Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

Søren Jensen, Mette Busk, Henrik Christensen og Lau. Bøgeholt-Laursen

kan ikke anbefale, at et råstofindvindingsprojekt gennemføres i det ansøgte

område af natur- og miljømæssige årsager, idet henvises til Udvalgets

udtalelse i sagen af april 2005.

Peter Rise kan tiltræde, at der sker råstofindvinding i området.

Økonomiudvalget, den 30. januar 2006, sag nr. 11:

Oversendes til Byrådet.

Byrådet:

For det fremlagte forslag til Regionplantillæg nr. 186 med tilhørende

VVM redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum skove stemte 9,

Børge Olsen, B, L, O, Ole Frederiksen, Bent Juul Jensen, Karen Margrethe

Andersen, Svend Hørsman). Imod stemte 7 (Finn Sejrup Pedersen, A,

Lau Bøgeholt-Laursen).

Forslaget vedtaget.

Vurdering

Et flertal på byrådsmødet tilsluttede sig forslaget til Regionplantillæg nr.

186.

Indstilling

Tages til efterretning.

C Organisationer, foreninger m.fl.

C1 Danmarks Naturfredningsforening, Skørping

v/Michael Wulff, Svinget 4, 9520 Skørping

Vedr. Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding

i Siem og Hellum skove.

I henhold til vores kommentarer (12.04.05) til debatoplæg til Regionplantillægget

vil vi stadig fastholde, at den planlagte råstofgravning er et

voldsomt indgreb i fredsskovsområdet, som ifølge regionplanen tillige er

udlagt til naturområde, drikkevandsområde og økologisk forbindelsesområde.

Vi anerkender samtidig, at VVM-redegørelsen besvarer og imødekommer

de fleste af vores spørgsmål og betænkeligheder vedrørende

områdets fremtid. Under forudsætning af, at de i VVM-redegørelsen givne

foranstaltninger overholdes, må vi derfor være tilfredse med redegørelsen.

Vi håber således, at området indenfor de kommende årtier vil udvikles

til et naturmæssigt mere spændende område med større biodiversitet.

Vi bifalder den større afstand, som er udlagt mellem graveområdet og

habitatområdet. Det er ligeledes positivt, at der sker en restaurering af

de 14 kær. Påbegyndelsestidspunktet er ved start af gravearbejdet; men

der er ikke anført nogen tidsfrist for fuldførelse af restaureringen. Naturfredningsforeningens

lokal- komite for Rebild Kommune vil anmode om

at få indsigt i såvel plejeplan som tidsfrister for områdernes genopretning.

18 Teknik og Miljø

More magazines by this user
Similar magazines