Mange kvinder oplever, at psyken ændrer

sig. De bliver irritable og hurtigt opfarende

samt får lettere til gråd. Nogle får

depressioner og får følelsen af, at de ikke

slår til længere. Manglende nattesøvn er

også almindeligt. Man kan være træt og

irritabel om dagen og have svært ved at

sove igennem om natten. Der er ikke

noget at sige til, at det kan opleves som

svære år. Heldigvis er det ikke alle kvinder,

som får disse symptomer. Der er også

kvinder, der går i klimakteriet, som oplever

en eller to hedeture, og det var så det.

Ledproblemer

En del kvinder i overgangsalderen får problemer

i form af smertende led. Det er

oftest hånd- og fingerled, der giver problemer.

Ledsmerterne skyldes givetvis de

hormonelle forandringer, men det er vig-

F A K T A

Menopause er tidspunktet for den sidste

menstruation. Optræder i gennemsnit

ved det 51. år.

Klimakteriet er overgangsalderen, altså

tiden før og efter menopausen, hvor

eventuelle symptomer optræder. Varer

i gennemsnit fem år med store variationer.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 4


»Hvis vi følger anatomien, må vi acceptere,

at æggestokkene ligger i bughulen ved

siden af den opadgående og nedadgående

tyktarm. Anatomisk set må æggestokkenes

zoner tilsvarende findes på fodsålen

i nær relation til tyktarmen,« siger

Anna-Kaarina Lind.

tigt også at give en lokal behandling af

arme og fingre.

Kvindeenergien

Store energier er knyttet til den kvindelige

fertilitet. Når den fertile periode er ovre,

står kvinden pludselig med et enormt

energipotentiale, som det kan være både

skræmmende og udfordrende at håndtere.

Hvis kvindens fysiske og psykiske tilstand

er nogenlunde god, får mange lyst

til at rette energien i en kreativ retning, for

eksempel studier, kunst, osv.

Menopausen med sine symptomer hører

til kvindens liv, men ikke desto mindre er

det tilladt at søge hjælp til at mildne de

forskellige problemer. Her tilbyder zoneterapien

en glimrende bivirkningsfri mulighed

for at lette klimakterieproblemerne.

Zoneterapi på finsk - og dansk

Hvordan kan man prioritere, når man

behandler menopauseproblemer?

At østrogenproduktionen aftager er en del

af naturens lov. Det kan vi ikke ændre på.

Men de gener, det kan give, kan vi ofte

gøre noget ved. Hvis vi opsummerer fra

den ovenstående gennemgang af menopausen,

må de følgende zoner/områder

være vigtige at behandle hos kvinder i

overgangsalderen:

Hypothalamus: varetager den overordnede

styring af det neuro-endokrine

system.

Pinealkirtlen: styrer vores døgnrytme via

produktionen af melatonin, som har en

stor betydning for psyken og søvnen.

Hypofysen: producerer overordnede

hormoner som kontrollerer de øvrige

endokrine kirtler, blandt andet gonadotro-

pinerne som styrer menstruations cyklus.

Autonome nervesystem: er uadskilleligt

koblet til hormonsystemet og en medvirkende

faktor ved hedeture.

Binyrer: producerer blandt andet østrogen.

Æggestokke: producerer østrogen og

progesteron.

Bækkenområdet: ofte mere smertefulde

og kraftigere menstruationer op mod

menopausen. Spændinger i muskler og

ledbånd kan påvirke bækkenorganerne.

Nyre/blære: udgør sammen med underlivsorganerne

det urogenitale system, som

er energimæssigt koblet, da det dannes

fra det samme embryologiske kimlag,

mesoderm. Øget tendens til blærebetændelse

i klimakteriet.

Arme og fingre: smerter i fingre og

håndled optræder hyppigt hos kvinder i

overgangsalderen.

Ovennævnte er blot en fremhævelse af de

vigtigste refleksområder. Derudover behandles

naturligvis den øvrige del af det

hormonelle system, udrensningssystemet

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 5


Har mænd en

overgangsalder?

- eller andropause, som det kaldes internationalt.

Den mandlige overgangsalder som en parallel til kvindens eksisterer

ikke ifølge Klinik for Vækst- og Reproduktion på Rigshospitalet.

I USA er det et modefænomen at få tilskud af mandlige kønshormoner

i håb om at bevare ungdommens energi og potens. Mens

kvinders østrogenproduktion ophører totalt ved menopausen, falder

mænds testosteronproduktion støt med én procent om året. Det

betyder, at selv ældre mænd ligger inden for normalområdet. Testosteronmangel

skyldes altid en sygdom i hypofyse eller i testiklerne –

og er forholdsvis sjældent forekommende.

Mange mænd har, som også mange kvinder, formentlig nogle større

overvejelser over deres liv i netop 50-års-alderen, og det kan for

nogle være forstemmende. Spørgsmålet er, hvor meget zoneterapi

kan ændre på det.

og hvordan man nu i øvrigt plejer at

bygge sin behandling op. Arbejder man

med meridianer og 5-element teori, skal

disse sammenhænge selvfølgelig også

udnyttes.

Finske specialiteter

Karl-Aksel Lind-metoden tilbyder mange

forskellige refleks-systemer, som findes

overalt på kroppen. Alt efter problemets

art er visse systemer mere effektive end

andre. Ved menopausebehandlinger er

systemerne på fødder, ben, hænder og

ører et godt valg. I denne artikel vil vi

koncentrere os om fødder (system I) og

ben (System II).

Karl-Axel Lind’s System II er en afbildning

af kroppen i foden og underbenet.

Zonesystemet »står på hovedet« således

at hovedzonerne findes på foden og

resten af kroppen afspejles op ad under-

benet. System II er ikke så »krystallinsk«

som fodsystemet, det vil sige ikke så

nøjagtigt, men ikke desto mindre er

zonerne særdeles effektive ved klimakterieproblemer.

I system II finder vi de gynækologiske

reflekszoner i området omkring knæhasen.

Disse zoner kan være så belastede, at

de påvirker selve knæets velbefindende

og kvinden lider da måske af svage knæ,

hævede ben og fødder eller måske endda

Bakers cyste i knæhasen.

Henvisninger

Du kan finde mere information om klimakterie-problemer

på:

www.oestrogen.dk

eller www.menopause-info.dk

Om kurserne med Anna-Kaarina Lind se:

Kursuszonen her i bladet eller

www.touchpoint.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 6


Seneste nyt

fra bestyrelsen

Bestyrelsen afholdt den 12. og 13. juni det

sidste bestyrelsesmøde før sommerferien.

Dette møde var et to-dages møde, hvor vi

satte fokus på foreningens struktur. Fungerer

vore udvalg tilfredsstillende? Er der

noget, der kan gøres bedre? Hvad vil vi

med Erhvervszoneterapien, og hvordan

sikrer vi det internationale samarbejde

bedst? Alle disse spørgsmål lader vi nu ligge

sommeren over, og på det planlagte

to-dages udvidede kontaktudvalgsmøde i

oktober vil vi sammen med udvalg og disses

repræsentanter prøve at diskutere os

frem til en holdbar og nyttig struktur.

I juni udsendte vi en pressemeddelelse,

der kan læses på side 6 i dette blad eller

på www.fdz.dk, mest beregnet for vore

annoncører, idet det, ligesom her i foreningen

har skabt nogen forvirring om

Zoneconnection Denmarks henvendelse

både til vore uddannede terapeuter og til

vore annoncører. Men én gang for alle:

foreningen FDZ består og endog meget

stærkt. Foreningen FDZ er din brancheforening

der arbejder seriøst med alle de

medlemsforhold, du har brug for.

Indlæg på ørelægernes konference

Som tidligere omtalt var Kirsten Sietam

som formand for FDZ indbudt som foredragsholder

til ørelægernes konference på

Rømø. Det blev en spændende dag, som

blev indledt af Formand for ViFAB, Hanne

Mollerup, der fortalte om Forskning i alternativ

behandling - perspektiver for

integration i den etablerede sundhedssektor.

Kirsten fortalte om zoneterapiens

historie, udvikling i det danske samfund,

forskningsprojekter samt viste zoneterapien

i praksis.

Tidligere formand for SundhedsRådet,

Rikke Goerlich, fortalte om phytoterapi og

biopati. Mange spørgsmål, både kritiske

og interesserede, blev stillet. Det var et

utrolig positivt tiltag fra arrangørernes

side, at man havde indbudt til kursusdage

med emnet Alternativ medicin og terapi.

TV-program

I maj måned fik FDZ henvendelse fra produktionsselskabet

Genmedia, om vi var

interesseret i at medvirke i en tv-udsendelse

med titlen Vore dejlige børn. Vi blev

tilbudt et indlæg på fire minutter og valgte

at lade Gabriella Liisberg præsentere

gravide og fødsler, og Sonja Cleminson

præsenterede børn og zoneterapi. Udsendelsen

er sendt i alt syv gange på DK4,

TV Danmark 2 og Kanal København.

Besøg på skolerne

Som tidligere omtalt henviser FDZ, i første

omgang frem til 1. april 2004, til skolerne

med tilknytning til SDZ.

Bestyrelsen har derfor været rundt på disse

skoler for at se undervisningslokaler, få

beskrevet undervisningsmateriale og blive

informeret om blandt andet eksamensforhold.

Efterfølgende har bestyrelsen fået henvendelse

fra Susanne Løfgren samt fra to

FDZ-zoneterapeuter, Gitte Lundt og

Hanne Marthinsen, der starter skole op i

september i København. Alle tre ønsker,

at FDZ henviser til deres skoler.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege

endnu en gang, at der i SDZ’s og

FDZ’s uddannelsesforum arbejdes på højtryk

med beskrivelse af uddannelsen, og

at dette arbejde forventes færdigt pr. 1.

april 2004. Derefter henvises der kun til

skoler, der opfylder kravene i denne beskrivelse.

Sidste nyt fra SDZ

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 7

Kirsten Sietam

I Samarbejdende Danske Zoneterapeutforeninger

arbejder vi fortsat med

fremtidstanker for denne organisation.

OZ har besluttet sig til kollektiv

indmeldelse i FDZ, og forhåbentlig vil

det ikke vare længe, før vi kan byde

disse cirka ti medlemmer velkommen.

Jo mere vi arbejder i SDZ regi, det være

sig i selve SDZ, samt i Uddannelsesforum,

jo mere finder vi ud af, at vore

ressourcer kan spares ved et tættere

samarbejde. Men vi erkender også, at

vi alle er zoneterapeuter og slet ikke så

forskellige. Dette ønsker alle foreninger

også at vise vore respektive medlemmer.

Derfor har vi, som fortalt på

generalforsamlingen, besluttet at

arrangere en fælleskonference i september

2004 hvor erhvervspsykolog

Sebastian Nybo vil komme med oplæg

til mødet. Vi håber, at mange terapeuter

landet over fra alle zoneterapeutforeninger

i SDZ vil møde op til en

spændende og udviklende dag til fælles

mål, kendskab til hinanden og

udveksling af ideer, erfaringer og

eventuelt behandlinger.

Kirsten Sietam


Af Izabella Arnoldus, zoneterapeut, Herlev

Fødselshjælp, Enatalmetoden

og zoneterapi

Skal zoneterapeuten med til fødslen? Ja,

lyder svaret, hvis man spørger zoneterapeut

Izabella Arnoldus fra Herlev. I denne

artikel fortæller hun om sine egne to

fødsler, og sin uddannelse som fødselshjælper.

En graviditet og fødsel er måske den største

begivenhed for en kvinde overhovedet,

og den lange modningsproces og forvandling

fra kvinde til mor sker ikke kun

kropsligt, men også psykologisk. Selv om

selve fødslen ofte er meget smertefuld,

kan den samtidig også være en lærerig og

god start for den nybagte mor og den nye

verdensborger. Det er her, fødselshjælperen

kan hjælpe som et kærkomment supplement

til jordemoderen.

Min første fødsel blev sat i gang fredag

den 13. december 1996 og foregik som en

uvedkommende fjern film, uden at jeg

havde hovedrollen, som jeg burde. Midt

under det hele var jeg med strimmel på

maven og ve-stimulerende drop tavst

vidne til et vagtskifte og kittelklædt snak

om kejsersnit, men efter forgæves forsøg

med sugekop, blev overlægen og hans

tang tilkaldt. Først efter lidt masen frem

og tilbage, blev min velskabte søn født.

Selv om samværet med min dejlige søn

overskyggede den noget uheldige fødsel,

var det ikke en god oplevelse, ligesom den

havde lagret sig godt og grundigt i mit

system, klar til næste fødsel, hvad jeg

nogle få år senere erfarede.

Der gik et par år, og jeg uddannede mig i

mellemtiden til zoneterapeut i Herlev. I

vinteren 2002 blev jeg gravid med mit

andet barn, og denne gang valgte jeg at

fødselsforberede mig hos Dorte Christiansen.

Forberedelsen foregik hver tredie uge

hos Dorte fra fjerde graviditetsuge og

varede cirka en time pr. gang. Udover

zoneterapi arbejdede vi kropsterapeutisk

med mit åndedræt. Meget givende øvelser,

som bevidstgjorde, hvor jeg har mine

ressourcer, og som samtidig afslørede,

hvad jeg skulle være opmærksom på, når

fødslen ville gå i gang. Erfaringer fra min

første fødsel blev inddraget. Ved at mærke

mine kropslige »svage« punkter kunne jeg

nu vende dem til min styrke og bruge dem

aktivt. En kvindes kropslige svagheder, der

måske er funderet på et tema fra barndommen,

kommer jo ikke kun til udtryk,

når hun føder, men vil være der i en eller

anden form igennem hele livet. Med simple

øvelser forstod jeg, hvor jeg kunne

sætte ind og derved endelig bryde et livslangt

mønster. Forberedelsen til fødslen

blev derved vendt til en meget personlig

udviklingsproces, som jeg foretog sammen

med mit ufødte barn, i beskyttede og

trygge omgivelser.

Op på tæerne

En smuk morgen på årets sidste sommerdag

havde jeg mange plukveer. Kort efter

midnat kom den første rigtige ve, og den

udviklede sig hurtigt til veer, som kom

hvert andet minut. Jeg ringede til

Frederiksberg hospital, hvor jeg skulle

føde og de fortalte, at vi skulle komme

med det samme. Under turen til hospitalet

var der kun et minut imellem veerne, og

ved ankomsten havde jeg åbnet mig fire

centimeter. Dorte kom en halv times tid

senere og på dette tidspunkt stod jeg på

tæer, med panden dybt begravet i min

kærestes bryst og gispede. Veerne havde

fuldstændig taget styringen over mig, og

jeg var igen tæt på at blive statist i min

egen fødsel. Efter en kort snak med jorde-

moderen, som havde fuld forståelse og

accept for Dortes rolle og metoder, blev

jeg guidet ned på fødderne ved hjælp af

åndedrætsøvelser, nøjagtigt som Dorte og

jeg havde øvet tidligere. Stille og roligt

ændrede veerne sig fra intervaller på hvert

minut til hvert andet eller hvert fjerde

minut, og i løbet af kort tid var jeg nu selv

med og kunne nå at trække vejret og tage

imod næste ve. Denne gang havde jeg

selv taget hovedrollen.

To hvæsende katte

Frederiksberg Hospital havde vist den

travleste nat i deres historie netop denne

fredag, (endnu en fredag d.13), så der var

ikke en fødestue klar til mig før i sidste

øjeblik. Dortes støtte bestod i at opmuntre

mig, hjælpe med vejrtrækningen, holde på

lænden eller hvor der nu var brug for det,

ligesom hun hjalp mig gennem pressetrangen,

som var meget stor. Vi stod på et

tidspunkt pande mod pande og hvæsede

som to katte og mit fokus blev derved et

øjeblik flyttet fra smerten, hvilket var en

behagelig pause. Kort efter (klokken

02:39) var min smukke og velskabte datter

født, og vi havde alle haft en fantastisk

oplevelse. Tre timer senere var vi hjemme

igen, og min kæreste og jeg lå og puttede

os med vores nye familiemedlem i sengen.

Min største støtte var, at jeg vidste, Dorte

ville være der hele tiden om så fødslen

skulle vare 12 timer. Ingen vagtskifte her,

og det betød meget for mig. Alt det,

Dorte og jeg havde sået som en lille spire

for ni måneder siden, foldede sig nu ud

som en blomst i form af omsorg, varme og

tillid, alt imens den dygtige og kompetente

jordemoder, som jo havde temmelig

travlt den nat, strøg ud og ind ad døren

sammen med sygehjælperen. Min kære-

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 8


Fra gravid til gravid

Izabella Arnoldus har en dejlig, lys klinik i

privaten i Herlev. Selv om hun venter sin

tredie barn, kan hun godt give zoneterapi

til sin nabo, Stine Lux, der også venter sig.

Foto: Bo Nygaard Larsen

ste, som selvfølgelig også var en dejlig

støtte, kunne give mig opmærksomhed

på en anden måde end ved den første

fødsel, da han nu kunne koncentrere sig

helt om at holde i hånd, kysse, opmuntre

og på anden vis hjælpe mig. Dortes ro

forplantede sig også til ham, og hun var

derved hele tiden til stede for os begge

uden at fylde for meget eller tage den intime

oplevelse fra os.

Uddannelsen til Enatal-fødselsforbereder

Jeg er siden påbegyndt uddannelsen som

fødselshjælper hos Dorte Christiansen,

som blandt andet er zoneterapeut, kropsterapeut

samt fødselshjælper og behandler

ud fra Enatal-metoden. Uddannelsen

er en fin overbygning til min zoneterapeutuddannelse

og er baseret på den gravide

kvinde, hendes fødsel og tiden efter

som familie. Herigennem er jeg ved at

specialisere mig i zoneterapi for den gravide

og den fødende, kropsterapi, kost og

ernæring, spædbarns psykologi, hvordan

tingene rent praktisk fungerer på en fødegang,

kommunikation og samtaleteknik.

Dorte er ansvarlig for uddannelsen, der er

baseret på en god blanding af teori og

praktiske øvelser, og som involverer en

række specialister inden for forskellige

fagområder. Jeg er færdig til efteråret og

vil herefter være parat til at tage imod

gravide kvinder og deres fødsler – og jeg

glæder mig!

Hvad kan en fødselshjælper

bidrage med?

Igennem en fødselsforberedelse vil den

gravide lære sine styrker bedre at kende,

og der vil blive arbejdet med ressourcepunkter,

der under selve fødslen vil blive

aktiveret

En fødselshjælper kan sikre den gravide

et sammenhængende og meningsgivende

forløb fra de første uger af graviditeten til

de første måneder efter fødslen modsat

de offentlige tilbud, der desværre går i retning

af stadigt færre og kortere besøg hos

jordemoderen samt risiko for skift af jordemoder

under graviditet og fødsel. Det

skal i denne forbindelse pointeres, at

Enatal-metoden ikke kan erstatte den

obligatoriske forberedelse hos jordemoderen,

men udelukkende skal ses som et

supplement hertil

En fødselshjælper kan hjælpe den

fødende til ikke at føle sig overladt til sig

selv, da jordemoderen under fødslen ofte

kun vil være til stede hos hende i relativt

kort tid af gangen

Zoneterapien kan hos den fødende bruges

til at skabe fysisk kontakt, nærhed og

tryghed modsat akupunktur, hvor nålene

bliver sat i og jordemoderen efterfølgende

måske forlader lokalet

Den gravide/fødende vil lære sig selv

bedre at kende til gavn for barnet og sig

selv, og derved vil hun give sit nyfødte

barn de bedste betingelser for en god

start i livet

F A K T A

Hvis du vil vide mere om uddannelsen,

kan du kontakte Dorte Christiansen på

email enatal@tdcadsl.dk, se også

hjemmesiden www.enatal.dk Du er

også velkommen til at skrive til mig på

izabellaarnoldus@hotmail.com med

kommentarer eller spørgsmål til mine

fødsler eller uddannelse.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 1 9


FDZ’s

salgsafdeling

REKLAMEPRODUKTER

NYHEDER

Blå kuglepen med FDZ-guldtryk . . . . . .. .

Nøglering med FDZ-logo og

kr. 5,25

mønt til indkøbsvogn . . . . . . . . . . . . . . . .

Bolsjer i FDZ-papir

kr. 11,75

chokomint eller lakridssmag, ca. 200 stk. .

. . . .

kr. 185,00

»Fly’er«, 50 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 62,50

»Personalepleje«, brochure pr. stk. . . . . . . kr.

»FDZ - Hvem, hvad, hvorfor«

2,00

brochure pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FDZ-omslag til præsentation

kr. 2,00

af FDZ-materiale, A4. . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 15,00

Bomærker, 2 cm Ø ark a 54 stk. . . . . . . . . kr. 25,00

Bomærke, 3,5 cm Ø, pr. stk. . . . . . . . . . . . kr. 6,25

Bomærke, 5 cm Ø, pr. stk. . . . . . . . . . . . . kr. 12,50

Bomærke, 15,5 cm Ø, pr. stk. . . . . . . . . . . kr. 18,75

Bomærke, 22 cm Ø, pr. stk. . . . . . . . . . . . kr. 25,00

Strygemærke, 5,5 cm Ø, hvid el. blå . . . . .

Bomærke, tryk på begge sider,

kr. 15,00

str. 30 cm Ø, vejrbestandig . . . . . . . . . . .

Kæmpe bomærke, tryk på begge sider,

kr. 110,00

str. 55 Ø, vejrbestandig . . . . . . . . . . . . . .

Repro-bomærke,

kr. 170,00

til eksempelvis annoncer . . . . . . . . . . . . . . kr. 31,25

FDZ-logo på diskette (TIF-fil) . . . . . . . . . .

Paraply, marineblå med FDZ-logo

kr. 75,00

håndtag/stang i træ . . . . . . . . . . . . . . . . .

Muleposer, naturfarvede m. FDZ-logo

kr. 95,00

i blå tryk, 100% bomuld, pr. stk. . . . . . . .

Stempel, Alpo 50

kr. 30,00

m. logo, 5 linier, blå pude. . . . . . . . . . . . .

(Husk evt. SE-nummer)

OBS! Teksten skal indsendes skriftligt

kr. 290,00

Priserne er inkl. moms. Ved ordrer under kr. 750,- pålægges et eks-

peditions- og forsendelsesgebyr på kr. 35,-.

Overgade 14, 1. tv, 5000 Odense C

tlf. 70 27 88 50

fax 70 27 99 50

email: salg@fdz.dk

Nyt forsøg med

zoneterapi til demente

Touch for Health. Sådan lyder et utraditionelt projekt, hvor zoneterapeut

Nikolaj Bebe vil behandle fire demente/alzheimer-ramte beboere

i De gamles By i København. Det er stedets bo-grupper, der selv er

økonomisk ansvarlig for projektet.

Fire beboere i De gamles By på Nørrebro i København får nu gavn og

glæde af Nikolaj Bebes alternative hænder. To gange om ugen i tre

måneder vil den han give dem én times alternativ behandling. Hovedbehandlingen

er zoneterapi, men også massage, lydterapi og aromaterapi

vil være en del af tilbudet, som Nikolaj Bebe selv kalder for

Touch for Health.

»Det var en tilfældighed, jeg kom i gang med projektet. En af mine

bekendte arbejder i De gamles By, og vi snakkede om, hvad man kunne

gøre for disse mennesker. Selv havde de erfaring for, at de blev mere

rolige, når de blev nusset i hænderne, og det er de erfaringer, jeg arbejder

videre med,« siger Nikaloj Bebe.

I projektet har Nikolaj Bebe sat fire delmål. For det første skal behandlingerne

give en beroligende effekt på beboernes psykiske og motoriske

uro. Dernæst skal de opnå større velvære og livskvalitet, og i sidste

ende muligheden for en nedtrapning af deres medicinforbrug.

»Jeg synes, at det er sygt, at man medicinerer folk for at få dem til at

slappe af, når de i forvejen får meget medicin. For mig er det derfor

interessant, hvis jeg via berøring og zoneterapi kan få dem til at slappe

så meget af, at de senere kan nedtrappe deres medicinforbrug,« siger

han.

Nikolaj Bebe er uddannet i marts i år fra den tidligere FDZ-skole i

Odense. Han ser da også projektet som en god mulighed for at få en

god og anderledes erfaring tidligt i sin karriere.

»Det er bestemt en ny udfordring, hvor jeg får en anderledes erfaring.

Det er ikke et decideret forskningsprojekt, men det er spændende at

arbejde med den samme type klienter på den her måde,« siger han.

Projektet er støttet økonomisk af beboergrupperne i De gamles By, og

slutter den 6. september. Til den tid skal Nikolaj Bebe skrive en evalueringsrapport

til Københavns Kommune. Senere på året vil han præsentere

konklusionerne i projektet i dette blads serie om behandling fra

vugge til grav.

Bo

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 2 0


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

i FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

FDZ’s bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling

Lørdag den 30. august 2003 kl. 12-16

Radisson SAS H.C.Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

- kun 5 min. gang fra Odense Banegård

Det er gratis at deltage i arrangementet

- men ønsker du at deltage i frokosten kl. 11-12, bedes du venligst tilmelde dig senest den

10. august 2003 til sekretariatet v/Hanne Møller, hm@fdz.dk eller 70 27 88 50, mellem 9-12.

Medbring venligst kvittering for indbetalt kontingent for 2. halvår 2003.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Vedtægtsændringer til 2. behandling i henhold til de eksisterende vedtægter, som

også fremgår af de næste sider i denne sektion af Zoneterapeuten, der specifikt

omhandler den ekstraordinære generalforsamling:

(Ændringer fremgår med fed skrift)

Eksisterende vedtægter

§13 Skolekredsen i FDZ

Stk. 1. Skolekredsen har fuld kompetence

hvad angår uddannelsen i

henhold til samarbejdsaftalen med

FDZ’s bestyrelse

3. Vedtægtsændringer til 1. behandling:

Forslag (vedtaget første gang i

marts 2003)

§13 Uddannelsen i FDZ

Stk. 1. FDZ har fuld kompetence

over de overordnede rammer og

retningslinier for uddannelsen.

Vedtægtsændringer til 1. behandling fremgår ligeledes på de næste sider i denne sektion af

Zoneterapeuten, der specifikt omhandler den ekstraordinære generalforsamling.

RIV DISSE SIDER UD AF BLADET OG TAG DEM MED PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE

GENERALFORSAMLING. VÆR MED TIL AT SÆTTE DIT PRÆG PÅ DIN

FORENINGS FREMTIDIGE STRUKTUR OG VEDTÆGTER

Bestyrelsen


§1

§2

NUVÆRENDE FORSLAG

Vedtægtsændringer til 2. behandling er skrevet med fed skrift, og

vedtægtsændringer til 1. behandling er skrevet med kursiv skrift

Foreningens navn og hjemsted

1. Forenede Danske ZoneterapeuterFDZ

2. Hjemsted er sekretariatets adresse.

Foreningens formål

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes

faglige interesser og at virke for en stadig højnelse af

den faglige standard og herunder:

1. at samle zoneterapeuter til varetagelse af standens

faglige, økonomiske og kollegiale interesser

2. at varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder

3. at sikre den bedst mulige grund-, videre- og efteruddannelse

i faget zoneterapi

4. at virke for, at medlemmer vedligeholder og udbygger

deres faglige uddannelse

5. at sikre de bedst mulige arbejdsforhold for zoneterapeuter,

herunder den størst mulige indflydelse på de vilkår,

hvorunder faget udøves

6. at samarbejde med faglige og andre organisationer i

ind- og udland til fremme af fagets udvikling

7. at udvikle og udbygge forskning og forskningsmetoder,

der fremmer fagets udvikling

8. at deltage i den almindelige sundhedsdebat, for derigennem

at hævde zoneterapiens værdi for samfundet

9. eventuelt at drive forlagsvirksomhed til udgivelse af

publikationer inden for zoneterapi

Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Forenede Danske ZoneterapeuterFDZ

Stk. 2. Hjemsted er sekretariatets adresse.

Foreningens formål

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes

faglige interesser og at virke for en stadig højnelse af

den faglige standard og herunder:

Stk. 1. At samle zoneterapeuter til varetagelse af

standens faglige, økonomiske og kollegiale interesser.

Stk. 2. At varetage de enkelte medlemmers interesser

og rettigheder.

Stk. 3. At sikre den bedst mulige grund-, videre- og

efteruddannelse i faget zoneterapi.

Stk. 4. At virke for, at medlemmer vedligeholder og

udbygger deres faglige uddannelse

Stk. 5. At sikre, at medlemmer, der er registreret i

henhold til »Registreringsordningen for Alternative

behandlere«, lever op til de gældende regler omkring

dette, når en sådan indføres.

Stk. 6. At sikre de bedst mulige arbejdsforhold for

zoneterapeuter, herunder den størst mulige indflydelse

på de vilkår, hvorunder faget udøves.

Stk. 7. At samarbejde med faglige og andre organisationer

i ind og udland til fremme af fagets udvikling.

Stk. 8. At udvikle og udbygge forskning og forskningsmetoder,

der fremmer fagets udvikling.

Stk. 9. At deltage i den almindelige sundhedsdebat,

for derigennem at hævde zoneterapiens værdi for

samfundet.

Stk. 10. Eventuelt at drive forlagsvirksomhed til udgivelse

af pulikationer inden for zoneterapi

§3 Optagelsesbestemmelser

§3

Optagelsesbestemmelser

1. Nyt aktivt medlemskab opnås af personer, der har

Stk. 1. Nyt aktivt medlemskab opnås af personer, der

fuldført den af foreningen godkendte uddannelse

har fuldført den af foreningen godkendte uddannel-

inden for de sidste fem år, eller over for foreningens

se på en af FDZ godkendt skole inden for de sidste

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 2 2

§1

§2


NUVÆRENDE FORSLAG

optagelsesudvalg har dokumenteret at være i besiddelse

af tilsvarende kvalifikationer. Brugen af FDZ’s logo

og betegnelserne FDZ-zoneterapeut og medlem af FDZ

er forbeholdt denne medlemsgruppe.

2. Aktive medlemmer, herunder nyuddannede, kan

opnå hvilende medlemskab. Hvilende medlemskab

giver ikke ret til brug af foreningens bomærke og symboler

og ikke tale- og stemmeret på generalforsamlinger.

Aktivt medlemskab kan opnås igen i henhold til

bestemmelserne i §6 stk. 3.

3. Medlemskab for elever erhverves ved uddannelsens

start. Elevmedlemskab giver ikke ret til brug af foreningens

bomærke og symboler. Elever, som holder længerevarende

pause i uddannelsen, kan overgå til hvilende

medlemskab i højst tre år og skal herefter færdiggøre

uddannelsen efter de på dette tidspunkt gældende

uddannelsesregler. Elever med hvilende medlemskab

har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlinger.

4. Støttemedlemskab kan opnås af personer, der støtter

formålet. Støttemedlemskab kan ikke erhverves af personer,

der opfylder betingelserne i stk. 1-3. Støttemedlemskab

giver ikke ret til brug af foreningens bomærke

og symboler, og ikke tale- eller stemmeret ved møder

og generalforsamlinger. Medlemmer, som er overgået

til pension og ophørt med at virke som zoneterapeut,

kan efter ønske overgå til seniorgruppe i FDZ. Giver

ikke ret til brug af foreningens logo og symboler, og

ikke stemme- og taleret ved møder og generalforsamlinger.

5. Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne i stk. 1-4 ved

særlige forhold.

6. Generalforsamlingen kan fastlæge en yderligere

opdeling af medlemsgrupperne.

fem år eller over for foreningens optagelsesudvalg har

dokumenteret at være i besiddelse af tilsvarende kvalifikationer.

Brugen af FDZ’s logo og betegnelserne FDZzoneterapeut

og medlem af FDZ er forbeholdt denne

medlemsgruppe. Endvidere har zoneterapeuter, der

opfylder »Registrerings-ordningen for Alternative

behandlere«s gældende objektive kriterier i forbindelse

med registrering, ret til at blive optaget som

medlemmer i FDZ.

Stk. 2. Aktive medlemmer, herunder nyuddannede,

kan opnå hvilende medlemskab. Hvilende medlemskab

giver ikke ret til brug af foreningens bomærke og

symboler og ikke tale- og stemmeret på generalforsamlinger.

Aktivt medlemskab kan opnås igen i henhold til bestemmelserne

i §6, stk. 3.

Stk. 3. Elever på en af FDZ anerkendt skole kan erhverve

medlemskab af FDZ ved uddannelsens start.

Elevmedlemskab giver ikke ret til brug af foreningens

bomærke og symboler.

Elever, som holder længerevarende pause i uddannelsen,

kan overgå til hvilende medlemskab i højst tre år

og skal herefter færdiggøre uddannelsen efter de på

dette tidspunkt gældende uddannelsesregler.

Elever med hvilende medlemskab har ikke tale- og

stemmeret på generalforsamlinger.

Stk. 4. Medlemmer, som er overgået til pension og

ophørt med at virke som zoneterapeut, kan efter ønske

overgå til seniorgruppe i FDZ. Giver ikke ret til brug af

foreningens logo og symboler, og ikke stemme- og

taleret ved møder og generalforsamlinger.

Stk. 5. Støttemedlemskab kan opnås af personer, der

støtter formålet. Støttemedlemskab kan ikke erhverves

af personer, der opfylder betingelserne i stk. 1-4.

Støttemedlemskab giver ikke ret til brug af foreningens

bomærke og symboler, og ikke møderet ved møder og

generalforsamlinger.

Stk. 6. Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne i stk. 1-

4 ved særlige forhold.

Stk. 7. Generalforsamlingen kan fastlægge en yderligere

opdeling af medlemsgrupperne.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 2 3


§4

§5

NUVÆRENDE FORSLAG

Udmeldelse

1. Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet

og med en måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode.

2. Ved kontingentrestance på tre måneder bortfalder

medlemskabet, meddelelse om dette afsendes skriftligt

fra sekretariatet.

3. Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

Eksklusion

1. Dersom et medlem arbejder mod foreningens interesser,

kan en bestyrelse med 4/5 majoritet besluttet at

ekskludere medlemmet. Medlemmet kan inden tre

uger fra modtagelsen af skriftlig underretning om eksklusion,

skriftligt anke afgørelsen, som så skal behand-

Medlemsrettigheder og pligter

Stk. 1. Ethvert medlem af FDZ har pligt til at overholde

gældende lovgivning.

Stk. 2. Ethvert aktivt medlem, som ønsker registrering,

har pligt til løbende at vedligeholde og opdatere

sin faglige viden i henhold til gældende regler.

Stk. 3. Ethvert aktivt medlem af FDZ har i henhold

til FDZ’s etiske regler pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed

i det faglige virke, herunder kun

gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige,

og som den pågældende er kvalificeret til.

Stk. 4. Ethvert aktivt medlem af FDZ er forpligtet til

at henvise klienter til læge mv., såfremt dette er indiceret.

Stk. 5. Ethvert aktivt medlem af FDZ er forpligtet til

at give klienten saglig og nøgtern information om

behandlingen og de forventninger, klienten kan have

hertil, herunder ikke love helbredelse.

Stk. 6. Ethvert aktivt medlem af FDZ har pligt til at

føre optegnelser over behandlinger, herunder om

indikation og behandling.

Stk. 7. Ethvert medlem af FDZ har tavshedspligt jf.

FDZ’s etiske regler.

Stk. 8. Enhver zoneterapeut, der opfylder de krav,

som FDZ har i forbindelse med optagelse, har ret til

at blive optaget som medlem af FDZ.

Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til

sekretariatet og med en måneds varsel til udløbet af

en kontingentperiode.

Stk. 2. Ved kontingentrestance på tre måneder bortfalder

medlemskabet, meddelelse om dette afsendes

skriftligt fra sekretariatet.

Stk. 3. Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

Eksklusion

Stk. 1. Dersom et medlem arbejder mod foreningens

interesser, kan en bestyrelse med 4/5 majoritet

beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan

inden tre uger fra modtagelsen af skriftlig underretning

om eksklusion, skriftligt anke afgørelsen, som så

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 2 4

§4

§5

§6


§6

NUVÆRENDE FORSLAG

les på førstkommende generalforsamling.

2. I perioden indtil udløbet af ankefristen, eller hvis eksklusionen

ankes, indtil den er blevet prøvet, er medlemskabet

suspenderet. I suspensionsperioden bortfalder

alle medlemsrettigheder.

3. Hvis medlemmet vælger eksklusionen prøvet på

generalforsamlingen, skal bestyrelsen foranledige eksklusionen

sat på dagsordenen for førstkommende ordinære

eller ekstraordinære generalforsamling, hvor dette

er muligt jvf. reglerne for indkaldelse til generalforsamlingen.

Medlemmet har da ret til at møde frem og tale

på denne generalforsamling.

Genindmeldelse

1. Et medlem, der er udelukket efter en kontingentrestance,

kan inden for et år fra slettelsesdatoen indmeldes

ved skriftlig ansøgning til sekretariatet.

2. Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende

genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet,

såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterier

for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt.

3. Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen,

behandles som optagelse af nye medlemmer, jvf. §3.

skal behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. I perioden indtil udløbet af ankefristen eller,

hvis eksklusionen ankes, indtil den er blevet prøvet, er

medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden

bortfalder alle medlemsrettigheder.

Stk. 3. Hvis medlemmet vælger eksklusionen prøvet

på generalforsamlingen, skal bestyrelsen foranledige

eksklusionen sat på dagsordenen for førstkommende

ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor

dette er muligt jvf. reglerne for indkaldelse til generalforsamlingen.

Medlemmet har da ret til at møde frem

og tale på denne generalforsamling.

Genindmeldelse

Stk. 1. Et medlem, der er udelukket efter en kontingentrestance,

kan inden for et år fra slettelsesdatoen

indmeldes ved skriftlig ansøgning til sekretariatet.

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende

genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet,

såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og

kriterier for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt.

Stk. 3. Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen,

behandles som optagelse af nye medlemmer, jfr.

§3.

Registrering

Registreringskriterierne fastsættes efter lovgivningens

og myndighedernes nærmere bestemmelser.

Afregistrering

Afregistreringskriterierne fastsættes efter lovgivningens

og myndighedernes nærmere bestemmelser.

§7 Generalforsamlingen

§10 Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndig-

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste

hed

myndighed.

2. Kun punkter, som er optaget på generalforsamlin-

Stk. 2. Kun punkter, som er optaget på generalforsamgens

dagsorden, kan komme til bindende afstemning.

lingens dagsorden, kan komme til bindende afstemning.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 2 5

§7

§8

§9


§8

NUVÆRENDE FORSLAG

3. Vedtagelserne på generalforsamlingen føres i forhandlingsprotokollen,

der underskrives af dirigenten.

4. Kopi af protokollen/referatet fra generalforsamlingen

kan rekvireres af medlemmerne.

Ordinær generalforsamling

1. Afholdes hvert år inden udgangen af marts.

2. Tidspunktet meddeles tidligst muligt og mindst tre

måneder før generalforsamlingen.

3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære

generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde

senest 2 måneder før generalforsamlingen.

4. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem

eller i foreningens blad og skal ske med mindst tre

ugers og højst 10 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde

dagsorden, bestyrelsens beretning, herunder

beretning fra udvalgene og Skolekredsen, budget og

ordlyd af alle forslag fra bestyrelse og medlemmer. Årsregnskabet

offentliggøres i ZONETERAPEUTEN martsbladet.

5. For den ordinære generalforsamling gælder følgende

dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Beretning, herunder beretning fra udvalgene og

Skolekredsen

3) Regnskab

4) Indkomne forslag

5) Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af

kontingent samt rammebudget for det efterfølgende år

6) Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter

7) Valg af medlemmer til Etisk-Juridisk Råd

8) Valg af ekstern revisor

9) Valg af intern revisor og suppleant

10) Eventuelt

Stk. 3. Vedtagelserne på generalforsamlingen føres i

forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten.

Stk. 4. Kopi af protokollen/referatet fra generalforsamlingen

kan rekvireres af medlemmerne.

Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk.2. Tidspunktet meddeles tidligst muligt og mindst

tre måneder før generalforsamlingen.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære

generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde

senest 2 måneder før generalforsamlingen.

Stk. 4. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem

eller i foreningens blad og skal ske med mindst

tre ugers og højst 10 ugers varsel. Indkaldelsen skal

indeholde dagsorden, bestyrelsens beretning, herunder

beretning fra Etisk Juridisk Råd, Klagenævn, øvrige

udvalg, råd og forum, budget og ordlyd af alle forslag

fra bestyrelse og medlemmer. Årsregnskabet

offentliggøres i ZONETERAPEUTEN marts-bladet.

Stk. 5. For den ordinære generalforsamling gælder

følgende dagsorden:

Punkt 1) Valg af dirigent

Punkt 2) Bestyrelsens beretning, herunder beretning

fra Etisk Juridisk Råd, Klagenævn samt øvrige udvalg,

råd og forum

Punkt 3) Regnskab

Punkt 4) Indkomne forslag

Punkt 5) Budget for indeværende år, herunder fastsættelse

af kontingent samt rammebudget for det

efterfølgende år

Punkt 6) Valg af bestyrelsesformand, øvrige bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter

Punkt 7) Valg af medlemmer og suppleanter til Etisk

Juridisk Råd

Punkt 8) Valg af medlemmer til Klagenævn

Punkt 9) Valg af ekstern revisor

Punkt 10) Valg af intern revisor og suppleant

Punkt 11) Eventuelt

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 2 6

§11


§9

§10

§11

§12

NUVÆRENDE FORSLAG

Ekstraordinær generalforsamling

1. Hvis tre bestyrelsesmedlemmer eller 10% af foreningens

stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter

anmodning om afholdelse af ekstraordinær

generalforsamling skal dette ske senest otte uger efter

anmodningens fremkomst.

2. Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter,

som ønskes behandlet.

3. Indkaldelse kan i øvrigt ske efter gældende regler for

indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse

skal indeholde det/de forslag, som ønskes behandlet.

4. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes

to uger før og to uger efter den ordinære generalforsamlingen.

Afstemningsregler

1. Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer,

afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

2. Hvert medlem har én stemme.

3. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå

skriftligt, såfremt dirigenten eller fem medlemmer

kræver det.

4. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

.

Vedtægtsændringer

1. Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 1/3 af

de stemmeberettigede medlemmer af tilstede, og

mindst 2/3 stemmer herfor.

2. Er der ikke 1/3 af de stemmeberettigede fremmødt,

men 1/2 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringer,

kan vedtægtsændringer vedtages på en efterfølgende

generalforsamling med 2/3 flertal uden hensyn

til fremmødet.

Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges

blandt medlemmerne.

2. Formanden, den øvrige bestyrelse og suppleanter

vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer

bestyrelsen sig selv.

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Hvis tre bestyrelsesmedlemmer eller 10% af

foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt

fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær

generalforsamling skal dette ske senest otte uger

efter anmodningens fremkomst.

Stk. 2. Anmodningen skal indeholde angivelse af de

punkter, som ønskes behandlet.

Stk. 3. Indkaldelse kan i øvrigt ske efter gældende regler

for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse skal indeholde det/de forslag, som ønskes

behandlet.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes

to uger før og to uger efter den ordinære generalforsamling.

Afstemningsregler

Stk. 1. Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer,

afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 2. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 3. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal

foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller fem medlemmer

kræver det.

Stk. 4. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst

1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede,

og mindst 2/3 stemmer herfor.

Stk. 2. Er der ikke 1/3 af de stemmeberettigede fremmødt,

men 1/2 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringer,

kan vedtægtsændringer vedtages på

en efterfølgende generalforsamling med 2/3 flertal

uden hensyn til fremmødet.

Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, som

vælges blandt medlemmerne.

Stk. 2. Formanden, den øvrige bestyrelse og suppleanter

vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer

bestyrelsen sig selv.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 2 7

§12

§13

§14

§15


§13

NUVÆRENDE FORSLAG

3. Bestyrelsen kan ansætte sekretariatspersonale uden

for bestyrelsens kreds.

4. I lige år er to bestyrelsesmedlemmer, heraf det ene

formanden, på valg, og i ulige år tre medlemmer.

5. Suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.

6. Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden,

indtræder en suppleant, der fungerer frem til førstkommende

generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem

kan indvælges for den normerede 2-årige periode.

7. Bestyrelsesmedlemmer, sekretariatspersonale, udvalgsmedlemmer

kan tillægges honorar/godtgørelse.

8. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog afholdes

mindst fire møder om året.

9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre

medlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden

er til stede. Ved stemmelighed er formandens

stemme afgørende, ved formandens fravær da næstformandens.

10. Der føres protokol/referat ved møderne

Skolekredsen i FDZ

1. Skolekredsen har fuld kompetence hvad angår

uddannelsen i henhold til samarbejdsaftalen med FDZ’s

bestyrelse.

2. Regnskab og budget forelægges generalforsamlingen

til godkendelse. Skolekredsens beretning fremlægges

til efterretning.

3. Skoleautorisation/fratagelse af skoleautorisation:

Kompetencen ligger i Skolekredsen med ansvar over

for generalforsamlingen. Foreningens uddannelse

varetages af Skolekredsen med ansvar over for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan gøre indsigelse

over for nye fag og væsentlige ændringer i pensum.

4. Skolekredsens vedtægter og FDZ-vedtægterne må

ikke være i modstrid med hinanden.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ansætte sekretariatspersonale

uden for bestyrelsens kreds.

Stk. 4. Bestyrelsen kan efter hver generalforsamling

oprette eller nedlægge udvalg efter behov samt udpege

udvalgsmedlemmer.

Stk. 5. I lige år er to bestyrelsesmedlemmer, heraf det

ene formanden, på valg, og i ulige år tre medlemmer.

Stk. 6. Suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.

Stk. 7. Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden,

indtræder en suppleant, der fungerer

frem til førstkommende generalforsamling, hvor et

nyt bestyrelsesmedlem kan indvælges for den normerede

2-årige periode.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer, sekretariatspersonale,

udvalgsmedlemmer kan tillægges honorar/godtgørelse.

Stk. 9. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog afholdes

mindst fire møder om året.

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst

tre medlemmer, heriblandt enten formanden eller

næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens

stemme afgørende, ved formandens fravær

da næstformandens.

Stk. 11. Der føres protokol/referat ved møderne.

Uddannelsen i FDZ

Stk. 1. FDZ har fuld kompetence over de overordnede

rammer og retningslinier for uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesforum beskriver og udvikler uddannelsen

i henhold til de for FDZ gældende minimumskrav

samt nationale og internationale standarder

med input fra FDZ’s elevråd.

Stk. 3. Samarbejdspartnere inden for uddannelsesområdet

vælges og godkendes af FDZ’s Skolegodkendelsesudvalg

efter regler, der er godkendt af FDZ’s

generalforsamling.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 2 8

§16


§14

NUVÆRENDE FORSLAG

Faste udvalg

Etisk-Juridisk Råd

Generalforsamlingen fastsætter antal medlemmer samt

godkender kommissorium og budget.

1. Valgperioden i Etisk-Juridisk Råd er to år. Ved den

første etablering af et udvalg vælges dog ca. halvdelen

af medlemmerne for et år.

2. Udvalgets medlemmer, der ikke behøver at være

FDZ-medlemmer, vælges på generalforsamlingen i

henhold til reglerne i kommissoriet.

Etisk Juridisk Råd

Nedenstående vedtægter er oprettet i henhold til

retningslinier fra SundhedsRådet.

Vedtægter for Etisk Juridisk Råd

§1 Navn

Etisk Juridisk Råd i FDZ

§2 Formål/opgaver

Etisk Juridisk Råd har som opgave at yde rådgivning,

vejledning og træffe afgørelser i sager, hvor der foreligger

en anmeldelse om et FDZ-medlems eller FDZ

som forenings overtrædelse af gældende lovgivning

eller etiske, juridiske og kollegiale regler. På eget initiativ

kan Etisk Juridisk Råd tage spørgsmål om

sådanne overtrædelser op til behandling og afgørelse.

Etisk Juridisk Råd fungerer også som klageinstans for

klienter med etiske spørgsmål. FDZ-medlemmer kan

få råd og vejledning ved skriftlig henvendelse.

§3 Organisatorisk tilhørsforhold

Etisk Juridisk Råd refererer direkte til generalforsamlingen

i FDZ og er et selvstændigt råd, der arbejder

uafhængigt af bestyrelsen.

§4 Sammensætning

Stk. 1. Rådets medlemmer, der ikke behøver være

FDZ-medlemmer, vælges på FDZ’s generalforsamling.

Stk. 2. Rådet består af 3 medlemmer samt 1 suppleant.

Stk. 3. Valgperioden i Etisk Juridisk Råd er 2 år. Rådet

konstituerer sig selv.

§5 Forretningsorden

Stk. 1. Etisk Juridisk Råd behandler kun sager for

FDZ’s egne medlemmer og kan om nødvendigt tilkalde

juridisk bistand.

Stk. 2. Sagsbehandling i Etisk Juridisk Råd sker i henhold

til forretningsorden for Etisk Juridisk Råd, der er

godkendt på FDZ’s generalforsamling.

§6 Økonomi

Regnskab og budget for Etisk Juridisk Råd godkendes

FDZ’s generalforsamling.

§7 Sanktionsmuligheder

Etisk Juridisk Råd kan give anvisninger, påbud og politianmeldelse.

Bestyrelsen i FDZ underrettes om

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 2 9

§17


§14

fortsat

NUVÆRENDE FORSLAG

Optagelsesudvalg

3. Optagelsesudvalget består af medlemmer valgt af

Skolekredsen og bestyrelsen i forholdet 1:1 i henhold

til samarbejdsaftalen.

Etisk Juridisk Råds afgørelser, hvorefter bestyrelsen i

anonym form offentliggør disse afgørelser i FDZ’s

blad. Såfremt et påbud fra Etisk Juridisk Råd ikke

overholdes, kan bestyrelsen skride til eksklusion.

§8 Klagefrister

Det kræves, at en klage vedrører et forhold, som er

aktuelt og stadigt gældende. I øvrigt henvises til gældende

lovgivning og retspraksis inden for forældelse

og passivitet.

§9 Kompetence

Etisk Juridisk Råds afgørelse kan indbringes for andre

myndigheder, herunder domstole.

§10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer for Etisk Juridisk Råd kan vedtages

FDZ’s generalforsamling efter samme regler,

som gælder for vedtægtsændringer for FDZ, da det er

en del af FDZ’s vedtægter.

Optagelsesudvalg

Stk. 1. Sammensætning

Optagelsesudvalget består af 4 medlemmer: 2 bestyrelsesmedlemmer,

et medlem udpeget af bestyrelsen

samt sekretæren i FDZ. Sekretæren i FDZ har ikke

stemmeret.

Stk. 2. Formål/opgaver

Optagelsesudvalget behandler ansøgninger om medlemsoptagelse

i FDZ.

Stk. 3. Sagsbehandling

Optagelsesudvalget arbejder efter den for optagelsesudvalget

gældende forretningsorden, der er godkendt

af FDZ’s bestyrelse i henhold til gældende regler i §3,

stk. 1.

Stk. 4. Organisatorisk tilhørsforhold

Optagelsesudvalget refererer til den til enhver tid siddende

bestyrelse i FDZ.

Uddannelsesforum

Stk. 1. Sammensætning

Uddannelsesforum består af 5 medlemmer; 2 bestyrelsesmedlemmer,

1 repræsentant fra elevrådet, 1

repræsentant fra FDZ’s Skolegodkendelsesudvalg og 1

aktivt medlem, der er registreret alternativ behandler

og udpeges af bestyrelsen.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 0

§18

§19


NUVÆRENDE FORSLAG

Stk. 2. Formål/opgaver

Uddannelsesforum beskriver og videreudvikler den

FDZ godkendte grunduddannelse i henhold til nationale

og internationale standarder, efter input fra

samarbejdspartnere inden for uddannelsesområdet

og elevrådet samt på basis af FDZ’s til enhver tid gældende

minimumskrav.

Stk. 3. Organisatorisk tilhørsforhold

Uddannelsesforum refererer til den til enhver tid siddende

bestyrelse i FDZ.

Efteruddannelsesudvalg

Stk. 1 Sammensætning

Efteruddannelsesudvalget består af 3 medlemmer: 1

bestyrelsesmedlem, 1 repræsentant fra Uddannelsesforum

og et medlem udpeget af Lokalforeningernes

Fællesudvalg.

Stk. 2. Formål/opgaver

Efteruddannelsesudvalget har ansvar for at finde egnede

kurser, og efteruddannelsesudvalget vurderer

og godkender efteruddannelseskurser som pointgivende

ifølge FDZ’s regler og i henhold til kravene i

“Registreringsordning for Alternative behandlere”.

Sekretariatet administrerer registrering og afregistrering

af medlemmer i henhold til reglerne i §8 og §9.

Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde gennem efteruddannelsesudvalget

dispensere fra disse regler.

Stk. 3 Organisatorisk tilhørsforhold

Efteruddannelsesudvalget referer til den til enhver tid

siddende bestyrelse i FDZ.

Skolegodkendelsesudvalg

Stk. 1. Sammensætning

Skolegodkendelsesudvalget består af 7 medlemmer;

2 bestyrelsesmedlemmer, 3 aktive FDZ medlemmer,

der udpeges af Lokalforeningernes Fællesudvalg og 2

repræsentanter fra Uddannelsesforum, der ikke er

bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Formål/opgaver

Skolegodkendelsesudvalgets opgave er at godkende

FDZ’s samarbejdspartnere indenfor uddannelsesområdet

og løbende sikre, at de godkendte samarbejdspartnere

til FDZ inden for uddannelsesområdet lever

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 1

§20

§21


NUVÆRENDE FORSLAG

op til FDZ’s gældende krav.

Stk. 3. Sagsbehandling

Skolegodkendelsesudvalget arbejder efter en forretningsorden,

der er godkendt af FDZ’s generalforsamling.

Stk. 4. Organisatorisk tilhørsforhold

Skolegodkendelsesudvalget refererer til den til enhver

tid siddende bestyrelse i FDZ.

Elevråd

Stk. 1. Sammensætning

Elevrådet består af 3 elever, der vælges blandt eleverne.

Stk. 2 Formål/opgaver

At give ris/ros og forslag til udvikling af den af FDZ

godkendte grunduddannelse til Uddannelsesforum på

løbende basis samt give forslag til FDZ’s Skolegodkendelsesudvalg

omkring vigtige kriterier for valg/

godkendelse af skoler som samarbejdspartner til FDZ.

Stk. 3. Organisatorisk tilhørsforhold

Elevrådet refererer til den til enhver tid siddende

bestyrelse i FDZ.

Kontaktudvalg

Stk. 1. Sammensætning

Kontaktudvalget i FDZ består af bestyrelsesmedlemmerne,

én repræsentant fra hvert udvalg, råd, nævn

eller forum, 6 repræsentanter fra Lokalforeningernes

Fællesudvalg, foreningssekretæren, der indkalder og

leder møderne, samt sekretæren, der skriver referat

fra møderne.

Stk. 2. Formål/opgaver

Punkt 1) At være rådgivende organ for bestyrelsen.

Punkt 2) At styrke demokratiet i FDZ gennem dialog

og samarbejde mellem FDZ’s bestyrelse og de forskellige

råd og udvalg.

Punkt 3) At forbedre kommunikationen internt og

eksternt for derigennem at styrke medlemmernes indflydelse.

Punkt 4) At være idébank.

Punkt 5) At være forum for erfaringsudveksling, debat,

inspiration, modspil.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 2

§22

§23


NUVÆRENDE FORSLAG

Punkt 6) At opnå en bedre udnyttelse af hinandens

ressourcer.

Punkt 7) At samle viden om, hvad der sker inden for

faget zoneterapi og blandt foreningens medlemmer.

Stk. 3. Organisatorisk tilhørsforhold

Kontaktudvalget refererer til den til enhver tid siddende

bestyrelse i FDZ.

Klagenævn

Stk. 1 Formål/opgaver

Klagenævnet har til formål på uvildig vis at behandle

klager fra medlemmer over forhold hos en af FDZ

anerkendt samarbejdspartner/skole eller efter-/videreuddannelsessted.

Stk. 2. Organisatorisk tilhørsforhold

Klagenævnet skal være anerkendt af såvel FDZ’s

samarbejdspartnere inden for uddannelsesområdet

som FDZ’s generalforsamling. Klagenævnet er en

selvstændig instans, der refererer direkte til FDZ’s generalforsamling

og arbejder uafhængigt af bestyrelsen.

Stk. 3. Sammensætning

Klagenævnet består af 9 medlemmer, der alle udpeges

eller vælges for 2 år. Medlemmerne er: 2

bestyrelsesmedlemmer, 2 elever, der er udpeget af

elevrådet, 2 repræsentanter fra samarbejdspartnere

inden for uddannelsesområdet, der udpeges blandt

samarbejdspartnerne, 2 aktive medlemmer af FDZ,

der vælges på FDZ’s generalforsamlingen, samt 1

jurist.

Stk. 4. Forretningsorden/kommissorium

Klagenævnets forretningsorden skal være godkendt

af FDZ’s generalforsamling.

Stk. 5. Økonomi

Regnskab og budget for klagenævnet godkendes på

FDZ’s generalforsamling.

Stk. 6. Sanktionsmuligheder

Klagenævnet kan give anvisninger og påbud til de

skoler, der er godkendt som samarbejdspartnere til

FDZ. Såfremt klagenævnets påbud eller anvisning

ikke følges, kan dette få konsekvenser for det fremtidige

samarbejde mellem den pågældende skole og

FDZ.

Klagenævnet underretter bestyrelsen i FDZ om alle

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 3

§24


§15

§16

§17

§18

NUVÆRENDE FORSLAG

Ad hoc udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (ad hoc udvalg) til

varetagelse af særlige opgaver.

Lokalforeninger

1. Medlemmer kan danne lokalforeninger og afdelinger

for medlemsgrupper med særlige faglige interesser.

2. En lokalforening har selvstændige vedtægter, økonomi

og kontingent.

3. Lokalforeningens formål må ikke stride mod foreningens

formål.

4. Foreningen kan yde tilskud til lokalforeninger.

Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og

bestyrelsen kan fastsætte betalingsterminerne.

Regnskab og revision

1. Regnskabsåret er kalenderåret.

2. Regnskabet revideres af ekstern statsautoriseret eller

registreret revisor.

3. Foreningens kontante midler skal indestå i pengeinstitut

eller på girokonto. Dog kan der være en kassebeholdning

på maximalt kr. 25.000,-.

4. Foreningens formue kan efter ekstern revisors godkendelse

anbringes i forrentede sikre værdipapirer.

afgørelser i nævnet, og for efter-/videreuddannelsessteder,

der ikke er samarbejdspartnere for FDZ, offentliggør

bestyrelsen klagenævnets afgørelser i FDZ’s

blad i en form, hvor klageren er anonym.

Stk. 7. Klagefrister og krav til klage

Som elev/færdiguddannet skal man have indsendt sin

klage senest 1 måned efter endt uddannelse. Endvidere

skal alle klager indsendes skriftligt til klagenævnet.

Stk. 8. Kompetence

Klagenævnets afgørelse kan indbringes for andre

myndigheder, herunder domstole.

Ad hoc udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (ad hoc udvalg) til

varetagelse af særlige opgaver.

Lokalforeninger

Stk. 1. Medlemmer kan danne lokalforeninger og afdelinger

for medlemsgrupper med særlige faglige interesser.

Stk. 2. En lokalforening har selvstændige vedtægter,

økonomi og kontingent.

Stk. 3. Lokalforeningens formål må ikke stride mod

foreningens formål.

Stk. 4. Foreningen kan yde tilskud til lokalforeninger.

Stk. 5. Lokalforeningerne er samlet i Lokalforeningernes

Fællesudvalg (LFU).

Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og

bestyrelsen kan fastsætte betalingsterminerne.

Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af ekstern statsautoriseret

eller registreret revisor.

Stk. 3. Foreningens kontante midler skal indestå i pengeinstitut

eller på girokonto. Dog kan der være en

kassebeholdning på maximalt kr. 25.000,-.

Stk. 4. Foreningens formue kan efter ekstern revisors

godkendelse anbringes i forrentede sikre værdipapirer.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 4

§25

§26

§27

§28


§19

§20

NUVÆRENDE FORSLAG

5. Revisionsprotokollater forelægges løbende for bestyrelsen.

6. Den interne revisor skal ikke indestå for bogføringens

og regnskabets rigtighed, men ved underskrift bekræfte,

at formålsparagraffen er overholdt.

7. Såvel den interne som den eksterne revisor har taleret

på generalforsamlingen, inden der stemmes om

regnskabet.

Tegningsregler

1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller tre

medlemmer af bestyrelsen i forening, hvor et medlem

skal være formanden eeller næstformanden.

2. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til en

person uden for bestyrelsen.

3. Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke

for foreningens gæld.

Foreningens opløsning

1. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at

halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er

fremmødt, og at 3/4 heraf stemmer for en opløsning.

Stemmer 3/4 for en opløsning, men er fremmødet ikke

tilstrækkeligt, kan opløsningen vedtages på en efterfølgende

generalforsamling med 3/4 af de fremmødte

stemmer.

2. Foreningens midler skal anvendes til velgørende formål

eller til formål, der svarer til foreningens formålsparagraf.

Den besluttende generalforsamling afgør dette

ved almindeligt flertal.

Stk. 5. Revisionsprotokollater forelægges løbende for

bestyrelsen.

Stk. 6. Den interne revisor skal ikke indestå for bogføringens

og regnskabets rigtighed, men ved sin

underskrift bekræfte, at formålsparagraffen er overholdt.

Stk. 7. Såvel den interne som den eksterne revisor har

taleret på generalforsamlingen, inden der stemmes

om regnskabet.

Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse

eller tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvor et

medlem skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura

til en person uden for bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter

ikke for foreningens gæld.

Foreningens opløsning

Stk. 1. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves,

at halvdelen af de stemmeberettige de medlemmer

er fremmødt, og at 3/4 heraf stemmer for en

opløsning. Stemmer 3/4 for en opløsning, men er

fremmødet ikke tilstrækkeligt, kan opløsningen vedtages

på en efterfølgende generalforsamling med 3/4

af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 2. Foreningens midler skal anvendes til velgørende

formål eller til formål, der svarer til foreningens

formålsparagraf. Den besluttende generalforsamling

afgør dette ved almindeligt flertal.

Således endeligt vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 1995.

Tilføjelser/ændringer ved efter 2. behandling:

§3, 2. – 1997, §3, 4. – 1997, § 8 – 1998, § 3,3. – 1999, §3.1. – 2000,§ 3,2. – 2001, § 3.3. – 2001,

§ 3,2. – 2003, § 4,1. – 2003. Desuden Etiske regler for FDZ-zoneterapeuter §7 – 2003.

Forslag til 1. behandling i Etiske regler for FDZ-zoneterapeuter:

§5 Det kræves, at FDZ-zoneterapeuten fører journal.

Klienten har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af journalen,

jf. Forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt.

§7 Zoneterapeuters annoncering o.l. skal ske i henhold til gældende lovgivning.

§8 Enhver FDZ-zoneterapeut har pligt til at overholde gældende lovgivning.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 5

§29

§30


Sekretær Hanne Møller tager bladet fra munden:

Spørgsmål til FDZ’s elever

Som sekretær i FDZ med daglig kontakt til

medlemmerne og heriblandt også mange

henvendelser fra eleverne rundt omkring

på de tidligere FDZ-skoler - og altså også

FDZ-medlemmer - føler jeg nu et stort

behov for at give udtryk for mine frustrationer

omkring de mange forskelligartede

oplysninger, der tilsyneladende gives om

FDZ fra skolernes side.

Jeg forstår naturligvis godt jeres frustration

i situationen med adskillelsen mellem

Skolekredsen og foreningen FDZ. Det er

meget svært på papir at orientere fyldestgørende

og klart om FDZ’s holdninger;

derfor er også utrolig dejlig og berigende,

at I ringer til os og stiller spørgsmål. Jeg

føler heldigvis oftest, at der indfinder sig

ro og afklaring hos de fleste af jer, som

giver jer mulighed for på et værdigt

grundlag selv at træffe de for jer rigtige

beslutninger. Jeg vil også huske alle på, at

det er muligt at få indblik i de seneste

nyheder på alle fronter ved at læse på

hjemmesiden, ved at læse referaterne på

intranettet (alle elever og aktive gr. 1

medlemmer har adgang hertil). Og selvfølgelig

også ved at læse Zoneterapeuten.

Enig generalforsamling bakker op

Ikke alt kan siges endegyldigt eller opfattes

entydigt i den givne situation om årsagen

til og formålet med adskillelsen, for

eksempel med hensyn til den kommende

registreringsordning, og ej heller om det

rigtige eller forkerte i at adskille FDZ og

skolerne. Der er dog ingen tvivl om, at en

enig generalforsamling bakker op om foreningen

FDZ. Det er også ganske vist, at

arbejdet omkring reglerne i forbindelse

med den kommende registreringsordning

er i gang, men ingen ved præcis i skrivende

stund, hvilke regler der indeholdes i en

kommende lov. Hverken vi i FDZ, i SDZ, i

SundhedsRådet eller i Zoneconnection.

Husk også, at du med dit medlemskab i

FDZ har både møderet, taleret og stemmeret

på de årlige generalforsamlinger.

Derfor, hvis du er uenig i den demokratiske

forsamlings beslutninger, ja, så er det

din pligt at møde frem og gøre dine synspunkter

gældende. Kun på den måde sikrer

vi os en sund og positiv udvikling i vor

brancheforening FDZ.

Mine frustrationer bunder i særdeleshed i

at høre udtryk som … Bladet skal snart

ikke mere udkomme, foreningen er ved at

gå i opløsning osv., osv.

Det gør mig ked af det, også set i lyset af

det meget store arbejde, der fra mange

sider lægges i foreningsarbejdet. Dette

store arbejde har alt sammen det samme

formål - at styrke vort fag og dermed

mulighederne for et godt og anerkendt

arbejde som zoneterapeut.

Vi er der for jer

Nuvel, jeg opfatter selvfølgelig situationen

set fra min stol og mine interesser, men I

skal aldrig være i tvivl om, at FDZ bakker

op omkring alle medlemmer og selvfølgelig

også om eleverne. Vi er der for at hjælpe

så godt, vi formår. Jeg er klart over, at

det ofte kan være svært at træffe os på

telefonen, men læg en besked, send en

mail, gør et eller andet – vi skal nok vende

tilbage.

Jeg er ganske klar over, og tager også

gerne ansvaret for, at vi på FDZ-sekretariatet

ind i mellem begår fejl. Det er naturligvis

beklageligt, og vi gør vort bedste for

at rette op herpå hurtigst muligt. Ofte er

handlingerne, som af nogle medlemmer

opfattes som fejl, dog begrundet i vedtægtens

forskellige paragraffer, som vi

loyalt har pligt til som ansatte at efterleve

fuldt og helt. Det beder jeg om respekt

for.

Som zoneterapeut og psykoterapeut samt

tidligere underviser i samme fag i FDZregi

vil jeg gerne henlede opmærksomheden

på etikken i vort fag, på holdningen til

vor holistiske indfaldsvinkel, ja, på holdningen

i det hele taget til det at være terapeut.

For mig er det vigtigste som terapeut

at vise ydmyghed, at møde sin klient

(læs: sin næste!) der hvor klienten er, og,

som Søren Kierkegård siger, »for at hjælpe

nogen må jeg visselig forstå mere, end

han gør, men først og fremmest forstå,

hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så

hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere.«

For mig betyder disse ord omsat til handling

og adfærd blandt andet at respektere

andre menneskers holdninger og synspunkter,

uden jeg derfor skal give afkald

på mine egne! Og det vil sige, at FDZ’s

holdninger og interesser kræver lige så

megen respekt som andres og omvendt.

Jeg vil slutte med disse ord til eftertanke.

Vær opmærksom på dine tanker,

for de bliver til ord.

Vær opmærksom på dine ord,

for de bliver til handlinger.

Vær opmærksom på dine handlinger,

for de bliver til vaner.

Vær opmærksom på dine vaner,

for de bliver din karakter.

Vær opmærksom på din karakter,

for den bliver din skæbne.

Dette indlæg er ligeledes sendt til alle tidligere

FDZ-skoleledere samt til bladet

Zoneconnection.

Mange kærlige hilsner fra en kollega og

sekretær, som for FDZ og alle medlemmerne

ønsker det bedste.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 6

Hanne Møller


Christian Slot, stuen til højre

Det var en tilfældighed, der gjorde, at

FDZ´s sekretariat sidste år rykkede ind på

førstesalen i det hus, hvor SFZ-skolen

»Dit Alternativ« holder til i stueetagen.

Serien om de skoler, FDZ henviser til, er

nu nået til Christian Slots skole i Odense..

Det kræver noget at uddanne sig til zoneterapeut.

Det mener Christian Slot, der siden

1995 har drevet skolen »Dit Alternativ«

i hjertet af Odense.

»På skolen er der ikke adgangskrav, men

alle kommer til en samtale, før en eventuel

tilmelding til uddannelsen. Uddannelsen

kræver en helhjertet indsats både med

forberedelse og træning af det indlærte.

Det er nødvendigt, hvis man skal udvikle

de faglige og personlige kvaliteter, der

kræves af en god zoneterapeut,« siger

Christian Slot.

En uddannelse tager to et halvt år, foregår

to aftener om ugen og byder på i alt 752

lektioner, heraf er de 305 zoneterapien og

den alternative sygdomsforståelse. Undervisningen

er bygget op i tre moduler.

Det første modul koncentrerer sig om seve

håndværket, hvor man trænes i zonelæren

samt brugen af sine hænder som

redskaber for behandling og for diagnose.

Her tilføjes desuden 40 lektioner massage,

som blandt andet er med til at udvikle

hændernes følsomhed og elevens forståelse

for muskler og problemer i disse. Skolen

er også specialiseret i muskulær zoneterapi,

og dette trænes sideløbende med

massagedelen.

Får klienter udefra

Andet modul handler om den egentlige

forståelse for og udøvelse af zoneterapi

med hovedvægten på den østlige forståelse,

det vil sige energilæren og de kinesiske

love. Dette gøres konkret i det sidste

modul, hvor skolen henter klienter udefra

ind på skolen. I det hele taget gør skolen

meget ud af, at eleverne står godt rustet i

den virkelighed, der venter dem ude på

klinikkerne.

»I det tredje modul fungerer vi, der er undervisere,

mere som konsulenter. Klientpsykologien

får her en vigtig rolle og bliver

derfor som noget nyt flettet ind i

undervisningen. Dette sker for, at eleverne

kan styrke deres forståelse for sig selv

og for klienten, samt for at styrke deres

faglige sikkerhed,« siger Christian Slot.

Christian Slot har arbejdet med zoneterapi

i 21 år. I 1988 fik han sin lærereksamen,

har senere taget flere akupunktøruddannelser

og har skrevet bøgerne Zoneterapi

ifølge TKM – traditionel kinesisk medicin

og Når Vest møder Øst. Ud over zoneterapi

og akupunktur arbejder han også

med massage og healing, og det er erfaringerne

med alle disse elementer, han

glædeligt giver videre til sine elever. Helst

ikke for mange ad gangen, for hos Christian

Slot handler det først som sidst om,

at den enkelte dygtiggør sig.

»I SFZ har vi altid haft små hold. På den

måde får eleverne en garanti for, at underviseren

kan følge elevernes udvikling

og elevernes forståelse for det, der bliver

gennemgået,« sig Christian Slot.

Navn: Dit Alternativ

Grundlagt: 1995

Adresse: Overgade 14, 5000

Odense C

Kontakt: Tlf. 65 91 33 53,

www.ditalternativ.dk

Skoleleder: Christian Slot

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 7

Foto: Bo Nygaard Larsen


Elses beretning fra Lystrup

Else Appel, zoneterapeut i Lystrup nord

for Århus, har valgt at lukke sin klinik den

1. februar. Hvorfor forklarer hun i denne

artikel, ligesom hun giver en opskrift på,

hvordan man kan arbejde med sine skyggesider.

De sidste fem år har været særdeles

spændende for mig som opstarter af en

selvstændig zoneterapiklinik og som medlem

af vores forening. Her vil jeg gerne

sige tak til bestyrelsen for dens store

arbejdsindsats. Der er sket meget positivt,

også selv om jeg beklager skilsmissen med

de tidligere FDZ-skoler. Håber på, at I kan

få et samarbejde i fremtiden.

Jeg har været meget målbevidst om, at

zoneterapien skulle være mit levebrød. Så

efter endt eksamen fra Logos i ‘98, blev

jeg ansat på et lokalcenter et halvt år, hvor

jeg havde op til 20 behandlinger om

ugen. Det gav erfaring og rygradsviden,

så der blev plads til mere viden via kurser/bøger

og ikke mindst netværksgruppen,

som jeg har haft megen glæde af, og

som jeg kan anbefale nye zoneterapeuter

at tilslutte sig rundt omkring i landet.

I ‘99 fandt jeg en bolig og klinik som

kunne tilgodese både mig selv som single

og mine klienter. Det blev her i Lystrup otte

kilometer udenfor Århus. Et lille hus

med klinik på 1. sal og privat i stuen.

Adgang til klinik og toilet fra gangen med

adskillelse mellem arbejdsrum og privatlivet.

Stigende omsætning

I starten var min kundekreds ikke særlig

stor, så jeg lavede frivilligt arbejde hver

fredag hos Mødrehjælpen. Det holdt op,

da mine to børnebørn flyttede til Lystrup.

Så en eftermiddag om ugen er jeg sammen

med dem. De fleste dage begynder

jeg kl. 9.00 og har åbent en aften om

ugen og lukket i weekenden.

Jeg var i klinikvejledning hos Sonja Cleminson

og fik der en god undervisning i at

behandle børn, så jeg har mange børn

blandt mine klienter. Den eneste annoncering

udover telefonbogen, og mund-tilmund,

er mit store FDZ-skilt i min indkørsel.

Den første måned her i Lystrup lavede jeg

behandlinger for 6.000 kroner. Det har

igennem årene sneget sig op til, at jeg sidste

år lavede behandlinger for godt

200.000 kroner. I år regner jeg med

250.000 kroner. Det bliver mit sidste år,

da jeg har besluttet at gå på efterløn 1.

februar 2004. Hvorfor nu holde op, når

det hele er så rosenrødt og vi oven i købet

bliver registreret fra 2004? Ja, måske er

det netop det sidste, som har været medvirkende

til, at jeg gerne vil give denne klinik

videre til en zoneterapeut med yngre

og friske kræfter. Interesserede er velkomne

til at kontakte mig.

Sådan arbejder du med dine skygger:

Og så vil jeg gerne slutte af med noget

som har betydet meget for mig, og som

jeg hermed gerne vil give videre:

Jeg har erfaring med, at hvis du ønsker at

ændre din omverden, så ændr dig selv og

du vil opleve, at din omverden ændrer sig.

Nedenstående har hjulpet mange af mine

klienter, som har lidt af jalousi, irritationer,

vredesanfald m.v.:

Når du er i en konkret situation, hvor du

bliver irriteret eller såret, så find ud af,

hvad det er, der provokerer dig hos andre,

og giv et navn til den egenskab, du reagerer

på. Det kan for ekempel være:

Dominerende, hensynsløs, ligeglad osv.

Sig så sætningerne inde i dig selv: Nå, ja

pyt! Så »hensynsløs« kunne jeg også

være. Og hvad så? Du gentager sætningen

inde i dig selv, indtil det føles afslappet,

og du med ro kan sige: Og hvad så!

Forklaringen er, at det som irriterer dig,

rammer noget i din underbevidsthed, som

du ikke er færdig med, men som heller

ikke er dit mønster i dit nuværende liv.

Når du vedkender dig den rest, som ligger

i din underbevidsthed med ovenstående

»jeg-sætning«, vil din underbevidsthed

efter et X antal gange frigøre sin blokerede

rest, og du vil opdage, at du kun vil

bemærke, hvad der sker. Men kun det. Du

vil ikke blive påvirket negativt. Og senere

vil dine omgivelser forandre sig over for

dig, da du nu ikke længere er modtager af

deres forsendelser, og verden vil blive næsten

rosenrød. (Ovenstående har jeg engang

lært af Annegrete Hovmann).

Netbutik for terapeuter

Naturlægemidler, kosttilskud,

homøopatiske lægemidler, hudpleje og

økologiske fødevarer.

Over 4000 varenumre fra flere end

100 leverandører

www.helsamnetbutik.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 8

Else Appel


Zoneterapeut hjalp alvorlig tarmpatient

En kombination af det etablerede og det

alternative behandlingssystem kan i mange

situationer føre til det bedste resultat

for patienter. Det er den 29-årige Mads

Linde Jensen fra Blegind ved Skanderborg

et godt eksempel på. Zoneterapeut Søren

Sickmann fra Skanderborg skriver om et

usædvanligt behandlingsforløb.

Mads, der til daglig arbejder som murer,

og desuden er målmand i Vrold/Skanderborg

Håndboldklub, havde i nogen tid

haft irritabilitet og smerter i maven. Den

19. november 2002 under sit arbejde gik

del helt galt for Mads, der pludselig fik

voldsomme smerter i bughulen. Han

kunne mærke, at tarmen var sprunget og

opsøgte derfor straks sin læge. Efter en

kort undersøgelse hos lægen blev Mads

omgående sendt til behandling på Odder

Centralsygehus.

Da Mads kom til undersøgelse på sygehuset,

var diagnosen, at han havde fået en

udposning på tyktarmen med perforering

af tarmens væg. Desuden var der konstateret

katar i tarmsystemet. Dette skete

den 18. august 2002, hvor Mads blev

opereret, og hvor lægen fjernede hele 16

cm af tyktarmen, og han fik foretaget en

såkaldt stomi. Nu skulle han opereres for

tilbagefald af stomien.

I den følgende uge efter operationen havde

Mads en vanskelig periode, hvor der

opstod en form for personlig krise i hans

unge liv. Han oplevede ikke nævneværdig

bedring eller fremskridt, men smerte og

psykisk henfald og bedrøvelse.

Kontakt til zoneterapeut

Efter en uges uafbrudt sengeleje besluttede

Mads sig til selv at gøre noget ved situationen.

Han, der normalt er en fysisk

stærk og veltrænet ung mand, havde

hørt, at zoneterapi kunne give en hjælpende

hånd, og bad derfor sin mor om at

kontakte en zoneterapeut. Moren kontaktede

så mig. Hun fortalte kort om sin søns

sygeforløb og operation, og at han havde

det meget dårligt, fysisk og psykisk. Hun

spurgte mig, om det var en opgave, som

jeg ville påtage mig, og om jeg ville

komme til Odder Sygehus, idet hun samtidig

fortalte, at både læge og sygeplejerske

var helt indforstået med, at Mads fik

zoneterapi på sygehuset.

Jeg var ikke just begejstret for denne henvendelse,

men jeg ville frygtelig gerne

hjælpe Mads. Mit problem er, at jeg er

stærkt synshæmmet, og da jeg ikke kører

bil, havde jeg et problem med at komme

straks. Men til al held sad min kollega,

zoneterapeut Leif Eriksen hos mig til et

møde, og han sagde til mig: »Den henvendelse

må du bare tage, og jeg skal nok

køre dig til Odder Sygehus.«

Tilstanden ikke god

Efter at have hilst på Mads og hans mor

og talt med sygeplejersken kunne jeg

straks mærke, at Mads’ tilstand ikke var

særlig god. Han var psykisk uligevægtig,

nervøs og en smule ængstelig, havde

smerter i tarmregion og knæ, fik føde

gennem drops og fik smertestillende mediciner

og antibiotika. Jeg gav Mads en

times zoneterapibehandling baseret på

nervezoneterapi. Ganske kort tid efter

behandlingen kunne Mads straks føle, at

han fik det bedre i maveregionen.

Da Mads’ mor tog afsked med mig, var

hun lettet og glad. Hun sagde: »Jeg kan

se på Mads, at det gjorde virkelig godt, og

at hans krop tager godt imod din behandling.

Og så betød det i øvrigt ikke noget

for os, at du har nedsat syn, for jeg var

klar over, at dine hænder og følelser må

være endnu bedre end normalt.«

Der gik blot to dage, så ringede Mads’

mor igen til mig. Hun fortalte, at Mads

havde det virkelig godt nu, han var fuldstændig

smertefri, fik ingen medicin og

var allerede begyndt at indtage flydende

kost. Om natten efter min behandling

havde Mads svedt meget og var vågnet i

et drivvådt lagen, så det var reaktionen fra

Mads’ krop.

Hun sagde, at Mads ville, at jeg kom igen

dagen efter.

Og så tog jeg til Odder Sygehus for at

give Mads endnu en behandling, som

igen gjorde godt for hans videre regenereringsforløb.

Da overlægen kom ind midt

under behandlingen og spurgte til Mads

og iagttog, at han fik zoneterapi, var meldingen:

»Du kan komme hjem i dag.«

Det var en glad zoneterapeut, der kunne

tage afsked med sin lige så lykkelige patient

den fredag formiddag den 29. november

2002. Nu tegner fremtiden sig igen lys

for Mads, så han kan komme videre i sit

liv.

Nerve-reflexologi

Som en af de få uddannede i Danmark

praktiserer jeg en ny og unik behandlingsmetode

inden for zoneterapi, der betegnes

nervezoneterapi. Det er en meget

effektiv og hurtig behandlingsmetode,

hvormed terapeuten direkte via fødderne

kan få kontakt til alle kroppens vigtigste

nerver og muskler. Mange dysfunktioner

og ubalancer i kroppen skyldes ifølge

metoden ofte en forstyrret nerveimpuls.

Det er Touchpoint, der arrangerer efteruddannelse

i nerve-reflexologi med Nico

Pauly trin I-III. Jeg spår nervezoneterapi

en stor fremtid.

Søren Sickmann

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 3 9


AcupunctureShop.com

Storegade 58, 6800 Varde, Danmark, tlf. +45-76940877 fax. +45-76940977

info@acupunctureshop.com · besøg online www.acupunctureshop.com

Akupunktur udstyr

HuanQiu

Kobber håndtag 0,20 øre

Sølv håndtag 0,20 øre

Stål håndtag 0,39 øre

Aluminium 0,39 øre

Guld 0,75 øre

Press nåle 0,18 øre

Cloud & Dragon

Kobber håndtag0, 20 øre

Sølv håndtag0, 20 øre

Stål håndtag0, 32 øre

Aluminium0, 39 øre

Press nåle0, 18 øre

Plum blossom 60 kr

Micro bleeding 1,50 kr.

ASP perma nåle

200 stål 435 kr.

80 stål 180 kr.

200 guld 460 kr.

Punktsøgere

Agiscop D 2250 kr.

Agiscop DT 2750 kr.

Pressure feeler 140 kr.

AcupunctureShop.com har over 800 produkter. Spar penge i fremtiden, handel direkte fra lager

og butik. Ring 76-940877 eller besøg www.acupunctureshop.com · Alle priser er eksklusive moms

Nyt fra Sundhedsrådet:

Rikke Goerlich stopper som formand

Den 23. maj 2003 afholdt SundhedsRådet

sit årlige repræsentantskabsmøde. Phytoterapeut

Rikke Goerlich ønskede ikke

genvalg til posten som formand, og her

fra FDZ skal lyde en stor tak til Rikke for

hendes tid som formand.

Ny formand blev kinesiolog Annemarie

Goldschmidt. Undertegnede kender Annemarie

gennem mange års godt og flot

arbejde i SundhedsRådet og vi ønsker

hende til lykke med valget. I øvrigt blev

Kirsten Sietam genvalgt til Sundheds-

Rådets hovedbestyrelse.

Vil du vide mere om, hvem der er repræsenteret

i denne, så gå ind på www.sundhedsraadet.dk.

En stor del af tiden blev selvfølgelig brugt

på at informere om Registreringsordning

for alternative behandlere. Sundheds-

Akupunktur udstyr

Modeller

Meridian mand 50 cm 135 kr.

Meridian kvinde 46 cm 135 kr.

Meridian mand 46 cm 135 kr.

Meridian mand 60 cm 250 kr.

Meridian mand 70 cm 520 kr.

Meridian mand 85 cm 725 kr.

Øre normal 30 kr.

Øre 12 cm 55 kr.

Øre 22 cm træfod 110 kr.

Øre 40 cm 225 kr.

Hund 260 kr.

Hest 260 kr.

Hoved 110 kr.

Fod 45 kr.

Hånd 45 kr.

Litteratur

3 store meridian plakater 60 kr.

3 store meridian plakat ny 100 kr.

Øre akupunktur plakat ny 210 kr.

Acupunctura & Moxa 250 kr.

Terapeutic of acupuncture 250 kr.

Auriculo bog 175 kr.

Nogier øre bog Dansk ny 300 kr.

Encyclopedia of pract.tcm 100 kr.

135 lidelser og behandling 100 kr.

Over 30 andre titler på lager

Rådet har som tidligere skrevet tre

repræsentanter i den gruppe, der sammen

med Sundhedsstyrelsen indgiver bemærkninger

vedrørende registreringsordningen

til Sundhedsministeriet.

Mange af vore medlemmer har i forsommeren

modtaget brev fra Zoneconnection,

hvor der

skrives om, hvem der

kan blive registreringsansvarlige.Dette

medførte en del

forvirring blandt vore

medlemmer, og derfor

besluttede vi at

skrive til alle vore

aktive medlemmer, at

reglerne om registreringsansvarlighed

slet

Klinik udstyr

Brikse

Manuel 2 sektioner 4500 kr.

Manuel 3 sektioner 5000 kr.

El 5 sektioner 12900 kr.

El 3 sektioner 11400 kr.

El 2 sektioner 10500 kr.

Transportabel Pro.

Laser

4500 kr.

Next laser 5500 kr.

Gir laser 5200 kr.

Everlase 9200 kr.

Power BTL adv 38000 kr.

Power 2000

Tens & nåle stimulation

32000 kr.

KWD 8081 799 kr.

KWD 80811 999 kr.

Agistim Duo

Massage Salver

5200 kr.

Massage 500 ml 99 kr.

Massage 4 liter 475 kr.

Zoneterapi 500 ml 99 kr.

Zoneterapi 4 liter 475 kr.

Pumpe til 4 liter

Massage Olier

69 kr.

1 liter 120 kr.

5 liter 349 kr.

Pumpe 5 liter 90 kr.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 6 • J U N I 2 0 0 3 • S I D E 4 0

ikke er på plads endnu. Brevet findes på

www.fdz.dk under nyheder.

På fotoet ses fra venstre Kirsten Sietam,

formanden for ViFAB, Hanne Mollerup,

og Rikke Goerlich.

Kirsten Sietam


Er du til efteruddannelse?

Grundkursus i

optimal ernæring

Den 1. juni 2004 indføres registreringsordningen

for alternative behandlere.

Endnu er der ingen, som med sikkerhed

ved, hvad ordningen vil indebære, men

de politiske partier har ikke lagt skjul på,

at et af de primære formål med registreringsordningen

er at fremme kvaliteten i

behandlingen.

Netop fokus på kvalitet er udgangspunktet

for Grundkursus i Optimal Næring,

en efteruddannelse, der udbydes af Institut

for Optimal Næring i efteråret 2003.

Institut for Optimal Næring (IFON) råder i

forvejen over måske en af Danmarks bedste

ernæringsuddannelser, Ernæringsterapeutuddannelsen,

og instituttet lægger

stor vægt på kvalitet og seriøsitet i uddannelsen.

»Alternativ behandling er for mange ensbetydende

med overtro og kvaksalvere.

Selv om det image langtfra harmonerer

med virkeligheden, må vi samtidig erkende,

at der endnu findes brodne kar blandt

alternative behandlere,« siger uddannelsesleder

cand.pharm. Mia Damhus, IFON.

»Derfor er det altafgørende for os at

hæve uddannelsesniveauet og kontinuerligt

arbejde med den nyeste forskning og

viden inden for de forskellige områder.

Det er også de informationer, vi ønsker, at

vores elever og kursister skal have adgang

til, så de kan anvende det i deres daglige

arbejde med klienterne,« fortsætter hun.

Grundkursus i Optimal Næring er et kursus,

som løber over otte måneder fordelt

på i alt otte moduler.

En række af de mest almindelige sygdomme

og lidelser vil blive gennemgået med

udgangspunkt i den ernæringsmæssige

baggrund. Kurset fokuserer også på den

relevante anatomi og fysiologi, ligesom

K U R S U S T I L B U D

der gives grundlæggende kendskab til

protein, fedt, kulhydrat, vitaminer, mineraler

samt anvendelse af kosttilskud og

naturlægemidler.

Vi må følge med udviklingen

»Flere end halvdelen af alle danskere benytter

før eller siden alternativ behandling,

og det betyder for os som behandlere,

at vi i hverdagen bliver konfronteret

med flere komplekse problemstillinger.

Derfor er det simpelt hen bydende nødvendigt,

at vi følger med i udviklingen og

hele tiden orienterer os om den seneste

forskning inden for de områder, vi arbejder

med,« siger sygeplejerske og ernæringsterapeut

Trine Holm-Jensen.

Hun er ansvarlig for undervisningen på

Grundkursus i Optimal Næring og mener

klart, at mange alternative behandlere

kunne have stor gavn af efteruddannelse.

»Kost, ernæring og alternativ behandling

har jo heldigvis stor bevågenhed – både i

Danmark og internationalt. Det nye tiltag

med registreringsordningen viser også, at

regeringen nu tager endnu et skridt frem

mod større accept og respekt af alternativ

behandling – det må vi honorere ved at

være veluddannede og kvalitative i vores

rådgivning og behandling«, understreger

Trine Holm-Jensen.

En af dem, der prioriterer efteruddannelse,

er zoneterapeut Jeanet Lorentzen,

Karlslunde. Det er 11 år siden at hun blev

færdig som zoneterapeut, og i år har hun

ti-års-jubilæum som fuldtidsansat zoneterapeut

i Ishøj Kommune.

»Ernæring er en vigtig indgangsvinkel til

næsten alle sygdomme. Hvis ikke man tager

klientens ernæringsstatus med i overvejelserne,

så behandler man kun halvt,«

mener Jeanet Lorentzen.

»I 1998 gennemgik jeg Grundkursus i

Optimal Næring, og det var et supergodt

kursus. Jeg lærte meget, som jeg umiddelbart

efter kunne bruge i hverdagen, og

jeg føler klart, at jeg blev en bedre rådgiver

for mine klienter, og det er enormt tilfredsstillende.

Jeg har også været på kurser

ved Touchpoint, og jeg har deltaget i

undervisning omkring NLP og psykologi –

det giver mig nogle redskaber til at forstå

klienterne og måske se den virkelige årsag

til de helbredsproblemer, de slås med,«

fortæller Jeanet Lorentzen.

Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage? Alle med interesse for

den nyeste viden om ernæring. Kurset er

især velegnet som supplement til andre

alternative behandleruddannelser, for eksempel

uddannelserne til zoneterapeut,

kinesiolog, biopat.

Brochure kan rekvireres hos Institut for

Optimal Næring, Helhedsorienteret Terapi

og Forskning, Teglgårdsstræde 4-8, 1. sal,

1452 København K, tlf. 33 32 44 80.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 4 1

Britta Lindstrøm


kursuszonen

rundt om: Led – I

Med Dorthe Krogsgaard og Peter

Lund Frandsen

Behandling af knæproblemer

Behandling af hofte/lyske-problemer

Vi går tæt på anatomien og fysiologien i

leddene og belyser forskellige ledproblemers

årsager og sammenhænge. Du lærer

testmetoder og zoneterapeutisk behandling

med forskellige metoder og systemer.

København d. 7/10 2003 kl. 9.00 – 17.00

Vejle d. 10/10 2003 kl. 9.00 – 17.00.

Pris: kr. 1.440 inkl. frokost og kompendie.

Tag nakken på benene

Finske Anna-Kaarina Lind kommer igen!

Benets zonesystem

Energi-flowet i spinalkanalen

Nakkeproblemer.

Trin I: København d. 12/9 2003 kl. 9.00 –

17.00.

Pris: kr. 1.740 inkl. frokost og kompendie.

Trin II: København d. 13/9 + 14/9 2003

kl. 9.00 – 17.00.

Pris: kr. 2.970 inkl. frokost og kompendie.

Nervezoneterapi – nye hold

Nico Pauly starter nye hold i efteruddannelsen

som nervezoneterapeut.

Trin I: København d. 31/10 og 1/11 2003

kl. 9.00 – 17.00.

K U R S U S T I L B U D

Trin I: Vejle d. 21+22/11 2003 kl. 9.00 –

17.00.

Trin II og III afholdes i foråret 2004 (kontakt

os for nøjagtige datoer).

Pris: kr. 2.970 inkl. frokost og kompendie.

Rabat ved samlet tilmelding til flere trin.

Tilmelding: Mere information og tilmelding

på Touchpoints hjemmeside:

www.touchpoint.dk eller på tlf. 33 11 18

42 eller 70 23 70 47.

TIL SALG

Silhouet-Tune kombinationsbriks med

gashydraulik, åndehul, armlæn og

hvidt læder (5 år gammel).

Pris: kr. 3.500,-.

Zoneterapeut Anett Syberg

Tlf. 58 50 18 36 / 20 41 75 45

Husk www.fdz.dk

Om kursuszonen

JEPPE SINDAL

Beh. af Muskel-/Ledsymptomer og

Sportsskader. Organisk Manuel Terapi

/ Massageteknikker, Dynamisk Kraft

Træning for terapeuter. Jeppe Sindal:

jeppe@kropkultur. el. 38 88 04 75

Har du købt FDZ’s

nye kuglepen?

Blå pen med guldtryk.

Kun kr. 5,25 pr. stk.

Bestil den på

tlf. 70 27 88 50

Søges: Navafon-massageapparat

(ikke over 5 år). Henvendelse: W.

Axen, Kanslersgade 5, 2100

København Ø, tlf. 35 26 80 71

Når du annoncerer i din lokale avis, i telefonbogen eller et tredie sted vil det være

en god idé at skrive www.fdz.dk et sted i annoncen. Det kan give dine nuværende

eller potentielle klienter en nyttig viden om et spændende fag.

Udbyder du kurser i zoneterapi og andre alternative behandlingsformer, er du velkommen

til at annoncere i Kursuszonen. Prisen for optagelse i zonen er kr. 50,ekskl.

moms pr. linie.

For det beløb bliver dine kurser også annonceret i kursusoversigten på modstående

side, ligesom de kan læses på www.fdz.dk.

Deadline er den 1. i måneden.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 4 2


Kursusoversigt

K U R S U S T I L B U D

AUGUST

5. august kl. 10-16: Zoneterapi til børn. Afholdes på Body-Mind, Holme Olstrup. Arr.: Body-Mind.

8.-10. august: Kunsten at samtale. Afholdes et sted i Jylland. Arr.: ALMA/Allergica.

12. august kl. 18–21.30: Dynamisk Kraft Træning og behandlingsteknik. Afholdes i København. Arr.: Jeppe Sindal.

19. august kl. 16–19.30: Dynamisk Kraft Træning og behandlingsteknik med Jeppe Sindal. Afholdes i Tørring. Arr.: FDZ Vejle

Amt, Sønderjylland m.fl.

24. og 31. august kl. 10–17: Organisk Manuel Terapi (1) og behandling af muskel-/ledsygdomme samt sportsskader med

Jeppe Sindal. Afholdes i København. Arr.: Jeppe Sindal.

28. august kl.18–21.30: Dynamisk Kraft Træning og behandlingsteknik med Jeppe Sindal. Afholdes i Odense. Arr.: FDZ Fyn.

SEPTEMBER

2. september Kl. 16–19.30: Dynamisk Kraft Træning og behandlingsteknik med Jeppe Sindal. Afholdes i Tørring. Arr. FDZ

Vejle, Sønderjylland m.fl.

12. og 13. september Kl. 10–17: Organisk Manuel Terapi (1) og behandling af muskel-/ledsygdomme og sportsskader med

Jeppe Sindal i Odense.

12.-14. september kl. 9-17: Tag nakken på benene. Undervisning af Anna-Kaarina Lind, Finland. Afholdes i Sundhedshuset i

København. Arr.: Touchpoint.

23. september: Hormoner, følelser og homøopatiske lægemidler ved Arvin Laarsen. Arr.: FDZ Sønderjylland.

23. september kl. 18.00: Søren Malling taler om piskesmæld. Huset, Aalborg. Arr.: FDZ Nordjylland.

23. september kl. 18–21.30: Dynamisk Kraft Træning og behandlingsteknik. I København. Arr.: Jeppe Sindal.

26. og 27. september Kl. 10–17: Organisk Manuel Terapi (1) og behandling af muskel-/ledsygdomme og sportsskader med

Jeppe Sindal, i Århus.

OKTOBER

2. oktober kl. 18–21.30: Dynamisk Kraft Træning og behandlingsteknik med Jeppe Sindal. I Odense. Arr.: FDZ Fyn.

7. oktober kl. 9-17: Rundt om: Led 1. Afholdes i Sundhedshuset i København. Arr.: Touchpoint.

10. oktober kl. 9-17: Rundt om: Led 1. Afholdes i Vejle. Arr.: Touchpoint.

24. og 25 oktober Kl. 10–17: Organisk Manuel Terapi (2). Behandling af muskel-/ledsygdomme og sportsskader med Jeppe

Sindal i Århus.

28. oktober Kl. 18–2130: Dynamisk Kraft Træning og behandlingsteknik. I København. Arr. Jeppe Sindal.

30. oktober Kl. 18–2130: Dynamisk Kraft Træning og behandlingsteknik med Jeppe Sindal. I Odense. Arr. FDZ Fyn.

31. oktober - 1. november kl. 9-17: Nervezoneterapi. Afholdes i Sundhedshuset i København. Arr.: Touchpoint.

De vandt i sommerkonkurrencen

5-dages ophold på Danparcs Feriecenter i Rønbjerg: Søs A. Nielsen, Horsens

5 årsabonnementer på Liv&Sjæl: Anne-Mette Thrige Nielsen, Sindal, Tove Hansen, Vanløse, Mette Isaksen, Værløse, Bente

Appel, Gadstrup, Anette Borup Olsen, Grejsdalen.

3 fodsæt fra The Body Shop: Ida Grønlund Kokhom, Sørvad, Tina Baarts, Lyngby, Dorthe Nørgaard, Store Heddinge

Fodboblebad fra OBH: Hanne Weiling, Højbjerg

Sæbe- og skrubbeserie samt Easy Tab fra www.densundelinie.dk: Anne Plougmann, Hørsholm, Else Bisgaard Hansen,

Aalborg SØ, Kirsten Nielsen, Roskilde, Pia Jauch, Lynge, Maiken Jensen, Tilst.

Vi ønsker vinderne, der har fået direkte besked, til lykke. I alt deltog 63 i konkurrencen, der havde spørgsmålet: Hvor

mange lokalforeninger er der i FDZ? Det rigtige svar er ni lokalforeninger.


landet rundt

SJÆLLANDSFORENINGEN

Sjællandsforeningen afholder foredrag

den første torsdag i hver måned kl. 19-22

i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4

(Toftegårds Plads), 2500 Valby. Der serveres

kaffe/the i pausen. Der vil altid være

mindst ét bestyrelsesmedlem til stede ved

vore foredrag.

NETVÆRKSGRUPPE I KØBENHAVN

Bor du i København K, N, V eller Ø, og er

du interesseret i at være med i en netværksgruppe/erfaringsgruppe,

så ring og

hør nærmere hos Britta Maja på telefon

35 85 89 70 / 33 93 10 69. Alle er meget

velkomne, også »ældre« zoneterapeuter

med masser af erfaring at dele ud af.

ERFA-GRUPPE PÅ VESTERBRO

Jeg er interesseret i at starte en erfaringsgruppe

op på Vesterbro. Alle er velkomne

unge som gamle, erfarne eller nyuddannede.

Jeg forestiller mig et månedligt

møde, hvor vi kan inspirere og støtte hinanden.

Ring eller mail hvis du er interesseret.

Helle Virenfeldt Tlf. 33 22 00 51 eller

hellevirenfeldt@jubiimail.dk

NLP

Humane værktøjer til at assistere mennesker

til at få adgang til uudnyttede ressourcer.

Ved Jane Larsen.

L O K A L N Y T

Dato: 4 september.

Sted: Galinos Centret.

VESTSJÆLLAND

CLAUS HANCKE TIL SLAGELSE

Der er lagt op til en spændende aften, når

Claus Hancke gæster lokaleforeningen og

Slagelse. Claus Hancke er privatpraktiserende

læge med orthomolekylær medicin

som hovedområde.

Dato: Torsdag den 4. september kl. 19.00

Sted: Centralbiblioteket i Slagelse, store

sal, Stenstuegade 1.

FORKÆL DIG SELV

Lørdag den 15.- den 16. november er der

som sidste år forkælelsesweekend på Villa

Fjordhøj i Skælskør. Sæt weekenden af til

at være god ved dig selv i godt kollegialt

selskab. Nærmere oplysninger følger.

ÅRHUS AMT

www.fdzlok.subnet.dk

SOMMERUDFLUGT TIL MARIAGER

Vi mødes kl. 9.45 ved Danmarks Saltcenter,

Ny Havnevej 6, 9550 Mariager. Her

skal vi på en halvanden times guidet rundtur,

hvorefter vi skal bade i »Det døde

Hav« - husk badetøj og håndklæde. Klik

ind på www.saltcenter.com for yderligere

information. Efterfølgende spiser vi vores

medbragte frokost. Så går vi en tur rundt

i den hyggelige Mariager by, vi skal se klosterkirken

og nyde vores medbragte kaffe

og kage. Pris kr. 100,- alt inkl. Privat fælleskørsel

arrangeres.

Dato: Lørdag den 16. august kl. 9.45.

Sted: Mariager.

Tilmelding Senest søndag den 10. august

til Marianne Vangsgaard, tlf. 86 15 82 20.

KOMMENDE MØDER

Århus Vest: Næste møde 18. september

hos Birgitte Lehmann.

Århus Syd: Næste møde 25. august kl.

19.00 hos Janne Eggertsen.

Århus Nord/Risskov: Næste møde 11.

august kl. 19.30 hos Lone Klausen.

Folderne

Folderen Ingen fødder er for små, som

henvender sig til forældre, handler om,

hvad zoneterapi kan hjælpe børn med.

Zoneterapi-Fødsel-Graviditet-Barnløshed

kan bestilles hos Kirsten Krejbjerg,

tlf. 86 91 13 45, eller på

e-mail kirstenkrejbjerg@hotmail.com

Pris kr. 3,25 pr. stk. plus porto ved køb af

mindst 20 foldere.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 4 4


NORDJYLLAND VEJLE AMT

INVITATION

MØD SØREN MALLING I AALBORG

Dato: Tirsdag den 23. september kl. 17.45

Sted: Huset, Hasserisgade, Aalborg.

Pris: Kr. 50,00. Kaffe og the kan købes.

Tilmelding: Senest tirsdag den 16. september

til Inge Borup, tlf. 98 38 23 23,

eller Elva Pedersen, tlf. 98 47 91 93.

ERFA/NETVÆRKSGRUPPER

Har du lyst til at være med i et netværk,

kan du ringe til Kirsten Carlsen på tlf. 98

18 57 43. Alle er hjerteligt velkomne, nye

såvel som »gamle«.

Tirsdag den 26. august kl. 19.30 hos Inga

Simonsen, Svalevej 11, Aabybro, tlf. 98

24 25 62. Denne aften vil der være en let

gennemgang af de syv hovedchakra,

hvordan vi eventuelt kan bruge disse i

vort arbejde plus en lille meditation.

Tirsdag den 21. oktober kl. 19.30 hos

Marianne Nielsen, Stationsmestervej 69,

Aalborg SV, tlf. 98 18 44 61.

L O K A L N Y T

Planlæg allerede nu Zoneterapiens Dag: Torsdag den 25. september er af FDZ udnævnt til at være Zoneterapiens Dag. Hvorfor ikke

være i god tid og planlægge allerede nu, hvordan du vil markere denne dag? På sekretariatet kan du bestille de materialer, du måtte

få brug for - lige fra bolsjer til de nye kuglepenne.

FDZ FEJRER 20 ÅRS JUBILÆUM

TORSDAG 25. SEPTEMBER

KL. 10-17 I AALBORGS CENTRUM

FDZ Nordjylland skal bruge dig denne

dag.

Vi vil give zoneterapi.

Fortælle om vores forening FDZ.

For at reklamere for ovenstående vil vi

gå som levende reklamesøjler gennem

byen. Vi har valgt at samle foreningens

energi på ét sted for at profilere FDZ.

Dagen slutter med festlig spisning,

som lokalforeningen giver et bidrag til.

Tilmelding senest onsdag den 10. september

til Kirsten Carlsen,

tlf. 98 18 57 43,

eller Inge Borup, tlf. 98 38 23 23.

VISION

NETVÆRKSKOORDINATORER

Har du lyst til at være med i et netværk,

kan du ringe til netværkskoordinatorerne:

Fredericia:

Grete Ipsen, Vejrmosegårds Allé 60,

7000 Fredericia, tlf. 75 94 56 26.

Kolding:

Grethe Damkjær Klintevej 17,

6000 Kolding, tlf. 75 54 20 38.

Vejle:

Hanne Damm Corell, Sdr. Fælledvej 25,

7160 Tørring, tlf. 76 90 20 40.

Materialer, som medlemmerne kan låne/

leje af lokalforeningen

Messekasse mod depositum på kr. 300,til

messer/arrangementer. Videofilmen

Fødderne lyver ikke.

Planche og bog af Iris S. Christensen.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 4 5


SØNDERJYLLAND

www.fdz-sdj.hjem.wanadoo.dk

MØD ARVIN LARSEN

I aftenens spændende foredrag vil heilpraktiker

Arvin Larsen fortælle om sin

forskning samt formidle sin viden om sindets

og følelsernes betydning for hormonernes

balance. Hormonelle ubalancer

kan bære ansvaret for depressioner, angst,

mindreværd, aggressioner, tristhed, afmagt

etc. Hormonerne spiller også en

rolle for alle de velkendte folkesygdomme

herunder muskelspændinger, hovedpine,

gigt, allergier, infektioner, fordøjelsesproblemer,

forhøjet blodtryk, forkalkninger,

senilitet, nervesygdomme, kræft mm.

Dato: Tirsdag den 23. september kl. 19.

Sted: Rødekro Kro.

Entré: 50,- kr. for medlemmer, ikke-medlemmer

og gæster 75,- kr.

Tilmelding: Senest den 16. september til

Inggrid Johnsen, tlf. 74 75 19 88, eller

inj@post11.tele.dk, eller tlf. 74 74 31 75,

helsestuen@aloehit.com

ANDRE MØDER

Mandag den 3. november: Piskesmæld

ved Søren Malling.

MIDT-VEST

LIVSFILOSOFI DER HELBREDER

Interesserede som vil være med i en studiegruppe,

hvor vi vil analysere bogen af

Søren Ventegodt: Livsfilosofi der helbreder,

indbydes.

1. møde: Torsdag den 18. september

2003 kl. 19.00 hos Anne-Marie, Ingemannsvej

6, 7500 Holstebro.

Tilmelding: senest den 10. september til

Anne-Marie Blæsbjerg 97 41 25 47, eller

Jane Mikkelsen 97 46 82 36, eller

Bente Frederiksen 97 44 15 01.

NETVÆRKSGRUPPER

Struer-Lemvig-Thyborøn:

Bente Frederiksen, tlf. 97 44 15 01,

e-mail: BF@BF-zoneterapi.dk.

Holstebro:

Messekassen:

Anne-Marie Blæsbjerg, tlf. 97 41 25 47.

E-mail: Preben@teknik.dk.

FYN

ARVIN LARSEN OM

HORMONER OG FØLELSER

Denne aften vil heilpraktiker Arvin Larsen

fortælle om sin forskning/viden omkring

sindets og følelsernes betydning for hormonernes

balance. Hormonelle ubalancer

kan bære ansvaret for depressioner, angst,

mindreværd, aggressioner, tristhed etc.

Hormonerne spiller også en rolle for de

velkendte folkesygdomme, herunder muskelspændinger,

hovedpine, gigt, allergier,

infektioner, fordøjelsesproblemer, forhøjet

blodtryk, forkalkninger, senilitet, nervesygdomme,

kræft mm. Foredraget tager

udgangspunkt i Arvin Larsens egen bog

Livets hormoner.

Dato: Onsdag den 27. august kl. 19-

21.45.

Sted: Badstuen, Østre Stationsvej,

Odense.

Pris: Medlemmer gratis - gæster kr. 50,-

(kaffe/te og kage kan købes).

Tilmelding: Senest den 22. august til

Anne Christensen, tlf. 66 18 29 08,

e-mail: schott2wanadoo.dk

KOMMENDE MØDER

20. oktober: Kim Haugaard holder foredrag

om blandt andet akupunktur.

20. november: Generalforsamling.

ROSKILDE

DORTHE KROGSGAARDS

GÆSTEOPTRÆDEN

Dorthe Krogsgaard, tidligere formand i

FDZ og fuldtidspraksis i København i 20

år, er denne dag gæst i lokalforeningen.

Hun fortæller om rygproblemer, giver

nogle facts om, hvordan vi kan vurdere

problemet, og viser behandling med flere

zoneterapimetoder.

Dato: Tirsdag den 9. september kl. 19.00.

Sted: BHJ-Karriereudvikling, Solrød

Center 80, 2. sal. 2680 Solrød Strand

Pris: ikke-medlemmer 50,- kr.

Medlemmer 20,- kr.

Tilmelding: Cinne Helmersen, tlf. 24 27

72 12, eller e-mail helmersen@mail.dk

GENERALFORSAMLING

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 27.

november. Denne dag byder på generalforsamling

og en spændende gæst.

Tid, sted og pris kan du se i næste nummer

af Zoneterapeuten.

JUBILÆUMSARRANGEMENT I ROSENGÅRDSCENTRET

FDZ fylder 20 år, og i den anledning vil vi gerne markere dagen med et spændende tilbud

til fynboerne. Vi tilbyder vore medlemmer en sjov dag i Rosengårdscentret, hvor vi

har fået standplads på Store Torv. Herfra vil vi hele dagen igennem tilbyde de handlende

eller Rosengårdscentrets personale gratis behandlinger. Sæt kryds i kalenderen og få

en hyggelig dag med andre kolleger.

Dato: 25. sept. 2003 kl. 10-20 i Rosengårdscentret i Odense.

Tilmelding: Senest den 19. september til Linda H. Nielsen, tlf. 64 89 33 15 (mellem 8-

9), e-mail lihni@sol.dk eller Rikke Risager, tlf 65 96 50 61, e-mail: rr@mozo.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 4 6


FDZ’s salgafdeling tilbyder

Jubilæums-t-shirt med lange ærmer

Sort med lysegråt tryk

Damestr. M-XL

Kun kr. 100,- inkl. moms

Bestilles på 70 27 88 50

salgsafdeling@fdz.dk

Z NE

T E R A P E U T E N

Giv Zoneterapeuten

til dine klienter

Er du også stolt af dit fagblad Zoneterapeuten? Giv også

dine klienter et blad med hjem. Du har nu mulighed for at

rekvirere eksemplarer af Zoneterapeuten, så længe lager

haves. Du vil kun blive faktureret for portoen. For eksempel

koster 10 blade kun 32 kroner. Ring eller mail din

adresse til Hanne Møller på sekretariatet på hm@fdz.dk

eller 70 27 88 50, tast 1, dagligt 9-12. Husk at sige, hvor

mange blade, du vil have tilsendt.

Sekretariatet

REPORTAGE FRA RiEN

Den europæiske nødvendighed

En anden slags klienter

FODTERAPI I RUMMET

Nr. 7 • august 2003 • 22. årgang

®

w w w .fd z .dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 4 7


En anderledes form for zoneterapi

Fodtrykning i det ydre rum

Det er næppe sandsynligt, at man en dag

får en astronaut på sin briks. Alligevel kan

denne artikel om muskelsvind og tryk

under fodsålerne blandt rummets farende

svende være gavnlig læsning for zoneterapeuter.

Muskelsvind og efterfølgende tab af muskelstyrke

og andre funktioner under rumflyvning

er en primær bekymring hos

NASA. Tab af muskelfunktioner kan være

et spørgsmål, om en rejse i rummet i det

hele taget kan gennemføres vellykket og

kan forårsage stor sikkerhedsrisiko for besætningsmedlemmerne

under en tur i det

ydre rum og ved turen tilbage gennem atmosfæren.

Rumflyvning er forbundet med atrofiering

af underbenets muskelfibre, og ledsages

også af tab af muskelstyrke. Dette tab,

kombineret med ændringer i de neuromuskulære,

proprioceptive og vestibulære

funktioner, resulterer i svækket holdningsog

bevægelsesstabilitet ved ankomsten til

jorden. Med de efterhånden længere

ophold i rummet, og med tab af

muskelstyrke i lemmerne, kan gennemførelsen

af en rumrejse bringes i fare, specielt

ved længere rumvandringsaktiviteter

uden på rumfartøjet. For at mindske problemerne

med muskelsvind i forbindelse

med rumflyvning, er man nu ved at udvikle

en ny teknologi til at forbedre underbenenes

neuromuskulære aktivering, ved at

lægge tryk på fodsålerne.

Dette vil stimulere følereceptorerne, hvilket

igen forårsager muskelfiberaktivering,

som herefter mindsker graden af muskelatrofi,

som opstår under længerevarende

rumflyvninger.

Syv testpiloter

For at underbygge konceptet med, at tryk

på fødderne skulle forbedre den neuromuskulære

aktivering i underbenene, havde

syv personer ombord på henholdsvis

den amerikanske Space Shuttle og den

russiske rumstation Mir foretaget eksperi-

menter med at være iført »støvler«, som

udøver et konstant tryk på fødderne.

Eksperimentet omfattede tre forskellige

konditioner, hvorunder der manipuleres

med trykket til fodsålerne forud for en

hurtig armløftning. På jorden vil en hurtig

armløftning resultere i et fast mønster af

aktivering af underben, krop og skuldermuskulatur

forud for indledning af armbevægelser.

Denne aktivitet, der tænkes

at foregå for at undgå, at kroppens tyngdecenter

forskydes ud over understøtningens

basis, som da ville resultere i tab af

holdningens stabilitet. Dette faste mønster

med neuromuskulær aktivering i forbindelse

med hurtig armløftning ved normal

gravitation på jorden giver os en ideel

opgave til vurdering af, hvorledes tryk på

fødderne vil virke på den neuromuskulære

aktivitet under rumflyvning.

De eksperimentelle konditioner under

rumflyvning består af 1) armhævning

under vægtløshed, 2) armløftning under

vægtløshed samtidig med tryk på fødder-

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 4 8

Fotos: NASA


ne fra specialstøvle, 3) armløftning, mens

personen er fastspændt med velcrobånd

til væg/gulv i rumkabinen.

Deltagerne løfter deres højre arm 15

gange under hver kondition, mens armens

acceleration samt overfladeelektromyografi

(EMG) fra udvalgte områder på

underben, krop og skuldermuskler registreres.

Som forventet havde værdierne for aktiveringsparametrene

i forbindelse med

armbevægelser, som foregik under fastgørelse

til en overflade (kondition 3), en

tendens til at vise en forskellig profil i forhold

til de to konditioner i flydende vægtløshed.

Disse resultater lader formode at:

1) - underbenets neuromuskulære aktivering

i forberedelse til armløftning forbliver

stærk gennem længere varende rumflyvninger

2) - tilføjelsen af tryk på foden resulterer

i øget neuromuskulær aktivering under

armløftningsopgaven i forhold til bevægelser

uden tryk på foden.

Konklusion

Det ovenfor beskrevne bevismateriale tyder

på, at der kan udvikles modforanstaltninger,

der nedbringer tendensen til muskelsvind

i underbene, ved at den neuromuskulære

aktivering forøges under rumflyvninger.

Tryk på fodsålerne bliver påført gennem

et par »støvler«, som simulerer den fornemmelse,

man får ved gang og løb. Dette

opnås med brugen af såkaldte solenoider,

der udøver tryk mod varierende

dele af fodsålerne, begyndende ved hælen

og hen over foden til fodballen. Ved at

øge frekvensen af solenoidens aktivering,

simuleres det trykfordelingsmønster, som

opleves ved løb. »Støvlen«, som bliver

drevet af genopladelige batterier, kan programmeres

til at skifte trykmønster efter

et forud fastlagt skema.

Ud over anvendelsen til astronauter under

rumflyvninger, kan »støvlen« også bruges

til forskellige typer sengeliggende patienter.

Artiklen er skrevet af: Charles S. Laine,

Ph.D., Jacob J. Blomberg, Ph.D., P.

Vernon McDonald, Ph.D., Ajitkumar P.

Mulavara, MS, Casey J. Pruett, BS.

Motor Performance Laboratory, KRUG

Life Sciences, Houston, Texas.

Space Biomedical Research Group,

NASA-Johnson Space Centre, Houston,

Texas. Oversat af Torben Jessen, der er

tilknyttet Internationalt Udvalg.

F A K T A

Vil du vide mere? Se University of

Houston Space Life Science’s hjemmeside

samt Dr. Charles Laynes

forskning på wwwshahulid.biology.uh.edu/ctpl/space/mainspace.h

tml. Se også www.nasa.gov

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 4 9


Ude af

balance?

Så er det

Femal®

Femal® er et rent naturprodukt

til dig, der ønsker en

naturlig balance i dit liv, om

du er 15 eller 5 5 år. For

med balance bliver det lettere

at gøre nogle af de ting,

som du ellers kun går og

drømmer om. Femal® indeholder

udvalgte pollenekstrak-ter

med ekstra stor

optagelighed og udnyttelse.

1 tablet indeholder: Pollen-pistilekstrakt (PI 8 2 –

GC FEM) 1 6 0 mg, vitamin E 5 mg = 5 0% ADT.

ADT=anbefalet daglig tilførsel. Anbefalet daglig

dosis for voksne:2 tabletter daglig i 2 måneder,

derefter 1-2 tabletter daglig. Bør kun efter aftale

med læge eller sundhedsplejerske anvendes af

gravide eller af børn under 1 år. Pakninger og priser

pr. 1 . feb. 2003: 60 stk. kr. 199,-. 120 stk.

kr. 359,-. Opbevares utilgængeligt for børn.

Birkholmvej 4 · Osted · 4000 Roskilde

Telefon 46 49 86 76 · www.dhc.dk

2,4 million kroner til

forskning i zoneterapi

ViFAB har netop bevilget verdenshistoriens

største beløb til forskning i zoneterapi.

2,4 millioner kroner skal i de kommende

år bruges på at forske i zoneterapi

og homøopati.

»Det er næsten for godt til at være

sandt.«

Sådan siger FDZ’s formand, Kirsten Sietam,

i en kommentar til nyheden om, at

ViFAB har bevilget 2,4 million kroner til

forskning i zoneterapi og homøopati. Projektet

skal sammenligne effekten af den

traditionelle medicinske behandling af astma

med zoneterapi og homøopati. Pengene

er bevilget til professor, overlæge

Ronald Dahl fra Århus Kommunehospital,

der står i spidsen for undersøgelsen sammen

med klassisk homøopat Anne Langgaard

og Leila Eriksen, der er koordinator

i FDZ’s forskningsråd.

FDZ vægter forskning højt

Forskning og dokumentation har gennem

årene været vægtet højt blandt zoneterapeuter,

og FDZ var den første zoneterapiorganisation

i verden, der i 1991 oprettede

et forskningsråd.

»Med bevillingen kan læger og alternative

behandlere nu gå sammen i et positivt

samarbejde med gunstige betingelser for

at fremkomme med resultater som befolkningen

kan få gavn af,« siger Kirsten

Sietam.

Bliver tilpasset patienten

I projektet vil der blive set på zoneterapien

med ganske andre øjne end tidligere

projekter. Her er det meningen, at forskningsdesignet

tilpasses patienten og ikke

omvendt.

»Målet med projektet er nemlig på en

objektiv og kontrolleret måde at dokumentere

og sammenligne effekten af tre

behandlingsindsatser fordelt på 120 astmapatienter

i alderen 18 år eller derover

som har en sygehistorie med helårsastma

gennem mindst 12 måneder. En trediedel

vil modtage konventionel behandling, en

trediedel homøopatisk behandling og en

trediedel zoneterapi,« siger Leila Eriksen.

Når undersøgelsen er afsluttet, forventes

foretaget en sundhedsøkonomisk beregning

vedrørende den enkelte patients udgifter

til behandlinger, tabt arbejdsfortjeneste

og hospitalsrelaterede udgifter.

Undersøgelsen er planlagt til at begynde i

september i år og vil først blive afsluttet i

2006. Zoneterapeuten vil naturligvis følge

projektet løbende.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 5 0

Bo


En god bog til

sensommeren

Selv om vi knap synes, den rigtig er gået i

gang, er det sikkert, at sommeren er ved

at forberede sig på at gå på hæld. Hvad

med at bruge sensommeren i selskab med

en god bog? Vi præsenterer her tre nye

bøger til godnatlæsningen, til den stille

aften eller til at læse hvor som helst.

Jens E. Risom: Kinesisk Akupunktur Massage.

213 sider. Kr. 249,-, illustreret.

Borgen.

Akupressur er akupunktur uden nåle. Man

bruger i stedet fingertryk og massage. Kineserne

har i årtusinder vidst, at kroppen

har et stort antal kontaktpunkter, som står

i forbindelse med de indre organer og legemsfunktioner.

Massage af disse kontaktpunkter

kan helbrede og forebygge

mange ubalancer og sygdomme i krop og

psyke. Bogen giver en anvisning på, hvordan

punkterne findes og behandles. Bogen

viser også, hvordan akupressur kan

bruges til førstehjælp og smertelindring.

Bogen er tidligere udgivet under forfatterens

indiske navn, Swami Deva Satyarthi.

Han er blandt andet kendt for tobindsværket

Kroppens veje om alternativ medicin

og psykologi. Han er uddannet i orientalsk

medicin ved International College of

Oriental Medicine i England og ved Aca-

demy of Traditional Chinese Medicine i

Kina.

Susanne Ehdin: Det selvhelbredende

menneske. 344 sider. Kr. 269,-, indbundet.

Aschehoug.

I mange år har den vestlige verdens definition

på sundhed været fraværet af

symptomer. Men at vi ikke er syge, er ikke

ensbetydende med, at vi lever med den

fulde livskraft, vi kunne. For alle mennesker

har et enormt, ubrugt potentiale for

selvhelbredelse i sig - et potentiale, der på

mange måder synes at være gået tabt i

den moderne levevis. For at denne selvhelbredende

proces kan fungere optimalt,

må vi have tilstrækkelig med energi til at

styrke kroppens processer. Energi, som vi

får i form af næringsrigtig mad, vitaminer,

mineraler, afgiftning af kroppen, motion,

glæde, spiritualitet og kærlighed - alle lige

vigtige ingredienser. Det selvhelbredende

menneske fører læseren ind i en radikal

anderledes måde at betragte sundhed på.

Bogen giver ifølge forlaget et unikt helhedssyn

på, hvordan energi, krop og

psyke hænger uadskilleligt sammen, og

viser, hvorfor det er vigtigt, at vi ikke nøjes

med symptombehandling.

Slaveia Biltzing: Power Ansigtsløft - Se

yngre ud – uden plastikkirurgi. 138 sider,

illustreret. kr. 199,-. Borgen.

Bogen er brugsanvisningen til et naturligt

ansigtsløft. Uden kirurgiske indgreb, og

uden køb af dyre cremer, men ved hjælp

af blandt andet akupressur og massage.

Bogen indeholder en række øvelser, der

giver en glattere, stammere og mere smidig

ansigtsud. Øvelserne, som er baseret

på videnskabelige, anatomiske og fysiologiske

principper, kan udføres derhjemme.

I modsætning til plastikkirurgi og kosmetik

er ideen i bogen at reparere ansigtet »indefra«.

At opnå ansigtsløft gennem muskeltræning

og øget blodgennemstrømning.

Ved et kirurgisk indgreb fjernes rynkerne,

men ansigtets muskler stimuleres

ikke.

Massage og akupressur gør derimod huden

mere spændstig og musklerne stærkere

og smidigere og øger deres volumen.

Derved udglattes rynker og ujævnheder.

Samtidig giver det større velvære. Hele

ansigtet gennemgås grundigt fra nakke

og hals til pande og hovedbund. Trin for

trin bliver man guidet igennem programmet

fra opvarming til selve øvelserne.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 5 1

Bo


P R O D U K T N Y T

Til den modne kvinde

Døjer du med hedeture eller andre symptomer på, at du er i overgangsalderen,

så er Salvia fra Bioforce måske noget for dig. Produktet, der nu fåes

som tabletter, er fremstillet af friske salvie blade og produktet bliver

standardiseret ved en speciel udviklet metode. Salvieplanterne dyrkes af

Bioforce i Schweiz for derved at kunne sikre samme plantekvalitet hver

gang. 60 tabletter koster kr. 119,50.

Yderligere oplysninger hos Bioforce, tlf. 87 70 87 50, eller www.bioforce.dk

Bliv udrenset med Resium ®

Det er ikke kun hjemmet, der har brug for en rengøring på denne tid.

Det har kroppens indre også. Den mad, vi spiser om vinteren, er ofte

både tungere og federe end sommerens lettere kost. Når dertil lægges

julens og påskens festmåltider, er en solid strøm af giftstoffer løbet

gennem kroppen og har sat dens rensningsorganer på en alvorlig

opgave. Nu trænger lever og nyrer til at aflastes og kroppens indre til

at blive renset. Ifølge producenten virker Resium ® rensende på kroppens

indre. Udrensning forbindes ofte med en decideret faste, men for

de fleste er det svært for ikke at sige umuligt at gennemføre en fastekur.

Med Resium er det muligt at opnå den samme effekt som ved at

faste, blot helt uden at sulte. Med Resium bliver det lettere for organerne

at udskille de ophobede affaldsstoffer. Resultatet er øget velvære,

mere energi og bedre livskvalitet.

Yderligere oplysninger hos DHC, tlf. 46 49 86 76, www.dhc.dk

Nyd et langt, afrikansk bad

Selv om du bor i Brønderslev, Bjerringsbro eller Brønshøj er duften af

Afrika ikke længere væk end den nærmeste The Body Shop-butik.

Her kan du købe ingredienserne til den ultimative badeoplevelse i

form af serien Africa Spa. Serien består af seks forskellige produkter.

Et af dem er Indulgent Bath & Shower Cream, der er en nærende

og plejende badegelé. Den indeholder blandt andet økologisk honning

fra Zambia og blødgørende sojaolie fremstillet af økologiske

sojabønner fra Brasilien. Badegeléen efterlader den heldige

bruger med let duftende blomsterduft, der er karakteristisk

for hele serien. 250 ml. koster kr. 175,-.

Yderligere oplysninger hos The Body Shop, tlf. 70 25 22 26, eller

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 6 • J U N I 2 0 0 3 • S I D E 5 2

www.thebodyshop.dk


Jern til den

trætte kvinde

P R O D U K T N Y T

En ny undersøgelse fra den ansete British Medical Journal viser, at jerntilskud kan afhjælpe træthed

hos kvinder – selv om de ikke har lav blodprocent. Det er almindeligt kendt, at træthed er

et af de tydeligste tegn på blodmangel, og at et jerntilskud kan afhjælpe problemet i mange tilfælde.

Det nye, der nu kan tilføjes til vores viden om jern og dets funktioner i kroppen, er, at

træthed kan blive udløst, blot man har et lavt jernniveau i kroppen. Floradix Kräuterblut ® er et

velsmagende og naturligt jerntilskud i flydende form baseret på ekstrakter fra blomster, frugter

og bær. Kräuterblut® har et højt indhold af organisk

bundet jern og indeholder ligeledes C-vitaminer, der

i sig selv virker fremmende på optagelsen af jern.

Desuden indeholder Kräuterblut® mange vigtige

sporstoffer samt B-vitaminer.

Yderligere oplysninger hos Mezina A/S, tlf. 75 18 16 11, eller www.mezina.dk

Sulten efter skoletid?

Play it again, Moonjam

August er lig med skolestart. Det betyder ikke bare i tusindvis af madpakker, men også

en stillingtagen til, hvad barnet skal spise, når det kommer hjem fra skole. Projektet

6omdagen har udgivet folderen Grøntsagsguf og frugtfiduser - når du er sulten efter

skoletid. Den indeholder en lang række gode opskrifter på hurtige og sunde mellemmåltider.

Hvad med for eksempel Spillemix, der er velegnet til den hjemlige computercafé.

Du skal bruge: 2 bakker cherrytomater (500 g), 1 blomkålshoved, 150-200 g

mandler og 1 tsk salt. Rist mandlerne på en pande i 5 minutter, drys salt på og lad dem

køle af. Skyl blomkålshovedet og del det i små buketter. Skyl cherrytomaterne

og bland det hele i en stor salatskål. Der er nok til 10 personer i skålen.

Yderligere oplysninger hos Forbrugerinformation, tlf. 70 13 13 40, eller www.6omdagen.dk

Er man til blid, romantisk og melodisk saxofonmusik, kan man ikke komme uden

om Moonjam. Det danske orkester med Morten Kærså i spidsen tilhører ubetinget

verdens bedste i sin genre, og på denne unikke Songs for Saxophone

Supreme Collection folder de sig fuldt ud. CD’en indeholder i alt 16 numre,

hovedsageligt fra Moonjams trilogi Songs for Saxophone, og dermed er alle

Morten Kærsås stærkeste og mest iørefaldende kompositioner fra 1992 til

2000 for første gang samlet på et unikt album. Det gælder blandt andre Salsa

Olympia, Lullaby og Saxophonesong. Omkring en times god musik, der vil

være en lise for klienten såvel som for behandleren.

Yderligere oplysninger hos Blueberry Ventures, blueberry@pc.dk, eller www.moonjam.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 7 • A U G U S T 2 0 0 3 • S I D E 5 3


Adresseliste

FORSKNINGSRÅDET (FR)

Koordinator/kontaktperson

Leila Eriksen

Syvhøjvænge 268

2625 Vallensbæk

Tlf./fax 43 64 81 39

E-mail: fr@fdz.dk

Musearmsprojektet

Anne Margrethe Dalskov

Bystævnet 20a

5474 Veflinge

Tlf. 64 80 11 23

Fax 6480 15 23

E-mail: amd@fdz.dk

Triangelprojektet

Lone Victoria Schumann

Bentzonvej 9, kld.th.

2000 Frederiksberg

Tlf. klinik: 38 88 70 00

Tlf. privat: 33 22 49 52

Fax klinik: 38 88 19 70

E-mail: lone.schumann@e-mail.dk

ETISK-JURIDISK RÅD

Formand

Lone Mørch

Bjarkesvej 12

3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 33 35

Fax 47 31 58 48

E-mail: lone.m@mail.tele.dk

Majlis Sietam

Tlf. 32 50 29 10

Hanne Jørgensen

Tlf. 64 75 15 79

KOMMUNIKATION

Pressekoordinator

Kirsten Sietam

(se bestyrelsen)

Annonce- og budgetansvarlig

Bent Ruthmann

(se bestyrelsen)

Web-master

Peter Lund Frandsen

(se Internationalt Udvalg)

Redaktør

Bo Nygaard Larsen

(se side 3)

PR-UDVALG

Betina Axil

Tlf. 21 76 03 73

Laiff Pedersen

Bakkedraget 17

3630 Jægerspris

Tlf. 47 50 05 86

Fax 47 50 55 86

E-mail: limpe@get2net.dk

INTERNATIONALT UDVALG (IU)

Kontaktperson

Peter Lund Frandsen

Roskildevej 16

4330 Hvalsø

Tlf. 46 46 12 68

Fax 46 46 12 78

E-mail: pf@fdz.dk

Dorthe Krogsgaard

Tlf. 33 11 18 42

Fax 35 35 72 09

E-mail: dorthe.krogsgaard@get2net.dk

Pernille Rosenlund

Tlf. 38 10 45 57

E-mail: pernille@r-data.dk

TRANSLATØRER:

Kontakt Internationalt Udvalg

ERHVERVSZONETERAPI (EZ)

Jytte Vinther

Tlf. 75 95 80 15

Kjeld Østergaard

Tlf. 97 45 21 07

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tlf. 46 35 72 33

KLAGENÆVN

Inge-Lise Rothenborg

(se bestyrelsen)

Lisbeth Dyrgård Nielsen

(se bestyrelsen)

Zoneterapifonden

Gl. Kongevej 37, 1. sal

1610 København V

Giro 5965705

SEKRETARIATET • Overgade 14, 1. t.v. • 5000 Odense C

Telefon: 70 27 88 50 • Telefontid: alle dage kl. 9-12 • Fax 70 27 99 50

E-mail: fdz@fdz.dk • Salgsafdelingen: salg@fdz.dk • Hjemmeside: www.fdz.dk

Foreningssekretær: Lene Meyersahm – E-mail: leme@fdz.dk

Sekretær: Hanne T. Møller – E-mail: hm@fdz.dk

Udvalg Lokalforeninger Bestyrelsen

Fonde

Lokalforeningernes

koordinator:

Melanie Inggrid Johnsen

Aabenraavej 26

6780 Skærbæk

Tlf: 74 75 19 88

E-mail: lfu@fdz.dk

Sjællandsforeningen

Anette Larsen

Peder Lykkes Vej 27

2300 København S

Tlf. 32 55 46 28

Vestsjælland

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 57 83 29 64

Fyns Amt

Linda Højlund Nielsen

Birkemosevej 44

5471 Søndersø

Tlf. 64 89 33 15

E-mail: linni@sol.dk

Vejle Amt

Kontaktperson

Hanne Damm Corell

Sdr. Fælledvej 25

7160 Tørring

Tlf. 76 90 20 40

E-mail: akupuntoergaarden@mail.dk

Midt/Vest

Jane Mikkelsen

Hedegårdvej 21

7500 Holstebro

Tlf: 97 46 82 36

E-mail: midtjyl@fdz.dk

Nordjylland

Inge Borup

Tennisvej 14

9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 23 23

Fax 98 38 09 01

E-mail: nordjyl@fdz.dk

Sønderjylland

Annamette Mamsen

Højervej 57, Møgeltønder

6270 Tønder

Tlf: 29 27 81 78 / 74 73 81 16

FDZ Århus Amt

Kirsten Løvgreen

Skodshøjen 8

8240 Risskov

Tlf. 86 21 46 56

E-mail: fdz-aarhus-amt@ofir.dk

FDZ Roskilde Amt

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tårnvang 10

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 72 33

E-mail:lisbeteng@hotmail.com

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 6 • J U N I 2 0 0 3 • S I D E 5 4

Formand

Kirsten Sindal Sietam

Kølkærvej 7

2770 Kastrup

Tlf. 32 50 50 92

Telefontid: hverdage kl. 8-9

Fax 32 50 51 88

E-mail: ks@fdz.dk

Næstformand

Lisbeth Dyrgård Nielsen

Nørregade 69, 1.

5000 Odense C

Tlf. 66 12 78 79

Fax 66 12 75 72

E-mail: ldn@fdz.dk

Bent Ruthmann

Sandvej 8, 4652 Hårlev

Tlf. 56 28 67 11

Fax 56 28 67 26

E-mail: br@fdz.dk

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 57 83 29 64

Fax 54 44 14 45

E-mail: ilr@fdz.dk

Alf Panduro

Valdemarsgade 37, 4.tv.

1665 Købebhavn V

Tlf. 23 49 97 19

E-mail: ap@fdz.dk

Skoler som FDZ

henviser til

Body Mind v/Birgitte Askholm

Holmegårdsvej 55, Fensmark

4700 Næstved

Tlf. 26 20 63 08

Helseskolen i Søborg

Alsikemarken 17, 2860 Søborg

Tlf. 39 69 83 06

www.helse-skolen.dk

SFZ-skolen, Dit Alternativ

v/Christian Slot

Overgade 14, 5000 Odense C

Tlf. 65 91 33 53

www.ditalternativ.dk

SFZ-skolen v/Else Rasmussen

Vestergade 42 A, 8900 Randers

Tlf. 86 40 52 44

SFZ-skolen v/Else Rasmussen

Bødkervej 86, 7730 Hanstholm

Tlf. 97 96 00 18

Københavns Zoneterapeutskole

v/ Holm og Lundt

Sundhedshuset

Teglgårdsstræde 4-8, 1452 København K.

Tlf. 26 17 44 19 eller 40 85 61 03

www.kzone.dk

Center for Alternative

Sundhedsuddannelser

v/ Susanne Løfgren Polaris

Kyndeløse Strandvej 22

4070 Kirke Hyllinge.

Tlf. 4640 6422 - www.casu.dk


Adresseliste

FORSKNINGSRÅDET (FR)

Koordinator/kontaktperson

Leila Eriksen

Syvhøjvænge 268

2625 Vallensbæk

Tlf./fax 43 64 81 39

E-mail: fr@fdz.dk

Musearmsprojektet

Anne Margrethe Dalskov

Bystævnet 20a

5474 Veflinge

Tlf. 64 80 11 23

Fax 6480 15 23

E-mail: amd@fdz.dk

Triangelprojektet

Lone Victoria Schumann

Bentzonvej 9, kld.th.

2000 Frederiksberg

Tlf. klinik: 38 88 70 00

Tlf. privat: 33 22 49 52

Fax klinik: 38 88 19 70

E-mail: lone.schumann@e-mail.dk

ETISK-JURIDISK RÅD

Formand

Lone Mørch

Bjarkesvej 12

3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 33 35

Fax 47 31 58 48

E-mail: lone.m@mail.tele.dk

Majlis Sietam

Tlf. 32 50 29 10

Hanne Jørgensen

Tlf. 64 75 15 79

KOMMUNIKATION

Pressekoordinator

Kirsten Sietam

(se bestyrelsen)

Annonce- og budgetansvarlig

Bent Ruthmann

(se bestyrelsen)

Web-master

Peter Lund Frandsen

(se Internationalt Udvalg)

Redaktør

Bo Nygaard Larsen

(se side 3)

PR-UDVALG

Betina Axil

Tlf. 21 76 03 73

Laiff Pedersen

Bakkedraget 17

3630 Jægerspris

Tlf. 47 50 05 86

Fax 47 50 55 86

E-mail: limpe@get2net.dk

INTERNATIONALT UDVALG (IU)

Kontaktperson

Peter Lund Frandsen

Roskildevej 16

4330 Hvalsø

Tlf. 46 46 12 68

Fax 46 46 12 78

E-mail: pf@fdz.dk

Dorthe Krogsgaard

Tlf. 33 11 18 42

Fax 35 35 72 09

E-mail: dorthe.krogsgaard@get2net.dk

Pernille Rosenlund

Tlf. 38 10 45 57

E-mail: pernille@r-data.dk

TRANSLATØRER:

Kontakt Internationalt Udvalg

ERHVERVSZONETERAPI (EZ)

Jytte Vinther

Tlf. 75 95 80 15

Kjeld Østergaard

Tlf. 97 45 21 07

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tlf. 46 35 72 33

KLAGENÆVN

Inge-Lise Rothenborg

(se bestyrelsen)

Lisbeth Dyrgård Nielsen

(se bestyrelsen)

Zoneterapifonden

Gl. Kongevej 37, 1. sal

1610 København V

Giro 5965705

SEKRETARIATET • Overgade 14, 1. t.v. • 5000 Odense C

Telefon: 70 27 88 50 • Telefontid: alle dage kl. 9-12 • Fax 70 27 99 50

E-mail: fdz@fdz.dk • Salgsafdelingen: salg@fdz.dk • Hjemmeside: www.fdz.dk

Foreningssekretær: Lene Meyersahm – E-mail: leme@fdz.dk

Sekretær: Hanne T. Møller – E-mail: hm@fdz.dk

Udvalg Lokalforeninger Bestyrelsen

Fonde

Lokalforeningernes

koordinator:

Melanie Inggrid Johnsen

Aabenraavej 26

6780 Skærbæk

Tlf: 74 75 19 88

E-mail: lfu@fdz.dk

Sjællandsforeningen

Anette Larsen

Peder Lykkes Vej 27

2300 København S

Tlf. 32 55 46 28

Vestsjælland

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 57 83 29 64

Fyns Amt

Linda Højlund Nielsen

Birkemosevej 44

5471 Søndersø

Tlf. 64 89 33 15

E-mail: linni@sol.dk

Vejle Amt

Kontaktperson

Hanne Damm Corell

Sdr. Fælledvej 25

7160 Tørring

Tlf. 76 90 20 40

E-mail: akupuntoergaarden@mail.dk

Midt/Vest

Jane Mikkelsen

Hedegårdvej 21

7500 Holstebro

Tlf: 97 46 82 36

E-mail: midtjyl@fdz.dk

Nordjylland

Inge Borup

Tennisvej 14

9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 23 23

Fax 98 38 09 01

E-mail: nordjyl@fdz.dk

Sønderjylland

Annamette Mamsen

Højervej 57, Møgeltønder

6270 Tønder

Tlf: 29 27 81 78 / 74 73 81 16

FDZ Århus Amt

Kirsten Løvgreen

Skodshøjen 8

8240 Risskov

Tlf. 86 21 46 56

E-mail: fdz-aarhus-amt@ofir.dk

FDZ Roskilde Amt

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tårnvang 10

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 72 33

E-mail:lisbeteng@hotmail.com

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 6 • J U N I 2 0 0 3 • S I D E 5 4

Formand

Kirsten Sindal Sietam

Kølkærvej 7

2770 Kastrup

Tlf. 32 50 50 92

Telefontid: hverdage kl. 8-9

Fax 32 50 51 88

E-mail: ks@fdz.dk

Næstformand

Lisbeth Dyrgård Nielsen

Nørregade 69, 1.

5000 Odense C

Tlf. 66 12 78 79

Fax 66 12 75 72

E-mail: ldn@fdz.dk

Bent Ruthmann

Sandvej 8, 4652 Hårlev

Tlf. 56 28 67 11

Fax 56 28 67 26

E-mail: br@fdz.dk

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 57 83 29 64

Fax 54 44 14 45

E-mail: ilr@fdz.dk

Alf Panduro

Valdemarsgade 37, 4.tv.

1665 Købebhavn V

Tlf. 23 49 97 19

E-mail: ap@fdz.dk

Skoler som FDZ

henviser til

Body Mind v/Birgitte Askholm

Holmegårdsvej 55, Fensmark

4700 Næstved

Tlf. 26 20 63 08

Helseskolen i Søborg

Alsikemarken 17, 2860 Søborg

Tlf. 39 69 83 06

www.helse-skolen.dk

SFZ-skolen, Dit Alternativ

v/Christian Slot

Overgade 14, 5000 Odense C

Tlf. 65 91 33 53

www.ditalternativ.dk

SFZ-skolen v/Else Rasmussen

Vestergade 42 A, 8900 Randers

Tlf. 86 40 52 44

SFZ-skolen v/Else Rasmussen

Bødkervej 86, 7730 Hanstholm

Tlf. 97 96 00 18

Københavns Zoneterapeutskole

v/ Holm og Lundt

Sundhedshuset

Teglgårdsstræde 4-8, 1452 København K.

Tlf. 26 17 44 19 eller 40 85 61 03

www.kzone.dk

Center for Alternative

Sundhedsuddannelser

v/ Susanne Løfgren Polaris

Kyndeløse Strandvej 22

4070 Kirke Hyllinge.

Tlf. 4640 6422 - www.casu.dk


Adresseliste

FORSKNINGSRÅDET (FR)

Koordinator/kontaktperson

Leila Eriksen

Syvhøjvænge 268

2625 Vallensbæk

Tlf./fax 43 64 81 39

E-mail: fr@fdz.dk

Musearmsprojektet

Anne Margrethe Dalskov

Bystævnet 20a

5474 Veflinge

Tlf. 64 80 11 23

Fax 6480 15 23

E-mail: amd@fdz.dk

Triangelprojektet

Lone Victoria Schumann

Bentzonvej 9, kld.th.

2000 Frederiksberg

Tlf. klinik: 38 88 70 00

Tlf. privat: 33 22 49 52

Fax klinik: 38 88 19 70

E-mail: lone.schumann@e-mail.dk

ETISK-JURIDISK RÅD

Formand

Lone Mørch

Bjarkesvej 12

3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 33 35

Fax 47 31 58 48

E-mail: lone.m@mail.tele.dk

Majlis Sietam

Tlf. 32 50 29 10

Hanne Jørgensen

Tlf. 64 75 15 79

KOMMUNIKATION

Pressekoordinator

Kirsten Sietam

(se bestyrelsen)

Annonce- og budgetansvarlig

Bent Ruthmann

(se bestyrelsen)

Web-master

Peter Lund Frandsen

(se Internationalt Udvalg)

Redaktør

Bo Nygaard Larsen

(se side 3)

PR-UDVALG

Betina Axil

Tlf. 21 76 03 73

Laiff Pedersen

Bakkedraget 17

3630 Jægerspris

Tlf. 47 50 05 86

Fax 47 50 55 86

E-mail: limpe@get2net.dk

INTERNATIONALT UDVALG (IU)

Kontaktperson

Peter Lund Frandsen

Roskildevej 16

4330 Hvalsø

Tlf. 46 46 12 68

Fax 46 46 12 78

E-mail: pf@fdz.dk

Dorthe Krogsgaard

Tlf. 33 11 18 42

Fax 35 35 72 09

E-mail: dorthe.krogsgaard@get2net.dk

Pernille Rosenlund

Tlf. 38 10 45 57

E-mail: pernille@r-data.dk

TRANSLATØRER:

Kontakt Internationalt Udvalg

ERHVERVSZONETERAPI (EZ)

Jytte Vinther

Tlf. 75 95 80 15

Kjeld Østergaard

Tlf. 97 45 21 07

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tlf. 46 35 72 33

KLAGENÆVN

Inge-Lise Rothenborg

(se bestyrelsen)

Lisbeth Dyrgård Nielsen

(se bestyrelsen)

Zoneterapifonden

Gl. Kongevej 37, 1. sal

1610 København V

Giro 5965705

SEKRETARIATET • Overgade 14, 1. t.v. • 5000 Odense C

Telefon: 70 27 88 50 • Telefontid: alle dage kl. 9-12 • Fax 70 27 99 50

E-mail: fdz@fdz.dk • Salgsafdelingen: salg@fdz.dk • Hjemmeside: www.fdz.dk

Foreningssekretær: Lene Meyersahm – E-mail: leme@fdz.dk

Sekretær: Hanne T. Møller – E-mail: hm@fdz.dk

Udvalg Lokalforeninger Bestyrelsen

Fonde

Lokalforeningernes

koordinator:

Melanie Inggrid Johnsen

Aabenraavej 26

6780 Skærbæk

Tlf: 74 75 19 88

E-mail: lfu@fdz.dk

Sjællandsforeningen

Anette Larsen

Peder Lykkes Vej 27

2300 København S

Tlf. 32 55 46 28

Vestsjælland

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 57 83 29 64

Fyns Amt

Linda Højlund Nielsen

Birkemosevej 44

5471 Søndersø

Tlf. 64 89 33 15

E-mail: linni@sol.dk

Vejle Amt

Kontaktperson

Hanne Damm Corell

Sdr. Fælledvej 25

7160 Tørring

Tlf. 76 90 20 40

E-mail: akupuntoergaarden@mail.dk

Midt/Vest

Jane Mikkelsen

Hedegårdvej 21

7500 Holstebro

Tlf: 97 46 82 36

E-mail: midtjyl@fdz.dk

Nordjylland

Inge Borup

Tennisvej 14

9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 23 23

Fax 98 38 09 01

E-mail: nordjyl@fdz.dk

Sønderjylland

Annamette Mamsen

Højervej 57, Møgeltønder

6270 Tønder

Tlf: 29 27 81 78 / 74 73 81 16

FDZ Århus Amt

Kirsten Løvgreen

Skodshøjen 8

8240 Risskov

Tlf. 86 21 46 56

E-mail: fdz-aarhus-amt@ofir.dk

FDZ Roskilde Amt

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tårnvang 10

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 72 33

E-mail:lisbeteng@hotmail.com

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 6 • J U N I 2 0 0 3 • S I D E 5 4

Formand

Kirsten Sindal Sietam

Kølkærvej 7

2770 Kastrup

Tlf. 32 50 50 92

Telefontid: hverdage kl. 8-9

Fax 32 50 51 88

E-mail: ks@fdz.dk

Næstformand

Lisbeth Dyrgård Nielsen

Nørregade 69, 1.

5000 Odense C

Tlf. 66 12 78 79

Fax 66 12 75 72

E-mail: ldn@fdz.dk

Bent Ruthmann

Sandvej 8, 4652 Hårlev

Tlf. 56 28 67 11

Fax 56 28 67 26

E-mail: br@fdz.dk

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 57 83 29 64

Fax 54 44 14 45

E-mail: ilr@fdz.dk

Alf Panduro

Valdemarsgade 37, 4.tv.

1665 Købebhavn V

Tlf. 23 49 97 19

E-mail: ap@fdz.dk

Skoler som FDZ

henviser til

Body Mind v/Birgitte Askholm

Holmegårdsvej 55, Fensmark

4700 Næstved

Tlf. 26 20 63 08

Helseskolen i Søborg

Alsikemarken 17, 2860 Søborg

Tlf. 39 69 83 06

www.helse-skolen.dk

SFZ-skolen, Dit Alternativ

v/Christian Slot

Overgade 14, 5000 Odense C

Tlf. 65 91 33 53

www.ditalternativ.dk

SFZ-skolen v/Else Rasmussen

Vestergade 42 A, 8900 Randers

Tlf. 86 40 52 44

SFZ-skolen v/Else Rasmussen

Bødkervej 86, 7730 Hanstholm

Tlf. 97 96 00 18

Københavns Zoneterapeutskole

v/ Holm og Lundt

Sundhedshuset

Teglgårdsstræde 4-8, 1452 København K.

Tlf. 26 17 44 19 eller 40 85 61 03

www.kzone.dk

Center for Alternative

Sundhedsuddannelser

v/ Susanne Løfgren Polaris

Kyndeløse Strandvej 22

4070 Kirke Hyllinge.

Tlf. 4640 6422 - www.casu.dk

More magazines by this user
Similar magazines