2 - Byggeren.dk

byggeren.dk

2 - Byggeren.dk

2

Formand Christian Christensen (forældre) 3672 4700 cc@ivjac.dk

Næstformand Anne Willer (forældre) 3670 2331 anne.willer@rk.dk

Sekretær John Sommerset (leder) 3641 0590 skvajos@rk.dk

Best. Medlem Jørgen Rasmussen (forældre) 3670 0120 jørgen.rasmussen@sas.dk

Best. Medlem Pernille Larsen (forældre) 3670 7633 hp@larsen.dk

Best. Medlem Gitte Liliendal (RBV) 3641 5341 gl@advoglostrup.dk

Best. Medlem Lisette Schou (personale) 3641 0590 byggeren@byggeren.dk

Best. Medlem Flemming Østergård Hansen (kommunalbestyrelsen) foh@e-posthus.dk

Suppleant Henrik Johansen (forældre) 3670 3991 henrik.gert.johansen@skanska.dk

Alt dette og meget mere finder du

i dette nummer af byggerbladet..

SIDE 3 LEDEREN

SIDE 4 HESTESIDEN

SIDE 5 FORÆLDREMØDE

SIDE 6 OPGAVEN

SIDE 7 BYGGERLIV

SIDE 8 Jacob 18 år

SIDE 9 APRIL

SIDE 10

SIDE 11 KANINUNGER

SIDE 12 REGLER FOR

SIDE 13 HESTEPASSERE

SIDE 14 RBV

SIDE 15 RBV

SIDE 16 FØDSELSDAGE

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS

Nyholms alle 49

2610 Rødovre

www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

Mandag - Fredag: 10.00 - 18.00

Lørdag, søndag og helligdage: 11.00 - 16.00


Efter en påske med det vintervejr vi ikke fik, da

det burde være vinter ser jeg frem til lidt lunere

vejr i april. Og i april måned kommer der til at

være trivsel ved kaninerne, da en del børns kaniner

skal have unger i slutningen af måneden.

Det er altid sjovt og spændende når der kommer

unger. De skal beundres og efter et par uger i

fred og ro skal der kæles og hygges og for de

mange nye børn der er startet, skal der bygges

kaninbure så man kan få en kanin osv.

Med hensyn staldbyggeriet er sagen nu til godkendelse

på byggesagskontoret, så vi håber meget

snart at få endelig besked og forhåbentligt

grønt lys til at gå i gang.

Da vi selv forventer at kunne finansiere byggeriet

får vedtagelsen af finansloven ikke indflydelse

på vores staldbyggeri.

Da Marie desværre snart stopper, er vi nu i fuld

gang med at annoncere efter en ny pædagogisk

medarbejder og håber vi meget hurtigt kan ansætte

den rette.

Vi vil alle komme til at savne Marie rigtig meget,

men ønsker hende alligevel held og lykke med

det nye job.

Håber at rigtig mange kommer til forældremødet

torsdag d. 3./4. Skulle enkelte have glemt at melde

sig til er i velkommen alligevel.

John.

3


4

For dem der ikke har opdaget det endnu, kan jeg

oplyse at vi har fået en ny hest, der hedder Tøsen.

Det er en hoppe på 10 år og hende skal vi beholde.

Jeg regner med at hun skal prøve at gå med

let øvede og begyndere til maj måned.

Det er nu afgjort hvem der skal med på ridelejr

og det står inde ved hestelisten. Der er desværre

kun 11 pladser. Anja som før har været vikar hernede

skal med på ridelejr.

Islænderturene kommer til maj måned, men datoerne

når ikke at komme med i dette blad. De børn

som får mulighed for at komme med får en seddel

Byggeren.

Den nye hesteliste kommer op torsdag d. 27

marts.

Der er i dette nummer af Byggerbladet 2 ekstra

heste sider, hvor der står hvad man skal gøre og

lave når man passer hest. Jeg opfordrer alle heste

interesserede børn til at læse det.

Fiona 84 på Tøsen Ida 124 på Mousie


FORÆLDREMØDE

Torsdag d. 3. april kl. 18,30

Vi har i år inviteret kommunens SSP-konsulent

Jan Andersen til at holde oplæg om mobning og

konfliktløsning med efterfølgende debat.

-hvad skal vi være opmærksom på ?

-hvordan skal vi handle ?

Osv.

Mødet starter kl. 18.30

med en kort orientering fra personalet

kl. 19,00 overtager Jan Andersen.

Alle bedes aflevere tilmeldingen.

Vel mødt.

Mødet slutter kl. 21,00

Vi kommer Antal ______ voksne

Forældremøde

Barns gr. nr. ____ Barns navn: ________________

5


6

Fætter

4—2008

IX

LAND

————

PIGE

————

NODE

ENS

————-

RÅT

DRIK

————

KÆLEDE


NORSKE

BILER

VANDHUL

NEM

PIGE

————-

UDTRYK

AVE

Alle vandrette og lodrette rækker samt hver 3 x 3-celle– skal indeholde tallene 1 til 9 uden gentagelser.

8 2 3 4 2 1 6

5 9 8 6 4 1 9

9 8 7 2 7 3 4

5 6 1 6 8 4 5

7 3

6 3 5 2 7

4 9 5 7 3

5 2 7 6 8 7 3 9

6 1 5 3 5 2 4 9 8 1


Distriktmøde

d. 7. april kl. 15,00

Kom og hør om hvad der foregår

På dit distrikt

En lille Tænker:

Hvis en brandmand og en vandmand parrer sig får de

så et dampbarn?

Når vi ikke tillader kanibalisme i Danmark hvorfor

er der så noget der hedder babymos?

Henretter man mordere for at vide, det er forkert

at dræbe?

mandag d. 14 april

Går du i 7. klasse eller højere, så kan

du deltage i klub 14 aftnerne.

Disse aftener kan bruges til at hygge

med vennerne til kl. 22.00

Der er mad; det koster kr. 15.00

Sodavand kan købes.

Hilsen Bo og fætter

7


8

LAGKAGE

Jacob gr. 34 fylder 18 år d. 18. april

Vi vil i den anledning invitere alle til et stykke lagkage

Mandag d. 21 april kl. 15.00

Den 15. januar år

2000 startede

Jacob på byggeren.

Efter at have haft

kanin i et par år

blev det fodbold

og rullehockey

der blev brugt tid

på.

Vi ønsker Jacob

tillykke.


10

11

12

13

14

1. TIRSDAG Aprilsnar

2. ONSDAG Rollespil-Faneleg

3. TORSDAG Bål Forældremøde kl. 18.30

4. FREDAG

5. LØRDAG Åbent 11 – 16

6. SØNDAG Åbent 11 – 16

7. MANDAG Distriktmøde kl. 15

8. TIRSDAG

9. ONSDAG

10. TORSDAG Bål

11. FREDAG

12. LØRDAG Åbent 11 – 16

13. SØNDAG Åbent 11 – 16

14. MANDAG Klub 14

15. TIRSDAG

16. ONSDAG Rollespil-Faneleg

17. TORSDAG

18. FREDAG Åbent 11 – 16 Jacob 34 fylder 18 år

19. LØRDAG Åbent 11 – 16

20. SØNDAG Åbent 11 – 16

21. MANDAG LAGKAGE kl. 15

22. TIRSDAG

23. ONSDAG Rollespil-Faneleg

24. TORSDAG Bål

25. FREDAG

26. LØRDAG Åbent 11 – 16

27. SØNDAG Åbent 11 – 16

28. MANDAG

29. TIRSDAG

30 ONSDAG Rollespil-Faneleg

1. TORSDAG Åbent 11 – 16

9


10

I april skal vi ud og

lege noget

FANELEG, og kæmpe

med sværd og

skjolde.

Fra kl. 14.30 til ??

Følgende onsdage.

d. 2., 16., 23. og 30.

Hilsen Bo

Her er Mathilde hun har gået på byggeren i mange år, men

er i øjeblikket i New Zeeland, for at opleve verden


NU ER DER DEJLIGE KANIN-

UNGER PÅ HELE BYGGEREN

Det er vigtigt at du tager dig af kaninmoderen,

det er nemlig hende der skal sørge for at dine

kaninunger får mælk nok at drikke. Det kan

hun kun hvis du sørger for at hun altid har mad

og vand i buret. Jeg kan anbefale friskplukket

græs og friskt vand, tappet fra den kolde hane.

Dine kaninunger har også bedst af at blive i deres

lune rede, uden at du hver dag tager dem ud.

Du må meget gerne kigge til dem, ved forsigtigt

at flytte lidt af halmen fra reden. Hvis du

bliver nødt til at tage ungerne ud af reden, skal

du røre og kæle med kaninmoderen først, så at

dine hænder kommer til at lugte lige som kaninmoderen.

Når kaninungerne selv kravler rundt i buret,

kan du godt tage dem op og kæle med dem

uden først at røre ved kaninmoderen.

11


12

Regler for hestepassere.

Før du rider skal du:

*Give vand på folden

*Muge ud, alle hestene skal have en “bund” af det gamle

halm, som ikke er alt for beskidt.

*Tømme trillebøren

*Ligge ALLE redskaber på plads

*Strigle og rense hove

*I Weekender og på hellig dage skal du komme senest kl. 12

ellers har andre lov til at tage din plads.

Husk:

*Træk hestene ud på samme tid, når I skal ride

*skridt 20 min.

*trave 20 min.(de første 10 min. skal være letridning).

*galop ca. 5 min. på hver volte (alt efter hvor friske hestene

er)

*trave af 10 min (skal være letridning).

*skridte af 20 min.

*HUSK at skridte ind imellem.

Der må kun ride 2 forskellige børn pr. hest, hvis I bytter.

INGEN rider udenfor området uden at have fået tilladelse.

INGEN springer eller rider uden sadel når Maria ikke er der.


Efter du har redet skal du:

*Rense hove og strigle

*Skylle bid

*Feje på striglepladsen og i stalden

*Rive på folden og gerne hos gederne, samt i området omkring

hestene.

*Hvis hestene har skidt på hovedgaden eller andre steder skal

det fjernes!

*ALLE trillebøre skal stå ved stalden når i går.

Husk:

Hvis en hest ikke passes, må I andre tage over og muge ud,

strigle og evt. ride.

Det er ok at give hesten en fridag engang imellem, i stedet for

kan I fx ordne sadel, hovedtøj, rengøre strigle kasse, ordne

krybbe/vandkop, rydde op i heste tingene, mm.

Ved uheld:

sår og skrammer, vask med sæbevand og behandle med

bluespray eller salve.

styrt, forvridning/halthed, slag osv. Vask benet i koldt vand i

15 min og læg evt. en staldbandage på.

.

Hvis hesten har feber eller ikke spiser foderet ring til dyrlæge.

En hest skal have temperatur på ca. 37´

Billede fra islændertur

2007. Vi har sadlet op

og er ved at være klar

til at ride ud i skoven.

13


14

REFERAT RBV GENERALFORSAMLING

TORSDAG 13. MARTS 2008

Der var 18 fremmødte.

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Henning Grosse. Der var ingen indvendinger

herimod og Henning Grosse blev valgt. Han takkede for valget og

indledte med at sige, at hans indkaldelse til generalforsamlingen ikke

var nået frem til ham senest 14 dage før i henhold til vedtægterne.

Der var ikke andre, der ikke havde fået indkaldelsen i tide, hvorfor

dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens beretning:

Som formand fortalte Sus om året, der var gået. Flot beretning fra

formanden. Der var ros til RBV for deres store frivillige arbejde på

Byggeren. Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab:

Kassereren gennemgik regnskabet ved at fremhæve nogle af posterne,

blandt andet at medlemstallet er steget i forhold til sidste år.

Igen er Børnefonden blev anvendt, hvilket RBV er glade for.

Sankt Hans Markedet og Julemarkedet er helt klart meget populære

markeder at komme til.

Der blev opfordret til bestyrelsen om at arbejde videre med, at der

til hvert af markederne laves et særskilt regnskab/bemærkninger,

således at det mere klart fremgår, hvad de enkelte markeder har af

udgifter og indtægter.

Der blev givet udtryk for, at Byggeren skal bruge nogle af alle de

penge, der er i beholdningen.

4. Indkomne forslag:

Der var ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent:

RBV foreslog fastholdelse af det nuværende kontingent på kr.

50,00, hvilket blev godkendt.


år.

15

6. Valg:

Formand Susanne Hardø blev genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedl. Lotte Højer Pedersen blev valgt for 2

Bestyrelsesmedlem Bolette Jensen blev valgt for 2 år.

Suppleanterne Peter Møller Sørensen og Henrik Clausen

blev genvalgt for 1 år.

Suppleant Connie Askløf blev valgt for 1 år.

Revisorer: Henning Grosse og Søren Bolberg blev genvalgt for 1 år.

Der blev sagt et stort TAK for det store arbejde, som de fratrædne bestyrelsesmedlemmer

Lykke Frederichsen og Laila Rasmussen samt suppleant

Frank Fabricius Larsen har gjort for Byggeren.

7. Eventuelt:

John Sommersted (leder) sagde en stor tak til RBV for det store frivillige

arbejde, som der bliver gjort.

Vores alle sammens Sten Ingvorsen har valgt at gå på pension. Der er

derfor afskedsreception på Byggeren fredag, den 20. juni 2008 fra kl.

16.00.

Derefter var der ikke mere til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede

kl. 19.50.

Herefter var der underholdning.

Referent: Gitte Liliendal

Efter generalforsamlingen delte de fremmødte sig i 4 hold som skulle

dyste i en quiz, baseret på "indfødsretsprøven" - dog godt justeret.

Der var undervejs en tæt kamp - og efter de 8 runder stod 3 af de 4

hold lige. Der måtte hele 3 extra-spørgsmål til før aftenens endelige vinderhold

blev fundet.

Indfødsretsprøven skal, af de som søger dansk statsborgerskab, besvares

med 28 rigtige af 40 spørgsmål - og vi må så erkende at ingen af de

deltagende hold ville have bestået. Spørgsmålene var dog, som sagt,

"justeret" en hel del og der var ikke i alle runder mulighed for at få 3

valgmuligheder til svar - ligesom 2 af runderne skulle præsenteres af et

af holdes deltagere. I runden "gæt en politiker" skulle en fra hvert hold

kun via mimik få holdkammeraterne til at gætte hvem han/hun var og i

runden "hvem er jeres politiker" "debatterede" en fra hold 1 mod en fra

hold 2 og efterfølgende en fra hold 3 mod en fra hold 4. Opgaven for

holdene var så hvilken partiformand deres holdkammerat debatterede

som. De øvrige runder: Kongehus/Flag/Riget & Island, Rettigheder &

Pligter/Ret & Domstol, Kultur & Tradition, Kulturkanonen i Musik (en musikquiz),

Historie & Kultur og slutteligt Grundlov/Styreform/Folketing &

Kirke.

Det hele sluttede ca. kl 22. Quizmaster Jens


16

APRIL

28 Lau Lisberg Sivertsen 01-04-1999

34 Maria Andersen 02-04-1990

93 Nikolaj Gøttsch Ellhede 03-04-1997

70 Patrik Rolf Houg 03-04-1996

45 Sandra Aunquist 04-04-1997

68 David Reimann 05-04-1996

34 Emil Haugsted 05-04-1998

47 Robin Fly Olesen 05-04-1994

90 Sophie Seirup 05-04-1994

6 Mia Lykke Olsen 07-04-1997

96 Ida Kvorning 11-04-1995

28 Mads Skouby 11-04-1997

109 Mark Bendix Poulsen 11-04-1995

89 Mai Hagemann Rasmussen 13-04-1996

82 Morten Steinbüchel 13-04-1993

71 Mathias Nielsen 14-04-1996

26 Laura Sofie Skytte 15-04-1998

35 Helena Carlson 17-04-1994

126 Sille Aagaard Kristensen 17-04-1996

34 Jacob Gewecke 18-04-1990

108 Mark Daniel Pedersen 20-04-1995

109 Anne-Mette Houlby 21-04-1995

24 Pernille Brorson Gaard 21-04-1997

103 Fie Schütt Hallberg 22-04-1996

12 Susan Lykholt 27-04-1994

54 Rose Marie Rasmussen 29-04-1997

18 Amalie Roswall Jørgensen 30-04-1996

18 Freja Lund Freno 30-04-1996

68 Mark Fabricius Hartz 30-04-1994

81 Mikkel Frøling Nielsen 30-04-1998

DETTE BYGGERBLAD TILHØRER

GR. NAVN:

More magazines by this user
Similar magazines