Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

Intern transport, lager og udlevering

Den interne transport af materialer i grusgraven vil foregå med dumpere i det omfang behovet ikke

kan dækkes af transportører og jordbånd. Udlevering vil foregå med læssemaskiner med indbygget

vægt. Udlevering vil foregå fra lagerbunker eller direkte fra gravefronten.

Forholdsregler i forbindelse med adgang til grusgraven

I det åbne graveområde som maksimalt er 10 ha på et givet tidspunkt vil der være begrænset offentlig

adgang pga. af fare ved gravefront og maskinanlæg.

Side 19 af 66

More magazines by this user
Similar magazines