Året i uddannelsens tegn - Securitas

securitas.com

Året i uddannelsens tegn - Securitas

fokus

for medarbejderne i dansikring a/s

Året i uddannelsens tegn

År 2008 har været det første år, hvor vi

har haft så mange medarbejdere

gennem uddannelse – over 400 medarbejdere.

i år ser vi samtidig resultatet af,

at vi er blevet bedre til at fastholde vores

dygtige medarbejdere, samt bedre til at

tiltrække nye kompetente og dygtige

medarbejdere. i kraft af vores

Vi oplever endvidere en positiv udvikling

og større kundetilfredshed kva vores specialisering.

segmenteringen og specialiseringen

har sat os i stand til bedre at kunne

forstå kundernes behov, samt opnå en

større indsigt i kundernes forretning.

5. UdgaVe . VInTeR 2008

ledeR: Årets sidste fokUs er udkom- specialisering og fortsatte fokusering på I 2008 har vi bevæget os fra at levere

met. denne gang med omdrejnings- uddannelse og Hr vil vi med stor sand- standard løsninger til at levere kombinepunkt

i vores primære fokusområde synlighed opleve en endnu mindre perrede vidensbaserede sikkerhedsløsninger.

– UddanneLse.

sonaleomsætning, samt et endnu større Lad os sammen gøre hvad vi kan for, at

engagement og motivation fra vores

medarbejdere i 2009.

fortsætte denne positive udvikling i 2009.

jeg vil ønske alle en glædelig jul, samt et

lykkebringende nytår og på gensyn i 2009.

VIsIonen som

maRkedsledeR

Læs side 2

uddannelse gIVeR

seRIøsITeT TIl

sIkkeRhedsbRanchen

Læs side 10

god læselyst.

britt rifbjerg

redaktør

konflIkThåndTeRIng

I øjenhøjde

Læs side 12


Visionen som

maRkedsledeR

Vi ønsker at være den drivende

kraft i udviklingen af den

danske vagt- og sikker hedsindustri,

ved at flytte fokus fra

standardløsninger mod kombinerede

videnbaserede

løsninger.

Vi ønsker at være det naturlige

valg som sikkerhedsleverandør,

gennem unikke sikkerhedsløsninger

til udvalgte

kunder baseret på individuel

rådgivning og best pratice.

en ting er at formulere en vision –

noget helt andet er, at gennemføre den

i praksis. jeg vil derfor i dette indlæg,

som en afslutning på året, samle op på

nogle af de milepæle vi nåede i 2008

og ikke mindst, hvilke planlagte aktiviteter,

der findes for de kommende år.

den danske vagt- og

sikkerhedsindustri

i løbet af det seneste år har der været

et tæt samarbejde mellem Vaba (Vagt

og alarmbranchens arbejdsgivere),

sikkerhedsbranchen og VsL (Vagt- og

sikkerhedsfunktionærernes landssammenslutning)

med henblik på i fællesskab,

at arbejde for at øge kravene til

de virksomheder og personer, som

udøver vores erhverv. målet er klart – vi

ønsker at øge seriøsiteten og respekten

for vagt- og sikkerhedsbranchen.

der er igennem dette tætte samarbejde

etableret en positiv dialog med

justitsministeriet, som vi håber vil

resultere i øgede krav til såvel

selskaber, som ønsker vagtautorisation

som medarbejdere, der ønsker at bære

vagtkort i fremtiden.

Vidensbaserede løsninger

i 2008 har vi allerede set de første konkrete

eksempler på ”videns baserede

løsninger”. først på Århus Havn hos

aPm terminals og Cargo service og

efterfølgende på Coops centrallager i

albertslund. Her har vi som det første

vagtselskab i danmark, etableret et

lokalt kombineret vagt, brand- og redningsberedskab,

med et stort vidensindhold

i såvel det tekniske setup med

kombineret redningskøretøj og udstyr,

samt ikke mindst specialuddannede

medarbejdere. det er et fantastisk

eksempel på, hvad vi mener med

”kombinerede videnbaserede

løsninger”.

i 2008 har vi også konstateret en

kraftig stigning i antallet af rådgivningsopgaver,

som i stigende grad danner

grundlag for en samlet vagt- og

sikkerhedsløsning.

segmentering og specialisering

segmenteringen af vores kunder danner

grundlag for vores specialisering.

i 2008 så vi mange gode eksempler

på hvordan det lykkes at overføre viden

og ”best Practice” fra en kunde/opgave

til nye kunder og opgaver. Vi ser også

et stigende antal eksempler på, at det

lykkes os, at overføre gode eksempler

fra andre lande i securitas til danske

løsninger. mange af disse eksempler

kan ses på vores hjemmeside

www.dansikring.dk, som jeg håber

mange af jer har haft tid og lyst til at

besøge – den er et besøg værd.

af: brian riis nieLsen, adm. direktør

fremtidige krav til virksomheden

og medarbejderne

såvel udviklingen i sikkerhedsindustrien

som udviklingen i vores sikkerhedsløsninger

i forbindelse med

vores specialisering vil stille store krav

til os i relation til rekruttering og udvikling

af de mest kompetente medarbejdere

i vagt- og sikkerhedsbranchen.

det er derfor besluttet, at der i forbindelse

med ombygningen af hovedkontoret

i glostrup, bliver etableret et nyt

dansikring uddannelsesakademi, hvor

vi inden udgangen af 2009, vil være

klar med top moderne uddannelsesfaciliteter,

som skal danne ramme om de

fremtidige omfattende uddannelsesaktiviteter

i dansikring a/s. dette indenfor

såvel grundlæggende efteruddannelser,

specialiserede sikkerhedskurser,

lederuddannelser osv.

også i securitas koncernen vil der blive

etableret et ”security academy” som

vil kunne tilbyde supplerende uddannelser

og kurser til de nationale

uddannelser.

i løbet af 2009 vil der blive udarbejdet

et uddannelseskatalog, som skal gøre

det enkelt at få overblik over, hvilke

uddannelser og kurser, der vil blive

tilbudt i såvel dansikring som securitas

koncernen.

du og dine nærmeste ønskes alle en

glædelig jul, samt godt og udviklende

nytår. tusinde tak for indsatsen i 2008.

jeg ser frem til, sammen med jer, at

udvikle vores virksomhed mod

markedslederrollen!

2 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008

3


InTRaneTTeT

LUkkes ned

midLertidigt

af: britt rifbjerg,

kommUnikations & marketingCHef

som mange af jer nok ved har der

siden vi lancerede den nye hjemmeside

i maj været en del problemer med

vores intranet løsning. der har bl.a.

været problemer med login funktionen

og mange har ikke kunne logge sig på

(brugersystemet), der har været problemer

med downloading af dokumenter,

links, der henviste til hjemmesiden

og ikke intranettet osv.

det har ikke været muligt med den

nuværende leverandør at få løst ovenstående

problemer og det kan vi som

firma ikke leve med. Det tager vi nu

konsekvensen af og lukker systemet

ned midlertidigt. alle de informationer

og dokumenter, der i dag findes på

intranettet vil fremover være at finde

på portalen i Lotus notes. jeg er fuld

bevidst om, at ikke alle har adgang til

portalen. jeg beder derfor om jeres

hjælp i den kommende periode frem til

vi har implementeret en ny intranet

løsning, at få viderebragt div. informationer

og dokumenter rundt i organisationen.

Vi påbegynder derfor arbejdet

med en ny intranet løsning. nærmere

information herom senere.

for stadig at sikre et højt og informativt

kommunikationsniveau i dansikring

a/s er fokus i 2009 planlagt til at

udkomme kvartalsvis, og vi venter

dermed at gøre fokUs elektronisk.

fokus vil dog fremadrettet være at

finde i elektronisk bladformat fra vores

hjemmeside. Hjemmesiden vil endvidere,

for at imødekomme personaleklubbens

medlemmer, indeholde informationer

og dokumenter, liste med

links til div. medarbejderfordele, og

som noget nyt indeholde en

medarbejder sHoP, hvor medlemmer

kan handle tøj og merhandise til

fordelagtige priser.

skulle der opstå problemer med at

finde informationer, dokumenter, eller

andet skal i være velkommen til at henvende

jer til mig på britt.rifbjerg@dansikring.dk,

så skal jeg nok være behjælpelig

med at finde det I søger.

tiLLykke tiL aLLe deLtagere

PÅ gRundlæggende

ledeRuddannelse 2008

i marts 2008 påbegyndte endnu et

hold af supervisorer, driftsledere m.m.

på grundlæggende lederuddannelse på

CPH West, ishøj. torsdag d. 23

oktober kunne vi fejre afslutningen på

et velgennemført uddannelsesforløb

med flotte resultater fra alle deltagerne.

alle har ydet deres bedste under hele

I tilfældig rækkefølge: Ulrik Marcel Høhrmann, Jan Jelling Nielsen, Michael Vestergaard Thomsen, Claus

Thomsen, Brian Mikkelsen, Jan Kastberg, Hathal Khazal, Nicolai Uldall Juhl, Karsten Jensen, Klaus

Gottschalk Hansen, Per Jensen, Jesper Kragh Hansen, Kevin Bachau, Jesper Kristensen, Ibrahim Hejjo,

Rasmus Knak Nielsen, Christian Krog, Torben Krogh Jess, Dan Løndrup, Dennis Dean Solberg,

Maritine Timmermann,

ny mand

i kVaLitetsafdeLingen

af: jens aasted, kVaLitetsCHef

det er med stor glæde, jeg kan

meddele at søren kragh er udnævnt til

kvalitetschef i security services. søren

har været i gang siden 1. oktober og er

ansat på halv tid, og har i løbet af kort

tid sat sig ind i systematikken i kvalitetsstyringssystemet.

Han er allerede

gået i gang med at få lavet intern audit

på de sites, jeg ikke har været på

endnu.

tag godt imod ham, han er en god

mand. jeg glæder mig til at arbejde

sammen med ham i tiden fremover.

forløbet , samt fået flere gode værktøjer.

ikke mindst har alle fået et rigtigt godt

netværk mellem hinanden og på tværs

af vores organisationer. mobile og

services ønsker et stort tillykke til alle,

med en grundlæggende Lederuddannelse

som vi følger op med

endnu et hold i løbet af 2009.

dansikring a/s

Har nU eget

Iso 9001:2000

Certifikataf: jens aasted, kVaLitetsCHef

I 2007 blev den fælles ordning,

Dansikring A/S havde tilsluttet

sig via Sikkerheds branchen

underkendt. Vi stod sammen

med mange andre firmaer i

den situation, at hvis vi ville

være certificeret fremover, så

skulle vi have vores eget certifikat,

og det skulle vi være klar

med inden 1. oktober 2008.

for at lette overgangen fra det system

sikkerhedsbranchen havde opbygget,

gik jeg i gang med at opbygge en kvalitetshåndbog,

der ud over at indføre vores

egne tilpassede regler, ligeledes indeholdt

alle de dokumenter og skemaer,

man kunne få brug for i en driftsmands

hverdag. tanken var endvidere, at det

skulle være nemt, at få håndbogen frem

på skærmen, ikke noget med, at den var

gemt i en mappe et eller andet sted på

PCén.

Kvalitetshåndbogen findes også kun

elektronisk, så den bliver aldrig væk,

og den er altid i nyeste udgave.

kvalitetshåndbogen er indrettet sådan,

at man godt kan læse den fra ende til

anden, men man kan også bruge den

som et opslagsværk (Ved at klikke på

en overskrift i indekset forrest springer

man straks til den side, der vedrører

den søgte tekst). Hvis, der på siden er

nævnt et dokument, eller et skema, så

er den fremhævet med blåt, og klikker

man på den, så kommer dokumentet/

skemaet straks frem på skærmen, og

du kan arbejde i det.

Hele kvalitetshåndbogen er jeres, forstået

på den måde, at jeg ønsker, i

kommer med forslag til hvilke dokumenter/skemaer,

der mangler, og så

bliver de lagt ind, så de er nemme at få

fat på. På et tidspunkt – inden længe –

bliver det bestemt, at der udelukkende

må anvendes dokumenter/skemaer,

som forefindes i kvalitetshåndbogen.

Årsagen til ovenstående direktiv er, at

vi har fået krav om, at vi skal dokumentstyre

alle vore dokumenter.

rigtig mange har været på kursus

og stiftet bekendtskab med hvad

ISO 9001 er for noget, og hvis du har

behov for at få yderligere viden, så du

kan bruge kvalitetshåndbogen, så

henvend dig til mig, eller din chef.

ekstern audit udført

af Dansk Standard

i september 2008 havde vi så besøg

af Dansk Standard, der på grund af

dansikrings størrelse ville se 4 forskellige

lokationer, 3 i mobile og 1 i

services. Hos mobile blev det:

storkøbenhavn, odense & esbjerg,

og hos Services blev det Fields. Der var

2 forskellige auditorer. I øst var det

chefauditor Charlotte Hechmann og i

vest var det auditor nils rimer.

der blev stillet rigtig mange spørgsmål,

og da vi op til audit nærmest havde

stået på hovedet for at kigge i alle

kroge, om der skulle være noget vi

havde glemt, syntes vi, at vi var klædt

rigtig godt på til ”revisionen”. jeg vil her

benytte lejligheden til at takke ledere

og medarbejdere for den store indsats,

uden jeres engagement var det aldrig

lykkedes. det gik også rigtig godt, selv

om både jeg og også andre, tror jeg,

ind imellem oplevede at sidde i den

varme stol. men den 30. september

ca. kl. 19.00 sad vi ude i Fields og fik

en mundtlig rapport af Charlotte

Hechmann omkring forløbet – vi var

godkendt.

den 7. november kunne Charlotte

Hechmann så overrække dansikring

A/S deres første certifikat i eget regi til

adm. direktør, brian riis nielsen, stedfortrædende

direktør mobile services,

jens brandt, Hr manager monica

nelson, Hr Chef susanne Poulsenthisted,

regionschef mobile øst

michael Christiansen & kvalitetschef

jens aasted.

4 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008

5


fokus PoRTRæTTeT

TRIVsel, udVIklIng

og eT godT

aRbejdsmIljø

– er med tiL at fastHoLde Vore

VærdifULde medarbejdere!

HR Manager, Monica Nelson brænder for medarbejderne og alt hvad der

har med HR at gøre, når der skal opbygges en sund og attraktiv arbejdsplads.

Monica stortrives, når hun er en aktiv ”spiller” i en udviklingsproces,

hvor der flyttes grænser – og der, hvor det kan virke umuligt.

af: britt rifbjerg, kommUnikations- & marketingCHef

mange oplever måske kun Hr når de

ansættes eller når der skal indføres

medarbejderfordele og personale goder,

men Hr handler om meget mere. Hr

handler i høj grad om at øge medarbejdernes

”markedsværdi” gennem træning,

uddannelse og personlig kompetenceudvikling,

samt at bidrage positivt til et

godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne

trives og har det godt.

hR light – lederens hR-rolle

ofte bliver nyudnævnte ledere ladt i

stikken, når udnævnelserne sker på

grund af medarbejderens faglige dygtighed,

for det er ikke givet, at en

dygtig vagt, sælger eller bogholder

også forstår sig på personaleledelse,

-administration, planlægning af uddannelse

etc. Hr har her en vigtig rolle og

et stort ansvar. Hr skal sørge for, at

give lederne nogle operative kompetencer

og værktøjer til at vurdere og

udnytte medarbejdernes potentiale

bedre for arbejdspladsen, samt sørge

for, at alle udvikler sig og bliver dygtigere,

samt sikre, at alle tolker og efterlever

Hr politikker og guidelines ens.

det er ligeledes vigtigt, at man som

Hr-chef er en neutral person i organisationen,

der altid er tilgængelig for

både ledere og den enkelte

medarbejder.

- mit mål er, at skabe en bedre dialog

og forståelse mellem ledere og medarbejdere.

jeg arbejder med det jeg

kalder Hr-Light, dvs. uddannelse/coaching

af de enkelte ledere. tanken heri

er bl.a., at lederne på sigt selv skal

afholde sygefraværssamtalerne og

tage de ”svære” samtaler m.v. Hr Light

modellen er vigtig, for hvis ikke lederne

påtager sig Hr Light rollen og implementerer

disse Hr tiltag helt ud i organisationen,

så er det er ligegyldigt, hvor

mange ressourcer jeg bruger, så kan vi

ikke dygtiggøre organisationen og

ændre på noget.

argentinsk tango og en hurtig

ferrari

monica har også privat mange forskellige

interesser. Hun har bl.a. en stor

passion for argentinsk tango, som hun

har danset med sin mand i over 5 år.

argentinsk tango er både en alvorlig,

men også følsom dans. det unikke ved

denne dans er, at det her både kan

være manden og damen, der kan tage

styringen. dansen handler derfor om

kommunikation, og om at være lydhør

overfor hinanden. Der findes 8 grundtrin,

men over 3000 varianter, man

bliver derfor nok aldrig helt færdiguddannet.

en af monicas store drømme

er, at komme til buenos aries og

studere på tango universitetet.

monica har også en interesse for musik

og har tidligere spillet keyboard i et

orkester i 5 år. drømmebilen er en

ferrari, men som hun selv siger: ”den

må man jo nok bare drømme om”. Hun

kunne dog godt tænke sig engang at få

lov at køre et par omgange på monzabanen

i norditalien.

øget fokus på sygefravær

– et personalegode

i 2. halvår af 2008 blev der i security

services sat fokus på

sygefraværssamtaler - ikke fordi der

var en stigende sygefraværsprocent,

men som et led i personaleplejen for

medarbejderne. i starten blev det dog

ikke modtaget lige positivt alle steder.

nogle medarbejdere opfattede det, at

blive indkaldt til en sygefraværssamtale,

som en fyringssamtale og ikke

som tiltænkt, en omsorgssamtale.

- det er videnskabeligt bevist, at jo

længere man går hjemme i et sygdomsforløb,

jo sværere er det at

komme i gang igen. det er ud fra dette

udgangspunkt vi arbejder. Vi har heldigvis

haft succes med dette nye tiltag

og har fået vendt samtalerne til noget

positivt og gjort det til en del af vores

personalepleje. formålet er hver gang

at tilpasse handlingsplanen til den

enkelte syge medarbejder således, at

vi ikke mister medarbejderen. det vigtigste

er dog, at medarbejderne

oplever og føler, at vi kun vil dem det

bedste og ønsker at hjælpe dem ud af

et sygdomsforløb.

større integration af Vsl i

organisationen

en anden ting monica fremhæver som

en af prioriteterne i 2008 var en større

integration af VsL i organisationen.

Ved løbende at informere og inddrage

VsL i forskellige anliggender føler hun,

at der fra VsL’s side er kommet en

større tillid til dansikring samtidig med

at der er opnået en endnu bedre dialog

og større sparring partnerne imellem.

alle nye medarbejdere testes –

Rekruttering af rette profiler

i 2008 blev det nye rekrutteringsværktøj,

mPa test-system indført.

Personprofilanalysen har været et

yderst anvendeligt værktøj, der har

sikret et højt kvalitetsniveau i rekrutteringen

af alle nye medarbejdere. i

2009 udvides brugen af systemet,

således vi begynder at arbejde med

individuelle jobprofiler for hver enkelt

af vores kunder.

mPa test-systemet er ligeledes et

vigtigt ledelsesværktøj, som kan benyttes

til sammensætning og udvikling af

vagt-teams. - Visionen er, at vi skal

begynde at arbejde aktivt med dette i

2009. for at skabe et sundt arbejdsklima

og en positiv udviklingskultur er

det vigtigt, at vi arbejder med forståelsen

for, at vi ikke alle er ens. er vi bevidste

om hinandens stærke og svage

sider, kan vi supplere og være lydhør

overfor hinanden og derved styrke

teamet.

Fortsættes på næste side ...

6 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008

7


Fortsat fra forrige side ...

tanken er derfor, at alle medarbejdere

skal gennemgå testen. Pt. har ca. 10%

af vores afdelinger gennemgået typologitesten

(personprofil), resten følger i

2009 & 2010.

globalt hR samarbejde

det er ikke kun i danmark at man har et

stort fokus på Hr og uddannelse. i

securitas koncernen har man etableret

et globalt Hr samarbejde, hvor der er

deltagelse fra 24 forskellige lande, herunder

danmark. Her arbejdes der pt.

på 3 forskellige projekter – alle

omhandlende medarbejdernes udviklingsmuligheder

og trivsel.

forventninger til 2009

Pr. 1. januar 2009 sammenkøres Hr

funktionerne i dansikring a/s under

dialog og muligheder

indførelse af sygefraværssamtale og

andre ”kammeratlige” samtaler på

”borgen” er ikke mere ”døden”, men en

dialog om muligheder, og hvad kan vi/

du gøre for, at komme videre til alles

bedste. men selvfølgelig er der også

sager, hvor vi ikke kan komme videre

ad dialogens vej og vejene må skilles.

samarbejde på tværs

samarbejdet mellem segmenterne og

tillidsmanden er meget forskelligt,

nogle er helt oppe på en 8, andre på en

5 og en enkelt på en 2, hvoraf 10 er det

højeste, men for dem alle går det kun

ledelse af monica. dette for at samle

ressourcerne, samt skabe en større

ensartethed på Hr området i

dansikring a/s.

secuRITy seRVIces

set med fæLLestiLLidsrePræsentantens

øjne

De sidste par år er der kommet en ledelse med nye holdninger til dialog og samarbejde.

En ledelse, der kan se fordelen i at samarbejde med tillidsfolkene, et samarbejde,

der går ud på, at få et attraktivt fremsynet Dansikring, der kan tiltrække og

fastholde nye og gamle medarbejdere i et moderne firma.

af: HoLger møLLer, fæLLestiLLids rePræsentant, seCUrity serViCes

i 2009 står vi, i forhold til iso 9001

overfor et krav om indførsel af elektroniske

personalefiler, hvorfor vi vil fokusere

på implementering af et nyt Hr

system. Hertil kommer ligeledes et

tættere samarbejde med løn- og bogholderiafdelingen,

således at vi i fremtiden

undgår ”dobbeltarbejde” omkring

arkivering, oprettelser etc.

i 2009 vil vi ligeledes sætte fokus

på stresshåndtering og stressforebyggelse

for yderligere at sikre et godt og

sundt arbejdsmiljø, dog vil medarbejderudvikling

fortsat være i fokus!

fremad. det drejer sig om tillid, tillid

til hinanden, tillid tager tid. Den 22.

oktober blev Lars ritz og jeg inviteret

til ledermøde i dansikring, security

services. emnet var, hvad gør vi for at

fremme samarbejdet i dansikring på

alle niveauer. se det er nye tider. På

mødet kom en segmentchef med den

idé, at Lars og jeg skulle deltage på

nogle driftsledermøder for at få en

bedre dialog med mellemlederne.

Det blev vedtaget, og jeg er allerede

indbudt til det første.

som noget nyt er jeg nu med til at revidere

personalehåndbogen i et udvalg

bestående af monica nelson, susanne

Poulsen thisted, kenneth Larsen og jeg.

fakTa boks:

Familie: Gift med Per og sammen har de

børnene Sandra (19) , Christian (21) og

Samantha (17).

Bosat: Limhamn, Sverige

Opvokset: Nord for Helsingborg i en lille

landsby – Kattarp.

Fødselsdag: 11.09.1959

Tidligere beskæftigelse: 20 år i flybranchen.

De sidste 15 år som Cabin Crew Manager i

Malmø Aviation.

Kom til Dansikring A/S efter 4 år som

Manpowers Key Account repræsentant på

Nokia.

Ansat i Dansikring A/S: Siden d. 01.05.2007

Ynglings forfatter: Henning Mankell (krimi)

Bedste rejsemål: Barcelona

en sU-konference er på vej og er forhåbentlig

godt overstået når dette læses,

med vedtagelse af flere goder til medarbejderne,

så man kan fastholde medarbejderen.

er der noget der er dyrt, er

det en stor personaleomsætning, altså

udskiftning af personale, at folk søger

andre græsgange.

en ny tillidsmandaftale er kommet på

plads, den giver bedre arbejdsbetingelser

til tillidsfolkene, et hurra for den.

kære ledere og medarbejdere brug tillidsfolkene,

de vil gerne bruges” lidt”

mere for et bedre dansikring.

i ønskes alle en god jul og et godt nytår

af: jens brandt,

stedfortrædende direktør

mobiLe serViCes

et samLet stoLt og stærkt

HoLd i mobIle danmaRk

så er året ved at slutte og jeg vil

benytte chancen til at takke alle for

deres indsats her i 2008 – og jeg

glæder mig til at tage fat på 2009.

Året 2008 har budt på mange ændringer

og tiltag, men alle har været med

henblik på at gøre vores organisation

klar til fremtiden. Vi har overtaget 3

vagtselskaber og haft et ikke mindre

end fantastisk salg. Vi går ind i 2009

med fornyet optimisme og et mobile

team, som alle kan være stolte af og

endda også misundelige på.

et samlet mobile danmark

jeg kan mærke, fra at være et øst/vest

foretagende, er vi rykket sammen og

blevet ét samlet mobile. det er jeg

fantastisk stolt af. det er første step

på vejen til at få den gamle korpsånd

tilbage til det stolte gamle vægterfag,

hvis rødder, der går langt tilbage, og

nævnes på skrift første gang i 1294.

Vi laver mange af de samme ting som

dengang. det at være vægter er noget

specielt, ikke noget som alle bare kan

blive – og slet ikke i dansikring a/s.

fokus på uddannelse

Vi har fantastiske vægtere i både øst og

vest – det som vi skal er, at få det

bedste frem fra alle afdelinger, det skal

vi gøre med at vores egne uddannelser

baseret og udviklet ud fra vores mobile

ydelser og det bliver et af de vigtigste

punkter at få på plads i 2009.

fastholdelse af kunder

som nævnt tidligere har vi haft et fantastisk

salg. Vores dygtige sælgere og

driftsfolk har fået mange nye kunder i

hus, desværre har vi også mistet en del

– og for ikke, at vi skal miste så mange i

fremtiden har vi foretaget nogle organisatoriske

justeringer, samt indført

nogle systemmæssige hjælpemidler.

til at supportere driften i en tættere

kundekontakt har vi indført kundekonsulenter,

hvis vigtigste opgave er, at

støtte driften med at fastholde vores

kunder. kundekonsulenterne vil høre

under salgsafdelingen. samtidigt indfører

vi grs (guard reporting system),

så vi kan rapportere bedre til vores

kunder om hvilke uregelmæssigheder,

vi har konstateret på vores tilsyn. dette

grs system ligger også op til en egenkontrol

af eget arbejde, dvs. at vægteren

selv efter endt rondering gennemgår

sine stregkoder og har derved også

mulighed for at kommentere yderligere

overfor kunden.

Vi venter os meget af dette system –

både som vægterens bevis på udførslen

af arbejdet, men også en bedre rapportering

til kunden, da det er muligt at

sende differentierede mails til flere af

kundens medarbejdere. systemet vil

blive indført step by step og selvom vi

ønsker at kunne bruge alle de fantastiske

muligheder systemet tilbyder i dag,

må vi også være realistiske og tage det

lidt med ro og få lagt alle ting rigtigt på

plads inden vi kan udnytte alle

services.

elektronisk dispathing

i skrivende stund afprøves ligeledes et

nyt dispathing system til at modtage

alarmer med i vores vagtvogne. Vi forventer

os meget af dette system –

faktisk har et lignende system nedbragt

udrykningstiden for politiet i

Århus med ca. 20%. det vigtigste for

vores vedkommende er, at det skal

gøre det nemmere og hurtigere for

vores alarmpatruljer at benytte og

arbejde med.

sidst men ikke mindst vil jeg ønske alle

en glædelig jul og et godt nytår, sige

tak for jeres indsats – håber som altid at

møde rigtigt mange af jer, så vi kan få

en vægter snak. selvom jeg har været

med i mange år, skal jeg nok lade være

med at snakke alt for meget om 1200

tallet..!

glædelig jul og godt nytår til jer alle og

jeres kære, alt lykke og held i det nye år

og endnu engang tak for det gamle år.

8 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008

9


da nicolai startede på vagtuddannelsen

i august 2006, kom han fra et job

som sergent i forsvaret.

– jeg havde været ni år i forsvaret og

syntes, det var tid til at prøve noget

andet. gennem de sidste syv år havde

jeg samtidig været deltidsansat som

vagt hos dansikring a/s. jeg blev

ringet op af min afdelingschef, som

gerne ville tilbyde mig et job som

udryk nings leder i kolding. jeg havde

godt to års civiluddannelsesorlov med

fuld løn fra forsvaret, så han foreslog

uddannelsen til vagt. jeg kunne godt

lide jobbet som vagt og tænkte, at

denne uddannelse kunne give mig et

godt skridt på vejen.

stort udbytte af uddannelsen

– jeg må indrømme, at jeg var lidt

spændt på uddannelsen. det primære

for mig var at få et svendebrev mere,

for så fik jeg da brugt uddannelsesorloven

til noget fornuftigt, siger

31-årige nicolai, der tidligere er udlært

VVs– og energimontør. jeg havde jo

allerede en del erfaring som vagt og

regnede egentlig ikke med, at jeg ville

lære så meget, men det gjorde jeg!

Vagtuddannelsen er 2 årig, men nicolai

fik merit på det første halve år pga. sin

mangeårige erfaring som vagt.

mere kvalitetsbevidst

– jeg har fået større udbytte, end jeg

havde regnet med. det, der undervises

i på skolen er noget, der relaterer til virkeligheden

og det er vigtigt for teori og

praksis er jo tit to forskellige ting. jeg

har lært tingene ved at gøre tingene, og

på uddannelsen lærte jeg baggrunden

for tingene. det gør, at jeg ser tingene

på en lidt anden måde. jeg er blevet en

bedre vægter af, at have taget uddannelsen,

også selvom jeg havde 7 års

erfaring. jeg er blevet meget mere kvalitetsbevidst

i mit eget arbejde, når jeg

er ude.

I juni 2007 blev Nicolai Juhl uddannet

vagt fra Aarhus tekniske Skole, og

jobbet som udrykningsleder hos

Dansikring A/S var i hus. Et halvt år

efter blev han udnævnt til driftsleder

– og er igen blevet forfremmet med

ansvar for områderne Kolding,

Vejle og Horsens. I dag har Nicolai

selv ansvaret for en vagtelev, og er

med virkende til at øge niveauet

og dermed professionalisere

branchen.

UddanneLse giVer

seRIøsITeT tiL

sikkerHedsbranCHen

af: britt rifbjerg, kommUnikations- & marketingCHef

kaRIeRRe PoRTRæTTeT

selvdisciplin og

gennemslagskraft

– men når man snakker vagt, skal man

ikke lade sig afskrække, hvis man ikke

er dygtig bogligt. Uddannelsen er

bygget op i 3 moduler; rundering &

alarmpatrulje, fastvagt og servicevagt –

med vekselvirkning mellem teoriforløb

og praktik. det, det kræver mest, er

altså noget selvdisciplin, for du står

selv med problemerne derude. det

eneste du kan gøre er, at ringe til

nogen. du kan ikke bare lige kalde på

en, som kommer og viser dig, hvad du

skal gøre. du skal have en god portion

selvdisciplin og noget personlig

gennemslags kraft. det er nogen af de

vigtigste ting.

fagligt engelsk og dansk

en anden af de ting, nicolai fremhæver

som godt ved uddannelsen til vagt er

undervisningen i fag som engelsk og

dansk. – Hvis man har snøvlet sig lidt

igennem folkeskolen, så har man en

god mulighed for at få genopfrisket

nogle af de fag. det er en anden undervisningsform

på teknisk skole, og

lærerne er mere praktiske og det er

mere fagudtryk, der læres. nicolai fortæller,

at han ofte bruger engelsk i sit

job som vagt – f.eks. når han møder

lastbilchauffører ude hos kunder, eller

rengøringspersonale i en virksomhed.

Personlig udvikling

både fagligt og personligt har uddannelsen

givet nicolai et stort udbytte. –

jeg lærte en del om at være vagt, men

jeg tror, jeg lærte meget mere om mig

selv i den periode. jeg havde været ni

år i forsvaret på det tidspunkt og var

blevet lidt umotiveret generelt, og den

her uddannelse gav mig simpelthen et

spark i røven. så jeg tænkte: jeg skal

ikke kun være vægter, jeg skal videre

op ad i det her. så på den måde har det

udviklet mig meget.

driftsleder hos dansikring

da nicolai havde svendebrevet i

hånden, blev han ansat som

udryknings leder hos dansikring a/s i

kolding – og allerede et halvt år efter

blev han forfremmet til driftsleder for

Horsens og Vejle med ansvar for fem

mænd. fra 1. maj 08 overtog nicolai

desuden kolding, så han nu er driftsleder

for tre områder og 14 mænd.

en stor del af arbejdstiden går med at

lave regnskaber, fakturere regninger ud

til kunder, følge op på kunde henvendelser

og lave vagtplaner. Han kører

ind imellem også selv vagt, når der

f.eks. er sygdom blandt mandskabet.

Videreuddannelse

i foråret 2008 blev nicolai, af sin tidligere

afdelingsleder, opfordret til at

ansøge til den grundlæggende lederuddannelse.

med ønsket om, at

komme videre op i organisationen

ansøgte nicolai om optagelse.

Uddannelsen har været aktuel for

nicolai, og har givet ham redskaber

inden for bl.a. den menneskelige

psyke. Uddannelsen har dog været

meget teoretisk, og det er ikke rigtig

muligt at bruge den enkelte teori i hverdagen.

det nicolai har fået mest ud af

er i gruppearbejdet, når cases fra det

daglige arbejde blev debatteret. en af

de vigtigste ting Nicolai fik med fra

uddannelsen var div. kontakter rundt i

hele landet.

– Havde jeg ikke været på kurset havde

jeg ikke vidst, hvem jeg skulle ringe til.

nu bruger jeg mine kontakter til at få

hjælp fra de andre afdelinger til ekstravagter

o. lign. de relationer på tværs

har været det vigtigste på kurset.

Praktikforløbet kører videre

– jeg er stor tilhænger af den 2 årige

vagtuddannelse. jeg mener det er

vejen frem for at skabe en mere professionel

branche. Hvor meget løn kan du

forlange, når du kun har 3 ugers amU

kursus? Vil vi have mere i løn, skal vi

også være mere professionelle i branchen,

og derfor have mere uddannelse.

nicolai støtter derfor op om vagtuddannelsen

og har i dag ansvaret for en

elev. for nicolai er det vigtigt at

eleverne ikke kun oplæres i en enkelt

kreds, men kommer rundt i forskellige

kredse. det er vigtigt at uddannelsesforløbet

bliver alsidigt, at de får kendskab

til en masse forskellige kunder,

alarmsystemer, arbejdet på vagtcentralen,

adm. opgaver som fakturering og

runderingsbeskrivelser m.v.

– jeg ønsker at investere i eleven, det

er efter min mening den rigtige vej

frem. og kommer han så tilbage til

kolding efter endt uddannelse, har jeg

en dygtig mand, der kan det hele og så

kan han selv vælge hvad han vil

arbejde med.

– generelt vil jeg gerne opfordre til, at

vi skal investere mere i, at krydsuddannede

vores personale. det giver vores

medarbejdere bedre indsigt og større

forståelse for hinandens arbejde,

hvilket udmønter sig i større effektivitet

og kvalitet i arbejdet. det er det, jeg

prøver at gøre.

10 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008

11


”Jeg tænkte slet ikke på mig selv

som kunde undervejs, for vi blev lynhurtigt ét

team, hvor alle var i øjenhøjde. Uanset om det

var chefer, mellemledere eller kunder.”

konfLiktHÅndtering

I øjenhøjde

af: mikkeL stjernberg, seCUrity ConCePts

der var smil på læberne og højt humør,

da 20 af dansikrings medarbejdere og

kunder testede evnerne i konflikt­ og

stresshåndtering de sidste sommerdage

i august på et to-dages kursus i

fields.

anledningen var dansikring a/s’s

beslutning om at indlede et samarbejde

med kursusvirksomheden

security Concepts med henblik på

løbende efteruddannelse af alle

medarbejdere.

Netop konflikt­ og stresshåndtering af

høj kvalitet er grundlæggende for

dansikrings arbejde, og kurset udgør

derfor en meget væsentlig del af en

større strategisk satsning i dansikring.

det var derfor vigtigt for dansikring, at

underviserne havde både et højt kvalitetsniveau

og konkrete erfaringer at

dele ud af.

Politiets elite

det var heldigvis tilfældet. bag virksomheden

security Concepts står blandt

andet tre politifolk, der tilsammen har

årelange erfaringer i at tackle fysiske

konfliktsituationer på en venlig og kommunikerende

måde, så det smelter

naturligt sammen med den eventuelle

fysiske indsats. Hele konceptet bag

kurset bliver da også anvendt hver

eneste dag flere steder i politiet.

”det er svært for folk at forstå vores

arbejde, før man selv står i situationen,

og derfor var det en befrielse at være

på kursus hos nogle, der har prøvet det

hele selv og også det, der er værre.

kombinationen af det fysiske og det

kommunikative var meget gennemtænkt,”

lød feedbacken efter kurset.

Men effektiv konflikthåndtering var ikke

det eneste, deltagerne lærte på kurset.

stresshåndtering var en lige så væsentlig

del af det. For en konflikt starter som

bekendt altid inde i én selv. Derfor fik

deltagerne undervisning i simple stresshåndteringsteknikker,

der er testet

under ekstreme vilkår i politiets regi.

For eksempel kunsten at genfinde et

tabt fokus på få sekunder, eller evnen

til at opløse stressen i kroppen efter

konfliktsituationen.

”Jeg har flere gange haft svært ved at

geare ned efter arbejde, og det har

været hårdt for min familie, men jeg fik

nogle værktøjer, som jeg kan anvende

fremover, og det er jeg virkelig glad for.

jeg er sikker på, det vil hjælpe mig,”

sagde Nizar Atoui fra Dansikring A/S.

kunden har altid ret

en de medvirkende kunder, Christian

Carlsen fra steen & strøm, var ligeledes

begejstret for kurset. for ham

var det mest imponerende dog, at så

mange mennesker med så forskellige

baggrunde kunne blive rystet så hurtigt

sammen.

”jeg tænkte slet ikke på mig selv som

kunde undervejs, for vi blev lynhurtigt

ét team, hvor alle var i øjenhøjde.

Uanset om det var chefer, mellemledere

eller kunder”, sagde han.

det er nu dansikring a/s’s hensigt at

strukturere et samlet efteruddannelsesprogram

på baggrund af erfaringerne

fra testkurset.

12 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008

13


kUnderne InsPIReReR

Hinanden tiL at

ImPlemenTeRe

sikkerHedsberedskab

af: fokUsredaktionen

fokus blev en af årets første vinterdage

inviteret til en snak om manufacturing,

Logistics & maritime segementets nye

tiltag, de efterhånden velkendte

sikkerhedsberedskaber.

den 5. marts 2008 afholdte dansikring

a/s en temadag for udvalgte kunder på

Århus havn hvor dansikrings 1. sikkerhedsberedskab

hører hjemme.

sikkerhedsberedskabet på Århus havn

fik her muligheden for, at illustrere

deres overbevisende beredskab,

hvilket efterfølgende resulterede i en

målrettet dialog med CooP danmark

a/s om mulighederne for at optimere

deres daværende sikkerhedsløsning.

Pr. 1. september 2008 var dansikrings

2. sikkerhedsberedskab på CooP nu

en realitet. flere virksomheder på

sjælland har den seneste tid efterspurgt

en inspirationsdag af beredskabet

på CooP, hvilket klart indikerer, at

nedenstående ”added values” ved et

sikkerhedsberedskab er noteret øverst

på kundernes ønskeseddel:

• Reduceret risikoprofil

• Lavere forsikringspræmie

• minimering af skader

• Hurtig 1. hjælp til medarbejderne

– det handler om at synliggøre sikkerheden

i organisationen, og få de ansattes

fokus rettet mod safety. det er

derfor en meget bevidst handling, at vi

også anvender en i øjenfaldende uniformering,

der klart signalerer at

Dansikring A/S leverer sikkerhed,

omsorg og tryghed i hverdagen for

kunderne og deres medarbejdere. Vi er

jo virksomhedernes ambassadører ind-

og udadtil 24 timer i døgnet 365 dage

om året, udtaler Carsten andreasen,

segmentchef for manufacturing,

Logistics & maritime.

AEO certificering stiller større

krav til sikkerheden

Coop danmark a/s er netop blevet en

AEO certificeret virksomhed. Reglerne

om autoriserede økonomiske

operatører (aeo) er trådt i kraft 1.

januar 2008 og stiller skærpede krav

relateret til sikkerheden.

sikkerheds- og sikringskravene vedrører

kort fortalt adgang til virksomhedsområdet,

sikkerhed omkring lasteenheder,

varemodtagelse, fremstilling

og sikkerhedskrav til såvel medarbejdere

som leverandører. Coop danmark a/s

har desuden anslået at det koster 20

mio. kr. for hvert minut det brænder på

deres lagre i tab af varer, manglende

indtjening, samt øvrige omkostninger.

sikkerhedsberedskab på coop

en af de ting, der ligger ”top of mind”

for sikkerhedsberedskabet på Coop er

uddannelse og at udnytte samtlige

vagters spidskompetencer maksimalt.

teamet består af medarbejdere med

hver deres ekspertise indenfor portvagtfunktionen,

kameraovervågning,

visitering, rundering, farligt gods, sygepleje,

brandbekæmpelse, brug af hjertestarter,

ilt og puls-oximeter. alle er

desuden uddannet i first response.

– tilsammen kan vi alt i teamet, men

kun hvis vi formår at udnytte hinandens

erfaringer og ressourcer i dagligdagen

er vi effektive, udtaler Jesper Bo

Pedersen, som med sin baggrund som

funktionsuddannet brandmand, undervisning

og kommunikation pr. 1. september

2008 er tiltrådt som driftsleder

på Coop.

– for at imødekomme de stadig stigende

krav står vi stærkt sammen i

segmentet og de enkelte teams.

Vagterne er dybt afhængige af en stor

tillid til hinanden. Vi skal kunne stole

100% på hinanden, hvis vi står i en tilspidset

situation, tilføjer jesper som

efterfølgende uddyber grundstenen i

samarbejdet. nøgleordene i teamsamarbejdet

på Coop ridser mentaliteten i

et sikkerhedsberedskab op således:

• Tillid

• effektivitet, energi, evaluering,

• ansvarsfølelse, arbejdsglæde,

• makkerskab

nyt commandcenter på coop

første kvartal 2009 står desuden et

helt nyt 70 kvadratmeter stort

Command Center klar til brug.

Command Centeret kommer til at løfte

nye opgaver, som eksempelvis skærpet

adgangskontrol og kameraovervågning

af Coop odense. desuden etableres

nyt brandalarmeringsanlæg med

detaljerede oplysninger direkte til

Command Centeret.

etablering af

sikkerhedsberedskab

det er som nævnt 2. gang i dansikring

a/s’s historie, at der implementeres et

sikkerhedsberedskab hos en af vores

kunder, og udfordringerne er større

end man umiddelbart skulle tro.

dels ligger der et stort arbejde i, at

synlig gøre vagternes kompetencer

overfor virksomheden, men samtidig

skal der etableres et tæt samarbejde

med de lokale brandmyndigheder og

beredskabschefer.

– det er svært at sammenligne de

2 beredskaber vi nu har i segmentet.

Hver kunde er individuel og har forskellige

fokusområder. desuden kan der fra

myndighederne side være markant

forskel på håndteringen af

cooP danmaRk a/s

Coop danmark a/s er i dag landets

største detailhandelsvirksomhed og

driver kæderne kvickly xtra, kvickly,

superbrugsen, dagli’brugsen og

Lokalbrugsen, nettorvet samt datterselskaberne

Fakta A/S og Irma A/S.

hjælperøgdykkerordningerne, siger

Carsten som samtidig fremviser

arkitekt tegninger af det nye Command

Center på Coop, samt billeder af de

2 specialbyggede ERG køretøjer.

Carsten tilføjer dog, at der heldigvis

allerede nu er etableret et godt samarbejde

med de respektive parter i

vestegnens brandvæsen omkring

Coop, og forventer da også skulle yde

rådgivning horisontalt i dansikrings

segmenter efterhånden som sikkerhedsberedskaber

efterspørges andre

steder.

– der er vist ingen tvivl om hvad der

står på ønskesedlerne hos kunderne i

år, griner Carsten afslutningsvis og

ønsker læserne en god jul og godt

nytår.

Coop danmark a/s har sammen

med de selvstændige brugsforeninger

en årlig omsætning på cirka 40

milliarder kr. og 27.000 medarbejdere.

Coop danmark ejes af fdb,

som har 1,6 millioner medlemmer.

(kilde: www.coop.dk)

14 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008

15


ViL dU Være

med tiL at

besTemme?

Bliv SU repræsen tant på

Sjælland og vær med til at

sætte dagsordnen i Dansikring

af: Lars ritz, fæLLestiLLidsmand,

LARS.RItz@DANSIKRING.DK, tLF. 2338 6107

jeg er fællesrepræsentant i dansikring

a/s (mobile) og har været i dansikring

a/s i snart 11 år. de sidste 8 år har jeg

været tillidsmand, med fyn og jylland

som mit område. Pt. varetager jeg også

Sjælland, da det ikke er lykkes, at finde

en afløser for Preben t. Simonsen.

er der en der går med en lille tillidsmand

i maven og kunne tænke sig og

være med i et stærkt team, så kontakt

mig. du vil bl.a. skulle deltage i sU

møder, hvor den øverste ledelse også

deltager. du vil også komme med til

div. personalemøder m.m. du vil få alt

den opbakning du har brug for af os,

der har været her i længere tid.

endvidere vil fagforeningen sørge for,

at du kommer på 4 ugers grundkursus

for, at du bliver klædt på til opgaven.

Hvad kan du løbe ind i af spørgsmål;

Jeg kan ikke forstå min lønseddel, kan

de bare tage en time af min kreds, jeg

kan ikke forstå, at jeg skal arbejde i de

næste 4 weekender, og meget andet.

Hvad tilbyder Dansikring;

Du vil få en bærbar pc, og en tlf. som

du kan bruge frit til dit hverv som tillidsmand.

Jeg håber meget, at der er en

eller flere, der kunne tænke sig og stille

op, eller gerne vil høre mere om det, så er

i meget velkommen til at kontakte mig.

jeg vil også meget gerne opfordre jer

til, at melde jer ind i VsL, Vagt og

sikkerhedsfunktionærens fagforening,

da det er den der forhandler vores løn

og det er dem, der overtager en sag,

hvis vi ikke kan løse det lokalt. tro mig

det gør de og de gør det rigtig godt.

De har i år skaffet over 7 mill. kr tilbage

til deres medlemmer, fra div. vagtselskaber,

så tro mig, de er her for os!

succesen

foRTsæTTeR

– kan Vi gLædeLigt konstatere

af: kim sCHnabeLraUCH, formand dansikring-kLUbben

Dansikring Klubben er nu ved

at nå et antal på 170 medlemmer

her i skrivende stund

(primo november), hvilket jeg

syntes er en utrolig flot opbakning

og som jeg gerne vil sige

alle en stor tak for.

i juli måned trak vi lod om den store

feriegavecheck på kr. 10.000,- som gik

til Lars jahn, som er vægter i esbjergafdelingen

i mobile services.

Langt de fleste af medlemmerne har

nu tilsendt mig deres e-mailadresse og

får derigennem automatisk tilbud tilsendt

løbende. ønsker du ligeledes

dette, kan du sende mig din e-mailadresse

til dansikringklubben@dansikring.dk

sammen med dit navn og medlemsnummer

og du vil blive tilføjet

maillisten.

Jeg håber, at endnu flere har lyst til at

melde sig ind – for ved en indmeldelse

støtter du ikke kun dansikring-klubben,

men også i høj grad dig seLV, idet der

er rigtig mange penge at spare, jo mere

du bruger rabatordningerne, der følger

med et medlemskab. for nuværende

får du ved et medlemskab:

• medlemskort til metro

• medlemskort til Logbuy

konTakT

dansIkRIngklubben

Har du spørgsmål omkring klubben,

er du selvfølgelig velkommen til at

kontakte mig på enten dansikringklubben@dansikring.dk

eller på

tlf. nr. 4323 5230 / 2338 6030.

• medlemskort til Personaleklubben

• medarbejder internetshop

• deltagelse i lotteri om feriegavecheck

på kr. 10.000,-

• deltagelse i lotteri om julekurve

• Ekstra fordele ved firmaets

julefrokost

Vi vil stadig gerne belønne dig, hvis du

som medlem får en medarbejder indmeldt

i klubben. du vil, når vi har modtaget

indmeldelsesblanketten fra dig,

efterfølgende få tilsendt en pakke med

2 biografbilletter og 2 gufbilleter (værdi

kr. 210,-) som kan bruges i 40 biografer

i det meste af landet. dette så

længe billetter haves.

som tidligere nævnt, har direktionen i

dansikring a/s besluttet, at der skal

bruges lidt mere tid på klubarbejdet

således, at vi kan udvikle og udvide

klubben yderligere. jeg vil derfor stadig

forsøge at bruge ca. 20% af min

arbejdstid til dette. den tid svarer ca. til

én dag om ugen. det betyder ikke, at

fleksibiliteten til, hvis der er brug for

mig på anden måde i Hr-regi, eller i

min nye stilling som servicechef forsvinder,

men som udgangspunkt er

fredag ”klubdag”.

sluttelig vil jeg gerne på bestyrelsens

vegne ønske dig og din familie en rigtig

glædelig jul og et godt og lykkebringende

nytår.

jeg skal dog lige bemærke, at jeg

indtil først i februar vil være sygemeldt,

da jeg skal have udskiftet et

slidt hofte. indtil jeg vender tilbage,

kan du kontakte klubbens næstformand

martin stawitzki på 2338

6041, hvis du har spørgsmål.

saLget af

mobiLe ydeLser i

sTæRk fRemgang

af: aage sønCksen, saLgsCHef mobiLe

det hele starter i salget, derfor er det

meget glædeligt at vi har haft en stor

fremgang af kunder, samt vores

omsætning på nysalget er steget med

over 25% i kontraktporteføljen.

derfor har salget i mobile, været særdeles

tilfredsstillende i 2008. Vores

tilgang af kunder har været over en

bred del af markedet. der har været

pæn fremgang på servicevagt salget,

samt på dansikring 24, disse områder

er begge et kæmpe vækstområde i

mobile. Patruljevagt salget har også

haft en flot fremgang, og vores kommunevagt

udvikler sig rigtigt. 1. januar

2009 opstarter vi nyborg kommune

med vores kommunevagtløsning.

dette koncept er ligeledes et af vores

store vækstområder i mobile.

Vi har også haft stor succes med salget

til kædekunder, samt til store virksomheder

f.eks. har Henrik kuno Hviid

landet en stor ordre hos forex, og

flemming richter har landet mange

pæne ordre på Vestas.

Udfordringen i 2009 for mobile, vil

være at fastholde vores salg til nye

kunder, og i særdeleshed udvikle og

fastholde kunderne. derfor målretter vi

vores sælgere til, ud over at finde nye

kunder, også at skulle udvikle vores

bestående kunder, med udvidelse af

sikkerhedsydelser, i samarbejde med

vores driftsafdelinger.

Udfordringerne vil være følgende:

1. fastholdelse af kunderne

2. Udvikling af bestående kunder

3. salg til nye kunder.

4. Udvikling, samt salg af koncepter

til segmenterede brancher

City Patrol konceptet har været ét af Mobiles store vækstområder i 2008, hvilket også afspejles i den pæne

fremgang i salget.

salg til bestående kunder

dansikrings vigtigste aktiv er vores

kunder, ikke bare når kontrakten er

indgået, men i særdeleshed herefter,

derfor skal der aftales løbende terminer

for opfølgningsmøder, hvor vi tager

aktion for at udvikle kunden. i stedet

for kunden tager aktion og afvikler

dansikring.

samtlige nyopstartede kunder får et

velkomstbrev, samt tildelt en kontaktperson,

der er ansvarlig for udførslen/

kvaliteten. inden for de første 4 uger

skal kunden have et besøg, fra salg/

drift for at sikre at aftalen opfylder

kundens forventninger.

Ved alle opsigelser går der en kopi til

salget, med det formål at annullere

opsigelsen, eller nedsætte vederlaget,

eller evt. sælge en kombiløsning ind.

da behovet for sikkerhed i danmark er

stigende, er det et spørgsmål om at få

sat ovennævnte i system, samt at give

vores kunder en værdi, der gør os fortjent

til at det er dansikring mobile, der

skal servicere/levere sikkerheden

fremover.

udvikling af nye koncepter

for at matche fremtidige sikkerhedsbehov

udvikler vi løbende nye koncepter.

Udviklingen inden for tekniske

hjælpemidler som video, gPs og grs

gør, at vores vagtydelser, der leveres i

højere og højere grad kombineres med

tekniske hjælpemidler, samt giver en

såvel optimal økonomisk som optimal

driftsmæssig løsning for kunden.

16 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008

17


Team ”public” udvider igen..!

det er med stor glæde at vi ønsker

supervisor Thomas sejersen Århus

Universitet tillykke. Han er nemlig blevet

far til en dejlig datter den 27. juni 2008.

Vi ønsker alt vel for del lille familie og

glæder os til at byde familiens yngste

velkommen som sikkerhedsreceptionist

i år 2028.

- michael Bisling

Årets Fisketur med Skjold

Den 28.august 2008

Så gjorde vi det igen!! Mobile Services, Security Services og

Den Faglige Klub. Med godt samarbejde og dialog fik vi iscenesat,

med vejrgudernes hjælp, en fantastisk tur for 14 friske Dansikrings

vagter. Vejret var i top, men der var meget strøm i Øresund denne

dag og dette havde stor indflydelse på fangsten denne dag.

Vi startede dagen med 1min. stilhed. Det var første gang “Disko

Kurt” alias Kurt Rasmussen ikke var med efter sin død. Kurt har

ellers været med på alle ture siden deres opstart.

Der gik 2 timer inden den første fisk kom på krogen, 10 cm var

den. Resten af dagen gik ligeså dårlig med hensyn til fangst af fisk.

Kun ti fisk blev der fanget den dag. Lige før konkurrencen sluttede

fangede Michael Dehn den største torsk på 4,5 kg. Dansikring

havde sponseret 3 flotte gavekort, 10 trøstepræmier og båden. Den

faglige klub gav morgenmad, frokost og drikkevarer. Så jeg skal

sige fra dem der var med, gid flere ville deltage på sådan en tur, det

er en tur, der gavner sammenholdet i Dansikring. Der er ”høj og

lav” med, man lærer hinanden at kende på en anden måde end fra

arbejdet. Så meld jer til næste tur, når den kommer.

En tak til Jens Brandt og Kenneth Larsen for samarbejdet, dem der

var med på turen glæder sig til næste år.

Venlig hilsen

HolgerMøller

Den Faglige klub i Dansikring

Troels måløe, fra public &

energy segmentet, blev far

for anden gang den 15. august.

denne gang blev det en pige.

Vi ønsker tillykke til begge

forældre.

Jørgen ”Gamle” Christensen, Mobile

i Kolding havde d. 1. November 10 års

jubilæum. Vi siger tusind tak for de

10 år, samtidig håber vi at du snupper

10 år mere. Du ønskes et stort tillykke!

Mobile afdeling

Fyn og Syd-Sønderjylland

morten jørgensen,

afd. chef Fyn og Kolding

blev far til endnu en

dreng i oktober.

mobile ønsker morten og

familie et stort tillykke!

I KReds 0973 Vejle/HoRseNs

eR lARs ”lIlleBRoR” jeNseN

oG HANs KæResTe RIKKe

Ble Ve T GIFT d. 19 sep. 2008.

moBIle, KoldING øNsKeR

TIllyKKe TIl de NyGIFTe!

HjælpsomHed:

Her kommer lige en lille sjov & sandfærdig historie fra Fyn.

Karsten e. jensen får en lørdag en besynderlig opringning fra en

af vores runderingskunder på Fyn. Henvendelsen drejer sig ikke

om noget vedrørende runderingen på kundes adresse i odense

og kunden lyder meget stresset & presset.

det viser sig at kunden står ved et rådhus på Nordfyn for at

skulle give sin datter bort, men Borgmesteren er ikke dukket op.

Kunden har hvileløst gået rundt og revet sig selv i håret af

uråd om hvad han skulle gøre, familien havde inviteret gæster

til fest efter vielsen.

pludselig ser kunden et dansikring skilt i vinduet og desperat

kontakter han, hans kontaktperson ved dansikring A/s Karsten e.

jensen for assistance. Karsten e. jensen tager mod opgaven og

fortæller kunden at han vil Ringe tilbage med nærmere. Karsten e.

jensen starter sin computer op og går på nettet for at se om

han den vej kan finde et privat telefonnummer til Borgmesteren.

det lykkedes Karsten e. jensen at få kontakt til Borgmesteren og

informeret ham om at der er et brudepar der står og venter på at

blive viet på hans Rådhuset. Noget overraskes og med garanti

fortumlet lover borgmesteren at være fremme inden for ca.

15 min. denne melding ringer Karsten e. jensen til kunden og

informere ham om.

som lovet ankommer Borgmester efter ca. 15 min. i jakkesæt,

og med bare fødder i træsko : 0)

men han får viet brudeparret. Tro mig når jeg skriver at vi

i dag har en kunde der ikke kan få andre ud over sin mund

end dANsIKRING.

Afdelingschef morten jørgensen

Hurtig og kompetent førstehjælp

Af: Mikkel Berg, Afdelingschef Mobile Services

Den 28. august er dagsvognen i Aarhus, vidne til et trafikuheld i morgentrafikken på

Randersvej i Aarhus C. En ung mand på motorcykel og uden styrthjelm, kører over

for rødt og bliver torpederet af en bil. Andy Hildebrandt yder meget kompetent og

hurtigt førstehjælp til føreren af motercyklen, indtil ambulance og politi ankommer til

ulykkestedet. Det viser sig senere at den 18-årige mand som blev livsfarligt kvæstet

ved ulykken, havde stjålet motorcyklen. Der var efterfølgende stor ros til vores vægter

fra både ambulancefolk og politi.

Sten WeSSel fra

Vagt centralen fyldte

60 år d. 25 September.

mobile ønSker tillykke

med den runde dag!

Har du noget på hjertet,

som du synes skal på

opslagstavlen i næste

nummer af FOKUS,

så send det på mail til

fokus@dansikring.dk

Husk at sende dine

indlæg i god tid!

18 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008 dansikring • fokus #5 • Vinter 2008

19


driftsleder i bruuns galleri, niels

andersen (i midten) og driftsleder i

frederiksbergcentret, michael saha

(i billedet til højre) er aktivt deltagende

på konflikt­ & stresshåndteringskurset

afholdt tidligere på året for shopping

Centre & Varehuse segmentet.

Fotograf: Mikkel Stjernberg

fokus udgives 4 gange årligt.

Redaktør:

Britt Rifbjerg

kontakt:

fokus@dansikring.dk

oplag:

1000 stk.

Grafisk layout:

AdPartners.dk

RIgTIg glædelIg jul

og eT lykkebRIngende

nyTåR

Pas godt på jer selv

og hinanden

More magazines by this user
Similar magazines