Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Forord Nordjyllands Amt har på sit møde den 13. juni 2006 endeligt vedtaget Regionplantillæg nr. 186 med tilhørende VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove i Skørping Kommune. Dette regionplantillæg med VVM-redegørelse er udarbejdet i samarbejde mellem Nordjyllands Amt og NCC Råstoffer A/S. Tillægget til regionplanen, samt vurdering af redegørelsen er udarbejdet af Nordjyllands Amt og er at finde i et særskilt kapitel først i rapporten (del 1). Herefter følger VVM-redegørelsen fra ansøger (del 2). Til sidst er Nordjyllands Amts tilladelse til indvinding af sand, grus og sten. NCC Råstoffer A/S har fået tilladelse til at indvinde sand, grus og sten på A/S Lindenborg Gods’ jorde i Siem- og Hellum Skove. Da det samlede ansøgte område overstiger 25 ha er der i henhold til planlovens § 6 c, fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 (samlebekendtgørelsen), lavet en VVM-redegørelse – en vurdering af Virksomhedens Virkning på Miljøet. Området udlægges til regionalt råstofområde i regionplanen. Regionplantillægget har været fremlagt til offentlig debat to gange. Foroffentlighedsfasen blev gennemført i perioden fra den 19. marts 2005 til den 16. april 2005 og 2. offentlighedsfase fra den 7. januar 2006 til den 8. marts 2006. Desuden blev der afholdt et offentligt møde i Tisted Forsamlingshus den 19. januar 2006. Amtet modtog 8 debatindlæg i forbindelse med for-offentlighedsfasen og 33 indlæg i forbindelse med 2. offentlighedsfase. Nordjyllands Amt Amtsrådet, 13. juni 2006 Teknik og Miljø 3

More magazines by this user
Similar magazines