Køresporten nr. 3 1997.pdf - Karetmager.dk

karetmager.dk

Køresporten nr. 3 1997.pdf - Karetmager.dk

K Ø R E S P O R T E N

Dansk Køre Forbund

3 • 97

Juni


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund

Ansvarshavende Ole Jespersen

Køresporten udkommer medio februar, april,

juni, august, november

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts,

15. maj, 15. juli, 15. oktober

Redaktion

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf og fax 9885 7035

Redaktionelt stof

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf og fax 9814 7880,

E-mail omjes@post5.tele.dk

Ingrid Berner Larsen, Mølleskovvej 125, Allindelille,

4370 St. Merløse, tlf og fax 5360 0431

Annoncer Gert Rosendal, Ajstrupvej 40,

8340 Malling, tlf 8693 1794

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1,

9510 Arden, tlf 9856 1022, fax 9856 2220

Distribution Vibeke & Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf 8698 1439

DKF´s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab

Dansk Køre Selskab

Fyens Køre-Selskab

Himmerlands Køre- og Rideforening

Midtjysk Køre Selskab

Skovkuske Foreningen

Slesvigske Køre Selskab

Thy Køre Selskab

Trekantens Køre Selskab

Vendsyssel Køreforening

Vestjysk Køre Selskab

Østjysk Køre Selskab

2

Dansk Køre Forbund

Overordnede organisationer

Danmarks Idræts Forbund

2605 Brøndby, tlf 4245 5555

Dansk Ride Forbund, Langebjerg 6,

2850 Nærum, tlf 4580 4344

DKF´s ledelse

Præsident: Ib Møller,

Alling Kloster, Grauballe, 8600 Silkeborg,

tlf 8687 7344, fax 8687 7322

Formand: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf 7454 7060

Sekretær: Niels Christensen,

Hedehusevej 29, Svenstrup, 8450 Hammel,

tlf 8696 2180

Kasserer: Elsebeth Dehlholm,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf 7454 7060, giro 989 9693

Køreudvalg

Carl Th. Christensen, Vodskovvej 187,

9310 Vodskov, tlf 9828 6532

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4,

6520 Toftlund, tlf 7483 1685

Uddannelsesudvalg

Benny Olsen, Kongemosevej 15, Hvam,

8620 Kjellerup, tlf 8666 7565

Forside

Sommeridyl ved Mastrup bæk, foto Helge Qvistorff

Illustrationer

Fra bogen ’175 Wagen-zeichnungen für die Praxis’

Pris 25,- kr

Oplag 1.600 stk


Dette forår har været et glædeligt forår.

Og hvad mener man så med det? Man

siger ’glædelig jul’ og ’glædelig påske’,

men hvad er dette uden for de fleste

høflighedsfloskler, som ikke bunder i ret

meget.

Når der skrives ’glædeligt forår’, menes

i virkeligheden noget helt andet. For

at blive i det små er det glædeligt, at den

kedelige, mørke vinter er forbi, og glædeligt,

at alting spirer, og at skoven bliver

grøn.

Og det er dejligt at komme ud at køre

med hestene igen, at se nye føl på markerne,

at gå i gang med plagene, der for

første gang får seletøj på og bliver bedt

om at udføre menneskers befalinger. Og

det er glædeligt at se deres krumspring

og narrestreger i de første longeringsrunder

for derefter at glæde sig over, at plagen

falder til og gør, hvad vi beder ham

Glædeligt forår

om, og til sidst synes at se ud, som om

han kan lide det.

Men den største glæde er nok, at ingen

- slet ingen - har reageret på redaktionens

opfordring til at kommentere artiklerne

omkring den ringe behandling af enkelte

heste og ponyer i det sidste nummer af

Køresporten.

Vi vælger at opfatte vor tomme brevkasse

positivt. Vi glæder os over, at vi

allesammen bare har læst indslagene og

ment, at vi ikke har disse problemer. Det

er bare så glædeligt.

Som et notabene må bemærkes, at

man til stævnet på Dorthealyst i St.

Bededagene praktisk talt ikke så brug af

pisk overhovedet ved maratonkørslen.

Det var glædeligt.

Redaktionen

Sikker sommerattraktion - tovtrækning med hest Foto OMJ

3


En uge i april havde jeg lejlighed til at

besøge forskellige sjællandske - og en

enkelt svensk vognsamling.

Vel ankommet til København tog jeg

flyvebåden til Sverige, hvor første stop

på turen var Vagnmuseet i Malmø. Denne

pragtfulde vognsamling, som grundlagdes

af ingeniøren Axel Cronquist,

rummer en absolut seværdig udstilling af

ca 60 køretøjer.

Samlingen har til huse i Malmøs gamle

ridehus fra 1819, hvor husarerne og

dragonerne tidligere havde deres forlægning.

I 1897 flyttede husarerne imidlertid

som de sidste ud af bygningen, hvorefter

ridehuset levede en omtumlet tilværelse,

indtil det i 1965 blev indrettet til den

Cronquistske vognsamling.

Museet rummer et bredt udsnit af køretøjer

fra bøndervogne til herskabskareter,

samt en fin samling af erhvervskøretøjer.

En del danske karetmageres værker

har til huse i museet, hvor bla også

ambulancer, postvogne og brandsprøjter

er udstillet. I et snerigt land som Sverige

er det dog pudsigt, at samlingen kun rummede

1 slæde.

Museet er åbent fredage kl 9-16. Juniaugust

tillige søndage kl 11-15.

Postvogn i Malmø Foto OMJ

4

På vognrejse

Vue over magasinet i Ørholm Foto OMJ

Nationalmuseets vogne

Den følgende dag havde jeg lejlighed til

at besøge Nationalmuseets vognsamling,

som i dag findes i et lukket magasin på

Ørholm Værk nær Brede. Det var med en

vis spænding, at jeg denne formiddag

ventede på den medarbejder, som skulle

låse op og vise rundt i samlingen. Og

hvilken samling! En særdeles pragtfuld

og vidtfavnende samling af køretøjer.

Blandt andre står her en kaffemølle fra

Dyrehaven, Skjoldenæsholms smukke

karosse fra 1764, Garnisons Kirkes 2 ligvogne

fra 17-1800 tallet og en skraldevogn

fra København. Helt original er den

- ja kost og skovl hænger endnu bag på,

men Nationalmuseets medarbejder forsikrede

dog, at vognen var tømt.

Takket være nu afdøde museumsdirektør

Erik Kjærsgaard er denne vidunderlige

samling bevaret for eftertiden, men hvor

er det synd, at den ikke er tilgængelig for

publikum. Det er dog trods alt rart at

vide, at vognene er godt bevarede, og

opmagasineret i velegnede lokaler med

automatisk regulering af luftfugtighed og

temperatur.


Barouche i Malmø Foto OMJ

Vognsamlingen på S parresholm

Næste mål for ’vognrejsen’ var vognsamlingen

på Sparresholm, hvor Peter

Strauss viste frem og belevent fortalte

om de mange vogne, han og Preben

Garth-Grüner gennem tiden havde samlet

sammen. Sparresholmsamlingen er helt

unik og indeholder måske Europas

største samling af erhvervsvogne. Ud

over disse ses naturligvis også et bredt

udpluk af vogne som gig, dog-cart og

char-à-banc side om side med pragtfulde

landauere, victoria og coupé.

Som det sikkert er de fleste bekendt, er

Peter Strauss stor kender af bla Glöy- og

Fife-vogne, og naturligvis rummer samlingen

mange eksemplarer fra disse to

vognfabrikanter.

Sparresholmsamlingen er seværdig og

absolut et oplagt mål for en af sommerens

udflugter. I juni og august er der

åbent lørdage og søndage kl 12-16, og i

juli hver dag kl 12-16. I øvrigt efter aftale

på tlf 5376 4188 el. 5376 3272.

Hos Frede S vendsen i Borup

Efter besøget på Sparresholm gik turen,

ledsaget af Peter Strauss, til Frede Svendsen

i Borup. Her så vi en privat vognsamling

helt ud over det sædvanlige. Her

sås bla landauer, coupé og clarence,

omkring en halv snes perler i superstand,

som Frede med nænsom og korrekt

hånd har restaureret. Her er der kælet

for detaljerne, og alt er lavet så originalt

som muligt.

Frilandsmuseet i Lyngby

Min vognrejse sluttede for denne gang

med et lille visit på Frilandsmuseet i

Lyngby, hvor enkelte vogne er udstillet,

ikke nogen stor samling, men enkelte

spændende vogne, fordelt på museets store

areal. Blandt andre sås nedenstående

smukke holstenske vogn.

Ole Jespersen

Holstensk vogn i Lyngby Foto OMJ

5


En romantisk tur i hestevogn for at nyde

hinanden og den nyudsprungne lysegrønne

bøgeskov, fuglesang og anemonerne,

der blomstrer i fuldt flor. Det er blevet

forår! Og snart springer studenterne også

ud. Det fejres med flag, fest og balloner -

og en køretur i hestevogn. Sommeren

lokker turister til, som blandt mange

andre oplevelser også oplever vores dejlige

land i hestevognsperspektiv.

Men al denne hygge og romantik kan

hurtigt ødelægges, hvis der sker en skade

under kørslen.

S kade

Hestevognskørsel kontra forsikring

Der findes ikke nogen lov, som fortæller,

hvornår man som privat person er

ansvarlig for en skade. Men mange års

domspraksis har dannet en erstatningsregel,

der kaldes ’den almindelige erstatningsregel’.

Denne culpa- eller skyldregel

fastslår, at man er ansvarlig for den økonomiske

skade, som man forvolder ved

en uagtsomhed eller med vilje. Eller sagt

på en anden måde: Man er erstatningsansvarlig,

hvis man kan ’gøre for’, at skaden

skete, eller hvis man ved en undladelse

er skyld i, at skaden skete.

Det er skadelidte, som skal bevise, at

skadevolderen kunne gøre for, at skaden

skete. Beviser skadelidte dette, skal skadevolderen

betale erstatning til skadelidte.

Skadevolderen kan have en ansvarsforsikring,

som betaler skaden. Hvis ikke

må han/hun selv betale kravet. Den

almindelige erstatningsregel bruges også,

når det skal vurderes, om en kusk er

6

ansvarlig for en skade, der overgår passagerne.

Den ansattes ansvar

Er føreren af hestevognen ansat, er det i

følge Kong Chr. d. V`s Danske Lov af

1683 vognens ejer, der hæfter for

kuskens skadevoldende handlinger! Det

gælder dog kun, i det omfang skaden står

i forbindelse med jobbet som kusk.

Kuskens private anliggender er arbejdsgiveren

uvedkommende.

Grunden er, at muligheden for skader

må betragtes som en ’driftsrisiko’, som

det er rimeligt at pålægge arbejdsgiveren,

i hvis interesse arbejdet udføres. Hertil

kommer, at arbejdsgiveren er den eneste,

der kan forsikre denne risiko. Arbejdsgiveren

stilles altså, som om det var ham

personligt, der havde udført arbejdet.

Som hovedregel skal arbejdsgiveren eller

hans forsikring betale erstatning til skadelidte.

Passager kommer til skade

Hvis en passager eller andre kommer til

skade, og skaden skyldes en fejl eller

undladelse, som kan føres tilbage til

hest, vogn eller kusk, kan skadelidte

kræve erstatning hos ejeren af hestevognen.

Har skadelidte samtidig en ulykkesforsikring,

skal skaden også anmeldes

hertil. Får skadelidte varigt mén, vil

han/hun kunne få erstatning både fra skadevolderens

ansvarsforsikring og egen

ulykkesforsikring.


Skyldes skaden, at passageren var fuld

eller påvirket af euforiserende stof, vil

hverken ansvars- eller ulykkesforsikringen

betale erstatning. Er en passager

så fuld, og dette er årsag til, at han/hun

falder af hestevognen og kommer til skade,

får skadelidte altså ingen erstatning

overhovedet!

Arbejdsskade

Kommer kusken til skade - i forbindelse

med arbejdet - er der erstatning at hente

fra arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Er vognens ejer og

kusken den samme person, er der ingen

erstatning fra arbejdsskadeforsikringen,

som jo kun omfatter de ansatte! Det er

derfor tilrådeligt, at ejeren selv har en

heltidsulykkesforsikring.

S ammenstød med motorkøretøj

Støder hestevognen sammen med et

motordrevent køretøj fx en bil, vil kusk,

passager, hest og vogn få erstatning fra

bilens ansvarsforsikring, som er lovpligtig.

Tingskaden kan iflg færdselslovens

§ 101 nedsættes eller helt bortfalde, hvis

Selskabsvogn

skadelidte selv har medvirket til, at skaden

skete ved en uagtsomhed, ligesom

erstatning for skade på kusk eller passager,

kan nedsættes eller bortfalde, hvis de

har udvist grov uagtsomhed.

Hestenes og vognens forsikring

Ved at tegne en hesteforsikring kan

hestens ejer sikre sig imod det økonomiske

tab, hvis hesten kommer til skade. I

modsat fald må ejeren selv bærer tabet.

Er det vognen, der skades, må ejeren selv

betale.

Yderligere oplysninger

For god ordens skyld vil jeg pointere, at

ovenstående alene knytter sig til kørsel

med hestevogne. Foregår kørslen med

lastvogn eller traktor gælder helt andre

regler.

Ring eventuelt til Forsikringsoplysningen

på telefon 3313 7555 og hør nærmere

herom.

Karen Sveistrup,

Forsikringsoplysningen

7


Fredag den 4. april med Benny ved rattet

startede HKR udflugten til Sverige. Efter

opsamling enkelte steder i Jylland nåede

vi frem til Grenå, hvor færgen i løbet af

natten skulle sejle os til Varberg.

Trods en smule søgang i nattens løb

var alle morgenfriske og klar til at invadere

Sverige.

Efter ca 11 ⁄2 times kørsel rullede vi ind

på Flyinge AB. Her blev vi modtaget og

budt velkommen af kørselschef Åke Henrikson.

Åke fremviste den store vognpark,

hvor der var lige fra rustvogne til

de flotteste landauere. Enkelte af vognene

var overtaget fra det Stockholmske statsstutteri,

der blev nedlagt i 1950. De fine

vogne blev brugt i forbindelse med

opvisninger på stedet og rundt om i landet.

Efter en flot og spændende gennemgang

af vognene blev gruppen overgivet

til en kvindelig guide, som fortalte os

lidt om Flyinges historie og hingstene.

Ideen med Flyinge var fra starten primært

at avle gode heste til kongehuset

og militæret, såvel ride- som køreheste.

Men som tiderne skifter, er det i dag en

hingstestation bestående af ca 25 hingste,

ca 40 hopper og en del plage med håb

om nye hingsteemner.

Flyinge består af mange bygninger,

opdelt i hingstestalde, hoppestalde, løsdriftstalde

til plage, 3 ridehuse, veterinærklinik,

hvor også udefra kommende

kan få behandlet deres heste, beboelser,

undervisningsbygninger osv. Desuden et

stort udendørsareal, luftefolde, opvisningsbaner

osv. Guiden gav en kort

omtale af hingste og hopper. Alle var

8

Bustur til Sverige 1997

duperede over den orden, der herskede, og

især det gode klima, der var omkring

hestene, som alle så fantastisk godt ud.

Efter en spændende gennemgang af

både historie og heste var der tid til at se

på selekammeret, og her herskede der

ligeledes den samme fantastiske orden.

Herefter kunne folk gå rundt og kigge

lidt på egen hånd. I det store ridehus

oplevede vi Kyra Kyrklund træne nogle

af sine heste.

Med ca 1 times forsinkelse ankom vi

til Höör, næste punkt i programmet, en

privat vognsamling på ca 40 vogne.

Trods vores forsinkelse blev vi godt modtaget

med kaffe og wienerbrød. Vognene

var ’linet up’ på gårdspladsen, så folk

selv kunne gå rundt og studere og besigtige

de flotte restaurerede vogne. Efter

endnu en god oplevelse tog vi afsked med

familien og fortsatte til sidste punkt på

programmet: Nordeuropas største araberstutteri.

Blommerød med sine 850 ha ligger i et

naturskønt område. Vi blev modtaget af

Vicke Philip Sørensen, som præsenterede

nogle af de smukke hingste i ridehuset.

Alle hingste var polske arabere enten

avlet på stedet eller indkøbt i Polen. Stedet

var meget fascinerende med dets smukke

beliggenhed, og ikke mindst ’Garabaldi

huset’ (Probat huset), der lå ca 3 km fra

hovedbygningen. Denne bygning (stald)

med et flot indgangsparti blev opført efter

salget af hingsten Probat, der indbragte

den nette sum af 28 mill DKR.

Da bussen ikke kunne køre til stedet,

blev vi (50 personer) presset sammen i


en ballevogn, hægtet bag en jeep, og

med en vis spænding i kroppen, nåede vi

frem til denne flotte stald. Det var en

stor, lys og funktionel stald, hvor alle

avlshopperne stod. På besøgstidspunktet

var der født 9 føl.

På Blommerød findes desuden Sveriges

bedste autoriserede galopbane, hvor der

hvert år bliver afholdt flere løb. Ga-lopbanen

har en særdeles god fjedrende bund,

hvilket skyldes en gammel søbund, hvor

jordlagene veksler med sand og sort

humusjord, som giver den gode fjedrende

effekt.

Efter dette sidste punkt på programmet

var det tid at vende næsen mod Varberg.

Vi var alle enige om, at dagen var gået

godt og med mange gode indtryk.

Til slut en stor tak til Benny for hans

gode stabile kørsel og en vellykket tur,

og tak til de øvrige deltagere for hyggeligt

samvær.

Jytte Andersen HKR

Garibaldi-huset på Blommerød Foto Ejgil Nielsen

9


Igennem flere år har man ved stævner

arrangeret af DKS ofte hørt et stille klingende

svensk i stalden eller i forhindringerne,

ved restaurationen eller på campingpladsen,

og er man gået efter den

bløde klang, er man til sidst stødt ind i

Jan Eric Andreasson, svensk to-spands

kusk fra Åre.

Man kan ikke lade være med at blive

temmelig imponeret over Jan Eric, for

dels er han ofte her helt alene, og dels

kører han omkring 1.300 km fra sin

bopæl, der ligger ca 160 km fra Trondheim,

for at komme til stævne i Danmark.

Jan Eric medbringer 2 koldblodstravere

(mor og datter) på hhv 17 og 8 år, som er

så veldresserede, at han kan cykle med

dem begge to i et grimeskaft, når han

skal blødgøre hestenes muskler fx efter

en krævende maraton.

Jan Eric passer selv det hele, når han er

til stævner og ikke har en af sine to sønner

med. Sønnerne har ikke ’arvet’ Jan

Erics køretrang i blodet.

Jan Eric, der er 55 år gammel, stiftede

bekendtskab med heste i 1951, hvor han

begyndte at ride. Siden blev han i 1961

indkaldt til militæret, og han debuterede

som kusk for 10-11 år siden. På daværende

tidspunkt købte Jan Eric en koldblodstravhoppe,

og med den startedes et

avlsarbejde, som lige siden har suppleret

Jan Erics hestebestand, der i øjeblikket er

på fem heste.

Jan Eric kører selv hestene til og konditionstræner

dem. Jan Eric ejer sammen

med sin hustru et skisportshotel i Åre,

og her trænes hestene samtidig med, at

10

Svensk entusiasme

der udføres et for hotelgæsterne overmåde

behageligt servicejob. Jan Eric kører

nemlig turisterne på slædetur igennem

det smukke snepudrede landskab, og den

dybe sne giver hestene en fabelagtig god

kondition. Desværre er der ingen dressurbane

i Åre, men Jan Eric træner overgange

fra den ene travart til den anden på

slædeturerne.

Når Jan Eric lander på en stævneplads,

sørger han for at komme et par dage i forvejen,

og disse ekstra dage benyttes til

med spandet at øve dressurprogrammet,

som skal køres til stævnet. Når man kigger

på gamle dressurresultater, må man

sige, at denne form for dressurtræning

går rimelig godt for vor svenske ven.

Jan Erics fine vogn er en skånsk

åkvogn fra 1915, som er fremstillet på

Jönssons vognfabrik i Malmö, og maratonvognen

er ligeledes fabriksgjort. Jan

Eric står selv for vedligeholdelsen af begge

vogne. Der er således nok at se til, når

Jan Eric er afsted uden menneskeligt følgeskab.

Familien acceptere fuldt ud Danmarksrejserne,

men der er som sagt ingen af

Jan Erics fire børn (2 af hvert køn), der er

synderligt interesserede i kørsel på stævneplan.

Det er imidlertid enhver konkurrencekusk

bekendt, at man skal have en groom

på vognen i alle discipliner, men det

volder ikke Jan Eric spor problem. Han

fisker nemlig bare en groom på den

stævneplads, hvor han nu befinder sig,

og det behøver jo ikke at være den

mindst kønne pige til præsentation, dres-


sur og forhindringskørslen, for Jan Eric

fisker med omhu.

På spørgsmålet om hvor mange år Jan

Eric har kørt stævner i Danmark, og dermed

taget turen på 1.300 km frem og

lige så mange km tilbage, kommer det

frem, at han startede i 1988 ved et stævne

på Sparresholm. Jan Eric har således

10 års jubilæum med dansk stævnedeltagelse

til næste år.

Vi tager den sidste slurk af de øl, vi har

delt, hen over taget på en bil, og jeg

siger, som man nu gør det: ’men så vil

jeg da ønske dig en rigtig god tur hjem

til Åre’, og tænker på de mange km, han

skal køre.

’Hjem!’ smiler Jan Eric. ’Jeg skal da

ikke hjem. Herfra skal jeg til Brighton

for at deltage i et stævne der, og siden

skal jeg til Windsor for at køre. Jeg skal

sige dig’, siger han listigt, ’jeg har nemlig

min søster i England, som jeg så skal

besøge!’.

Og hermed kan vi kun ønske den behagelige,

energiske og utrolig entusiastiske

svenske kusk held og lykke i det engelske

og glæde os til næste gang, vi har

fornøjelsen af at se ham ved et dansk

stævne.

Ingrid Berner Larsen

Jan Erik Andreasson på Dorthealyst Foto IBL

11


Trækhesten tilbage i dansk skovbrug

’Inden for de næste ti år vil vi komme til

at se flere heste, der arbejder i skoven. I

øjeblikket er der, hvis vi sætter det højt,

fem mand med deres heste, der har deres

virke indenfor skovbruget, men indenfor

den næste halve snes år vil antallet være

seksdoblet. Da vil der være omkring 30’.

Det spår Anker Larsen, faglærer på

Skovskolen i Nødebo i Gribskov.

Anker Larsen var blandt værterne, da

godt en halv snes vindbarkede mænd, -

og et par kvinder, stille og roligt, uden

den store larm, sammen med et mindre

antal heste var i gang med at trække og

køre tømmer ud fra en granskov til en

mindre skovvej.

De i alt 14 kvinder og mænd, der kom

fra hele landet, var deltagere på et såkaldt

Skovhestekursus, som Skovskolens

Skovarbejder- og EUD afdeling stod for.

Det er tredje gang, der afvikles sådan et

kursus, hvis mål er at give deltagerne så

megen viden om samarbejdet med heste,

og anvendelsen af disse i skovdriften, at

de kan udgøre et team, der vel hjemme

kan udfylde en vigtig plads. Trække træ

ud, hvor større maskiner ikke kan komme

til, eller hvor det er mere skånsomt

for den fortsatte skovvækst.

Anker Larsen forklarer: ’Ligesom man

indenfor landbruget skal undgå at få traktose

på markerne, det vil sige, at jorden

trykkes så meget sammen af tonstunge

maskiner, at mange afgrøder har svært

ved at trives, så er det samme tilfældet

med skoven. Undersøgelser har vist, at de

store, ofte tonstunge skovmaskiner, kan

skade træernes rødder, sådan at skovdrif-

12

ten på sigt bliver dårlig. Det har vist sig,

at maskinerne kan påvirke vækst af

træer, det står mere end otte meter væk

fra det sted, hvor der køres. Derfor er man

nu ved at være klar over, at man skal

være meget mere skånsom overfor skoven’.

’Det kan blandt andet ske ved at anvende

heste, der kan klare en stor del af

arbejdet inde mellem træerne. Hestene

kan trække kævler og træ ud til de mindre

og større veje, hvorefter de store

maskiner kan tage over. Hestene skal

supplere maskinerne - ikke erstatte dem’.

Samtidig kan det tilføjes, at der er penge

at spare. Mange af de redskaber, der

anvendes i forbindelse med brugen af

hesten i skovbruget, koster under kr

10.000, medens skovmaskinerne i øvrigt

ofte er oppe i millionklassen.

Kurset i Nødebo varer i alt 2 uger, og

deltagerne er såvel erfarne hestefolk,

hvoraf et par stykker medbragte egen

hest, som nogle, der er helt nye, men

som synes, at ’ægte hestekræfter’ er

vejen frem, når en del arbejdsopgaver

skal løses.

’Vi er i Danmark bagud i forhold til

mange af de omgivende lande, fordi vi

ikke anvender heste i skovbruget’, forklarer

Anker Larsen videre, og glæder sig

over den søgning, der er til kurset. ’Det

er tegn på, at også andre danskere er ved

at få øjnene op for det kvalitetsarbejde,

mand og hest kan udføre. Hvis skovejeren

alene skulle leve af sin skov, og samtidig

tænke på næste generation af skovejere,

så var der ingen tvivl om, at


man ville se langt flere heste i det danske

skovvæsen. Så ville skovejeren vide at

passe bedre på skoven’, lyder det fra

Anker Larsen.

Andre steder, i udlandet, har man fået

øjnene op for køre- og trækhestenes kvaliteter

i skovbruget: ’I Slesvig-Holsten

gives der 10 mark, altså ca 40 kroner, til

ejeren af skoven, for hver kubikmeter

træ, der køres ud med hest. Andre steder i

Tyskland gives der etableringsstøtte,

sådan at den mand, der ønsker at nedsætte

sig som skovarbejder med hest, kan købe

såvel hest som trailer med tilskud fra det

offentlige. Og i Örebro i Sverige begynder

man den 1. august i år et særlig 40

ugers kursus, hvor man vil uddanne folk

til skoventreprenører, hvor de skal lære

kørsel med heste i skoven’.

Listen over muligheder i udlandet

fortsætter. Anker Larsen siger videre: ’I

Norge giver staten et tilskud på kr 3000

pr hektar, hvis man anvender mand og

hest i tyndingsskoven. Alt dette simpelthen

fordi man i udlandet er klar over vigtigheden

af at passe på vore skove’, forklarer

den dansker, der vel nok er størst

fortaler for, at hestene kommer tilbage i

skovdriften. Når Anker Larsen har sin

klippefaste tro derpå, skyldes det til dels

også, at han selv gennem flere år har

været skovejer i Sverige, dels har arbejdet

med heste i broderlandets skove.

Jørgen Pedersen på vej på ’ormen’ Foto Henrik Sieben

13


’I Sverige arbejder i dag godt 150 team

- hest og mand - i skovdriften. 1.5 millioner

kubikmeter af de i alt godt 65 millioner

kubikmeter træ, der årligt skoves i

Sverige, køres ud med hest. Derfor er

man også især i Sverige langt fremme

med udviklingen af redskaber netop til at

lette arbejdet for såvel mand som hest,

men som tillige er skånsom mod miljøet.

Når mand og hest arbejder i skoven

med mindre vogne, griblaster med mere,

ødelægger de ikke træernes rødder, ligesom

de ikke ødelægger vandsystemer, der

er i skoven’.

Hvad er mere nærliggende, når man

arrangerer et Skovhestekursus end at hente

en ægte skovkusk til landet? Som

tænkt så gjort. Derfor kunne man på kursus

i Nødebo præsentere svenske Håkan

Carlsson, som en af kursets gæstelærere.

Håkan Carlsson har gennem mere end

15 år arbejdet i de svenske skove med

sine skovheste, og det er anden gang, han

på et dansk kursus giver sin viden og

sine erfaringer med skovheste fra sig.

Håkan Carlsson forklarer: ’I Sverige

anvender vi racerne svensk koldblod,

ardenner. nordsvenske heste og belgier

heste. Og i Danmark er jeg vidende om,

at man også anvender den jyske hest. Vi

har i Sverige ikke de store problemer

med at få det hestemateriale, der skal

anvendes, for nok skal hestene have en

vis volumen, men det der er vigtigst er,

at de har det rette sindelag, at de vil arbejde,

og at der er et godt forhold mellem

kusk og hest’.

Sidstnævnte kunne Håkan Carlsson

selv give prøver på. Ligesom de fleste af

kursisterne ikke forud for kurset havde

truffet kendskab med hestene: jyske heste

14

og en enkelt halvt fjordhest, halvt ’et

eller andet’, som ejeren, selv udtrykte

det, så havde Håkan Carlsson heller ikke

tidligere arbejdet med disse. Alligevel formåede

han at få dem til at løse de utroligste

opgaver.

Håkan Carlsson er en af de hestefolk,

der bare ’har det i hænderne’. Hvor kursisterne

måtte give op, fordi en hest

eksempelvis følte, at der var lige vel nok

meget læs på vognen, når de skulle op

over en bakke fyldt med granris, tog

Håkan Carlsson kort bestik af situationen:

Han gik en gang rundt om hesten,

berørte den lidt på bringen, på panden, på

ryggen, satte sig op, tog tømmerne i

hånden, og kørte! Hans lette berøring af

linerne og forplantningen videre op i

hestens bid, og dermed mund, var det forløsende,

der skulle til. En oplevelse at

overvære undervisning af sådan en menneske-

og hestekender, var kursisterne

enige om.

Håkan Carlsson havde mange års erfaring,

og kunne give gode råd om, hvordan

man laster de enkelte redskaber med træ,

om hvordan man sidder bedst på ’Ormen’,

der er navnet på en af skov-vognene, og

sådan, at uheld ikke kan ske. Han gav

gode råd om, hvor man skal placere sig,

når kævler trækkes ud med mere. Alt

sammen for at sikre det optimale arbejdsforhold

mand og skovhest imellem, og

sådan, at ingen af parterne lider overlast,

at man fortsat stoler på hinanden, og ved,

hvad der skal gøres hvornår.

’Det tager cirka to år før mand og hest

er godt indarbejdet, men så har man også

en arbejdskammerat for hele hestens liv’,

sagde Håkan Carlsson, med slet skjult

’kærlighed’ til de svære heste.


’Kropssproget er vigtigt mellem mennesker,

men vi har også vore stemmer til

at kommunikere til hinanden, - og til

hesten med. Man skal bare ikke glemme,

at hesten kun har kropssproget. Derfor

skal vi hele tiden holde øje med hestens

kropssprog, og aflæse, hvad det er, den vil

fortælle os. Hvis den nægter at gå frem,

er det så fordi den synes læsset er for

tungt? Er det fordi vi tager den for hårdt i

munden? Er opselingen ikke ordentlig?

Eller hvad er der galt? Det er vores opgave

at finde ud af det’, forklarede Håkan Carlsson,

og slog til lyd for, at man ikke skal

forsøge sig mange gange, hvis hesten

ikke vil gå frem. ’Den skal ikke drives

med pisk. I stedet skal vi stå af, tage et

par kævler af, ændre lidt på forspændingen,

eller noget andet. Hellere køre mange

små og mindre læs, end ét der er alt for

stort. Det giver dårlig oplevelse til både

mand og hest, og er ikke befordrende for

det videre samarbejde’, fortalte den svenske

skovkusk, der tillige fandt det vigtigt

at få kommunikeret til hesten, hvad man

forventer af den, men også at hesten skal

have så meget tillid til mennesket, til

skovkusken, at når sidstnævnte giver en

opgave, så bliver den løst.

Håkan Carlsson slog videre til lyd for

vigtigheden af, at hesten ikke skal trave

med træet på en vogn efter sig. ’Det skal

foregå i skridt, hesten skal lægge sig i

selen og have en opgave, den kan løse.

Desuden skal hestene ikke trække over

lange strækninger. De skal eksempelvis

trække tømmeret ud til den større vej,

hvor det så er de større maskiner, der skal

tage over’. Endelig gjorde Håkan Carlsson

opmærksom på, at man under kørsel

hele tiden skal have øjnene foran hesten,

og forudse de forhindringer, der måtte

komme. ’Lad være med at se på rumpen

af hesten, for så ser I ikke noget’, lød et

af mange velmenende råd.

Opgaverne, hestene kan løse i skovbruget,

er utallige. Hvadenten det drejer sig

om at trække tømmer ud, ved renholdelse

af nykulturer på agerjord, ved radrensning

mellem nyplantninger med meget mere.

Et hold skovkuske er parate til at gå

igang med opgaven. Spørgsmålet er,

om de offentlige er, og om de private

skovejere er?

Henrik Sieben

Jørgen Pedersen, deltager i skovheste kurset Foto Henrik Sieben

15


Vel nok den mest populære vogn i danske

vognfabrikanters glansperiode fra

1850 - 1910. Ifølge Salmann`s

Kutschenlexikon nævnes navnet første

gang i 1837.

Frit oversat betyder dette flotte franske

ord, vogn med bænke, men selvfølgelig

blev den ikke kaldt bænkevogn, for charabanc

lyder meget flottere. Danmark er

et af de få lande i Europa, der har taget

patent på dette franske navn, og én ting

er sikkert, det er en af de få vogne, - hvor

alle, dog kun Danmark er enige om navnet,

det er en charabanc.

I England, Tyskland, Frankrig og Østrig

hedder den wagonette. I disse lande er

en charabanc en vogn med tværstillede

sæder efter hinanden, det som vi kalder

kaffemøllen.

I Sverige hedder charabanc også wurst,

og dette giver anledning til mange

16

Char à Banc / Char-au-Banc / Charabanc

diskussioner om vognnavne der.

Store charabancs til 12-14 personer, er

ofte en breakes, eller skolevogne som

dem, der dagligt benyttes i den kgl. stald.

Disse vogne, som var almindelige på

godserne for 100 år siden, benyttedes dagligt

til skolekørsel (træning) med sæderne

klappet ned og ryglænene fjernet.

Når der kom gæster til godserne, blev

de hentet på jernbanestationen af godsets

landauer eller coupé. Gæsternes bagage

og de tjenestefolk (tyende), som gæsterne

havde med, fik plads på breaken. Når

gæsterne skulle på jagt blev sæderne

klappet op, ryglæn og hynder blev monteret,

så herskabet kunne køre standsmæssigt.

Char-à-banc Wagonette

Peter Strauss


Fra Hans E. Pedersen har redaktionen

modtaget følgende uddrag fra bogen

’Kjøbenhavn og Kongerigets Kjøbsteder

for omtrent hundrede Aar siden. Et bidrag

til den danske Kulturhistorie’. Skrevet af

L. Holst og udgivet på Wøldikes forlag i

København 1862.

Heste og vogne

’Langt flere folk end nu holdt vogn og

heste, hvilket Pontoppidan dog tildeels

tilskriver Gadernes Urenlighed, som

tvang Mange, der elles gjerne gik tilfods,

til at lade sig kjøre’. De offentlige Vogne

benyttede man mindre end nu, og Mange,

som nu vilde betjene sig af disse, vare

derfor nødte til selv at holde Hest og

Vogn.

Imidlertid blev denne Luxus dreven altfor

vidt. ’Man finder’ - siger F. Lytken -

’i maadelige Borgeres Cataloger Vogne,

Chaiser, Phaetons, Karrioler og Kaner,

som det var efter en Hyrekudsk, Rideheste,

Sadler, Sporer og engelske Pidske,

som efter en Jagtjunken’ o.s.v. og en

anden samtidig Forfatter forsikrede, at der

næsten ikke var en Stad i hele Europa,

hvor der i Forhold til Størrelse og Rigdom

var saa mange Vogne som i Kjøbenhavn.

Selv Stolemagernes og Skrædernes

Hustru skulde age i Kareth til Kirke,

kunde de ikke det, bleve de hellere borte.

Antallet af Heste var i Kjøbenhavn

2.000, hvori imidlertid ogsaa var indbefattet

Livgardens (370), Kongens (220)

og Enkedronningens (41) Heste. ’De

Karekteriserede’ eiede 350 Heste.

Heste og vogne

Vognene vare blevne dyre, hvorover

man klagede stærkt. En Kareth, som tidligere

kom paa 100 Rdlr. kostede nu 3 á

400 Rdlr. eller vel derover, fordi man i

stedet for Vinduesglas vilde have det

største og fineste Speilglas, og i stedet

for simpel Farve Kunstmaling, ja tildeels

Lakering tillige med stærk, ægte Forgylding,

’hvilket gjorde en saadan Vogn, der

kun varede 16-20 Aar, ligesaa kostbar

som fordum et maadeligt Hus’.

Med Vognen fulgte Kudsk og Tjener,

der skulde have tredobbelt Liberi, en

saakaldt Rokelore til Pelsekjole, et dagligt

Liberi og et Stadsliberi med Snorer.

Tjenerne havde Sølvspænder i Skoene

og, efter hvad Pontoppidan forsikrer,

Sølvkaarde ved Siden, som selv Haandværkskarle

bare, samt Uhr, Manskjetter,

fint Linned o.s.v.

Imidlertid kostede Heste, Vogn og Kudsk

dengang langtfra saameget at holde

som nu; Holberg anfører - her er rigtignok

Tale om en noget ældre Tid - at man

kunde holde Kareth, 2 Heste, Kudsk og 2

Tjenere for 250 Rdlr. aarligt. Antallet af

offentlige Vogne var i Kjøbenhavn

omtrent 100, man betalte 9 Mark for en

Kareth for en hel dag, 2 Mark for 1 til

1 1 ⁄2 Time, 2 Mark 8 Skilling for 2 Timer,

12 Skilling eller 1 Mark for en enkelt

Tour i Byen. For en Tour fra og til Kirke

1 Mark 8 Skilling, for en Ligtour 3

Mark.

Kudskene maatte ikke understaae sig

som Rettighed at paastaae Drikkepenge

af Nogen, men det beroede paa enhvers

frie Villie, om han vilde give saadanne.

17


I skrivende stund er der mange aktiviteter

under planlægning, og enkelte er afviklet.

DKS har afholdt det årlige kørestævne

på Dorthealyst, igen med mange deltagere.

Det er flot, at man kan samle så

mange deltagere ret tidligt på køresæsonen!

En enkelt åbent kørestævne i Jylland

har desværre måtte aflyses på grund af for

få tilmeldte, måske fordi dette arrangement

havde sammenfald med et andet

jysk stævne. Dette understreger igen vigtigheden

af, at man i stævneplanlægningen

sikrer en vis koordinering mellem

selskaberne, så overlapninger udgås. Her

har køreudvalget tilbudt at være en form

for koordinator, hvis man ønsker det.

Det er så ærgerligt, når man har lavet

hele forarbejdet til et kørestævne, og det

så viser sig, at der ikke er tilmeldinger

nok, specielt hvis dette skyldes overlapninger

med et andet stævne.

Der afholdes også en del kørekurser ude

i selskaberne, og det er glædeligt, at man

bruger den opbygning af kuskenes uddannelse,

som blev aftalt på sidste HB-møde.

Efter forlydende sker der også en tilgang

af nye kuske, og vi er sikre på, at

disse bliver godt modtaget ude i selskaberne,

og får den støtte og hjælp, som er

nødvendig for at blive indviede i kørslen

med heste. På denne måde kan vi få endnu

flere med i vor medlemskreds.

18

Dansk Køre Forbund

F.: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, 7454 7060

S.: Niels Christensen, Hedehusvej 29, Svenstrup, 8450 Hammel 8696 2180

Fra formanden

I DKF arbejder vi med etableringen af

den nye elitegruppe, hvor man i øjeblikket

er ved at finde ud af, hvor mange, der

kan være med. Samtidig planlægges aktiviteter,

der skal indgå i indeværende år.

VK arbejder fortsat intenst på planlægningen

af DM i pløjning, der som

bekendt afholdes den 18. oktober på Try

Landbrugsskole. Det ser ud til, at vi alle

kan glæde os til et godt og veltilrettelagt

pløjemesterskab i det nordlige.

Jo, der er mange ting i gang ude

omkring, og vi håber alle på en rigtig

god sommer og efterår, med mange gode

oplevelser for både ’nye og gamle’.

Break

Svend Åge Nissen


Nyt fra Køreudvalget

Kuske, der er interesserede i deltagelse i

VM for 2-spand i Riesenbeck 1997, skal

tilmeldes og godkendes gennem deres

lokale køreselskab. Tilmeldingen sendes

sammen med resultatliste for de 2 sidste

år til Niels Christensen snarest.

Alle aspiranter skal deltage i Kjærsgaard-stævnet

med reservehest i samtlige

discipliner for godkendelse af denne.

Køreudvalget vil ved afslutningen af

Kjærsgaard-stævnet foretage udtagelse af

hold og reserver.

Fra ’The coaching age’

Dansk Køre Forbund

F.: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, 7454 7060

S.: Niels Christensen, Hedehusvej 29, Svenstrup, 8450 Hammel 8696 2180

Carl Th. Christensen

Nyt fra DKF

Pløjeudvalgets medlemmer

Med beklagelse var Herluf Holst i sidste

nummer af Køresporten faldet ud af listen

over pløjeudvalgets medlemmer. Derfor

bringes hermed den komplette liste:

Formand: Arne Hansen, Allerupvej 4,

6520 Toftlund, tlf 7483 1685

Bent Melsted Nielsen, Langgade 1,

3760 Gudhjem, tlf 5698 5597

Richard H. Nielsen, Lyndby Møllegård,

4070 Kr. Hyllinge, tlf 4240 0027

Herluf Holst, Klattrupvej 109,

7000 Fredericia, tlf 7586 0262

19


Weekendtur til S verige 10. -11.

maj

Gennem DKF havde vi fået invitation til

at deltage i eller overvære Svensk

mesterskab i Brugskørsel og Skovkørsel

i Hörby. Vi havde håbet på stor deltagelse,

men blev kun 4 personer, vi fik dog

en pragtfuld tur.

Lørdag den 10. mødtes vi i cafeteriet på

’Poul Anker’ lidt før kl 8.00, hvor den

medbragte morgenmad, kaffe, te og rundstykker

blev fortæret. Vi kørte i een bil

mod Hörby. Vi havde fået at vide, at vi

skulle henvende os i sekretariatet, når vi

ankom. Det blæste meget koldt, og det

var lidt mudret på stævnepladsen, men vi

fik en fin modtagelse. Vi skulle bo på en

kursusgård ca 10 min kørsel fra stævnepladsen.

Pæne lyse værelser med gode

senge til kun 150 skr pr person inkl

morgenmad.

Lørdag var forbeholdt brugskørsel. Alle

konkurrerede på lige vilkår, for man havde

kun hest med, vognen stod på pladsen,

en vogn til små ponyer og en til hestene.

Det var mest Nordsvenske heste, Fjordheste,

Ardennerheste og Belgiere. Vi fik

mange gode indtryk og ideer med hjem.

Lørdag aften deltog vi i en festbanket,

der blev holdt i en nyopført gård. Gården

var ikke helt færdig, så der var masser af

naturlig ventilation, ingen isolering og

20

Bornholms Køre Selskab

F.: Inge Andersen, Ugleengevejen 3, 3720 Aakirkeby, 5697 5110

S.: Solveig Hoffmann Nielsen, Kirkebyvej 24, 3700 Rønne, 5696 3007

Siden sidst

stengulv, så vi spiste med overtøjet på. 3

retter dejlig mad med 1 øl eller vand og

kaffe. Vi kunne købe vin til 80 skr. Der

var dans bagefter, men vi blev ikke ret

længe, for der var kun 14 grader i lokalet,

vi havde jo været udendørs hele

dagen, og man bliver træt af så meget

frisk luft.

Søndag den 11. skulle vi se skovkørsel.

Der var 21 kuske, deriblandt 1 pige.

Også her kom man kun med sin hest og

sele, resten var på arealet. Det var strålende

sol og ikke ret meget blæst.

Man havde delt arealet op i forskellige

felter, som når vi laver maratonforhindringer,

og kuskene skulle så løse forskellige

opgaver, og den, der fik færrest

strafpoint, blev ny mester. Arealet havde

en kraftig stigning, og der var mange

store sten. Det var spændende at se deres

dygtighed og deres samarbejde med hestene.

Der var især 2 unge kuske, der snakkede

meget til deres heste og roste dem

meget. Vinderen blev den ene af de meget

unge (bare 17 år) flot klaret!

Den regerende mester, som skulle forsvare

sin titel, havde taget en hest med,

som viste sig meget uvillig til at træde

på sten, og det var næsten umuligt at

undgå det.

Det rygtedes hurtigt, at der var danske

tilskuere, og mange ville gerne vide mere

om vore traditioner, enkelte ville også


gerne besøge os på Bornholm. Vi kunne

lige nå at få præmieoverrækkelsen med,

inden vi måtte vende næsen mod Ystad

og båden hjem. Det var 4 trætte, men

meget glade bornholmere, der fandt siddepladser

i restauranten på ’Jens Ko-foe-

Overnatning med grillaften 26. -

27. juli

Som tidligere bebudet er vi i fuld gang

med at arrangere en overnatningstur til et

naturskønt område her på øen. Vi har

fundet et dejligt sted i Almindingen, hvor

vi kan lave bål, tøjre heste mellem træerne

og lave primitiv camping med

lokumsspand og måske en stor grill. Du

skal selv medbringe mad til dyr og mennesker,

overnatningsgrej, vand og evt

grill. Tilmelding er ikke nødvendig. Dog

må de, der kommer med heste, godt give

en uforpligtende tilmelding inden 23.

juli, så vi kan nå at lave primitiv opbindingsmulighed

til hestene.

Dyrskue

Tania er i gang med at arrangere tovtrækning

mellem heste og publikum, så

I hører nærmere. Men I er også velkomne

til at ringe til Tania og melde jer frivilligt,

tlf 5649 8160.

Hvad nu

d’, så vi kunne få lidt aftensmad, og

snakke om den dejlige tur.

Det var synd, der ikke var flere danskere,

der havde taget imod invitationen.

Køretræning i sommer

I år prøver vi noget nyt. Har du brug for

hjælp til kørsel, så ring til os. Vi laver

et hjælpesamarbejde, så vi kan hjælpe

hinanden hjemme hos os selv.

Kørestævne 2. -3. august

Vi regner med at få lov til at bruge banen

ved busterminalen i Aakirkeby igen i år.

Nærmere om det i næste blad

BKS Aktivitetsplan

Bent, Britta, Cai og Inge

14.-15. juni Kusketræning

27.-29. juni Dyrskue

26.-27. juli Weekend Lejr

2.-3. august Kørestævne

31. august Melstedgaard tur

13. september Træningspløjning

4. oktober Pløjemesterskab

27. november Generalforsamling

21


S t. bededagsstævnet 25. -27- april

Der deltog 40 ekvipager i stævnet på

Dorthealyst. Udover kuske fra DKF var

der deltagelse både fra Norge og Sverige.

Det har gennem nogen tid været et

stort ønske at prøve udenlandske dommere.

Dette ønske blev opfyldt ved dette

stævne. Det lykkedes Marianne Seidenfaden

at få Helmuth Kolouch fra Østrig til

at komme og være overdommer og Gladys

Dale fra Skotland til at være C dommer

på det andet dommerhold. Derudover

havde vi naturligvis også Lisa Larsson

fra Sverige, som vi næsten ikke mere

betragter som udenlandsk dommer. De

øvrige dommere var danske.

Det er mit indtryk, at kuskene var glade

for at prøve noget nyt, men for ikke

helt at bryde traditionerne var Benny

Olsen teknisk delegeret. Alt forløb godt

og uden uheld, selv vejret var fint.

Resultatet blev:

1-spand heste

Helle Golstrup DKS

Lars Andersen DKS

1-spand pony I

John Kristoffersen DKS

Henrik Nakskov DKS

Peter Koux DKS

2-spand pony II og I

Flemming Rasmussen DKS

Dansk Køre Selskab

F.: Pr. Garth-Grüner, Sparresholm, 4684 Holme Olstrup, 5376 4188

S.: Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St., 5965 4366

Siden sidst

Jørgen Andersen DKS

2-spand heste

Henrik Hansen DKS

Gertie Viebke Sverige

Lars Jansson Sverige

Jan-Eric Andreason Sverige

Lene Kragh Norge

4-spandhest

Ole Buch Jensen DKS

Ole H. Nielsen DKS

Orienteringskørsel

En af de største orienteringskørsler, hvad

deltagerantal angår, afvikledes Kristi

Himmelfartsdag på Skjoldenæsholm på

Midtsjælland. 37 Ekvipager deltog med

et meget stort antal mennesker på vognen.

Alt foregik på bedste vis, og alle

gav ved hjemkomsten udtryk for, at det

havde været en smuk og veltilrettelagt

tur. Arrangementet var som altid lagt i

Richard Hofmann Nielsens kyndige hænder,

så hvad skulle kunne gå galt. Efter

turen nød folk deres medbragte mad og

derefter offentliggjorde Richard det

spændende resultat, hvor alle stod lige,

efter der var lagt til og trukket fra. Tak til

alle, der hjalp til med dette arrangement.

23


Kørestævne 26. -27. juli

På Kastaniegården ved Fakse. Arrangør

DKS og Fakse Køre- og Rideforening.

Stævnet er åbent for kuske, der er medlem

af DKS eller en køre-rideforening tilsluttet

DRF.

Træningsstævne kategori M. Præsentation

obligatorisk. Der køres dressurprogram

III på 90 x 40 m bane. Forhindringskørsel

og maraton iflg reglementet

af 1. april 1996. Luftgummiringe tilladt.

Ingen vægtkrav. Der kan tilmeldes 1spand,

2-spand, 4-spand hest og pony

samt tandem.

Stævnegebyr inkl opstalding

1-spand kr 225,-

2-spand kr 325,-

4-spand kr 425,camping

uden el kr 50,tillæg

for boks pr. døgn kr 100,-

Foreløbig tidsplan

Fredag 25. juli

Kl 18-21 sekretariat og stald åbner

Lørdag 26. juli

Kl 8.30 dressur, briefing og påvisning

af maraton

Kl 15.00 forhindringskørsel

Kl 19.30 kuskefest

Søndag 27. juli

Kl 8.30 maraton

Kl 15.00 afslutning og præmieoverrækkelse.

Propositioner og tilmeldingsblanket

fås ved henvendelse til Gyda Andersen tlf

5371 0188. Tilmelding og betaling

senest 10. juli til FKR`s kasserer Lotte

24

Hvad nu

Jensen, Ellebækvej 7, 4640 Fakse, giro

1247220

Åbent stævne 12. -14. september

Stævnet, der køres på Sparresholm, er

åbent for alle under DKF samt udenlandsk

deltagelse.

Der kan tilmeldes i følgende klasser 1spand,

2-spand og 4-spand hest og pony

samt tandem. Denne gang kører alle program

6.

Foreløbig tidsplan

Fredag 12. september

Kl 8.00 præsentation og dressur

Lørdag 13. september

Kl 8.00 maraton

Kl 19.00 kuskefest - husk tilmelding

Søndag 14. september

Kl 11.00 forhindringskørsel

Derefter præmieoverrækkelse kl ca 14.00

Propositioner og tilmelding fås ved

henvendelse til Gertrud Sørensen til 5965

4366, fax 5962 2359, senest 1. august.

Kavaler-Break


Køb-salg-bytte-dag

Der var mødt ca 200 mennesker op i ridehuset

hos Jens Peder Hansen, hvoraf flere

fik gjort en god handel. Man kunne tillige

nyde en tur i hestevogn i skoven, og

børnene kunne prøve en tur på hesteryg.

Bededagstræf 25. -27. april

Fyens Køre-Selskab

F.: Jens Peder Hansen, Knøsevej 19, 5892 Gudbjerg, 6226 1242

S.: Karin Hansen, Dræbyvej 51, Dræby, 5330 Munkebo, 6597 4266

FKS`s første arrangement på Egeskov er

blevet afholdt. Alt forløb godt, hvor også

vejret var med de deltagende. Regnen

kom først søndag, da man var ved at pakke

sammen. Fredag og lørdag fik de deltagende

ekvipager undervisning af både

Troels Hviid Sørensen og Hansa Poulsen.

De fleste var således klar til at

afprøve den nyerhvervede lærdom ved

ministævnet om søndagen. Søndag var

det især ungdommen og ponyerne, som

klarede sig godt, hvilket giver håb for

fremtiden. Vi ser frem til at se alle de del-

Åbent stævne på Kærsgaard 4.-6. juli

Nu er det snart tid for et besøg på Kærsgaard.

Hvis man ikke deltager som aktiv

og allerede har sat kryds i kalenderen

ovennævnte dage, kan man gøre det nu

Siden sidst

Hvad nu

tagende samt øvrige ved det kommende

FM, som i skrivende stund endnu ikke er

afholdt.

Kr. Himmelfarts familieudflugt

Kristi Himmelfartsdag var igen i år dagen

for den årlige tur med hest, vogn og madkurv

med tilbehør.

I 1997 var Tåsinge udset til turen. Vi

startede på Valdemar Slot kl 10.30 og

kørte langs med Svendborgsund igennem

Troense og Vindeby og så de mange

gamle velholdte huse. En tur igennem

skoven blev det også til med pause i en

lysning.

Vi spiste vor medbragte mad ved

Svendborgsund helt ude ved vandet. Vejret

var meget bedre end vejrudsigten, så

stemningen var god blandt de otte ekvipager,

som deltog.

og se frem til et par hyggelige dage i selskab

med heste og hestefolk fra forskellige

steder i landet.

Hvis man ønsker at give en hånd med

ved stævnet, kan man meddele dette til

sekretær Karin Hansen, tlf 6597 4266,

25


idet der stadig er brug for flere hjælpende

hænder.

Ferieugen på Egeskov 12. -20. juli

Traditionen tro afholder vi ferieuge på

Egeskov for vore medlemmer i uge 29.

Ansvarlig vil i år være Mogens Larsen.

Igen i år vil ferieugens program i fæl-

26

HESTEFORSIKRING

- LAVESTE PRÆMIER I

KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 .Telefax 33 15 34 70

lesskab blive fastlagt ved bålpladsen lørdag

aften kl 20.00 og de deraf følgende

opgaver fordelt.

Der er dog allerede nu programsat to

ting, nemlig: tirsdag den 15. kl 14.00

Concour d`Elegance, og festaften onsdag,

hvor man selv medbringer mad. Der vil

være levende musik denne aften.


S kovtur 8. maj

Selvom vejret også i år var koldt, og

selvom skoven ikke var sprunget helt ud,

blev det alligevel en god skovtur i de

smukke Villestrupskove. Ca 150 personer

deltog - 19 vogne og 5 ryttere.

Faneindvielse 29. juni

Himmerlands Køre- og Rideforening

F.: Thorkil Nilsen, Karlsmøllevej 10, Krogen, 9500 Hobro, 9855 8415

S.: Kirsten Tomra, Markvejen 65, 9220 Aalborg Øst, 9815 9421

Foreningen til levendegørelse af landsbykulturen

i Vesthimmerland har ifm 25 års

jubilæet inviteret ca 8 medlemmer fra

HKR til at deltage i kørsel ifm fane indvielse.

Bla skal tidligere landbrugspræsident

H.O.A. Keldsen og borgmester Per

Bisgård køres. Arrangementet foregår i

Vesterbølle ved Ålestrup. Interesserede

bedes tilmelde sig snarest til Thorkil.

S kovtur 6. juli

Søndag den 6. juli arrangeres skovtur ved

Mariager Fjord med afgang kl 10 fra

Thorkil Nielsen. Se adresse øverst på

siden. Madkurv og godt humør medbringes!

Ryttere er også velkomne. Tilmelding

til Thorkil senest den 4. juli.

Siden sidst

Hvad nu

Traktorpløjning 10. maj

Den 10. maj deltog 5 af vore pløjere i

Landboungdomens Traktorpløjning i

Paderup v. Randers. For hestepløjerne var

der instruktion om formiddagen og pløjning

om eftermiddagen. Der blev pløjet

fra kl 10.30-14.00 med efterfølgende

bedømmelse. Der var knap 100 tilskuere.

S kovtur og grillfest 26. juli

Igen i år er der skovtur hos Sabrina og

Kjeld Papsøe, Ajstrupvej 28, 9240 Nibe,

tlf 9835 5110. Der er mulighed for overnatning

i medbragt telt eller campingvogn.

Afgang kl 14.

Aftensmad kan købes - helstegt lam og

gris - for 60 kr, som bedes betalt ved tilmelding,

senest lørdag den 19. juli.

Høstdage på Hessel 16. -17. august

Den 16.-17. aug. fejrer ’Høstdage på

Hessel’ 25 års jubilæum. Medlemmer,

der er interesseret i at køre ved jubilæet,

bedes tilmelde sig til Susanne Norèn,

senest den 10. august på tlf 9854 9006.

27


O. M. S pring 19. marts

Vi havde besøg af Ole Mathisen, som fortalte

om bygning af en postvogn. De medlemmer,

som selv sætter vogne i stand,

fik en del oplysninger via foredraget.

Filmaften 2. april

Familien Thomassen viste film fra centret.

Der blev vist film fra året 1996, fra

alle de arrangementer, der havde været,

lige fra træningsstævner og pløjestævner

til juleturen.

Foredrag 16. april

Benny Olsen fortalte om forspænding og

seletøjspålægning.

Bustur 12. april

26 personer startede med kaffe og rundstykker

hos Lis og Svend Andersen, der

bød indenfor i stuen. Turen gik herefter

sydover til Stutteri Blue Hors ApS i

Randbøl. Her blev vi budt velkommen af

leder og autoriseret inseminør Esben

Møller, der fortalte om stutteriets arbejde

med hestene. Vi fik forevist stutteriets

arbejdsområde fra hingstestalde, skridtmaskine,

ridehaller, hoppestalde og løsdriftsstalde

med ungheste. Efter en inter-

28

Midtjysk Køre Selskab

F.: Benny Olsen, Kongemosevej 15, Hvam, 8620 Kjellerup, 8666 7565

S.: Bente Søndergaard, Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer, 9786 1280

Siden sidst

essant rundvisning var der medbragt frokost

i Stutteriets kantine.

Turen gik videre til Scheelenborg, og

rundvisningen her omfattede hoppestalden

og igen løsdriftsstaldene med ungheste.

Der var samtidig en tur gennem den

nye anlagte have ved hovedbygningen.

En flot, men meget stor hovedbygning.

Herefter fortsatte turen til Kristiansminde,

naboejendommen, hvor Stutteri

Ask har hjemme. Det er her, Lone Kromann

residerer. Hun er nordisk mester og

flere gange dansk mester i ridebanespringning

og står for uddannelsen af

springhestene fra Stutteri Ask.

Så gik turen mod Jylland igen, hvor vi

som det sidste skulle besøge Kærsgaards

transportmuseum. Museet består hovedsagelig

af hestetrukne vogne og redskaber.

Henri Hage bød velkommen til Kærsgaard

og fortalte om de forskellige vogne

samt besvarede spørgsmål. Rundvisningen

fortsatte til staldene samt seletøjsrummet.

Der var rigtig mange flotte

seler med spændende historier bag. Familien

Hage bød herefter på en forfriskning

i spisestuen på Kærsgaard, og vi vil herved

sige mange tak for den ualmindelige

store gæstfrihed. - Tak fra deltagerne.

Orienteringskørsel 3. maj

Efter en kort orientering blev de første


sendt af sted. Der var 10 spand, og det

var lige fra hest til pony og gamle hestevogne

til gummivogne. Der var 10

poster på ruten, hvor nogle poster indeholdt

flere spørgsmål. Efter turen samledes

alle deltagerne samt tilskuere ca 64

personer til fælles grill.

Resultatet var følgende:

Benny Olsen - 24 p

Palle Simonsen og Niels Hansen - 23p

Svend Andersen - 22 p

Vi siger tak for et rigtigt godt arrangement

til Arne Vestergaard samt Anni og

S ommerlejr 12. -20. juli

Vi erindrer om sommerlejr på Kørecenteret

i Haurdal, jfr Køresporten 2•97

Åbent stævne 26. -27. juli

Der køres efter FEI-regler 1997

Der kan tilmeldes i følgende klasser: 1-2

og 4 sp.

Hest og Pony 1, 2, 3

Præsentation er obligatorisk.

Disciplin: A Dressur

Dressurbanen vil være 100x40 meter.

Der kan vælges mellem program 5 og 6

Disciplin: B maraton

For enspænder vil kuskens egen groom

være vognreferent.

Ruten er ca. 22 km lang, der køres 5 etaper.

På etape E er placeret 6 forhindringer,

heraf en vandforhindring,

Ruten kan ikke påvises, men der kan

rekognosceres til fods eller på cykel.

Hvad nu

Benny Thomassen.

Træningsstævne 10. -11. maj

12 deltagere om lørdagen og 13 om søndagen.

Resultatet blev følgende:

Klasse pony

Svend Andersen MKS

Juliane Jespersen ThKS

Jørgen Jørgensen MKS

Klasse heste 2-spand

Kristian Madsen MKS

Niels J. Jensen VKS

Ruten vil blive gennemgået på overhead,

umiddelbart efter dressur lørdag.

Disciplin: C Forhindringskørsel

Banen vil være ca 600 meter lang, med

17 forhindringer, der indgår træbro.

Tilmelding på DKF`s tilmeldingsblanket,

senest 8. juli, vedlagt gebyr, til Benny

Olsen. Kongemosevej 15, Hvam, 8620

Kjellerup. Tilmeld venligst en referent pr

ekvipage.

Priser: Stævnegebyr kr 100,00. Spiltov

incl halm, pr hest eller pony kr 150,00.

Camping incl el. kr 100,00. Depositum

stald kr 100,00

Nye medlemmer

Martin Jensen, Ahornvej 7, Ø. Bjerregrav,

8900 Randers

Kaija Thulstrup Skousen, Klosterlundvej

8, Klovemølle, 7442 Engesvang.

MKS vil gerne byde de nye medlemmer

velkommen.

29


Køb og salg 22. marts på Revsø

Godt besøgt - der var vist mere snak end

handel, men hyggeligt og en god optakt

til den nye sæson.

Tørning Mølle og Haderslev 6. april

Ca 30 besøgte og så de mange hestevogne,

og en del undrede sig over, de ikke skal

ud at køre inden ‘tidens tand’ tager dem!

Åben stævne 14. -15. juni

Ved manglende tilslutning henvises til

stævnet i Herning.

Stævnet afholdes hos Sydjysk Ride-

30

Siden sidst

Hvad nu

Træningsstævne 4. maj

12 2-spand hest og pony var mødt hos

Misse og Svend Raun, heraf 3 nybegyndere.

Marianne Andersen vandt begynderpokalen.

Hos de mere øvede blev vinderne

Manfred Jürgensen, Nina Raun og

Solveig Andersen.

klub Rødekro. Der køres maraton lørdag

ca kl 12. Søndag køres dressur ca kl 10

og forhindringskørsel fra ca 13.30 Sønderjydsk

mesterskab afvikles samtidig for

medlemmer af SKS.

KVALITET TIL KØREFOLKET


Slesvigske Køre Selskab

F.: Svend Erik Raun, Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro, 7466 4107

S.: Solveig Iversen, Højrup Overskovvej 44, 6560 Sommersted, 7455 1176

KØREHANDSKER


VI IMPORTERER, DET DU MANGELER

FORKLÆDER

• GAMACHER

• FEI - GODKENDTE

KØRETOPPE

AB Trading · Slutterupvej 1 · 2970 Hørsholm

- OG MEGET MERE

Telefon 42 18 03 83


Familieweekend 28. -29. juni

Hos Knud Nicolaisen, Halk tlf 7457

1224

Mandøtur 26. juli

Vi samles kl 8.00 hos Henry Nissen, V.

Vested, kører over til Mandø, er her et

par timer, hvor vi bla ser en kirke, og

kører så tilbage til ca kl 17. Bindende tilmelding

senest den 1. juli til Günter

Bentin, tlf 7544 6144.

Træningsstævne 23. august er flyttet

Grundet VM afholdes stævnet i stedet

30. august i Nr. Hostrup. Vi starter kl

10.00 med maraton. Over middag køres

dressur program 3 eller 6 og forhindringskørsel.

Tilmelding senest 10.

august til Svend Erik Raun 7466 4107

eller Solveig Iversen 7455 1176.

Fra ’The coaching age’

Ved eventuel aflysning af stævnet den

14.-15. juni ændres dette stævne til

åbent stævne den 30.-31. august.

31


Bustur 19. april

Ca 30 morgenfriske medlemmer deltog i

udflugten, som i år gik til tre stutterier.

Først så man et større haflingeropdræt i

nærheden af Fjerritslev. Derefter var det

New Forrest racen, som måtte holde for.

Her blev der vist videofilm om egne

kåringsemner, og de besøgende fik lejlighed

til at se nogle af stutteriets hopper

og hingste præsenteret henholdsvis i longe

og under rytter.

Til sidst så man et oldenborgopdræt i

nærheden af Arden, hvor især anvendelsen

af jernbanevogne som stald tiltrak

sig opmærksomhed.

Forårstur 8. maj

8 spand deltog i turen, som i år var henlagt

til det kuperede og afvekslende terræn

på Nordmors. Turen var præget af

Træningsstævne 16. august

Det er hensigten, at stævnet bliver så

uformelt som muligt. Forhindringerne

bliver ikke sværere, end de kan køres

med en gummivogn. Alle kan deltage.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde,

32

Thy Køre Selskab

F.: Poul Andersen, Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted, 9792 1602

S.: Kaj Aage V. Jespersen, Doveroddevej 2b, 7760 Hurup, 9795 9146

Siden sidst

Hvad nu

godt humør, selv om regnvejret bevirkede,

at den planlagte rute måtte afkortes.

S kovens dag 11. maj

De mange besøgende blev i hestevogn

kørt til de forskellige arbejdssteder, hvor

de fik forevist de aktiviteter, som foregår

i skoven, herunder udslæbning af stammer

med hest. Ni medlemmer var travlt

beskæftiget i henholdsvis Vitsbøl Plantage

og Fosdalens Plantage.

Træningsstævne i Haurdal

To debutanter deltog i MKS’s vellykkede

træningsstævne. Hans Grønkjær, som

begyndte at køre med heste sidste efterår,

gennemførte stævnet med to 3-årige haflingere.

Flot klaret! Juliane Jespersen

erobrede andenpladsen, så alt tyder på, at

hun følger i storesøsters hjulspor.

så meld venligst til i god tid. Der vil blive

brug for en del hjælpere, som ligeledes

opfordres til at melde sig.

Stedet er endnu ikke fastlagt. Tilmelding

og yderligere oplysninger får hos

Kaj Aage V. Jespersen. Tilmeldingsfrist

senest 2. august.


Nye medlemmer:

Jesper Helleberg Nielsen, Torveallé 5,

7700 Thisted, tlf 9792 4746

Jens Thomsen, Siagervej 2, 7760 Hurup,

tlf 9795 6493

I ønskes velkommen i ThKS, hvor vi

håber snart at se Jer.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . ENGVEJ 2B . 8832 SKALS . 86 69 45 17

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

★ Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

33


Køreskole

I weekenden 19.-20. april havde TKS

inviteret alle interesserede til køreskole i

Jordrup, hvor Niels S. Petersen og Niels

Mortensen havde stillet vogn, heste og

erfaring til rådighed. Vi vil gerne takke de

2 x Niels for en god weekend. At det var

en succes, kunne ses på det store fremmøde

og den tilfredshed, som udstrålede

fra de hjemvendte kursister. Dette var så

vellykket, at det nok ikke er sidste gang

foreningen har lavet et sådan arrangement.

Træningsstævne

Søndag 4. maj afviklede vi trænings-

Forhindringskørsel 20. juli

34

Trekantens Køre Selskab

F.: Inge Luise Ratzow, Rytterskolevej 12, 6000 Kolding, fax. 7556 5433, tlf 7556 5151

S.: Lisa Andersen, Grønnevej 5, Gamst, 6600 Vejen, 7558 8466

Vil du prøve kræfter med forhindringsbanen,

kan du tilmelde dig til denne afslappede

træningsdag hos Dorthe og Ole

Mathiesen, Nr. Stenderupvej 24, 6000

Kolding. Uanset hvilken vogntype du har

at køre med, kan du tilmelde dig til Ole

på tlf 7556 5275.

Siden sidst

Hvad nu

stævnet på Jordrup rideskole, hvor der

var 12 ekvipager tilmeldte. Da der var

nogle sidste øjebliks afbud, blev det til 9

startende.

Trods manglende velvilje fra vejrguderne,

havde alle en god dag.

Vi nåede at gennemføre dressuren i

rimeligt tørvejr, og selvom ikke alle havde

helt styr på programmerne, var det en

god ting at få afprøvet sin hukommelse.

Maratonen var på ca 13 km og her nåede

7 deltagere rundt, også selvom regnen

var tiltagende. Forhindringsbanen blev

forladt i hast efter gennemkørslen, nu var

vi ved at være både kolde og våde, men

når alle kører et godt stævne, er smilene

alligevel fremme til sidst.

Køre og ridetur 10. august

Udflugt for hele familien til den smukke

natur i Sdr. Stenderup skovene. Her kan I

vælge at køre eller ride en tur i skoven,

vi vil holde middagspause under vejs, så

husk madkurven.

Tilmelding til Inge Luise Ratzow på tlf

7556 5151.


Randbøl hede 31. august

I samarbejde med Egtved turistforening

vil der igen i år være søndagskørsel på

Randbøl hede. Vil du køre for turistforeningen,

bedes du tilmelde dig til Inge

Luise på tlf 7556 5151, som også vil

informere nærmere.

Pløjetræning 6. -7. september

Der er i år mulighed for at få undervisning

i pløjningens svære kunst af fore-

ningens øvede pløjere. Hvad enten du

ønsker mere erfaring, eller vil lure nogle

fif af, skal du tilmelde dig til Niels på tlf

7536 4236, inden den 1. september.

Pløjestævne 28. september

Pløjestævnet er i år flyttet til god solid

jord i omegnen af Gamst. Vi pløjer i

stubjord og starter kl 9.00, og afslutter

med gule ærter.

Tilmelding til Lisa på tlf 7558 8466

inden 14. september.

Vis-á-vis Break Kavaler-Break

35


Åbent stævne 9. -10. august

Der afholdes åbent stævne i Pandrup. Der

er gode muligheder for at opleve den dejlige

nordjyske natur, da en del af maratonruten

vil foregå i Blokhus Plantage.

Proportioner samt mere uddybende

information kan fås ved henvendelse til

kasserer Rosita Jørgensen. Tilmelding på

DKF`s tilmeldingsblanketter senest 21.

juli, ligeledes til Rosita tlf 9827 1940.

36

Vendsyssel Køre Forening

F.: Birgitte Jensen, Guldbækvej 15, Brønden, 9352 Dybvad, 9886 9074

S.: Britt Nielsen, Gennem Bakkerne 52, Grindsted, 9310 Vodskov, 9828 6322

Køreinstruktion 15. -16. marts

Chr. Pedersen var mødt op for at give

kuskene gode råd om kørsel. Hver kusk

havde ca 3 kvarter til at køre rundt i ridehallen,

og der blev eksperimenteret og

instrueret. En god og lærerig dag for

kuskene.

På grund af for få tilmeldinger blev der

kun afholdt køreinstruktion om lørdagen.

Forspændingskursus 12. april

Aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Travbanebesøg i Aalborg 15. april

Aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Siden sidst

Hvad nu

Træningsstævne 10. -11. maj

I majkulde, men dog tørvejr, startede

stævnet, der var med instruktion i

omvendt rækkefølge med maraton lørdag

og dressur og forhindringskørsel søndag.

Alle kuske havde mulighed for at øve

matatonforhindringerne, dressur samt forhindringkørsel,

inden selve stævnet gik i

gang. Jørgen Konge gav hver kusk gode

råd. Både før og under dressuren fik man

gode råd i øresneglen.

Resultat (alle spand i en klasse):

1. Bent Jensen

2. Poul Erik Pedersen

3. Peder Pedersen

H. J. Hansen Reparation og nysyning

Nykøbing Landevej 12 af køre- og rideudstyr

Årslev · 4200 Slagelse Forhandling af alt

Tlf. 53 56 71 86 i hesteudstyr


Forspændingskursus 15. marts

Ca 20 personer, heraf 7-8 nye medlemmer,

mødte op hos Søren Karl Nielsen

og så og prøvede at pålægge seletøj korrekt,

samt at spænde for. En køretur i det

kølige forårsvejr blev det også til.

Udflugt 12. april

Østjysk Køre Selskab

F.: Christian Høgild Pedersen, Kyperstien 1, 7171 Uldum, 7567 8648

S.: Vibeke Tang, Volstrupvej 2, 8370 Hadsten, 8698 1439

Ca 25 personer mødtes på stutteri Blue

Hors, hvor Esben Møller viste rundt og

forklarede om bla insemination og forsendelse

af hingstesæd. Det var spændende

at se føl og plage i store lyse løsdriftsstalde

og iøvrigt høre om arbejdet på et

stort og veldrevet stutteri.

Turen fortsatte til Svend Åge Lauridsen

i Lind, hvor vi spiste medbragt mad i

Vognhjul

Siden sidst

værkstedet. Svend Åge fortalte detaljeret

om restaurering af vogne, og vi fik forevist

og fortalt om hver enkelt vogns

historie. Det var lærerigt at få indblik i

hele processen fra vrag til køreklar vogn.

Tak til Svend Åge for nogle lærerige og

dejlige timer.

Løvspringsturen 4. maj

Turen var på ca 20 km og udgik fra Volstrupvej

og rundt i et afvekslende og

meget kuperet terræn omkring barokherregården

Bidstrup fra 1760.

Billund Lufthavn 14. maj

Turen med rundvisning blev aflyst pga

manglende tilslutning.

★ Repareres ★ Gummi pålægges

★ Nye indspænderstænger på lager

Karetmager John Nielsen

Ringstedgade 6D - 4000 Roskilde - Telefon 42 36 50 01

37


Udflugt den 27. juli

Den årlige udflugt køres fra Søren Karl i

Hundslund. Her er der lejlighed til en

køretur for hele familien med eller uden

egen hest og vogn. Der er vogne til

rådighed, hvis man selv vil medbringe en

hest. Morgenkaffe med rundstykker kl

9.00. Medbring selv madkurv, som nydes

undervejs.

Tilmelding til Søren Karl, tlf 8655

0180, senest den 19. juli.

38

Hvad nu

Mindeord

Danmarks mindste vognfabrik

Alt i restaurering, reparation,

nybygning, køb og salg

Med stor sorg modtog vi budskabet om

Inger Tønnersens død. Inger, der ikke selv

var kusk, huskes ikke mindst fra mange

ferieture og sammenkomster, hvor hun

altid var parat til at give en hånd med,

altid spredte glæde og godt humør blandt

alle aldersgrupper og sidst men ikke

mindst, kunne hun ryste en til lejligheden

passende sang ud af ærmet. Inger

efterlader et stort savn. Æret være Ingers

minde.

Lakering og staffering af vogne. Reparation og fremstilling af hjul. Montering af skivebremser.

Pålægning af gummiringe, flere forskellige typer. Vognstænger fremstillet af

asketræ, som er lagret i over 5 år.

Salg af maling, stof og læder i stilægte farver og i en kvalitet, man ellers kun ser i de gamle

vogne • Salg af gamle vogne, såvel restaurerede som urestaurerede • Salg af nye og gamle

vognlygter samt seletøj • Salg af maratonvogne af høj kvalitet til rimelige priser • Salg af

kuskekapper, kørepiske og andet tilbehør.

Vores mål er at fremstille tingene på samme høje niveau, som de små vognfabrikker kunne

for 100 år siden, men til priser så alle har mulighedfor at vælge den professionelle løsning.

Med venlig hilsen

Henrik Køier Andersen

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje · Tlf 4051 2556 eller Tlf 5376 5650 · Telefax 5376 5753


Annonceprisen for Køb-Salg-Bytte er 50

kr for max 20 ord.

Annonceteksten skal fremsendes

skriftligt, og beløbet skal vedlægges i

kontant - eller check.

10 pers charabanc. God stand på nær

betræk, kraftig og elegant bygget, jernfælge,

patentaksler, køreklar. Til 2- men

kan også bruges til 4-spand.

K W Andersen, tlf 8681 4195

6 pers charabanc. Elegant bygget af

karetmager H. Chr. Nielsen, Silkeborg.

Gummi på hjul, fedtaksler, nymalet sort

med røde stafferinger, 2-spand.

K W Andersen, tlf 8681 4195

4 pers dog-cart. Naturtræ og nye hynder.

Perfekt stand, gummi på hjul, patentaksler,

til 1- og 2-spand. K W Andersen,

tlf 8681 4195

Fjordhoppe sælges. 7 år, 140 cm,

kørt 1-, 2-, og 4-spand, tilredet, kåret i 2.

kl A. Henvendelse Larsen, Tlf 5346 4562.

S aletsele Str pony/cob. Komplet med

hovedlag, hintertøj og liner. Velholdt,

dansksyet. Tlf 5371 0429, efter kl 21.

2 DV halvsøskende sælges. Efter

Annoncepriser

1/1 side kr 990,-

1/2 side kr 550,-

1/3 side kr 440,-

1/4 side kr 385,-

1/8 side kr 220,-

Køb-Salg-Bytte

Annonce og betaling fremsendes til:

Ingrid Berner Larsen

Mølleskovvej 125, Allindelille

4370 St. Merløse

Tlf 5360 0431

Pari-ace dane / Astaire / Gefion. Vallak

og hoppe, meget ens, mørkebrune med 4

sokker og blis. ca 160 cm, 3 år, sælges

fra avler. H Klestrup, tlf 5367 7026

Danmarks flotteste dogcart/musefælde.

Total restaureret i mindste detalje, 1 & 2spand.

Ring og hør nærmere.

Tlf 5371 0429, efter kl 21.

Welsh-cob vallak, 1996, sort med

stjerne og bagsokker. Utrolig smuk og

velgående, meget velegnet som kørehest,

godt temperament. Tlf 4640 2600 -

4640 1221

S tor ponyvogn. Med buk og døre,

nyrestaureret, står i naturtræ og brun polstring.

En pæn vogn lige til at køre med.

Tlf 9793 1610.

Vil du køre med S hetlandsponyer?

Kvalitetsponyer til kørsel eller avl. Str

95-100 cm, særdeles gode bevægelser.

’Stutteri Ørnhøj’ v/Else Enemark, tlf

5965 5062

Farveannoncer

Tillæg pr farve kr 825,-

39

More magazines by this user
Similar magazines