Sæson 2009-10 Lars Klug - AOF Roskilde

aof.roskilde.dk

Sæson 2009-10 Lars Klug - AOF Roskilde

Roskilde

Lars Klug:

T’ai Chi styrker kroppen

og træner sindet...

side 9

Læs om vore Sprogkurser,

IT-kurser og Kreative fag

inde i bladet

Kim Hundevadt:

I morgen angriber vi igen...

- Danmarks krig i Afghanistan

side 5

Sæson 2009-10

Katrine Engberg og Timm Vladimir:

Fair Trade

side 5

Paula Larrain: Journalistik

– fra væsentlighed til underholdning...

side 5


Roskilde

Velkommen til en ny og spændende

sæson hos AOF Roskilde

Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen

til vel nok Roskildes bredeste kursusudbud – vi

har mange spændende tilbud for både krop og

sjæl… Som en slags samlende symbol herpå

kan du på omslaget se vores Ta’i Chi lærer gennem

mange år, Lars Klug, og som Lars siger, så

”styrker Ta’i Chi kroppen og træner sindet” –

læs eventuelt mere om Ta’i Chi på side 9. For

Kursus-start

De fleste af vores hold starter i uge 37.

Se det enkelte hold for nærmere oplysninger.

Sådan læses vore priser...

Ved hvert kursus er der angivet tre priser.

Disse er gældende for henholdsvis:

1. Almindeligt betalende

2. Pensionister

3. Arbejdsledige og efterlønsmodtagere

Der bliver dog kun ydet tilskud til pensionister,

arbejdsledige og efterlønsmodtagere,

som har bopæl i Roskilde kommune.

Kvittering bedes medbragt på holdet ved 1.

mødegang.

Ratebetaling: Du kan vælge at indbetale i rater,

hvis kursusprisen overstiger kr. 1.000,-.

Sidste rate skal betales senest 2-11-09. Ring

og hør nærmere.

Tilmelding

Send tilmeldingsblanketten på sidste side i

dette katalog til os. Husk frimærke.

Du er naturligvis også meget velkommen til

at kigge ind på vores kontor på Algade 31 i

Roskilde for personlig betjening.

Vi sidder også klar ved telefonerne, og

du kan ringe til os på tlf.: 4635 5895.

Døgnet rundt har du mulighed for at tilmelde

dig via vores hjemmeside på adressen

www.AOF-Roskilde.dk

2

Velkommen Indhold

at anskueliggøre bredden i vores kursusudbud

kan vi her nævne nogle af årets nyheder: I

forlængelse af at Roskilde Domkirke har fået

nyt tag, har vi en lang række rundvisninger på

kirkens nye loft med tidligere kirkeværge Frank

Ramskov, der har været meget engageret i loftets

fornyelse. Derudover har vi en række arrangementer,

der sætter fokus på højaktuelle

(politiske) emner som f. eks. Danmarks engagement

i Afghanistan, EU og den økonomiske

krise. I starten af det nye år kigger vi på den

politiske situation i Sydamerika. I løbet af efteråret

vil vi også afholde en række debataftener

om både den lokale og globale klimasituation

som en slags ”optakt” til den internationale klimakonference

i København i december 2009.

Disse vil løbende blive annonceret i den lokale

presse. Herudover har vi masser af musik og

IT-kurser for både unge og ældre, og vi tilbyder

også sprogundervisning på alle hovedsprog.

Som noget nyt har vi nu også latin på

programmet. Indenfor bevægelsesfagene tilbyder

vi en serie korterevarende Yoga-kurser,

som du kan læse mere om på side 11.

Tilbagebetaling af kursusgebyr:

Din tilmelding er principielt bindende, men

forhindres du i at deltage på et hold, hvor

du har tilmeldt dig, kan tilbagebetaling ske

ved personlig henvendelse på kontoret

senest d. 28. august.

Undervisningsmaterialer:

Alle udgifter til bøger og andre materialer afholdes

af deltagerne.

Anskaffelsen sker samlet efter aftale med læreren

på det enkelte hold.

Hvem kan deltage?

Undervisningen er tilrettelagt for voksne over

18 år.

Unge under 18 år kan optages på de fleste

hold. såfremt det ikke er muligt at henvise

til ungdomsskolen.

Kontorets åbningstider:

Fra 4. august – 4. september:

Mandag – fredag: kl. 10.00 – 16.00

Fra 7. september – 9. oktober:

Mandag – torsdag: kl. 10.00 – 16.00

Fredag: kl. 10.00 – 12.00

Fra 19. oktober – 18. december:

Mandag – torsdag: kl. 10.00 – 15.00

Fredag: kl. 10.00 – 12.00

I lighed med tidligere år arrangerer vi sidst

på året en Operatur til Det Kgl. Teater og en

udenlandsrejse i foråret 2010 - denne gang

til Amsterdam.

Vi har i år valgt at fastholde vore priser fra sidste

sæson, og du vil således ikke opleve, at det

bliver dyrere at gå til undervisning hos.

For at efterkomme et ønske fra mange af vore

trofaste deltagere, har vi i år valgt at lade en

stor del af vore kurser begynde en uge tidligere

end vi plejer – det vil sige, at mange hold

starter allerede i uge 37 (7/9 – 12/9) i stedet

for uge 38.

Vel mødt. Vi glæder os meget til at se dig!

Peter Munch Jørgensen

Skoleleder

AOF Roskilde

Aftenskoleprogrammet er udgivet af af AOF Roskilde, Algade 31

i Roskilde. Programmet husstandsomdeles i Roskilde.

Oplag: 40.500. Ansvarshavende: Peter Munch Jørgensen.

Layout og produktion: AOF Roskilde. Tryk: Color Print A/S.

Der tages forbehold for trykfejl.

Administrativt personale hos AOF Roskilde:

Forrest fra venstre: Hanne Jørgensen, kontorassistent

- Jeanett Bordrup, fagkonsulent

- Helle Kloe, fagkonsulent - Signe Vesthave,

afdelingsleder SPH - og bagest Ivar Treschow,

regnskabschef.

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Flot have side 23

Ole Michelsen:

En livslang kærlighed til filmen side 6

IT - både Seniorer og

Officebrugere...side 16-19

Georg Poulsen:

Mit liv i og med fagbevægelsen side 6

Bag dit eget brød side 23

Bemærk, at mange af

vore kurser i år starter

allerede i uge 37 (7/9 - 12/9)

Musikalsk legestue side 24

Parkering på Gråbrødre Skole:

Der kræves p-tilladelse for at parkere i Gråbrødre

skoles gård på hverdage i tidsrummet 08.00-

19.00 og lørdage i tidsrummet 08.00- 15.00.

P-tilladelserne udleveres af AOF ved henvendelse

på kontoret, Algade 31

Roskilde Domkirke - rundvisninger side 4

Yoga for mænd side 11

Rundvisninger ...................................... 4

Foredrag og debat .............................5-7

Rejser ................................................... 7

10 Spændende foredrag ....................... 8

Sundhed og velvære ........................9-13

Hensyntagende undervisning ............. 14

Personlig udvikling ............................. 15

IT ...................................................16-19

Kreative fag ...................................20-23

Dans, rytmik .......................................24

Musik .............................................24-27

Sprog .............................................28-31

Specialundervisning ......................32-33

Praktiske fag ......................................34

Stikordsregister .................................. 35

Tilmeldingsblanket ............................. 35

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

3


Roskilde

Rundvisning på Roskilde

Domkirkes lofter

Rundviser: Frank Ramskov

Mandag d. 5 / 10 kl. 14.00 - 15.30, hold 5110

Mandag d. 5 / 10 kl. 16.00 - 17.30, hold 5111

Tirsdag d. 6 / 10 kl. 19.00 - 20.30, hold 5112

Mandag d. 19 / 10 kl. 14.00 - 15.30, hold 5113

Mandag d. 19 / 10 kl. 16.00 - 17.30, hold 5114

Tirsdag d. 20 / 10 kl. 19.00 - 20.30, hold 5115

Mandag d. 4 / 1 kl. 14.00 - 15.30, hold 5000

Mandag d. 4 / 1 kl. 16.00 - 17.30, hold 5001

Tirsdag d. 5 / 1 kl. 19.00 - 20.30, hold 5002

Mandag d. 11 / 1 kl. 14.00 - 15.30, hold 5003

Pris: kr. 105,- (P: kr. 75,- & E/A: kr. 75,-)

Mødested ved våbenhuset (den daglige indgang

til kirken).

Man skal være fyldt 18 år for at deltage.

Den del af Domkirkens tage og Margrethespiret,

som brændte i 1968 er netop blevet fornyet

igen.

Se og duft den nye konstruktion, som er meget

imponerende og smuk – se bl. a. en såkaldt

fransk tømmerlås. Der vil også være mulighed

for at komme op i Margrethespiret, for dem,

der har mod på at kravle. Alternativt kan den

storslåede udsigt over byen og oplandet opleves

fra nogle af loftets taglemme.

På klare dag kan man se 25 km.

Der er ikke opvarmet på lofterne og i spiret,

så tag praktisk påklædning på.

Medbring lygte og evt. kamera.

”Den usynlige verden”

- en sensommerbyvandring

Rundviser: Kaj V. Hansen

Interessen for sommerens byvandringer er

så stor, at byrådsmedlem Kaj V. Hansen også

arrangerer en helt speciel byvandring i begyndelsen

september

Denne gang er temaet den mere ukendte

del af Roskilde, frem for de mange historiske

bygninger og steder, som normalt bliver

Rundvisning i Det Kgl. Teaters

nye skuespilhus

Fredag d. 23/10, kl. 16.30- ca. 17.45

Hold 5121

Pris kr. 160,-

Mødested: Foyen i det nye skuespilhus

Sankt Annæ Plads 36, København K

Det nye skuespilhus rummer tre scener. Se

blandt andet Store Scene med plads til 650

tilskuere og den mindre, men fleksible scene:

Portscenen med ca. 250 pladser, eller intimscenen,

Lille Scene, der kan indrettes til ca.

100 pladser. Rundvisningen finder sted under

hensyntagen til aftenens forestilling, hvorfor

visse områder måske ikke kan fremvises

4

Rundvisninger Foredrag og debat

Roskilde Domkirkes

arkitektur

Rundviser: Frank Ramskov

Mandag d. 26 / 10 kl. 16.30 - 18.00, hold 5116

Mandag d. 12 / 4 kl. 16.00 - 17.30, hold 5017

Tirsdag d. 13 / 4 kl. 19.00 - 20.30, hold 5018

Domkirkens arkitektur er helt speciel, fordi

følgende stilarter er repræsenteret: romansk

stil, gotisk stil, renæssance, klassicisme, historicismen

og funktionalismen. Randbebyggelsen

vil også blive gennemgået ved en vandring

omkring Domkirken. Desuden vil vi se domprovstens

have. Frederik d. IX´s gravplads vil

blive gennemgået.

Pris: kr. 105,- (P: kr. 75,- & E/A: kr. 75,-)

Mødested ved våbenhuset (den daglige indgang

til kirken).

vist frem for turisterne: Hvor har Roskildes

borgere ”tjent deres daglige brød”, og hvor

har de i tidens løb gået hen med deres glæder

og sorger?

Hvad fortæller bygningerne os om: arkitektur,

velstand og om små kår?

Hvor kan vi i dag stadig se spor fra ”den

svundne tid”?

”Den usynlige verden” bliver med denne byvandring

gjort mere synlig.

Onsdag d. 2 / 9 kl. 19.30 - 20.30, hold 5119

Pris: kr. 105,- (P: kr. 75,- & E/A: kr. 75,-)

Mødested: Springvandet på Stændertorvet.

Det Nye

Skuespilhus

Det Nye

Operahus

Rundvisning i Den nye Opera

Fredag d. 25/9, kl. 16.30

Hold 5120

Pris kr. 160,-

Mødested: Foyen i Den nye Opera

Ekvipagemestervej 10, København K.

Operaen er tegnet af Henning Larsen, Per Arnoldi

har skabt designet, og Per Kirkeby har stået

for udsmykningen. Se bl. a den kæmpestores

bagscene, der består af fem bevægelige scener.

Den lille eksperimentalscene Takkelloftet,

samt auditoriet og nogle af de mange opera- og

ballet-prøvesale. Rundvisningen finder sted under

hensyntagen til aftenens forestilling, hvorfor

visse områder måske ikke kan fremvises

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

I morgen angriber vi igen

- Danmarks krig i Afghanistan

Kim Hundevadt, journalist og forfatter

Tirsdag den 1/9, kl. 19.00

Aftenskolernes hus

Algade 31, 1. sal

Hold 6602 Gratis adgang - Tilmelding er nødvendig

Danske soldater har i Afghanistan været involveret

i de hårdeste kampe siden 1864.

Kim Hundevadt har fulgt den historiske offensiv

i Helmand-provinsen og beskrevet de

dramatiske begivenheder i bestselleren ”I

morgen angriber vi igen”. Hør om hans oplevelser

af krigen på nærmeste hold og om

mødet med soldaterne helt ude ved frontlinjen,

hvor kampene mod Taleban ofte foregår

på få meters afstand.

Journalistik

– fra væsentlighed til

underholdning...

Paula Larrain, journalist og forfatter

Onsdag den 4/11, kl. 19.00

Roskilde Bibliotek

Dronning Sofiesvej 14

Hold 6605. Pris kr. 75,-. Tilmelding er nødvendig

Journalistik har gennemgået en rivende udvikling,

siden Paula Larrain begyndte i branchen

i 1989. Gennem 90erne var der gode

annoncekroner og Internettet var endnu ikke

slået igennem og den tid står nu tilbage som

en guldalder for branchen i stærk kontrast

til i dag, hvor stort set alle vigtige medier er

presset økonomisk.

Det presser også kvaliteten af den journalistik

som kommer ud til brugerne.

Fint, fint, tænker du nok, men vedkommer

det mig?

Ja, det gør det!

Hør hvordan og hør hvorfor, du bør være

kritisk over for dine medier. Med Larrains

brede erfaring inden for flere af landets førende

medier, kan jeg give dig et indblik i

de redaktionelle processer og klæde dig på

til at skille skidt fra kanel. Det kan ikke udelukkes,

at der falder et par røverhistorier af

undervejs.

Fair Trade!!!

Katrine Engberg og Timm Vladimir

Onsdag den 7/10, kl. 19.00

Roskilde Bibliotek

Dronning Sofiesvej 14

Hold 6603. Pris kr. 75,-. Tilmelding er nødvendig

På en rejse til Den Dominikanske Republik i

julen 2006 oplevede Timm og Katrine både

dyb fattigdom, fantastisk skønhed og stor optimisme

på landets Fair Trade bananplantager.

Det gjorde dybt indtryk at være vidne til,

hvad vores høje levestandard koster på den

anden side af kloden. Vores velstand koster

livskvalitet - og liv - for de mindre heldige.

En af måderne at vende udviklingen på, er

at være sig bevidst, hvor man lægger sine

penge. Som forbruger afgiver man hver dag

sin ”stemme”, når man vælger sine indkøb.

Fair Trade-ordningen har sine problemer. Men

for de Dominikanske bananbønder er den en

klar vej ud af afhængighed.

En banan bliver aldrig mere bare en

banan...

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

5


Roskilde

Mit liv i og med

fagbevægelsen...

Georg Poulsen

Mandag den 19/10, kl. 19.00

Roskilde Bibliotek

Dronning Sofiesvej 14

Hold 6604. Pris kr. 75,-. Tilmelding er nødvendig

Georg Poulsen blev udlært som maskinarbejder

i 1949 på Helsingør Skibsværft, men

Foredrag/debat om den

globale og lokale klimasituation...

Som optakt til den internationale klimakonference

i København i december (COP

15), vil vi i løbet af efteråret afholde en

række arrangementer, der retter aktuelt

fokus på de mange og store klimarelaterede

problemstillinger, som vi står overfor

både globalt og lokalt.

For at få disse arrangementer så ”aktuelle

som muligt”, vil de blive annonceret

løbende i den lokale presse.

Livsappetit og livskvalitet...

Kaj V. Hansen

Tirsdag d. 15/9 kl. 19.00 og

Tirsdag d. 22/9 kl. 19.00

Hold 5122

Pris: kr. 210,- (P: kr. 150,- & E/A: kr. 150,-)

Gråbrødre Skole

I medierne kan vi se og læse om ”lykken”

som noget vi kan erhverve os, hvis vi bare

gør de ’rigtige’ valg.

Vi bliver også præsenteret for ideer og forslag.

De fleste gange handler de om, at vi

kommer de ”rigtige steder” og køber de ”rigtige”

ting.

6

Foredrag og debat Operatur og Rejse

fik hurtigt lyst til at beskæftige sig med de

faglige spørgsmål.

Det gjorde han så overbevisende, at han var

valgt som formand for Dansk Metal i årene

fra 1978 til 1991.

Siden da har han været æresmedlem af Dansk

Metal. Han blev kendt som en slagfærdig debattør

i radio og tv.

Han er en mand, som altid har haft mange jern

i ilden og har tilbragt mange timer og gjort

sig mange tanker under de røde faner

Brasilien, Lula og Latinamerika

Jens Lohmann

Onsdag den 20/1-2010, kl. 19.00

Aftenskolernes hus

Algade 31, 1. sal

Hold 6500 Gratis adgang. Tilmelding er nødvendig

Mange af de nye ideer og politiske fornyelser,

der kan vise vejen frem, udvikles i Latinamerika

i disse år. Desuden har Lulas internationale

politik været med til at bane vejen for en

diskussion og accept af at verden har forandret

sig, så magten i bl.a. FN ikke længere

bør være forbeholdt sejrherrerne fra 2.

Verdenskrig. Lulas pragmatiske og moderat

socialistiske og dialogsøgende politik ude og

Love Story

- en livslang kærlighed til

filmen...

Ole Michelsen

Fredag den 20/11, kl. 19.00

Roskilde Bibliotek

Dronning Sofiesvej 14

Hold 6606. Pris kr. 75,-. Tilmelding er nødvendig

Det begynder med en forelskelse i Paris.

Hun hed Elisabeth og hendes mor arbejde-

Frem for alt gælder det om at ”holde en facade”

der viser, at vi har ”styr på tingene”

og på vores dagligdag.

Er det sådan, at nogle mennesker bare er

født med et ”særligt gen”, der giver dem et

godt og spændende liv, mens andre mennesker

slæber rundt på en ”tung arv”?

Kan vi lære at leve et ”godt liv” og kan vi

uden videre konkludere: ”at livet er, de valg

vi gør”?

Vi kommer i de 2 foredrag til at beskæftige

os med bl.a. Søren Kierkegaard, Jean Paul

Sartre, og Abraham Maslow

hjemme har skabt respekt og interesse for

den sydamerikanske kolos. Samtidig spiller

Brasilien en vigtig rolle som en modvægt til

Venezuelas Hugo Chávez i den venstreorientering,

der har fundet sted i Latinamerika

de senere år.

EU og den økonomiske krise

Ole Christensen, MEP

Dato var ikke kendt ved redaktionens slutning.

Aftenskolernes hus

Algade 31, 1. sal

Hold 6506 Gratis adgang. Tilmelding er nødvendig

Hvilke virkemidler har/vil EU tage i brug for

at afværge de værste konsekvenser af den

krise vi er på vej ind i?

de i et filmselskab, og hun præsenterede

Ole Michelsen for den franske filminstruktør

Jean-Pierre Melville.

”Jeg spurgte om han ville ansætte en ung

dansker som assistent. Og det ville han. Han

lærte mig, at jeg ikke skulle være filminstruktør,

men formidle film.”

19 år senere startede Bogart. Den Love Story

varede i 17 år. Michelsen fortæller om et liv

med filmklip. Tusinder af filmklip. Stor kunst,

komik og spænding. Møder med trætte stjerner

og stille stunder med store film.

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Carmen - tur til Det Kgl. Teater den 1. december

Operatur til Det nye Operahus

Tirsdag d. 1/12, Hold 5123

Pris kr. 695,- inkl. teaterbillet i prisgruppe

C og bus til operahuset. Forestillingen

starter kl. 19.30. Hvis man ønsker at nyde en

Teatermiddag før afgangen til Det Kgl. Teater,

kan dette ske på Restaurant Vagabondos på

Hestetorvet kl. 17.00. Pris kr. 160,- inkl. velkomstdrink

og kaffe men ekskl. øvrige drikkevarer.

Tilmelding skal ske til AOF Roskilde.

Bus afgår fra P-pladsen på Hestetorvet ved

Roskilde Station kl. 18.15.

Samlet pris for teaterbillet og middag:

kr. 855,-

Operaen synges på fransk med danske overtekster.

Forårsrejse til Amsterdam

Afrejse Lørdag den 17/4-2010

Hjemkomst Torsdag d. 22/4-2010

Pris pr. person kr. 6.750,- Hold 10-5500

Depositum kr. 1.500,- betales ved tilmelding.

Tillæg eneværelse Kr. 1.750,-.

Rejseplan:

1. dag: Afrejse fra Roskilde og via færge

Rødby/Puttgarden til Amsterdam – indkvartering

på Hotel Tulip Inn, City West.

2. dag: Byrundtur i bus med rejseleder,

derefter mulighed for museumsbesøg mm.

Amsterdam har mange fantastiske museer,

her nævnes et par stykker: Rijksmuseum,

Van Gogh Museum, Anne Franks Hus

3. og 4. dag: køres ture, hvor vi bl. a. skal

besøge Keukenhof, der er kendt for sine tulipaner.

Derudover skal vi til Delft, hvor fajancefabrikken

besøges. Den smukke ”osteby”

Edam besøges, ligesom vi naturligvis skal

køre på Zeutersødæmningen.

Nærmere program tilsendes efter tilmelding.

5. dag: Fridag i Amsterdam til alt det man

endnu ikke har nået...

6. dag. Hjemrejse

Nærmere program tilsendes efter tilmelding.

Carmen er den rå historie om en kvinde, der

sætter sin personlige frihed over alt andet.

De mange mænd, der forelsker sig i hende,

betaler prisen, indtil hun i sidste ende selv

må betale den ultimative pris...

Carmen havde premiere på Opéra-Comique

i Paris i 1875, hvor den fik en temmelig hård

medfart hos kritikerne, hvilket operaens komponist,

Georges Bizet, efter sigende tog

sig meget nær.

Tiden har dog vist, at Bizet skrev en endog

særdeles levedygtig opera, idet Carmen i

dag er en af de mest opførte operaer overhovedet

- alene på Det kongelige Teater er

den opført 515 gange siden 1887.

David McVicars opsætning fra Glyndebourne

Rejsefakta

5 overnatninger på pænt, centralt beliggende

hotel i Amsterdam.

Halvpension inkl. morgenbuffet på færgen

fra Rødby, aftensmad fra 1.dag til og med

morgenmad sidste dag - Aftensmaden kan

evt. være på nærliggende restaurant

Turen køres i moderne langtursbus der bl.a.

er udstyret med toilet, sovesæder, fodstøtter

køleskab, kaffemaskine m.m.

Rejseleder på hele turen.

Introaften hos AOF Roskilde med turleder

Anders W. Johansen

I prisen er inkluderet al udflugtskørsel

dog excl. entréer, udgifter til sejlture

etc.

Ret til ændringer forebeholdes

Festival Opera er både klassisk,

spektakulær og farverig,

men tager samtidig dramaet

mellem hovedpersonerne

alvorligt. Som det fremgår,

er både kulisser og kostumer

nudtidige.

Der er lagt op til én af de helt store musikalske

oplevelser, idet Carmen synges af

den etablerede internationale operastjerne

Ekaterina Semenchuk og Don José

synges af Paul Charles Clarke, der er

godt på vej til at slå sit navn fast som ny

stjernetenor.

Operaen dirigeres af den erfarne spanske

dirigent Miguel Gomez-Martinez.

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

7


Roskilde

10 Spændende foredrag:

1. Iran

v/ Søren Bonde

2. Turen går til Nørrebrogade

v/ Kim Greiner

3. Harald Blåtand og hans tid

v/ Bertil Jacobi

4. En rejse i Italien

v/ Hans-Christian Eisen

5. Peru: Inkariget

v/ Frank Ramskov

6. Lunefulde skæbne

v/ Dorthe Røssell

7. Tag med til Antarktis og hør om et af

verdenshistoriens største

overlevelseseventyr...

v/ Verner Jensen

8. Syng gamle danske sange med

udgangspunkt i årstiden...

v/ Jeannet Ulrikkeholm

9. Vor forunderlige samtid

- nutidens økologiske puls

v/ Knud Anker Iversen

10. Et liv blandt menneskeaber

v/ Aage Brok

Pris: kr. 1.120,-

(P: 820,- & A/E: kr. 820)

Alle 10 foredrag afholdes

4 forskellige steder i Roskilde

Kulturrelle Højskoleaftener

afholdes på Margrethegården,

Dronning Sofies

Vej 68 i Roskilde og starter

torsdag den d. 24-9 med et

spændende debatforedrag

med Farshad Kholghi. I

løbet af efteråret vil man

bl. a. kunne komme til at

høre foredrag om et af

verdens 7 vidundere - Angor Wat - og der

bliver stillet skarpt på klima og miljø som

optakt til klimakonferencen i København i december.

Tine Lindhardt kigger også forbi

og fortæller om Bibelens kvinder.

Per Hors taler over temaet Læger og etik og

i foråret vil René Juul fortælle om Fyrsterne

8

Hold 5102, Gyvelparken

Gyvelvej 71(kælderen i gavlen)

Tirsdage kl. 14.30

8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 12/1, 26/1,

9/2, 23/2

Hold 5103, Duebrødre kloster

Sct. Agnesvej 2 (festsalen)

Onsdage kl. 14.30

9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 13/1, 27/1,

10/2, 24/2

i Renæssancens Italien.

Journalist Kim Bildsøe Lassen lægger op

til debat om den den måde nyheder formidles

på i dag.

Kulturrækken består af i alt 11 foredrag/koncerter

og og sidste arrangement i kulturækken

afholdes torsdag d. 4-3-2010

Kirkehøjskole med udflugt

2. - 4. november

Kirketur

28. april 2010

Foredrag

Sommerhøjskole

6. - 12. maj 2010

Hold 5104, Kristiansminde

Margrethekær 2

Tirsdage kl. 14.30

17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 21/1,

4/2, 18/2, 4/3

Hold 5107, Himmelev gl. Præstegård

Sognevej 124

Torsdage kl. 14.00

10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 14/1,

28/1, 11/2, 25/2

Ring venligst og få tilsendt

specialprogrammer

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

T’ai Chi Chuan

T’ai Chi er kendt for sine slowmotion bevægelser,

der styrker kroppen og træner

sindet.

Efter det langsomme sæt læres hurtigt T’ai

Chi, samt T’ai Chi sværd. Diverse partnerøvelser

indgår i undervisningen.

T’ai Chi har sin oprindelse i urgammel kinesisk

tænkning og selvforsvar.

Undervisningen er for alle aldre. Der må

forventes nogen træning hjemme.

Super Callanetics/Pilates

med sjipning.

Sjipning – hver onsdag fra kl. 19.00-19.15

efterfulgt af en times god træning med

Callanetics/Pilates. Du kan også bare vælge

en times Callanetics/Pilates.

Sjipning er en god og hurtig måde at få gang

i forbrændingen på. Hvis du ikke kan sjippe

i forvejen lærer du det. Sjipning sætter

yderligere gang i den efterfølgende træning

i Callanetics/Pilates.

Vil du gerne have en fast – stærk – rank og

smidig krop? Callanetics og Pilates er med til

at hjælpe dig på vej. Efter grundig opvarmning

træner vi hele kroppen igennem med

Callanetics og Pilates, som er små præcise

bevægelser, der arbejder i dybden med kroppens

muskler. Træning af bækkenbunden indgår

som en del af nogle øvelser. Undervejs i

lektionen vil der være stræk af muskler, der

er blevet trænet.

Onsdage kl. 19.00-20.10 start 16/9

Anne Serup 46 36 06 72

Hold 1618 Gråbrødre skole

36 1/4 time Pris: kr. 1.225,- (P: kr. 905,- & E/A: kr. 980,-)

Pris uden sjipning:

29 timer. Pris: kr. 1060,- (P: kr. 800,- & E/A: kr.855,-)

Sundhed og bevægelse

Lars Klug har været fuldtidsbeskæftiget med

T’ai Chi siden 1988, uddannet af 3. generations

T’ai chi mester Tung Kai Ying.

Begyndere:

Torsdage kl. 17.00-18.50 start 1/10

Lars Klug 20 67 73 26

Hold 1609 Gråbrødre skole

54 timer. Pris: kr. 2.075,- (P: kr. 1.470,- & E/A: kr. 1.605,-)

Øvede:

Torsdage kl. 19.00-21.45 start 1/10

Lars Klug 20 67 73 26

Hold 1610 Gråbrødre skole

81 timer. Pris: kr. 2.790,- (P: kr. 1.940,- & E/A: kr. 2.130,-)

Vedligehold din krop

Med bl.a. Callanetics/pilates og effekt.

Undervejs i lektionerne, der foregår til god

musik, vil der blive lagt vægt på: opvarmningstyrke-kropsholdning-balance-smidighedbækkenbund-ud

og afspænding. Medbring

løstsiddende tøj og et håndklæde.

Skulle du være forhindret i at komme på det

hold du er tilmeldt, er du altid velkommen til

indhente det forsømte på et af de andre hold

hvor Hanne S. Jensen underviser.

Mandage kl. 10.00-10.55 start 7/9

Hanne Susan Jensen

Hold 1619 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 605,- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 505,-)

Mandage kl. 11.00-11.55 start 7/9

Hanne Susan Jensen

Hold 1620 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 605,- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 505,-)

Tirsdage kl. 9.00-9.55 start 8/9

Hanne Susan Jensen

Hold 1621 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 605,- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 505,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

Tirsdage kl. 10.00-10.55 start 8/9

Hanne Susan Jensen

Hold 1622 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 605,- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 505,-)

Tirsdage kl. 15.30-16.25 start 8/9

Signe Frederiksen Svane

Hold 1623 Gråbrødre skole

29 timer. Pris: kr. 1060,- (P: kr. 800,- & E/A: kr.855,-)

Tirsdage kl. 16.30-17.25 start 8/9

Signe Frederiksen Svane

Hold 1624 Gråbrødre skole

29 timer. Pris: kr. 1060,- (P: kr. 800,- & E/A: kr.855,-)

Tirsdage kl. 17.30-18.25 start 8/9

Signe Frederiksen Svane

Hold 1625 Gråbrødre skole

29 timer. Pris: kr. 1060,- (P: kr. 800,- & E/A: kr.855,-)

Torsdage kl. 11.00-11.55 start 10/9

Hanne Susan Jensen

Hold 1626 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 605,- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 505,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

9


Roskilde

Hatha Yoga

Yoga styrker og smidiggør kroppen og skaber

ro og balance i sindet. Vi arbejder med

fysiske øvelser (Asanas) åndedræts- og koncentrationsøvelser.

Yogaøvelserne udføres i

en serie, der sammensættes så hele organismen

bliver gennemarbejdet. Yogatimen

afsluttes med en dybdegående afspændingsøvelse

(Savasana).

Hatha-yoga (legemets yoga) er både for kvinder

og mænd i alle aldersgrupper og kræver

ingen specielle forudsætninger. Medbring

løstsiddende tøj, der ikke hæmmer bevægelserne.

Underlag og tæpper forefindes, men

medbring et håndklæde el. lign. til at lægge

under hovedet.

Tirsdage kl. 9.15-11.05 start 8/9

N.U. Yogaforbund Inger Kildegaard, 46 32 45 06

Hold 1604 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Tirsdage kl. 11.10-13.00 start 8/9

N.U. Yogaforbund Inger Kildegaard, 46 32 45 06

Hold 1605 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Onsdage kl. 16.00-17.50 start 9/9

N.U. Yogaforbund Inger Kildegaard, 46 32 45 06

Hold 1606 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

10

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Sundhed og velvære

Dansk Yoga

Trænger du til at forkæle dig selv og mærke

efter hvordan du egentlig har det? Hver

lektion tager udgangspunkt i den klassiske

”Hatha yoga” og indeholder fysiske stræk-

og styrkeøvelser (asanas), åndedrætsøvelser

og afspænding. Du arbejder med din egen

kropsbevidsthed og sammenhængen mellem

åndedræt, krop og sind. Yoga er uafbrudt

opmærksomhed og stræben efter indre

ro. ”Yoga” er et gammelt sanskrit ord,

der betyder ”forening” dvs. et menneske er

”helt” når krop, sind og åndedræt er forenet.

Dansk Yoga er for alle og kræver ingen særlige

forudsætninger. Medbring løstsiddende

tøj og et tæppe.

Mandage kl. 13.30-15.20, start 7/9

Helle Pedersen

Hold 1601 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Mandage kl. 15.20-17.10, start 7/9

Helle Pedersen

Hold 1602 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Mandage kl. 17.10-19.00, start 7/9

Helle Pedersen

Hold 1603 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Hatha yoga

Hatha Yoga er et selvhjælpssystem, der er

velkendt for sin blide og virkningsfulde evne

til at frigøre energi, reducerer spændinger

og stress.

Igennem øvelserne vil du komme til at opleve

et levende nærvær og at fokus ændre

sig ”indeni”. Herved opstår en naturlig helingsproces,

der skaber, samklang mellem

kroppen, åndedræt og psyken.

Yoga øvelserne udføres i en givende og

meningsfuld rækkefølge, således at hele

organismen bliver styrket, smidiggjort og

afspændt.

Der undervises i klassiske yoga stillinger, ryg

og stræk øvelser, åndedrætsøvelser, solhilsen,

de fem tibetanere, samt selv iagttagelse

og forskellige afspændingsteknikker.

Kom i bevægevenligt tøj, medbring tæppe

og underlag. Vel mødt.

Torsdage kl. 16.30-18.10 start 10/9

Joan Maria Steffensen 46 32 39 13

Hold 1607 Trekroner skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Torsdage kl. 18.15-19.55 start 10/9

Joan Maria Steffensen 46 32 39 13

Hold 1608 Trekroner skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

someBody sds træning og

”De 5 Tibetanere”

Træningen der heler kroppen, forebygger

skader, styrker mave og ryg og balancerer

hele dit fysiske system. For dine led, muskler

og organers velvære og fysiske sundhed.

Efter træningen føler du en stemning af blidt

flow i hele kroppen.

Alle kan være med uanset alder – både utrænede

og aktive elitesportsfolk, side om side.

Træningen er super effektiv for folk, der trænger

til at blive mere smidige og få løsnet

spændinger i kroppen.

Træningsformen har hentet inspiration fra

bl.a. karate-opvarmning (ikke slag og spark),

afspænding, ryg og mavetræning (som pilates),

De 5 Tibetanere og yoga.

Vi arbejder kroppen igennem med fritstående

øvelser – starter med 25 min. fodøvelser, som

virker ligeså godt som en zoneterapeutisk

behandling, og fortsætter så med at løsne

hofter og ryg, skuldre, nakke, arme, lyske,

styrketræner ryg og mave – og slutter med

½ times dybe yoga-strækøvelser.

Træningen er et godt supplement til mere

hårde træningsformer, fordi den løsner dine

muskler og led og stimulerer kroppens organer,

nervesystem og energibaner.

Vi træner i bare fødder og løst tøj.

Onsdage kl. 17.00-18.50 start 9/9

Jørgen Drasbæk

Hold 1616 Roskilde Private Realskole

70 timer. Pris: kr. 3.105,- (P: kr. 2.475,- & E/A: kr. 2.615,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Korte Yoga-kurser...

Mini yoga kurser

Har du lyst til at prøve yoga og mangler tid til at følge et kursus på en hverdag, så er

muligheden her nu.

Et kursus er fordelt på 2 lørdage. Formiddag eller eftermiddag.

Yoga kan praktiseres på mange forskellige måder. Find det kursus der passer til dig. Du

kan deltage uden forudgående kendskab til yoga.

Kom i tøj du kan bevæge dig i. Lad sports skoene blive hjemme. Medbring et tæppe

og lidt at drikke.

Hvert kursus er på 8 lektioner.

Underviser: Helle Pedersen. Eksamineret yogalærer i Dansk Yoga

Yoga er også for unge

Yoga udført dynamisk og kraftfuldt. Dyrker

du sport, eller har du bare lyst til, at dyrke

noget motion, så prøv yoga. Her konkurrerer

vi ikke. Alligevel er udbyttet en stærkere og

smidigere krop. Ekstra bonus er bedre fokus

Stil ind på dig selv

Er der en travlhed i hverdagen, så forkæl

dig selv.

På kurset arbejdes kroppen godt igennem

ved hjælp af rolige og blide yogaøvelser, serier

og afspændinger. Du vil mærke velvære

i kroppen, bedret koncentration og mindre

stress.

Lørdage: 5/9 og 19/9. kl. 9.30-13.10

Hold 1627 Gråbrødre skole

8 timer. Pris: kr. 385,- (P: kr. 310,- & E/A: kr. 330,-)

Sundhed og velvære

og koncentration. Brugbart ved din evt. sport

eller kommende eksamener.

Lørdage: 5/9 og 19/9. kl. 13.10-16.50

Hold 1628 Gråbrødre skole

8 timer. Pris: kr. 385,- (P: kr. 310,- & E/A: kr. 330,-)

Rigtige mænd er til yoga

De fysiske yogaøvelser var oprindeligt øvelser

beregnet til og udført af mænd. Kom 2

lørdage og oplev kraftfuld og dynamisk yoga.

Øvelserne øger din styrke, smidighed og fokuserings

evne. Oplev liv og velvære. Gerne

sammen med din nabo, din bror, ven, tennismakker,

fodboldholdet eller bare sig selv.

Lørdage: 7/11 og 21/11. kl. 9.30-13.10

Hold 1631 Gråbrødre skole

8 timer. Pris: kr. 385,- (P: kr. 310,- & E/A: kr. 330,-)

Familie yoga

Prøv 2 lørdage med familie yoga. Helt uden

mystik, udfører vi forskellige yogaøvelser og

lærer at bruge kroppen på helt nye måder.

Tilmeld dig sammen med børnene, partneren,

tanten, børnebørnene eller hvem du nu

har lyst til at opleve yoga sammen med. Børn

skal dog være mindst 8 år.

Lørdage: 7/11 og 21/11. kl. 13.10-16.50

Hold 1632 Gråbrødre skole

8 timer. Pris: kr. 385,- (P: kr. 310,- & E/A: kr. 330,-)

De fem Tibetanere

Lær de fem øvelser, som mange mennesker

overalt på kloden dagligt bruger. De

fem Tibetanere er omgivet af mange myter.

De hævdes at være kilde til evig ungdom.

Det kan jeg ikke helt love dig, men effekten

af øvelserne er tydelige. De kraftfulde

øvelser vil styrke din krop og din energi og

koncentration bliver bedre. Når du er blevet

fortrolig med øvelserne, tager de kun få minutter

at udføre.

Lørdage: 3/10 og 24/10. kl. 13.10-16.50

Hold 1630 Gråbrødre skole

8 timer. Pris: kr. 385,- (P: kr. 310,- & E/A: kr. 330,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Sol Hilsenen

Sol hilsenen er en flere tusinde år gammel

yoga øvelses serie. Oprindeligt udøvet af

mænd for at give styrke, koncentration og

smidighed. Nu udføres serien af både mænd

og kvinder og betragtes som en af de mest

effektive øvelsesserier, til at få gennemarbejdet

alle muskler og led. Du kan bruge

serien som daglig motion eller supplement

til anden sport.

Lørdage: 3/10 og 24/10. kl. 9.30-13.10

Hold 1629 Gråbrødre skole

8 timer. Pris: kr. 385,- (P: kr. 310,- & E/A: kr. 330,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

11


Roskilde

Korte kurser...

- bækkenbund, ryg og mavetræning

Velfungerende bækkenbund

Gør du aktivt en indsats med den rigtige træning,

kan du få en velfungerende bækkenbund.

Ved at træne kan du mindske gener.

Kom og lær nogle øvelser som du kan bruge

i hverdagen.(1 X 5 timer).

Lørdag kl. 10.00-14.25 den. 3/10

Lisbeth Schouw Jensen

Hold 1633 Gråbrødre skole

5 timer. Pris: kr. 305,- (P: kr. 260-, & E/A: kr. 270,-)

Lørdag kl. 10.00-14.25 den. 14/11

Lisbeth Schouw Jensen

Hold 1634 Gråbrødre skole

5 timer. Pris: kr. 305,- (P: kr. 260-, & E/A: kr. 270,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

Kom i form

- fit for livet for de friske M/K

Få sved på panden og bliv stærk i hele

kroppen...

Vi kombinerer de bedste ting såsom konditræning,

effekttræning, pilates, bækkenbundstræning,

styrke og strækøvelser.

Øg dit fysiske velbefindende og din krops-

12

Sundhed og velvære

Ryg og mavetræning

Brug nogle timer på at få mere viden og

konkrete øvelser der gavner din styrke og

smidighed i ryg og mave. Rygproblemer kan

skyldes, at der er behov for at styrke den

dybe mavemuskel, øge bevægelighed og/eller

arbejde med kropsholdninger. Kort oplæg

om ryggen og mavens opbygning og funktion.

Konkrete øvelser for at styrke, smidiggøre

og afspænde ryg og mave. Lær nogle

gode arbejdsstillinger. Alle kan deltage. Øg

dit fysiske velvære.(1 X 5 timer).

Lørdag kl. 10.00-14.25 den. 24/10

Lisbeth Schouw Jensen

Hold 1635 Gråbrødre skole

5 timer. Pris: kr. 305,- (P: kr. 260-, & E/A: kr. 270,-)

Lørdag kl. 10.00-14.25 den. 21/11

Lisbeth Schouw Jensen

Hold 1636 Gråbrødre skole

5 timer. Pris: kr. 305,- (P: kr. 260-, & E/A: kr. 270,-)

GOTVED-bevægelse og

afspænding

• Fordi det gør dig glad.

• Det er effektivt – men kroppen skal kunne

synge samtidig.

Ønsker du dig mere energi, overskud og velvære

i hverdagen? Eller drømmer du om at

få eller bevare en sund, stærk og velfungerende

krop, så kom og vær med. Oplev bevægelsesglæde

sammen med andre. Lad dig

inspirere, overraske eller udfordre. Gennem

alsidige, dynamiske og varierede bevægelser

til skøn musik arbejder vi hele kroppen

igennem. Belønningen er:

Større overskud, velvære, indre og ydre

balance.

• En bedre kropsholdning.

• Et dybere og friere åndedræt.

• Øget kropsbevidsthed, så du får lyst til at

bruge dig selv bedre.

• Du modvirker stress og spændinger.

• Du kommer i form uden at blive overbelastet.

I forbindelse med undervisningen tager vi

emner op efter behov, f.eks. ryg, nakke,

skuldre eller fødder. Vi slutter hver gang

bevidsthed samtidig. Vi vil træne i et varieret

tempo og træningen kan tilpasses den

enkeltes behov.

Kom i gang på en opbyggende måde.

Tirsdage kl. 11.00-12.30 start 8/9

Lisbeth Schouw Jensen

Hold 1615 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Fuglebakken 2 • 4000 Roskilde

Tlf.: 4697 1990 • Email: Roskilde@FOA.dk

med ud- og afspænding.

Kom i løstsiddende, behageligt tøj. Medbring

et tæppe, en lille pude og et sjippetov.

Torsdage kl. 8.30-09.50 start 3/9

Jannie Nielsen 56 50 32 22 Gotvedudd.

bevægelsespædagog

Hold 1611 Margrethegården

45 timer. Pris: kr. 1.480,- (P: kr. 1.075-, & E/A: kr. 1.175,-)

GOTVED-bevægelse og

afspænding

Ha’ det bedre - brug din krop, og modvirk

og spændinger. Vi kommer hele kroppen

igennem uden overbelastning af muskler

og led. Undervisningen foregår til musik

og omfatter bl.a. konditions-, styrke- og

bevægelighedstræning, bækkenbundsøvelser,

ud- og afspænding. Der lægges vægt

på at bruger kroppen hensigtsmæssigt og

at opnå større kropsbevidsthed, energi og

bevægelsesglæde.

Mandage kl. 11.00-12.10 start 7/9

Merete Dalby

Hold 1612 Gråbrødre skole

42 timer. Pris: kr. 1.405,- (P: kr. 1.025-, & E/A: kr. 1.110,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Motion

Vi er et m/k hold, der lægger vægt på at få

rørt kroppen, få sved på panden og have

det hyggeligt.

Programmet foregår til musik og varierer

mellem kondition-/ koordination- styrke og

strækøvelser.Programmet indeholder hop og

løb i kortere perioder, men der er plads til

den enkelte deltagers eget tempo.

Mandage kl. 19.30-20.50 start 8/9

Hold 6100 Gråbrødre skole

42 timer. Pris: kr. 1.405,- (P: kr. 1.025-, & E/A: kr. 1.110,-)

Motionsgymnastik

Motionsgymnastik i ordets bedste betydning.

Vi træner både kondition og bevægelighed

samt styrker kroppens muskler på en effektiv

og sjov måde. Der er plads til både nye

og gamle elever, da hver deltager arbejder

efter egen formåen.

Torsdage kl. 8.55-10.10 start 3/9

Kjersten Johansen 26 90 03 43

Hold 6101 Gråbrødre skole

40 timer. Pris: kr. 1.350,- (P: kr. 990-, & E/A: kr. 1.070,-)

Lær Alexanderteknik

Alexanderteknik kan hjælpe dig til at opnå et

mere hensigtsmæssigt bevægelsesmønster

og en god holdning. Samtidig kan teknikken

afhjælpe især nakke- og skuldersmerter af

forskellige årsager. Næsten alle mennesker

tillægger sig med tiden en række dårlige vaner

og dermed en dårlig brug af kroppen,

der kan synes at være rigtig. For at man kan

fjerne de dårlige vaner og skabe nye bedre

vaner, skal man gøres bevidst om, hvornår

man gør noget forkert. Lær hvordan du

undgår unødvendige spændinger i kroppens

muskler, især omkring leddene, og opnå bedre

bevægelighed og bedre blodgennemstrømning

samt mindre belastning. Udvikl og udnyt

din krops potentiale – lær at bruge din krop

bevidst og hensigtsmæssigt, når du udfører

dit arbejde, taler for en forsamling, sidder

foran computeren, synger, danser eller spiller

på dit musikinstrument osv.

Undervisningen foregår enkeltvist med en

rolig fremgangsmåde, der ikke stiller krav

til din fysik. Der undervises på en stol og en

Sundhed og velvære

Herre motion

Vi er et hold, der lægger vægt på at få rørt

kroppen, få sved på panden og have det hyggeligt.

Programmet foregår til god rytmisk

musik og varierer mellem kondition -styrke-

og strækøvelser.

I motionen vil indgå hop og løbe i kortere

perioder, men der er plads til den enkelte

deltagers eget tempo.

Onsdage kl. 18.00-18.55 start 16/9

Anne Serup 46 36 06 72

Hold 6102 Gråbrødre skole

29 timer. Pris: kr. 1060,- (P: kr. 800,- & E/A: kr.855,-)

briks. Tag bekvemt tøj på.

Vil du vide mere om Alexanderteknik, kan

du læse på www. dflat.dk

Tirsdage , start 8/9

25 min. i tidsrummet kl. 15.00-18.50

Jan Clausen, Alexanderlærer

Hold 4630 og 4631 Gråbrødre skole

18 gange. Pris: kr. 985,- (P: kr. 660,- & E/A: kr. 735,-)

Onsdage , start 9/9

25 min. i tidsrummet kl. 15.00-18.50

Jan Clausen, Alexanderlærer

Hold 4632 og 4633 Gråbrødre skole

18 gange. Pris: kr. 985,- (P: kr. 660,- & E/A: kr. 735,-)

Torsdage , start 10/9

25 min. i tidsrummet kl. 15.00-18.50

Jan Clausen, Alexanderlærer

Hold 4634 og 4635 Gråbrødre skole

18 gange. Pris: kr. 985,- (P: kr. 660,- & E/A: kr. 735,-)

Fredage , start 11/9

25 min. i tidsrummet kl. 10.00-11.50

Jan Clausen, Alexanderlærer

Hold 4636 Gråbrødre skole

18 gange. Pris: kr. 985,- (P: kr. 660,- & E/A: kr. 735,-)

Massage

Massage er en metode, der både løsner op

for spændinger i kroppen og samtidig virker

afspændende. Spændinger kan være forårsaget

af uhensigtsmæssige bevægelser i arbejde

og fritid, stress og forskellige psykiske

belastninger.

På kurset lærer du at massere kroppen del for

del og til sidst udfører vi en hel kropsmassage.

Vi arbejder sammen to og to, så du både

giver og modtagermassage. Undervisningen

er hovedsagelig praktisk, men der vil også

Kvindelighed, Kraft og Dans

Intensivt dansekursus med fokus på kvindelighedens

forskellige udtryk. Dansen åbner for

kontakten med en naturlig kvindelig kraft og

ressource – en kvalitet og viden vi kan være

i kontakt med og bruge i vores daglige liv.

Gennem dans, fantasirejser og kropsøvelser

vil vi vække livskraften og danseglæden og

udforske en bredt udfoldet og stærk kvindelighed.

En festligholdelse af vores egen

kvindelighed og livskraft.

Lørdag kl. 9.00-16.00 den 24/10

Søndag kl. 9.00-16.00 den 25/10

Sakina Harees

Hold 1617 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 660,- (P: kr. 515-, & E/A: kr. 545,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

være lidt teori. Vi masserer med olie og arbejder

på borde og madrasser.

Lørdag kl. 10.00-17.00 den 24/10

Søndag kl. 10.00-17.00 den 25/10

Merete Dalby

Hold 1613 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 660,- (P: kr. 515-, & E/A: kr. 545,-)

Lørdag kl. 10.00-17.00 den 10/4-10

Søndag kl. 10.00-17.00 den 11/4-10

Merete Dalby

Hold 1614 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 660,- (P: kr. 515-, & E/A: kr. 545,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

13


Roskilde

Afspænding på

Margrethegården

Undervisningen er tilrettelagt for kursister i alle

aldre, der har et fysisk eller psykisk handicap.

Undervisningen foregår på Margrethegården.

Hold 4604, Tirsdage kl. 9.00-10.50 start 11/8

Hold 4605 , Tirsdage kl. 11.00–12.50 start 11/8

Lotte Sandfort

90 timer. Pris: 2.025,- (P: kr. 1.215,- & E/A: kr. 1.395,-)

Der kan betales direkte til læreren efter aftale

Hold 4606, Fredage kl. 9.00–10.50 start 14/8

Hold 4607, Fredage kl. 11.00–12.50 start 14/8

Hold 4608, Fredage kl. 16.00-17.50 start 14/8

Lotte Sandfort

84 timer. Pris: 1.910,- (P: kr. 1.155,- & E/A: kr. 1.325,-)

Der kan betales direkte til læreren efter aftale

Hold 4609, Fredage kl. 13.00-15.45 start 14/8

Lotte Sandfort

126 timer. Pris: 2.720,-(P: kr. 1.585,- & E/A: kr. 1.840,-)

Der kan betales direkte til læreren efter aftale

Fibromyalgi/afspænding

Tirsdage kl. 14.00–15.50, start 8/9

Susanne Lykkebo

Hold 4610 Gråbrødre Skole

62 timer. Pris: Kr. 1.490,- (P: kr. 930,- & E/A: kr. 1.055,-)

Gigt/fibromyalgi

- bevægelse og afspænding

Vi vil arbejde i et roligt tempo, hvor vi strækker

kroppen roligt igennem, og bevæger og

smører alle leddene i kroppen.

Øg din smidighed, styrke, balance og koordinationen.

Find gode hvilestillinger som aflaster led og

muskler. Afspænding vil indgå hver gang.

Hold 4626, Tirsdage kl. 12.45-14.15 start 8/9

Lisbeth Schouw Jensen, Gråbrødre skole

58 timer Pris. Kr. 1.410,- (P: kr. 890,- & E/A: kr. 1.005-)

Bevægelse/styrke/afspænd.

- hvor individuelle hensyn tages

Specialundervisning på små hold. Få styrket

musklerne, strakt kroppen igennem, forbedre

kredsløbet, forbedre din balance.

Lær at mærke og bruge kroppen på en god

måde uden belastning. Lyt til din krops signaler.

Vi slutter med en behagelig afspænding.

Hold 4624, Mandage kl. 12.45-14.15 start 7/9

Lisbeth Schouw Jensen, Gråbrødre skole

58 timer Pris. Kr. 1.410,- (P: kr. 890,- & E/A: kr. 1.005,-)

Bevægelse/afspænding

- for demente

Små hold hvor der tages særlige hensyn.

Hold 4619, Onsdage kl. 9.30–10.50 start 9/9

Hold 4620, Onsdage kl. 11.00–12.25 start 9/9

Marianne Gylling Thuris

Gråbrødre Skole

21 timer Pris kr. 700,- (P: kr. 510,- & E/A: kr. 550-)

14

Hensyntagende undervisn.

Dansk yoga - specialhold

På disse hold, med færre elever, er der plads til

at tage individuelle hensyn. Undervisningen er

specielt velegnet, hvis du har ryg gener, spændinger

i skulder/nakke eller andet, der kræver

lidt ekstra opmærksomhed. Ved at udføre de

klassiske yoga øvelser, både blide og mere krævende,

vil du gradvist opleve, at grænserne for

hvad du kan, mærkbart flyttes. Din krop styrkes

og smidiggøres. Stress mindskes.

Kurset er både for kvinder og mænd i alle

aldre. Medbring tæppe og tøj du kan bevæge

dig i.

Hold 4611, Onsdage kl. 9.30–11.20, start 9/9

Hold 4612, Onsdage kl. 11.20–13.10, start 9/9

Hold 4613, Onsdage kl. 13.10–15.00, start 9/9

Hold 4614, Onsdage kl. 15.00–16.50, start 9/9

Helle Pedersen, Gråbrødre skole

29 gange à 2 lektioner:

58 timer Pris. Kr. 1.410,- (P: kr. 890,- & E/A: kr. 1.005,-)

Gotvedbevægelse og

afspænding

Har du brug for et roligere tempo, eller særlig

opmærksomhed, så vælg dette hold der

har færre deltagere.

Hold 4621, Torsdage kl. 10.00 – 11.20 start 3/9

Jannie Nielsen 56 50 32 22, Margrethegården

Gotvedudd. bevægelsespædagog

45 timer. Pris: kr. 1.160,- (P: kr. 755,- & E/A: kr. 845,-)

Bækkenbundstræning

Kniber det med at holde tæt?

Er du i tvivl om du egentlig spænder i bækkenbunden?

Gør du aktivt en indsats ved træning

og bevidstgørelse af din bækkenbund,

kan du få en velfungerende bækkenbund. Vi

bevæger bækkenet, træner bækkenbund,

balderne, mave og ryg. Ved at træne kan

du mindske gener.

Kom og lær nogle øvelser som du kan bruge

i hverdagen.

Hold 4622, Mandag kl. 9.00-10.30 start den. 7/9

Lisbeth Schouw Jensen, Gråbrødre skole

58 timer Pris. Kr. 1.410,- (P: kr. 890,- & E/A: kr. 1.005,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

Dansk yoga - specialhold

Lider du af slidgigt i knæ, hofter eller ryg?

Eller har du andre gener, der gør det svært

for dig, at deltage på et almindeligt yoga

hold, så er et af disse hold måske lige noget

for dig. Vi tager hensyn til den enkeltes

problemer og behov, og slutter hver gang af

med en dybdeafspænding. Kurset er både

for kvinder og mænd i alle aldre. Medbring

varmt løstsiddende tøj og et tæppe.

Hold 4615, Mandage kl. 9.30- 11.20 start 7/9

Hold 4616, Mandag kl. 11.20-13.10 start 7/9

Hold 4617, Tirsdage kl. 9.30–11.20 start 8/9

Hold 4618, Tirsdage kl. 11.20–13.10 start 8/9

Marianne Gylling Thuris, Gråbrødre skole

29 gange à 2 lektioner:

58 timer Pris. Kr. 1.410,- (P: kr. 890,- & E/A: kr. 1.005,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Træning/bevægelse

– afspænding for folk med osteoporose

Specialundervisning hvor der er plads til individuelle

behov. Undervisningen omfatter

øvelser der styrker muskulaturen, så du bliver

bedre i stand til at beskytte dine knogler

og hermed også støtte ryggen.

Balanceøvelser, koordination og afspænding

vil ligeledes indgå. Lær god arbejdsteknik,

så du får lettere ved at udføre dagligdagens

funktioner og bevægelser.

Hold 4623, Mandage kl. 10.45-12.15 start 7/9

Lisbeth Schouw Jensen, Gråbrødre skole

58 timer Pris. Kr. 1.410,- (P: kr. 890,- & E/A: kr. 1.005,-)

Rygtræning

Rygsmerter / ubehag og spændinger kan ofte

afhjælpes ved den rette bevægelse, smidiggørelse

og styrketræning. Vi vil træne mave

og rygmuskler for at opnå stabilitet. Hele

kroppen gennemarbejdes – udspænding og

afspænding indgår hver gang. Så du kan

reducere muskelspændinger i ryggen såvel

som i hele kroppen og derved øge dit fysiske

velbefindende.

Hold 4625, Tirsdage kl. 9.00-10.30 start 8/9

Lisbeth Schouw Jensen, Gråbrødre skole

58 timer Pris. Kr. 1.410,- (P: kr. 890,- & E/A: kr. 1.005,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Rudolf Steiners teorier om

sygdom og sundhed

7 onsdag aftener, hvor vi gennemgår Rudolf

Steiners teorier om menneskets forhold til sygdom

og sundhed: infektioner, sclerose,vaccinationer,

børnesygdomme, organernes opbygning og

funktioner, helbredelsesmetoder, medicinfremstilling

og meget mere, også afhængig

af deltagernes interesseområder

Onsdage kl. 18.00-20.45 start 23/9

Gerd Pedersen,

Hold 2110 Gråbrødre skole

21 timer Kr. 850,- (P: kr. 660,- & E/A: kr. 700,-)

Stil, farver, hår og makeup.

Er du interesseret i at få nye tips og ideer

og evt. slutte af med en shoppetur?

Lær om hvilke farver som klæder dig, hvilken

stil er bedst til dig og lær at lægge din

egen naturlige make-up, som passer til dit

ansigt.

Hvordan med håret, skal det være kort eller

langt, ja hvad klæder dig bedst. Lær at

opbygge din garderobe, med det du har og

det nye der skal komme til. Skab en bedre

Personlig udvikling

Mindfulness Meditation

Kravene i såvel det personlige liv som i arbejdslivet,

øger behovet for et mentalt pusterum,

der styrker nærvær og forebygger

stress, angst og depression.

Målet med Mindfulness Meditation er at erfare

tankernes flygtighed og hvordan de kan

diktere vores følelser og handlinger. Du får

mulighed for at opleve, hvordan du kan få

indflydelse på dine tanker og dermed øge

selvindsigt og personlig vitalitet.

Du vil lære meditationsteknikker som øger

din koncentrationsevne, kreativitet, indre ro

og giver dit sind en mental pause, som styr-

Storytelling

”Historiefortælling” – et kursus hvor man

lærer at fortælle historier.

Hvordan er fortællinger bygget op. Hvordan

arbejder man med en historie. At hitte på

en historier. Stemmen i fortællingen. Lidt

teori om fortælling. Kroppens rolle i fortællerens

formidling. Fortælling i kommunikation.

Livshistorier. Fortæl din egen historie.

Materiale: Hvor finder vi de gode historier?

Forløbet vil veksle i mellem læreoplæg, øvelser,

gruppe- og individuelt arbejde.

Onsdage kl. 16.00-18.45 start 9/9

Annemarie Krarup

Hold 2111 Gråbrødre skole

30 timer Pris: Kr. 1.085,- (P: kr. 815,- & E/A: kr. 875,-)

balance og harmoni. For hvem vil ikke gerne

se yngre ud!

Hv.a. lørdag kl. 10.00-15.00, start 10/10

Suzanne Nielsen

Hold 2113 Gråbrødre skole

25 timer. Pris: kr. 955,- (P: kr. 730,- & E/A: kr. 780,-)

Materialepris til farvetest, stiltest m.m.: kr. 1.300,-

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

ker evnen til at mærke dig selv og være i

nuet. Bliv klogere på dynamikken og sammenhængen

mellem tanker, følelser og kropslige

fornemmelser.

Kurset vil indeholde guidede meditationer,

teorioplæg og skriftligt materiale om mindfulness,

erfaringsudveksling og opsamling på

øvelser og hjemmeopgaver. Der må påregnes

tid til at øve hjemme 4-5 gange om ugen. Det

kræves ingen forudgående erfaring.

Hv.a. mandag kl. 18.30-20.45, start 7/9

Krestine Hartmann

Hold 2112 Gråbrødre skole

15 timer. Pris: kr. 690,- (P: kr. 555,- & E/A: kr. 585,-)

Fred er ikke kun fravær af krig

Yes, we can! – Vær med til at påvirke en

fredeligere verden i vor hverdag.

Hvad betyder; ytringsfrihed, empati, konfliktløsninger,

terrorisme kontra krig, klimaforandringerne,

”at løfte i flok”???

Vi tager disse og flere emner og begreber

til debat og finder praktiske måder, hvor vi

kan være med...

After the final ”no”

There comes a ”yes”,

And on that ”yes” depends

The future of the world

Wallace Stevens

Onsdage kl. 17.00-19.15 start 19/10

Myrtle Sillemann m. fl.

Hold 6601 Gråbrødre skole

20 timer Kr. 100,-

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

15


Roskilde

I ro og mag (1) – Begynder

Kurset henvender sig til dig, der ikke har

nogen erfaring med en Pc’er. Vi arbejder

stille og roligt med computeren. Du lærer

at bruge tastatur og mus på den mest

hensigtsmæssige måde. Du skriver et lille

brev, laver en frihåndstegning, går på

Internettet for at finde oplysninger samt

lære at maile. Du lærer at gemme dine arbejder

korrekt, så du altid kan finde dem

frem igen.

Programmer: Word 2007, Paint, 7-kabale,

Internet Explorer, Outlook Express m.fl.

Forudsætninger: Ingen

Mandage kl. 09.00-11.45, start 7/9

Erik Lund Johansen, tlf.: 21 75 20 90

Hold 2600, Gråbrødre Skole

36 timer: Pris kr. 1.445,- (P: kr. 1.120,- & E/A: kr. 1.190,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

I ro og mag (5) – Workshop

Her får du udfyldt ”de huller” som du har i din

edb-viden. Arbejd personligt og få inspiration

til løsning af problemet. Vi benytter os også

af en del gratisprogrammer, som downloades

fra nettet og installeres. Erfaringsudvekslinger

indgår også i forløbet.

Programmer: Word 2007, Excel 2007,

PowerPoint 2007, Publisher 2007, PhotoFiltre

Studio m.fl.

Forudsætninger: Det forventes at du har

grundlæggende PC-viden

Tirsdage kl. 15.30-18.15, start 8/9

Erik Lund Johansen, tlf.: 21 75 20 90

Hold 2602, Gråbrødre Skole

36 timer: Pris kr. 1.445,- (P: kr. 1.120,- & E/A: kr. 1.190,-)

16

Grundlæggende IT Billedbeh., hjemmeside mv.

I ro og mag (2) – Styr din Pc

På kurset sættes der fokus på, hvordan du

strukturerer din Pc-arbejdsgang. Hvad er

forskellen på filer og mapper? Vi opretter

filer, opretter mapper/undermapper, flytter/

kopierer filer fra én mappe til en anden,

lærer at skifte mellem mapper, drev og

eksterne enheder. Du lærer alle de ”frække”

udtryk (edb-sprog/slang), som du bliver

bombarderet med i din hverdag gennem

annoncer og medier. Du lærer at installere

nye programmer, samt fjerne de

overflødige.

Programmer: Stifinder, Word 2007, Paint,

AVG 8.5 m.fl.

Forudsætninger: Det forventes at du har

grundlæggende PC-viden.

Mandage kl. 12.00-14.45, start 7/9

Erik Lund Johansen, tlf.: 21 75 20 90

Hold 2601, Gråbrødre Skol

36 timer: Pris kr. 1.445,- (P: kr. 1.120,- & E/A: kr. 1.190,-)

I ro og mag (3) – Internet

Internettet består af mange forskellige tjenester,

som vi vil arbejde med på dette forløb,

f.eks. e-mail, websøgning, homebanking,

e-handel, chat, samt mange andre af

de muligheder der findes på nettet. Lær at

oprette genveje til bestemte hjemmesider,

gem i værktøjet Favoritter, lær at downloade,

lær at afvise uønskede mails, ja i bund

og grund bliver du rigtig god til at bevæge

dig rundt i den virtuelle verden.

Programmer: Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Outlook Express, div. webmailprogrammer,

samt evt. andre netbaserede applikationer.

Forudsætninger: Det forventes at du har

grundlæggende PC-viden

Onsdag kl. 16.00-18.45, start 9/9

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2604, Gråbrødre Skole

36 timer: Pris kr. 1.445,- (P: kr. 1.120,- & E/A: kr. 1.190,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

I ro og mag (4) – Fest og

farver

Vild med dans beskæftiger vi os ikke umiddelbart

med, men for at din personlige sammenkomst

kan blive en succes, kræves det,

at alt forarbejdet er på plads. Lær at skrive

en flot indbydelse, opret bordkort, udarbejd

menukort, opsæt en sang, lav dit personlige

postkort, ja fremstil alt hvad hjertet begærer,

så din fest på det plan bliver uforglemmelig.

Du lærer også at lave et budget til festen.

Programmer: Word 2007, Publisher 2007,

Excel 2007, PhotoFiltre Studio m.fl.

Forudsætninger: Det forventes at du har

grundlæggende PC-viden

Torsdage kl. 16.00-18.45, start 10/9

Erik Lund Johansen, tlf.: 21 75 20 90

Hold 2603, Gråbrødre Skole

36 timer: Pris kr. 1.445,- (P: kr. 1.120,- & E/A: kr. 1.190,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Billedbehandling

Flere og flere anskaffer sig et digitalt kamera.

Der undervises i basisbrugen af digitalkameraet.

Du lærer at overføre billeder fra

kameraet til Pc’en, oprette et digitalt fotoalbum,

lærer at bearbejde det digitale billede,

f.eks. fjerne røde øjne, ændre lys/kontrast,

lægge i lag, klone, fjerne urenheder i billedet,

pixelopløsninger, samt mange andre

nyttige funktioner. Vi indscanner papirbilleder,

diaspositiver og diasnegativer. Når de

er indscannede, kan de bearbejdes digitalt i

et billedbehandlingsprogram.

På kurset udleveres et billedbehandlingspro-

Den fysiske PC’er

Hvordan ser PC’en ud indeni?

Hvad er den sammensat af? Kan jeg selv

skifte enkelte dele på den, hvis det bliver

nødvendigt?

Dette kursus tager på tur inde i PC’en. Vi

kigger på PC’en rent hardwaremæssigt og

gennemgår de forskellige tilslutninger, kabler

og stik. Skifter RAM, harddisk, samt andre

ting i computeren.

Et nyt og spændende kursus

Det forventes at du har grundlæggende PCviden

Onsdage kl. 19.00-21.45, start 2/9

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2621, Gråbrødre Skole

21 timer: Pris kr. 1.050,- (P: kr. 860,- & E/A: kr. 900,-)

gram (PhotoFiltre Studio), som vi bruger på

forløbet.

Programmer: PhotoFiltre Studio, Word 2007,

PowerPoint 2007

Forudsætninger: Det forventes at du har basal

PC-viden

Mandage kl. 15.00-17.45, start 7/9

Erik Lund Johansen, tlf.: 21 75 20 90

Hold 2605, Gråbrødre Skole

36 timer: Pris kr. 1.445,- (P: kr. 1.120,- & E/A: kr. 1.190,-)

Tirsdage kl. 19.00-21.45, start 8/9

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2606, Gråbrødre Skole

21 timer: Pris kr. 1.050,- (P: kr. 860,- & E/A: kr. 900,-)

Lav din egen hjemmeside

Du lærer at opbygge og strukturere en hjemmeside,

så den ser professionel ud. Gennem

praktiske opgaver, udarbejder vi nogle hjemmesider,

som udgives på nettet. Senere må

du gerne konstruere din egen side. Vi kigger

på domæner og webhoteller, som er en betingelse

at have, for at kunne udgive hjemmesiden.

Programmer: FrontPage 2003, Word 2007,

Internet Explorer m.fl.

Forudsætninger: Det forventes at du har

grundlæggende PC-viden

Torsdage kl. 19.00-21.45, start 3/9

Erik Lund Johansen, tlf.: 21 75 20 90

Hold 2607, Gråbrødre Skole

24 timer: Pris kr. 1.130,- (P: kr. 900,- & E/A: kr. 950,-)

Den mentale PC’er

Kurset er en naturlig fortsættelse af kurset

Den fysiske PC’er.

Vi kigger på forskellige windows-styresystemer

(Windows XP, Windows Vista), formaterer

en harddisk, henter drivere, beskæftiger

os med opsætning af PC’en.

Du kan få virkelig megen inspiration på dette

forløb.

Et nyt og spændende kursus

Det forventes at du har grundlæggende PCviden.

Onsdage kl. 19.00-21.45, start 28/10

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2622, Gråbrødre Skole

18 timer: Pris kr. 910,- (P: kr. 740,- & E/A: kr. 780,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Vedligehold dit site

Vi arbejder med lidt mere avancerede muligheder,

så du kan udbygge og vedligeholde

dit site. Bl.a. skal vi snuse lidt til HTMLprogrammering,

indsætter besøgstæller, lysavis,

interaktive knapper, java-appletter, flashformater

m.m. Du må på forløbet gerne arbejde

med din egen personlige side.

Programmer: FrontPage 2003, Word 2007,

Internet Explorer m.fl.

Forudsætninger: Det forventes at du har kendskab

til at fremstille og udgive en hjemmeside

Torsdage kl. 19.00-21.45, start 5/11

Erik Lund Johansen, tlf.: 21 75 20 90

Hold 2608, Gråbrødre Skole

15 timer: Pris kr. 830,- (P: kr. 695,- & E/A: kr. 725,-)

LO-Sektion Roskilde, Holbækvej 106 B, st.

4000 Roskilde, tlf.: 46 35 01 51

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

17


Roskilde

Weekendkursus - Billedbehandling Office 2007-pakken - 3-ugers-forløb

Flere og flere anskaffer sig et digitalt kamera.

Der undervises i basisbrugen af digitalkameraet.

Du lærer at overføre billeder fra

kameraet til Pc’en, oprette et digitalt fotoalbum,

lærer at bearbejde det digitale billede,

f.eks. fjerne røde øjne, ændre lys/kontrast,

lægge i lag, klone, fjerne urenheder i billedet,

pixelopløsninger, samt mange andre nyttige

funktioner. Hvis der er tid og interesse

herfor, indscanner vi papirbilleder, diaspositiver

og diasnegativer. Når de er indscannede,

kan de bearbejdes digitalt i et billedbehandlings-program.

Weekendkurser - Office 2007-pakken

18

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Billedbeh. og Office Office og Mobiltelefon

På kurset udleveres billedbehandlingsprogrammet

(PhotoFiltre Studio), som vi bruger

på forløbet.

Programmer: PhotoFiltre Studio, Word 2007,

PowerPoint 2007

Forudsætninger: Det forventes at du har

grundlæggende PC-viden

Fredag d. 4/9 kl. 16.00-20.35.,

Lørdag d. 5/9 kl. 9.00-15.25 &

Søndag d. 6/9 kl. 9.00-15.25

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2609, Gråbrødre Skole

19 timer: Pris kr. 940,- (P: kr. 760,- & E/A: kr. 800,-)

Dette kursusforløb beskæftiger sig med alle programmerne i Office 2007-pakken.

Det er dog ingen betingtelse, at tage alle moduler, da der startes fra grundniveau på

hvert kursus.

Vi gennemgår Office 2007’s brugergrænseflade, og arbejder med alle de basale funktioner

i hvert program.

Undervisningen tilrettelægges i samråd med kursisterne dvs., at der kan arbejdes på

flere forskellige niveauer. Hvert modul er på 12 lektioner.

Forudsætninger: Det forventes at du har grundlæggende PC-viden.

Word 2007

(Tekstbehandling)

Fredag d. 18/9 kl. 16.00-20.35 &

Lørdag d. 19/9 kl. 9.00-15.25

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2615, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

Excel 2007

(Regneark)

Fredag d. 2/10 kl. 16.00-20.35 &

Lørdag d. 3/10 kl. 9.00-15.25

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2616, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

PowerPoint 2007

(Præsentation)

Fredag d. 23/10 kl. 16.00-20.35 &

Lørdag d. 24/10 kl. 9.00-15.25

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2617, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

Publisher 2007

(Grafisk design)

Fredag d. 6/11 kl. 16.00-20.35 &

Lørdag d. 7/11 kl. 9.00-15.25

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2618, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

Access 2007

(Database)

Fredag d. 20/11 kl. 16.00-20.35 &

Lørdag d. 21/11 kl. 9.00-15.25

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2619, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

Outlook Express/Internet

Explorer (Internet)

Fredag d. 4/12 kl. 16.00-20.35 &

Lørdag d. 5/12 kl. 9.00-15.25

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2620, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Dette kursusforløb beskæftiger sig med alle programmerne i Office 2007-pakken.

Det er dog ingen betingtelse, at tage alle moduler, da der startes fra grundniveau på

hvert kursus.

Vi gennemgår den nye brugergrænseflade, og arbejder med alle de basale funktioner

i hvert program.

Undervisningen tilrettelægges i samråd med kursisterne dvs., at der kan arbejdes på

flere forskellige niveauer. Hvert modul er på 12 lektioner.

Forudsætninger: Det forventes at du har grundlæggende PC-viden.

Word 2007

(Tekstbehandling)

Mandage kl. 18.20-22.00, 31/8 – 14/9

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2610, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

Excel 2007

(Regneark)

Mandage kl. 18.20-22.00, 21/9 – 5/10

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2611, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

PowerPoint 2007

(Præsentation)

Mandage kl. 18.20-22.00, 19/10 – 2/11

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2612, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

Publisher 2007

(Grafisk design),

Mandage kl. 18.20-22.00, 9/11 – 23/11

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2613, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

Access 2007

(Database)

Mandage kl. 18.20-22.00, 30/11 – 14/12

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 2614, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

Outlook Express/Internet

Explorer (Internet)

Mandage kl. 18.20-22.00, start 4/1 – 18/1

Christian Lund Johansen, tlf.: 60 63 77 01

Hold 10-2530, Gråbrødre Skole

12 timer: 750,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 665,-)

Lær at bruge din

mobiltelefon

Mobiltelefoner er i dag blevet til nærmest im-

ponerende computere, der udover at kunne

benyttes til samtaler, både kan optage video,

fotografere, vise tv, sms’er, mms’er og

meget mere.

Kom godt i gang med at lære de grundlæggende

funktioner i din mobiltelefon.

2 gange:

torsdag d. 24/9 kl. 18.00-20.45

torsdag d. 1/10 kl. 18.00-19.50

Hold 2108 Gråbrødre skole

2 gange:

torsdag d. 26/11 kl. 18.00-20.45

torsdag d. 3/12 kl. 18.00-19.50

Hold 2109Gråbrødre skole

Adam Wellendorph

5 timer. Pris: kr. 305,- (P: kr. 260- & E/A: kr. 270,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

TIB Region Sjælland

Lokal kontor Roskilde

Københavnsvej 80, 1. • 4000 Roskilde

Tlf.: 8818 6800

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

19


Roskilde

Akryl, akvarel og lavering

Der arbejdes på kurset med stillede opgaver

eller egne billeder. Hjemmearbejde gennemgås.

Klassiske billeder, forgrund, mellemgrund

og baggrund, eller samplede billeder,

lag på lag.

Fortsættere fra sidste år. Øvede deltagere

arbejder mod en personlig kunstnerisk profil.

Begyndere gøres fortrolige med diverse

teknikker.

Ønsker du systematisk arbejde med bil ledstoffet,

rådes du til at gå på to hold.

Hv.a. torsdag kl. 17.00-21.35 start 10/9

Gunnar Nielsen

Hold 1105 Gråbrødre skole

60 timer: Pris: kr. 1.880,- (P: 1.340,- & E/A: kr. 1.460,-)

Tegning fra A-Z

Perspektiv, proportioner, lys og skygge. Der

arbejdes med genstandstegning i bredeste

forstand. Tegning med streg, alene og med

gråtoner. Form og farve, toner og komposition.

Blyant, pen, pensel, kridt, tusch og laveringer

(vandfarvemaleri i én farve, f.eks.

sort eller sepiabrun).

Fortsættere fra sidste år får nye udfordringer.

Begyndere og øvede. Din personlige tegnestil

styrkes.

Hv.a. torsdag kl. 17.00-21.35 start 17/9

Gunnar Nielsen

Hold 1106 Gråbrødre skole

80 timer. Pris: kr. 2.405,- (P: 1.685,- & E/A: kr. 1.845-)

20

Kreative fag Kreative fag

Keramik med mulighed for

nye spændende teknikker

Lav vasen/krukken/fadet/skulpturen lige til

det rigtige sted i boligen.

Vi vil arbejde med stentøj og porcelæns ler

og lægge vægt på formgivning/enkeltheden

og afslutningen, samt glasurvalg. I det hvide

porcelæns ler, vil der blive fremvist grafiske

teknikker bl.a. pastelkridt, for at få mulighed

for en bred farveskala og andre spændende

teknikker. Der vil være mulighed for at arbejde

frit og inspirerende.

Derudover vil der blive gennemgået de fundamentale

arbejdsprocesser inden for modellering,

skulptur, pølse- og pladeteknik og

støbning. Grundreglerne for drejning, samt

dekorations teknikker demonstreres. I kursusforløbet

vil der blive fremvist forskellige

nye teknikker løbende. Ler købes efter behov

på kurset.

Mandage kl. 19.00-21.45 start 7/9

Vibeke Rytter 40 35 05 78

Hold 1101 Gråbrødre skole

87 timer. Pris: kr. 3.360,- (P: 2.315,- & E/A: kr. 2.545-,)

Glasuromkostninger kr. 250,-

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Maleri, tegning og

billedkunst

Der arbejdes med egne billeder og/ eller stillede

opgaver omkring kunstneriske problemstillinger,

hjemme og på kurset, gerne over

længere tid.

Fortsættere fra sidste år; for øvede er målet

at udvikle en kunstnerisk profil og for begyndere,

desuden at give teknisk indsigt.

Hv.a. mandag kl. 17.00-21.35 start 14/9

Gunnar Nielsen

Hold 1107 Gråbrødre skole

80 timer. Pris: kr. 2.405,- (P: 1.685,- & E/A: kr. 1.845,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

Keramik kursus

Alle er velkomne. Der arbejdes primært med

stentøj og porcelæns ler. De forskellige teknikker,

så som drejning, kvæstning (ler arbejdes

op i gipsform), modellering, plade og

pølse teknik gennemgås. Mulighederne for

at fremstille krukker, fade, skulpturer m.m.

er mange. Dekorering vil primært være begitning

og glasur.

Undervisningsformen vil være en kombination

af individuel og fælles, og det vil være

en god ide medbringe en notesbog.Ler købes

efter behov på kurset.

Mandage kl. 9.30-13.10 start 7/9

Helle Duus Weiss 27 11 12 71

Hold 1102 Gråbrødre skole

100 timer. Pris: kr. 3.595,- (P: 2.470,- & E/A: kr. 2.720-,)

Glasurudgifter kr. 250,-, der betales første gang.

Mandage kl. 14.00-17.40 start 7/9

Helle Duus Weiss 27 11 12 71

Hold 1103 Gråbrødre skole

100 timer. Pris: kr. 3.595,- (P: 2.470,- & E/A: kr. 2.720,-)

Glasurudgifter kr. 250,-, der betales første gang.

Tirsdage kl. 19.00-21.45 start 8/9

Helle Duus Weiss 27 11 12 71

Hold 1104 Gråbrødre skole

75 timer. Pris: kr. 2.935,- (P: 2.035,- & E/A: kr. 2.235,-)

Glasurudgifter kr. 250,-, der betales første gang.

Eksperimenterende tegning

Forskellige måder, som tegning optræder i

og med maleri. Begynder og øvede.

Ønsker du mere systematisk arbejde med

billedstoffet, læreren som konsulent, kan du

ud over dette hold også gå på et af maleriholdene.

Hv.a. mandag kl. 17.00-21.35 start 7/9

Gunnar Nielsen

Hold 1108 Gråbrødre skole

80 timer. Pris: kr. 2.405,- (P: 1.685,- & E/A: kr. 1.845,-)

Akvarelmaleri og tegning

evt. også akryl

Du kan lære akvarelmaleriets og laveringens

teknikker, at male akvarel og at udtrykke dig,

lag på lag, vådt i vådt, naturalistisk og eksperimenterende

Mandage kl. 12.00-16.35 start 7/9

Gunnar Nielsen

Hold 1109 Gråbrødre skole

60 timer: Pris: kr. 1.880,- (P: 1.340,- & E/A: kr. 1.460,-)

Tegning/maleri

Tirsdage kl. 10.00-13.40 start 8/9

Gunnar Nielsen

Hold 1110 Halvcirklen, Kildegården.

88 timer. Pris: kr. 2.620,- (P: 1.825,- & E/A: kr. 2.000,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Tegning, her og nu

Opmærksomhed, nærvær og fordybelse er

elementer i det at tegne. Der undervises i

tegneredskaber, teknik, stregens sprog og

grafiske virkemidler. Deltagere vejledes i tegneøvelser,

-metoder og udtryk. Kurset er for

begyndere og let øvede. Medbring blyant B2

og papir første gang.

Hv.a. torsdag kl. 19.00-21.45 start, 17/9 lige uger

Billedkunstner Eva Carstensen 46 35 03 43

Hold 1111 Gråbrødre skole

36 timer: Pris: kr. 1.245,- (P: 920,- & E/A: kr. 990,-)

Tegning, maleri og

billedkunst

Her er tid til at dyrke billedudtryk og kreativitet.

Kurset indeholder både tegning og maleri;

elementer som komposition, farvelære og

teknik, samt temaer som genre og stil. Der

er oplæg, øvelser og selvstændigt arbejde i

gensidig inspiration. Efter aftale indgår billed-

og videomateriale om billedkunst, samt

museumsbesøg. Kurset er for begyndere og

øvede. Der kan arbejdes med akvarel, akryl,

olie på vandbasis, pastelkridt, collage, mv.

Udgifter til materialer må påregnes.

Tirsdage kl. 09.30-13.40 start 8/9

Billedkunstner Eva Carstensen 46 35 03 43

Hold 1112, 112,5 timer, Gråbrødre skole

Pris: kr. 3.265,- (P: kr. 2.255,- & E/A: kr. 2.480-)

Onsdage kl. 09.15-13.25 start 9/9

Billedkunstner Eva Carstensen 46 35 03 43

Hold 1113, 112,5 timer, Gråbrødre skole

Pris: kr. 3.265,- (P: kr. 2.255,- & E/A: kr. 2.480-)

Akrylmaleri

Der undervises i teknik, farve- og formlære,

og elementer som komposition, kontrast

mm. Der er oplæg og forslag til øvelser, samt

mulighed for at fordybe sig i eget maleri da

øvrig undervisning er individuel ud fra den

enkeltes forudsætninger og behov. Den første

gang er der vejledning i materialeindkøb.

Medbring det du evt. har i forvejen.

Hv.a torsdag kl. 19.00-21.45 start 10/9 (ulige uger)

Billedkunstner Eva Carstensen 46 35 03 43

Hold 1114 Gråbrødre skole

Pris: kr. 1.245,- (P: kr. 990,- & E/A: kr. 920,-)

Glæd dig til det udendørs

sommerkursus

Mal i naturen...

i uge 32, 2010

Annonceres i AOF`s forårsprogram

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Akvarel

Farveglæde, spontanitet og masser af vand.

Undervisningen lægger både vægt på akvarelteknik,

virkemidler og iagttagelse og på udtryk,

proces og materialernes natur. Udgangspunktet

kan være opstillinger, blomster, fotos, egne

skitser og collage. Kurset er både for begyndere

og øvede med en del individuel undervisning.

36 timer: Pris: kr. 1.245,- (P: 920,- & E/A: kr. 990,-)

Onsdage kl. 13.45-16.30 start 9/9

Billedkunstner Eva Carstensen 46 35 03 43

Hold 1115, 75 timer, Gråbrødre skole

Pris: kr. 2.275,- (P: kr. 1.600,- & E/A: kr. 1.750,-)

Akrylmaleri - Teknik

Akrylmaleri rummer mange tekniske muligheder.

På kurset præsenteres forskellige teknikker

og metoder som: lasering, skabelon-

og collageteknik, tegneteknik, tegnetricks,

malermedier og maleredskaber. Der arbejdes

med teknikkerne i praksis.

Materialeliste tilsendes.

Fredag den 2/10 kl. 17.00-21.45

Lørdag den 3/10 kl. 9.00-16.00

Billedkunstner Eva Carstensen 46 35 03 43

Hold 1116 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 605,- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 505,-)

Akvarel kursus

På dette akvarelkursus vil der blive malet efter

opstillinger eller vi går ud og tegner og

maler, når vejret er til det.

Hvis øjet bliver trænet i at se 3 dimentionelt

og du fanger øjeblikket og skitser det ned på

papiret, så kan det gøre dig til en god akvarel

maler. Så du skal bare øve igen og igen.

Hv.a. Søndag kl. 10.00-13.40

Undervisning d. 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10,

8/11, 22/11-2009 + 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3,

21/3, 18/4 og 2/5-2010

Marianne Kappel, designer.

Hold 1117 Gråbrødre skole

60 timer: Pris: kr. 1.880,- (P: 1.340,- & E/A: kr. 1.460,-)

Mandage kl. 14.00-16.45 start 7/9

Marianne Kappel, designer.

Hold 1118 Gråbrødre skole

75 timer: Pris: kr. 2.275,- (P: 1.600,- & E/A: kr. 1.750,-)

Tirsdage kl. 10.00-12.45 start 8/9

Marianne Kappel, designer.

Hold 1119 Gadstrup skole

75 timer: Pris: kr. 2.275,- (P: 1.600,- & E/A: kr. 1.750,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

21


Roskilde

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

Vævning - skaftevævning

for alle

Væveinteressen er stigende, og her er der

mulighed for både nybegyndere og erfarne

vævere for at nyde vævekunstens glæder.

Vi har klapvæve med 4 skafter og en stor 8

skaftvæv til rådighed. Lotte Dalgaard (som er

underviser i St. & V Tekstilkurser i Væverlauget)

vil hjælpe nye kursister i gang med det praktiske

arbejde til nutidige tekstiler og samtidig

fungere som sparringspartner for de øvede til

eksperimenter og planlægning af vævearbejder

på kurset og egen væv hjemme.

Inspiration og masser af godt håndværk i

materialer der kan spænde fra grov sisal til

tynde magiske materialer.

Yderligere oplysninger fås hos underviser

Lotte Dalgaard.

Lørdage 9.00-14.30 start 3/10, 16/1-10

Onsdage kl. 18.00- 20.45 fra d. 7/10

Lotte Dalgaard 46 14 10 12

E-mail: lotte.dalgaard@pc.dk

Hold 1127 Gråbrødre skole

92 timer. Pris: kr. 2.725,- (P: kr. 1.895,- & E/A: kr. 2.080,-)

22

Kreative fag Kreative fag

Mor/barn syning

Babyalarmen skratter i vindueskarmen mens

du lærer at sy det lækreste børnetøj.

Fantasi, færdigheder, overblik og overskud

er alt sammen noget vi bidrager hinanden

med en gang om ugen.

Så er du på barselsorlov, arbejdsløs eller har en

ugentlig fridag. Så kom og bliv inspireret!

Fredage kl. 9.30-12.15 start 11/9

Annette Berg Enemark 46 37 18 28

Hold 1126 Gråbrødre skole

36 timer. Pris: kr. 1.245,- (P: kr. 920,- & E/A: kr. 995,-)

Sy/strik og tilskæring

Så er det igen tid til at finde kreativiteten

frem. Dette hold henvender sig til alle m/k.

Her bliver du undervist i lige det du/i måtte

ønske, til f.eks. børn, mand, hjemmet eller

det store skrud med finesser og detaljer og

meget mere. Spar tid penge. Hos underviseren

kan købes alt tilhørende faget. På gensyn

til en ny sæson. Har du spørgsmål – er du

velkommen til at kontakte underviseren.

Tirsdage kl. 19,00-21.45 start 8/9

Beklædningsdesigner:

Anette Jacobsen 4794 0131/ 47 94 01 50

Hold 1124 Gråbrødre skole

75 timer. Pris: kr. 2.275,- (P: kr. 1.600- & E/A: kr. 1.750-)

Torsdage kl. 13.00-15.45 start 10/9

Thyra Christensen 46 49 28 81

Hold 1125 Gråbrødre skole

42 timer. Pris: kr. 1405,- (P: kr. 1.025,- & E/A: kr. 1.110,-)

Patchwork/application og

quilt

Vi vil gennemgå forskellige teknikker, og du

vil få mulighed for at fremstille små og store

brugsting.

Medbring selv materialer.

Hv.a. onsdage kl. 10.00-12.45 start 23/9

Aase Farver 46 75 50 86

Hold 1128 Gråbrødre skole

36 timer: Pris: kr. 1.245,- (P: 920,- & E/A: kr. 990,-)

Hv.a. onsdag kl. 13.00-15.45 start 23/9

Aase Farver 46 75 50 86

Hold 1129 Gråbrødre skole

36 timer: Pris: kr. 1.245,- (P: 920,- & E/A: kr. 990,-)

Hv.a. torsdage kl. 10.00-12.45 start 24/9

Aase Farver 46 75 50 86

Hold 1130 Gråbrødre skole

36 timer: Pris: kr. 1.245,- (P: 920,- & E/A: kr. 990,-)

Hv.a. torsdag. 13.00-15.45 start 24/9

Aase Farver 46 75 50 86

Hold 1131 Gråbrødre skole

36 timer: Pris: kr. 1.245,- (P: 920,- & E/A: kr. 990,-)

Filt kursus

Har du lyst til at filte flotte tasker, tørklæder,

the-hætter eller noget helt andet, så kræver

det bare tålmodighed, da filte-processen er

langsommelig. Jeg vil vise forskellige filtemetoder

og komme med ideer til ting du kan

filte, så der vil være noget for både begyndere

og øvede kursister.

Mandage kl. 10.00-13.40 start 8/9

Marianne Kappel, designer

Hold 1120 Gråbrødre skole

75 timer: Pris: kr. 2.275,- (P: 1.600,- & E/A: kr. 1.750,-)

Tirsdage kl. 13.20-17.00 start 8/9

Marianne Kappel, designer

Hold 1121 Gadstrup skole

75 timer: Pris: kr. 2.275,- (P: 1.600,- & E/A: kr. 1.750,-)

Lørdag den 19/9 kl. 10.00-13.40

Søndag den 20/9 kl. 10.00-13.40

Marianne Kappel, designer

Hold 1122 Gråbrødre skole

8 timer: Pris: kr. 385,- (P: 310,- & E/A: kr. 330,-)

Lørdag den 14/11 kl. 10.00-13.40

Søndag den 15/11 kl. 10.00-13.40

Marianne Kappel, designer.

Hold 1123 Gråbrødre skole

8 timer: Pris: kr. 385,- (P: 310,- & E/A: kr. 330,-)

Scrapbooking/collager

Lær scrapbooking så du kan fremstille smukke

bøger med minder og fotografier af din

familie og venner.

Du vil også få indblik i at lave collager og

dekoration af billedsider.

Fredage kl. 10.00-12.45 datoer: 18/9 ,25/9,

2/10

Elvy-Ann Harpsøe 46 13 86 22

Hold 1132 Gråbrødre skole BILLED

9 timer Pris: kr. 475,- (P: 390,- & E/A: kr. 410,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Pileflet

- flet din egen kurv

På kurset vil du lære de grundlæggende teknikker

i kurveflet.

Vi fletter runde og ovale kurve, samt tasker

og andet. Medbring: Skarp kniv, rosensaks

og lod eller lille sten (2½-5kg).

Materialeudgifter: ca. kr. 150,

Lørdag kl. 9.00-15.30 start 14/11

Søndag kl. 9.00-15.30 15/11

Anne H. Larsen 26 25 73 24

Hold 1136 Gråbrødre skole

14 timer Pris: kr. 605,- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 505,-)

Nissekursus

Sjove nisser, søde nisser, store nisser, små

nisser, fine nisser, kalendernisser osv. – alle

er syet i forskellige materialer! Medbring selv

stof – dog vil der være diverse julestoffer

på skolen.

Fredage kl. 10.00-12.45 datoer: 6/11, 13/11,

20/11 og 4/12

Aase Farver 46 75 50 86

Anne Nielsen 46 59 55 43

Hold 1133 Gråbrødre skole

12 timer Pris: kr. 550,- (P: 445,- & E/A: kr. 465,-)

Levende pileflet

På kurset snor og fletter vi træer i frisk pil,

som plantes i krukker eller have. Vi fletter

til haven: espalier, blomsterophæng, fuglehuse

m.m.

Medbring: Skarp kniv, rosensaks og lod eller

lille sten (2½-5kg), samt en spand eller

krukke med sand til at flette i.

Materialeudgifter: ca. kr. 200,

Lørdag kl. 9.00-15.30 start 6/3-10

Søndag kl. 9.00-15.30 7/3-10

Anne H. Larsen 26257324

Hold 1137 Gråbrødre skole

14 timer Pris: kr. 605,- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 505,-)

Have haves, plan søges…..

Et kursus der retter sig til nyetablerede eller

”gamle” haveejere, der gerne vil have overblik

over havens muligheder, med det allerede eksisterende

og nye tiltag….herunder materialevalg

til belægning, plantevalg, havetegning

samt forståelse. Af hensyn til planlægningen/

tiden medbringes en skitse af haven. Så rul

ærmerne op og vis at det er dig der styrer

haven og ikke omvendt!

Materialeomkostninger ca. kr. 50,-. Medbring

selv lommeregner og linealer/passer.

Lørdage kl. 10.00-12.45 (19/9 og 26/9) samt

Onsdag d. 7/10 kl. 18.00-21.40

Lena Sloth Kristensen, anlægsleder/tekniker.

Hold 1138 Gråbrødre skole

9 timer Pris: kr. 410,- (P: kr. 330,- & E/A: kr. 345,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Bliv din egen bagermester

På et heldagskursus/grundkursus hører du

kort om biologien i gær brød. Derefter præsenteres

surdeje og gærdeje og der er handson

produktion og senere fortæring af pizza

efter original italiensk opskrift.

Yderligere produceres franskbrød, krydderboller

samt den særlige ”trylledej” bløddej,

som kan bruges til et væld af spændende

bagværk.

Glæd dig til at blive den bedste bager i nabolaget

og til at spare mange penge! Forvent

at skulle transportere en del brød under armen

hjem fra kurset.

Materialeomkostninger ca. kr. 200,- , som

afregnes med underviseren.

Lørdag kl. 9.00-15.25 start 24/10

Hans Bredahl

Hold 1139 Gråbrødre skole

7 timer. Pris: kr. 355,- (P: kr. 295,- & A/E: kr. 310,-)

Lørdag kl. 9.00-15.25 start 14/11

Hans Bredahl

Hold 1140 Gråbrødre skole

7 timer. Pris: kr. 355,- (P: kr. 295,- & A/E: kr. 310,-)

Blomster-dekoration

Vi henter meget fra haven, skoven, stranden.

Vi følger årstiden. Vi starter med nyt spændende

efterårs dekoration. Jul på en ny og

anderledes måde. Vi slutter af med vinter

dekorationer i januar.

Hv.a. tirsdag kl.10.00-13.10

Undervisning d. 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11,

1/12, 15/12–09 - 5/1, 19/1, 2/2-10

Alice Madsen 46 40 03 72

Hold 1134 Gråbrødre skole

35 timer. Pris: kr. 1.220,- (P: kr. 905,- & E/A: kr. 975,-)

Materiale udgifter: ca. kr. 50, - 75,- pr. mødegang.

Hv.a. tirsdag kl.13,30-16.40

Undervisning d. 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11,

1/12, 15/12–09 - 5/1, 19/1, 2/2-10

Alice Madsen 46 40 03 72

Hold 1135 Gråbrødre skole

35 timer. Pris: kr. 1.220,- (P: kr. 905,- & E/A: kr. 975,-)

Materialeudgifter ca. kr. 50,- - 75,- pr. mødegang.

Lær - og - spis

Køkkenfransk for ”frankofile” med madlavning

og samvær omkring fransk og Frankrig.

Vi går fortrinsvis på opdagelse i egnsretter,

lidt kulturhistorie, sang m.m. Undervisnings

materiale på både fransk og dansk

4,5 timer den anden fredag i måneden.

Udgifter til råvarer og ansvar for tilberedning

af en ret og indløb dertil.

Fredage kl. 17.00-21.10, start 11/9

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 1141 Gråbrødre skolekøkken.

36 timer. Pris: kr. 1.245,- (P: kr. 920,- & E/A: k 990,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

23


Roskilde

Musikalsk legestue

Sangene på kurset er en blanding af nye og

gamle børnesange. Det vil være ”gode” melodier,

altså sange, der kan synges og som lyder

godt, selvom der ikke er nogen der spiller

til. De vil være bestemt af forskellige emner;

f. eks. årstiderne, samt nat og dag.

Børn er nødt til at bevæge sig, og en musikoplevelse

bliver derfor ofte mere ”forståelig” og

vedkommende, hvis den er knyttet sammen

med bevægelse. Vi vil derfor danse meget

og lege forskellige musikalske lege.

Vi vil øve fælles puls og forskellige rytmer

og børnene vil også få lov til at prøve forskellige

rytmeinstrumenter, hvor træningen

ikke alene går på at spille på instrumentet,

men i lige så høj grad også på at kunne lade

være. Dette giver børnene en oplevelse af

musikkens form: ”i verset er vi stille, men i

omkvædet skal alle æggene rasle.” Samtidig

giver det også børn en oplevelse af at udtrykke

sig med musik; hvordan lyder regn

på en triangel eller en elefant på en bongotromme?

For forældre og børn 1 - 3 år

Tirsdage kl. 9.30-10.20, start 1/9

Camilla Donovan, tlf.: 46 42 02 49

Hold 3617, Gråbrødre skole

15 timer. Pris: kr. 630,- (P: kr. 495,- & E/A: kr. 525,-)

Har man mere end et barn med, er kursusprisen

for barn nr. 2 kr. 350,-

Dagplejemødre: Ring for specialpris

Syng, spil og vær glad

Åbent hus hele september. Her synger hver

fugl med sit næb efter højskolesangbogen

suppleret med løsblade.

Mandage kl. 10.00-12.20, start 14/9

Vibeke Pagter, tlf.: 46 36 95 23

Hold 3606, Gråbrødre Skole

67,5 timer. Pris: kr. 1.660,- (P: kr. 1.175,- & E/A: kr. 1.285,-)

Betaling direkte til læreren

24

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Rytmik, dans og kor Kor og Solosang

For forældre og børn 3 - 6 år

Torsdage kl. 15.30-16.20, start 3/9

Camilla Donovan, tlf.: 46 42 02 49

Hold 3619, Gråbrødre skole

15 timer. Pris: kr. 630,- (P: kr. 495,- & E/A: kr. 525,-)

Har man mere end et barn med, er kursusprisen

for barn nr. 2 kr. 350,-

Dagplejemødre: Ring for specialpris

Seniorkoret

Sangen har vinger - siges der - men kom og

oplev det selv ved at være med til åbent hus

den 10., 17. og 24. september.

Sangene er ”Danmark dejligst vang og vænge”

og alle de andre gode sange fra højskolesangbogen

samt løsblade vi har samlet

gennem mere end 25 år.

Vi praler med at synge op til 3 stemmigt.

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

For forældre og børn 3 - 6 år

Torsdage kl. 16.30-17.20, start 3/9

Camilla Donovan, tlf.: 46 42 02 49

Hold 3620, Gråbrødre skole

15 timer. Pris: kr. 630,- (P: kr. 495,- & E/A: kr. 525,-)

Har man mere end et barn med, er kursusprisen for

barn nr. 2 kr. 350,-

Dagplejemødre: Ring for specialpris

Folkedans

Totur fra Vejle og Den toppede Høne. Kært

barn har mange navne.

Traditionel dansk folkedans til levende musik

går aldrig af mode.

Mød derfor op til åbent hus d 22. og 29. september

og oplev hvordan dansen forløser.

Tirsdage kl. 10.00-12.15, start 8/9

Aase Hansen, tlf: 46 48 04 53

Musiker: Vibeke Pagter, 46 36 95 23

Hold 3614, Kildegården

67,5 timer. Pris: kr. 1.660,- (P: kr. 1.175,- & E/A: kr. 1.285,-)

Betaling direkte til læreren

Torsdage kl. 13.00-15.15, start 10/9

Vibeke Pagter, tlf.: 46 36 95 23

Pianist: Alice Kildsgaard

Hold 3604, Sct. Maria Salen, Frederiksborgvej 2

67,5 timer. Pris: kr. 1.660,- (P: kr. 1.175,- & E/A: kr. 1.285,-)

Betaling direkte til læreren

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

disQant

disQant (tidligere Roskilde Damekor) er et

velfungerende kor på ca. 25 medlemmer. Der

arbejdes målrettet med stemmedannelse,

korklang og musikalsk udtryk. Der optages

nye sangere, hvis kundskaber og stemmer

passer ind i koret.

Yderligere oplysninger fås hos formanden,

Kirsten Jaconelli, på tlf. 4619 3719 eller hos

dirigenten.

Torsdage kl. 19.00-21.45, start 27/8

Camilla Donovan, tlf.: 46 42 02 49

Hold 3601, Gråbrødre Skole

100 timer. Pris: kr. 1.830,- (P: kr. 1.270,- & E/A: kr. 1.400,-)

Kildekoret

Kildekoret er et lille kor af sangglade mennesker,

som holder af at synge flerstemmigt

sammen uden at det bliver alt for

svært! Vi synger hovedsageligt danske og

svenske viser og sange, men lidt klassisk,

Instrumental- og vokalundervisning På sang- og instrumentalholdene vil du få en grundig undervisning på dit

instrument. Undervisningen bliver tilpasset dit behov, både individuelt og i grupper. Se det enkelte hold for nærmere information. På

nogle hold gives der 25 min. soloundervisning pr. elev pr. uge, mens andre har holdundervisning med 4 kursister af gangen i 2 timer.

Sang og sangteknik

Oplev glæden ved at bruge din stemme

frit!

Vi vil gennem øvelser og sange arbejde med

at få en sund sangteknik, som giver dig mulighed

for at finde din egen stemme og udnytte

dit potentiale fuldt ud. Repertoiret bliver

hentet både fra den klassiske og moderne

musical-genre, pop-musik og den danske

sangskat.

Hver kursist får 25 min. soloundervisning indenfor

det enkelte holds tidrum.

Mandage kl. 14.00-15.50, start 7/9

Birgitte Agertoft, tlf.: 22 30 22 05

Hold 3634, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Mandage kl. 16.00-17.50, start 7/9

Birgitte Agertoft, tlf.: 22 30 22 05

Hold 3635, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Mandage kl. 18.00-19.50, start 7/9

Birgitte Agertoft, tlf.: 22 30 22 05

Hold 3636, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Holbækvej 106 B

4000 Roskilde

Tlf.: 4636 5018

lidt musical, lidt spirituals m.m. er også

på repertoiret!

Vi er p.t. omkring 20 personer, men vil gerne

være flere og holder derfor åbent hus

fra sæsonstart til efterårsferien for evt. interesserede!

Sang og stemmedannelse

Oplev glæden ved at beherske stemmen bedre,

når du synger.

Undervisningen tilrettelægges individuelt efter

hver enkelt elevs ønsker og behov.

Stemmen trænes ved hjælp af sangøvelser,

hvor vi arbejder med stemmeplacering, vejrtrækning,

klang, egalitet ect. og i det selvvalgte

repertoire arbejder vi med det musikalske

udtryk og fortolkning. Hver kursist

får 25 min. soloundervisning indenfor holdets

tidrum.

Torsdag kl. 12.10-14.00, start 17/9

Hanne Lassen, tlf.: 46 40 28 03

Hold 3640, Gråbrødre Skole. 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Nærmere oplysninger kan fås hos korleder

Hanne Lassen.

Mandage kl. 19.30-21.20, start 14/9

Hanne Lassen, tlf.: 46 40 28 03

Hold 3603, Gråbrødre Skole

50 timer. Pris: kr. 1.455,- (P: kr. 1.050,- & E/A: kr. 1.140,-)

Sang for brummere

Dette er et tilbud til dig, der gerne vil lære

at synge, men som ikke rigtig tør gå i gang,

fordi du synes, at du synger falsk, har svært

ved at ramme tonerne eller måske som barn

har fået at vide, at du var ”brummer” og godt

kunne glemme alt om at synge!

Undervisningen forgår efter de samme retningslinier

som beskrevet under hold 3640.

De fleste kan lære at synge, hvis de får hjælp

til at træne stemmen.

Torsdage kl. 10.00-11.50, start 17/9

Hanne Lassen, tlf.: 46 40 28 03

Hold 3641, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

25


Roskilde

Klaver

Alle hold er åbne for både begyndere og

øvede. Repertoiret tilrettelægges i samråd

med kursisterne. Der vil være fokus på dit

musikalske udtryk og glæden ved at spille

Hver kursist får 25 min. soloundervisning indenfor

det enkelte holds tidrum.

Mandage kl. 10.00-11.50, start 7/9

Else Skov, tlf.: 46 38 31 82

Hold 3650, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Onsdage kl. 12.00-13.50, start 9/9

Christopher Juhl, tlf.: 40 97 99 91

Hold 3651, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Onsdage kl. 14.00-15.50, start 9/9

Christopher Juhl, tlf.: 40 97 99 91

Hold 3652, Gråbrødre Skole, 15 gange

30 timer. Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Onsdage kl. 16.00-17.50, start 9/9

Christopher Juhl, tlf.: 40 97 99 91

Hold 3653, Gråbrødre Skole, 15 gange

30 timer. Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Pianoharmonika for

begyndere

Kom og lær de dejlige folkelige melodier,

der hører til instrumentets grundrepertoire.

Underviseren bistår gerne med råd og

vejledning i forbindelse med køb/leje af instrument.

Hver 2. fredag, kl. 10.00-12.20, start 25/9

Vibeke Pagter, tlf.: 46 36 95 23

Hold 3667, Gråbrødre Skole, 8 gange

Pris: kr. 1.165,- (P: kr. 805,- & E/A: kr. 885,-)

Keyboard/el-orgel

På disse hold vil der blive taget udgangspunkt

i den enkeltes niveau og musikalske

ønsker.

Du vil både lære at spille efter gehør og becifring

og på denne måde udnytte dit keyboard

fuldt ud.

26

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Klaver, keyboard m.v. Guitar, klarinet m.v.

Onsdage, kl. 18.00-19.50, start 9/9

Christopher Juhl, tlf.: 40 97 99 91

Hold 3654, Gråbrødre Skole, 15 gange

30 timer. Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Torsdage kl. 15.00-16.50, start 10/9

Underviser: Se hjemmeside

Hold 3655, Gråbrødre Skole, 15 gange

30 timer. Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Klaver - genopfriskning

Genopfriskning af det klassiske repertoire

eller sange efter becifring. Nu også for begyndere.

Hver anden mandag fra. Kl. 12.15 efter aftale

med underviseren.

Hver 2. mandag, kl. 12.15-14.30, start 21/9 q

Vibeke Pagter, tlf.: 46 36 95 23

Hold 3663, Gråbrødre Skole, 8 gange

Pris: kr. 1.165,- (P: kr. 805,- & E/A: kr. 885,-)

Tirsdage kl. 17.00-18.50, start 8/9

Flemming Bech, tlf.: 24 22 36 59

Hold 3664, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Tirsdage kl. 19.00-20.50, start 8 /9

Flemming Bech, tlf.: 24 22 36 59

Hold 3665, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

Torsdage kl. 17.00-18.50, start 10/9

Underviser: Se hjemmeside

Hold 3656, Gråbrødre Skole, 15 gange

30 timer. Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Torsdage kl. 19.00-20.50, start 10/9

Underviser: Se hjemmeside

Hold 3657, Gråbrødre Skole, 15 gange

30 timer. Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

Metal Roskilde

- gør en synlig forskel

Elisagårdsvej 23 B, 4000 Roskilde

Tlf.: 4635 1406

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Guitar for beg. og øvede

Hver kursist får 25 min. soloundervisning indenfor

det enkelte holds tidrum.

Der vil blive undervist indenfor et bredt genremæssigt

repertoire, med mulighed for både

melodispil og akkompagnement af sange efter

kursisternes eget valg.

Tirsdage kl. 13.00-14.50, start 8/9

Bozena Wetchacz, tlf.: 31 16 08 96

Hold 3670, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Tirsdage kl. 15.00-16.50, start 8/9

Bozena Wetchacz, tlf.: 31 16 08 96

Hold 3671, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Tirsdage kl. 17.00-18.50, start 8/9

Bozena Wetchacz, tlf.: 31 16 08 96

Hold 3672, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

Rytmisk guitar/el-guitar

For at modtage undervisning i rytmisk guitar

skal du have et grundlæggende kendskab til

instrumentet. Vi vil dyrke de ”rytmiske” genrer

(rock, jazz m.v.),og du vil lære at improvisere

ud fra kendskab til skalaer og becifring, så

teori indgår som en naturlig del af undervisningen.

Alt efter deltagernes niveau og ønsker,

vil der blive arbejdet med udvidede akkorder

og diverse akkompagnementsmetoder. Hver

kursist får 25 min. soloundervisning indenfor

det enkelte holds tidrum.

Torsdage kl. 14.20-16.10, start 10/9

Mikkel Baltser Dørig, tlf.: 40 31 85 70

Hold 3677, Tjørnegårdsskolen, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Onsdage kl. 16.10-18.00, start 9/9

Mikkel Baltser Dørig, tlf.: 40 31 85 70

Hold 3679, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Sammenspilshold for

Guitarister

Undervisningen tilrettelægges i samråd med

kursisterne.

Tirsdage kl. 19.00-20.50, start 8/9

Bozena Wetchacz, tlf.: 31 16 08 96

Hold 3673, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Klarinet og saxofon

For begyndere og viderekomne. Hver kursist

får 25 min. soloundervisning indenfor

det enkelte holds tidrum.

Der vil blive undervist indenfor et bredt genremæssigt

repertoire,

Lørdage kl. 11.00-12.50, start 20/9

Hold 3645, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Lørdage kl. 13.00-14.50, start 20/9

Hold 3646, Gråbrødre Skole, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

Sammenspil - band

Spiller du guitar, bas, keyboard eller er sanger/sangerinde,

er dette holdet for dig.

Repertoiret fastlægges i samråd med kursisterne.

Torsdage kl. 16.10-18.00, start 10/9

Mikkel Baltser Dørig, tlf.: 40 31 85 70

Hold 3680, Tjørnegårdsskolen, 15 gange

Pris: kr. 1.590,- (P: kr. 1.070,- & E/A: kr. 1.190,-)

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

27


Roskilde

Indenfor vores sprogkurser tilbyder undervisning i engelsk, tysk, fransk,

spansk, italiensk og russisk og latin. Fælles for alle hold er, at vi lægger vægt

på at øve samtale og grammatiske færdigheder.

Niveau 1

er for dig, der er begynder eller har behov for

at begynde forfra.

Niveau 2

På dette niveau har du deltaget i

begynderundervisning eller på anden vis

beskæftiget dig med sproget for år tilbage.

Niveau 3

Du kan klare basale hverdagssituationer, men

har brug for at udvide dit ordforråd og øge

fortroligheden med sproget.

Niveau 4

Du vil gerne tage del i en samtale og blive

bedre til at forstå og formulere dig på det

pågældende sprog.

Engelsk for falske

begyndere

På dette niveau har du deltaget i begynderundervisning

eller på anden vis beskæftiget

dig med sproget for år tilbage.

Onsdag kl. 17.00-18.50, start 9/9

Annette Webb

Hold 3100 Gråbrødre skole

50 timer. Pris: kr.1.615,- (P: kr. 1.165,- & E/A: kr. 1.265,-)

Reading English I

For dig, der kan tale enkelt og sammenhængende

om dagligdagen og egne interesse, og

som gerne vil lære engelsk på en anderledes

måde. Vi har fokus på det talt sprog, hvor

samtalen tager udgangspunkt i lette fiktive

tekster. Vi snakker om teksten både i klassen

og i små grupper. Hvor nødvendigt gennemgås

relevant grammatik. Hjemmearbejde,

samt udgifter til bøger må påregnes.

Onsdag kl. 19.00-20.50, start 9/9

Annette Webb

Hold 3101 Gråbrødre skole

50 timer. Pris: kr.1.615,- (P: kr. 1.165,- & E/A: kr. 1.265,-)

28

Sprog Sprog

Niveau 5

Du er parat til at deltage i en samtale. Vi

behandler emner af fælles interesse fortrinsvis

på undervisningssproget.

Der findes også specielle hold. Se beskrivelsen

under det enkelte sprog.

Undervisningsmateriale aftales på det enkelte

hold.

Deltagerbevis: Vi udsteder gerne bevis på

deltagelse i kurset.

Engelsk III

Mandage kl. 15.00-16.50, start 7/9

Jonna Markham

Hold 3102 Gråbrødre skole

46 timer. Pris: kr.1.510,- (P: kr. 1.095,- & E/A: kr. 1.185,-)

Engelsk IV

Mandage kl. 17.00-18.50, start 7/9

Jonna Markham

Hold 3103 Gråbrødre skole

46 timer. Pris: kr.1.510,- (P: kr. 1.095,- & E/A: kr. 1.185,-)

English Conversation

Do you want to brush up your English – keep

it up – and learn more? We read and discuss

texts from various sources, newspapers, books

and magazines.

You also get the chance to brush up your

grammar.

Onsdage kl. 17.00-18.50, start 9/9

Jonna Markham

Hold 3104 Gråbrødre skole

46 timer. Pris: kr.1.510,- (P: kr. 1.095,- & E/A: kr. 1.185,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Introduktionsaften til

sprogundervisningen

Torsdag den 3/9

kl. 19.00-20.00 på Algade 31

Her vil der være mulighed for at få mere at

vide om den kommende sæsons sprogundervisning,

finde det passende niveau og

kursus samt se relevante bøger og materiale.

Du kan desuden tilmelde dig og betale

kurset samme aften.

Alle sprogundervisere vil være til stede denne

aften. Vi serverer snacks og vin.

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Husk!!!

Tysk for begyndere

For deltagere uden eller kun lidt kendskab

til tysk. Med fokus på det talte sprog oparbejder

vi et praktisk og anvendeligt ordforråd,

bl.a. med faste vendinger, samt en god

fornemmelse for sprogets lyd og struktur.

Kurset vil ligeledes give et godt kendskab til

både dansk og tysk grammatik. Den enkelte

kursist og jeg fastsætter individuelle mål, og

undervisningen tilpasses derefter.

Mandage kl. 17.00-18.50 start 7/9

Anders W. Johansen

Hold 3120 Gråbrødre skole

40 timer: Pris: kr.1.350,- (P: kr. 990,- & E/A: kr. 1.070,-)

Tysk – Wir gehen weiter

For deltagere med noget kendskab til tysk.

Også på dette hold holdes fokus på det talte

sprog, og vi udbygger et praktisk og anvendeligt

ordforråd, bl.a. med faste vendinger.

Kurset vil ligeledes give et godt kendskab

til både dansk og tysk grammatik. Der arbejdes

på dette kursus en del med skriftlige

øvelser. Den enkelte kursist og jeg fastsætter

individuelle mål, og undervisningen tilpasses

derefter.

Mandage kl. 19.00-20.50 start 7/9

Anders W. Johansen

Hold 3121 Gråbrødre skole

40 timer: Pris: kr.1.350,- (P: kr. 990,- & E/A: kr. 1.070,-)

Russisk

Sprogundervisningen på alle niveauer kan kombineres

med historiske og kulturelle emner.

Læse og øvebog på begge niveauer: ” Møde

i Petersborg”.

Russisk I

For begyndere

Tirsdage kl. 17.00-18.50, start 8/9

Olga Ivanova

Hold 3170 Gråbrødre skole

28 timer. Pris: kr.1.035,- (P: kr. 780,- & E/A: kr. 840,-)

Russisk III

Læse og øvebog ” Møde i Petersborg” (lektion

7-12).

Mandage kl. 17.00-18.50, start 7/9

Olga Ivanova

Hold 3171 Gråbrødre skole

28 timer. Pris: kr.1.035,- (P: kr. 780,- & E/A: kr. 840,-)

www.hk.dk/sjaelland

Telefon 70114545

hk.sjaelland@hk.dk

Hersegade 13, 4000 Roskilde

Valbyvej 65, 4200 Slagelse

Guldborgsundcentret 6, 4800 Nykøbing F

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Latin

For deltagere uden kendskab til latin. På dette

hold gennemgås tekster og grammatik svarende

til ”Den lille Latinprøve”.

Kurset vil ligeledes give et godt kendskab

til både dansk og tysk grammatik. Der arbejdes

på dette kursus en del med skriftlige

øvelser, og der må påregnes en del udenadslære.

Den enkelte kursist og jeg fastsætter

individuelle mål, og undervisningen tilpasses

derefter.

Tirsdage kl. 17.00-18.50 start 8/9

Anders W. Johansen

Hold 3180 Gråbrødre skole

40 timer: Pris: kr.1.350,- (P: kr. 990,- & E/A: kr. 1.070,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

29


Roskilde

Spansk I

Hola – Spanskundervisning helt fra begyndelsen.

For deltagere uden forkundskaber

i spansk.

På kurset får du indblik i basalt spansk og

lærer at forstå og gøre dig forståelig i hverdagssituationen.

Kursisterne bedes inden undervisningsstart

købe bogen: En Vivo = tekstbog ISBN 87-

616-1007-0

Øvebog: ISBN 87-616-1065-8

Tirsdage kl. 14.45-16.35 start 1/9

Elisa Galindo

Hold 3150 Gråbrødre skole

20 timer. Pris: kr. 820,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 680,-)

Fagforeningen

30

Uddannelse for

fremtiden

Tlf.: 4634 0097

Grønnegade 14 • 4000 Roskilde

Sprog Sprog

Spansk II-III

Hola – Spansk II-III. For dig der allerede har

forkundskaber i spansk, svarende til deltagelse

i I-II.

Vi arbejder videre med indlæring af det spanske

sprog og opbygning af ordforråd.

Du kender allerede nu noget til den basale

grammatik, du kan forstå simple spørgsmål?

Vi arbejder videre med bogen ”Mundos”.

Ved kursusstart gives en introduktion til de

første lektioner i Mundos.

Tirsdage kl. 12.30-14.20, start 1/9

Elisa Galindo

Hold 3151 Gråbrødre skole

20 timer. Pris: kr. 820,- (P: kr. 640,- & E/A: kr. 680,-)

Introduktionsaften til

sprogundervisningen

Torsdag den 3/9

kl. 19.00-20.00 på Algade

31

Husk!!!

Her vil der være mulighed for at få mere at

vide om den kommende sæsons sprogundervisning,

finde det passende niveau og

kursus samt se relevante bøger og materiale.

Du kan desuden tilmelde dig og betale

kurset samme aften.

Alle sprogundervisere vil være til stede denne

aften. Vi serverer snacks og vin.

Italiensk I

Mandage kl. 19.00-20.50, start 28/9

Giovanni Parlato

Hold 3161 Gråbrødre skole

44 timer. Pris: kr. 1.455- (P: kr. 1.060,- & E/A: k 1.150,-)

Italiensk II

Tirsdage kl. 19.00-20.50, start 8/9

Lucia Carriere

Hold 3162 Gråbrødre skole

50 timer. Pris: kr. 1.615- (P: kr. 1.165,- & E/A: k 1.265,-)

Italiensk III

Mandage kl. 17.00-18.50, start 28/9

Giovanni Parlato

Hold 3163 Gråbrødre skole

44 timer. Pris: kr. 1.455,- (P: kr. 1.060,- & E/A: k 1.150,-)

Italiensk Conversazione

Ellers kan det hurtigt læres! Her på niveau

6 kan du allerede en del italiensk, men vil

gerne blive endnu bedre! Kurset i let konversation

lægger vægt på, at der bliver talt

så meget som muligt om alt mellem himmel

og jord.

Onsdage kl. 19.00-20.50, start 9/9

Lucia Carriere

Hold 3164 Gråbrødre skole

50 timer. Pris: kr. 1.615,- (P: kr. 1.165- & E/A: k 1.265,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Fransk Savoir-vivre en

français

Fransk klingende sprog og kultur har gennem

tiderne beriget og forsødet danskheden.

Dette gør sig ikke mindst gældende blandt

nutidens danskere.

En mærkesag for os, når vi skal lære at kommunikere

på fransk, er imidlertid begrebet

”savoir-vivre”, som henleder opmærksomheden

på situationsfornemmelse, venlighed,

høflighed og også humor. Dette er et must

at kunne forholde sig til, når man skal begå

sig på dette vidunderlige sprog, som byder

Parlørfransk

– Turen går til …

Tal, ord, høflighedsvendinger og samtale som

oplevelse til nærvær, på cafe, i restaurant,

butik, marked m.m.

Fredag d. 2 / 10 kl. 17.00 - 20.40

Lørdag d. 3 /10 kl. 11.00 - 15.30

Søndag d. 4/10 kl. 10.00 - 14.00

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 3140 Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 605,- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 510,-)

Mindre udgift til undervisningsmaterialer.

Fransk I

Franskbogen af Vibeke Gade med øvebog.

(www.systime.dk)

Grundig indføring i sproget med fokus på

basale spørgsmål og svarteknik.

Onsdage kl. 18.30-20.45, start 9/9

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 3141, 72,5 timer, Gråbrødre skole

Pris: kr. 2.210,- (P: kr. 1.555,- & E/A: kr. 1.700,-)

Fransk for falske begyndere

II

Franskbogen af Vibeke Gade med øvebog

(www.systime.dk)

Fokus på sprogøvelser, grammatik og samtale

samt mindre elevoplæg. Bemærk: Holdet

har været i gang i 1½ sæson.

Tirsdage kl. 17.30-19.20 start 8/9

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 3142 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

på stor rigdom af nuancer:

Se blot for dig en person, der drømmende river

kronblade af en margerit og tænker: ”Up

peu (en smule), beaucoup (meget), passionnément

(lidenskabeligt), à la folie (vildt og

vanvittigt), pas du tout (slet ikke)”.

Derfor, uanset om du taler mere eller mindre

fransk, eller slet ikke, så er der undervisning

for dig. Og din humor, hjertelighed og glæde

ved at udtrykke dig, er vidunderligt pædagogisk

brændstof, som beriger læringen.

Altså uanset om du er ved ”apéritiffen” eller

ved ”digestiffen” eller et sted undervejs er

du ”BIEN-VENU” (velkommen)!

Fransk II

Undervisningsmateriale aftaler vi, når vi mødes

første gang.

Fokus på spørgsmål og svarteknik samt grammatik

sprogøvelser.

Onsdage kl. 16.00-17.50, start 9/9

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 3143 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Fransk III

Franskbogen af Vibeke Gade med øvebog.

(www.systime.dk)

Fokus på spørgsmål og svarteknik samt grammatik

med sprogøvelser.

Torsdage kl. 16.00-17.50, start 10/9

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 3144 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Fransk IV

Franskbogen af Vibeke Gade med øvebog.

(www.systime.dk)

Fokus på samtaleteknik og elevoplæg.

Sprogøvelser og grammatik efter behov.

Torsdage kl. 14.00-15.50, start 10/9

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 3145 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Fransk V

Vi arbejder med elevoplæg ud fra eget liv,

oplevelser, rejser og litteratur m.m.

Grammatik og sprogøvelser efter behov. Glæden

ved kommunikation og samtale er central på

dette hold. Mundtligt og skriftligt.

Torsdage kl. 18.00-20.45, start 10/9

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 3146 Gråbrødre skole

87 timer Pris: kr. 2.590,- (P: kr. 1.810,- & E/A: kr. 1.985,-)

Fransk konversation

Vi arbejder ud fra skønlitteratur, sagprosa,

film m.m.

Grammatik og sprogøvelser efter behov.

Tirsdage kl. 15.15-17.05, start 8/9

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 3147 Gråbrødre skole

58 timer. Pris: kr. 1.825,- (P: kr. 1.305,- & E/A: kr. 1.420,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Lær - og - spis

Køkkenfransk for ”frankofile” med madlavning

og samvær omkring fransk og Frankrig. Vi

går fortrinsvis på opdagelse i egnsretter, lidt

kulturhistorie, sang m.m. Menuerne er undervisnings

materiale på både fransk og dansk

udarbejdet specielt til holdet af læreren.

4,5 lektioner den anden fredag i måneden.

Udgifter til råvarer og ansvar for tilberedning

af en ret og indløb dertil.

Fredage kl. 17.00-21.10, start 11/9

Karen Marie Stets 35 42 29 09

Hold 1141 Gråbrødre skolekøkken.

36 timer. Pris: kr. 1.245,- (P: kr. 920,- & E/A: k 990,-)

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

31


Roskilde

AOF tilbyder individuel undervisning

tilrettelagt for dig! Vi tager udgangspunkt

i netop din situation – det du

kan, og det du gerne vil. Vores dygtige,

engagerede lærere underviser

på små hold. Du lærer noget under

hyggelige former og møder andre i

samme situation som dig. Du kan

tilmelde dig hele året:

Ring på 46 35 34 38, skriv til os på

SPH@AOF-Roskilde.dk eller kom forbi

Gråbrødre Skole, Grønnegade 15, 1.

sal i lok 10-14.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Alle lærerne på Specialhøjskolen

Specialhøjskolen - tag et eller flere fag...

Der er undervisning dagligt fra kl. 8.00-14.00,

og du kan vælge fra 2 til 30 timer om ugen.

Det er også muligt at komme i praktik.

Kontakt os for nærmere information.

Dansk

Danskundervisningen er inddelt i trin 1-5

med stigende krav til kursisten.

Med udgangspunkt i allerede tilegnede færdigheder

samt ønsker og behov indplaceres

kursisten på et passende trin.

Ved afslutning evalueres forløbet, og der er

mulighed for enten at springe til næste trin

eller følge samme forløb igen.

Dansk trin 5 er for dig, der allerede følger

en uddannelse men har behov for studiestøttende

undervisning.

Med udgangspunkt i dit studie arbejdes med

notatteknik, læsestrategier m.v., således, at

der opnås optimalt udbytte af undervisningen

på studiet.

Ved store opgaver samt i eksamensperioder

kan støtten intensiveres.

Desuden tilbyder vi eneundervisning i dansk

på alle 5 niveauer.

Ordblindeundervisning

Der tilbydes ordblindeundervisning i forbindelse

med vores danskundervisning.

Der oprettes danskhold med det særlige sigte

at tilgodese netop den ordblindes særlige

vanskeligheder.

Ordblindeundervisningen er således inddelt

i trin svarende til de dansktrin, der generelt

tilbydes.

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Specialundervisning

Samfundsfag

Undervisningen i samfundsfag foregår på

små hold og tilpasses den enkelte kursists

niveau og færdigheder. Der lægges vægt på,

at kursisten opnår viden om samfundet, således

at kursisten kan forstå sig selv og andre

som en del af dette. Der arbejde både med

samfundets historiske udvikling samt aktuelle

problemstillinger.

Engelsk

Engelskundervisningen er inddelt i trin 1-3

med stigende sværhedsgrad. Med udgangspunkt

i allerede tilegnede færdigheder samt

ønsker og behov indplaceres kursisten på et

passende trin. Ved afslutning evalueres forløbet,

og der er mulighed for at springe til

næste trin eller følge samme forløb igen.

Desuden tilbyder vi eneundervisning i engelsk,

hvor der bl.a. kan arbejdes med genopfriskning

af færdigheder samt ydes studiestøttende

undervisning i forbindelse med 9.

klasses eksamen.

Kommunikation

Undervisningen foregår i et trygt, anerkendende

og respektfuldt miljø, og tilrettelægges

så den enkelte kursist kan føle sig mødt

og forstået.

Undervisningen bygger på samtale i grupper,

og gruppen kan ses som et beskyttet

værksted, hvor nye handlemuligheder kan

afprøves.

Disse udvikles gennem det at give og få feedback

fra de andre deltagere.

Formålet med undervisningen er at finde frem

til de ressourcer hos den enkelte kursist, der

kan støt-te dennes optimale muligheder for

faglig læring, sociale kompetencer, tillid og

tryghed, samt belyse faglige og sociale problemstillinger

Desuden tilbyder vi

Køkkenhold og Billedkunst

Specialhøjskolens tilbud til børn

At have det vanskeligt i skolen har konsekvenser

for resten af livet

Det er ikke alle børn, der får lært det, der

forventes af dem i løbet af det almindelige

grundskoleforløb. Mange af disse børn

får yderst dårlige erfaringer med skolen,

og rigtig mange oplever dagligt faglige og

personlige nederlag, som de bliver præget

af resten af deres liv.

De faglige vanskeligheder vil ofte følge dem

op i voksenalderen, og får herved væsentlig

indflydelse på børnenes fremtidige muligheder

for uddannelse og tilknytning til

arbejdsmarkedet.

Vigtigt med tidlig hjælp

På Specialhøjskolen mener vi, det er vigtigt

at sætte ind så tidligt som muligt med specialpædagogisk

støtte og vejledning dels i

forhold til det enkelte barn, dels i forhold

til de voksne, der omgiver barnet.

Grundskolerne i Danmark yder generelt en

kæmpe indsats for, at alle børn får det bedst

mulige udgangspunkt for senere i livet at

få succes på arbejdsmarkedet. Det er dog

ikke alle, der føler, at de får tilstrækkelig

hjælp, støtte og vejledning.

Magtesløse forældre

Forældre til børn med særlige behov føler

sig ofte magtesløse og usikre i deres bestræbelser

på at støtte deres barn.

Specialhøjskolen tilbyder

På Specialhøjskolen er vi derfor glade for,

at vi kan tilbyde særlig tilrettelagt undervisning

og specialpædagogisk støtte til børn i

grundskolealderen, samt vejledning af samme

børns forældre. Undervisningstilbuddet

skal ses som et supplement til grundskolens

almindelige tilbud om specialpædagogisk

støtte, og består typisk af undervisning på

mindre hold 1-2 gange hver uge efter almindelig

skoletid. Vi har også mulighed for

at gennemføre undervisningsforløb hvor, der

helt eller delvist indgår eneundervisning.

Vi har endvidere oprettet en specialpædagogisk

lektiecafé hvor, børnene har mulighed

for at hjælp til deres lektier fra grundskolen.

Et bredt samarbejde

I vores arbejde med børnene stræber vi

mod at samarbejde med det enkelte barns

familie og skole, således, at der foretages

en samlet indsats mod et fælles mål.

Den indledende samtale

Inden barnet indskrives på Specialhøjskolen,

inviteres barn og forældre til en indledende

samtale, hvor vi aftaler, hvad vi skal arbejde

med i undervisningen.

På baggrund af disse aftaler udarbejder

vi individuelle undervisningsplaner for forløbet.

Statusudtalelse

Hvert forløb afsluttes med en skriftlig statusudtalelse,

hvor vi beskriver barnets udvikling,

og fremadrettet råder i forhold til

en eventuel fortsat indsats.

Undervisningen foregår på

Specialhøjskolen, Gråbrødre Skole

Grønnegade 15 i Roskilde (lokale 10-14)

Specialhøjskolens tilbud til børn

omfatter således:

• Holdundervisning på små hold

• Ordblindeundervisning

• Individuel undervisning i særligt

tilrettelagt forløb

• Specialpædagogisk lektiecafé

• Ordblindetest

• Forældrerådgivning

Rekvirér venligst specialfolder med undervisningstilbud til børn

Diverse...

Svømning for fysisk og

psykisk handicappede

For- og eftermiddage.

Bernadottegården i Roskilde.

GRATIS

Billedskolen LIV

Lille billedskole – med højt til loftet og plads

til alle. Kom og nyd hverdagen i et åbent,

varmt og kreativt miljø.

Vi rummer mange forskellige mennesker,

både nogle, der har, og nogle, der har haft

”ondt i livet”.

Vi taler meget med hinanden, men bruger

mest tid på at male, tage på udflugter eller

på udstillinger.

På LIV kan alle lære at male, og alle kan blive

klogere på sig selv, på andre og på kunst.

Der er undervisning alle hverdage undtagen

onsdag. Undervisningen starter kl. 09.30 og

slutter kl. 14.00.

Alle kan deltage.

For nærmere information kontakt:

Ann Rasmussen eller Charlotte Hjelholt på

tlf. nr.: 29 64 80 14

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

PAS-test

Bliv klogere på dig selv og dine mulig-

heder for at lære.

En PAS-test går i dybden med din måde at

lære på, dine ressourcer og kompetencer,

hukommelse og opmærksomhed.

Vi kan indgå aftaler med AF, sagsbehandlere,

virksomheder og andre med henblik på at

lave en PAS-test eller en skoletest.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt

Tidspunkt for undervisningen kan variere.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Sted

Hvor intet andet er anført, foregår undervisningen

på Gråbrødre Skole, Grønnegade

15, 1. sal, lokale 10-14, 4000 Roskilde

Pris

Prisen afhængig af timetal, bopæl

og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontakt os venligst i forbindelse med

prisoplysninger.

32 33

AOF’s Specialhøjskole • Grønnegade 15 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 3438 • www.AOF-Roskilde.dk • SPH@AOF-Roskilde.dk

Specialundervisning

AOF’s Specialhøjskole • Grønnegade 15 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 3438 • www.AOF-Roskilde.dk • SPH@AOF-Roskilde.dk


Roskilde

Duelighedsbevis for

fritidssejlere samt

Speedbådscertifikat

Systematisk indføring i elementær terretisk

navigation, internationale søvejsregler, brand,

motorlære og sejladsplanlægning til og med

teoretisk del af ”Duelighedsprøven for fritidssejlere”

med mulighed for at indstille sig

til eksamen.

Med kun 44 lektioner er du klar til afslutning

og eksamen inden jul

Større viden for en sikkerheds skyld.

Der må påregnes materialeudgifter..

Mandage kl. 18.00-21.40 start 28/9

Ivan Kristensen, tlf.: 46 35 04 25

Hold 2100 Gråbrødre skole

44 timer. Pris: kr.1.455,- (P: kr. 1.060- & E/A: kr.1.150,-)

Tirsdage kl. 18.00-21.40 start 29/9

Ivan Kristensen, tlf.: 46 35 04 25

Hold 2101 Gråbrødre skole

44 timer. Pris: kr.1.455,- (P: kr. 1.060- & E/A: kr.1.150,-)

Onsdage kl. 18.00-21.40 start 30/9

Ivan Kristensen, tlf.: 46 35 04 25

Hold 2102 Gråbrødre skole

44 timer. Pris: kr.1.455,- (P: kr. 1.060- & E/A: kr.1.150,-)

Jagt-teori

AOF Roskilde tilbyder i samarbejde med

Midtsjællands Nyjægerforening igen i år at

afholde jagtundervisning for alle, der ønsker

at gå op til den lovbefalede jagtprøve.

Pensum gennemgås grundigt i både teori

og praksis således at alle, uanset niveau,

bliver godt rustet til at gå op til jagtprøven.

Beståelsesprocenten er p.t. på 95%!

Alderskrav: fra 15 til 100 år.

Materialer; ”Vildt og jagt i Danmark” -opgavehæfte

samt CD-rom (skal medbringes første

gang) og kan købes hos Hornslet Bogtrykkeri,

tlf. 87857203. Prøvemateriale ca. kr. 500,- og

undervisningsmateriale kr. 350,-

Mandag kl. 19.00-21.45 start 28/9

Flemming Sahl 28 75 80 70

Hold 2104 Gråbrødre skole

91 timer. Pris: kr .2.700,- (P: kr. 1.880- & E/A: kr.2.060,-)

Tirsdag kl. 19.00-21.45 start 29/9

Flemming Sahl 28 75 80 70

Hold 2105 Peder Syv skolen, Viby

91 timer. Pris: kr. 2.700,- (P: kr. 1.880- & E/A: kr.2.060,-)

34

Praktiske fag Stikordsregister

Yachtskipperbeviset af 3. grad

Grundbegreber i navigationen, sejladsplanlægning,

internationale søvejsregler, stedbestemmelse

ved bestik og terretisk navigation,

funktionsteorier med navigationsinstrumenter,

efterretninger for søfarende, farvandsafmærkning,

afdrift, strøm og tidevand m.m. og med

afsluttende eksamen. For deltagelse i kurset

kræves praktisk prøve til duelighedsbeviset

for fritidssejlere bestået. Et koncentreret kursus

hvor der må påregnes en del hjemmearbejde

samt udgifter til materialer.

Med kun 44 lektioner er du klar til afslutning

og eksamen inden jul.

Torsdage kl. 18.00-21.40 start 1/10

Ivan Kristensen 46 35 04 25

Hold 2103 Gråbrødre skole

44 timer. Pris: kr.1.455,- (P: kr. 1.060- & E/A: kr.1.150,-)

Få en parkeringstilladelse på AOF’s

kontor, hvis din undervisning foregår

på Gråbrødre Skole før kl. 19.00

Vi tilbyder ratebetaling ved kursuspriser

over kr. 1.000.-. Sidste rate skal dog betales

senest d. 2/11-09. Ring til os og få en aftale.

Orinitologikursus

– lær fuglene og deres

biologi at kende

Kurset henvender sig til alle der interesserer

sig for fuglene og deres biologi. Kurset er opbygget

af temaer, dels de forskellige grupper

af fugle, f.eks. gæs, ænder, rovfugle, vadefugle,

måger og terner, drosler, sangfugle

m.m.. Indenfor de enkelte grupper udvælges

arter der gennemgås mere detaljeret.

Af de biologiske emner kan nævnes træk,

Førstehjælp

Førstehjælp på grundlæggende og mellem

niveau – kan du redde dit barn?

Kurset er sammensat af modulerne ”Livreddende

førstehjælp”, ”Hjertemassage-lungeredning”,

”Førstehjælp ved sygdomme”, samt ”Førstehjælp

ved tilskadekomst.Kurset indeholder udover

ovenstående, også undervisning i korrekt

alarmering, førstehjælp til mindre skader,

behandling af forbrændinger, forgiftninger,

forstuvninger, knoglebrud, krampeanfald mv.

Vi gennemgår også symptomer på- og førstehjælp

til børnesygdomme /børneulykker.

Du får et kompetencegivende bevis.

Husk praktisk påklædning, da øvelser på gulv

vil forekomme.

Lørdag d. 31/10 og 14/11 kl. 09.00—15.25

Kim Damgård

Hold 2107, Gråbrødre skole

14 timer. Pris: kr. 605- (P: kr. 480,- & E/A: kr. 505,-)

Materialer ca. kr. 135,-

Søg tilbage til dine rødder

Vi gennemgår kirkebøger, lægdsruller, folketællinger,

skrifter etc. Som kilder til slægtsforskning,

udarbejdes slægtstavler og besøg

på arkiver. Ekstraudgift til grundbog og arkivbesøg

må påregnes.

Torsdage kl. 16.00-17.50, start 17/9

Erik Schmidt Andersen

Hold 2106 Gråbrødre skole

24 timer. Pris: kr. 930,- (P: kr. 710,- & E/A: kr. 760,-)

ynglebiologi, adfærd, fødebiologi, levesteder,

økologi m.m..

En vigtig del af kurset består i at lære fuglene

at kende i naturen. De forskellige arters

feltkendetegne gennemgås og kombineres

med ekskursioner til gode lokaliteter så der

kan øves i felten.

Torsdage kl. 19.00-21.40 start d. 16/9, samt 4

ekskursioner a 5 timer.

Bjarne Bo Jensen

Hold 2108 Gråbrødre skole

56 timer. Pris: kr.1.775,- (P: kr. 1.270- & E/A: kr. 1.380,-)

Er du ved at tage kørekort?

- så se lige her:

For at få et kørekort, skal du bestå et kursus

i førstehjælp.

Det tager 7 timer fordelt på 3 timers Hjerte/

Lunge-redning og 4 timers færdselsrelateret

førstehjælp.

Der er undervisning tirsdag i ulige uge og

lørdag i lige uge. Ring og hør nærmere.

Pris kr. 450,-

Kursusmaterialer og bevis er inkluderet i prisen.

Undervisningen foregår på Gråbrødre skole, der

er centralt beliggende i Roskilde.

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Afspænding ......................................................9 -14

Alexanderteknik ....................................................13

Akrylmaling ..................................................... 20-21

Akvarel ............................................................20-21

Billedbehandling (digital) ..................................16-18

Blomsterbinding ....................................................23

Bækkenbund.................................................12 & 14

Børnerytmik ..........................................................24

Callanetics ............................................................. 9

Collage .................................................................22

Dans ............................................................13 & 24

Dansk ...................................................................32

Digitalkamera ...................................................17-18

Dtp .................................................................18-19

Duelighedsbevis for fritidssejlere ............................34

EDB-introduktion ...................................................16

Elguitar ................................................................27

Engelsk .......................................................... 28, 32

Farvelære .............................................................21

Fibromyalgi ...........................................................14

Folkedans .............................................................24

Foredrag ....................................................... 5-6 & 8

Førstehjælp ..........................................................34

Fransk ..........................................................23 & 31

Frontpage 2003.....................................................17

Gotvedbevægelse ..........................................12 & 14

Guitar ...................................................................27

Harmonika ............................................................26

Haveindretning......................................................23

Håndarbejde ....................................................22-23


Hjemmesideproduktion ..........................................17

Internet .................................................. 16, 18 & 19

IT ...................................................................16-19

Italiensk ...............................................................30

Jagtteori ...............................................................34

Keramik ................................................................20

Keyboard ..............................................................26

Klarinet ................................................................27

Klaver ...................................................................26

Knogleskørhed ......................................................14

Kor ..................................................................24-25

Kreative fag .....................................................20-23

Latin ....................................................................29

LIV .......................................................................33

Madlavning ...................................................23 & 31

Makeup ................................................................15

Maling .............................................................20-21

Massage ...............................................................13

Mindfulness meditation ..........................................15

Mor/barn syning ....................................................22

Motion ..................................................................13

Musik ..............................................................24-27

Musikalsk legestue ................................................24

Navigation ............................................................34

Nisser ...................................................................23

Office-pakken (IT) ............................................18-19

Operatur ................................................................ 7

Ordblindeundervisning for børn ..............................33

Orinitologi .............................................................34

Patchwork.............................................................22

Personlig udvikling ................................................15

T i l m e l d i n g s b l a n k e t

Navn .........................................................................................................

Adresse: ....................................................................................................

Postnr: ................... By ...........................................................................

Fødselsdato/CPR nr.: ..................................................................................

Kommune: .................................................................................................

Telefon privat: ............................................................................................

Telefon arbejde: .........................................................................................

E-Mail:.......................................................................................................

Jeg vil gerne tilmelde mig nedenstående hold:

Holdnr: ................... Fag: ........................................................................

Holdnr: ................... Fag: ........................................................................

Holdnr: ................... Fag: ........................................................................

Jeg har lagt denne blanket i en kuvert sammen med en check stor kr. ...................

Send mig venligst et girokort

Pileflet ..................................................................23

Powerpoint ......................................................18-19

Publisher .........................................................18-19

Rejser ................................................................... 7

Roskilde Domkirke .................................................. 4

Rudolf Steiner .......................................................15

Rundvisninger ........................................................ 4

Russisk .................................................................29

Ryg ..............................................................12 & 14

Sammenspil ..........................................................27

Sang ...............................................................24-25

Saxofon ................................................................27

Slægtsforskning ....................................................34

Spansk .................................................................30

Specialhøjskolen ...............................................32-33

Speedbådcertifikat .................................................34

Sprog ..............................................................28-31

Stemmedannelse ...................................................25

Stemmetræning ....................................................25

Stentøjskeramik ....................................................20

Storytelling ...........................................................15

Syning ..................................................................22

Tai Chi ................................................................... 9

Tegning ...........................................................20-21

Tekstbehandling .......................................16 & 18-19

Tysk .....................................................................29

Vævning ...............................................................22

Word .......................................................16 & 18-19

Yatchskipper .........................................................34

Yoga .......................................................10-11 & 14

Ældreforedrag ........................................................ 8

AOF Roskilde

Algade 31

4000 Roskilde

AOF Roskilde • Algade 31 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4635 5895 • www.AOF-Roskilde.dk • AOF@AOF-Roskilde.dk

Husk

frimærke

kr. 5.50

35


Signe er rig

på idealisme

Hvad gør

dig rig?

Signe bruger alt, hvad hun ejer på at hjælpe

128 kenyanske børn med mad og uddannelse. Det gør

hun, fordi hun bliver rig af at give. Ikke af at have egen bil, fast

ejendom eller en formue i aktier. Rigdom er mange ting.

Derfor tager vores rådgivning udgangs punkt i, hvad der er

værdifuldt for dig. Det er jo det, det hele handler om. Kom

ind og tal med os. Eller se mere på al-bank.dk.

Støden 1 | 4000 Roskilde

38 48 30 96 | roskilde@al-bank.dk | al.bank.dk

Ro’s Torv 14 | 4000 Roskilde

38 48 30 60 | rostorv@al-bank.dk | al.bank.dk

More magazines by this user
Similar magazines