Skolebladet juni 2013.pdf - Rådmandsgades Skole

rmg.kk.dk

Skolebladet juni 2013.pdf - Rådmandsgades Skole

Skolebladet

1

Rådmandsgades Skole juni 2013 36.årgang


Lenes indsættelse

Af Lone Nissen

F

redag d. 14. juni holdt vi officiel

indsættelse af vores nye skoleleder Lene

Rønje.

Lene blev modtaget af skolens elevråd uden

foran skolen tidligt fredag morgen. Derefter

var hun rundt på alle årgange, der havde

planlagt deres særlige velkomst til Lene.

2

Så sagde vi alle velkommen til Lene i salen.

Til sidst gav Lene is til alle børn.

Velkommen til Lene Rønje!

Indhold


Lenes indsættelse 2

Sikke dog en fantastisk dag 4

Tysk i 8. klasse 5

Street Parade 6

RSV 7

4. b skriver fabler 8

2. årgang på lejrskole 10

Med Najib på fisketur 11

9. klassernes sidste skoledag 12 12

Skolemad med tilskud 13

Skolehaverne 14

Gadefejerdag 15

Feriekalender for 2013-2014 16

Næste nummer af ”skolebladet”

udkommer til efteråret.

Redaktion:

Lone Nissen

(lone.nissen2@skolekom.dk)

3

Glemmetøj (RG1)

Mangler du din kasket?

Fryser du om fingrene, fordi din

ene vante er væk?

Hvor er din bedste trøje?

Hvor er det håndklæde, du plejer

at bruge til idræt?

Kig i glemmekassen i kælderen.

Kassen står lige overfor eatkøkkenet.


Sikke dog en fantastisk dag!

S

elvom jeg startede mit skolelederliv på

Rådmandsgades Skole midt i april, var

den 14. juni den dag, hvor skolen

fejrede min indsættelse. Og sikke dog en

dag, det blev.

Jeg blev hentet i cykeltaxa af 8. klasserne,

deres lærer Jacob og Martin. Så gik det ellers

i fuld fart med kimende ringeklokker til skolen,

hvor elevrådet tog imod med vajende faner

og flag.

Derefter var jeg på ”tour de chambre” rundt i

klasserne. 0. årgang gav to flotte sange, 1.

årgang havde lavet flotte billeder – alle

sammen af mig iklædt forskellige flotte kjoler.

De sang også – endda på engelsk og stillede

mig spørgsmål om mig selv. 2. årgang havde

stillet op på gangen, hvor de sang to gamle

danske sange med melodi af Carl Nielsen og

Otto Mortensen – meget smukt og rørende.

Derefter skulle jeg til klassefest hos 3. årgang

med rap-musik, sang og højt humør. På 4.

årgang mødte jeg skolens dydsmønstre, der

sad med fingrene rakt op og var meget artige

– lige til de begyndte på ”We Will Rock You”.

5. årgang viste dejlige billeder fra deres

lejrskole på Bornholm og lærte mig en

vikinge-leg.

4

Turen på RG1 endte med en flot samling i

hallen.

Derefter gik turen til RG2, hvor 7. årgang

viste 3 både oplysende og sjove film, de

havde lavet. Så var det tid til at lære at lave

graffiti af tegne-valgholdet. I vores

modtageklasse M3 fik jeg lært at sige tillykke

på 12 forskellige sprog – ikke helt let!! Og så

gik turen til Nørrebrohallen, hvor pigeidrætsvalgholdet

udfordrede mig i basket.

SIKKE DOG EN FANTASTISK DAG!!

Tusind, tusind tak til alle jer elever og jeres

dygtige lærere for at gøre denne dag helt

uforglemmelig for mig. Jeg går stadig og

glæder mig over alle de mange oplevelser, I

havde til mig.

Mange kærlige hilsner

Lene


Tysk i 8. klasse

Af Tanja Christina Rolfsen (tysklærer)

V

i skriver pardiktat i tysk i 8. klasse.

Her får eleverne både brugt deres

tale, lytte og skriveevner.

5

Eleverne synes det er sjovt. Bagefter retter

de selv ved at se de korrekte sætninger på

makkere


Street Parade

Af Lone Nissen (klasselærer 1.a)

E

n af skolens traditioner er den årlige Street Parade. Musikskolen stiller hvert år op med et stort

orkester, så vi med både sang og musik kan gå rundt på Nørrebro og lave en masse dejlig larm.

I år var vi igen heldige med vejret. Solen skinnede fra en skyfri himmel.

Vi holdt bl.a. pause ved RG2. Her havde skolens store elever gjort klar med frugt og drikkelse til os alle.

Hele Street Paraden sluttede som sædvanligt af i BaNanna Park, hvor vi sendte balloner til vejrs.

1.a tegner og skriver her om Street Paraden:

6


RSV (Rådmandsgades Skoles Venner)

Af Lone Nissen

I

nde på Lenes kontor ligger der en meget

gammel notesbog. Uden på bogen står

der RAADMANDSGADES SKOLES

VENNER (RSV)

Bogen er så gammel, at der ikke er noget å i

Rådmandsgades Skole. å’et er to aa.

Bogen er fra 1937.

Rådmandsgades Skoles Venner blev nemlig

stiftet i 1937 (for 76 år siden).

I notesbogen kan man finde alle referaterne

fra DSV’s generalforsamlinger.

RSV eksisterer stadig og foreningen har det

samme formål, som den havde i 1937.

I vedtægterne for Rådmandsgades Skoles

Venner står der:

§4 Formålet er udelukkende at skaffe midler

7

til gennemførelse af sådanne opgaver, der

kan være til gavn og glæde for eleverne, og

som skolen eller skolenævnet ikke har midler

til at løse.

Da foreningen startede, betalte

medlemmerne 2 kr. pr. år.

I 2012 har generalforsamlingen vedtaget, at

man skal betale 40 kr. pr. år.

Lige efter sommerferien kan alle der har lyst

til at være med i foreningen betale 40 kr.

Pengene gives til børnenes klasselærer.

Der holdes generalforsamling en gang om

året. Alle medlemmer kan komme til

generalforsamlingen.

Her i 2013 bruger RSV deres penge til:

Juleboller til alle elever

Fastelavnsboller til alle elever

Tilskud til morgenmad på sidste

skoledag.

Tilskud til lejrskole

Præmier ved diverse konkurrencer

Indkøb af lyd- og lysudstyr til revyen

Bestyrelsen har i 2013 også vedtaget at give

en pengebeløb til en eller flere elever, der har

ydet en særlig indsats. Det kan være en elev

der har været særlig dygtig eller flittig, en elev

der har udrettet noget særligt i forhold til

sammenholdet i klassen, eller måske har en

elev været særligt hjælpsom eller på anden

måde gjort sig positivt bemærket.

Formanden (skolens leder, Lene Rønje) afgør

hvem der skal have denne særlige pris.


4.b skriver fabler

Af Munira

Dybt inde i havet bor der delfiner, ved

siden af havet og delfinerne er der en

hestestald. Hver dag tænker en lille hest

på hvor er delfinerne dog heldige.

De kan svømme, lege og de kan gør hvad

de vil.

Men der er også en lille delfin der tænker

på hvor heldig hestene er de kan gå og de

må også lege, de kan gøre alt hvad de vil.

En dag ved en solnedgang stod en hest

og en delfin også ønskede de begge to at

de kunne bytte roller. Næste dag var

hesten blevet til en delfin, og delfinen blev

til en hest. Hesten var helt oppe og køre,

fordi den var glad for at være en delfin, og

det samme med delfinen. Delfinen og

hesten havde den bedste dag

nogensinde. Men delfinen blev træt af at

være en hest, og hesten blev træt af at

være en delfin. Men da det endelig blev

solnedgang igen byttede begge to tilbage.

Moralen er at det er godt at prøve noget

nyt, men det er også godt at være sig

selv.

8

Kidnapperen

Af Imane

Der var en gang en pige som skulle

besøge hendes mor på hospitalet. Hun

var 10 år gammel. Hun havde en hvid

kjole og røde sko. Så skulle hun hen til

hendes mor. Da en mand sagde skal jeg

kører dig hen til din mor så sagde den lille

pige ja tak. Så tog han hende ind i bilen

og kørte. Men han kørte hende ud i en

skov og så fanget han hende i en hvid

sæk og smed hende i søen.

Så kom et skib forbi og så sækken. De

trak sækken op og der var en lille pige

hun sagde hvor er jeg? hvor er min mor?

hun var rigtig bange en mand sagde til

hende du skal ikke være bange pigen gav

ham et knus og sagde tak. Det blev nat og

alle sov men den lille pige havde mareridt

om natten hun drømte om en dame som

ville dræbe hendes mor. Det blev morgen

og alle var friske og klar til arbejde. Men

manden ville sige noget han sagde jeg

skal giftes han skulle giftes med den lille

pige som ikke var lille mere. Hun er blevet

voksen og være eneste dag blev hun

smukkere og smukkere. Så skulle hun

giftes og hun havde en flot kjole på. De

var blevet gift og alle piftede og råbte ja.

De blev gift ved Tokyo tårnet. De fik en

pige og en dreng de hed Marie og Otto.

De fik en ny lejlighed. Og de levede

lykkeligt til deres dags ende

Moralen er at du aldrig skal gå ind i en bil

med en mand du ikke kender.

Af Hassan Rehan Khan

En dag i det uhyggelige København skete

der et mirakel der kom spøgelser i

København. Folk var rigtig bange de

troede at spøgelserne ville spise deres

børn. Men der var en modig mand som

sagde jeg skal nok beskytte jer folk kaldte

ham modig. Men det var han ikke han var

et spøgelse.

Folk stak af for København men det

kunne de ikke fordi spøgelserne kunne

flyve. Så de blev i København. Men der

var noget spøgelserne ikke kunne klare

det var morgenen det kunne de ikke klare.

Så kom ham de kaldte modig om natten

og så fandt de ud af han er et spøgelse.


Så låste de ham ind i en værelse ind til

det blev lyst så han kunne dø på denne

måde døde alle spøgelserne.

Så var folk glade og var ikke bange om

natten. Men der en tilbage han var farlig

han var stærk og havde magi han ville

dræbe folk men det var morgen så han

kunne ikke. Han lavede en plan hvordan

han kunne dræbe folkene. Hans plan var

at klæde sig om som et menneske om

natten og have en kniv så han kan dræbe.

Han fandt ikke nogen mennesker om

natten men han fandt et barn på otte år.

Han sagde kom og tag noget slik drengen

tog men drengen fandt ud af at det var

gift.

Barnet løb væk for ham barnet skreg der

kom nogen og så låste de ham inde og da

det blev klokken 3 så døde spøgelset.

En rød løve

Af Nida E, 4.b

Der var for mange år siden en rød løve.

Løven var født rød men dens forældre

ville ikke have ham. Af det blev løven

alene og havde ingen forældre og venner.

Løven var meget ked af det. Løven havde

det slet ikke sjovt ingen venner ingen

forældre tænkte løven. Pludselig kom der

en skildpadde. Skildpadden var også

alene den havde heller ingen venner eller

familie. Skildpadden så den røde løve.

Løven så også skildpadden. Men Løven

blev bange fordi løven troede at

skildpadden vil også sig at løven er rød og

grine af løven. Som de andre gør.

Skildpadden gik til løven. Løven sagde

ikke lav grin af mig. Skildpadden sagde at

jeg vilikke lave grin med dig. Jeg vil være

din ven. Vil du sagde løven. Ja sagde

skildpadden. Hvorfor vil du være min ven

når jeg er rød spurgte løven. Fordi du er

da ok du ser da sød ud jeg er ligeglad

hvad de andre siger om du er rød. Løven

blev så glad. Vil du være min bedste ven

spurgte løven. Ja det vil jeg meget gerne.

Løven og skildpadden boede sammen i

en hule. De startede i skole. De skulle

ikke betale for noget de kom gratis i skole

løven og skildpadden var rigtige klog i

skolen. De lærte rigtige meget. I skolen

9

blev den røde løve drillet hverdag. Men

skildpadden hjælp altid de var sammen.

En dag kom alle omkring den røde løve.

Alle grinede af løven. Løven tænkte ikke

på hvad de andre sagde om løven er rød.

Skildpadden fik nok af dem.

Skildpadden støttede løven. Skildpadden

sagde hvad er så hvis løven er rød i kan

også opleve sådan noget. Tænk over

hvad i siger til andre sådan sagde

skildpadden. Alle menneskerne tænkte

over det. Og sagde undskyld til løven. Det

i orden sagde løven. Sådan endte denne

historie.


2. årgang på lejrskole

Af Lisa Bruland ( klasselærer 2. b)

2.årgang havde en fantastisk tur til Rørvig. Fra havnen gik

vi 3 kilometer igennem det idylliske landskab, indtil vi

nåede kolonihusene.

10

Da børnene havde pakket ud, tog vi på stranden.

Nogle byggede sandslotte, nogle fangede krabber og

søstjerner.

Om aftenen var der bål og hygge.


Med Najib på fisketur

Af Lone Nissen

Foto Najib Bahbah

9. og 10. klassernes sidste skoledag

Af Lone Nissen

11

I

gen i år har Najib været på fisketur ved

Kronborg med nogle af skolens drenge.

Drengene var enige om, at de enten skulle

fange piger eller fisk. De fangede begge dele,

da alle hornfiskene var hunkøn.


F

redag d. 31.maj var det 9. og 10.

klassernes sidste almindelige

skoledag.

Det blev traditionen tro en festlig dag for alle

elever på skolen. Dagen startede med

morgenmad for 9. og 10. klasserne i kantinen

på RG2.

12

Senere kom alle de store elever over på

RG1, hvor der var karamel-kastning. Så blev

der sagt farvel i salene og til sidst var der

fodboldkamp mellem 9. klasserne og lærerne.

Lærerne vandt kampen 3-2 (også selvom

Jacob spillede med begge hænder i

lommerne under hele kampen)


Skolemad med tilskud

R

ådmandsgades Skole er EAT-madskole

og familier med lav indkomst kan søge

om tilskud til skolemaden, sådan at der kun

betales mellem 0 og 10 kr. for maden pr.

barn.

Alle kan hente et ansøgningsskema på

kontoret, men det er også muligt at sende en

digital ansøgning ved brug af NemID.

Sådan ansøger du digitalt:

Du skal først oprette en EAT-konto til

dit barn. Hvis dit barn allerede har en

konto, finder du EAT-kontonummer

frem for hvert barn. Det er gratis at

oprette en EAT-konto.

Du kan søge tilskud til flere børn på

det samme skema.

Find dit nøglekort frem til NemID

Søg om tilskud til skolemad

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningen der

behandler ansøgningen.

Når ansøgningen er behandlet, får du

besked fra skolen via forældreintra.

Hvis du har fået tilskud, kan du herefter købe

skolemad til nedsat pris.

Det er ikke alle, der søger, der kan få tilskud

til skolemaden. Det kommer an på familiens

indkomst og hvor mange personer, der er i

hjemmet.

Afgørelsesgrundlag

Afgørelsen er baseret på det antal

personer, der er i hjemmet og den årlige

husstandsindkomst ud fra sidst afsluttede

kalenderår. Indkomstgrænserne er baseret

på OECD's fattigdomsgrænse.

13

Personer


adressen

2-4

personer

skolemad

til 0 kr.

skolemad

til 5 kr.

0-103.258 103.258-

188.702

5 personer 0-118.051 118.051-

215.403

6 personer

171.646-

0-171.646

og derover 240.304

skolemad

til 10 kr.

188.702-

269.159

215.403-

307.719

240.304-

343.292

I ansøgningen skal du oplyse CPR-numre og

antal personer i hjemmet. Vi bruger kun

oplysningerne i vores behandling af de

indkomne ansøgninger, hvor cpr-numre slås

op i indkomstregistret. Oplysningerne

registreres ikke på anden måde, de

behandles fortroligt og oplyses ikke til andre.

Vær opmærksom på at udfylde alle rubrikker,

så ansøgningen kan behandles bedst muligt.

Vi arbejder i øjeblikket på at få EAT på RG 2.

Vi vender snarest tilbage.


Skolehaverne

Af Najib Bahbah, børnehaveklasseleder

H

ver torsdag tager børnehaveklasse

Øst på tur til skolehaverne.

Børnene lærer om planterne, jord og

forskellige grøntsager.

Turene fortsætter ind i næste skoleår. Karen

Larsen som bliver klassens klasselærer i 1.

klasse, skal høste sammen med børnene.

14


Gadefejerdag

Af Lone Nissen

N

ørrebro er et dejligt sted at bo. Vi vil

gerne alle sammen være med til at

holde gaderne rene og pæne.

Derfor afholdt vi igen i år Gadefejerdag.

15

Hver klasse fik tildelt et område i nærheden

af skolen, hvor de i fællesskab skulle

indsamle skrald.

Der blev gået til den og samlet rigtig meget

skrald ind.

Årets vandrepokal gik til 2.a, som var den

klasse der samlede mest skrald sammen


Ferieplan for Rådmandsgades Skole skoleåret 2013 / 2014

Sommerferie 29-06-2013 – 11-08-2013

Efterårsferie 12-10-2013 – 20-10-2013

Lukkedag Kommunalvalg 19-11-2013

Juleferie 21-12-2013 – 02-01-2014

Vinterferie 08-02-2014 – 16-02-2014

Påskeferie 12-04-2014 – 21-04-2014

1. maj 01-05-2014

Store Bededag 16-05-2014

Kristi Himmelfartsdag 29-05-2014

Fridag 30-05-2014

Grundlovsdag 05-06-2014

Pinseferie 07-06-2014 – 09-06-2014

Sommerferie 28-06-2014 – 10-08-2014

Der afholdes skolelørdage:

Lørdag den 31/8 – 2013 kl. 9.00 – 11.30

Lørdag den 30/11 – 2013 kl. 9.00 – 11.30

Alle dag incl.

9. klassernes sidste skoledag.

Lærerne fik skum.

Kan I gætte, hvem det er??

16

More magazines by this user
Similar magazines