Brugervejledning til Absalon - Absalon - Københavns Universitet

absalon.hum.ku.dk

Brugervejledning til Absalon - Absalon - Københavns Universitet

DET HUMANISTISKE FAKULTET

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Brugervejledning til Absalon

Studerende

Københavns Universitets e-læringssystem

Version 1.5 • februar 2008 • ITMEDIA • DET HUMANISTISKE FAKULTET


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Velkommen til Absalon

Absalon er det nye webbaserede læringssystem, som bliver det fælles virtuelle

samlingspunkt for studerende og undervisere ved hele Københavns Universitet.

Absalon giver brugerne mulighed for, at de daglige undervisningsaktiviteter suppleres

med vidensdeling og kommunikation ved brug af systemets redskaber.

Siden januar 2007 er Absalon startet op ved bl.a. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet og Det Juridiske Fakultet, og i juli 2007 blev systemet indført ved Det

Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Absalon vil i vidt

omfang erstatte de platforme, der tidligere er blevet benyttet i undervisningsmiljøerne,

såsom UVP, SIS-K samt Punkt KU’s grupperum til undervisningsbrug.

Som studerende tilmelder man sig sine kurser i Absalon, hvor underviseren har lagt

pensumplan og litteraturliste samt kursusmateriale og opgaver ud. Ydermere tilbyder

Absalon også muligheder for andre virtuelle aktiviteter som fx oprettelse af virtuelle

projektrum, lagringsmulighed for filer, diskussionsfora, interne beskedfunktioner,

ePortfolio etc. etc..

Absalon er et system, hvor man ikke er afhængig af at skulle sidde foran sin egen

computer, hver gang der logges på. Dette giver både studerende og undervisere

mulighed for at organisere, strukturere og supplere de traditionelle undervisningsaktiviteter

på hvilken som helst computer. Så længe den er tilsluttet internettet.

Muligheden for at oprette særlige projektrum til opbygning af studiegrupper er medvirkende

til at skabe en uafhængighed i forhold til tid og sted. Her kan de studerende

selv tilrettelægge indhold og udveksling af kursusmateriale ud over de undervisningsaktiviteter,

hvor tid og sted er fastlagt.

Ved brugen af Absalon vil de studerende og underviserne opleve muligheden for en

lettere interaktion i forhold til det tidslige aspekt, herunder løbende opdatering af

kursets pensumplan, redigering af litteraturliste i form af fx aktive links, supplerende

artikler, oplysninger om aflysninger eller relokationer af kurser etc..

God fornøjelse.

1


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Indholdsfortegnelse

Velkommen til Absalon 1

Indholdsfortegnelse 2

1. Adgang til Absalon 3

Macintosh Safari 4

2. Opbygning af Absalon 5

Hovedside 5

Fag 5

Projekter 6

Kalender 6

Beskeder 6

ePortfolio 6

Søg 6

Bibliotek 7

Mine indstillinger 7

Skift indstillinger 8

Tilpas it’s learning 8

Beskeder 9

3. Fag 10

Kursusliste i Absalon 10

Kursusrummets hovedside 11

Kursusrummets opsætning 11

Tilføj mappe 12

Generelle funktioner i kursusrummet

12

Administration af kursusrummet 13

Administrer status og opfølgning 13

Administrer deltagere 14

Oversigt 15

Undervisningsplaner 15

Opslagstavle 15

Opgaver 16

Foretrukne 16

Nye og redigerede elementer 17

4. Projekter 18

Tilføj projekt 18

Projektrummets hovedside 19

Projektrummets opsætning 19

Tilføj deltagere 19

Tilføj grupper 21

5. Beskeder 22

Beskeder – hovedside 22

Kontakter 22

Beskedindstillinger 23

Ny besked 23

Link til filer 24

Aktive links 24

6. ePortfolio 25

Om mig 26

Blog 27

Portfolioer 28

Ændringer af indstillinger 29

Vis min ePortfolio 30

Mine filer 31

Kopier fra ekstern enhed 31

Kopier fra mappe 32

7. Bibliotek 33

8. Søg 34

9. Nye funktioner i Absalon 34

2


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

1. Adgang til Absalon

Alle studerende ved Københavns Universitet har adgang til Absalon.

1. Åben www.punkt.ku.dk

2. Indtast CPR-nr. og den firecifrede PIN-kode

3. Klik på ”Log ind”

I tilfælde af at du mangler din kode, kontakt Studiekontoret på tlf.nr.: 3532 8049 eller

på e-mail: studiekontoret@hum.ku.dk.

På Punkt KU, nederst i venstre side (Rød rektangel), findes punktet ”Absalon”. Klik

for at åbne Absalon.

Første gang du åbner Absalon, vil der muligvis fremkomme en sikkerhedsadvarsel,

hvis du bruger Windows. Her skal du tillade det aktuelle website i at åbne i zonen

websteder som man har tillid til. Tillad dette og Absalon åbnes i et nyt vindue.

Macintosh safari

3


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hvis du bruger Safari kan det være nødvendigt først at ændre internetindstillingerne

på din computer. Ved benyttelse af Safari er det nødvendigt at tillade pop-ups

generelt.

1. Klik på "Safari" efter at have åbnet browseren

2. Fjern fluebenet ud for "Bloker ekstra vinduer"

Du skal også indstille håndteringen af cookies.

1. Klik på ”Safari”

2. Klik på "Indstillinger"

3. Klik på "Sikkerhed"

4. Klik på "Altid" under "Accepter cookies" (Rød rektangel)

2. Opbygning af Absalon

4


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hovedside Efter login vises Absalonsystemets hovedside. Øverst på siden

står brugerinformationer (Blå rektangel), hvor brugernavn, antal

brugere samt hjælp- og log af-funktion vises.

I topmenuen (Rød rektangel) findes ni funktionsfelter, hvor

hvert felt giver adgang til forskellige funktioner i Absalon. Under

de følgende sider gives en kort beskrivelse af funktionerne.

Site-map-baren (Grøn rektangel) viser, hvor i Absalon du

befinder sig.

I kolonnen til venstre (Gul rektangel) vises navigationstræet i

Absalon. Under ”Hovedside” viser træet, hvilket fakultet du har

relation til samt et link til studieinformationen www.sis.ku.dk.

Indholdet ændres afhængig af, hvilken funktion du beskæftiger

dig med. Fx kan du navigere i læringsrummet via denne menu,

når du er under ”Fag”.

Oversigten (Grå rektangel) viser publicerede nyheder,

abonnementer, foretrukne blandt dine tilmeldte fag samt de

projekter, du som bruger har oprettet eller er tilmeldt.

Fag Her vises en liste over de kurser eller kursusrum. du har tilmeldt

dig. Du tilmelder dig kurser under ”Søg i fagkataloget” (Rød

rektangel). De relevante kurser ved Det Humanistiske Fakultet

er opstillet således: HUM, årstal og semester (07E: E for efterårssemester

og F for forårssemester), institut og kursets titel.

Projekter Projekter er en slags grupperum, som alle brugere har adgang til

at oprette og efterfølgende invitere andre til at deltage i. De kan

5


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

fx benyttes af studerende og undervisere til studiegrupper eller

andre relevante grupper, hvor deltagere kan tilføjes og kursusmaterialer

udveksles.

Kalender Under ”Kalender” kan du tilføje aktiviteter i de tilknyttede

kurser. Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke fuldt

udviklet. Det kan derfor ikke anbefales, at du bruger den.

Beskeder Dette er Absalons interne elektroniske postfunktion. Her kan du

sende beskeder til de øvrige brugere i Absalon, men du kan ikke

sende beskeder til adresser udenfor systemet. Beskeder kan

viderestilles til din @hum.ku.dk e-mailadresse ved at klikke på

”Beskedindstillinger” (Blå rektangel) og klikke i cirklen ud for

”Ja, videresend til e-mail-adressen i min profil

(xxxxxx@hum.ku.dk)”. E-mailadressen, der henføres til, er emailadressen,

som er angivet i ”Skift indstillinger” under ”Mine

indstillinger”, herom senere under afsnittet ”Beskeder”.

ePortfolio ePortfolio er en samling af portfolioer, fx bedømmelsesportfolioer

og private portfolioer, der ligger i Absalon. Disse kan

offentliggøres som en enhed på internettet på samme måde som

en hjemmeside. For mere information, se under afsnittet

”ePortfolio”.

Søg Her får du adgang til at søge efter tekst på dine egne sider,

personer i Absalon eller søge direkte på internettet med flere

søgemaskiner på en gang.

6


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Bibliotek I ”Bibliotek” har du mulighed for at gemme lektioner, moduler

etc.. Du kan gemme elementerne til eget brug eller dele dem med

andre, uden det trækker på lagringskapaciteten i ”Mine egne

filer” under ”ePortfolio”

Mine indstillinger Inden Absalon tages i brug skal du tilpasse systemet dine behov

samt tilføje dine personlige indstillinger. Under ”Mine

indstillinger” lægger du informationer ud om dig som bruger, som

vil fremgå af din Absalonprofil.

Under ”Skift indstillinger” (Rød rektangel) tilføjes og redigeres

personlige informationer, der er tilknyttet Absalon profilen.

Som bruger af et system, hvor mange andre har adgang, er det

tilrådeligt at anbefale, at data af særlig personlig karakter ikke

figurerer under ”Mine indstillinger”, da disse vil kunne misbruges.

Det kunne fx være CPR-nr.

Der er ikke et specifikt password til Absalon, da alle brugere

normalt logger på via Punkt KU. ”Skift adgangskode” (Gul

rektangel) er kun relevant for gæster, der ikke følger fag ved

Københavns Universitet, men som har fået adgang til dele af

systemet.

Under ”Tilpas it’s learning” (Blå rektangel) kan du ændre de

tekniske indstillinger efter dine behov. it’s learning er navnet på

producenten af den software, der ligger til grund for Absalon.

Navnet optræder i forskellige menuer, hjælpefunktioner etc..

Ønsker du at modtage e-mails eller SMS-beskeder om ændringer

i Absalon, kan dette indstilles under ”Beskeder” (Grøn

rektangel).

Læs mere om forskellige indstillinger på de næste sider.

7


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Skift indstillinger

Som tidligere nævnt under ”Beskeder” administrerer du e-mailadresse,

telefonnummer og andre personlige oplysninger under

”Skift indstillinger”. Vælger du at modtage e-mails om kurser

eller projekter, du er tilmeldt, vil disse blive sendt til den e-mail,

du har angivet.

Indbakken for beskeder i Absalon er som udgangspunkt indstillet

til at blive videresendt til den e-mail, som er angivet i din profil

under ”Skift indstillinger”.

Efter at have udfyldt div. felter med oplysninger, kan du klikke

på ”Vis kontoindstillingerne” (Rød rektangel), hvorved et vindue

vises med oplysningerne (Grøn rektangel). Informationerne i

dette vindue er, hvad andre brugere vil se i tilfælde af at de søger

dig i Absalon.

Brug altid @hum.ku.dk adressen, da denne viser relationen til

universitetet. Du kan få videresendt mails til anden e-mailadresse

i Punkt KU under ”E-post”.

Tilpas it’s learning

Under ”Tilpas it’s learning” er der mulighed for at redigere

tekniske Absalonindstillinger, fx sprog, tid, editor etc..

8


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Ved ”Vælg præsentationen af træet i fag og projekter” kan du

vælge mellem to former for fremvisning af navigationstræet: ”Hele

navigationstræet” og ”Forenklet navigationstræ” (Blå rektangel).

Ved valg af førstnævnte, vises en menu over alle mapper og deres

indhold i fx et kursusrum. Ved sidstnævnte vises kun indholdet af

en valgt mappe.

Du har mulighed for at vælge, hvilket ”tekstbehandlingsprogram”

du vil anvende ved redigering af tekster i Absalon. Dette gøres ved

”Vælg teksteditor” (Rød rektangel).

• ”Enkelt editor” er en simpel editor, der ikke giver mulighed

for at formatere teksten. Det anbefales ikke at vælge denne.

• Ved brug af Windows vælg ”ActiveX” i tilfælde af, at der

ikke er installeret Java på den pågældende PC.

• Ved brug af Mac OS, vælg ”Java applet”. Klik på gem

efter valg af editor.

Beskeder

Under ”Beskeder” (som kaldes ”Skift indstillinger” når siden

åbnes) kan du aktivere beskeder via e-mail og sms, blive informeret

om nyheder, nye opgaver i de tilmeldte kursusrum, abonnementer

(under ”Hovedsiden”) og opslagstavler (under ”Fag”

og ”Projekter”).

I tilfælde af, at du ønsker at få oplysninger om ovenstående i

form af sms-beskeder eller e-mails, skal du markere felterne

under ”E-mail” og ”SMS”, i rækken ”Dine beskeder”(Rød

rektangel). Derefter aktiveres tjenesterne, i rækken

”Tilgængelige beskeder” (Blå rektangel)

9


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

3. Fag

Kursusliste i Absalon

Under ”Fag” vises en liste over de kurser eller kursusrum, du har tilmeldt dig. Her

skal du samle alt materiale, der hører til kurset, og som benyttes til undervisningen. I

de enkelte kursusrum er lagringskapaciteten af filer ubegrænset.

Ved semesterets udløb arkiveres de enkelte kursusrum. Dog vil indholdet stadig være

tilgængeligt for dig til brug i fx ePortfolio eller i andre kursusrum. Det er derfor tilrådeligt

at gemme alt materiale i kursusrummet, da det efter kursets afslutning

forbliver tilgængeligt i arkivet.

Når du klikker på ”Fag”, vises alle de kurser, du er tilknyttet (Rød rektangel), foretrukne

kurser (Blå rektangel), kursernes opdateringsdatoer (Gul rektangel), dine

besøgsdatoer (Grøn rektangel), din status (Grå rektangel) samt din rolle i de enkelte

kursusrum fx underviser, studerende eller administrator (Brun rektangel).

Vælg de kurser, der skal vises på ”Hovedsiden” ved at føje dem til foretrukne:

1. Klik på den grå stjerne ud for det pågældende kursus, eller

2. Markér ud for det enkelte kursus

3. Klik på ”Føj til foretrukne”.

Hvis man vil fjerne kurset fra foretrukne

1. Klik på den gule stjerne, eller

2. Markér ud for det enkelte kursus

3. Klik på ”Fjerne fra foretrukne”.

Et klik på et kursus, åbner det pågældende kursusrum.

10


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Kursusrummets hovedside

Når et kursusrum er blevet oprettet af Absalons administratorer, vil rummet

fremtræde med ganske få oplysninger. Underviseren skal som minimum, før

semesterstart, lægge undervisningsplan, litteraturliste og praktiske oplysninger ud i

rummet til de studerende. I kolonnen til venstre vises navigationstræet i Absalon, som

er opdelt i tre menuafsnit:

Øverst findes linket, der fører tilbage til kursusrummets hovedside (Rød rektangel).

Det næste menuafsnit indeholder funktioner til administration og indstillinger af

kursusrummet (Blå rektangel).

I nederste afsnit vises, hvilke elementer, der er opsat i kursusrummet (Grøn rektangel).

Oversigten (Grå rektangel) viser i dette tilfælde opsætningen af undervisningsplaner,

opgaver, opslagstavle, foretrukne og nye og redigerede elementer.

Følgende beskrivelser følger arbejdsproceduren i et kursusrum: Opsætning af

kursusrummet, administration og indstillinger af kursusrummet samt opsætningen af

oversigten.

Kursusrummets opsætning

Har underviseren givet de studerende tilladelse til at tilføje elementer til en mappe,

kan dette gøres ved at klikke på det grønne plus-ikon under den mappe, du ønsker at

tilføje et element (Rød rektangel). Herefter vises oversigten over de elementer du har

mulighed for at tilføje. Elementernes funktioner står beskrevet ud for hver af dem.

Klik på det element du ønsker at tilføje. Nedenstående er et eksempel på, hvordan

man tilføjer en mappe:

11


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Tilføj mappe

Ved tilføjelse af mappe:

1. Klik på det grønne plus-ikon

2. Klik derefter på ”Tilføj mappe”

3. Udfyld ”Titel” og ”Beskrivelse”

4. Hvis mappen er aktiv i en tidsbegrænset periode, markér ”Angiv tidsinterval”

og indstil tidsintervallerne for perioden

5. Klik på ”Gem”, og mappen vises i kursusrummet

Efter at have klikket på ”Gem” skifter skærmbilledet til ”Udført!”, hvor du får

mulighed for at føje et element til mappen samt definere, hvilke elementer, der kan

føjes til mappen.

Når du åbner mappen fra navigationstræet har du mulighed for at føje elementer til

mappen, omorganisere mappen samt vælge de tilladte elementer.

Generelle funktioner i kursusrummet

Når du arbejder i kursusrummet er følgende funktioner gennemgående:

– hvilket giver dig mulighed for at redigere i det valgte element:

Titel, beskrivelse, tidsintervaller, filer etc..

– denne funktion fjerner de valgte elementer eller deltagere fra

kursusrummet.

– det grønne plus-ikon i hhv. navigationstræet og mappens

funktionsrække, hvor du kan føje elementer til kursusrummets

mapper.

12


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Administration af kursusrummet

Eksemplet på denne sides administrative opsætning indeholder følgende funktioner:

Status og opfølgning

Denne funktion indeholder værktøjer, som viser underviserens brugerdefinerede

rapporter, oversigt over opgaver i kurset med statusser og bedømmelser samt din

aktivitet i kursusrummet etc..

Deltagere

Her har du mulighed for at se, hvem, der deltager i kurset samt sende beskeder til alle

deltagere på en gang.

Egenskaber

Kursets titel, indhold og mål beskrives under ”Egenskaber” samt antal studiepoint

(ects).

Administrer status og opfølgning

Hvis underviseren har defineret opgaverapporter, vil du kunne opfølge disse under

”Brugerdefinerede rapporter” (Blå rektangel).

Under ”Status og opfølgning” kan du følge din aktivitet i kursusrummet. Du kan

følge, hvilket materiale du har læst, og hvor langt du er med besvarelsen af opgaver

(Rød rektangel). Du kan også åbne og besvare opgaver gennem denne funktion.

13


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Administrer deltagere

Du skal i de fleste tilfælde selv tilmelde sig kurser i Absalon. Du kan finde kurserne,

og kursernes titler, i Punkt.KU for derefter at søge efter kurset i Absalons fagkatalog.

Når du har tilmeldt dig dine fag, vil du automatisk komme på de enkelte kursers

deltagerliste

Du har mulighed for at sende beskeder til alle i kursusrummet ved at klikke på ”Send

besked”. Hvis du ønsker at sende en besked til en enkelt eller flere af dine

studiekammerater:

1. Ved klik på en deltagers navn dukker der et pop-up vindue frem

2. Klik på ”Send besked”

3. Et nyt pop-up vindue dukker op med overskriften ”Send besked”

4. Udfyld felterne og klik ”Send”

14


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Oversigt

På kursusrummets hovedside ses oversigten. Her vises de aktiviteter de studerende

og underviseren lægger ud.

Undervisningsplaner

Øverst i første kolonne vises undervisningsplanerne som underviseren har lagt ud på

kursusrummets hovedside.

Opslagstavle

Nederst i første kolonne vises ”Opslagstavle”. Her har underviseren mulighed for at

bringe meddelelser til alle deltagere i kursusrummet. Som beskrevet ovenfor under

”Mine indstillinger”, får du besked om dette opslag pr. e-mail eller pr. SMS når du

har aktiveret denne service.

Opgaver

15


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

De opgaver, underviseren har lagt ud i kursusrummet, vises under ”Opgaver” i

oversigten. Du har mulighed for at bruge opgave-ikonerne som genvej til selve

opgavens logistik. Ved at klikke på opgaven vises status over opgavens spørgsmål

eller problemstilling, dine svar samt underviserens rettelser af dine svar. Opgaverne

som du har besvaret, og efterfølgende har fået udtalelse eller karakter for, skifter til at

være overstreget.

Foretrukne

De elementer du hyppigst har med at gøre, eller som umiddelbart er mest aktuelle

kan du give status som foretrukne, og derved få direkte adgang til elementet.

Fordelen ved foretrukne er, at hvis et element ligger langt nede i hierarkiet, tager det

uhensigtsmæssigt lang tid at finde det efter behov:

1. Find det element, du vil give status som foretrukne

2. Klik på elementet

3. Klik på den grå stjerne, der nu bliver gul (Rød rektangel)

4. Herefter fremstår elementet i oversigten under ”Foretrukne”

5. Få direkte adgang til elementet ved at klikke på det under ”Foretrukne”

Nye og redigerede elementer

16


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hver gang der er sket ændringer i kursusrummet, vil disse vises under ”Nye og

redigerede elementer”. Klik på det ønskede element og få direkte adgang til dets

indhold.

4. Projekter

Under ”Projekter” vises en liste over de projekter du som bruger har tilmeldt dig eller

17


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

har oprettet. Formålet med disse projektrum er, at du kan arbejde med projekter

under et kursus uden for kursusrummet; gruppearbejde. Forskellen på ”Projekter” og

”Fag” er, at alle brugere kan oprette projekter, og den, der opretter projektet

inviterer andre til at deltage heri.

I listen, som fremkommer ved at klikke på ”Projekter”, vises alle de projekter man er

tilknyttet (Rød rektangel), foretrukne projekter (Blå rektangel), projekternes

opdateringsdatoer (Gul rektangel), brugerens besøgsdatoer (Grøn rektangel),

brugerens status (Grå rektangel) samt brugerens rolle i de enkelte projektrum fx

underviser, studerende eller projektleder (Brun rektangel).

Tilføj projekt

Ved tilføjelse af nyt projekt:

1. Klik på ”Tilføj projekt”

2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Tilføj projekt”

3. Udfyld ”Titel”, ”Beskrivelse” og ”Mål”

4. Klik ”Gem”

Projektet er nu oprettet og tilføjet, og ligger under projekter. Her kan du vælge,

hvilke projekter, der skal vises på ”Hovedsiden” ved at føje dem til foretrukne, som

beskrevet i ovenstående afsnit ”Kursusliste i Absalon”.

Et klik på et projekt, åbner det pågældende projektrum.

Projektrummets hovedside

Når et projektrum er oprettet, vil rummet optræde med ganske få oplysninger.

Opbygningen af projektrummet er som beskrevet i ovenstående afsnit

18


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

”Kursusrummets hovedside”.

Projektrummets opsætning

Selve opsætningen af projektrummet er som beskrevet i ovenstående afsnit

”Kursusrummets opsætning”: Klik på det grønne plus-ikon under den mappe, du

ønsker at tilføje et element.

Tilføj deltagere

For at tilføje projektet flere deltagere:

1. Klik på deltagere i navigationstræet

2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Projektdeltagere”

3. Klik på ”Inviter brugere til at deltage i projektet”

4. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Inviter til projekt”

5. Ud for feltet ”Til” står to ikoner: ”Søg efter bruger” og ”Kontakter”

6. Klik på ”Søg efter bruger”, hvis du vil invitere en bruger, du ikke har tilføjet

19


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

som kontakt

7. Udfyld felterne ”Efternavn” og ”Fornavn” og klik på ”Søg”

8. Resultatet af din søgning fremkommer nu i bunden af vinduet

9. Markér i feltet ud for den bruger, du søger efter og klik ”Ok”

10. Brugeren står nu som modtager i feltet ”Til”

11. Udfyld resten af felterne, og tilføj evt. en fil

12. Klik ”Send”

Du har mulighed for at tilføje brugeren som kontakt ved at klikke på vedkommendes

navn.

1. Et nyt vindue fremkommer med brugerens navn som overskrift

2. Klik på ”Føj til kontakter” og brugeren tilføjes som kontakt

Hvis den inviterede bruger er tilføjet din kontaktliste:

1. Klik på ”Kontakter”

2. Markér i feltet ud for den bruger, du søger efter og klik ”Ok”

3. Udfyld resten af felterne, og tilføj evt. en fil

4. Klik ”Send”

Hvis projektrummet skal bruges af flere studerende eller forskere, hvor alle skal have

samme rettigheder, vil det være en fordel at give alle deltagere rolle som projektleder:

1. Klik på en deltager under ”Projektdeltagere”

2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Rediger projektdeltager”

3. Klik på rullegardinet og skift rolle til ”Projektleder”

4. Klik ”Gem”

Tilføj grupper

Ved hjælp af ”Grupper” har du mulighed for tildele grupper, der er tilknyttet kurset,

forskellige tilladelser og rettigheder.

20


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Ved oprettelse af gruppe:

1. Klik ”Opret gruppe”

2. Udfyld ”Titel”

3. Klik ”Næste”

4. Markér felterne ud for de deltagere du ønsker skal indgå i gruppen

5. Klik ”Fuldfør”

6. Gruppen vises nu under ”Grupper”

7. Klik ”Rediger”, hvis du ønsker at rette i gruppetitlen, tilføje flere deltagere

eller undergrupper, sende beskeder til gruppen eller fjerne deltagere

5. Beskeder

Under ”Beskeder” har du mulighed for at læse og skrive beskeder. Absalon er sat op

til kun at kunne behandle beskeder, der sendes internt i systemet.

Beskeder – hovedside

21


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Når du klikker på ”Beskeder” åbner systemet din indbakke automatisk i oversigten. I

kolonnen til venstre er navigationstræet delt op i to menuafsnit:

Det øverste menuafsnit indeholder funktioner til administration og indstillinger af

kontakter og beskedindstillinger (Rød rektangel). Det nederste menuafsnit viser dine

mapper med beskeder (Blå rektangel)

Oversigten (Grøn rektangel) viser dine indkomne beskeder. Her har du også

mulighed for at skrive nye beskeder og skabe nye mapper

Kontakter

Ved tilføjelse af nye kontakter:

1. Klik på ”Kontakter” i navigationstræet

2. Klik på ”Føj kontakter til adressekartoteket” (Rød rektangel)

3. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Søg efter brugere, der skal tilføjes ...”

4. Udfyld navnefelterne og klik ”Søg”

5. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Søg efter brugere, der skal tilføjes ...”

6. Markér ud for den bruger, du ønsker at tilføje som kontakt

7. Klik ”Tilføj”

Beskedindstillinger

Under ”Beskedindstillinger” kan du tilpasse videresendelse af interne beskeder til den

e-mailadresse, du angav under ”Mine indstillinger”.

Du har også muligheden for at definere en signatur (navn, titel, institut etc.) som

standard i dine beskeder.

22


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Ny besked

Du har flere muligheder for at sende beskeder i Absalon. Ud over at oprette og sende

beskeder fra ”Beskeder”, kan du også sende beskeder til dit hold direkte fra

kursusrummet, eller til din projektgruppe fra projektrummet.

Ved oprettelse af besked:

1. Klik på ”Ny besked” i ”Indbakken”

2. Klik på ”Søg efter bruger” eller ”Kontakter” som beskrevet i afsnittet ”4.

Projekter”, s.21; ”Tilføj deltager”

3. Udfyld resten af felterne og tilføj evt. en fil

4. Klik ”Send”

Link til filer

Det kan i visse henseender være gavnligt, at lave links til filer, midt i en tekst.

Eksemplet, som her vises, tager udgangspunkt i en besked, men lader sig gøre uanset,

hvor du bruger editor fx i et notat.

Ved tilføjelse af link:

1. Skriv den ønskede tekst

2. Blokmarkér/highlight det ord, du ønsker skal linke til en fil

3. Klik på ikonet ”Link til filen” (Rød rektangel)

23


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

4. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Mine filer” (Mine webfiler)

5. Klik på den ønskede fil. Hvis du ønsker at linke til en fil i en anden mappe,

klik på ikonet ”Op” (Blå rektangel) og vælg den ønskede filmappe

6. Det blokmarkerede ord vil nu fremstå med blåt og understreget

Aktive links

Du har mulighed for at gøre e-mailadresser aktive samt at lave links til eksterne

hjemmesider. Eksemplet som her vises tager udgangspunkt i en besked, men lader sig

gøre uanset, hvor du bruger editor fx i et notat.

Ved tilføjelse af aktivt link:

1. Skriv den ønskede tekst

2. Blokmarkér/highlight det ord, du ønsker skal være aktivt

3. Klik på ikonet ”Hyperlink” (Rød rektangel). I ActiveX er ikonet en rund

klode

4. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Hyperlink properties”

5. Indtast ”mailto:” foran en e-mailadresse og ”http://” foran en

hjemmesideadresse

6. Klik ”Ok”

7. Det blokmarkerede ord vil nu fremstå med blåt og understreget

6. ePortfolio

ePortfolio er en samling af portfolioer, fx bedømmelsesportfolioer og private

portfolioer, der ligger i Absalon. Disse kan publiceres som en enhed på internettet på

samme måde som en hjemmeside. Du kan fx gemme opgaver og litteraturlister eller

vælge at publicere evalueringer på internettet på samme måde som en hjemmeside.

Under ”Om mig” og ”Blog”(Rød rektangel) kan du tilføje oplysninger som fx en

beskrivelse, et billede af en begrænset størrelse eller en e-mailadresse samt oprette og

administrere en blog.

24


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Under ”Portfolioer” (Grå rektangel) vises en oversigt over alle dine ePortfolioer. Her

kan du tilføje, redigere og slette portfolioer samt ændre indstillinger.

Oplysningerne som du har indtastet under ”Om mig” og ”Blog” kan ses under ”Vis

min ePortfolio” (Blå rektangel).

Du kan under ”Indstillinger og tilladelser” (Gul rektangel) indstille udseendet af din

blog, tilføje eksterne links samt tildele forskellige dele af din ePortfolio status som

offentlig eller privat, hvor adgang kan ske med password.

Ved at klikke på ”Mine filer” (Grøn rektangel) fremkommer en filoversigt, der

indeholder filmapper for alle de tilmeldte fag samt ”Mine egne filer”, som er et lukket

filområde, hvor kun den bruger, der er logget ind, har adgang. Du har 50 MB

lagringskapacitet til rådighed.

Om Mig

Ved tilføjelse af personlige oplysninger:

1. Klik på ”Om mig”

2. Udfyld felterne ”Titel”, ”Beskrivelse” og evt. ”E-mail” og ”Billede”

3. Klik ”Gem”

25


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Den tekst du skriver under ”Om mig” vil fremkomme på din ePortfolios hovedside.

Blog og tilføjelser vil med dette eksempels tema/udseende fremstå i en kolonne til

højre med aktive tekstlinier.

Blog

Ved oprettelse og administration af blog:

1. Klik på ”Blog”

2. Klik på ”Føj indlæg til blog” (Rød rektangel)

3. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Føj indlæg til blog”

4. Udfyld ”Titel” og ”Tekst”

5. Klik ”Gem”

Klik på ”Rediger blogindstillinger” (Blå rektangel) og du får mulighed for at ændre

26


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

titel, antal viste indlæg, e-mail-adresse samt, hvem, der kan få adgang til din blog. Du

har mulighed for at bestemme adgangskode, hvis du publicerer din blog på

internettet, dvs. at du kan have flere blogs i din portfolio med forskellige

adgangstilladelser.

Klik på ”Vis blog” og bloggen i din ePortfolio vises i et nyt vindue. ”Om mig” og

tilføjelser vil med dette eksempels tema/udseende fremstå i en kolonne til højre med

aktive tekstlinier.

Hvis du ønsker at have flere blogs i din ePortfolio, gentag ovenstående.

Portfolioer

Her finder du en oversigt over alle portfolioer i din ePortfolio. Ved tilføjelse af ny

portfolio:

1. Klik på ”Ny portfolio” (Rød rektangel)

27


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Tilføj portfolio”

3. Udfyld ”Titel” og ”Beskrivelse”

4. Angiv et kort navn efter internetadressen ud for ”Angiv et kort navn”

5. Angiv om du ønsker at tilføjelsen vises i ePortfoliomenuen

6. Angiv tilgængelighed

7. Skift evt. tema/udseende på portfolioen

8. Klik ”Gem”

Hvis du ønsker at tilføje flere portfolioer i din ePortfolio, gentag ovenstående.

Ændring af indstillinger

Ved ændring af indstillingerne i en portfolio:

1. Klik på en portfolio for at åbne den

2. Klik på ”Indstillinger for portfolio” (Rød rektangel)

3. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Indstillinger”

4. Udfør ændringer i indstillingerne

5. Klik ”Gem”

Du har mulighed for at tilføje elementer i dine portfolioer samt at kategorisere dine

elementer.

28


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Ved tilføjelse af kategori:

1. Klik på fanebladet ”Kategorier” (Blå rektangel)

2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Kategorier”

3. Tilføj de ønskede rækker af kategorier

4. Klik ”Gem”

Ved tilføjelse af element:

1. Klik på ”Tilføj”

2. Udfyld ”Titel” og ”Beskrivelse”

3. Vælg kategori

4. Klik på ”Gem”

Hvis du ønsker at tilføje flere kategorier og elementer i din portfolio, gentag

ovenstående.

Vis min ePortfolio

Når du har oprettet, tilføjet og redigeret i din ePortfolio, kan du se det færdige

resultat under ”Vis min ePortfolio”.

Eksemplet som er vist på denne side er resultatet af ovenstående beskrivelser og div.

gentagelser af de forskellige processer.

Bemærk, at ved brugen af dette tema/udseende vises den aktuelle side med røde

bogstaver ude i højre kolonne samt som titel øverst på indholdssiden.

29


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Mine filer

Filer placeret i ”Filer i faget ...” kan benyttes af alle deltagere, der har status af

underviser.

Filer placeret i mapperne ”Mine egne filer” og ”Mine webfiler” kan ikke benyttes af

andre end dig selv. Dog kan man lave links, fx fra et notat, til ”Mine webfiler” og

derved give andre adgang til den pågældende fil.

30


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Kopier fra eksterne enhed

Du kan kopiere filer fra din egen PC til alle filmapperne under ”Mine filer”, hvilket

gør, at du ikke er afhængig af, hvilken computer du arbejder ved.

Ved overførsel af filer fra din egen PC eller en ekstern enhed – fx en USB-nøgle – til

en filmappe i Absalon:

1. Klik på ”Mine filer”

2. Klik på den mappe du ønsker at overføre til.

3. Derefter klikker man på ”Overfør fil” (Blå rektangel)

4. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Overfør fil”

5. Klik på ”Vælg arkiv” og søg efter den fil, der ønskes overført

6. Vælg fil og klik ”Overfør fil”.

Kopier fra mappe

Man kan kopiere, flytte eller slette de filer man har i sine filmapper.

Ved kopi af en fil fra en filmappe til en anden:

USB-nøgle

1. Markér feltet ud for den fil, der ønskes flyttet

2. Klik på rullemenuen ”Vælg en handling” (Rød rektangel)

3. Klik på ”Kopier til

4. Derefter fremkommer endnu en rullemenu, fortsæt med at klikke til filens

destination er fundet

5. Klik ”OK”.

31


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

7. Bibliotek

I biblioteket har du mulighed for at gemme elementer til enten eget brug eller du kan

dele dem med andre. Her kan du også søge efter lektioner i dit eget bibliotek eller i

det fælles bibliotek (Rød rektangel).

Under fanebladet ”Lektioner” vises de lektioner, underviseren har gemt i biblioteket

ved tilføjelse af lektion i kursusrummet.

Du har også mulighed for at tilføje lektioner under biblioteket:

1. Klik på ”Tilføj lektion” (Blå rektangel)

2. Gentag processen som beskrevet i afsnittet ”Tilføj lektion” under ”3. Fag”

32


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

8. Søg

Under ”Søg” har du mulighed for forskellige søgefunktioner:

Søg i it’s learning Her har du mulighed for at søge efter elementer, du selv har

tilføjet. Du kan også søge efter elementer andre har lagt i de

kursusrum eller projekter, du er tilmeldt.

Brugersøgning Under denne funktion kan du søge efter brugere i Absalon.

Søg på internettet Søgning på nettet kan foregå via Absalon med flere søgemaskiner

på samme tid:

1. Udfyld søgefeltet

2. Markér i felterne ud for de ønskede søgemaskiner

3. Klik ”Søg”

33


DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

9. Nye funktioner i Absalon

Som nævnt tidligere under afsnit ”2. Opbygning af Absalon”, s. 7, er it’s learning navnet på producenten af den software, der ligger til

grund for Absalon. it’s learning har forbedret softwaren til Absalon fra it’s learning 3.1 til it’s learning 3.2 ud fra forslag og ønsker fra

div. brugere af systemet. Du kan finde beskrivelsen af disse ændringer som pdf.-dokument på www.absalon.hum.ku.dk. I dette

dokument beskrives ændringer og nye funktioner detaljeret. Her vises en oversigt:

• Ny teksteditor • Forbedret beskedsystem

• Forbedret diskussionsværktøj • Ny onlinedokumentation

• it's learning mobile er opdateret • Ny funktion til filoverførsel

• Opgaveværktøjet er opdateret

34

Similar magazines