Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

Amtets bemærkninger til VVMredegørelsen

I råstofredegørelsen fra 1997 har Amtsrådet opstillet en række målsætninger,

der danner baggrund for planlægning og administration af råstofloven

i Nordjylland:

Målene har følgende overskrifter:

1. Bæredygtig udvikling – råstofhusholdning

2. Ressourcebeskyttelse

3. Indvinding af råstoffer

4. Genbrug

5. Forsyningssikkerhed

6. Forsyningsstruktur

7. Efterbehandling

Generelt er projektet og dets virkninger på miljøet beskrevet i ansøgers

VVM-redegørelse. Ansøgningen, projektbeskrivelsen og VVM-redegørelsen

danner baggrund for råstoftilladelsen. Råstoftilladelsen ligger

som bilag bag i rapporten.

Arealanvendelse

Det ansøgte skovområde domineres af monokulturer af intensivt drevet

nåletræ. Der bruges gødning og pesticider.

Landskabet før og efter

Det overordnede landskab er et markant morænelandskab. Området

indgår i den økologiske forbindelse der forbinder Rold Skov med skov-

og andre naturområder i hhv. Lille Vildmose og Lovnkær Skov. Denne

Teknik og Miljø 9

More magazines by this user
Similar magazines