Scandinavian Air Contractor ApS under konkurs ... - konkurser.dk

konkurser.dk

Scandinavian Air Contractor ApS under konkurs ... - konkurser.dk

Scandinavian Air Contractor ApS

under konkurs

Slangerup

Fræser, IT-udstyr, driftsmidler og varelager

Eftersyn den 20. maj 2009 kl. 15-16

Budfrist den 22. maj 2009 kl. 16


VILKÅR - Konkurser.dk

Markedsføring og målrettet salg

Konkursboets navn og CVRnr.: Scandinavian Air Contractor ApS under konkurs (cvr-nr.

29198691) v/kurator advokat Esben Skjernov

Kontaktperson:

Advokat Thomas Hansen v/Bettina Gastel

Adresse:

Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød

Tlf.:

33707070

Fax:

E-mail:

33707011

Info@konkurser.dk

Eftersyn: 20. maj 2009 Kl. 15.00 - 16.00 på adressen, Roskildevej 2, 3550

Slangerup.

Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet, og inden der

afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at besigtigelse har fundet

sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af bindende bud, at han

fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse af aktivet, eller at

besigtigelse har fundet sted.

Købers frist for afgivelse af tilbud: Budfristen udløber den 22. maj 2009 Kl. 16.00

Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets acceptfrist: Senest 2 uger efter budsfristens udløb. Kurator forbeholder sig

retten til at afvise alle bud.

Særlig information til køber: Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på

www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den

aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken

øverst for information. Herfra vil du også kunne følge

med i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende.

Der kan ikke bydes på boet samlet.

Bud kan kun afgives on-line fra budsiden på www.konkurser.dk.

Bud som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være

ugyldige. Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydendeeller

bliver overbudt af andre. Kurator er således berettiget til

at acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne

bud. I øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser.

Krav om oplysninger ved budafgi- CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er erhvervsvelse:drivende,

og de aktiver han byder på er til brug i hans virksomhed.

Foto og beskrivelse: Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af

et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Mindste overbud: Fremgår på budsiden.

Salg af aktiver: Aktiverne sælges i 4 varegrupper, se aktivlisten.

Betingelser for afhentning og op- Aktiverne afhentes for købers regning, når købesummen er berydning:talt.

Aktiverne skal afhentes efter nærmere aftale.

Det er købers forpligtelse at sørge for transporten fra den nuværende

placering og til købers adresse, hvilket skal ske senest 8

dage efter boets accept. Aktiver, der ikke er afhentet inden førnævnte

frist, vil uden yderligere varsel blive pakket og transporteret

til et lager for købers regning. Udlevering kan derefter kun

ske mod betaling af påløbne transport- og lageromkostninger.

Fortrydelsesret: Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se budside

for vilkår.

Købesum: Købesummen indsættes på bankkonto 4180 konto 4180494855 i

Danske Bank A/S. Købesummen tillægges moms. Der påløber ik-

1


ke køber yderligere omkostninger i forbindelse med auktionen.

Ansvarsfraskrivelse: Køber er bekendt med, at sælger er et konkursbo. Aktiverne sælges

derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige

som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af adkomstmangel

kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget

til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter,

som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med

ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende

vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve afslag

i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse

har taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at effekterne tilhører

tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekterne

(for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder konkursboet

sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter til

samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten eller

kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende har konkursboets

ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter,

hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

2

2


Nr. Stk. Varegruppe 1:

1 1 Fræse/borecenter DMT 930 med køling og tilspænding

2 Diverse tilbehør til fræser

3


Nr. Stk. Varegruppe 2:

1 1 Toshiba bærbar computer

2 1 Canon Iprix 1600 printer

4


Stk. Varegruppe 3: Driftsmidler

1 1 Falke akkuboremaskine med hammerslag

2 1 Blite bil værktøjssæt

3 1 Bacho topnøglesæt

4 1 Bosch vinkelsliber

5 1 Falke varmepistol

5


Stk. Varegruppe 3: Driftsmidler

6 1 Bosch PSS rystepudser

7 1 Færse patronsæt

8 1 Black & Decker boremaskine med slag

9 2 Blite værktøjskasser ekskl. værktøj

10 Pneumatik dele diverse

6


Stk. Varegruppe 3: Driftsmidler

11 Bits sæt, stort set alle inkl. skæve størrelser

12 Bacho skiftenøgler

13 Bacho file sæt proff.

14 EGA skruetrækker sæt

15 Diverse tænger

16 Måleinstrumenter

Teleskop vatterpas

Stanley lasermåler

2 x målebånd

lille vatterpas

digital skydelære

30 m målebånd

17 Sonic SO-sæt

7


Stk. Varegruppe 3: Driftsmidler

18 Dele til movomech system www.movomech.se

19 Migatronic Scout 160E svejeværk komplet

20 1 Båndsliber

21 1 Sæt af skruetvinger

22 1 Malesæt

8


Stk. Varegruppe 3: Driftsmidler

23 1 Skuffesæt inkl. 36 skuffer og indhold

1 Diverse klæbemidler

24 Bolte og skruer

25 1 500 kg. Kran

26 Diverse slanger og kabler

27 1 SEW drev inkl. frekvensomformer og programmeringsenhed

9


Stk. Varegruppe 3: Driftsmidler

28 8 maskine ophængning balancer

29 17 maskinhåndtag

30 JIC rustfri hydraulik fitting

31 200 spændbånd forskellige størrelser

32 20 dreje/kørehjul 100 kg/stk.

10


Stk. Varegruppe 3: Driftsmidler

33 Hilti TE35C

34 Tesco Air system HBS 25 AP 20 nedføringer samt

ATS 400 cm. Løbekat, se kataloer www.tescoair.com

35 Lille filebænk

11


Varegruppe 4 - lager

12


Varegruppe 4 - lager

13

More magazines by this user
Similar magazines