en analyse af den statslige regulering og ankesystemet - Social

sm.dk

en analyse af den statslige regulering og ankesystemet - Social

8. Det kommunalpolitiske handlerum ......................................................................... 79

8.1 Servicelovens karakter af rammelov .............................................................. 79

8.2 Kan eller skal-bestemmelser .......................................................................... 80

8.3 Det kommunalpolitiske handlerum varierer.................................................... 80

8.4 Kortlægning af serviceloven ........................................................................... 82

8.5 Fastsættelse af lokalpolitiske retningslinjer.................................................... 85

Del IV. Erfaringer fra praksis.......................................................................................... 87

9. Erfaringer fra praksis .............................................................................................. 89

9.1 Interview med centrale aktører....................................................................... 89

9.2 Styring gennem serviceniveauer .................................................................... 89

9.3 Kommunernes erfaringer med serviceniveauer ............................................. 90

10. Barrierer for styring ................................................................................................ 95

10.1 Barrierer for styring ........................................................................................ 95

10.2 Udfordringer varierer mellem bestemmelser ................................................. 96

10.3 Vanskelig oversættelse fra generelt til konkret .............................................. 96

10.4 Svært at sænke serviceniveauer ................................................................... 97

10.5 Udfordrende helhedsorienteret indsats ......................................................... 97

11. Relationen mellem ankesystem og kommuner ..................................................... 101

11.1 Ankesystemets virke – indefra og udefra ...................................................... 101

11.2 Samarbejde og læring ................................................................................... 107

Del V. Analyse af ankesystemets praksis...................................................................... 113

12. Formål og metode................................................................................................... 115

12.1 Udvælgelse af afgørelserne ........................................................................... 115

13. Nævnenes praksis .................................................................................................. 119

13.1 Overblik over nævnsafgørelser ...................................................................... 119

13.2 Omfanget af prøvelsen i de sociale nævn...................................................... 122

13.3 Genstand for afgørelserne.............................................................................. 127

13.4 Begrundelser for afgørelserne........................................................................ 129

13.5 Konsekvenser af nævnsafgørelserne............................................................. 132

13.6 Mønstre de sociale nævn imellem.................................................................. 134

13.7 Henvisninger til principafgørelser mv. ............................................................ 140

14. Ankestyrelsens praksis ........................................................................................... 141

14.1 Overblik over principafgørelserne................................................................... 141

14.2 Omfanget af prøvelsen i Ankestyrelsen ......................................................... 143

14.3 Genstand for afgørelserne.............................................................................. 149

14.4 Begrundelser for afgørelserne........................................................................ 150

14.5 Konsekvenser af afgørelserne........................................................................ 152

14.6 Sagernes forløb i principielle sager ................................................................ 155

More magazines by this user
Similar magazines