Folkekirkens Skoletjeneste - Skole Kirke Samarbejde

kirke.skole.dk

Folkekirkens Skoletjeneste - Skole Kirke Samarbejde

Til læreren

Folkekirkens Skoletjeneste

Kgs. Lyngby - Rudersdal

Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg

og inspiration til undervisningen og årsplanlægningen

i skoleåret 2013-2014

På kant med Kierkegaard

Hvem kender ikke det forelskede hjertes banken, angstens kvælende fornemmelse eller følelsen af

svimlende frihed? Disse eksistentielle tilstande er mesterligt beskrevet af Danmarks mest betydelige

tænker Søren Kierkegaard. I anledning af 200-året for Kierkegaards fødsel udbyder Landsnetværket

af folkekirkelige skoletjenester et projekt i øjenhøjde, der introducerer elever i 7.-10. klasse

til fem centrale Kierkegaard-begreber:

skyld, frihed, angst, tro og kærlighed

Kierkegaard havde blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger

enhver til selv at tage stilling til sit liv. Elevernes indgang til projektet er en tyve sider lang tegneserie,

som hver deltagende skole modtager som klassesæt.

Fem nutidige kunstnere har hver fremstillet et værk over et af de fem begreber. Tilmeldte klasser

får plakater til ophængning i klassen. Selve elevarbejdet foregår med afsæt i en ny hjemmeside:

www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i

relation til kunstværkerne og til Kierkegaards tænkning.

Formålet med projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab til Kierkegaard og får

mulighed for at reflektere over nogle grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards

tænkning.

Hver deltagende klasse/skole får:

- Plakater med reproduktion af de fem kunstværker til ophængning i klassen.

- Mulighed for at se de originale kunstværker, som i skoleåret 2013-14 turnerer på 9 af landets

større museer (jf. turneplan på www.folkekirkensskoletjeneste.dk). I København på Nationalmuseet

i august og september. (Du kan tilmelde dig til at få nærmere oplysninger på bagsiden).

- Et klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard

- Et tatoveringsark med Kierkegaard-citater

- Adgang til projektets interaktive hjemmeside, Det Virtuelle Museum, hvor eleverne kan arbejde

med kunstværker og begreber.

- Et læreroplæg med baggrundsstof og forslag til et konkret undervisningsforløb.

- Mulighed for deltagelse i forudgående lærerkursus om filosofi med børn og Kierkegaards begreber

på CFU, Titangade, onsdag den 28. august 9 - 16: Begrebsøvelser ved seminarielektor Dorete

Kallesøe og kropsligt fysiske dramaøvelser ved skuespiller Claus Damgaard. Kurset er gratis. Læreren

tilmelder selv på: www.ucc.dk/cfu

Tilmeldingsfrist 20.6. Kursusnr. 239008

Målgruppe: 7.-10. klasse

Fag: Dansk og kristendomskundskab

Lektioner: 20-25 lektioner.

Projektet kan beskæres

Periode: september - maj

Projektet er udviklet med økonomisk støtte fra Edith og Gotfred

Kirk Kristiansens Fond og fra Undervisningsministeriet.

Tilmelding på bagsiden


Nyt undervisningsprojekt

Hvordan lyder Biblen?

– et projekt om fortælling med reallyd og musik

Forestil dig to ører på rejse i Bibelens univers! De hører lidt

af hvert: en hvislende slange, smækkende havelåger, en

mand der bliver slået ned, en anden der bliver modtaget.

Ja, de oplever sågar, at der bliver spyttet på dem!

Den underfundige fortælling ”Man skal høre meget før ørene

falder af” er en del af dette projekt, hvor eleverne skal

arbejde med hørelse, lyde og lydfortællinger.

Projektet indledes med et besøg i en af de lokale kirker,

hvor eleverne skal forsøge at afkode to musikstykker, der

spilles fra orglet. Spørgsmålet er, om man kan afkode et

narrativt forløb i musik. Anden del af forløbet foregår på

skolen, hvor eleverne via særlige analysepapirer selv går

på opdagelse efter lyde i udvalgte bibeltekster fra Det nye

og Det gamle Testamente.

Undervejs i forløbet skal eleverne introduceres til fem klassiske

værker og begreber som reallyd og stemninger i musikken.

Afslutningsvis skal eleverne opbygge deres egne

lydfortællinger i computerprogrammet Audacity. De udvalgte

bibelfortællinger danner klangbund for deres lydfortællinger.

Projektet består af et kirkebesøg, et lærerkompendium med et forslag til undervisningsforløb,

en nøje instruktion til programmet Audacity samt en CD med lydfiler, der er tilpasset de fortællinger

eleverne skal genfortælle med lyd. Desuden afholdes et lærerkursus om projektet.

Da eleverne kommer til at arbejde meget med tekstanalyse og opbygningen af en fortælling,

er projektet et oplagt samarbejde mellem fagene kristendomskundskab og dansk. Det kræver

ikke forkundskaber i musikfaget at gennemføre projektet på skolen, men en musiklærer vil

kunne bygge yderligere til projektet.

Målgruppe: 5.- 6. kl.

Periode: september - februar

Tilmeldingsfrist: 1. september

Lærerkursus

21. august kl. 9-14, 2013 i Gentofte Kirke og Sognegård

Gennemføres afhængig af ønsker fra skoletjenesterne også i november 2013

Kursets formål er at forberede deltagerne til at undervise i projektet Hvordan lyder Bibelen?

Oplæg ved:

Professor Erik A. Nielsen - "Lyd i Bibelen"

Professor Inge Marstal - "Om musikken i projektet"

Desuden bliver deltagerne præsenteret for den orgelmusik, som eleverne også kommer til at

lytte til i den lokale kirke. Musikken spilles og introduceres af organist Mads Høck.

Den sidste del af kurset består i en gennemgang af computerprogrammet Audacity, som bruges

i projektet.

Alle deltagere på kurset får selv mulighed for at afprøve lydprogrammet.

Kort sagt vil kurset være en hurtig gennemgang af projekts forskellige faser, så man kommer

igennem det forløb, man skal gennemføre med sine elever.

Tilmeldingsfrist til dette lærerkursus: 25. juni !!!

Tilmelding på bagsiden


Påske

Byg et påsketableau, 2. - 3. klasse

Byg, modellér og farvelæg påskefortællingerne fra Palmesøndag til Påskedag. Lav en enkel

model af Jerusalem. Brug bl.a. genbrugsmaterialer.

Hæftet til påsketableauet indeholder baggrundsviden,

model-tegninger af Jerusalem på Jesu tid, personoversigter

og handlingsforløb med tilhørende bibeltekster.

Tableauet er tænkt til at udstilles på skolens bibliotek

eller i den lokale kirke hen over påskedagene. Kontakt

fx den lokale kirke og få en aftale om udstilling hen

over påskedagene.

Forvandlinger - puppe og grav 4. - 5. klasse

Kristendomskundskab, billedkunst og evt. natur/teknik. Periode: før påske 2014.

Projektets ide er den kristne opstandelse, som bredes ud i et forvandlingsperspektiv. Fx kan

opbygning, nedbrydning og genopbygning opleves året rundt i naturen. Der sættes fokus på

sommerfuglen, der undergår en fantastisk forvandling fra jordbundslarve til tilsyneladende

livløs puppe for til sidst at ende som en vidunderlig sommerfugl.

Det kreative udtryk tager afsæt i kunstneren Peter Holst Henckels sommerfuglebilleder fra

2003, som alle indeholder dobbeltheden smerte/lidelse og håb. Der er kopisider til eleverne,

bl.a. sommerfugleskabeloner, så eleverne kan arbejde med samme ide og udtrykke lidelse

og håb i samme billede.

Et lokalt kirkebesøg kan indgå i projektet, herunder udstilling af et kreativt udtryk. Projektet

tager endvidere afsæt i renæssancekvinden Marie Sibylla Merian, der opdagede sommerfuglens

forvandling fra larve til sommerfugl og efterfølgende beskrev processen i ord og billeder.

Til projektet hører et undervisningsoplæg med konkrete elevopgaver, billeder og kopisider.

Lån en billedkunstner en formiddag. Uge 14 i 2014 vil

et antal klasser kunne låne en kunstner til den kreative

afslutningsdel. Forudsætningen er booking af skolens billedkunstlokale

en hel formiddagen med brug af almindelige

materialer. Særlige materiale kommer med kunstneren.

Tilmeld på indstikket: 1) Få materialet og arbejd selv 2)

Søg om en workshop-formiddag med en kunstner.

Workshop med billedkunstner Malene Hartmann:

”Klassen får til opgave at udføre et fælles kunstværk,

der forholder sig til forvandling, lidelse og håb med

udgangspunkt i billedkunstner Peter Holst Henckels

Sommerfuglebilleder. Vi vil arbejde med maling, mønstre

og avisudklip, der sættes sammen til en stor (ca.

1,5 x 2 m) sommerfugl, som kan udsmykke klassen

eller en væg på skolen”.

Tilmelding på bagsiden

Bestilling på

bagsiden

Billede fra Lundtofte Skole


Bibelske fortællinger

Tegn Bibelens fortællinger

1. - 3. klasse

A4-hæfte til tegning på 20 sider i s/h

18 tema-sider fra NT og GT. Siderne har kun

overskrifter

2 felter på hver side til elevens tegninger

Temaerne er indskolingens væsentligste bibelske

fortællinger om: Skabelsen af verdens dele, Menneskets

skabelse og synd, Vandfloden, Babelstårnet,

Abraham og Sara, Jakob, Josef, Moses,

En konge, En profet, Jesu barndom, Jesu liv, Påskens

dage, Påskens personer, Himmelfart og

Pinse

Du kan bestille et gratis klassesæt

Bestilling på bagsiden

Hvad handler Bibelen om? 4. - 6. klasse

A4-hæfte til tegneserie mv. på 24 sider i s/h

18 tema-sider fra NT og GT, som giver oversigt over Bibelens væsentligste indhold,

personer og temaer, fortællinger og begivenheder

Hver side er et tema og er opdelt i fire felter med undertemaer, der skal tegnes,

symboliseres eller ultrakort beskrives

3 introsider om tegneserie-figurer (ansigtsudtryk og

kropsstillinger)

Til klasseundervisning eller CL-struktureret gruppeundervisning

Velegnet til et samarbejde mellem fagene kristendom og

billedkunst

Du kan bestille et gratis klassesæt

Temasiderne har 3 sværhedsgrader: L, M og S

Se eksempler på brug af materialet på følgende side >>

Introduktionshæfte med enkle tegneserie-teknikker medfølger:


”Hvad handler Bibelen om” til mellemtrinnet

18 temasider - Let, Mellem og Svær

L: Er simpelt refererende og er gengivelser af fortællinger som tegneserie, typisk fra GT

M: Har fokus på en begivenheds eller fortællings betydning, fx urhistorien

S: Handler om den abstrakte anvendelse af en bibeltekst, fx en lignelse eller et Jesusord i NT

Materialet kan således følge eleven gennem mellemtrinnet, hvor abstraktionsniveauet løftes gradvist

1 Urhistorien, det gode 2 Urhistorien, det onde 3 Abraham og Isak

4 Jakob 5 Josef 6 Moses

7 Konger 8 Profeter 9 Jesu livs begyndelser

10 Jesu undere 11 Jesu Bjergprædiken 12 Jesu lignelser

13 Jesus som lærer 14 Jesus som mester 15 Jesu venner

16 Jesu modstandere 17 Jesu liv mod slutningen 18 Jesu død og opstandelse


Religionernes Dag 2013

Heldagsforløb ”Om Søren Kierkegaard” torsdag den 5. september 2013, kl. 9.45 - 16.00 på

Vartov i Indre København i samarbejde med Københavns Universitet.

En del skoler i Kgs. Lyngby - Rudersdal har via skoletjenesten tilmeldt 1-2 lærere til kurset. Der

sættes navn på disse lærere i forsommeren 2013 på den enkelte skole.

Tilmelding til kurset for øvrige lærere på www.ucc.dk/cfu/ Deadline 21. juni !!!

Foredragenes titler: Kierkegaard i skolen, Hvem var Kierkegaard?, Kierkegaard

og hans samtid, Kierkegaard og Løgstrup, Kierkegaards virkning i

dag - bl.a. i litteraturen, Kierkegaard: Dannelse og identitetsdannelse

Kender du så meget til Kierkegaard, at du vil kunne undervise lidt i ham i de ældste elever eller

sætte nogle af hans væsentligste tanker og erkendelser i spil i klassen?

Du får i efteråret 2013 muligheden for at tilegne dig et elementært kendskab. Jeg - Poul Astrup

- vil gerne være din guide. Du skal bruge ca. 4 timer om ugen i 8 uger mellem sommerferien og

efterårsferien. Du får en mail i hver uge i de 8 uger. Du skal arbejde selvstændigt eller find en

kollega og arranger let 8 Kierkegaard-hygge– og læseaftener. I oversigt ser det således ud:

Du skal fornøje dig med følgende ...

Kursus i Kierkegaard

Selvstudium - 4 timer i 8 uger

Læse en Kierkegaard-intro for dummies på 10 sider

Se 9 små videoer á 8-10 minutter, læse 9 korte tekster/fortællinger og læse 9 ret svære

udpluk af originaltekster på ca. fire sider hver

Gå med på en guidet byvandring i det indre København en eftermiddag i september fra 15-

17 og se, hvor hvad skete i Kierkegaards liv. >>> se følgende side >>>

Se et par stream’ede foredrag af universitetsfolk optaget i Rundetårn i foråret 2013

Du får en E-bog på ca. 150 sider: En særdeles velskrevet genoptryk af Johannes Sløks

genoptryk af Kierkegaards Univers, kaldet den bedste intro til Kierkegaard. Den skal du

mod slutningen prøve at komme helskinnet igennem, og så er dit hjemmekursus slut

Du får adgang til en helt ny Ibook med alle materialer samlet. Ellers anvendes PC /Mac

Du får en mail hver uge med ugens program og du kan endvidere vælge at besvare de to forståelsesspørgsmål,

der ledsager hver af de ni videoer.

Hvorfor læse og forstå Kierkegaard

Du bliver en bedre dansk– og kristendomslærer

Du vil forstå mere af en eksistentialistisk tænkning, der også præger folkeskolen

Du kommer tæt på en verdensberømt dansker

Du møder Kierkegaards perspektiver på eksistens, værdier, etik og religion

Fyraftensmøde på din skole

Hvis flere lærere - mindst fem - på samme skole deltager i ”selvstudium”, tilbyder skoletjenesten

et fyraftensforedrag på skolen, fx på lærerværelset, over det gennemgående og centrale

begreb i Kierkegaards forfatterskab:

Lidenskab

Fyraftensmødet kan arrangeres mellem efterårsferien og jul. Foredraget er ved

cand.theol. Christian Tolstrup, Holte, tidl. ansat ved Søren Kierkegaard Forskningscentret

Tilmelding til selvstudium og fyraftensmøde på bagsiden


Byvandring i Kierkegaards fodspor

To eftermiddage i september 2013 er du velkommen på en byvandring i det indre København

og opleve vigtige steder i Kierkegaards liv. Vandringen er en del af forløbet i

selvstudiet i Kierkegaard, men enhver lærer er i øvrigt velkommen på turen. Guiden er

Poul Astrup og du kan vælge mellem følgende to tidspunkter:

Mandag den 9. september kl. 15—17

Tirsdag den 10. september kl. 15—17

Tilmelding på bagsiden

Mødested

Vi mødes på Café Norden ved Storkespringvandet på Gågaden mellem kl. 14.30 og

15.00, hvor vi først drikker en kop kaffe, og begynder vandringen kl. 15.00.

16 temaer til kristendomsfaget i 9. klasse

Oplæg til 16 temaer: Dvs. fire temaer til hvert af fagets fire hovedområder.

Hvert tema består af 5 A4-sider: Begrebsoversigt, tekster, billeder, perspektivering

og forståelsesopgave.

Desuden flere pensumtekster. Temaerne er pub-filer. Pensumtekster er i word.

Materialerne kan downloades på www.kirke-skole.dk/udskoling/9. kl./

årsplanlægning (scroll ned).

Materialet er lavet for at give nye lærere i faget overblik over fagets bredde. Nogle

temaer kan udelades, blot hvert hovedområde er tydeligt repræsenteret i pensum.

Hvad vil det sige at være et menneske? - Hvad er det gode liv?

Tro og viden - Gud og guder - Begyndelse og urhistorie

Lignelser og Guds Rige - Mirakler og påske

Evangeliernes Jesusfortælling - Bibelen. Historie og forkyndelse

Kirkehistorien og dens personer - Kirker og ritualer -

Trosbekendelser og kunst - Østreligioner - hinduisme og buddhisme

Ikke-kristen livstolkning: humanisme, sekularisering og ateisme - Islam

Værdier og religion - individ og samfund


Ideer til undervisning i salmer

Giv eleverne salmen visualiseret i en collagetegning

>>>

Download på www.kirke-skole.dk, undermenu

Bibelen og salmer/salmetegninger

Alle salmebogens melodier kan høres via:

www.dendanskesalmebogonline.dk

Temahæfter

Skoletjenesten kan tilbyde flere forskellige

temahæfter. Salmer sætter en faglig sag i

religiøst-poetisk perspektiv. Fx:

Skabelse (mellemtrin)

Sorg og glæde (mellemtrin)

Lyset (3.-6. klasse)

Gudsbilleder (mellemtrin)

Salmer af Ingemann (indskoling)

Fælles salmesang i kirken

Salmer

Alle kirker tager imod skolers henvendelse

om at lade børn opleve at synge sammen i

kirkens rum med orgelledsagelse

Bedst med flere klasser, gerne omkring

100 elever, så lydoplevelsen af fællessang

skabes. Salmerne skal være øvede på forhånd!

Kontakt din lokale kirke og/eller Poul Astrup 45 872 872

Et salmebesøg kan kombineres på forskellig måde:

Gennem et tema, hvor præsten forklarer og sætter temaet i relation til fx kirkerummet

Gennem løsning af elevopgaver, fx fokus på kirkerummets inventar, symboler og

arkitektur, eller på kirkegården og dens særlige symboler og traditioner. Brug gerne

smartphones og tag billeder i relation til temaet, der efterfølgende kan analyseres

og fremlægges i klassen

Gospelinspiration til salmesang (alle skolens 2. - 4. klasser)

Skoletjenesten tilbyder i disse år skolerne på skift et særligt tilbud sammen med gospelinstruktør

Lars Jochimsen og to andre musikere over fem ”Morgen– og aftensalmer”. Musiklæreren

og kristendoms– eller dansklæreren øver melodier ud fra en CD og finder solister, samt

nærlæser teksterne. Hver klasse finder med 1-2 solister til den fælles afslutning/workshop,

som holdes på skolen eller i kirken. Førstkommende workshops bliver i uge 39/2013.

Billeder fra Sjælsøskolen og Sorgenfri Kirke


Elevforedrag for 9. klasse

Foredragene har direkte relation til Fælles Mål

for 9. klasse i kristendomskundskab

Hvad vil det sige, at være et menneske?

- det grundlæggende spørgsmål i hovedemnet livsfilosofi -

Aftaleperiode: November (max. 10 foredrag)

Der anlægges livsfilosofiske og psykologiske perspektiver

Robot og menneske

Jord, form og livsånde og guddommelighed

At være et individ

Hjerte/følelse, fornuft og vilje

Ansvar, godhed, skyld, angst og mening

Ånd og frihed

Man kan blive syg af at være et menneske

Urhistorien i Bibelen

- Menneskesyn, Værdier og Verdensbillede -

Aftaleperiode: Februar (max. 10 foredrag)

Mytebegrebet og urhistorien

Myten om myten

Skabelsesberetningen

Det umiddelbare sanselige verdensbillede

Naturvidenskab (abstraktion)

Verdens godhed og ondskab

Menneskets særlige værdi

Sandhed som viden eller holdning

Mytefortælling og grundværdier

Foredragene holdes af Poul Astrup

Rent praktisk …

Foredragene tilbydes kun én gang pr skole. Skolen samler 9. klasserne til et fælles

foredrag

Opstilling med stolerækker samt skærm / projektor / PC

Eleverne medbringer papir og skriveredskab til notater mv.

Tidsrammen er en dobbeltlektion, dvs. ca. 2 * 35 minutters foredrag plus pause

Kalenderaftale om foredrag på telefon 45 872 872 til Poul Astrup


Undervisningsprojekter

Tro og tolerance

Mellemtrin

”Tro og tolerance” er et undervisningsprojekt til mellemtrinnet. Projektet blev udarbejdet til skoleåret

2011/12 og er fortsat et aktuelt undervisningstilbud med særligt henblik på FNs tiår for religiøs tolerence

(2011-2020). Materialet blev støttet af bl.a. undervisningsministeriet, Kirk-Christiansens fond

og lokalt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Projektet sætter fokus på forholdet mellem religion og kultur i et nutidigt og et historisk perspektiv

med Bibelens Paulus som gennemgående figur.

Projektet er lagt an som et tværfagligt samarbejde mellem fagene kristendomskundskab, dansk og

historie. Projektet tager afsæt i 3D computerspillet ”A Man with a Mission”, og herfra arbejder

eleverne videre dels med Paulus og hans historiske tid og dels med en række workshops, der fører

diskussionen om religion og kultur over i en nutidig sammenhæng.

Fra skoleåret 2013/14 er sitet overgået til EMU, og vil være fuldt tilgængeligt for alle uden brug af

kodeord på www.troogtolerance.dk

3D-Computerspillet ”A man with a mission”

Scrapbog med 8 temaer

4 workshops med problemstillinger, der kræver forståelse

og tolerance. Med faktabokse og udfordrende spørgsmål

Forslag til afslutning: Besøg en kirke og hør lidt om brugen

af Paulus’ breve, og skriv så selv et brev, der forsøger

at give råd til løsning af en religiøs konflikt mellem to

grupper

Lærervejledning

Luther, Gud og velfærdsstat

Udskoling

Et projekt for kristendom og historie, evt. samfundsfag.

Det særlige ved materialet er, at det indeholder et færdigt oplæg til et

rollespil, som kan afvikles hvor som helst. Spillet består af otte poster,

hvor eleverne skal løse opgaver og tage stilling ud fra den rolle, som

hver elevgruppe har. Klassen skal deles i fire grupper

(latinskoledrenge, lærlinge, borgerdøtre og novicer, der skal i kloster)

og hver gruppe hensættes til 1533 (tre år før reformationen gennemførtes

af kongen). De store byer var i en oprørslignende tilstand med

gadekampe og vandalisme. Hvad vil gruppen vælge?: Den nye oprørske

tro og holdning overfor pavekirken, eller at gå imod de nye lutherske

tanker og principper. Valget har store konsekvenser for samfundet

og for de øverste magthavere (konge og biskopper) og for almindelige mennesker, idet klostrene går

imod opløsning og konfiskation. Dermed rammes uddannelser og den sociale sikkerhed markant. -

Materialet indeholder desuden et fyldigt lærerhæfte med viden om renæssancen og reformationstiden.

Se traileren på smartphone eller Ipad >>>

Til hver post hører en QR-kode,

som eleverne åbner ved den enkelte post

Bestilling på bagsiden


Det perfekte menneske

Udskoling

Tema 1: Projekt smuk krop

Tema 2: Build-a-baby

Mål med forløbet:

At eleverne får faktuel viden omkring kosmetiske operationer og om status og fremtidsperspektiver

indenfor genmanipulation.

At sætte fokus på, hvordan en efterstræbelse efter den perfekte krop eller de perfekte

egenskaber lægger op til etiske overvejelser.

At eleverne får kendskab til nogle at de argumenter, der bruges i den etiske debat

omkring kosmetiske operationer og genmanipulation.

At eleverne tilegner sig nogle etiske begreber og kategorier, som de selvstændigt vil

kunne anvende i forhold til andre problematikker.

At elevernes bringes til at overveje, hvordan kristne etiske begreber og værdier kan

have betydning for vurderingen af forløbets to problematikker.

At eleverne udfordres til selv at tage stilling til de problematikker, som forløbet omhandler.

Der medfølger prøvespørgsmål

Lærerkursus 13/14

Ikke-kristne religioner

2 eftermiddage og et heldagskursus

Kurset er en fortsættelse af det årlige kursusforløb i et af kristendomsfagets fire hovedområder.

Dette er det fjerde hovedområde.

Kursusforløb: onsdag 5. marts 13.30-16.30 teori

onsdag 12. marts 8.00-16.30 heldagsekskursion i Kbh.

onsdag 19. marts 13.30-16.30 teori

Kurset udbydes og administreres af Læringshuset i Lyngby. Der er stadig ledige pladser.

Heldagsekskursionen bliver en gentagelse fra sept. 2011 og vil så vidt muligt indeholde

besøg i Buddhistisk Center på Svanemøllevej, hos Hare Krishna i Vanløse, i et islamisk

kulturcenter og i den jødiske synagoge i Krystalgade.

Årsplanlægning

Tilmelding på bagsiden

Få overblik og inspiration til årsplanlægningen af kristendomsundervisningen gennem skoleforløbet.

Du får et enkelt afsæt til at lave din egen planlægning, og du får forslag til konkrete årsplaner

til klassen og til forældrene: www.kirke-skole.dk; hovedmenu: ”Planlægning 1.-9.”


Kirkebesøg

På opdagelse i kirken

Indskoling, - bedst i 2. klasse

At forstå, hvad er kirke er, og hvorfor den er

indrettet som den er, og indeholder det, den gør

lærer børn bedst ved at opleve med alle sanser.

Kirkebygningen og kirkerummet skal opleves og

sanses.

Alle lokale kirker tager gerne imod skoleklasser på besøg på opdagelse i kirken.

Nogle kirker er nye, andre meget gamle og emmer af historie. Nogle har

tårne, hvor man må gå op og andre har kirkegårde liggende lige op ad kirken.

Bedst én eller højest to klasser ad gangen. Præst og organist medvirker.

Indholdet af besøget aftales mellem lærer og præst.

Kontakt den lokale kirkes kontor.

Eller kontakt Poul Astrup, skoletjeneste@gmail.com

Døden, Allehelgen, kirkegården

Indskoling, Mellemtrin og Udskoling

En aftale om et kirkebesøg over emnet døden sker ved

henvendelse til den lokale præst. Enkelte kirker tilbyder

kirkebesøg i ugerne omkring Allehelgens søndag (ca. 1. nov.)

Det er meget forskelligt, hvilke klassetrin og hvilke konkrete tilbud, den enkelte

sognepræst indgår samarbejde med skoleklasser om, idet samarbejdet angår

det særlige og følsomme emne døden.

I et kirkebesøg omkring døden kunne fx indgå:

Gennemgang af folkekirkens bisættelses– og begravelsesritual

Samtale med præsten om død og sorg. En del præster har særlig uddannelse ift. sorgsamtaler

Salmer ved begravelser

Symboler knyttet til døden og mindesteder

Hvad laver en bedemand?

Gåtur på kirkegården. Tag billeder af kirkens og gravstedernes symboler med smartphone

og arbejd med billederne på klassen

Du kan bestille tre forskellige materialer med tilknytning

til emnet døden:

”Den sidste have” to-delt til indskolingen og

mellemtrinnet (sorg, kirkegården og symboler)

”Den sidste have fås fra 1. februar 2014

”Halloween og Allehelgen” til mellemtrinnet

”Døden, en del af livet” (med flere perspektiver

på døden og grundig behandling af det kristne begravelsesritual,

samt også afsnit om ikke-kristne religioners

ritualer) til udskolingen.

Bestilling på bagsiden


Folkekirkens Skoletjeneste

Kongens Lyngby - Rudersdal

Oprettet i 2005 og drives af Kgs. Lyngby og Rudersdal provstier

Repræsentantskabet består af to menighedsrådsmedlemmer fra

hvert af de 13 sogne

Skoletjenesten ledes af et arbejdsudvalg på 8 personer bestående

af præster, menighedsrådsmedlemmer og folkekirkeligt

ansatte

Formand er provst Eigil Saxe, Kgs. Lyngby

Tilsynsførende er provst Grete Bøje, Rudersdal

Ansatte: Cand.pæd. Poul Astrup

Skoletjenesten arbejder på skolens præmisser og beskæftiger sig

alene med undervisning i relation til skolens undervisning og er

således ikke en del af kirkens forkyndende opgave.

Skoletjenesten ønsker at være en naturlig og kvalificerende samarbejdspartner

for skolens undervisning. Det sker ved anvendelse

af de lokale kirkers rum og inddragelse af præster og organister i

undervisningsforløb, ved kursusvirksomhed i samarbejde med

skoleforvaltninger, ved teater– og musikevents på skoler og i kirker,

ved foredragstilbud og ved at stille undervisningsmateriale til

rådighed for lærere via hjemmesider mv. Nærværende brochure

er et aktuelt udtryk for dette.

Kontakt Poul Astrup 45 872 872

Adresse Lundtofte Kierkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby

Mail skoletjeneste@gmail.com

Hjemmeside www.kirke-skole.dk

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester

Netværket udgiver landsdækkende projekter hvert andet år

2005 til H C Andersen-året: ”Ser du det store i det små?” til mellemtrinnet

2007: ”Kors for en hammer” med Sebastian-musicalen: ”Jernbyrd” til ml.trin.

2009 til Darwinåret: ”Tro og Viden” i fire niveauer fra indskoling til gymnasium

2011 til FNs Tolerance-årti fra 2011-2020: ”Tro og tolerance” til mellemtrinnet

2013 til Kierkegaard 200 års jubilæum: ”På kant med Kierkegaard”, udskolingen

2015 laves et lydprojekt for indskolingen

2017 laves et reformationsprojekt i anledning af 500-året for Luthers 95 teser

Hjemmesider

Kgs. Lyngby - Rudersdal www.kirke-skole.dk

Landsnetværkets hjemmeside www.folkekirkensskoletjeneste.dk

Temahjemmesider:

Til Kierkegaard-200-året i 2013 www.paakant.dk

Til FNs klimakonference i 2009 www.hvad-rager-det-mig.dk

Til FNs tolerence-årti 2011-2020 www.troogtolerance.dk

For gymnasiet www.ikierkegaardsfodspor.dk

www.livetsoprindelse.dk


Tilmelding og bestilling

Deadline lærerkurser

20.6 Kierkegaard ”Filosofi for børn” og ”Dramaworkshop”

Heldagskursus 28.8. Tilmelding til CFU. Se side 1

21.6 Kierkegaard, Religionernes dag

Heldagskursus 5.9. Tilmelding til CFU. Se side 6

25.6 Lyd i Bibelen, Regionsprojekt

Heldagskursus 21.8. Se side 2

Tilmelding bagest i denne brochure >>> send pr post

Eller send en mail til skoletjeneste@gmail.com

Deadline øvrige tilmeldinger og bestillinger

er

1. september

Udfyld bageste side, klip ud og send >>>

Eller send en mail til

skoletjeneste@gmail.com

Gratis

Som udgangspunkt er materialer og kurser

fra skoletjenesten gratis

Kun hvis der bestilles ualmindeligt mange materialer

kan en dækning af materialeudgifter komme på tale


……..... Klip ud og send ……………………………………………………..….

Tilmeldingsblanket

O

Kurser mv.

O Jeg har tilmeldt mig heldags-lærerkurset i Kierkegaard den 28.8 via CFU

O Jeg har tilmeldt mig heldags-kurset, Religionernes Dag, den 5.9 via CFU

O Jeg tilmelder mig hermed heldagskurset, ”Hvordan lyder Bibelen?”, den 21. august

O Jeg tilmelder mig hermed ”Selvstudium i Kierkegaard”. Husk korrekt mailadresse!

Jeg går med på Kierkegaard-byvandringen i det indre København følgende dag:

O mandag den 9. september O tirsdag den 10. september

O Jeg er ikke tilmeldt ”Selvstudium i Kierkegaard”, men jeg vil gerne med på

byvandringen ”i Kierkegaards fodspor” alligevel:

O mandag den 9. september O tirsdag den 10. september

O Jeg/vi (mindst 5 lærere) ønsker at arrangere et fyraftensmøde på vores skole mellem

efterårsferien og jul over emnet ”Lidenskab” set ud fra Kierkegaards begrebsverden

Undervisningsprojekter mv.

O Jeg tilmelder hermed min klasse til ”På kant med Kierkegaard”. Klasse _________

O Jeg tilmelder hermed min klasse til ”Hvordan lyder Bibelen?”. Klasse ________

O Jeg tilmelder hermed min klasse til ”Forvandlinger, Puppe/grav”. Klasse ________

O Jeg søger også om at få en billedkunstner med til det afsluttende kreative udtryk en

hel formiddag i uge 14 i 2014. (Begrænset antal klasser) Jeg har booked billedkunstlokalet

hele formiddagen, og følgende dage i løbet af ugen vil vi det kunne passe med

besøget af kunstneren:

O mandag O tirsdag O onsdag O torsdag O fredag (uge 14 i 2014)

31.3 1.4 2.4 3.4 4.4

O Jeg/vi vil gerne kontaktes med henblik på en fælles salmesang for årgan gen/trinnet i

en lokale kirke: Klassetrin _______ Antal klasser _______ (mindst 3)

O Jeg/vi vil gerne kontaktes med henblik på arrangement ”Gospelinspiration til salmer”

med Lars Jochimsen og band. Vi har ikke haft arrangementet på vores skole endnu,

og det vil passe fint i uge 39 med forberedelse i klasserne i ugerne op til.

O Jeg tilmelder hermed 9. klasser til foredraget : ”Hvad vil det sige at være et menneske?”,

november 2013.

Antal klasser ________ Ønske om dato _________ eller ___________

O Jeg tilmelder hermed 9. klasser til foredraget : ”Urhistorien i Bibelen”, februar 2014.

Antal klasser ________ Ønske om dato _________ eller ___________

>>>> vend >>>>


Deadline for tilmelding og bestilling er 1. september

O

Materialer

O Jeg bestiller hermed materialet ”Byg et påsketableau”. Klasse _______

O Jeg bestiller hermed et klassesæt af ”Tegn Bibelens fortællinger”. Klasse _______

O Jeg bestiller hermed et klassesæt af ”Hvad handler Bibelen om”. Klasse _______

O Jeg bestiller hermed materialerne til ”Luther, Gud og velfærdsstat”. Klasse ________

O Jeg bestiller hermed materialet ”Det perfekte menneske”. Klasse _________

O Jeg bestiller hermed materialet: ”Den sidste have”. Klasse _______ NB: efter 1.2.14

O Jeg bestiller hermed materialet: ”Halloween og Allehelgen”. Klasse _______

O Jeg bestiller hermed materialet: ”Døden - en del af livet”. Klasse _______

O Jeg vil gerne modtage en mail med oplysninger om kunstudstillingen på Nationalmuseet

med de fem værker til Kierkegaardprojektet: På kant med Kierkegaard

O Jeg tilmelder mig hermed lærerkurset 13/14: ”Ikke-kristne religioner” dagene 5.3

og 12.3 (heldagskursus, ekskursion) og 19.3, 2014. Min skole er indforstået dermed.

Materialer fra hjemmesiden

Du han finde adskillige andre gratis materialer på skoletjenestens lokale hjemmeside til

brug i undervisningen: billeder, elevmateriale med opgaver og powerpointserier.

www.kirke-skole.dk

Lærers navn __________________________________________

Lærers E-mail _________________________________________

Skole _______________ Lærers tlf./mobil ________________

Folkekirkens Skoletjeneste

Lundtofte Kirkevej 2

2800 Kgs. Lyngby

……..... Klip ud og send ……………………………………………………..….

More magazines by this user
Similar magazines