Udgivet af Avlerforeningen af Danske Spiseløg Nr.1 - april 2011 - 57 ...

mindanskegartner.dk

Udgivet af Avlerforeningen af Danske Spiseløg Nr.1 - april 2011 - 57 ...

Udgivet af Avlerforeningen af Danske Spiseløg Nr.1 - april 2011 - 57. årgang

DANSK LØGAVL


”Hvis kvaliteten ikke er der,

har vi ingen berettigelse!”

Med 225 hektar løg er Gyldensteen

en af de største løgproducenter

i Nordeuropa. Konkurrencen

er hård, og da man

opererer på verdensmarkedet

med til tider meget lave priser,

er der fokus på at optimere

produktionen af løg og driften

af pakkeriet.

TEKST OG FOTO:

STIG F. NIELSEN

GARTNERIRÅDGIVNINGEN

SFN@VFL.DK

Årets portræt i Dansk Løgavl har

endnu ikke vundet prisen som

Årets Løgavler, men er til gengæld

den største løgproducent

i Danmark - ja måske endog i

Nordeuropa - med i alt 225 hektar

løg. Der er tale om godset Gyldensteen,

som ligger på Nordfyn

øst for Bogense.

Der bliver budt velkommen i

direktørkontoret, et ”glasbur” på

første sal i produktionsbygningerne.

Kontoret indeholder et total

ryddeligt skrivebord og et bord

med fire stole. De tre af væggene

udgøres af glas: Den ene side

vender ud mod parkerings- og

gårdspladsen, den anden ud mod

kontoret, hvor der arbejder to

kontorassistenter, og den tredje

vender ud mod pakkehallen.

- Jeg står nu ikke og holder øje

med medarbejderne dernede, griner

direktør Torben Balling Lund,

men det gode udsyn har alligevel

givet ham et overblik, som viste,

at nogle af arbejdsgangene dernede

ikke var hensigtsmæssige.

Godt på vej

Torben Balling Lund, der har suppleret

sin agronomuddannelse

med en HD Afsætning, startede

på Gyldensteen den 1. november

2008 som direktør og sælger. Da

Thorkild Brunn Jensen efter en

lang årrække på Gyldensteen

valgte at stoppe, benyttede lens-

12

DIREKTØR TORBEN BALLING LUND.

greve Frants E. Bernstorff-Gyldensteen

lejligheden til at overveje

strukturen og organisationen i

virksomheden. Konklusionen blev,

at han trak sig fra den daglige

ledelse og ansatte Torben Balling

Lund til at varetage den daglige

ledelse og salget.

Det blev en meget stor udfordring

og mundfuld for den nye direktør

at starte på. Finanskrisen var

netop lige begyndt, og der lå løg

overalt på virksomheden på grund

af en meget stor høst. Problemet

var, at mange andre avlere i Danmark

og ude i Europa også havde

høstet store udbytter med deraf

følgende lave priser. Den største

udfordring var, at virksomhedens

nye pakkeri fra 2006 ikke fungerede

efter hensigten, hvorfor pakkeomkostningerne

var alt for høje.

Projektet med at bygge en ny hal

og pakkeri i 2006 var blevet ramt


af flere uheld: En leverandør af

en robot, der ikke fungerede, gik

fallit, og der var flere andre ting,

der ikke virkede helt, som de

skulle. Torben gik derfor straks i

gang med at optimere på driften i

pakkeriet: Der blev flyttet rundt på

nogle ting og ændret på arbejdsgange,

så de blev mere optimale.

I dag kører pakkeriet, som det

skal, med stor kapacitet og

fleksibilitet med hensyn til størrelsessortering,

kvalitet og valg af

emballagetyper og –størrelser.

- Vores mål er at have Danmarks

laveste pakkepris på løg, fastslår

Torben Balling Lund. – Og vi er

godt på vej!

PAKKERIET – Målet for Gyldensteen

er at have Danmarks laveste

pakkepris på løg. Derfor er driften

i pakkeriet optimeret blandt andet

ved brug af en robot til at pakke

og stable kasser med løg i net.

Håndarbejde stadig vigtigt

I sorterrummet, hvor der dagligt

ruller mellem 50 og 60 ton løg

forbi, sidder fire damer og sorterer

dårlige løg fra.

- Det er virksomhedens vigtigste

job, understreger Torben Balling

Lund. – Hvis ikke løgsorteringen

bliver gjort godt nok, kan det

sætte Gyldensteen i dårligt lys.

Lydniveauet i rummet er tåleligt,

og luften holdes ren ved hjælp af

tre luftvaskere.

I den store sorteringshal er der tre

linjer: En til storkasser, en til bigbags

og en der fører frem til seks

råvaresiloer. Selve valsestørrelsessortereren

har stor kapacitet

og kan sortere med fem millimeter

intervaller.

I pakkehallen, hvor der bare er to

til tre ansatte, er der fem linjer, en

robot til stakning af kasser samt

en palleteringsmaskine. Ved pakning

af løg med premium kvalitet

bliver der indsat en ekstra håndsortering,

lige inden løgene falder

ned i vægtene.

- Vi pakker den kvalitet, kunderne

vil have, understreger direktøren.

Afdelingen med indtag af løg

herunder aftopning er af ældre

dato og står foran en fornyelse.

Torben Balling Lund håber, at der

ved lejlighed kan gøres lidt ved

udleveringsrummet, hvorfra vognmændene

afhenter de færdigpakkede

produkter.

Erfaren producent

Gyldensteen har dyrket løg siden

1971, hvor de startede op med 40

hektar, et areal der gennem årene

er vokset til 225 hektar. Årsagen,

til at Gyldensteen gik ind i løgproduktion,

var ønsket om at finde

nogle mere lønsomme afgrøder

end de traditionelle kornafgrøder,

men også at man ønskede at

fastholde medarbejderne i vinterhalvåret.

Sortering af løg var

en mulighed for en meningsfuld

beskæftigelse samtidig med, at

løgene var en højværdiafgrøde.

Gennem årene er der kommet

flere højværdiafgrøder til, hvoraf

nogle er forsvundet igen. I dag

byder sortimentet udover løg -

herunder bundtløg - på knold- og

bladselleri, porrer, græskar og

æbler, mens en afgrøde som

broccoli har været inde, men p.t.

er ude igen.

- For mig gælder det om at optimere

driften, forklarer Torben Balling

Lund, der skal prøve at skrue

aktiviteterne rigtigt sammen, så

de harmonerer.

Porrerne bliver lønvasket og –

pakket ved naboen, Steen og

Anders Hansen, og produktionen

af den koldpressede æblemost er

også outsourcet.

- Æblemost er nu ikke noget, vi

bliver fede af, smiler Torben Balling

Lund. – Men det er en god

historie.

Storytelling

En af årsagerne til Gyldensteens

succes er en historie, som ingen

andre producenter kan levere:

En greve, 13. generation på et

slot og omgivelserne med skove

og det inddæmmede areal ned til

Kattegat - og så ikke mindst deres

kvalitet.

- Hvis kvaliteten ikke er der, så

har vi ingen berettigelse som

firma, erkender Torben Balling

Lund. - Kvalitet og kvalitetsstyring

gennemsyrer hele den måde, vi

arbejder og tænker på.

Definitionen på kvalitet er ifølge

direktøren: Bedre end de andre!

For løgene vil det for det første

sige at levere den størrelse

og kvalitet, kunden har bestilt.

Derudover kommer en ensartet

størrelse og en fin gylden farve

uden pletter. Sidstnævnte kan

variere fra år til år afhængig af

vejrforholdene. Udfordringen i

sæsonen 2010/11 er forholdsvis

tyndskallede løg, hvilket gælder

alle løgproducenter.

For at kontrollere og fastholde

kvaliteten bliver der hver uge foretaget

en nærmere undersøgelse

af stikprøver på partier, som er

leveret i løbet af ugen.

Udover egne løg bliver der indkøbt

løg primært fra faste samarbejdspartnere

i virksomhedens

store netværk. 25 til 30 procent af

produktionen inklusiv de indkøbte

løg går til eksport.

”Pakken” Gyldensteen

Blandt virksomhedens største

kunder er Dansk Supermarked og

Rema 1000, førstnævnte gennem

15 - 20 år og sidstnævnte i 10 -

11 år.

- Det fortæller noget om, at vi har

været dygtige til at knytte tætte

relationer, fortæller Torben Mal-

13


ling Lund. – Kunderne kigger

på hele ”pakken” Gyldensteen:

Leveringssikkerhed, kvalitet, tillid

og troværdighed.

Løg er et basisprodukt, så kunderne

gider ikke at have nogen

form for vrøvl og besvær: Løgene

skal bare være der, og de skal

være i orden!

Gyldensteen pakker og leverer tre

typer produkter: Discount, standard

og en premium kvalitet.

Blandt sidstnævnte er Dansk

Supermarkeds nye høj kvalitets

produktserie Min Danske Gartner,

der erstatter det gamle brand

Torvegrønt. Gyldensteen leverer

både gule og røde løg samt porrer

til det nye brand.

En anden god historie er levering

af brødrug til Dansk Supermarked,

der ved siden af Brattingsborgbrødserien

også bager et

Gyldensteen fuldkornsrugbrød

baseret på korn herfra.

Personalet i centrum

Godset er en af de største arbejdspladser

i området omkring

Bogense, og man har et ønske

om at have ansat så mange

lokale medarbejdere som muligt.

Mange af medarbejderne har

været ansat i rigtig mange år, og

om et par år kan en af dem fejre

40 års jubilæum.

- Vi viser respekt for medarbejderne,

tager hensyn til dem og

prøver at involvere dem, forklarer

Torben Balling Lund, som selv

gør meget ud af at komme til at

snakke med dem dagligt.

Hver mandag får medarbejderne

nyhedsbrevet Mandags Nyt, som

bliver skrevet på skift af de ledende

medarbejdere, og der beskriver,

hvad der er sket og skal

ske på virksomheden. I frokoststuen

er der en stor opslagstavle,

hvor de ansatte kan følge med i

pakkeriets nøgletal. Samme sted

sidder en oversigt over indkomne

reklamationer samt en seddel

med forslag til, hvordan man i

fremtiden kan undgå en lignende

reklamation. Målet er, at der maksimalt

kommer 0,4 procent rekla

14

PREMIUM KVALITET - Gyldensteen leverer gule og røde løg til Dansk

Super-markeds nye brand Min Danske Gartner. På de gule løg er det

forvalter Morten Kjærgaard, som pryder forsiden, mens traktorfører

Jakob Fink er blikfanget på rødløgene.

mationer. I nogle kvartaler ligger

man noget under, i andre ligger

man lidt over. Udover de skriftlige

informationer bliver der afholdt

kvartalsmøder.

Konkurrerer på et verdensmarked

Når man ser på tallene for de

gennemsnitlige nettoudbytter,

er de ikke imponerende, hvilket

kan være en af ulemperne ved at

være storproducent. Med store

arealer er det ikke altid muligt at

få sået, sprøjtet og kørt løg ind

på de helt optimale tidspunkter.

Ejendommes jorder er til den lette

side, og for at kunne holde et

sædskifte på fem år, er de nødt til

at supplere ved at forpagte jord,

hvor det ikke altid er muligt at

vande. Målet for direktøren er dog

klart: Gennemsnits nettoudbyttet

skal op på 40 ton per hektar.

- Vi har potentiale til at udvikle vores

dyrkning til et højere udbytte,

mener Torben Balling Lund.

– Men højere udbytter gør det

ikke alene. Lagerforholdene skal

også være gode, og det har vi.

80 procent af løgene ligger i kasser,

mens de sidste 20 procent

ligger i planlagre. I kølelageret,

også kaldet Skatkammeret, er

der plads til 2.700 ton løg, som

dækker produktionen fra marts til

sankt-hans.

- Vi har fokus på at optimere i

de enkelte led, forklarer Torben

Balling Lund. – Konkurrencen er

hård, og vi opererer på verdensmarkedet

uden støttefunktioner.

Derfor er det vigtigt, at vores stykomkostninger

kan matche dem i

Tyskland og Holland, ellers har vi

ingen berettigelse.


FA K TA

Gyldensteen

Gyldensteen blev omtalt for første gang i begyndelsen af 1400-tallet under navnet Enggaard. I 1640 blev

nuværende firefløjede hovedbygning opført. Gyldensteen ejes og drives i dag af lensgreve Frants E.

Bernstorff-Gyldensteen, HD-R, MBA.

En del af arealet er et 583 hektar stort inddæmmet strand- og lagumeområde, som stammer tilbage fra

1871. Der er netop indgået aftale om, at en del af området sælges til Aage V. Jensens fonde som en del

af et naturgenopretningsprojekt.

Virksomheden Gyldensteen Grønt producerer skrællede løg til industri og catering.

Areal:

2.030 ha, heraf 399 ha skov og 236 ha eng, strand og veje.

Markplan 2011:

Afgrøder Areal, Areal, ha ha

Korn

Korn

441

441

Vinterraps 150

Vinterraps 150

Majs (vildtager) 5

Græsfrø Majs (vildtager) 148 5

Vedvarende Græsfrø græs 101 148

Brak Vedvarende græs 20 101

Løg 225

Brak 20

Æbler 15

Porrer

Løg

15

225

Knoldselleri Æbler 13 15

Bladselleri Porrer 6

15

Græskar Knoldselleri 6

13

I alt 1.368

Bladselleri 6

Græskar 6

I alt 1.368

Ansatte:

35 faste + 15 ekstra i sæsonen.

Afsætning:

Egen afsætning med Dansk Supermarked og Rema 1000 som de største kunder. Derudover eksporteres

25-30 pct. af løgene. Løgene står for 60 procent af virksomhedens omsætning.

Certificeringer:

ISO 9001, GlobalGAP og PEFC (bæredygtigt skovbrug).

Læs mere på www.gyldensteen.dk.

ApS

E-mail: admin@bk-pack.dk

www.bk-pack.dk

Emballagenet

Netsække med og uden snøre

Netsække med banderole

Netsække i ruller

Sygarn

Lukketråd

til ethvert formål.......

Etiketter, mærkninger

Jordløse Møllevej 27 DK-5683 Haarby

Tlf.: 64 73 12 59 Fax: 64 73 15 79

KVALITETSNET

Kontakt os og

få et tilbud

15

Similar magazines