Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

Kær nr. 10. (uden for Lindenborg Gods ejendom)

Tørvemose på ca. 0,2 ha beliggende sydvest for VVM-området. I de centrale dele findes stadig en

intakt moseflade med tørvemos, men den er noget udtørret i randområdet, som domineres af

græsser. Kæret er kun lidt påvirket af tilgroning. Afløb ikke fundet.

Kær nr. 11. (Afdeling 613/611)

Vældagtigt aflangt kær/vandhul på ca. 1 ha i dalen mellem kær nr. 10 og Langmosen.

Der var et åbent vandspejl på omkring 200 m 2 den 20.04.05, men lille vanddybde på 10 – 20 cm.

Ved besigtigelse den 27.04.05 var vandstanden allerede faldet 10 cm. Grundig eftersøgning gav

ingen padder eller æg. Det er sandsynligt, at lokaliteten udtørrer før haletudser kan nå at forvandle

sig til landlevende padder.

Kær nr. 12. (uden for Lindenborg Gods ejendom)

Rektangulært kær på omkring 0,3 ha, ret fugtigt med en del sphagnum, men domineret af tuedannende

græsser og star. Afløbsløs og vandstand er derfor styret af naturgivne forhold.

Kær nr. 13. (Afdeling 655)

Tørvemose på ca. 0,4 ha. Meget våd og vanddækket på ca. 1/3 af arealet med vanddybde på op til

omkring 0,5 m ved undersøgelsen den 27.04.05. Mosefladen var domineret af sphagnum med

lysesiv og græs/star her og der. En del unge birk var på vej midt på mosefladen. Desuden lå en del

stormfældede rødgraner ind over kæret.

I vandet blev fundet larver af guldsmed (Aeschna sp.), stikmyg (Culex sp.), vårfluer (Limnephilus

stigma) og voksne rygsvømmere, bugsvømmere og vandkalve. Desuden blev ved grundig eftersøgning

fundet 31 ægklumper af But –eller Spidssnuddet frø. Nogle var lagt for 1 – 2 uger siden

med næsten svømmefærdige haletudser, andre var helt friske og lagt få dage forinden.

En lille portion æg blev hjemtaget og klækket og haletudser opdrættet frem til ultimo maj, hvor

artsbestemmels fandt sted. Der viste sig at være tale om Spidssnudet frø (Rana arvalis).

Figur 5-9: En større sammenhængende ægmasse lagt af flere spidssnudede frøer i kær nr. 13.

Side 44 af 66

More magazines by this user
Similar magazines