Holbæk - By og Land

byogland.livebook.dk

Holbæk - By og Land

By & Land

Slotscentret bliver

cirkusejer for én dag

Har købt Cirkus

Mascot til søndag den

3. juni at give to gratis

forestillinger på

»markedspladsen« i

Andelslandsbyen

Nyvang

AF PER SKOV JENSEN

psj@nordvest.dk

HOLBÆK: Butikkerne i

Slotscentret i Holbæk har

taget beslutning om at blive

cirkusejer for én dag. - Vi

drøftede flere forskellige

løsninger til at markere indgangen

til sommeren. Og så

bød muligheden sig for at invitere

til cirkus. Den chance

kunne vi ikke lade gå fra os,

siger varehuschef Mikael

Lindegaard Kristiansen, der

er formand for centerforeningen.

Derfor kan butikkerne i

Slotscentret fra i dag forære

540 cirkusbilletter væk. - Vi

har købt to forestillinger, og

det bliver søndag den 3.

juni, hvor Cirkus Mascot

stiller det store to-mastede

telt op på »markedspladsen«

i Andelslandsbyen

Nyvang, fortæller centerfor-

manden, glad for, at Nyvang

var med på idéen og tilbød

cirkus at slå lejr på pladsen

bag Faurbjerg Smedie, hvor

Cirkus Benneweis i slutningen

af august også skal

ligge. - Pladsen på 100 gange

100 meter har alle de faciliteter,

et cirkus har brug for -

vand, el og afløb og et areal

hegnet ind som hestefold. Vi

elsker masser af liv herude,

og et cirkus er altid velkomment,

siger Lotte Lumholt,

informationschef i »landsbyen«,

som flot følger op på

Slotscentrets to gratis-forestillinger.

- Billetten til Cirkus

Mascot gælder samtidig

som indgangsbillet til Nyvang

og gælder i princippet

hele dagen. Ergo er det alle

tiders mulighed for at gøre

dagen til en rigtig familieudflugt,

siger Kvicklys varehuschef

og oplyser, at

billetterne uddeles efter

først-til-mølle princippet.

Sadolin, Spar Nord og

Kvickly har hver fået 100

billetter. Slotscentrets

øvrige butikker har fordelt

de resterende billetter mellem

sig. - Det gælder om at

være fremme i skoene, for

jeg er ikke i tvivl om, at der

kun går en dag eller to. Så er

samtlige 540 billetter revet

væk, siger Mikael Lindegaard

Kristiansen.

Familiecirkus

Cirkus Mascot har kørt de

danske landeveje tynde i

snart en snes år. Det er ægteparret

Marianne og Jess Deleuran,

der står bag. Parret

har alle dage være cirkusinteresserede

og tog derfor

en beslutning om at gå cir-

- din by og din egn

Midtuge

nordvestnyt.dk/byogland Tirsdag den 22. maj 2012 • Uge 21 • 47. årgang

Forårsfestival i Nyvang med et

væld af gode tilbud iboderne

Læs side 8

DØGNVAGT

www.elteam4300.dk

Veterankøretøjer på farten

første lørdag i næste måned

Læs side 14

FOTO: MIK

Tre lokale foreninger gået

sammen om adventureløb

Læs side 18

22-årige Daniel Deleuran mestrer

hver en muskel i sin krop og

optræder bl.a. med dette håndstandsnummer.

Har du lavet regnestykket?

Se mere på www.spks.dk

Din opsparing

+/- Efterløn

+ Vores rådgivning

Din ønsketilværelse

som pensionist!

Kontakt os for et

uforpligtende møde!

FOTO: JAIMIE TRUEBLOOD

Stor friluftsgudstjeneste foran

Sølyst ved Skarresø 2. pinsedag

Læs side 22

www.centerholbaek.dk

Varehuschef Mikael Lindegaard Kristiansenog informationschef Lotte

Lumholt med Mascot-plakaten foran markedspladsen, hvor cirkus

skal ligge. Foto: Per Skov Jensen

NY SEAT Mii FRA KUN

79.900

kusvejen i 1994. De første år

kørte Mascot kun rundt i det

jyske, men de senere år er

både Fyn og Sjælland blevet

besøgt.

Ægteparret Deleuran og

deres to sønner, Daniel og

Andreas, har numre i den

næsten halvanden time

lange forestilling, der og

byder på internationale artister.

Mascot har nemlig

hyret et par alsidige udenlandske

artistfamilier.

KR.

SEAT.DK

SEAT Mii fås fra 79.900 kr. ekskl. lev.omk. kr. 3.680. Brændstoføkonomi:

22,2 - 24,4 km/l, 96-105 g. C0 2/km ved blandet kørsel (direktiv 80/1268 EØF).

Energimærke Den viste model kan være med ekstraudstyr.

HOLBÆK: Bilbyen 1, Tlf: 5943 2000 smc-biler.dk


2 Tirsdag den 22. maj 2012

Friluftsgudstjeneste

Friluftsg u udstjeneste

ved Sølyst i Jy Jyderup derup

2.

ppinsedag

inse

d dag kl. 11

HORNFISK

1 stk.................15.-

3 stk. ...............40.-

HORNFISK-

FILETER

1 stk. ...............20.-

3 stk.................50.-

RØDSPÆTTER

»ÅRETS PINSEFISK«

4 stk. mellem .....50.-

4 stk. store ........80.-

RØDSPÆTTE-

FILETER

10 stk...............55.-

6 stk. mellem .....55.-

BUNDTÅL

1 bundt .............70.-

3 bundter ........180.-

ÅL Mellem/store

1/2 kg ............160.-

ÅBNINGSTIDER

Mandag-onsdag ....... lukket

Torsdag-Fredag...9.00 -18.00

Lørdag............. 8.00-14.00

TILBUDDENE GÆLDER UGE 21

Gendarmergården • Holbæk Butikscenter • 59 44 23 66

Find opskrifter, hvor ugens tilbud indgår, på www.pedersfisk.dk

Annoncer 88 88 43 10

Ahlgade 1C, 4300 Holbæk

Tlf. 8888 4300 · Fax 5944 2810

A/S Medieselskabet Nordvestsjælland

www.nordvestnyt.dk

■ ANNONCER

Telefon.................................................................. 88 88 43 10

Email: ann.bl@nordvest.dk

■ ÅBNINGSTIDER

Mandag-fredag ..............................................kl. 8.00-16.00

■ ANNONCE INDLEVERINGSTIDER

Tekstannoncer: .......................................... Fredag kl. 10.00

Rubrikannoncer: ........................................ Fredag kl. 16.00

■ ANNONCEMATERIALE

Færdige annoncer: Sendes som PDF-filer

med integrerede skrifter

■ REDAKTION

Telefon ...................................................................88 88 43 36

Telefax ....................................................................59 43 89 98

E-mail: red.bl@nordvest.dk

■ SALGSAFDELING OG REDAKTION

Anne Kent

Mediekonsulent

ak@nordvest.dk

Tlf. 8888 4331

Mobil: 6035 4331

Martin Rasmussen

Onlinesælger

mra@nordvest.dk

Tlf. 8888 4232

Mobil: 6043 4532

Sparekassen

Sjælland får

flot

skudsmål

Kendt bankekspert

roser to regionale

sparekasser

Torben Nielsen

Mediekonsulent

tn@nordvest.dk

Tlf. 8888 4337

Mobil: 6035 4337

Per Skov Jensen

Redaktør

red.bl@nordvest.dk

Tlf. 8888 4336

Mobil: 6035 4336

AF PER SKOV JENSEN

psj@nordvest.dk

HOLBÆK: Sparekassen

Sjælland med hovedsæde i

Holbæk fik i sidste uge

flotte ord med på vejen af

en kendt bankekspert. Det

var cand.oecon. og tidligere

Jesper Jensen

Mediekonsulent

jje@nordvest.dk

Tlf. 8888 4335

Mobil: 6035 4335

Peter Madsen

Annoncesalgschef

Tlf. 88 88 43 90

pm@nordvest.dk

Mobil: 6035 4390

direktør i flere danske banker,

Jørn Astrup Hansen,

der udpegede den Holbækbaserede

sparekasse og

Sparekassen Kronjylland

til at være blandt finanskrisens

få vindere ved at have

vundet store markedsandele

under krisen.

I Jyllands-Postens erhvervstillæg

onsdag i sidste

uge oplyses det, at de to

sparekasser fra at være

mindre spillere i det danske

banklandskab nu er

lblandt de største pengeinstitutter

i Danmark. Spare-

Problemer med hørelsen?

Høreapparater uden egenbetaling,

via det offentlige tilskud

Tæt ved bus og tog

Ring og bestil tid til en

GRATIS høreprøve

og uforpligtende

rådgivning

Ole Haagensen

Mediekonsulent

oh@nordvest.dk

Tlf. 8888 4332

Mobil: 6035 4332

Mogens Flyvholm

Ansvarshavende

Redaktør

Tlf. 88 88 43 50

mf@nordvest.dk

Ingen

tids-

bestilling!


Åbningstider:

Mandag-torsdag ...............kl. 9.00 -17.00

Fredag .................................kl. 9.00 -18.00

Lørdag ................................kl. 9.00 -13.00

Midtsjællands HøreCenter

Jernbanevej 14 - Tølløse - 64 65 01 61

Roskilde HøreCenter

Stationscentret 4 - Roskilde - 46 32 46 54

Lars Petersson er ikke afvisende over for nye opkøb.

Foto: Per Skov Jensen

kassen Sjælland er således

landets 10. største pengeinstitut.

Fremrykningen på listen

over større pengeinstitutter

skete primært i fjor, da sparekassen

overtog Max

Bank. Det betød, at udlånsbogen

voksede med næsten

et halvt hundrede procent.

Selv om de to sparekasser

ikke tjente de store

penge i fjor, så er Jørn

Astrup Hansen ikke i tvivl

Vi har en vigtig

meddelelse til dig

og din Peugeot

Service 5+

1.298 kr.

Garanteret max. pris

Peugeot Holbæk

Vejlebo & Winther ApS

Mellemvang 1 - Holbæk

Tlf. 88 88 67 00

www.peugeot.dk/holbaek

■ REDAKTION INDLEVERING

Sidste frist for indlevering af redaktionelle

indlæg m.m. er torsdag kl. 12.00.

Alle indlæg, pressemeddelelser m.m.

bør sendes via e-mail.

Trykning/omtale kan af pladsmæssige

grunde aldrig garanteres, selv om fristen

er overholdt.

■ DISTRIBUTION

Udebliver By og Land

Ring tlf. 88 88 43 43

Udebliver reklamer:

Kontakt Forbruger-Kontakt

Tlf. 58 50 22 82

■ ANSVAR FOR TRYKFEJL

By og Land påtager sig intet ansvar for

trykfejl, som er opstået på grund af dårlige

og ulæselige manuskripter samt hørefejl

ved indtelefonerede annoncer.

Uopfordret materiale der ønskes retur,

vedlægges i frankeret svarkuvert.

om, at de er blandt krisens

få vindere. - Det er to veldrevne

sparekasser, som

begge gik ind i uvejret med

en betydelig egenkapital.

Det har gjort, at de har klaret

sig fornuftigt gennem

krisen, og at de er blandt

de bedst konsoliderede i

sektoren, siger Jørn Astrup

Hansen til JP.

Begge sparekasser er

vokset markant de seneste

par år. Sparekassen Sjælland

var således begyndt at

rykke ind i det nordsjællandske

og havde også placeret

sig med en filial på

Amager, da overtagelsen af

Max Bank blev aktuel. Til

JP’s erhvervstillæg antyder

ordførende direktør Lars

Petersson, at han og sparekassen

er åben for nye

opkøb. - Vores vigtigste opgave

i 2012 er at integrere

de nye filialer, men vi vil

ikke være skræmte over

det, hvis der skulle ske

noget mere. Vi har en stærk

organisation, så det vil vi

godt kunne håndtere, siger

han til erhvervstillægget.

Sparekassen har tæt ved

110.000 kunder, godt 400

ansatte og 27 filialer.

■ ANSVARLIG UDGIVELSE

Mogens Flyvholm, ansvarshavende.

Tryk: Trykkeriet Nordvestsjælland

cvr.nr. 56609628.

■ OPLAG

Kontrolleret nettooplag ifølge

Dansk Oplagskontrol

1/7 2008-30/6 2009: 35.043.

Heri ikke medregnet 2.490 ekspl. pr. nr. uddelt

i sommermdr. 7 gange i kontrolperioden samt

134 ekspl. pr. nr. udleveret til fremlæggelse

i supermarkeder, kiosker m.v.

Anvendelse af udklip

eller erhvervsmæssig

affotografering af

annoncer fra By & Land

er ikke tilladt.

Medlem af De Lokale Ugeaviser

Danmarks eneste landsdækkende

salgs- og service-organisation med

mere end 230 medlemmer


Tirsdag den 22. maj 2012

BACARDI ELLER 1-ENKELT

Vælg mellem Bacardi hvid rom,

Grand Mélon, Apple, Razz, Black,

Limón, Gold og de nye Oakheart

samt Dragon Berry, og 1-Enkelt

bitter. 70 cl. Literpris 142,79

Frit valg

9995 1 FLASKE

SPAR 20 00 -41 00

HARDYS CREST

Cabernet/Shiraz/Merlot rødvin,

Chardonnay/Sauvignon

Blanc hvidvin eller ny rosé,

South Eastern Australia. AUSTRALSK VINKUP

Flere varianter. 75 cl.

Literpris 46,67 Frit valg

1 FLASKE

35,-

SPAR 43 95

STOR HEL KYLLING

Fersk dansk kylling

Salmonellafri.

Kg-pris 27,23

2995 1100 G

Knarren

fra Nibe

3 x 50 cl.

Literpris 33,30

+ pant

4995 3 FLASKER

Halfn’ Half

fra Bryghuset

i Svaneke

3 x 50 cl.

Literpris 33,30

+ pant

4995 3 FLASKER

LANGT UNDER

HALV

PRIS

Tilbudene gælder fra mandag den 21. maj til og med lørdag den 26. maj

Forbehold for tekst- og billedfejl samt udsolgte varer

ROSSO FUOCO

Puglia, Italien

1 x 75 cl.

Literpris 79,93

3 x 75 cl.

Literpris 57,33

6 x 75 cl.

Literpris 44,22

Rosso Fuoco er fremstillet

på druerne Negroanaro

og Primitivo fra Puglien

distriktet i det sydlige

Italien. Farven er mørk

rubinrød, duften er frisk

kirsebærpræget, smagen

er tør med god frisk

frugtsmag af kirsebær.

God til lyst kød, fjerkræ,

pastaretter og milde oste.

PREMIUM ROASTBEEF

Af okseinderlår

Kg-pris 139,90

Ørbæk

Sommerbryg

75 cl.

Literpris 46,67

+ pant

1 FLASKE

35,-

VI HAR ØLSMAGNING

LØRDAG FRA

KL. 13.00 - 14.00

1 FLASKE

59 95

3 FLASKER

129,-

6 FLASKER

199,-

Ale fra FUR

3 x 50 cl.

Literpris 33,30

+ pant

4995 3 FLASKER

SPAR OP TIL 160 70

6995 PR 1/2 KG

SVINEKAM

Uden svær og ben.

Kg-pris 66,33

4995 3 FLASKER

Frihed til at vælge

Slotscentret · Slotsvolden 7 · 4300 Holbæk

Tlf. 59 45 57 00

HANSEN, SIERRA TEQUILA,

LAUDER’S ELLER JÄGERMEISTER

Vælg mellem Hansen Golden rom 70 cl.

Sierra Tequila 50 cl. Lauder’s Queen Mary

whisky 70 cl. og Jägermeister 70 cl.

50-70 cl. Literpris maks.

9995 1 FLASKE

SPAR 9 00 -26 50

KVALITETS RØDSPÆTTEFILET

Mindst 550 gr.

Bryggerens

Weisse Dunkel

fra Thisted

3 x 50 cl.

Literpris 33,30

+ pant

Tilbudet gælder

fra onsdag - lørdag

4995 3 FLASKER

199,90

Frit valg

3-4 KG

199,-

Red Pale Ale

fra Vestfyen

3 x 50 cl.

Literpris 33,30

+ pant

Vi har

stort udvalg

af fi sk til

grillen

8 STK.

59,-

ÅBNINGSTIDER:

MANDAG-FREDAG

kl. ....9.00-20.00

LØRDAG

kl. ....8.00-18.00

SØNDAG

(1. + sidste søndag)

kl. .. 10.00-17.00

3


4 Tirsdag den 22. maj 2012

Imerco+ har

vind i sejlene

Isenkramkædens nye medlemsklub har rundet

300.000 medlemmer på rekordtid

HOLBÆK: På mindre end

et halvt år er Imercos loyalitetsprogram

Imerco+ blevet

en megasucces. 300.000

kunder har nu meldt sig ind

i Imerco+, Imercos eksklusive

kundeklub, der giver

specielle fordele til kædens

loyale kunder.

- Kunderne vil gerne forkæles

med bonuspoint, fordele

og eksklusive tilbud.

Det bliver de i Imerco+,

konstaterer Imercos adm.

direktør Villy Gravengaard.

Imerco+ blev lanceret i

oktober sidste år og har på

rekordtid passeret 300.000

medlemmer, som nyder

godt af de mange fordele.

- Det overgår vores vildeste

forventninger, og det

glæder os meget, at kunderne

har taget så godt

imod Imerco+, siger Villy

Gravengaard.

BETALER DU FOR MEGET I RENTE?

Realkreditlån er blevet billigere. Modsat er

det blevet dyrere at låne i mange banker.

Derfor kan mange spare penge ved at indfri

dyre banklån med et billigere realkreditlån. Er

du boligejer, kan du booke et møde med vores

lokale rådgiver, som giver gode råd om boligøkonomi

– derhjemme, når det passer dig.

Få fx. svar på:

• Kan jeg spare renter ved at indfri dyre

bank – og forbrugslån?

• Kan det betale sig at indfri min dyre

kassekredit med en Boligkredit?

• Har jeg friværdi, så jeg kan samle mest

mulig af min gæld som realkreditlån?

Dorthe Kristensen er uddannet statsaut. ejendomsmægler

og har været i branchen siden 1983. Dorthe

Kristensen har tidligere været ansat hos EDC om fi nansieringsrådgiver

og købermægler.

Kontante fordele

En af de store fordele i

Imerco+ er de bonuspoint,

som kunderne opsparer ved

hvert køb. Imerco+ tilbyder,

som en af de eneste kundeklubber

i Danmark, at de

opsparede bonuspoint kan

konverteres til køb af valgfrie

varer.

Kitta Toftegaard, indehaver

af Imerco i Nygade i

• Er det en fordel for mig at vælge

et 3,5 pct. fastforrentet lån?

• Hvad koster det at realisere mine planer?

Du får konkrete beregninger og et solidt

grundlag for at beslutte, hvad der er det rigtige

for dig. Rådgivningen koster ikke noget

og kræver ikke, at du er kunde i BRFkredit.

Aftal et møde på 70 10 21 81

Kitta Toftegaard fra Imerco

i Nygade, hvor der også er stor

søgning til medlemsklubben. .

Foto: Per Skov Jensen

Kim Demant har en akademiuddannelse i fi nansiel rådgivning

med ejendomsmægler som speciale. Tidligere

har Kim Demant arbejdet 8 år som seniorkunderådgiver

i BRFkredit. Desuden har Kim Demant også et par

års erfaring som fi nansieringsrådgiver hos EDC.

Holbæk, vurderer, at det er

en af grundene til den store

popularitet hos kunderne.

- Hver gang et

Imerco+medlem handler i

Imerco og husker at vise sit

medlemskort, så opsparer

kunden bonuspoint, som

kan bruges frit i butikken.

Pr. 20 kroner, man køber

for, opsparer man 1 krone,

og det kan altså hurtigt

blive til noget, hvis man

jævnligt handler i Imerco.

Den fordel har mange kunder

fået øjnene op for, siger

hun.

Lokale kundetiltag

Ud over bonuspointene

får kunderne også specielle

medlemstilbud og nyhedsbreve,

der fortæller om arrangementer,

tilbud og

nyheder, kun for medlemmer.

Vandretur

til fordel for

Red Barnet

Onsdag den 23. maj er Red

Barnets lokalforening i Holbæk

for fjerde år i træk arrangør

af en vandretur i

samarbejde med Holbæk

Gangsport. - Overskuddet

fra vandreturen går ubeskåret

til Red Barnets lokalforening,

pointerer

kasserer Mona Sørensen og

oplyser, at lokalforeningen

bl.a. giver akut og langsigtet

hjælp til udsatte børn,

herhjemme og i resten af

- Det gør informationen

relevant og eksklusiv for

den enkelte kunde, at vi

har mulighed for at invitere

kunden ned til netop den

lokale butik, når der sker

noget specielt, forklarer

Kitta Toftegaard, som vurderer,

at den lokale butik

er vigtig for mange kunder.

- Selv om mange kunder i

dag shopper rundt mellem

forskellige butikker, så vil

man også gerne knytte sig

til sin lokale og foretrukne

forretning. Den strømning

imødekommer vi også med

Imerco+, siger Imerco-chefen

i Nygade.

Medlemsskabet af

Imerco+ er gratis og helt

uforpligtende. Man tilmelder

sig via imerco.dk eller i

sin lokale Imerco-butik,

hvor folk også skal hente

deres medlemskort.

verden.

De to ruter, der er fint

opmærkede, er på henholdsvis

fem og 10 kilometer,

og interesserede skal

lidt før 19.00 stille ved

gangsportens klubhus på

Højen 36. Der opkræves et

beskedent beløb for at deltage,

og efter turen står ledere

fra lokalforeningen

klar til at sælge kaffe/te og

hjemmebag.


Tirsdag den 22. maj 2012

Svinefars

8-14%

400 g

Pr. bakke 16,95

HELT VILDT

Becel

Super Tilbud

Torsdag - fredag - lørdag

Ta’ 3 pakker

35 00

MAX. 6. PAKKER PR. KUNDE

100%

Dansk

MAX. 4 STK. PR. KUNDE

Pr. stk.

10 00

Købmand

Kim Andersen

Dansk svinekam

Med svær og ben

Ridset og ovnklar

Pr. 1/2 kg

1695 Kg-pris

33,90

Frisksmurte

håndmadder

Uspecifi cerede. Sælges fra delikatessen

Vi har 2.000 stk.

SPAR 19,95

Pr. pakke

10 00

BEGRÆNSET PARTI

Åbningstider:

Mandag-fredag 9.00-19.00

Lørdag 8.30-16.00

Vangkiosken alle dage 7.00-19.00

KUN FREDAG

Pr. stk.

5 00

Først til mølle...

Tilbudene gælder fra 24. til og med 26. maj med mindre andet er anført

Der tages forbehold for udsolgte varer og eventuelle trykfejl

100%

Dansk

Åblomst

Frikadeller

420 g

VANVITTIG PRIS

MELLEMVANG 29

4300 Holbæk · Tlf. 59 43 17 40

5


6 Tirsdag den 22. maj 2012

Kendt model som dommer

Louis Nielsen indleder jagten på Årets Brillelook

2012 sammen med alle tiders største danske

model - Helena Christensen

HOLBÆK: Optiker Louis

Nielsen i Holbæk indleder

nu – sammen med kædens

andre butikker - modelkonkurrencen

Årets Brillelook

2012. Det sker i samarbejde

med alle tiders største danske

modelnavn Helena

Christensen.

- Vi er meget glade for, at

Helena Christensen har

sagt ja til at stå i spidsen

for vores jagt på Årets Bril-

lelook og skal være med til

at udpege den endelige vinder,

som får en fantastisk

start på en modelkarriere.

Førstepræmien er nemlig

en tur til New York og et

personligt photo shoot med

Helena Christensen bag kameraet,

fortæller chefoptiker

Janne Gärdström hos

Louis Nielsen i Holbæk.

Allerede nu er det muligt

at komme ind i den lokale

Louis Nielsen butik og høre

mere om konkurrencen, ligesom

det er muligt at få

taget foto med smarte briller

og blive tilmeldt konkurrencen,

som kan følges

på www.facebook.com/louisnielsen.

- Jeg er glad for at være

en del af Årets Brillelook

hos Louis Nielsen. Det er et

godt initiativ, som giver mulighed

for at have en masse

sjov med at vise, hvor godt

og interessant man ser ud

med briller, siger Helena

Christensen.

- Som dommer i konkurrencen

vil jeg kigge efter

deltagere med et originalt

og selvsikkert brillelook,

Det er kanon han gjorde noget ved det.

men jeg vil også se på deltagernes

billeder fra en fotografs

synspunkt – stilen,

kompositionen og atmosfæren

på billedet, tilføjer

den verdenskendte danske

model.Tilmeldingsfristen

til Årets Brillelook 2012 er

torsdag 21. juni. I juli finder

semifinalen sted, og

herfra går fire deltagere videre

til det store finaleshow

under modeugen i

København fredag 10. august

med den kendte tvvært

Mikkel Herforth i

spidsen.

Vinderen af Årets Brillelook

2012 får en billet til

den nordiske finale i London

fredag 2. november

Efter min far har fået høreapparater,

har vi fået et tættere sammenhold

”Nu hygger vi os rigtig meget

i køkkenet”

Morten og Frank Løffgreen

Far og søn

Prøv

GRATIS

verdens mindste

høreapparat

www.dkhc.dk

GRATIS

høreundersøgelse

Gør noget ved det NU!

Ring og bestil tid nu på 70 230 560

*ved bevilling af offentligt tilskud

CHARLOTTENLUND, Jægersborg Allé 18

ESBJERG, Strandbygade 15-17

FAABORG, Herregårdscentret 104

HADERSLEV, Storegade 33

HELSINGØR, Hovedvagtsstræde 7

HJØRRING, Banegårdspladsen 3

HOLBÆK, Smedelundsgade 43

HORSENS, Spedalsø Torv 6

KOLDING, Slotsgade 12

KØBENHAVN, Esplanaden 24

MIDDELFART, Jernbanegade 75

NYBORG, Nørrevoldgade 33

NÆSTVED, Ringstedgade 27A

ODENSE, Nørregade 71

samt i SPANIEN, Fuengirola

ODENSE, Rosengårdcentret

SVENDBORG, Vestergade 153

SØNDERBORG, Perlegade 1

VIBORG, Gravene 28

AARHUS, Valdemarsgade 32

AABENRAA, Borgmester Finks Gade 4

AALBORG, Maren Turis Gade 5

HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG SERVICE

Bemærk

– fortsat mulighed

for høreapparater

uden egenbetaling*

Vi søger

elever i

hele landet

Læs mere på

www.dkhc.dk

med mulighed for at vinde

turen til New York og det

personlige photo shoot med

Helena Christensen. Den

danske vinder får desuden

HOLBÆK: For bare en

halvtredser er der mulighed

for at score en ny garderobe

til 10.000 kr. Det i

sig selv vil være en god forrentning.

- Men allerbedst

af det hele er, at folk ved at

investere det beskedne

beløb er med til at støtte

Børnecancerfonden. På kædeplan

satser vi på, at der

kan blive et millionbeløb til

det gode formål, siger Jens

Lilleskov, indehaver af Din

Tøjmand Boston i Labæk i

Holbæk.

trofæ, gavekort og ikke

mindst en tur til Tanzania

som ambassadør for Louis

Nielsens hjælpeprojekt i

det øst-afrikanske land.

Nicolai Parishus, elev hos Boston i Labæk, med en nøglekuvert. På

landsplan satses der på, at kæden kan aflevere et millionbeløb til Børnecancerfonden.

Foto: Per Skov Jensen

Scor en ny garderobe

og støt et godt formål

Kædens 86 butikker har

søsat en aktivtet, hvor kunderne

kan købe en kuvert,

ilagt en nøgle. - Kald det

bare en lodseddel, men

først fra den 8. juni kan folk

gøre brug af nøglen og se,

om den passer til låsen hos

os, siger Jens Lilleskov og

tilføjer, at det er alle landets

butikker, der udlodder

en ny garderobe til 10.000

kr.


Tirsdag den 22. maj 2012

NIKE TILBUD

Nike Lunar Swift

LØBESKO

til den neutrale løber med

god stødabsorbering

Normalpris 1.000,-

NU 699.-

SPAR 301.-

Nike Lunar Glide

LET LØBESKO

til den neutrale og let

overpronations løber med

god stødabsorbering.

Normalpris 1.100.-

NU 799.-

SPAR 301.-

Nike Lunar Eclips

LØBESKO

til den neutrale og let

overpronations løber med

super stødabsorbering og

god stabilitet i hælen.

Normalpris 1.300.-

NU 999.-

SPAR 301.-

Kom ind i butikken

og få lavet en

GRATIS LØBETEST

så vi kan se, hvilken

løbesko som passer præcis til dig

KONKURRENCE

Ved køb af et par Nike Lunar løbesko

er du automatisk med i lodtrækningen

om løbetøj fra Nike

til en værdi af kr. 1.000

GÆLDER FRA ONSDAG DEN 23/5

TIL OG MED LØRDAG DEN 26/5

Jonathan har i sit

fagprojekt valgt at

sætte spot på det

flotte og funktionelle

løbetøj/sko fra Nike

4 DAGE

med

25%

på ALT

Nike løbetøj

HOLBÆK · AHLGADE 50 · TLF. 59 44 00 11

7


8 Tirsdag den 22. maj 2012

Klap en zebra

på forårsfestival

I weekenden den 26. og 27. maj åbner Nyvang

dørene til den store Forårsfestival. Mange boder

deltager med alt fra uld, pil, glas, kunsthåndværk,

smykker til øl, ost og spegepølser.

HOLBÆK: Har du aldrig

smagt gedekød er der mulighed

for det. Både burgere

og pølser er lavet af

Sporfornyelse

det bedste fra geden. Det

kræver blot, at man besøger

Nyvang, når andelslandsbyen

lørdag den 26. maj -

Banedanmark lukker jernbanen mellem Lejre

og Holbæk fra 2. juni og til 2. september

på kanten til sommeren -

fejrer forårsfestival.

På den mere levende side

af festivalen er der for eksempel

udstilling af racekaniner

fra Holbæk

Kaninavlerforening, hvor

man vil kunne sat ind i,

hvad der grundlæggende

skal til for at træne kaniner

til at hoppe.

Odsherred, Roskilde og

Slagel se Fjerkræklub udstiller

racehøns og også her

kan man kan få gode råd til

det private hønsehold og de

forskellige racers kvaliteter

og forskelle.

Klap en zebra

Dansk Æselavl viser kørsel

med 2-spand dværgæsler,

men højdepunktet for

mange vil nok være, at der

Der vil traditionen tro være

mange forskellige boder, og forhåbentlig

bliver der mere sol

end på dette billede.

Fra den 2. juni arbejder vi intensivt med det nye ekstraspor mellem Lejre

og Vipperød. Derfor lukker vi banen mellem Lejre og Holbæk for togtrak i

perioden 2. juni til 2. september.

Indtil nu har vi lavet forberedende arbejder og bygget nye broer. Nu skal vi

skubbe de nye broer på plads, og gøre nye vejanlæg færdige, så vi kan lukke

de eksisterende jernbaneoverkørsler.

Der kører busser, mens banen er lukket

Mens banen er lukket for togdrift, kører der togbusser.

Scan koden og se mere om togbusserne og sporarbejdet.

Det nye spor med tilhørende anlæg vil være færdigt ved årsskiftet 2014/15.

Yderligere information

Du kan skrive til os på nordvestbanen@bane.dk, og du kan læse mere på

vores hjemmeside www.banedanmark.dk/nordvestbanen

banedanmark.dk

Zebraen Zigzag ejes af Anne Sofie Vestergård, men bor og er familiemedlem på Ryttergårdens rideskole,som

ejes af Cirkeline Block.

er mulighed for at klappe

zebraen Zigzag, der ejes af

Anne Sofie Vestergård og

til daglig er en del af familien

på Ryttergårdens rideskole

ved Nykøbing Sj.

Børnene kan desuden

købe en ridetur på en Is-

SAS har fornøjelsen af at

flyve landsholdet til europamesterskabet

i fodbold i

næste måned. Dansk Boldspil

Union (DBU) har chartret

et SAS fly til

flyvningerne mellem Danmark,

Polen og Ukraine.

SAS flyet får ligesom landsholdet

”base” i Stettin og

står derfra til DBU’s rådighed

i EM-perioden.

- SAS er en helt naturlig

samarbejdspartner for

DBU og har den erfaring og

fleksibilitet, som vi har

brug for. SAS kender vores

behov gennem det man-

lænder, og hele familien

kan købe en tur med vores

hestevogn rundt i landsbyen

- og måske kan man

fra hestevognen ane lyden

af westernbandet Countryheat

som underholder med

westernmusik.

geårige samarbejde. Så vi

er ikke et øjeblik i tvivl om,

at SAS kan løfte opgaven,

siger Jim Stjerne Hansen,

generalsekretær DBU.

- Vi vil gøre alt for, at

landsholdet får en flyvende

start til EM, og vi er meget

glade for, at DBU endnu engang

har valgt SAS. Vi har

et godt og tæt samarbejde,

der går helt tilbage til 1998,

og derfor glæder vi os igen

til at byde landsholdet velkommen

ombord til god

service med en toptrænet

besætning, siger Per Møller

Jensen, Vice President,

Og når alle de forskellige

indtryk skal fordøjes, er

der muiighed for at gøre

det over en kop kaffe med

hjemmebag fra den lille

café.

SAS flyver landsholdet

til Polen og Ukraine

NYHEDER - nordvestnyt.dk

Brand, Marketing og Euro

Bonus i SAS.

Når SAS flyet letter med

kurs mod Polen den 4. juni,

vil det være udsmykket

med DBU-logo og et stort

banner på hver side siden

med teksten ”Denmark -

UEFA EURO 2012 National

Team”.

DBU benyttede samme

koncept ved landsholdets

seneste deltagelse ved en

slutrunde i Europa, EMslutrunden

i Portugal i

2004.


Tirsdag den 22. maj 2012

3 kg Heat Beads briketter

føtex

19

normalpris 39.95

95

Frit valg

Biotex eller Dunlet

15.-

650 g koncentreret eller

750 ml flydende maskinvask.

Flere varianter. Eller 750 ml Aroma

Therapy Deep Calm skyllemiddel

Pr. vask max. 1.50

Derma baby

vådservietter

64 stk.

Spar

20.-

Baby Care

bleer

54-70 stk.

Flere varianter.

føtex normalpris

84.95

Pr. stk. max. 1.28

Pr. pk.

69.-

Alv in og

de frække jordegern 3

føtex normalpris 169.95

Udgået emballage

Elida

200 ml shampoo

eller balsam.

føtex normalpris

17.95

Pr. liter 40.-

Frit valg

8.-

Spar

9 95

Spar

15 95

Spar

70.-

99 95

Pr. stk.

10.-

Ananas

Costa Rica.

Pr. stk.

7.-

Gam le Mø l le r ugbrød

Nye Hamlet kartofler

Løsvægt. Frankrig.

Pr. kg 9.90

Rib b ensste g

Pr. kg 29.90

Pr. 1/2 kg

4 95

Pr. 1/2 kg

14 95

©

Restparti

100.-

leveringssvigt. og

Castillo de Albai & Blume

varer

Verdejo Extra Value Box

4x 75 cl . Spanien. Den indeholder 3 fl. af GÆLDER TIL OG

MED LØRDAG

udsolgte

den velkendte Rioja-vin Castillo de

Albai samt 1 fl. Blume Verdejo fra det

D. 26. MAJ

anerkendte hvidvinsområde Rueda.

Spar

trykfejl,

Pr. liter 33.33

1000.afgiftsforhøjelser,

3999.- evt. for

Samsung 40" LED

UE40EH5005

Forbehold

Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-20.00 · Lørdag kl. 8.00-18.00. føtex normalpris 4999.-

21/12.

1000 g. Flere varianter.

føtex normalpris 14.95

Pr. kg 7.-

Frit valg

7.-

Spar

7 95

Spar

12 95

Glo bal

Cuisine

basmatiris

1 kg . føtex normalpris 22.95

Pr. kg 10.-

EN DAG MED SPRÆNGFARLIGE PRISER

10.-

GÆLDER KUN

TORSDAG DEN 24. MAJ

Hele

kyllingelår

3000 g. Tilsat

10% lage.

Pr. kg 15.-

Pr. ps.

45.-

Ved køb

af mere end

5 ps. er

prisen pr. ps.

59 95

Max. 10 ps. pr. kunde Ved køb

af mere end

5 ps. er

prisen pr. ps.

Pr. box

Pølsevog nspølser

1220 g. Frankfurter.

Pr. kg 28.69

Pr. ps.

35.-

Kyl lingef ile t

1000 g. Tilsat 10% lage

Pr. kg 39.95

Spar

14 90

Pr. ps.

39 95

2 pk. Riberhus eller Klovborg

specialvarianter skiveoste

a 125/150 g. Flere varianter.

føtex normalpris 39.90

Pr. kg max. v/merkøb 100.-

21.42

Spar 40%

princip ! gaveæsker

100-400 g. Flere varianter.

føtex normalpris op til 144.95

59 95

2 pk.

25.-

F.eks. 100 g

21 42

86.97

Spar

14 28

9


10 Tirsdag den 22. maj 2012

By-Hjørnet•

Nyt om navne i din by · Nyt om navne i din by · Nyt o m navne i din by · Nyt om navne i din by

■ Det var mange tusinde kroner, langt over den halve million,

som Spar Nord Holbæk fik ind på konfirmationskontoen,

som året ud giver 12 procent. I forbindelse med

aktiviteten var der bl.a. samarbejdet med CHRISTINA’s

GULD & SØLV i Ahlgade i Holbæk, som havde udstilling i

bankens lokale i Slotscentret. Samtidig havde guldsmedeforretningen

udskrevet en konkurrence, hvor præmien var

en Georg Jensen ring fra serien Grape til en værdi af 2.500 kr.

Her er der nu fundet en vinder, og den heldige blev holbækkeren

Dorthe Hansen, som på billedet får overrakt ringen af

Michelle Schmidt Kjergaard fra Christina’s Guld & Sølv.

v/per

Nyt om navne i din by · Nyt om navne i din by · Nyt o m navne i din by · Nyt om navne i din by

■ Websitet Bilpriser.dk

har netop opdateret sin

Småbilsanalyse 2012.

Heraf fremgår, at

SKODA CITIGO er Danmarks

billigste bil med

kun 1,24 kr. pr. kørt km.

Det er chefanalytiker

Niels Grøftehauge fra

bilvurderingshjemmesiden,

der står bag udregningen.

Citigo-modellen

præsenteres hos landets

Skoda-forhandlere den

anden weekend i juni. -

Der er tale om en sensationel

økonomisk bil,

som vi frem til og med

lanceringen den 9. og

10.juni kan tilbyde med

et godt finansieringstilbud

til kun 2,95 % i variabel

rente, siger Claus

Madsen, salgschef hos

Skoda Holbæk, Autohuset

Stormgaard, Ved

Faurgården 5B.

■ Med udgangen af denne måned er det slut med betjent tankstation på Tølløsevej

i Tølløse. Q8-servicestationen omdannes nemlig til en ubemandet F24-tank. Igennem

26 år har 52-årige PIA HJARNØ, forretningschef, arbejdet på tanken i Tølløse. At

tankstationen fremdeles bliver ubetjent betyder dog ikke, at Dianalund-bosatte Pia

Hjarnø går hen og bliver arbejdsplads. Hun skal fremover være forretningschef på

Q8 på Motorvejen Nord ved Roskilde.

En travl hverdag med en

masse gøremål gør det ikke

nemmere, hverken for privatfamilien

eller firmaejeren,

når der skal handles

bil. - Det er en stor beslutning

at købe bil, og oftest

fornemmer jeg, at kunden

godt kunne tænke sig lidt

mere tid hos sælgeren,

siger Jan Stormgaard, indehaver

af STORMGAARD

BILER, der sælger Skoda

og Mitsubishi fra lokationen

Ved Faurgården 5B og

Citroën og Opel fra forretningen

på Tåstrup Møllevej

6 i Holbæk. Derfor prøver

han nu et nyt servicetiltag

– at holde aftenåbent torsdag

den 31. maj. De to bilhuses

salgsafdelinger er

fuldt bemandede, og sælgerne

er klar med gode råd.

- Med fire populære

bilmærker kan vi hjælpe de

fleste, lover Jan Stormgaard

og anbefaler, at potentielle

købere planlægger

aftenen og reserverer tid til

en prøvekørsel eller to.

■ Fjernsynskanalerne kan

være vanskelige at hitte

rundt i, specielt når udbyderne

glemmer at gå ud i

den brede offentlighed med

kanalskift. For SKJOLD

CHRISTENSEN, indehaver

af TV Vestsjælland, som

siden 1. januar har heddet

LOKALkanalen på YOUsee.

Sidstnævnte udbyder var i

øvrigt en af dem, der glemte

at fortælle om et kanalskifte.

Men nu kan LOKALkanalen

altså ses på

tegnsprogskanalen og

TV2Øst+, hvor Skjold Christensen

boltrer sig hen over

hele dagen sammen med

andre mindre tv-selskaber.

Han har bl.a. hjælpende interviewhånd

fra holbækkeren

Søren Wolstrup. Men

Skjold Christensen er selv

meget flittigt rundt i lokalområdet.

Senest har han besøgt

Andelslandsbyen for at

fortælle om den forestående

Forårsfestival. Men i samme

udsendelse, som sendes

ondag den 23. maj 8.00 og

16.30 samt fredag igen 8.00

og så to gange lørdag og en

gang søndag, gøres der og

god reklame for Aftensalget

i Holbæks bymidte fredag

den 1. juni, hvor bl.a. Arne

Smidt, skræddermester i

Smedelundsgade, og denne

rubriks bagmand fortæller

mere om fredagsaktiviteten.

Varehuschef Mikael Lindegaard

Kristiansen, Kvickly

Slotscentret, er med i

samme udsendelse for at

fortælle om centrets cirkustilbud

i Nyvang søndag den

3. juni.

I anledning af vores trofaste medarbejder

Flemming Nielsens

40 års

jubilæum

afholdes

uformel

RECEPTION

fredag den 1. juni

kl. 13.00-15.30

Tværvej 6 - Holbæk

hvor det vil glæde os at se

familie, venner, kunder og

forretningsforbindelser.

■ En stor del af æren for, at en

af nationens mest anerkendte

bankeksperter i sidste uge

kunne udnævne Sparekassen

Sjælland til en af landets

mest velkonsoliderede og

veldrevne sparekasser, er

helt sikkert FLEMMING

HANSEN’s godt 30-årige

virke som direktør. Efter

knapt 32 år i direktørstolen

slap han tøjlerne i 2010, og bestyrelsen

udpegede i stedet to

af hans nærmeste medarbejdere,

Lars Petersson og Lars

Jensen, til at udgøre den nye

direktion. Netop Flemming

Hansens mangeårige solide

direktørvirke var formentlig

også baggrunden for, at statens

skraldespandsselskab Finansiel

Stabilitet hentede

ham ind i bestyrelsen for

snart to år siden. Finanskrisen

har afstedkommet stor travlhed

for selskabet, hvor den

syv mand store bestyrelse har

været til et utal af møder. Bestyrelsesposten

er lønnet, for

de menige medlemmer kaster

den 150.000 kr. af sig om året,

formand og næstformand får

det dobbelte, men det nærmer

sig ikke i tilnærmelsesvis

grad de bestyrelseshonorarer,

som mange af de nødlidende

pengeinstitutter gør sig i.

Foto: Per Jensen

Flemming startede i lære i 1966 hos F. Toubro Hansen. han fulgte med,

da Hans Ravn overtog i 1973 og efterfølgende også da Kim Scholz overtog

virksomheden i 2006 - altsammen kun afbrudt af militærtjeneste.


Tirsdag den 22. maj 2012

Tilbuddene gælder fra d. 24.-26.05 2012, eller så længe lager haves.

få din skostørrelse

i % rabat

på udvalgte modeller

i butikken

Begrænset antal

SPAR

168,-

Damestr.

N o rmalp ris 40 0, -

fra 256,-

OP SPAR TIL

252,-

Skind. Damestr.

Normalpris 600,-

fra 384,-

OP SPAR

322,-

Skind. Herrestr.

N o r malpris 700,-

fra 413,-

OP

TIL

SPAR

273,-

Skind. Damestr.

Normalpris 650,-

fra 422 50

SPAR

246,-

Skind. Damestr.

N o r malpris 600,-

fra 384,-

OP

TIL

OP SPAR TIL

420,-

Skind. Damestr.

N o r m alpris 1000,-

fra 640,-

OP

OP

TIL SPAR TIL SPAR TIL

235,-

Ruskind. Herrestr.

N o r malpris 500,-

fra 300,-

Ahlgade 66 · 4300 Holbæk · Tlf. 6226 5420 · holbaek@skoringen.dk

OP

TIL

230,-

Nubuk. Herrestr.

N o r malpris 500,-

fra 305,-

11


12 Tirsdag den 22. maj 2012

By-Hjørnet•

Nyt om navne i din by · Nyt om navne i din by · Nyt o m navne i din by · Nyt om navne i din by

v/per

Nyt om navne i din by · Nyt om navne i din by · Nyt o m navne i din by · Nyt om navne i din by

■ For Jeanette Olsen,

lokal konsulent i WEIGHT

WATCHERS, er der grund

til glæde for tiden. Og 42årige

Anja Hindsbøl Hansen

fra Hvalsø har endnu

større grund til det. Hun

er nemlig – efter en afstemning

blandt en halv

snes kandidater på Facebook

– kåret som Årets

Weight Watchers. Dagpleje-

moren fra Hvalsø

har på halvandet år smidt

hele 32 kg og reduceret et

BMI-tal på 30 til bare 25. -

Jeg havde et mål om at

komme ned på 72 kg. Det

er lykkedes med god hjælp

fra Jeanette Olsen. Tidligere

var jeg den tungeste i

familien, nu er jeg den,

der vejer mindst, lyder det

begejstret fra Anja Hindsbøl

Hansen.

■ Det var med nød og næppe, at HENRIK KJÆR, Holbæk-blikkenslagermester og

ildsjælen og arrangøren bag Holbækløbet lørdag den 2. juni, nåede at komme afsted

på kr. himmelfartsferie – for at samles med andre ejere af en gammel Rolls

Royce til årets RR-træf og generalforsamling i Rolls Royce Enthusiasts’ Club Danmark

i Skagen. - Det har været et større puslespil at få ruten til Holbækløbet på

plads. De mange bro-renoveringer i Holbæks sydlige opland gjorde arbejdet besværligt.

Dels med at finde andre strækninger, men også med at få placeret posterne,

fortæller Henrik Kjær, som først på ugen kunne sige ok til ruten og lade rutekort

trykke til de forventeligt omkring 75 veteranbilkørere, der deltager den 2. juni.

NED I VÆGT

og bliv sommerklar

Bailine kan være din hjælp

til at opnå den vægt som du

ønsker. Hos os vil du reducere

centimeter på baller, mave, lår

mm. Bailine er effektiv vægttab

og figurformning.

Dine muskler bliver trænet via elektroder, mens du

kan ligge og få et velfortjent pusterum fra en travl

hverdag.

Vidste du at.........

Bailine også kan have positiv virkning, hvis du lider af

fibromyalgi, gigt, ømme led, svag ryg eller stress.

bailine har kun kvindelige terapeuter

og er kun for kvinder over 18 år.

■ Sande fantasipriser. Hvis

noget er en win-win situation,

så er det det seneste finansieringstilbud

fra Mazda, fastslår

MARTIN THYGESEN,

sælger hos Bin2Bil i Smedelundsgade

i Holbæk. Han og

bilhuset kan nemlig tilbyde

en Mazda6 Premium-model

med 2,0 liters 155 hk, spæk-

■ En kendt Holbæk-håndværker, tømrermester PER S. POULSEN, måtte dagen før

kr. himmelfartsdag gå den tunge gang til Retten i Holbæk og indgive konkursbegæring

for det 11 år gamle PSP-Byg A/S. - Vi fik ret store udfordringer i PSP-Byg,

fordi vi rendte ind i en byggesag, hvor der verserer en voldgiftssag, forklarer Per S.

Poulsen til dagbladet nordvestnyt. Der er tale om en tvist på et tocifret millionbeløb,

som efter dagbladets oplysninger vedrører Kildehaven i Svinninge, hvor PSP-

Byg havde totalentreprisen på den store om- og tilbygning ved det gamle rådhus i

Svinninge. For tre uger siden lukkede byggefirmaets bankforbindelse kontoen. Per

S. Poulsen oplyser til dagbladet, at han har prøvet lidt af hvert for at holde liv i firmaet,

men konkursen var uundgåelig. En halv snes medarbejdere mister deres job.

Til gengæld fortsætter han sit enkeltmandsejede tømrermesterfirma, og Nordvest

Gulvbelægning ApS er heller ikke omfattet af konkursen.

■ Hans anderledes tilgang til

markedsføring og ledelsesfilosofi

gav 120 personer nogle

gode værktøjer med hjem

efter næsten fire timers samvær.

Det var SPORTMASTER

Holbæk, der havde inviteret

Hummel-direktør Christian

Til dig der ikke har prøvet bailine før.

1 prøvebehandling værdi 450,-

2 behandlinger 900,-

Samlet pris 1350,-

DIN PRIS

ket med ekstraudstyr, til lige

under en snes tusinde i udbetaling

og kun godt en tredjedel

af dette beløb i månedlige

afdrag. - Tilbuddet gælder de

tre modelvarianter 4- og 5dørs

samt stationcar – og med

en variabel rente lige under

seks procent, alle omkostninger

iberegnet. Vi har og

Stadil til at komme og give foredrag

i Holbæk Teater onsdag

aften i sidste uge. Teatret,

Hummel, Restaurant SuRi,

der serverede let tapas og vin

samt Medieselskabet Nordvestsjælland

var sportsbutikkens

samarbejdspartnere i

500,-

OBS: Bailine-bogen udleveres gratis ved køb af

yderligere behandlinger.

DETTE TILBUD GÆLDER I MAJ 2012

www.ann-cha.dk

nogle sande fantasiydelser på

en Mazda2-model, men tilbuddet

løber kun til udgangen

af juli, siger Martin

Thygesen og spår, at bilhusets

lager næppe rækker så

længe. - Derfor skal interesserede

skynde sig at slå til,

lyder hans råd.

velgørenhedsarrangementet,

der udmøntede sig i et overskud

på 28.000 kr. Sportmaster

forhøjede med 5.000 kr.,

så der kunne blive en donation

på 11.000 kr. til Holbæks

Natteravne, Hjernesagen Holbæk

og Projekt: Sierra Leone.

Algade 38 1tv, 4300 Holbæk

tlf. 617 88888

ann-cha.dk


Tirsdag den 22. maj 2012

N E X U S

13


14 Tirsdag den 22. maj 2012

Kjær og Juel

klar med nyt

veteranbilløb

75 veterankøretøjer

ventes til start i

Holbækløbet den første

lørdag i juni

AF PER SKOV JENSEN

psj@nordvest.dk

HOLBÆK: Efter et lille

dusin år stod Ole Juel, veteranbilejer

fra Holbæk, af

ræset som arrangør af Holbækløbet.

Han havde ikke

længere det fornødne overskud

til al det praktiske arbejde,

men ville gerne

bistå en eventuel aftager. -

Ole har ydet en jætteindsats,

men løbet er så populært,

at det ville være synd

at lade det gå ind. Derfor

sagde jeg ja til at tage over,

heldigvis med god hjælp

fra Ole, fortæller en anden

»bilgal« holbækker, Henrik

Kjær.

Nu er det så ottende år i

træk, at han står med det

store, praktiske arbejde

med at få lagt rute, trukket

sponsoraftaler hjem og

søge de nødvendige tilladelser.

Derfor kan han lørdag

den 1. juni byde

PINSETILBUD I

FLOTTE

RHODODENDRON

Vælg ml.

´Cunninghams White´

´Grandifl orum´

´Roseum Elegans`

Pr. stk. kr. 149,95

TA’ 3 STK. 300,-

KILLEBERG

RHODODENDRON

SPHAGNUM

300 l.

Pr. stk. kr. 139.95

TA’ 3 STK. 300,-

SUPER FLOTTE

OLIVENTRÆER

120 cm.

KR. 199 95


velkommen til den 18. udgave

af Holbækløbet.

Starten går fra Kirkepladsen

foran Skt. Nikolaj

Kirke i Holbæk midt på formiddagen.

Kørerne parkerer

deres gamle, men

velplejede køretøjer en

time før for at indtage morgenmad

i Museumsgården.

Derefter går turen ud i lokalområdet,

med fire bemandede

poster undervejs.

Midt på dagen gøres der

stop ved Elverdamskroen,

hvor frokosten indtages.

Inden da har »veteranerne«

besøgt de første to

poster, ved Søstrup Skole

og Brorfelde Observatorium.

Efter frokosten gælder

det poster ved

Sonnerupgård og Englerup

Autoservice, inden turen

går hjem over Munkholmbroen.

Der er mål foran politistationen

i Holbæk

Rådhusvej, og det vil og

være her, at Ole Juel og

Henrik Kjær vil stå for

præmieoverrækkelsen.

- Nok gælder det ikke om

at komme hurtigst igennem

ruten, men på de fire poster

er der nogle forskellige opgaver,

der skal løses. Opgaverne

er meget drillesyge,

Alle tilbud gælder fra d. 26.

maj til og med d. 28. maj.

DRIVHUSET ER STADIG

FYLDT MED FLOTTE

SOMMERBLOMSTER

SPANSKE

MARGUERITTER

Mange farver.

SUPER TILBUD

Henrik Kjær stiller med sin samlings »topnavn«, en gammel Rolls Royce, mens Ole Juel i sin DKW danner bagtrop i årets felt, fordi han har lovet

at kommentere de enkelte biler, når de lørdag den 2. juni starter ud fra Kirkepladsen ved Skt. Nikolaj Kirke. Foto: Mik.

så det får vi selvsagt og

masser af sjov ud af, siger

Henrik Kjær, der med eget

blikkenslagermesterfirma

ikke kunne sige nej, da han

blev spurgt om et sponsorbidrag!

TA’ 5 STK. KR. 55,-

KÆMPE UDVALG

I KRYDDERURTER

- også specielle sorter

F.eks. wasabi, kinesisk te og ramsløg.

NU HAR VI FÅET

GULDFISK HJEM

TA’ 10 STK. 150,-

ÅBNINGSTIDER:

Man.-fre. kl. .........9.00-17.00

Lør. kl. ..................9.00-15.00

Pinsedag kl. .........9.00-15.00

2. pinsedag kl. .....9.00-15.00

Løbets andre sponsorer

er Danbolig i samarbejde

med Nordea, Cafax, Mekonomen,

Bosch, Danske

Bank og Holbæk Turistinformation.

Når starten går fra Kir-

Tuse Stadion

Lørdag den 26. maj

kl. 15.30

Sjællandsserie - Fodbold

TUSE IF

HOLBÆK B&I

Entre 30,-

Lørdag den 2. juni

Serie 3 - Fodbold kl. 13.30

TUSE IF

ÅRBY-RØRBY/VÆRSLEV

KAMPSPONSOR:

kepladsen lørdag formiddag

kan de mange tilhørere,

der plejer at dukke

op, igen glæde sig til at

høre lidt små detaljer/historier

om hvert køretøj –

og personerne bag rattet.

Den opgave har Ole Juel

påtaget sig, inden han selv

sætter sig bag rattet i en

gammel DKW for at udgøre

»agterlanternen« i den 18.

udgave af Holbækløbet.


Tirsdag den 22. maj 2012

Virksomheder får overblik

til at vælge en ny retning

Mange små og mellemstore virksomheder har

fokus på at gøre virksomheden mere effektiv og

mindske omkostningerne. Ved at fremskrive

deres resultat fem år frem i tid, kan de faktisk nå

at ændre fremtiden. Værktøjet til at gøre det

hedder Danske Navigator.

HOLBÆK: De små- og

mellemstore virksomheder

står for næsten 60 pct. af

omsætningen i det private

erhvervsliv. Og flere af dem

har været økonomisk hårdt

ramt. Det præger også de

områder, som de sætter

Navigator er et godt redskab til at

gøre virksomheden mere effektiv

og mindske omkostningerne,

siger filialdirektør Per Bjørk.

øverst på dagsordenen.

Ifølge en undersøgelse, som

FSR Danske Revisorer har

foretaget, har ni ud af 10

virksomheder fokus på især

tre ting: Økonomi og likviditetsstyring,

mindskning

af omkostninger samt

højere effektivitet.

Netop disse områder kan

Danske Banks nye analyseog

strategiværktøj ”Danske

Navigator” hjælpe virksomhederne

med.

- Med værktøjet under

armen kan vi give virksomhederne

et overblik over de

økonomiske konsekvenser,

som deres forretningsstrategi

har – både i dag og i

fremtiden. Helt konkret

kan vi fremskrive virksomhedens

resultat, balance og

cash flow på baggrund af

virksomhedens forventninger

til udviklingen i nøgletallene,

siger filialdirektør

Per Bjørk , Danske Bank ,

Holbæk Afdeling.

Han glæder sig over muligheden

for sammen med

*Køb nyt brillestel og re eksfri

brilleglas nu - så får du et ekstra sæt

solglas i samme styrke med i prisen.

Ring og bestil tid til en gratis synsprøve.

kunden at kunne grave et

spadestik dybere.

- Udover at give virksomhederne

en unik mulighed

for at se, hvad de næste fem

år bringer, får de også forslag

til, hvilke håndtag de

kan skrue på som f.eks. betalingsbetingelser,

pris, lagerbinding

for at forbedre

likviditeten, siger Per

Bjørk.Og der er gode eksempler

på, at det giver

værdi for virksomhederne.

- Et eksempel er en virksomhed,

som gerne ville

nedbringe trækket på kassekreditten.

Danske Navigator

viste, at

virksomheden – sammenlignet

med konkurrenterne

– lod kunderne vente for

lang tid med at betale regningerne.

Virksomheden gik derefter

i gang med at strømline

hele sin opkrævnings- og

rykkerprocedure, og det

førte til en betydelig likviditetsforøgelse

og lavere

renteudgifter, siger Per

Bjørk.

Blandt de kunder, som allerede

har afprøvet værktøjet,

er der stor tilfredshed:

- Kunderne synes afgjort,

at de får noget med hjem,

som de kan arbejde videre

med for at styrke deres

virksomhed, slutter Per

Bjørk.

Vi har et hav af solbriller...

Køb nye briller nu

- så får du et sæt solbrilleglas

med i prisen *

(værdi op til 1.800)

Vi har smarte solbriller fra bl.a.:

Priser fra ......549,-

Kamilla Dorte

Torben

Marianne Pia

Claus

www.byensoptik.dk


16 Tirsdag den 22. maj 2012

Spar Nord lancerer ny netbank

Spar Nord har netop lanceret en ny netbank, og

det kommer også kunderne i Spar Nord Holbæk

til gavn

HOLBÆK: Spar Nord har

netop lanceret sin nye net-

præsenterer

bank under navnet ”Mit

Spar Nord”. Dermed tager

Modeshow

FREDAG DEN 1. JUNI KL. 20.00


S


NYE…OG BYENS BUTIKKER HOLDER ÅBENT HELT TIL KL. 22.00OPHØR

SLUTSPURT

Masser af lækre

lammeskinds jakker i super

lette og bløde kvaliteter

FRIT VALG

998,-

Ta' 2 jakke for

1500,-

GÆLDER KUN HOLBÆK

CKN. JAKKE

I LAM NYT HIPT DESIGN

MED SKRÅ LYNLÅS

FØR 2498,-

NU KUN

998,-

SPAR 1500,-

banken et stort skridt i retning

af at gøre netbanken

til andet og mere end bare

overførsler af penge og betaling

af regninger.

- De første danske netbanker

så dagens lys i begyndelsen

af 1990’erne,

men på trods af 20 års levetid

har netbankerne ikke

fundamentalt ændret sig. I

hvert fald ikke før nu, forklarer

privatkundechef

Peter Mørch fra Spar Nord

Holbæk.

Lagkager, grise og

kalender

- Langt de fleste bruger

alene netbanken til at overføre

penge og til at betale

regninger, men mulighe-

Peugeoter over

5 år får billigere

serviceeftersyn

Service 5+

1.298 kr.

Garanteret max. pris

Peugeot Holbæk

Vejlebo & Winther ApS

Mellemvang 1 - Holbæk

Tlf. 88 88 67 00

www.peugeot.dk/holbaek

ADSBØL SKIND

Gendarmergården ∙ Smedelundsgade 22 ∙ 4300 Holbæk

Tlf. 59 43 33 34

AULUNA

TOP MODEL

I LAM

FØR 2998,-

NU KUN

998,-

SPAR 2000,-

derne er langt flere end

det, lyder det fra Peter

Mørch.

De foreløbige tiltag i

Spar Nords nye netbank

omfatter blandt andet et

lagkagediagram, der overskueligt

viser, hvor mange

penge der forsvinder på

mad, rejser, telefoni, transport

osv.

Og så er der blevet mulighed

for at designe sine

egne sparegrise, så de matcher

formålet med opsparingen.

- Vi sparer i dag op i en

grad, som vi aldrig har set

før, og derfor har vi gjort

det muligt for vores kunder

FABER

LAMELGARDINER

Kampagne på

udvalgte dessiner

÷20%

VÆLG MELLEM 1200 GARDINPRØVER

VI HAR ALT I... Lamelgardiner

Plisségardiner

rullegardiner

www.markise-center.dk

at navngive og udklæde kulørte

sparegrise alt afhængig

af, om det er en

opsparing til ferie, bil eller

noget helt tredje, uddyber

Peter Mørch.

Endelig giver den nye

netbank også kunderne mulighed

for at kigge direkte i

rådgivernes kalendere og

booke sig ind på det tidspunkt,

der passer kunden

bedst.

- Det skal være nemt at

få et møde med sin rådgiver,

og nu kan kunderne

lave aftaler hele døgnet

rundt på de tidspunkter,

hvor rådgiveren er ledig,

lyder det fra Peter Mørch.

gardinstænger

foldegardiner

2011 blev endnu et år,

hvor danskernes brug af

netbank nåede nye rekorder,

og for første gang er

det nu mere end halvdelen

af alle danskere i alderen

16 til 74 år, der bruger netbank.

Vi er vilde med netbank

- Netbankens popularitet

skyldes ikke mindst, at vi

har tillid til den.

Og den tillid skal naturligvis

gå hånd i hånd med

den nytænkning af netbanken,

som vi nu er i fuld

gang med, lyder det afsluttende

fra Peter Mørch.

NYE GARDINER

OG SOLAFSKÆRMNING

Ring

efter

GARDINBUSSEN

59 44 64 64

VI KOMMER OVERALT PÅ SJÆLLAND

VI HAR IDEERNE!

Lad vor indretningskonsulent hjælpe med råd

og vejledning. Vi gi’r altid et fast tilbud på stedet.

Vi har prisgaranti på alle vores produkter


Tirsdag den 22. maj 2012

AEG VASKEMASKINE

Smart og robust model med mange features

til meget lav pris.

Vejl. 5.245,-

ÅBNINGSSALG

NY SPÆNDENDE BUTIK I ST. MERLØSE

Vi fortsætter fredag d. 25. maj kl. 9.00

Kom og få inspiration til hjemmet - og benyt

dig af de gode tilbud, når du alligevel er her.

Bemærk at der er begrænsede mængder, så

kom hellere hurtigt.

MAX. 6 PK. PR. KUNDE

Tilbud 489.-

SPAR 610,-

PHILIPS SHAVER

Model HS 8420 med Nivea lotion.

Smart opladelig maskine til under

halv pris.

Vejl. 1.099,-

MÆRKE MODEL ENERGI

AEG L 60460 FL A

KAPACITET OMDR/MIN

6 KG 1400

Tilbud 3.999.-

SPAR 2.700,-

ORIGINALE STØVSUGERPOSER

Nil sk og Miele

Normalpris pr. pakke op til 95,-

MIELE STØVSUGER

Model S2111. Kanon

støvsuger med kraftig

sugestyrke og

godt udstyr. Grå.

Vejl. 1.395,-

Kr. 100.-

NU 2 PAKKER

Tilbud 749.-

SPAR 550,-

Tilbud 3.499.-

SPAR 1.750,-

MIELE OPVASKEMASKINE

Kvalitetsmaskine til uhørt lav pris

Vejl. 6.695,-

MÆRKE MODEL ENERGI

MIELE G 4040 FL A

KAPACITET PROGRAMMER LYDNIVEAU

4 KG 6 50 DB

VI FEJRER VORES

NYE LAMPEAFDELING MED

SUPERTILBUD I HELE BUTIKKEN

÷50%

RABAT

MEGAMANN LAVENERGIPÆRER

- ALT PÅ LAGER SÆLGES

På grund af problemer med levering

af avisen i sidste uge fortsætter vi

med de fantastiske tilbud - sidste

frist lørdag d. 26. maj, eller så

længe lager haves.

Niels Viggo Nielsen er udover butikken naturligvis stadig

aut. elinstallatør, der udfører alt i El i hjem og i erhverv.

Nu er vi også klar med solceller på dit tag - kom ind og få en snak

med Niels eller Kasper om mulighederne for grøn energi hos dig.

100.-

FRIT VALG KUN

MANGE UDENDØRSLAMPER

Før op til 699,-

÷25%

NYHEDSRABAT

ALLE LAMPER I BUTIKKEN

TILBYDES DISSE 2 DAGE

AUT. EL-INSTALLATØR

NIELS VIGGO NIELSEN

BYGADEN 1

4370 ST. MERLØSE

TLF. 57 80 15 67

÷70%

RABAT

HOLMEGAARD PENDLER OG

BORDLAMPER I BUTIKKEN

17

Alle priser er afhentningspriser. Vi leverer og tilslutter gerne til bestående installation mod mindre tillæg. Se mere på www.el-salg.dk. Vi tager forbehold for udsolgte varer samt evt. trykfejl.

www.highlight.dk


18 Tirsdag den 22. maj 2012

VM-sejr er adgang

til DM-stævne

NORDVESTSJÆLLAND:

Vil I med til DM i Street

Soccer? Så er det bare at

gribe chancen, når DGI Vestsjælland

afholder Vestsjælland

Street Soccer

Mesterskab den 9. juni

2012 i Kalundborg. Her kan

hold fra hele Vestsjælland

nemlig deltage.

Når fodbold flytter fra

græs til asfalt handler det i

høj grad om teknik, finter

og fair play. Nu kan du sammen

med op til seks venner

spille dig hele vejen til DM

Tre lokale foreninger

bag et Adventureløb

lørdag den 16. juni

AF PER SKOV JENSEN

psj@nordvest.dk

HOLBÆK: Det kan være

både oplevelser og eventyr,

men uanset oversættelsen,

så venter der minds tre svedige

timer, når tre Holbækforeninger

lørdag den 16.

Diskret og professionel behandling

på Orelund Gods

– en del af Behandlingscenter Tjele.

Mere end 20 års erfaring med afhængighed

Vi har hjulpet tusinder

til et bedre liv uden

alkohol og /eller medicin

www. tjele.com/orelund

Døgntelefon 70 20 40 80

• 3.300 lejeboliger

Så mere på

www.vab.dk

Besøg os i dag og se

hvad vi byder på...

juni inviterer til et såkaldt

Adventureløb.

Det kan give mindelser

om en slags ironman, men

er det ikke, selv om de tre

foreninger, der står bag –

Holbæk Orienteringsklub,

Holbæk Klatreklub og Holbæk

Kajakklub – også har

løb og cykling på programmet.

Opgaven på og i vandet

bliver kano i stedet for

svømning, og så kan deltagerne

også forvente at

skulle ud på et lille orien-

• Dialog og demokrati

• Lejeboliger med livskvalitet

• Plads til alle

i Street Soccer. Første

skridt er det regionale mesterskab

for Vestsjælland,

der bliver afholdt den 9.

juni foran Kalundborg Ungdomsskole.

- Der bliver virkelig gået

til den i kampene. Otte minutter

på banen lyder

måske ikke af meget, men

der er fokus på teknikken,

høj intensitet og kæmpet

til sidste sekund, siger

Christian Abildgaard, idrætskonsulent

hos DGI Vestsjælland.

Tre timers

oplevelser

i og omkring

Holbæk

Alkoholbehandling på Sjælland

Orelund Gods,

Orelund, Sjælland

Scan koden

og se mere

om VAB

VAB · Postbox 49 · Elmevej 4 · 4450 Jyderup · 5925 8000 · www.vab.dk

Alle aldersgrupper er efterhånden

rykket ud på asfalten,

de regionale

mesterskaber er derfor for

rækkerne: U13, U16 og 16+

for drenge og U14 og 14+

for piger. For de mindre

fodboldkyndige betyder

det, at drenge født i 2001

eller tidligere kan deltage,

mens det for piger er 1998

eller tidligere.

Det bedste hold fra hver

række går videre til DM.

Tilmelding skal ske

inden den 25. maj.

teringsløb, ligesom der

også står klatring på agendaen.

Løbet, der foregår i hold

på to til tre personer, er

bygget op som et stjerneløb.

Der vil således være

fire sløjfer, hvor de aktive

Nasrin får overrakt

bronzemedalje 2010 af

Hendes Majestæt Dronningen

og Hans Kongelige Højhed

efter hver aktivitet vender

tilbage til stævnepladsen

ved Skt. Nikolaj Kirke, lige

i Holbæks centrum. - Adventureudfordringen

går på

at kunne orientere sig ved

hjælp af et kort. Det vil

være nem orientering, som

Prisliste:

Dameklip

kr. .... 240,-

Herreklip

kr. .... 200,-

Farvning

fra

kr. ... 250,-

Striber

fra

kr. ... 250,-

Elevklip

kr. ... 149,-

Nygade 18B

4300 Holbæk

Tlf. 5946 7273

www.salonshade.dk

BEMÆRK!

Alle vore aviser er oplagskontrolleret

af Dansk Oplagskontrol

- værd at tage i betragtning i din

vurdering, når du skal annoncere…

Street soccer vinder større og større indpas. Den 9. juni inviterer DGI Vestsjælland til mesterskaber i Kalundborg.

Foto: DGI

henvender sig til folk, som

ikke har prøvet det før, fortæller

Henrik Gulborg Nielsen

fra arrangørerne. Han

tilføjer, at det ikke kræver

specifikt ekstraudstyr for

at kunne stille op. - Løbesko

og en mtb eller en citybike

kan gøre det, siger

Henrik Gulborg Nielsen.

I skrivende stund er tilmeldt

et dusin hold. - Vi kan

Bagger Låse & Alarm

ALARM

Tyverialarm

&

Videoovervågning

...lokal service

i Holbæk...

Kontakt Bjørn for tilbud

Sikringskonsulent

Bjørn Thon

Mobil: 60 40 68 30

Mail: bt@bagger-laase.dk
VIDEO

Teknisk service 7020 2112

Kontrolcentral TÅGESIKRING

7611 7117

www.bagger-laase.dk

Teknisk service

7020 2112

www.bagger-laase.dk

Teknisk service

7020 2112

www.bagger-laase.dk

Adventureløbet byder også på

en løbetur i skoven.

være godt og vel det dobbelte.

Vi skal blot have en

tilmelding inden månedens

udgang, slutter han og oplyser,

at der vil være lodtrækningspræmier

for en

halv snes tusinde kroner.

Interesserede kan finde

mere om udfordringen på

www.adventurenv.dk.

ROSENPLANTESKOLEN

I LØVE

Plantevej 3, 4270 Høng

love@roses.dk www.roses.dk

tirsdag - fredag 10-16

lørdag-søndag 10-15

mandag lukket

FORSOMMERSALG

Hundredvis af forskellige roser i potter.

Lige til at plante nu.

Roser, klematis, krukker, havebøger


Tirsdag den 22. maj 2012


Svømmedragt jr.

Str. 8-16 år

Pris 300.-

DIN PRIS NU:

150,-

50% ER FRATRUKKET

Rider

Badetøffel

Str. 40-47

Pris 200.-

DIN PRIS NU:

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 10-18

Fredag 10-19 · lørdag 10-15

1. søndag hver måned 10-16


Bikini jr.

Str. 8-16 år

Pris 400.-

DIN PRIS NU:

200,-

100,-

50% ER FRATRUKKET

50% ER FRATRUKKET


Badeshorts jr.

Str. 8-16 år

Pris 200.-

DIN PRIS NU:

100,-

50% ER FRATRUKKET


Bikini jr.

Str. 8-16 år

Pris 250.-

DIN PRIS NU:

125,-

WR

Polo

Str. S-XXL

Pris 400.-

DIN PRIS NU:

50% ER FRATRUKKET

200,-

50% ER FRATRUKKET

KONCEPTET

ER ENKELT:

VI SÆLGER ALT TIL

-50%

FRATRÆKKES VED KASSENBikini

Str. 36-44

Pris 450.-

DIN PRIS NU:

225,-

50% ER FRATRUKKET

DIN PRIS NU:

WR

Polo

Str. S-XXL

Pris 350.-

175,-

50% ER FRATRUKKET

19


20 Tirsdag den 22. maj 2012

HOLBÆK STADION

NORDVEST FC -B 1908

SØNDAG DEN 27. MAJ

KL. 13.00

DIVISION:

LIGA:

SPONSORER

UEFA-partner

vi gør mere for dig

Annoncen er sponsoreret af Nordvestnyt.dk - Nyheder herfra og til verdens ende


Tirsdag den 22. maj 2012

Vi har Danmarks

største farvevæg!

Pinotex Dør- og Vinduesmaling

er vurderet til Bedst i Test af

Danmarks Teknologiske Institut

Læs mere på:

www.sadolinfarveland.dk

SPAR 70,-

2½ liter

499,-

Pinotex

Vinduesmaling

Hurtigtørrende maling til vinduer og

døre - udendørs, hvor man typisk

ønsker en lidt højere glans, end ved

traditionelle træbeskyttelser.

SPAR 200,-

6 liter

399,-

Pinotex Classic

Transparent

En lysægte og vejrfast transparent

oliebaseret træbeskyttelse, som giver

god beskyttelse mod blåsplint og skimmelsvamp.

Pinotex Classic fremhæver

træets struktur og åretegning så det

fremstår smukkest muligt. Pine, teak,

impr.grøn og sort.

Pinotex passer

på både store

og små huse

Pinotex

Superdec

Baseret på en blanding af

alkyd/akryl bindemidler som

er vandfortyndbar. Pinotex

Superdec har en meget

reducerer risikoen for revnedannelser

efter produktet er

tørt. Holdbarhed op til 10 år.

7,5 liter, Spar 550,-

Nu 799,-

Kom

ind og

fribilletter til

Cirkus Mascot.

FORESTILLINGEN ER

søndag d. 3/6-12

kl. 16.00

21


22 Tirsdag den 22. maj 2012

»Un-plugged«

gudstjeneste

foran Sølyst

De lokale kirker og kirkesamfund fælles om stor

friluftsgudstjeneste i Jyderup 2. pinsedag

NORDVESTSJÆLLAND:

En lang række kirker og

kirkesamfund i det nordve-

stsjællandske inviterer for

sjette gang til en fælles friluftsgudstjeneste

for alle 2.

I fjor var friluftsgudstjenesten henlagt til Løvenborg.


HOLBÆK

MEGACENTER

Frejasvej 12

Tlf. 59 46 28 71

HOLBÆK

Smedelundsgade 14

Tlf. 59 43 28 71


Medbring

annoncen og

÷20%

på katte- og

hundefoder

Tilbuddet gælder fra tirsdag den 22. maj

til tirsdag den 29. maj 2012

Der tages forbehold for trykfejl, og udsolgte

varer. Tilbuddene kan ikke kombineres og

henføres med andre rabatordninger.

KALUNDBORG

Nytorv 28

Tlf. 59 51 28 71

Vi ses

pinsedag, mandag den 28.

maj fra sidst på formiddagen.

Provst Finn Dyrhagen oplyser,

at efter at have

prøvet mange forskellige

former - spillemandsmesse,


21 sogne og en håndfuld andre kirkesamfund er med i gudstjenesten 2. pinsedags formiddag.

jazzinspireret, gospelgudstjeneste

og verdensmusik -

er det tanken i år at vende

tilbage til det naturlige: en

”un-plugged” gudstjeneste.

- Det betyder, at kun de allermest

nødvendige hjælpemidler

kommer i brug.

Musikken bliver leveret af

trompeter, altertavlen er

Vorherres natur, og højttalere

bliver indskrænket til

det allermest nødvendige,

siger Finn Dyrhagen.

Det foregår denne gang

foran Sølyst ved Skarresø

lige i udkanten af Jyderup.

En for høj

boligpris

kan blive

dyr affære

HOLBÆK: Mange boligsælgere

er fristet til at

starte med en forholdsvis

høj udbudspris, når de sætter

deres bolig til salg, men

det kan ende med at blive

en dyr affære, viser en analyse

af salgstiden og de afslag,

der blev givet i prisen

på de godt 7.000 villaer,

som Nybolig-kæden solgte

sidste år.

Risikoen ved at starte

med en for høj udbudspris

er, at det kan være nødvendigt

at sætte prisen på boligen

ned i flere omgange,

mens salgstiden stiger. Og

netop boliger, der har været

til salg længe og er sat ned

i pris i flere omgange, vækker

en vis skepsis hos

køberne, der begynder at

tvivle på, hvad der er den

rigtige pris for boligen.

Interesserede kan gå med i

optoget fra Jyderup Station.

Folk skal huske klapstol

eller tæppe - og de er naturligvis

velkommen til at

tage madkurv med og gøre

det til en god helligdagsoplevelse.

Hvem ved, om der

findes en 2. pinsedag til

næste år?, spørger provsten.

Skulle det blive dårligt

vejr, flyttes gudstjenesten

indendørs i Holmstrup

Kirke.

21 folkekirkesogne er

En udbudspris på boligen, der er højere end

tilsvarende boliger, giver en lang salgstid og kan i

den sidste ende blive en dyr strategi for sælger,

siger ejendomsmægler Rasmus Bergstrøm,

Nybolig Holbæk

- Når sælgere vælger

denne strategi, er deres udgangspunkt

som regel, at

de har hørt, at der bliver

givet prisafslag i langt de

fleste handler. Derfor vil de

gerne forsøge med en

højere pris, ud fra det argument,

at så er der noget at

slå af på i en prisforhandling

med interesserede

købere. I bedste fald håber

de måske på, at der kommer

en køber, der er så interesseret

i netop den type

bolig, at køberen er parat

til at betale prisen. Det er

imidlertid en strategi, der

kan blive dyr i den sidste

ende, fortæller ejendomsmægler

Rasmus Bergstrøm,

Nybolig Holbæk i Ahlgade.

Nyboligs analyse viser, at

5 ud 10 villaer og rækkehuse

i Vest- og Sydsjælland

med i arrangementet. Det

er Jyderup - Holmstrup -

Kundby - Stigs Bjergby -

Mørkøv - Svinninge - Hjembæk

- Tuse - Butterup - Hagested

- Gislinge - Udby -

Hørby - Tveje Merløse - Skt.

Nikolai - Sdr.Jernløse -

Søstrup - Nr. Jernløse -

Kvanløse - Orø - Vipperød

Andre medvirkende kirkesamfund

er Den katolske

Kirke, Holbæk - Holbæk

Baptistkirke - Tølløse Baptistkirke

- Kristent Center,

Jyderup - Holbæk Frikirke

Rasmus Bergstrøm fra Nybolig

Holbæk opfordrer til at finde en

rigtig salgspris fra start.

blev solgt inden for seks

måneder. Ud af disse blev

knap 40 pct. solgt med et

afslag på under 5 pct. af

den oprindelige udbudspris.

I den modsatte ende blev

10 procent først solgt efter

24 måneder. Blandt sælgerne

af disse måtte 8 ud af

10 acceptere et nedslag i

prisen på over 20 pct.

- Man kan ikke sige med

sikkerhed, om man kan

undgå afslag i prisen, hvis

den bliver sat realistisk,

men analysen viser, at jo

længere tid det tager at få

solgt boligen, jo højere er

risikoen for, at det samlede

afslag bliver større. Det kan

således ende med, at man

får mindre for boligen, end

den kunne have været solgt

til, hvis der var sat et realistisk

prisskilt på fra starten

af, konkluderer Rasmus

Bergstrøm.


Tirsdag den 22. maj 2012

SPAR 25%

PÅ ALLE HAVEMØBLER

FRA TORSDAG D. 24/5 TIL LØRDAG D. 26/5

374.spar

125 .-

Siam bord +

4 Jamaica stole

3.499.spar

1.996.-

Malang bord +

6 Bangkok stole

3.999.spar

2.094.-

2.474.spar

825.-

VISBY havebord med bordplade i bambus og hvidt aluminiumsstel. L 200 x H 75 x B 100 cm. Normalpris 3.299.-

Nu 2.474.- Spar 825.- SANDANu 374.- Spar 125.-

Circle bord +

6 Acco stole

6.999.-

spar 2.891.-

CIRCLE havebord med bordplade i sort polywood og granitplade i midten, D 150 x H 74,5 cm. Normalpris 4.499.- ACCO stol i sort/alu

lakeret metal inkl. Hynde i sort neopren. Normalpris 899.- Weekendtilbud bord + 6 stole 6.999.- Spar 2.894.-

Se endnu flere gode tilbud på IDE.DK

IDEmøbler Holbæk, Stenhusvej 50, 4300 Holbæk, Tlf. 88183755

Åbningstider: Mandag - Torsdag: 10.00 - 18.00, Fredag: 10.00 - 19.00 Lørdag: 10.00 - 16.00

Gælder ikke parasoller, Cane-line ®

674 .spar

225 .-

SANDBY bord i sort, hvid eller blå lakeret metal, L 80 x H 72 x B 80 cm. Normalpris

899.- Nu 674.- Spar 225.- Armstol. Normalpris 499.- Nu 374.- Spar 125.-

SAMOS havestol i plast skal med aluminiumsstel. Fås i 12 farver. Normalpris 189.- Nu 141.- Spar 48.-

SIAM havebord med udtræksplade, bordplade

i FSC eucalyptus og stel i aluminium. L 180 x H

75 x B 107 cm. Normalpris 2.699.- JAMAICA

havestol i polyrattan. Normalpris 699.- Bord

+ 4 stole 4.499.- Spar 996.- Yderligere

nedsat i perioden 24/5 til 26/5 3.499.-

Spar 1.996.-

MALANG havebord imed bordplade i grå

børstet polywood og sort aluminiumsstel, B 205 x

H 73 x B 90 cm. Normalpris 2.499.- BANGKOK

stol i sort texteline og sort aluminiumsstel.

Normalpris 599.- Bord + 6 stole 4.999.-

Spar 1.094.- Yderligere nedsat i perioden

24/5. til 26/5. 3.999.- Spar 2.094.-

HUSK ÅBENT HVER

SØNDAG KL. 10 - 16

GODT NYT

TIL HAVEN

Få glæde af nye lækre havemøbler allerede nu, og

fordel betalingen over 10, 20 eller 30 måneder –

uden at betale ekstra.

*Køber du f.eks. for 10.000 kr. betaler du 334 kr.

i 30 måneder. De samlede omkostninger er 0 kr.

Det samlede kreditbeløb der skal betales tilbage,

er 10.000 kr. Debitorrenten er 0,00%. ÅOP er 0,0%.


med Nordea Finans. Læs mere på www.ide.dk/okr

Bali

strandmåtte

199.spar

200.-

374 .spar

125 .-

Samos stol

141.spar

48.-

BALI strandmåtte med stel af hårdt træ og en tyk

skumhynde med nylonbetræk. Måtten er sammenklappelig

og kan nemt tages med til stranden, så du kan ligge

behageligt. Fås i sort, lilla og orange. L 186 x H 3 x B 60

cm. Normalpris 399.- Nu 199.- Spar 200.-

23

Tilbuddene gælder fra d. 24.-26. maj 2012. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.


24 Tirsdag den 22. maj 2012

Svebølle Boldklub og Idrætsforening

2. division

KAMPEN OM

NORDVEST-

SJÆLLAND

SVEBØLLE

MOD

NORDVEST FC

ONSDAG DEN 23. MAJ KL. 19.00

SVEBØLLE STADION 2012

Følg det

lokale 2. divisionhold

på Svebølle

Stadion

SPONSORER

KALUNDBORG

Svebølle

59 51 10 82 · 21 27 80 71

JYDERUP

G.J.-Produkthandel ApS

GØRLEV

FORKAMP

KALUNDBORG KOMMUNE

HOLBÆK KOMMUNE

KL. 17.30 PÅ SVEBØLLE STADION

J J HYDRAULIK A /S

SVEBØLLE MØRKØV

Se de lokale politikkere dyste om

den kommunale håneret ...

MAN OF

THE MATCH

SPONSOR:

Kalundborgegnens

Produktionsskole

SVEBØLLE

Annoncen er sponsoreret af Nordvestnyt - Dækker den lokale sport på DIN egn

KALUNDBORG


Tirsdag den 22. maj 2012

Holbæk bymidte

- tæt på fjorden

Ønsker du Holbæk som et levende indkøbscenter og

godt sted at handle i morgen, så brug butikkerne i dag.

Du nder mere end…

40 Tøj- og skobutikker

20 Cafeer og spisesteder

110 Specialbutikker

1.200 Gratis P-pladser

- og mange kulturtilbud

Holbæk Handelsstandsforening ønsker dig velkommen til Center Holbæk

25


26 Tirsdag den 22. maj 2012

Sats på

bueskydning

Skal en by eller et område profilere sig

inden for sport, må det være med et

hold i Superligaen eller et hold i den

bedste håndboldrækkke.

Sådan tænker man traditionelt.

Men det er meget bedre at tænke

i nicher. Ikke alle kan jo være med

i Superligaen. Så sats på bueskydning

eller brydning eller noget helt tredje.

Sådan lyder rådet til Nordvestsjælland

fra Morten Mølholm Hansen,

der er udviklingschef i Danmarks

Idræts-Forbund.

Læs artiklen i tillægget Torsdag.

Prøv Nordvestnyt i 2 uger

Ring i dag 88 88 43 43

Nordvestnyt

er det eneste

lokale dagblad

i Nordvestsjælland…

VORES EGN

VORES FREMTID

Vi sætter med artikelserien

»Vores egn - vores fremtid«

udviklingen i Nordvestsjælland

på dagsordenen.

Det vil ske med en række

artikler i Torsdag, hvor vi beder

både eksperter og lokale

aktører om at pege på, hvor de

hver især ser mulighederne for

udvikling i Nordvestsjælland.

Instruktørerne er frivillige fra DGI i Danmark. Fotos: Bjarne Petersen/DGI Midtjylland

DGI rykker

til Uganda

Medlemmer af DGI-foreninger får nu mulighed

for at blive frivillige i DGI’s nye projekt i Uganda.

Formålet er at udbrede kendskab til

foreningsudvikling og demokrati i Uganda og

give de frivillige en oplevelse for livet.

IDRÆT: Danskere over 18

år får nu mulighed for at

præge udviklingen inden

for idræt og demokrati i

Uganda. Det er resultatet

af den aftale, der er indgået

mellem Danske Gymnastik-

og Idrætsforeninger

(DGI) og den ugandiske

partnerorganisation, Starlets

Foundation.

Aftalen betyder, at medlemmer

af en DGI-forening

kan få en unik oplevelse

som Sports Volontør med

deltagelse i Starlets Foundations

aktiviteter i dets 56

medlemsforeninger over

hele Uganda. De frivillige

kommer til at samarbejde

med de lokale idrætsledere

i de enkelte foreningers aktiviteter.

Formålet med aftalen er

at udbrede kendskabet til,

hvordan man udvikler en

forening, hvordan den drives

og igennem projektet

lære uganderne om demokratiske

principper. Alle

medlemmer af en DGI-forening

kan tilmelde sig som

frivillig. Eneste krav er, at

man er over 18 år.

DGI er i forvejen involveret

i projektet ”Sport as a

tool for development” i

Ghana, som er støttet af Danida-midler.

Her har DGI

været i gang i to år, og projektet

er netop blevet forlænget

med yderligere to

år.

Gennem dette projekt

har DGI sammen med unge

i Ghana vist, at dannelse af

Gennem idræt lærer de lokale om foreningsudvikling og demokratiske principper.

ungdomsforeninger kan

være med til at fremme

unges indflydelse i samfundet

i de ellers meget ældrestyrede

landsbysamfund i

det nordlige Ghana. Således

er to af de lokale unge,

som har deltaget i projektet,

efterfølgende valgt ind

i det lokale byråd.

De danske frivillige, som

deltager i disse projekter,

får viden om andre kulturer

og får redskaber til at

tage imod unge med anden

kulturel baggrund i danske

idrætsforeninger. Dette kan

i nogle idrætsforeninger

være et problem, da instruktørerne

ofte ikke har

tilstrækkelig viden om,

hvordan flere kulturer spiller

sammen. Samtidig få de

unge nogle ledelsesmæssige

kompetencer, de kan

bruge fremadrettet i deres

erhvervsliv.


Tirsdag den 22. maj 2012 MOTOR

.

ENDNU EN PEUGEOT,

DER KAN FÅ ET BILLIGT

SERVICEEFTERSYN
PEUGEOT Service 5+

PEUGEOT HOLBÆK

Vejlebo & Winther ApSpeugeot.dk

SERVICE 5+


1.298 KR.

Omfatter bl.a.:
27


28 Tirsdag den 22. maj 2012

MOTOR

Elegant livsstil

til attraktiv pris

Ny udgave af Alfa

Romeo MiTo fra knapt

190.000kr. -

dieselversionen sat ned

med 35.000 kr.

Nu er det muligt at erhverve

en velkørende og

smuk Alfa Romeo til historisk

lav pris. Den italienske

bilproducent lancerer nemlig

en helt ny og spændende

udgave af Alfa Romeo

MiTo til kun 189.900 kr.

Samtidig bliver en ny dieselversion

sat ned med hele

35.000 kr.

For første gang i mere

end 15 år er det nu muligt

at køre fra en Alfa Romeoforhandler

i en fabriksny

udgave af en af Alfa Romeos

smukke biler for under

200.000 kr. Den italienske

bilproducent tilbyder nemlig

danskerne en særdeles

attraktiv pris på en ny udgave

af Alfa Romeo MiTo –

en populær bil i segmentet

af elegante livsstilsbiler.

Køreglæde, lækkert udstyr

og ikke mindst uovertruffent

design i bedste

italienske stil fås nu fra

kun 189.900 kr. Med andre

ord får man virkelig noget

for pengene i den nye udgave

af MiTo:

- Selvom vi nu skruer ge-

valdigt ned for prisen på

Alfa Romeo MiTo, går vi

ikke på kompromis med

hverken funktionalitet, udstyr

eller teknologi. Med

den nye Alfa Romeo MiTo

får man en velkørende bil

med en slagkraftig 1.4

motor med 78 hk,

Start&Stop funktion, en

fornem benzinøkonomi på

op til 17,9 km/l og det velkendte

MiTo-design, der

giver bilen en sublim udstråling,

siger Steffen

Holm, pressechef i Fiat

Group Automobiles Denmark

A/S.

Ud over den attraktive

pris på den nye benzinudgave

af MiTo, er der og

mange penge at spare på

den populære dieselmodel

Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm

Super med 85 hk. Her får

man saft, kraft og bundsolid

totaløkonomi med helt

op til 28, 6 km/l til kun

229.900 kr. Det er mere end

35.000 kr. lavere end før, og

330.000 kroners

køreglæde

– fra kun 3.499 kr./md.

UDBETALING*

kr.19.500,- M{ZD{ 6

2.0 PREMIUM FRA

kr. 3.499,-

PR. MD*

Din bankmand vil tro, det er løgn. Specielt når han hører, hvad du får for pengene.

Du bliver den glade ejer af en Mazda6 Premium med 2.0-liters benzinmotor, 155 hk, 2-zone

klimaanlæg, fartpilot, regnsensor, 17” aluminiumsfælge, bakkebremse, tågeforlygter og meget

mere – for kun 19.500 kr. i kontant udbetaling og ned til 3.499 kr. i månedlig ydelse. Velkommen til en

prøvetur hos din Mazda forhandler. LÆS MERE PÅ M{zd{ .DK

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 14,5-14,3 km/l. CO 2–emission 159-161 g/km. Energiklasse . Den viste model er en Mazda6 stc. Premium.

*Mazda6 2.0 Premium Sedan, vejl. kontantpris kr. 330.976,- inkl. metallak og levering. Udbetaling kr. 19.500,- ydelse kr. 3.499,- pr. måned i 84 måneder. Variabel debitor-rente 3,99%. ÅOP 5,47%.

Samlet beløb der skal tilbagebetales kr. 293.916,- Bilens pris gælder kun ved fi nansiering hos Mazda Credit. Der tages forbehold for positiv kreditgodkendelse. Tilbuddet gælder til og med 31.07.2012,

eller så længe lager haves.

Vi har fået ny hjemmeside. Kig ind på [indsæt forhandler web navn.dk]

Henrik Lars Martin

www.bin2bil.dk

Smedelundsgade 21

4300 Holbæk

Tlf. 59 43 11 01

det er endda med en hel

del mere standardudstyr

end tidligere, blandt andet

Alfa Romeos Blue&Me®

Bluetooth® med mediaplayer

system.

- Det imponerende udstyrsniveau,

der gælder for

begge modeller, tæller elspejle,

ESP, integreret

radio med CD og 6 højttalere,

7 airbags og meget

andet. Vælger man den

endnu mere økonomiske dieseludgave,

får man desu-

Lej bil i pinseferien

(fredag - mandag)

Avis Biludlejning Holbæk

Smedelundsgade 21

4300 Holbæk

Tlf. 70 24 77 64

www.avis.dk

den ekstra kørekomfort

med Alfa Romeos særligt

udviklede Alfa DNA-system

med tre forskellige køreindstillinger

af bilen, som

kan tilpasses forholdene

eller førerens ønsker,”supplerer

Steffen Holm.

Med så markante prisnedsættelser

på en bil, hvor

funktionalitet, køreegenskaber

og design er i topklasse,

går de mange Alfa

Romeo-forhandlere en travl

sommer i møde.

Salg

Service

Reservedele

Tåstruphøj 12 • 4300 Holbæk • Tlf. 59 44 20 50

motorhj@mail.dk

5. JUNI

GRUNDLOVSDAG

HOLDER VI LUKKET

I ALLE AFDELINGER

Tåstrup Møllevej 6 Ved Faurgården 5b

4300 Holbæk 4300 Holbæk

Telefon 59 43 13 13 Telefon 59 54 11 16

www.autohusetstormgaard.dk

Speciale:

SEAT

Alle

bilmærker

repareres

3 dage

fra1.200.inkl.

300 km


Tirsdag den 22. maj 2012 MOTOR

Farten koster på

firmaets image-konto

6 ud af 10 oplever, at firmabiler ofte eller altid kører for stærkt, viser ny

undersøgelse

Hvis der er et logo på siden

af bilen, kører den ofte for

stærkt. Og det koster på

virksomhedens imagekonto.

Det er konklusionen

i en undersøgelse foretaget

af analysevirksomheden Nielsen

på vegne af Rådet for

Sikker Trafik og olieselskabet

Q8.

Analysevirksomheden

har spurgt 1004 danskere

om deres opfattelse af firmabiler

og fart. 63 procent af

de adspurgte giver udtryk

for, at firmabiler altid eller

ofte kører for stærkt på landevejene,

mens 24 procent

mener, at det sker ind imellem.

Kun to procent mener,

at det sker sjældent, mens

der ikke er nogen, der

mener, at firmabiler aldrig

overskrider hastighedsgrænserne

på landevejene

Tendensen er entydig,

uanset alder og køn. Undersøgelsen

koncentrerer sig

dog om danskernes opfattelse

og er som sådan ikke

nødvendigvis et retvisende

udtryk for hvordan bilister

i firmabiler rent faktisk

kører på landevejene.

Ikke desto mindre koster

opfattelsen på image-kon-

VELKOMMEN TIL HOLBÆKS

NYE BRUGTBILCENTER

Åbningstider:

Man-fre 10.00 - 17.30

Søndag 11.00 - 15.00

toen. Hele 70 procent af de

adspurgte svarer, at for høj

fart i firmabilen smitter negativt

af på de virksomheder,

der har lidt for

fartglade medarbejdere.

Her er det især de kvinderne,

der dømmer hårdt.

75 procent af de 50-60-årige

kvinder mener, at for høj

fart i firmabilen smitter negativt

af på virksomhedens

image.

Samtale med chefen

Det ved de hos olieselskabet

Q8, som er én blandt

mange virksomheder, der

har formuleret en trafikpolitik

for medarbejderne.

- Det handler først og

fremmest om, at uansvarlig

opførsel i trafikken kan få

nogle alvorlige menneskelige

konsekvenser. Dernæst

handler det naturligvis

også om Q8s image og om

de økonomiske og miljømæssige

konsekvenser,

der følger af at køre for

stærkt, siger kommunikationschef

Jytte Wolff-Sneedorff

fra Q8.

Det er et krav, at alle Q8medarbejdere

med firmabil

skal gennemføre et trafik-

Vi tilbyder også køb i ren

handel og mangler altid

nyere brugte biler

Se vores store udvalg på

www.gbhbiler.dk

sikkerhedskursus hos FDM,

ligesom medarbejderne

løbende skal deltage i trafiksikkerheds-

og køretekniske

kurser.

- Vi forventer, at alle

vores medarbejdere udviser

omtanke i trafikken,

både når de kører i Q8s tjeneste

og privat. Hvis en Q8medarbejdere

overtræder

færdselsloven i en firmabil,

bliver han eller hun indkaldt

til en samtale med

egen leder.

- Det handler om at holde

orden i eget hus. Vi kan

ikke, med troværdigheden i

behold, engagere os i en

kampagne med budskabet

’Kør med omtanke – sæt

farten ned!’ uden samtidig

at holde selvjustits. Vi vil

gerne sende et signal til

alle vores medarbejdere

om, at vi finder det uacceptabelt

at bryde færdselsloven,

herunder ikke mindst,

at køre for stærkt, siger

Jytte Wolff-Sneedorff. Undersøgelsen

er foretaget i

forbindelse med kampagnen

‘Mit Hjem - Din Fart’,

der i øjeblikket er synlig

over hele landet i form af

røde piger i vejkanterne.

GBH Biler A/S

Tåstruphøj 16

4300 Holbæk

Tlf. 45 41 17 77

ÅBENT TIL KL. 20.00

BILTORSDAG

HVIS DU VIL HAVE

GOD TID...

... tid til at snakke ny eller brugt bil

... prøvekøre hvad du ønsker

... finde den bedste finansiering

... få en kop varm kaffe

... se tilbehør og udstyr

-SÅ HAR VI ÅBENT I BEGGE BILHUSE

TORSDAG D. 31. MAJ HELT TIL KL. 20.00

ÅBENT TIL KL. 20.00 0.00

BILTORSDAG AG

Se alle vores

gode, brugte biler på

www.autohusetstormgaard.dk

Citroën Grand C4 Picasso

1,6 HDi

Km. 6.000 269.900 kr.

Opel Meriva 1,3 CDTi 95

Enjoy eco S/S

Km. 10.000 229.900 kr.

Skoda Fabia 1,2 12V Sport

Combi

Km. 22.000 169.900 kr.

Mitsubishi Colt 1,3 Insport

Coolpack

Km. 32.000 124.900 kr.

Tåstrup Møllevej 6 Ved Faurgården 5b

4300 Holbæk 4300 Holbæk

Telefon 59 43 13 13 Telefon 59 54 11 16

www.autohusetstormgaard.dk

29


Tirsdag den 22. maj 2012 MOTOR

31

Bilisterne glemmer grønne køreråd

Langt de fleste bilister ved, hvordan de skal køre

for at spare på brændstoffet, men under

halvdelen følger rådene til daglig, viser ny

undersøgelse fra Trafikstyrelsen. Trafikkulturen

spænder ben, mener trafikforsker.

Kør altid i højest muligt

gear. Træd speederen halvt

i bund, når du accelererer.

Hold bilen i gear, når du

bremser. To tredjedele af

alle danskere kender udmærket

Trafikstyrelsens

gode råd til energieffektiv

kørsel, men kun omkring

halvdelen følger rådene,

når de sidder bag rettet til

daglig. Det viser en ny undersøgelse,

som analyseinstituttet

Marketminds har

lavet for Trafikstyrelsen.

- Det er glædeligt, at bilisterne

har så stor viden om

energieffektiv kørsel. Men

der ligger altså stadig et

stort arbejde forude i forhold

til at ændre trafikkulturen,

så flere bruger

rådene i praksis og høster

fordelene ved at køre grønt,

siger Niels-Anders Nielsen,

centerleder i Trafikstyrelsens

Center for Grøn Transport.

Undersøgelser viser, at

bilister kan spare op til 20

procent af brændstofforbruget,

hvis de følger de ti

enkle køreråd, som de fleste

altså kender i forvejen.

Alligevel svarer kun 46 procent

af bilisterne, at de holder

bilen i gear under

nedbremsning. Henholdsvis

49 og 52 procent følger rådene

om at accelerere med

speederen halvt i bund og

skifte til 5. gear ved 50

km/t.

Trafikkultur modarbejder

grøn kørsel

Ved Roskilde Universitetscenter

hæfter trafikforsker

Per Homann Jespersen

sig ved den danske trafikkultur,

når han skal forklare

uoverensstemmelsen

mellem viden og handling.

Bilisternes energislugende

vaner grundlægges nemlig

helt tilbage på køreskolen,

påpeger han:

- Mantraet fra køreskolen

er, at du skal følge trafik-

Det er PoloPrincippet.

ken, og det kan folk huske.

Det undskylder både, at du

overskrider hastighedsgrænserne,

men kan for eksempel

også føre til, at

mange kører hurtigt frem

mod lyskryds, for ellers

opfattes du som voldsomt

irriterende af dine medtrafikanter,

siger han.

I Trafikstyrelsen peger

centerleder Niels-Anders

Nielsen på, at bilisterne

skal være bedre til at

hjælpe hinanden til at køre

grønnere.

- Bilisterne kan for eksempel

blive bedre til at opdrage

hinanden i trafikken.

Mange har en berøringsangst

over for at kommentere

andres kørsel, men

måske er det helt okay at

sige, at ”skift nu til et

højere gear” eller ”slip spe-

Foto: Colourbox

ederen frem mod krydset,

siger han.

Om undersøgelsen

- 69 procent af respondenterne

ved, hvordan de tilpasser

deres kørestil, så

de udnytter brændstoffet

bedst muligt

- 43 procent nedsætter hastigheden

(fra 130 til 110,

fra 100 til 80 km/t)

- 46 procent holder bilen i

gear under nedbremsning

- 47 procent kontrollerer

dæktrykket hver måned

- 49 procent trykker speederen

halvt i bund ved acceleration

- 52 procent kører i 5. gear

ved 50 km/t.

Undersøgelsen er lavet for

Trafikstyrelsen af analyseinstituttet

Marketminds.

Det kan ofte være svært at sætte en værdi på et princip.

Men med PoloPrincippet er fordelene nu alligevel til at tage at føle på: En Polo BlueMotion har en tophastighed på

173 km/t. – og er samtidig målt til 30,3 km/l ved blandet kørsel.

Det er muligvis en af grundene til, at den siden lanceringen er blevet kåret til verdens bedste bil.

Polo BlueMotion fås fra kr. 173.997,-. Kom forbi og få en prøvetur.

Oplev PoloPrincippet hos os.

Polo BlueMotion fås fra kr. 173.997,- ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 29,4 – 30,3 km/l.

CO -udslip 87 – 89 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

2

HOLBÆK: Bilbyen 1, 4300 Holbæk, Tlf: 5943 2000

smc-biler.dk

Der er gennemført 1173 interviews

blandt et repræsentativt

udsnit af borgere

på 18+ med kørekort.

Trafikstyrelsens 10 råd

til grøn kørsel

Brems med motoren – du

sparer brændstof ved at

holde bilen i gear i stedet

for at koble ud og køre i frigear

frem mod f.eks. et lyskryds

eller et sving.

Kør i et så højt gear som

muligt – ved bykørsel eller

langsom landevejskørsel vil

forbruget være 30-35 %

højere ved at vælge 3. gear

frem for 5. gear. Moderne

biler kan sagtens tåle at

køre i 5. gear allerede fra

ca. 50 km/t.

Accelerer kvikt – Første

gear bør kun bruges til at

rulle bilen i gang. Herefter

accelererer du med gaspedalen

trykket ca. halvt ned,

og inden motoren når op

over den nederste halvdel

af omdrejningsområdet,

skifter du til næste gear.

Vær forudseende - følg

med i trafikken – afpas farten,

når du nærmer dig et

lyskryds eller en anden forhindring,

så du kan køre videre

uden at bremse.

Tjek dæktrykket – hvis

dine dæk mangler 20 %

luft, stiger brændstofforbruget

med 5-10 %.

Aircondition er dejligt -

men det koster – klimaanlægget

øger brændstofforbruget

med op til 15 %. Du

sparer derfor en masse

brændstof, hvis du kan

nøjes med at bruge ventilationssystemet.

Tøm bagagerummet –

som en tommelfingerregel

kan man regne med, at 100

kg ekstra vægt øger brændstofforbruget

med 4 %.

Afmonter tagbagagebærer

og tagboks efter

brug – en tagbagagebærer

kan øge brændstofforbruget

med et par procent, og

en tagboks kan øge forbruget

med helt op til 15 %.

Brug instrumenterne –

mange biler har brændstofmålere,

der kan vise både

dit aktuelle forbrug, hvor

langt du kører på literen i

gennemsnit og hvor meget

brændstof, du har brugt på

hele turen. Brug instrumenterne.

Kør ikke for hurtigt – en

forøgelse af hastigheden

fra f.eks. 110 km/t til 130

km/t give en stigning i forbruget

på op til 20 %.

www.volkswagen.dk

Vi bruger

milliarder på

udvikling, så

du kan bruge

mindre på

brændstof.

Das Auto.


32 Tirsdag den 22. maj 2012

FAGMAND

JYDERUP

CAMPING CENTER A/S

Altid gode tilbud på bl.a.

v. 1 44 stk. 12,95

pr. par Industriparken 22. 4450 Jyderup

Tlf. 5927 6922. Fax 5927 6210

www.jcc.dk

Holbæk Erhvervsbeklædning

Tåstruphøj 10

4300 Holbæk

www.he-firmatoj.dk

mail: info@he-firmatoj.dk

FAX: 59 44 54 62

nordvestnyt.dk

Automatisk armatur

Der er flere fordele ved at

investere i et berøringsfrit

håndvaskearmatur til badeværelset.

GLARMESTER

TAGDÆKNING

Nyt paptag

- ring Rap Tag

• Gratis tageftersyn

• Nye tagpaptage

• Renovering af tage

• Reparation af tagpaptage

• Service- og vedligeholdelse - også til boligforeninger

Vi er specialister

i liste-tagdækning !

Høj kvalitet - til aftalt pris ! Sikkert arbejde til aftalt tid !

- der dækker:

15 års 3 dobb. •Produkt

garanti ! •Udførelse

•Følgeskader

Ved Faurgården 3 - 4300 Holbæk - Tlf. 59 44 74 45 - www.raptag.dk

Hvem har nøgle til dit hus?

Omlægning af 2 låse

inkl. 3 nøgler kr. 750.-

Tilbudsprisen er gældende

i Holbækområdet.

Uden for Holbæk -

ring for tilbud.

Du skal ikke sikre dig

for enhver pris...

men til den rigtige!

Over

30 års erfaring

- din garanti

for kvalitet!

En fotocelle sørger for,

at vandet løber, når man

placerer hænderne under

hanen, og der lukkes af

Vagttelefon 26 10 33 42

Spånnebæk 24 - Holbæk - Tlf. 59 43 54 87 - www.hla.dk

for vandet, straks man

trækker hænderne til sig.

Dermed er det automatiske

armatur med til at

VOGNMÆND

Entreprenør & Vognmand • Aut. Kloakmester

* Kloak - grave- og planeringsarbejde

* Kørsel med 30 Ton vogn

* Levering af grus, sten, vejmateriale og jord

P J

Holbækvej 68 · Undløse · 4340 Tølløse

Tlf. 59 18 94 93 vognmandmh@mail.dk

VVS

Fod på energien

24 timers

service

JORDVARME

Per’sVVS

WWW.PERSVVS.DK

Preben Jensen

Aut. VVS-installatør Aut. VVS-installatør

PER KRISTENSEN

PER KRISTENSEN

Virkelyst Virkelyst 2 * Regstrup 2 * Regstrup

59 18 59 33 18 30 33 30

WWW.PERSVVS.DK

nedsætte vandforbruget,

og desuden er der en hygiejnisk

gevinst ved, at armaturet

er berøringsfrit.

UNDLØSE

Container

udlejning

NG Transport & Miljø

gældende lov

Ydervang 7 · 4300 Holbæk

Tlf. 5918 2634 / 5084 5423

Annoncer 88 88 43 10


Tirsdag den 22. maj 2012 33

Kirkestolen

fylder 75 år

Kaare Klints kirkestol

produceres stadig i

Danmark.

Det skulle have været bænke,

men et generationsskifte

resulterede i, at Grundtvigs

Kirke fik stole for 75

år siden. De står der endnu

og er et vidnesbyrd på holdbarheden

af dansk møbeldesign.

Kirken på Bispebjerg

ved København blev tegnet

af Peder Vilhelm Jensen

Klint i begyndelsen af sidste

århundrede. Han designede

også al interiøret,

men han fik aldrig gjort arbejdet

færdigt. Han døde i

1930 – ni år efter den første

sten blev lagt.

Et lysere udtryk

Hans søn, arkitekt Kaare

Klint, overtog arbejdet, der

blev fuldbragt i 1940. På ét

punkt gik han mod sin fars

vilje. Han ville ikke sætte

bænke ind i kirkeskibet.

Han designede i stedet i

1937 en stol til både Grundtvigs

Kirke og Bethlehemskirken,

som han opførte i

samme periode. Stolene

skulle give kirkerummet et

lettere og lysere udtryk.

Den blev døbt ”Kirkestolen”.

Sognepræst i Grund-

BEGRAVELSER

Alt i gravsten

Speciale:

Ru natursten

Chr. Nielsen's

Monumentforretning

& Stenhuggeri

Kalundborgvej 20

4300 Holbæk

Tlf. 59 43 07 77

Gravsten igennem

4 generationer siden 1904

tvigs Kirke, Palle Pallesen

Kongsgaard, er begejstret

for stolene.

- Stolene er ikke bare

smukke og funktionelle.

Jeg hæfter mig også ved, at

de enkelte stole har en

symbolsk funktion, der signalerer

at menigheden består

af individer, som samles

i fællesskab, siger han.

Stolene holder stadig

Oprindeligt var der 1863

stole i kirken, men i det

daglige anno 2012 er der

blot 660 stole i hovedskibet

og 100 i koret. Ved særlige

højtider, konfirmationer,

koncerter og lignende mønstrer

kirken dog 1245 pladser.

Kirkestolene er aldrig

skiftet ud – selv sædet, der

er flettet af papir, holder

stadig.

Tæt på at udgå af produktion

Kaare Klints kirkestol er

en af de allerførste stole,

der for alvor har markeret

sig i Dansk Møbeldesign.

Kaare Klint etablerede tilbage

i 1924 en helt ny linje

med møbeldesign på Kunstakademiet,

og her påvirkede

han de studerende

med sine banebrydende

tanker. Han står derfor som

en faderfigur for dansk møbeldesign.

Kaare Klints kir-

Kirkestolene i Grundtvigs Kirke i København skulle give et lettere

og lysere udtryk til kirkerummet. Foto: Ole Meyer.

www.danstein.dk

Kaare Klints kirkestol findes både med og uden armlæn. Den fejrer

75 år i år.

kestol er ligeså udødelig

som hans navn og renommé.

Den var ellers tæt på at

udgå af produktionen i

2004, men Bernstorffsminde

Møbelfabrik på Fyn fik

lov til at overtage stolen efter

Frits Hansen.

Den familieejede møbelfabrik

optimerede produk-

FORENINGER

Teatergruppen

Elverfolket

GENERALFORSAMLING 2012

Tirsdag 29. maj kl. 19.30

på Kulturkasernen, Kasernevej 43, Holbæk

Hør om Elverfolkets teaterforestillinger det seneste

år og deltag i debatten om fremtidige forestillinger

og aktiviteter. Meld dig som frivillig og vær med til

at opstille og vælge nye og gamle bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen foregår efter dagsorden som

beskrevet i vedtægterne. I 2012 har bestyrelsen

forslag til vedtægtsændringer. Se mere på

www.elverfolket.dk og tilmeld dig vores nyhedsbrev,

hvis du vil vide, hvad Elverfolket har planer om i

fremtiden.

MEDDELELSER

på bestyrelsens vegne

Henrik Mosbæk

formand

tionen og kan i dag sælge

den til den halve pris.

Det har gjort stolen attraktiv

igen. Inden for de

seneste år er den blandt andet

solgt til retsbygningen i

Ribe og Tyrstrup Kirke i

Christiansfeld. Private kan

købe den i de uafhængige,

såkaldt »hvide butikker«.

HOLBÆK LOKALKOMITÉ

Arrangementer i den kommende tid:

Lørdag den 26. maj fra kl. 10.00-14.00

Campusdag på

_______________

Tempelkrogens Camping, Ågerup

Lørdag den 2. juni fra kl. 10.00-13.00

Seniortræf på

_______________

Fælleden, hvor vi måler blodtryk.

Lørdag den 9. juni fra kl. 10.00 - 14.00

Sundhedsdagen _______________ på Ahlgade, Holbæk

Mandag den 1. juni fra kl. 14.30 - 18.00

Overrækkelse af hjertestartertil Jyderup Løbeog

Motionsklub, Slagelsevej 40, Jyderup

Vilde urter i maden!

Kom og vær med - KURSUS

lørdag d. 9. og søndag d. 10. juni.

www.mettehamann.dk - tlf. 59 46 20 05

Mette Hamann - 30 års erfaring.

Spændende aften i

Luthersk Mission

Ang. “Yad va lev”

23. maj kl. 19.00

Alice og Arne Bruun orienterer om arbejdet

blandt ældre og fattige i Jerusalem for

Ordet og Israel

Alle er velkommen

LM´s missionshus • Blomsterhaven 7 • Holbæk

Gratis adgang. Kaffe efter mødet kr. 10.-

Mulighed for at stille spørgsmål v. kaffebordet.

Yad va Lev er hebræisk

og betyder Hånd og Hjerte.

Arrangør

Luthersk Mission

Tempelkrogens Camping Ågerup

i hjertesundt samarbejde med

HJERTEFORENINGEN

Holbæk

inviterer kommunens borgere til

Campusdagen.

Det er et landsdækkende motionsarrangement,

der arrangeres i Ågerup på

Tempelkrogens Campings hjertesti

Lørdag den 26. maj fra kl. 10.00-14.00.

Ruten er afmærket med hjerteskilte. Det er en

KONDIBINGO-rute. Du kan gå turen rundt

med din familie. Du kan løbe ruten igennem en

eller to gange. Vi starter kl. 10.00 fra

Campingpladsen.

Du kan høre nyt om campingpladsen, og du

kan hente info-materiale i Hjerteforeningens

stand.

Der er ingen tilmelding.

Mød frem og få en god dag.

Spørgsmål til Holbæk Lokalkomité ved

Ove Due Andersen fra Hjerteforeningen på

tlf. 59 43 89 79 eller 30 31 77 81

Generalforsamling

ConCura afholder ordinær generalforsamling i Kursusenhedens

lokaler, Tveje Merløse 10, 4300 Holbæk

onsdag den 6. juni 2012 kl. 19.00

Dagsorden ifølge lovene:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning

Pkt.3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport og

balancer 2011

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent

Pkt. 5. Indkomne forslag

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 7. Valg af suppleant

Pkt. 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, må være

indsendt senest 1 uge før dennes afholdelse til formanden

(Tveje Merløse 10, 4300 Holbæk).

Regnskaber for 2011 kan rekvireres af foreningens medlemmer

ved henvendelse til kontoret på tlf. 59 43 47 00.

Af praktiske årsager beder vi om tilmelding senest fredag

d. 25. maj på kontakt@concura.dk eller på tlf. 59 43 47 00.

Med venlig hilsen

p.f.v.

Jette Strømberg

Souchef


34 Tirsdag den 22. maj 2012

Overvejer du høreapparat?

Kan du ikke høre, hvad de siger i tv?

Mumler din nabo, når I snakker over hækken?

Siger du ofte ”hva’??”

Synes du, at du hører dårligt?

KOM OG HØR!

Information om hørevanskeligheder

og behandlingsmuligheder.

Kommunens hørekonsulent Janette Andersen

giver råd og vejledning om høretab og behandlingsmuligheder:

• Torsdag den 31. maj 2012 kl. 14.30,

på Sundhedscentret i Nykøbing Sj.

Foregår i kantinen på 3. sal.

Orienteringen varer ca. en time, og der vil være

mulighed for at stille spørgsmål.

Yderligere oplysninger på tlf. 58 50 30 90

mandag-torsdag kl. 9-11.

Alle er velkomne!

OFFICIELLE

OBS!

Der er én tilladelse til taxikørsel ledig som en områdebevilling

i lokalområdet Svinninge og Gislinge

Områdernes geograske udstrækning fremgår af kortet.

Læs mere på www.holbaek.dk

MÆRKEDAGE

Tilladelsen kan tildeles såvel vognmand som chauør. Tilladelsen er en områdebevilling, som

indebærer, at bevillingshaver er forpligtet til at dække begge lokalområderne. Der kan søges

om dispensation for at være tilsluttet et bestillingskontor jf. taxilovens § 10, stk. 2.

Personer med handicap har fortrinsadgang til den ledige tilladelse jf. bekendtgørelse om

kompensation til personer med handicap i erhverv m.v.

For tilladelsen gælder følgende:

For at komme i betragtning, skal lovens betingelser vedr. økonomi, faglige kvalikationer og

vandelskrav opfyldes.

Som økonomiske krav stilles bl.a. krav om dokumentation for ansøger har egne kontante

midler på mindst 50.000 kr. + 25.000 kr. for hver bevilling, man har i forvejen eller en sikkerhedsstillelse

svarende til ovennævnte beløb. Der må endvidere ikke være forfalden gæld til

det oentlige, der overstiger 50.000 kr.

Ansøgningen skal vedlægges årsbudget og nansieringsplan. Faglige kvalikationer skal

dokumenteres med kursusbevis og bevis for beskæftigelse med passagertransport inden for

de sidste 10 år.

Vandelskrav: Ansøgningen skal ledsages af kopi af dåbsattest eller navnebevis og kopi af sygesikringsbevis.

Ansøgningsskema kan hentes på kommunens hjemmeside www.holbaek.dk

under selvbetjening > blanketter eller kan fås ved henvendelse til Borgerservice, Jernbanevej

6 i Holbæk.

Ansøgning med ovennævnte bilag skal fremsendes senest fredag den 16. juni 2012:

Holbæk Kommune, att. ingeniør Annette Wall Matthiessen, Trak og Infrastruktur, 0899 Kommuneservice.

Der kan forventes afgørelse om tildeling af tilladelsen i uge 28.

Kære Pernille

Du ønskes et stort tillykke med de

30 år den 25. maj

Vi giver en kop kaffe i Bispen til familie

og venner mellem 12-14.

Kærlig hilsen alle dine skønne kollegaer

FORLYSTELSER

Maibritt Mollerup

Springstrup 17 · 4300 Holbæk

Tlf. 59 43 49 54 · www.nimbs.dk

.dk

Skarp Pris giver dig hver dag et nyt spændende tilbud

fra Nordvestsjælland. Tilbuddet kan være alt fra en

dejlig middag til lækker wellness og spændende

oplevelser. Vores tilbud spænder bredt, så det er en

god idé at tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du

aldrig går glip af en rigtig god handel.

Forkælelse for krop og sjæl

1 times massage - til halv pris

DU FÅR: • 1 times fysiurgisk- eller dyb afspændingsmassage.

Fysiurgisk massage kan afhjælpe ømme muskler i nakke, skuldre, ryg eller andre

muskulære problemer. Massagen stimulerer kredsløbet, fjerner affaldsstoffer og giver

kroppen en afslappet og velbalanceret tilstand. Massage kan også bruges som et

velfortjent pusterum, hvor krop og sind afstresses.

Dyb afspændingsmassage er en rolig omsorgsfuld massage, der får dig til at synke

ned i en dyb, indre stilhed og giver dig mulighed for at mærke krop og følelser mere

intenst og levende.

• Behandlingen foregår i dejlige omgivelser med meditativ musik, aromaduft og

naturlige/økologiske massageolier.

• Adgang til sauna, spapool, overdækket swimmingpool

samt outdoor fitnessområde – Husk at reservere tid.

Det med småt:

• Værdibeviset fremsendes pr. mail, når skarp pris udløber

• Ring og bestil tid på tlf. 5943 5064

• Værdibeviset kan benyttes mandag-torsdag i tidsrummet

kl. 10-16 til og med den 28. juni 2012

I anledning af at jeg har været ansat som

dagplejer i 25 år vil det glæde mig at se

nuværende og tidligere kollegaer, forældre,

børn, venner og familie til

åbent hus

fredag den 25. maj 2012 fra kl. 15

på Vinkelvej 3 i Regstrup

Med venlig hilsen Inge Lise Nielsen

Gør måltid

til en større oplevelse ...

• Frokostbuffet

• Festdiner

• Kurser og møder

Erhverv & privat ...

... mad til

glæde og gavn

Normalpris 495.-

SPAR 50%

SKARP PRIS

247.-

HVOR:

FDM Holbæk

Fjord Camping

Sofiesminde Allé 1

4300 Holbæk

www.holbaekfjord.dk

Kan købes på

skarppris.dk fra den

22. maj til og med den

24. maj 2012

Tilbuddet kan KUN købes på skarppris.dk

Skarp Pris er endnu et produkt fra AS Medieselskabet Nordvestsjælland


Tirsdag den 22. maj 2012

Labæk 65 • 4300 Holbæk

Tlf. 59 43 06 28

Byens bedste

smørrebrød

- i tvivl... så prøv det!!!

3 stk. uspec. smørrebrød

inkl. 2 genstande

kr. .......................................80.-

Hjemmelavet biksemad

m/spejlæg og

hj.syltede rødbeder Kr. .....55.-

Smørrebrød ud af huset

til

kr. .................15.- 20.- 25.-

Håndmadder

(Madpakke) .......................10.-

Sandwich, frokostboller,

platter, buffet, brunch.

HVER TIRSDAG

FRA KL. 18.00 TIL 20.00

Stegt flæsk med persillesovs

Spis til du revner,

eller lige før. kr. ..................75.-

Havets blå vitaminer

ISEFJORDS

BLÅMUSLINGER

Dampet i hvidvin og

friske urter.

Serveres med flutes

og smør

Pr. pers. 1 kg.

kr. 89.-

KINESISK RESTAURANT

VESTERSØEN

Mad ud af huset

Tilbudsmenu -

7 retter

Ialt kun pr. person (min. 2 personer) 88.-

Stor

festmenu

Vælg mellem 33 retter

v/min. 10 kuv. kan du vælge 12 retter

v/min. 20 kuv. kan du vælge 14 retter

v/min. 30 kuv. kan du vælge 16 retter

Ved mad ud af huset lånes gratis varmeplader og

delvis service til buffet.

Kirkestræde 4 · 4300 Holbæk · Tlf. 59 44 20 70

www.westernlake.dk

Buet

Tyrkisk/Græsk

Mandag-torsdag

kr. 109,-

Fredag-søndag

kr. 129,-

Børn u/12 år kr. 59,-

Buetten leveres også ud af huset

- min. 10 pers.

Husk bordbestilling!

Ring for selskaber og

få et godt tilbud

Ialt kun pr. kuvert

108.98.min. 10 personer

- afhentet

Frokost-buet

Tyrkisk/Græsk

Mandag-fredag

kl. 11.00-15.00

kr. 69,-

Succes-menu

Sammensæt Deres egen

menu fra menukort

Vælg: forret, hovedret og

dessert

for kun kr. 159,-

Ahlgade 18 - 4300 Holbæk. Tlf. 59 44 44 04

LUKSUS BARBEQUE-

BUFFET + SUSHI

Alle dage kl. 17.00-21.30

Suppe, buffet, sushi, frugt, is

og kaffe

Søndag-torsdag 108,-

Fredag-lørdag 138,-

MENUER UD

AF HUSET

Lækker

8-retters menu

Min. 2 couv.

Pr. couvert

95,-

køb sæsonkort

online kun kr.

360,-

sommerlandsj.dk

Pinsefrokost?

Vælg 7 dele KUN 99 Ønskes flere dele tillægges 10,-

50

pr. del pr. kuv.

Priser er i kr. pr. kuvert, excl. miljøafgift

og levering. Min. 10 kuverter.

Børn u/12 år halv pris

- fødselarer (min. 4 couv.) gratis

Vælg mellem

40 retter

Min. 10 pers. - vælg 12 retter

Min. 20 pers. - vælg 15 retter

Min. 30 pers. - vælg 17 retter

Pr. couvert 108,-

Gratis udlån af varmeplader og suppeskåle

Alle menuer kan bestilles på www.beijing4300.dk

Smedelundsgade 22K - Gendarmergården - Holbæk

Tlf. 59 44 44 82

NYHEDER

24 timer

i døgnet

nordvestnyt.dk

VIPPERØD

Vipperødhallens P-plads

Fredag den 25. maj kl. 19.00

Lørdag den 26. maj kl. 16.00

Billetter v. indgangen 1 time før

FØDSELSDAG,

SOMMERFEST,

GADEFEST!

Stegebuffet

Vælg blandt et stort udvalg f.eks.:

- Rosastegt kalvecuvette

- Letrøget glaseret skinke

- Indbagt svinemørbrad

- Friske grønne salater

- Saltbagte babykartofler med aioli

- Flødebagte kartofler med porrer og bacon

- Tomatsalat med mild mozzarella

Afslutnings-/studiefest?

Vælg f.eks. stående taffel

med 7 dele KUN 59 50

79 50

Tlf. 70 10 70 11 www.kokkenogjomfruen.dk

35

RASMUS SEEBACH NIK & JAY

KIM LARSEN & KJUKKEN

MEDINA CARPARK NORTH

LUKAS GRAHAM BURHAN G

SPLEEN UNITED TIM CHRISTENSEN JOEY MOE

NABIHA BIG FAT SNAKE SMOKIE (UK)

DODO AND THE DODO’S BRDR. OLSEN DIE HERREN

GINGER NINJA WHOMADEWHO SWEETHEARTS

SVENSTRUP & VENDELBOE THE ECLECTIC MONIKER

DE GLADE SØMÆND XANDER & ANKERSTJERNE

CLEMENS SØS FENGER DECCO BAND PER VERS

…OG MANGE MANGE FLERE

BILLETSALG: MOBILBILLET.DK, BILLETLUGEN.DK, FONA I HELE LANDET,

SUPERBRUGSEN I VIG, TURISTBUREAUET I NYKØBING SJ.

12. 13. 14. JULI 2012

vigfestival.dk

FÅ VIG FESTIVAL

PÅ DIN SMARTPHONE

MOBIL.VIGFESTIVAL.DK


Tirsdag den 22. maj 2012

Udsigt

ALA CARTE

Hotel Strandparken

Brunch Middag

SELSKABER

GRILL PÅ

TERRASSEN

HVER FREDAG

JUNI - JULI - AUGUST KL. 18-20

Maj på Vadestedet!

Besøg os på Holbæk Marina

Månedens forretter kr. 75,-

Grillet kyllingebryst m. rabarberkompot

Grillede tigerrejer på salat m. hvidløgsdressing

Månedens kødspecialitet kr. 195.-

Steak af kalvefilet m. grønne asparges, friske

grøntsager, små bagte kartofler samt timiansky

Månedens fiskespecialitet kr. 185.-

Stegt rødfisk m. friske grøntsager,

dild kartofler, hvidvinssauce

Månedens dessert 60.-

Pannacotta m. råsyltet rabarber

Tilbud mandag til torsdag fra kl. 17

Lille rejecocktail eller snitte m. gravad laks

samt 2 sk. højreb m. tilbehør, 2 retter kr. 175.-

Pinse frokostbuffet kl. 12 til 15

Søndag den 27. maj og mandag den 28. maj

Voksne kr. 195,- Børn u. 12 år kr. 95,-

Søndagsbuffet fra kl. 12 til 15

Stort og lækkert ta selv bord hver søndag

Voksne kr. 160,- Børn u. 12 år kr. 80,-

Åben alle dage fra kl. 12:00

STILLINGER

Gourmet

Strandmøllevej 249, Holbæk, Tlf. 59 43 70 50

www.restaurantvadestedet.dk

Oplevelser

Spis hvad du kan! kr. 205pr. pers.

SANKT HANS AFTEN

LØRDAG DEN 23. JUNI KL. 18.00

3 retters menu

Forret - Buffet - Dessert kr. 325pr. pers.

(Bålet tændes kl. 21,00)

Skal De holde fest?

- helaftensarrangement

Velkomstdrink - 3 retters selskabsmenu

Husets vine - Kaffe kr. 635pr. pers.

BORDBESTILLING 59 43 06 16

KALUNDBORGVEJ 58 · 4300 HOLBÆK

HOTELSTRANDPARKEN@VILCON.DK

WWW.HOTELSTRANDPARKEN.DK

Vi tilbyder også mad ud af huset

SØNDAGS-

BRUNCH

kr. 185

SOMMERJOB

Et par unge mennesker, 17-20 år, søges

til hjælp i et mindre gartneri ved Holbæk.

Tlf. 59 43 22 66 bedst mellem 17 og 19
VikarersøgestilRegionSjælland


ActivCareerleverandørtilallesygehuseiheleregionen


Visøger

sygeplejersker,sosu.assistenter,sygehjælpere


Tlf.46310120

www.activcare.dk


ActivCareerDanmarksstørstedanskejedevikarbureaufor

personaleløsningertilsocial-ogsundhedssektoren

FERIE OG REJSER

GODE REJSETILBUD

1-DAGSTURE

24.05

02.06

08.06

10.06

Sejltur på Karrebækfjorden ..................

Sofiero Slot .............................................

Ærø rundt .................................................

Samsø rundt ..............................................

REJSER

26.05 3 dage -

29.05 4 dage -

07.07 9 dage -

29.07 7 dage -

20.08 7 dage -

UDSTILLING

Velkommen til

KUNSTDAGE I PINSEN

ÅBENT HUS!

Oplev 100

udstillingssteder,

kunsthåndværkere

og atelierer i

Kalundborg,

Holbæk, Lejre,

Ringsted, Slagelse

og Sorø.

Silja-kryds, Stockholm-Helsinki

Skagen og Læsø .........................

Abtenau i Østrig ...........................

Norge i en nøddeskal ................

Finland – De 1000 søers land .......

Alle med 4* bus, dansk rejseleder m.m.

Priser fra kr.

26. 27. & 28. maj 2012

DELTAG I KUNSTKONKURRENCEN

Program for kunstdagene

kan fås på

turistbureauer,

biblioteker og

downloades på

www.kulturregionmidtogvestsjaelland.dk

550,-

Kr. 550,-

Kr. 750,-

Kr. 695,-

Kr. 650,-

Kr. 1.895,-

Kr. 3.595,-

Kr. 6.495,-

Kr. 6.995,-

Kr. 5.595,-

HAFNIA REJSER

59 43 11 41 · www.hafnia-rejser.dk

Åbent hus på

udstillingssteder

og atelierer kl. 11 -17

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

2012

Den 30. censurerede kunstudstilling

med maleri, foto,

grafik, kunsthåndværk,

installation, tegning og

nye medier.

Fernisering

lørdag d. 19. maj kl. 14 - 16.

Entré 20 kr.

Derefter åben daglig

20/5 - 10/6 kl. 11 - 17.

Gratis adgang i pinsen

Kunsthøjskolen i Holbæk

Ladegårdsalleen 5, 4300 Holbæk

www.vk-udstillingen.dk

NYHEDER

24 timer

i døgnet

nordvestnyt.dk

LÆGER OG

KLINIKKER

Klinik for

fodterapi

v/Statsaut.

Fodterapeut

Anette Lundholm

Roskildevej 333

4390 Vipperød

Alle specialer udføres

Tlf. 60 18 02 59

37

Efter 2 års succesfuldt virke

som tandlæge hos Tandlægerne

i Tømmergården i

Holbæk er det os en glæde at

kunne meddele, at Tandlæge

Karin Birgitte Jensen har

besluttet at øge sin tid.

Nye patienter er derfor

meget velkomne.

Ring og bestil tid på 59 43 13 69.

Tandlægerne i Tømmergården

Smedelundsgade 38, 4300 Holbæk

Tandlæge omas Kofoed, Tandlæge Jakob Lempert, Tandlæge

Karin Birgitte Jensen, Tandplejer Charlotte Bille Soelberg.

TANDPROTESER

Ny klinisk tandklinik i Holbæk

VI UDFØRER ALLE TYPER AF PROTESEARBEJDE

Flyskræk - Rygeafvænning

Vægttab - Edderkoppefobi

Søvn besvær - Eksamensangst

Hypnose er et meget stærkt

værktøj til at helbrede en

lang række af angstfølelser

og dårlige vaner

www.holbaek-hypnose.dk.

Kontakt os for en

uforpligtende samtale

klinik@holbaek-hypnose.dk

Tlf 2075-6670.

Vi søger børn og unge, som

ønsker mere selvtillid,

motivation for skolen,

ordblindhed, stammen,

generthed

gratis konsultation

i april og maj.

F.eks. helprotese

(over- eller underprotese) ..................... kr. 4.600,-

Protese med stålstel

(over- eller underprotese) ..................... kr. 7.450,-

Få gratis uforpligtende eftersyn og bindende pristilbud

Ring for tidsbestilling

Perfekt Dental ApS


Munkholmvej 49 B, 4300 Holbæk

Vindingevej 34 C, 4000 Roskilde


NYHEDER herfra og til verdens

ende - nordvestnyt.dk


38 Tirsdag den 22. maj 2012

JEG HAR IKKE SÅ LANG VENTETID

Klinik for fodterapi

v/Dorthe Bøgh Jensen

Lindevej 12, 4300 Holbæk

59 44 56 00

Handicapvenlig indgang.

UNDERVISNING

Et motionscenter motionscent

t er for for

seniorer seniorer

Vi har har gjort gjort det det

til eet

t t

varemærke varemærke

at

ha have ve

e tid tid tid

og og plads plads til alle, alle, og og vi v har har

mange mange seniorer seniorer

bl bla blandt ndt dt

vvores

ores

es medlemmer

medlemmer.

medlemmer.

Læs Læs om om Erik Erik og og Ester Ester

Vesters V Ves

esst

sters

ers

træning træning

hos hos Fysioterapi Fysioterapi

& Fitness Fitness på på fysogtness.dk

fysogtness.dk

Et motionscenter motionscen

t ter

for for

hele hele familien familien

Hos Hos os os kan kan

du du dyrk dyrke e e

mo motion tion samtidig samtidig

tidig med, med, med,

du du passer passer familielivet

familielivet

eller eller plejer plejer parforholdet.

parforholde

orholdet.

Læs Læs om om familien familien

Nielsens

Nielsens senss

s

tr træning æning hos hos Fysioterapi Fysioterapi

& &&

Fitness Fitness på på fysogtness.dk

fysogtness.dk

Et motionscenter, motionscen

t ter,

, der der der passer passer passer til til dig dig dig

Nogle Nogle Nogle vil vil vil bruge bruge bruge en en en halv halv halv

time time på på tr træningen,

æningen,

andr andre e vil ha have v e god god god tid. tid. tid.

Vi hjælper hjælper alle alle sikkert sikkert

ert i

gang. gang.

Læs Læs om om Claus Claus Kristensens

Kristensen

nsenns

ns

træning træning

hos hos Fysioterapi Fysioterapi

& &&

Fitness Fitness på på fysogtness.dk

fysogtness.dk

Munkholmvej 17, Tlf 5943 9304,
KØRESKOLER

Torbens

Køreskole

- Vi er foran.dk

Abonnemen

Abonnementt

335,- kr.

pr.

måned

Familie

abonnement

Børn træner

til halv pris

Weekendkursus

for generhvervelse af kørekortet

Vi har mere end 20 års erfaring.

Ring og hør nærmere.

Åbningstider:

mandag - t orsdag .............7 7 - 21

fr edag .................................7 7 - 20

lør dag .................................9 9 - 1 14

søndag ............................. 10 - 1 14

Tlf.

59 44 52 70

20 43 93 18

Næste kursus 2. og 3. juni 2012

Erik Erik og og Est Ester er Vester, Vester,H

Holbæk Holbæk

Familien Familien

Nie Nielsen, elsen, Holbæk Holbæk

Claus Claus

Kristensen, Kristensen,

Holbæk Holbæk

ALTERNATIVE BEHANDLERE

Vores mål

er at helbrede patienterne på en naturlig måde

- uden brug af medicin!

Allergi • Diskusprolaps • Gigt • Hjertekramper

• Immunforsvar • Nerveproblemer • Piskesmæld

• Stress • Hovedpine • Migræne • Iskias

• Svimmelhed • Højt blodtryk • Mavesår og mere..

Kinesisk traditionel Akupunktur

Åbningstider: Mandag, torsdag og fredag fra 9.30-17.00

Ahlgade 21, 1. sal • 4300 Holbæk • Tlf. 24 20 62 70

* Nu med tilskud til A-medlemmer og RAB!

EJENDOMME

HOLBÆK ANDELSBOLIG

BEMÆRK

PRISEN!

Flot andelsbolig i nyere byggeri –centralt i Holbæk.

Boligen er på 63 m 2 samt mindre have/terrasse.

Boligen indeholder:

Fordelingsgang, godt badeværelse m/brus, soveværelse,

god stor stue med udgang til terrasse og åbent køkken.

Boligen har parketgulve, naturgas samt gode

parkeringsmuligheder.

KONTANTPRIS kr. 148.000,-

BOLIGAFGIFT kr. 4.742,-

For yderligere oplysninger - besigtigelse m.m. kontakt venligst:

SKAL HUSET SÆLGES?

Tilstandsrapport

& energimærke:

kr. 6.900.- inkl. moms

Energimærke alene:

kr. 4.000.- incl. moms

Tlf. 40 88 12 30

E-mail: info@murbyg.dk

FORRETNINGS-

ANLIGGENDER

ERHVERVSLEJEMÅL

Værksted

72 m 2 , med mange

muligheder, centralt

beliggende i Holbæk.

Leje kr. 3.000 +

a/c.

Tlf. 40 63 68 08

Ahlgade 15 · 4300 Holbæk

Tlf. 59 48 88 62

BOLIG TIL LEJE

Holbæk, Udby

1-vær. lejlighed

m/separat køkken og

bad, ca. 35 m 2 m/egen

udgang. Leje pr. md.

kr. 3.150.- + a/c varme

kr. 450.-. 3 mdrs. depos.

Overtagelse efter aftale.

Tlf. 59 43 67 47

Holbæk Centrum

3-vær. lejlighed m. køkken

og bad. Egen indgang.

125 m 2 , 1. sal. Ledig pr. 1/7-

2012. Leje pr. md. kr. 7.000

+ forbrug.

J & R Erhverv A/S

Tlf. 21 44 43 24

Hus til leje

i Snertinge

Hyggeligt hus til leje.

Bolig ca. 130 m 2 .Kr.

5500,- pr. mdr. + forbrug.

Skriv til:

hus4460@gmail.com

Kontakt os og hør

om mulighederne for fremvisning

Skovbrynet, Jyderup

Lyse og lækre 3 og 4 værelses rækkehuse.

Kun få år gamle og beliggende i

dejlig lille bebyggelse med blot 17

boliger, centralt i byen, nær en masse

faciliteter.

89 m 2 3 vær. kr. 7.200,-/md.

106 m 2 4 vær. kr. 7.900,-/md.

Åbent hus: 22/5 kl. 15.30-16.00

29/5 kl. 15.30-16.00

Irisvej, Regstrup

Dejlige nyere rækkehuse, beliggende i

god udstykning i bekvem afstand til

både dagligvarehandel , skole og stationen.

Boligerne indeholder bl.a. soveværelse

og 3 værelser.

118 m 2 5 vær./2 plan kr. 8.145,-/md.

Attraktive lejeboliger

hdejendomme.dk - 7023 8002

Åbent hus: 22/5 kl. 14.15-15.00

29/5 kl. 14.15-15.00

Åbent hus: 22/5 kl. 16.30-17.00

29/5 kl. 16.30-17.00

Højvangsparken, v/Holbæk

Lækre 1 plans boliger, beliggende i

hyggeligt kvarter med direkte til åbne

marker. Boligerne er på 109 eller 127

m 2 . Begge typer er 4 værelses med egen

have og terrasse. Skal ses!

109 m 2 4 vær. kr. 8.100/md.

129 m 2 4 vær. kr. 8.700/md.

Husleje er ekskl. forbrug. Depositum: 3 md. husleje. Husdyr tilladt med forbehold.

Holbæk

Smedelundsgade

Udlejes: Lækker lejlighed

på 125 m2 .

5 vær. 2 store værelser,

2 stuer (evt. 1

vær.) samt køkken og

bad, nyistandsat.

Husleje: kr. 8500,-.

Dep. 3 mdr. husleje.

Tlf. 22 35 28 71

Holbæk

2-vær. stuelejlighed, 58

m 2 , centralt på Munkholmvej.

Ledig pr. 1/5-

2012.

Nyrenoveret, elvarme.

Leje kr. 5.200 pr. md.

inkl. a/c vand, excl. el.

Hunde ikke tilladt.

Henv. 28 45 09 40

Holbæk

Centrum

Taglejlighed i

Smedelundsgade

85 m 2 , 2 store værelser,

stue, køkken og bad.

Husleje pr. mdr.

kr. 6.000.- + forbrug.

3 mdr. depositum.

Tlf. 22 35 28 71

UDLEJNING

Murerstillads

udlejes

Vinderup stillads, 45 lb.

mtr. á 4,5 mtr. i højden.

Henv. 59 18 37 01

vitro

FESTUDLEJNING

FESTTELTE · BORDE · STOLE

GLAS · PORCELÆN · BESTIK

TOILETVOGNE · ALT TIL FESTEN

59 43 11 32

Vitro A/S - Skjold Burne Vinhandel

Rebslagervej 1

4300 Holbæk

www.vitro.dk

Vores store festbutik og

vinhandel er åben:

Man-Tirs-Tors-Fredag

kl. 7.30-16.30

Onsdag kl. 7.30 - 12.30

Lørdag kl. 10.00 - 13.00

Vin Fadøl

Møbel- eller lagerlokale til leje

Lej Deres egen boks til møbel- eller opbevaring

uden ekstra udgifter for ind- og udlevering.

LLeejjee ffrraa:: 445500 kkrr.. pprr.. mmdd..

Mejeriet • Udbyvej 54 • Tuse Næs • Holbæk

Tlf. 24 40 61 81

TIL LEJE

Hermans Vænge, Knabstrup

Nyere 4 værelses rækkehuse og store

rummelige 1 plans villaer. Rigtig skønne

omgivelser og kort afstand er bare

nogle af grundene til at se nærmere på

disse skønne boliger.

110 m 2 5 vær. kr. 7.475,-/md.

160 m 2 6 vær. kr. 9.295,-/md.


Tirsdag den 22. maj 2012

Bilhuset Holbæk

Tlf. 21 62 12 10

- små og store personbiler

- små og store kassevogne

HÅNDVÆRKERE

Afslibning

af gulve

samt alle former for

behandling.

Tlf. 59 65 11 83

Loft-, tapet- og

malerarbejde udføres

Vådrumsbehandling

Opsætning af væv på

lofter og vægge.

Malermester

JOHN W. SPRING

Tlf. og fax 59 46 18 00

Bil 40 56 18 16

Medlem af malerlaugets

garantiordning.

Euro-Paller

+ rammer købes.

FARMER JONES

Tlf. 59 18 20 30

TAGRENSNING

- med miljø-godkendt anlæg og efterfølgende malebehandling

Jydske priser

- Jydsk kvalitet

FORSKELLIGT

Flyttemand Olsen

flytter billigt for Dem.

Klaver, flygler.

Flytning/transport.

Møbelopbevaring.

Tlf. 5931 7048

2383 1090

TÆKKEARBEJDE

UDFØRES

- Nytækning

- Halm/lyngmønninger

- Reparation og

renovering

- Brandsikring

- Fjernelse af mos

- Div tømrerarbejder

STEFFENSEN-STRÅTAGE

v/ Erik Steffensen

tlf. 26 22 93 78

one2move®

Biludlejning

Få et uforbindende TILBUD

Maleren

Book en bil på:

www.one2move.com

Holbæk Lift & Materieludlejning A/S

Lift- og

materieludlejning

Sophienlundsvej 4 • 4300 Holbæk

59 44 21 34 • 40 30 21 34

www.jp-lift.dk

TÆKKEMAND

Claus Jørgensen

Skolevænget 40 . 4440 Mørkøv

Biltlf. 40 55 34 80

Tlf. 59 27 30 47

Malerfirmaet Csp

V/Casper Schytte Pedersen

Malerarbejde

i høj kvalitet

- det forpligter

Tlf. 51225622

www.malerfirmaet-Csp.dk

TAGRENSNING - med 25% fradrag

Tlf. Tlf. 23 86 42 45 95 15 0460

www.tagmaleren.dk

5 års

garanti

AHA Tagdækning

Giver tilbud på tagpaptage !

Ring til 22 14 61 56

JAN PRODUKT

Jern og metal købes og afhentes.

Privat og industri.

29 43 34 13

Etablering af

GRÆSPLÆNER

Omlægning

”nyanlæg” rullegræs

BEDSTE PRIS

JM Have & Multiservice

v/Max Møller

www.jm-multi.dk

mobil 22 16 97 74

Kører i hele Nordvestsjælland

Ældre Hjælpen

v/Helle Vulpius

tilbyder

RENGØRING

+ PRAKTISK

HJÆLP

til private og erhverv.

Benyt dit servicefradrag

Tlf. 59 18 04 74

Mobil 24 63 05 78

FREMTIDEN

ER BLEVET

DIGITAL

De danske sendere er

blevet udbygget digitalt

med 42 kanaler på din almindelige

antenne.

Om antennen er ny eller

30 år vil den i mange tilfælde

kunne bruges, og

så du kan modtage

Antenner

Opsætningen af DR1,

DR2 og TV2 eller reparation

af Deres nuværende

antenneanlæg udføres fra

kr. 445.- til 2485.-,

Hvis De vil se Sverige

eller lokal TV, så ring og

få et uforpligtende tilbud.

ANTENNESERVICE

TLF. 59 46 01 54

Træffes fra kl. 8.00-18.30

samt weekend.

SE TV 2

ASTRA

SOMMERHUS-

PAKKE...

med BOXER

eller

CANAL

DIGITAL

PARABOLER

G R A TIS K A N A L E R F R A A S T R A

Priser fra

1.595.-

(excl. montering)

Aut. forhandler af:

+

Kampagnepakker fra 1.- kr.

HAVESERVICE TIL DISCOUNT PRIS

NETOP NU FORÅRSTILBUD PÅ….

• ANLÆG/OMLÆG-

NING AF GRÆS-

PLÆNER (OGSÅ

RULLEGRÆS)

• KLIPNING AF GRÆS

(SÆSONAFTALER)

JM HAVE & MULTISERVICE

v/MAX MØLLER

WWW.JM-MULTI.DK – Tlf. 22 16 97 74

Alt i havearbejde udføres

·Græsslåning

·Mosbekæmpelse

·Fræsning

·Flisearbejde

·Nyanlæg

·Reetablering

Havemanden/

anlægsgartner

CONTAINERE udlejes

Levering af grus og sten

Nedrivning og oprydning

Afhentning af haveaffald, brændbart m.m.

KIMS CONTAINER

Tlf. 59 44 00 94 - 20 45 21 34

GASSERVICE

Alt i VVS

• Privat & Erhverv • Boligselskaber h

• Forsikringer

WWW.PERSVVS.DK

ANTIK BRUGT MARKED

(tidligere Nordlyset)

1000-VIS AF TING OG SAGER

kom og kig

ÅBEN

Lørdag d. 26. maj kl. 11-16

Søndag d. 27. maj kl. 11 – 16

Følg de gule skilte

GRØNSTRÆDE 7 I HØJBY

(sidevej til Ellingevej eller Lyngvej)

for mere info ring Antik Ole Tlf. 20 33 15 70

Landbrugs-,

industri- og autoskrot

afhentes hos

private og

virksomheder

eller modtages

på vores plads

VI HAR DESUDEN DE

BEDSTE PRISER PÅ

• TRÆFÆLDNING

• TOPKAPNING

• RODFRÆSNING

• FLISHUGNING

• BESKÆRING

·Beskæring

·Træfældning

·Algeafrensning/fliser

·Fast vedligeholdelse af have

·Gravearbejde m. minigraver

·Hækkeklipning

• GRAVEARBEJDE

• HAVEARBEJDE

• VEDLIGEHOLD AF

GRØNNE OMRÅDER

• BELÆGNINGS AR-

BEJDE

OG MEGET MERE….

Kører i hele Nordvestsjælland, Sj. Odde, Rørvig, Nyk. Sj., Holbæk, Tølløse, Jyderup m..

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE! - PRIVATE,

ERHVERV & GRUNDEJERFORENINGER

HANS JØRGEN ZIEMANN

Tranemosevej 16 · 4070 Kr. Hyllinge

Tlf. 24 41 89 01/46 48 08 98

TILBUD

24 timers

service

Per’sVVS

Aut. VVS-installatør

PER KRISTENSEN

Virkelyst 2 * Regstrup

59 18 33 30

2550.- i skrotpræmie

for miljøbiler afmeldt

efter 1/7 2002

Containere stilles til rådighed. Skrotbiler modtages og miljøbehandles.

Jern og metalskrot er vores råvare -vi betaler højeste dagspris for den!

G.J. Produkthandel ApS

Enghaven 21 . 4281 Gørlev

Tlf. 58 85 98 94 / 40 44 98 94

www.gj-produkthandel.dk

ISO 14001 miljøcertificeret

Åbent: Man.fre. 7.30-16. Lørdag efter aftale

HUSDYR

KØB OG SALG

BRÆNDE

39

Kitts Hundesalon

Klip, trim og vask

af alle hunde.

Tlf. 29 28 27 25

Ahlgade 5, st. th., Holbæk

Seriøst Firma køber/afhenter

Dødsboer/Restboer

Med eller uden

oprydning/rengøring

Tlf.: 52 50 61 11

Lene & Tove

Skal indboet sælges?

Teak-Palisander-Malerier-Design-

Lamper-Nips. Toppris gives.

Dødsboer købes / afhentes.

Alt har interesse. Ring og hør.

Svarer hele ugen - kommer overalt.

Paw 40 44 18 67

Røde Kors Holbæk

Har du møbler, ting + sager

i god stand, du vil donere?

Vi henter - ring til:

5943 8220/4048 7211

Genbrugsbutikken

KOMMUNEKRAM

Holbæk Kommunes

beskæftigelsestilbud

for udviklingshæmmede

ÅBNINGSTIDER:

Onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 10-16

Fredag kl. 10-16

Lørdag kl. 10-14

Indlevering af varer kan

ske i butikken eller

på Genbrugsstationen.

Østerled 28, bygning E

(igennem port

og ca. 50 m frem)

Tlf. 7236 3090

TØRT BRÆNDE

• ASK LØST LEVERET •

SKÅRET OG FLÆKKET

3 1 /2 skovrm............2.200.-

7 skovrm ..............4.200.inkl.

moms og levering

40 27 35 13

www.braendenu.dk

www.DGB-BRAENDE.dk

2000 kg ovntørre klodser ................. kr. 2.500

10 skrm bøg ......................................kr. 5.900

2 Tårne ask ...................................... kr. 3.700

15 KSM ovntørre stave..................... kr. 4.800

2 Tårne bl. løv .................................. kr. 3.300

2 Paller træpiller, 8 mm,

svenske,1920 kg (pr. kg 2,29) ......... kr. 4.400

Briketter, 2 pal. á 960 kg .................. kr. 3.595

Inkl. moms og høflig levering

Den gamle Brugs

Palle 20 48 97 75

www.Braendselsgaarden.dk

5 skr. 10 skr.

Avnbøg gl. ....... kr. 3.350 kr. 6.200

Bøg ................... kr. 3.200 kr. 6.000

Ask ................... kr. 2.850 kr. 5.500

Eg ..................... kr. 2.750 kr. 5.300

Bl. løv gl. .......... kr. 2.800 kr. 5.000

3 skr. gl. ask/ lufttørret ......... kr. 2.100

3 skr. gl. ask/ ovntørret ........ kr. 2.700

Sommerpriser på

Træpiller

AFHENTET • 1 ksr. ASK:

Lufttørret kr. 600 / Ovntørret kr. 800

Brændselsgården

Nr. Asmindrup • Tlf. 21 28 97 18


40 Tirsdag den 22. maj 2012

COCIO

CHOKOLADEMÆLK

Flere varianter.

5 x 70 cl

Literpris 14,29

Frit valg

TWIST

300 g. Kg-pris 116,67

FØDSELSDAGSLAGKAGE

510 g

Kg-pris 78,43

KUN

40,-

Tilbudene gælder fra mandag den 21. maj til og med lørdag den 26. maj

Forbehold for tekst- og billedfejl samt udsolgte varer

5 FLASKER

50,-

Bliv Coop plus

kunde og få 4

billetter til Cirkus Mascot.

+ entre til Andelslandsbyen

på dagen. Henvend dig

i kiosken og hør

hvordan...

PR. POSE

35,-

GRØN TUBORG ELLER

CARLSBERG PILSNER

30 x 33 cl.

Literpris 9,09 + pant

Frit valg

DOMINIQUE BANANER

Mellemamerika, kl. 1

Stk.-pris v/10 stk. 1,00

Ved køb af mere end

20 stk. pr. kunde

pr. dag er prisen 2,95 pr. stk.

INGOLF ELLER HANS RUGBRØD

1000-1020 g

Kg-pris maks. 20,00

Ved køb af mere end 2 kasser

pr. kunde pr. dag er prisen

137,95 + pant pr. kasse

30 FLASKER

89 95

+ PANT

GEVALIA

3-pack

400 gr

Frihed til at vælge

Slotscentret · Slotsvolden 7 · 4300 Holbæk

Tlf. 59 45 57 00


Har du bemærket at du på

etiketten kan se på hvilken gård

bananerne er dyrket, samt hvor

stor gården er.

10 STK

10,-

PR. STK.

20,-

KUN

95,-

ÅBNINGSTIDER:

MANDAG-FREDAG

kl. ....9.00-20.00

LØRDAG

kl. ....8.00-18.00

SØNDAG

(1. + sidste søndag)

kl. .. 10.00-17.00

Similar magazines