Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

2.7 Ud- og indkørsel samt trafikforhold

Udkørslen fra indvindingsområdet vil foregå mod øst via Siem Skovvej til hovedvej 535, se figur 2-

11. Ved den skitserede udkørsel undgås kørsel tæt på naboer, der opnås nem tilkørsel til det overordnede

vejnet, og gode oversigtsforhold ved udkørslen.

Figur 2-11: Ind og udkørsel direkte til amtsvejen uden at passere nogen beboelsesejendomme. På kortet til højre ses

amtets overordnede regionale vejnet markeret med rødt.

Projektet har planlagt foranstaltninger, som skal sikre den angivne udkørsel anvendes. Foranstaltninger

skal sikre at det ikke er muligt at anvende Thoruphedegårdsvej i begge retninger og Siem

Skovvej i nordgående retning mod Siem. I forbindelse med indvinding i den vestlige del af råstofområdet

krydses Thoruphedegårdsvej.

Side 20 af 66

More magazines by this user
Similar magazines