KIRKEbladet - Sdr. Bjert Kirke

sdrbjertkirke.dk

KIRKEbladet - Sdr. Bjert Kirke

Kirkebladet 36. årg. • September - OktOber - NOvember 2011

Foto: Karen Lützen

Sdr. Bjert Sogn

Frivillige i Kirken

Mange bidrager til fællesskabet

Her mor og datter med alterdugen

Se side 4 og 5


En fælles

lokalavis?

Til eftertanke...

Hejs vimplen!

Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

bemærkning blev ved med at melde sig, da

Efter at fænomenet ”vimpel” i mange

år har været en gåde for mig (den er jo

Det lille kors i vimplen minder mig om,

at Gud er i min helt almindelige hverdag.

jeg cyklede hjemad igen. Og så er det, jeg

ikke et rigtigt flag, så hvad er den så?), Han giver mig lov til at se og leve i det

tænker, at det ville være en god idé at lave

er den kommet op her hos os. Den er jo kendte, som alligevel gnistrer nyt og

en større fælles lokalavis for området, så

en fejring af hverdagen! Hverdagen er uforudsigeligt selv på en regnvejrsdag.

alle de gode tilbud om møder, arrange-

ikke ingenting og ikke trummerum. Den Den fornemmelse er en del af selve

Forleden løb jeg inde i Kolding på en gammenter, foredrag og koncerter kunne samles

tomme flagstang var så trist; som om skabelsen, og er heldigvis ikke forbeholdt

mel bekendt herfra lokalområdet. Det var i en avis. Jeg ved, at der er andre lokal-

den udelukkende var i venteposition. kristne. Den er fantastisk beskrevet af så

længe ”siden sidst”, så vi havde en del, der

lige skulle vendes. Vi har for år tilbage haft

børn sammen i skolen og på den måde haft

meget med hinanden at gøre. Nu er ungerne

rejst herfra, og vi er ikke længere så aktive

i det lokale fællesliv, som vi var for år tilbage,

men vi blev nu hurtigt enige om, at

det fortsat er godt at bo herude især med

alle de tilbud, der i løbet af en vinter er

med møder, foredrag og musik.

”Jeg hørte, at der har været et rigtig godt

musikarrangement i kirken”, sagde hun.

”Men hvorfor annoncerer man ikke sådan

noget lokalt, så vi andre har en chance for

at følge lidt med i, hvad der sker?” Jeg

kunne så fortælle hende, at menighedsrådet

skam havde annonceret musikarrangementet

samfund, hvor man er gået sammen om en

fælles lokalavis, for netop at sikre, at alle

informationer når ud til en større kreds. Vi

har vores kirkeblad og Bjert/Stenderup Avis

(hvor bl.a. idrætsforeningen oplyser om

deres aktiviteter). Hver for sig rummer de

godt stof om det lokale, men de bliver ikke

set og læst at alle. Det betyder så, som det

var tilfældet med min gamle veninde, at der

er arrangementer, som hun gerne ville deltage

i, men som hun ikke bliver opmærksom

på, fordi hun ikke får set, hvad der eksempelvis

står i kirkebladet. Chancerne for, at

hun ville blive opmærksom på eksempelvis

en koncert i kirken, og at jeg selv blev opmærksom

på et arrangement i idrætsforeningen,

som jeg tidligere er kommet i, da

Men dagligdagen er mere end en trist

ventesal. Den er en dag, jeg får. Det

under er så selvfølgeligt og netop dagligdags,

at jeg alt for let glemmer det.

De mennesker, jeg omgiver mig med,

glemmer jeg at skønne på; og de daglige

opgaver virker kedelige og jeg

forsømmer at gøre mig umage. Derfor

er vimplen kommet op! For at minde

mig om tak-nemmelighed og om, at

hverdagen er alle mine kræfter værd.

Nogle vil vel indvende, at det gerne

skulle være en selvfølge, at man vågner

og er taknemmelig hver morgen, at man

glad og gerne giver sig i kast med dagen.

Men jeg må konstatere, at sådan er det

desværre ikke altid for mig. Derfor har

jeg også brug for morgenbønnen som

forskellige mennesker som den tyrkiske

digter, Nazim Hikmet, i digtet ”D-mol

koncert af Johann Sebastian Bach”

(hvor han beskriver en efterårsmorgen i

bjergene, regnen, sin elskedes tårer og

smil som ”gentagelsen aldrig gentaget”)

og Dan Turell i ”Mest af alt holder jeg af

hverdagen”. I en af salmebogens nyere

salmer, nr. 697 ”Herre, jeg vil gerne

takke”, er det også stærkt beskrevet som

en bøn til Gud om at velsigne dagen, så

”himlens kræfter kommer til vor verden

gennem mig”.

Så hejs vimplen! Bed din morgen- og

aftenbøn! Gå til gudstjeneste på kirkens

hverdags-søndage! Og giv dig i kast med

de velsignede hverdage!

i kirkebladet, og at der da også havde børnene boede hjemme, vil blive forøget

et fast led i min dag; her bliver jeg

været rigtig mange den aften. ”Kirkebladet, betydeligt, hvis vi lokalt kunne samle det

mindet om, at jeg har meget at være

”Jeg er vild med ferier og fester

nå ja”, sagde hun henkastet, ”men det er hele i en avis. Det er gjort med succes

taknemmelig for, glæde mig over – og

jeg elsker neglelak og shots

sjældent, jeg kigger i det. Det ryger som andre steder, ved jeg.

meget at give mig i kast med. Jeg får på Men tak, Gud, for min hverdag

regel ud sammen med reklamerne”.

Der skal såmænd ikke så meget til, ud

en måde indstillet mit åndelige kompas.

med madpakker og vækkeure

”Det var ærgerligt, for det var ellers lige over en portion åbenhed og velvilje fra de

Jeg har også brug for aftenbønnen. For arbejde og mennesker der har brug for mig”

noget for dig”, sagde jeg og mindede hende

om hendes store engagement i musikarrangementerne

på skolen i sin tid.

Nå, der var så meget andet, vi lige skulle

omkring, inden vi skiltes, men hendes

respektive foreninger og menighedsråd.

Under alle omstændigheder vil det styrke

det lokale fællesliv, og det er vi vel alle

interesseret i.

Lotte Juul Jeppesen, Gyndbjerg

her kan jeg lade alt det gode fra dagen

få sin genklang i mig; og overlade det,

der stadig nager mig, til Gud. I håbet om,

at morgendagen vil bringe nye og hidtil

usete muligheder.

(fra afsnittet ”Almindelighed”

i ”Himlen i mine fodsåler”)

Tine Illum

2 3

Foto: Karen Lützen


Frivillighedens år

– hvert år

Et hundredtal giver hånd og ånd med som støtte i sognets kirkeliv

Hvordan står det egentlig til med det frivillige

arbejde i Sdr. Bjert sogn?

Spørgsmålet rejses alene, fordi EU har udnævnt

2011 til frivillighedens år - og da vi

nu er godt inde i det, kan der gøres status.

EU’s idé er kort og godt at sætte fokus på

alt frivilligt arbejde, så det synliggøres,

anerkendes og styrkes til fremme af aktivt

medborgerskab.

EU siger synliggørelse.

”Det sker bl. a. her med denne artikel.”

Og anerkendelsen?

”Den officielle kommer Menighedsrådet

hvert andet år med ved at invitere alle

frivillige til en aften i Sognehuset. Hvor der

spises, underholdes, hygges og snakkes

tværs over bordene de frvillige, sognepræsten

og rådsmedlemmerne imellem.

En rigtig fin aften”, slutter Arne Friis.

Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Hanne Fønns Clara & Max Elmelund Helle Juhl

- bærer lønnen i sig selv…

For det er fællesskabet, der sættes højt og styrkes

”Vi har længe haft en usædvanlig høj grad

af frivilligt arbejde i sognet, hvor livet

i og omkring kirken på mange områder

støttes og udvikles af frivillige. Ja, jeg

tror vi er oppe på et hundredtal”, siger

menighedsrådsformanden, Arne Friis.

Erik Randel

Hvordan er det så at være frivillig i og omkring

kirkelivet? Et rundspørge til nogle af

de vidt forskellige fortæller om en engageret

eller mere afslappet deltagelse, der indgår

som en normal del af hverdagens eller søndagens

liv. Men for alle synes at gælde, at

Det Gamle Testamentes skrifter – lige som

det er sket i tusinde år. Og med ansigt til

menigheden føles fællesskabet særlig

stærkt. Selve forberedelsen til læsningen,

er også meget givende – den sætter tanker

i sving.

Og ikke alt er synligt?

”Nej, der er selvfølgelig dem, der kan ses

og høres ved gudstjenesterne, når der

læses og synges i kor, men en del frivilligt

arbejde er mere skjult. F.eks. er der en

gruppe, der henter svagt gående eller fjernt

boende kirkegængere i bil.”

det ikke er noget offer, man giver, men et

bidrag til fællesskabet – der bærer lønnen

i sig selv.

Mary Hedegaard har været på kaffebryggerholdet

i mange år og synes gæsterne i

Kirkecaféen er glade, også de kritiske tedrikkere.

Men specielt holder hun af at stå

for kaffen til de unge mødre med deres små-

Hanne Fønns har i en snes år på skift stået

for læsningen i børnerummet, hvor kirkekoret

og de yngste fra Gudstjenesten samles

under prædiken. Man får selv læst dagens

tekst grundigt for at kunne formidle den,

og kan man ikke, finder man noget andet,

idet det også skal være et frikvarter for

koret til en kort afslapning, før det skal

Hvordan styres det hele?

”Det meste frivillige arbejde udføres i

selvstyrende grupper, som Tine Illum laver

”vagtplaner” for med mulighed for indbyrdes

datobytte. Det gælder læserlauget,

kaffebryggerne i Kirkecaféen, børnerumslæserne,

o.m.a. Vi må ikke glemme, KFUMspejderne,

der deler Kirkebladet rundt,

og de voksne, der kører ud med det til

de fjernest boende. Og selve Kirkebladets

redaktion bygger også

Arne Friis – ikke alt frivilligt arbejde er synligt

børn og følge dem måned for måned.

For Erna-Marie Gornitzka -kaldet Rie – har

frivilligt arbejde været naturligt fra barneårene.

Hun vasker og stryger alterdugen

sammen med sin mor Karen Andersen, der i

øvrigt har syet den i sin tid, og hun bager

fredskager til 4. maj og ”gode råd” til andre

tider. Altid parat til at give et nap med. Til

fællesskabets bedste, understreger hun.

Man bliver højstemt, siger Helle Juhl, når

man står under korbuen og læser højt fra

på igen. Men jeg nyder samværet med

børnene.

For Clara og Max Elmelund er det jævnlige

værtskab i Kirkecaféen gennem en halv

snes år en god anledning til også at komme

i kirke. Det er en rigtig fin afslutning på

gudstjenesten at se og ikke mindst høre

glade kirkegængere – og det er de virkelig

– samles om de runde borde og snakke om

livet i sognet – dét er fællesskab. Hvilket

også underskrevne frivillige skribent synes!

på frivillighedens princip.”

Erik Randel

4 5


”Velfungerende kirke”

Nyt mæglerargument for at købe bolig i sognet – og det virkede

Så har man set det med – sognets kirkeliv

som salgsargument på boligområdet.

Det kunne i hvert fald læses i annoncen, da

den gamle rødstens lærerbolig Engløkke 5

skulle sælges: Foruden bank, brugs, læge,

kro, etc. stod ”velfungerende kirke” som en

af anprisningerne for Agtrup/Bjert området.

Søren Andresen

– sang- og musikglad ny borger i Bjert

Hverken organist Søren Andresen eller

hans bedre halvdel Mie Hessellund havde

set det før i en boligannonce: Så de skrev

slutseddel og flyttede sidste år ud fra

Kolding. Uden dog på forhånd at være helt

uvidende om sognets aktiviteter, idet han

som Kristkirkens organist gennem 11 år har

haft en del samvirke med både Tine Illum

og Holger Lissner i Danske Kirkedage.

Og veletableret i deres gedigne hus lige ved

skolen foretog Tine Illum vielsen af de to

tilflyttere ved et sommerbryllup i juli, mens

vennen organist Peter Arendt (biskoppens

bror) lod orgeltonerne lyde.

Boliger

Velholdt villa i Bjert

Ca. 6 km. Syd for Kolding

ligger Bjert med små 3.000

indbyggere.

Her er der både helt gamle

huse samt nybyggeri.

Der findes i området bl.a.

brugs, bank, læge, kro,

Statoil, døgnkiosk, pizzeria

og velfungerende kirke.

Annonceteksten, der lokkede

livet i Bjert fortæller noget om vort lille

bysamfund. Efter bedste evne vil han gerne

deltage i det, men det kan være svært på

grund af det tidsmæssige sammenfald med

hans tjeneste i Kolding.

Så vil han til gengæld gerne bidrage

på anden vis i sognet. Det hører vi nok

nærmere om i fremtiden – bl.a. under

feltråbet ”Skrål i Bjert”, et spændende

sangerprojekt.

Erik Randel

Sdr. Bjert Sogn

Kirkebladet Høstgudstjeneste, auktion

og kirkefrokost søndag 25. sept. kl. 10.30

Høstgudstjenesten er en af årets festligste

gudstjenester i en smukt pyntet kirke. Her

kommer vi med vores tak for høst og liv og

gode kår – og beder for verdens liv og høst.

For et par år siden begyndte en ny tradition:

nemlig at man - hvis man har mulighed

for et – tager lidt af sin ”høst” med i

kirke. Det kan være en pose æbler, et glas

marmelade, en karsebakke, rå eller syltede

rødbeder etc. – kun fantasien sætter grænser.

Høstgaverne bæres ind i kirken af børnene

ved gudstjenestens begyndelse.

Allehelgen

Allehelgens søndag, 7. november, er der gudstjeneste i kirken kl. 16.00

I forbindelse med gudstjenesten bliver navnene på dem, der døde her i sognet eller blev

begravet fra kirken, siden sidste Allehelgen læst op. Der er kaffe i kirkecaféen fra kl. 15.00

PS. Hvordan var den ”velfungerende kirke”

Lyset fra vores familiers og venners grave

lyser allehelgentidens dybe efterårsmørke op

Lad det minde os om

kommet med i annoncen fra Home? Jo

at vi er forbundet med hinanden

rigtigt gættet, den stod Hans Lind for,

selv over de grænser døden sætter i vores liv

næstformand i Menighedsrådet, der var

Lad mindet om vores døde

Ejendomsmæglersprog kan nogle gange

være så svært at tolke, siger Søren

Andresen, men lige fremhævelsen af kirke-

mægler i kæden, før han blev selvstændig

i år. Han gjorde den til standardtekst for

området.

og den kærlighed vi har modtaget

blive et tegn på at du husker os alle, levende og døde

og at vi lever af din kærlighed

(bønnen ”Allehelgen” fra ”Himlen i mine fodsåler”)

6 7

Gud

Efter gudstjensten er der kirkefrokost

(koster 20,- kr for voksne og 10,- for børn,

max 50,- for en familie) og auktion over

den indkomne høst i sognehuset. Alle

pengene fra auktionen går ubeskåret med i

indsamlingen ved høstgudstjenesten.

I dette kirkeblad er vedlagt en kuvert som

man kan bruge til indsamlingen i kirken.

Alle børn opfordres til at komme ti minutter

før gudstjenesten, så de kan hjælpe med at

bære høst-gaverne ind i kirken.

Arne Friis


8

Kalenderoversigt September - Oktober - November 2011 K irkebladet

Kirkebil: Alle i sognet, der har behov for

at køre med kirkebilen, kan rette henvendelse

til graverkontoret (tlf. 75 57 22 50) mellem

kl. 9.00 og 9.30 hverdage - senest fredag.

Hvor intet andet er nævnt er Tine Illum

præst ved gudstjenesterne.

= Under prædiken kan børnene gå i børnerummet

og få fortalt bibelhistorie.

= Kirkecafeen er åben efter gudstjenesten.

Gudstjenester og arrangementer i

Sønder Bjert Kirke og Sognehus efteråret 2011

SEPTEMBER

Torsdag 1. september kl. 20.00 – 21. 30

Åben Kirke

Søndag 4. september kl. 10.30

11. søndag efter Trinitatis

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Tirsdag 6. september kl. 19.30

Syng (se s. )

Søndag 11. september kl. 10.30

12. søndag efter Trinitatis

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Tirsdag 13. september kl. 9.00

Morgensang (se s. )

SEPTEMBER

Søndag 18. september kl. 9.00

13. søndag efter Trinitatis

v. Frank Kjærgaard

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag 25. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste og fyld Danmarks

kirker derefter frokost og auktion i

sognehuset (se s. )

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Tirsdag 27. september kl. 19.30

Fortælling: ”På arbejdslejr i Sierra

Leone” (se s. )

Foto: Karen Lützen

Torsdag 29. september kl. 14.30

Foredragseftermiddag: ”Anna og Selmas

Hus” (se s. )

Fredag 30. september 20.00

Natkirke i Sankt Nicolai Kirke

Babysalmesang starter tirsdag den 6. september, kl. 10.00

Voksenkoret starter onsdag den 21. september, kl. 19.30-21.30

Julekoncert den 30. november, kl. 19.00

OKTOBER

Søndag 2. oktober kl. 10.30

15. søndag efter Trinitatis

Korskolen medvirker for første gang

Indsamling til ”Fremtidsbørn”

Torsdag 6. oktober kl. 20.00 – 21.30

Åben Kirke

Søndag 9. oktober kl. 10.30

16. søndag efter Trinitatis

Indsamling til Sat7

Søndag 16. oktober kl. 9.00

17. søndag efter Trinitatis

v. Jens Christian Bach Iversen

Indsamling til venskabsmenigheden

i Kitwechenkura

Derefter kirkekaffe og fortælling om

Kitwechenkura i sognehuset (se s. )

Søndag 23. oktober kl. 10.30

18. søndag efter Trinitatis

v. Klavs Bo Sørensen

indsamling til Kitwechenkura

Torsdag 27. oktober kl. 14.30

Sangeftermiddag med Holger Lissner

Fredag 28. oktober kl. 20.00:

Natkirke i Sankt Nicolai Kirke

Søndag 30. oktober kl. 10.30

19. søndag efter Trinitatis

Indsamling til Sat 7

Syng!

En gang for hver årstid er der ”Syng” i

kirken. En lille times fællessang af fulde

hals, karsken bælg og med hver sit næb.

Der synges mest efter højskolesangbogen

og salmebogen. Men hvis du har andet, du

gerne vil synge, så kontakt i god tid Tine

Illum, så vi kan få kopieret sangen.

Syng er nu flyttet til om aftenen kl. 19.30.

Første gang er tirsdag 6. september

Sdr. Bjert Sogn

NOVEMBER

Torsdag 3. november kl. 17.00

Børnegudstjeneste, derefter

fællesspisning i sognehuset (se s. )

Torsdag 3. november kl. 20.00 – 21.30

Åben Kirke

Søndag 6. november kl. 16.00

Allehelgen (se s. )

Indsamling til Danske Sømands-

og Udlandskirker

Tirsdag 8. november kl. 19.30

Tekst og toner i Händels Messias (se s. )

Torsdag 10. november kl. 9.00

Morgensang

Søndag 13. november kl. 9.00

21. søndag efter Trinitatis

v. Klavs Bo Sørensen

Indsamling til De frie Fugle

Søndag 20. november kl. 10.30

Sidste søndag i kirkeåret

Indsamling til De frie Fugle

Torsdag 24. november kl. 14.30

Der er noget i luften

– min barndoms jul (se s. )

Fredag 25. november kl. 20.00

Natkirke i Sankt Nicolai Kirke

Søndag 27. november kl. 10.30

1. søndag i advent

Indsamling til Folkekøkkenet

Onsdag 30. november kl. 19.00

Julekoncert

Torsdag 1. december kl. 20.00 – 21.30

Åben Kirke

Fredag 2. december kl. 9.00

Morgensang

9


Møder Indre Mission, Sdr. Bjert

September:

Onsdag d.7. kl. 19.30 Møde v. Arne Nørgaard, Gram.

Fredag d. 23. kl. 18.00 Høstfest hos Erna-Marie og Kaj Gornitzka. Aftenen begynder

med spisning, voksne 40 kr., børn 25. familier maks. 125 kr.

Forskellige underholdning, afslutning. Tilmelding til Birthe og

Verner Ravn senest onsdag d. 21. på telefon 75 57 23 20.

Oktober: Indre Mission har i år 150 årsfødselsdag, fejres den 8. okt.

Lørdag d. 8. kl. 13-15 Årsmøde i Fredericia Messecenter.

Lørdag d. 8. kl. 16-22.30 Jubilæumsfest i Fredericia Messecenter.

November:

Onsdag d. 2. kl. 19,30 Møde v. fritidsforkynder Erling Bertelsen, Christiansfeld.

Fredag d. 11. kl. 18,00 Temamøde i Bethel v. Carsten Korsholm Poulsen (Sprint).

Morgensang

I efterårets løb er der morgensang i kirken tre gange.

I efteråret er det konfirmanderne, der sammen med præsten står for morgensangen,

men vi håber naturligvis at alle, der har mulighed for det, kommer og er med.

Morgensangen varer ½ time. Datoerne i efteråret er:

Tirsdag 13. september kl. 9.00, Torsdag 10. november kl. 9.00

og Fredag 2. december kl. 9.00

Indsamlinger i kirken

I Sønder Bjert Kirke er der indsamling hver

søndag. Traditionelt har vi samlet ind til

noget forskelligt hver søndag. Det har administrativt

været vanskeligt, ligesom det har

været svært at få den fornødne information

om projekter ud. Det gælder f.eks. den

kristne arabiske tv-station Sat7, og også

her i begyndelsen vores venskabsmenighed

i Kitwechenkura.

Menighedsrådet har derfor besluttet at tilstræbe,

at der samles ind til et projekt mere

end en gang. Gerne flere søndage i træk.

Arrangementer

i Sognehuset i efteråret

Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Tirsdag 27. september kl. 19.30 Foredrag: På arbejdslejr i Sierra Leone

Omkring påske var Mathias Jørgensen og Christoffer Averhoff fra KFUM-spejderne i Sierra

Leone for at hjælpe med at opbygge et spejdercenter, der blev ødelagt under den langvarige

borgerkrig. Nu skal det ombygges til landbrugsskole. I samarbejde med Y’s Men.

Pris: 20,- kr. incl. kaffe

Torsdag 29. september kl. 14.30 Foredrag: Anna og Selmas hus

Sognepræst i Kerteminde, Kirsten Jørgensen fortæller om et hus i Jerusalem, der engang

var beboet af sværmeriske kristne fra Chicago og svenske bønder fra Nås. Selma Lagerløf

har fortalt om det i romanen ”Jerusalem”. Både den og den virkelige historie bag romanen

beretter om menneskers forskellige forhold til det religiøse, og huset selv, The American

Colony, fortæller en fascinerende religiøs og politisk historie gennem et århundrede.

Foredragsholderen har ofte besøgt huset.

Pris: 20,- kr. incl. kaffe

Søndag 16. oktober kl. 9.00

I forbindelse med gudstjenesten og derefter til kirkekaffe i sognehuset fortæller Else

Højvang, der til dagligt arbejder for den tanzanianske lutherske kirke og Danmission i

Karagwe, om dagliglivet i Karagwe, og særligt i vores venskabsmenighed i Kitwechenkura.

Torsdag 27. oktober kl. 14.30 Sangeftermiddag

Sognets forrige sognepræst, Holger Lissner, synger egne sange og salmer – og lidt andet

– sammen med os. Pris: 20,- kr. incl. kaffe

Tirsdag 8. november kl. 19.30 NB! i kirken

Tekst og toner i Händels ”Messias”

I forbindelse med Else Højvangs besøg i

Organist ved Kristkirken, Søren Andresen, og sognepræst Tine Illum fortæller om den måde

bibelteksterne har inspireret Händel til at skrive musik, der så inspirerer os til at tænke

videre. Vi skal naturligvis også høre uddrag af Messias. Aftenen er tilrettelagt, så man også

sagtens kan være med, selv om man ikke almindeligvis lytter til klassisk musik.

oktober samler vi særlig ind til projektet

Arrangementet er gratis, men der samles ind til Egebussen

Derfor samles hele september ind til Folke- Mayaja (se s. xx )

kirkens Nødhjælp (på kuverten til høstgudstjenesten

kan man dog selv skrive et formål,

man ønsker pengene skal gå til).

Op mod jul vil vi samle ind til særlige

lokale formål, som f.eks. De frie Fugle og

Folkekøkkenet.

Torsdag 24. november 14.30: “Der er noget i luften – min barndoms jul”

Adventsmøde, hvor Erling Grau, Dorthea Lyngbye og Erik Randel fortæller om deres

barndoms jul. Pris: 20,- kr. incl. kaffe

10 11


Bønner skal komme

fra hjertet!

De nye ind- og udgangsbønner

I min barndoms verden var min Morfar

verdens klogeste mand. Det var også ham,

der hver lørdag fulgte mig i søndagsskole

og på gåturene hjem derfra berigede mit

barnesind med fantastiske historier og en

næsten uendelig livserfaring, der tillod, at

man kunne spørge om alt.

En lørdag hvor jeg i min søndagsskolebog

havde fået en stor guldstjerne som belønning

for at have lært Fadervor udenad, talte vi om

bønner. Og jeg spurgte min morfar: ”Hvordan

kan Gud høre alle menneskers bønner, når vi

alle sammen taler i munden på hinanden?”

(underforstået: Hvordan kan jeg være sikker

på at Gud hører lige netop min bøn?)

Svaret lød: ”Gud hører alle bønner der kommer

fra hjertet – både dem du hvisker, dem

du råber og dem du slet ikke har ord til at

bede” Jeg forstod først sidste del af svaret

mange år senere, men sætningen brændte

sig fast i min barnehjerne, så instinktivt må

jeg have fornemmet, at det her var vigtigt at

huske.

Bønner skal komme fra hjertet..... vi har fået

nye ind- og udgangsbønner i Sønder Bjert

kirke. Og efter at have ”smagt på dem” og

prøvet dem af gennem de sidste måneder,

oplever jeg en stadig større glæde over at

have fået endnu flere ord til og muligheder

for, at vælge lige netop den bøn der føles

helt rigtig lige netop den søndag. I starten

var det ganske vist med en vis tøven.

Hvem er jeg til at vælge bønner på alle

kirkegængernes vegne? Jeg siger jo ”vi”

Jette Zoega

Foto: Karen Lützen

og ”os” Og hvad nu hvis jeg vælger en

forkert? Men kan bønner overhovedet være

forkerte eller forkert valgt? Bønner kan være

forskellige, ligesom vi er forskellige, og de

kan have forskellige formål – men forkerte?

Hvor Holger Lissners indgangsbønner, som vi

har brugt hidtil, er tilpasset kirkeårets gang

og på smukkeste vis følger os på vej ind i

teksterne, er de nye bønner for mig mere

grundlæggende bønner. Bønner der med de

samme ord som vi bruger i vores daglige liv

og som alle børn, unge og gamle umiddelbart

kan forstå, beder om, at vi må åbne os og

forstå, så vores gudstjenester må blive til

berigelse for os alle. Og bøn om at vi må

bære denne berigelse med os videre ud i livet

og verden. Denne bøn kan efter min bedste

overbevisning ikke vælges forkert og kan kun

bedes med hjertet......

Min højtelskede morfar døde for mange år

siden, men hans ord er blevet en vigtig

del af min tro og det er måske derfor jeg

holder så meget af indledningen på Lissners

udgangsbøn: ”Herre, jeg takker dig af hele

mit hjerte, fordi jeg kan gå ud herfra som et

frit menneske, med mine synders forladelse

og din velsignelse”

Jette Zoega

Kirkebladet Besøg fra Karagwe

Få mere at vide om vores venskabsmenighed i Kitwechenkura

Søndag 16. oktober er der gudstjeneste kl.

9.00, og derefter er der mulighed for at høre

nyt fra vores venskabsmenighed i Tanzania.

Vi får besøg af Else Højvang, der til daglig

arbejder på projektet ”MAYAJA – fyld Tanzanias

spisekammer”. Sammen med fagkonsulenter

arbejder hun med landbrugsudvikling,

sundhed og mikrolån i et af Afrikas allerfattigste

områder.

I projektet får de fattigste familier såsæd til

afgrøder, der bedre tåler tørken. De får også

geder og en særlig type haner, der giver

Torsdag 3. november 17.00 – 17.45

afholdes en kort børnegudstjeneste

med halloween-tema.

Udenfor kirken vil der være pyntet med

græskar, der er udskåret med kors.

Indenfor skal vi blandt andet synge om Peter,

der troede han så et spøgelse på vandet.

Minikonfirmanderne medvirker i forbindelse

med gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der spisning for alle

i sognehuset. Pris for voksne: kr. 20,- ; for

børn: kr. 20,-. For en familie max kr. 50,-

Navn mangler

Sdr. Bjert Sogn

hønsene flere æg. Samtidig modtager de

undervisning i landbrug, ernæring og privatøkonomi.

Familierne lærer i praksis, at de

både har ret, pligt og resurserne til at tage

ansvar for sig selv og deres lokalsamfund.

Der samles ind til projektet.

Se mere på:

www.danmission.dk under ”mayaja”.

Navn mangler

”Frygt ikke!”

Kort børnegudstjeneste med halloween-tema

12 13


Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet besluttede i 2010 at vi

ville lave en kirkelig statistik i et år.

Vi valgte at gøre det på baggrund af den

megen snak om kirkegang generelt i

medierne – eller danskernes manglende

interesse for det. Vi ønskede at synliggøre,

hvor mange mennesker der kommer til

gudstjenesterne i vort sogn, på søndage

og helligdage. Optællingen begyndte

skærtorsdag 2010 og afsluttedes søndag

27. marts 2011. Denne viste, at 4.888

mennesker har deltaget i gudstjenesterne

på søn- og helligdage. Hertil kommer et

ikke ubetydeligt antal, der har deltaget

ved kirkelige handlinger og gudstjenester

henlagt til hverdage. I optællingsskemaet

er der oplysninger om såvel tidspunktet for

gudstjenesten og om, det er hverdage eller

søndage.

Regner man lidt på tallene, viser det sig, at

alle borgere i sognet har været til søndagsgudstjeneste

to gange i løbet af dette år.

Det ser umiddelbart ikke ud til at være

mange gange, man går i kirke her i sognet,

men i grunden er det nu ganske pænt.

Laver vi regnestykket om, kan det ses, at

77 mennesker har været til gudstjeneste i

gennemsnit på søn- og helligdage.

Vi kan også konstatere, at gudstjenesterne

på hverdage med et specielt tema er godt

besøgt også af mange, som vi ikke møder

til søndagsgudstjeneste.

Det må ikke blive en sovepude for menighedsrådet

og derfor arbejdes der til stadighed

med, hvordan vi kan gøre det endnu

bedre, så endnu flere gerne vil komme til

vore gudstjenester

Arne Friis

14

Døbte

6. februar Ronja Marie Krogh

Vesterløkke 34, 6091 Bjert

13. februar Charlie Risborg Jakobsen

Stenderupvej 68, Agtrup,

6091 Bjert

27. februar My Nørgaard Jørgensen

Bjert Stationsvej 5, 6091 Bjert

Viede

ny liste kommer....

27. marts Millemarie Dalsgaard

Abildvænget 4, Agtrup,

6091 Bjert

27. marts Agnes Voss Borbye

Langebjerg 2, 4. mf,

2850 Nærum

7. april Jonas Algren Idmansour

Gl. Binderup 2 A, 6091 Bjert

7. april Nadia Algren Idmansour

Gl. Binderup 2 A, 6091 Bjert

7. april Sara Algren Idmansour

Gl. Binderup 2 A, 6091 Bjert

9. april Mikkel Løvendahl Jensen

Sct. Knuds Vej 54, 6000 Kolding

6. februar Ronja Marie Krogh

Vesterløkke 34, 6091 Bjert

ny liste kommer....

13. februar Charlie Risborg Jakobsen

Stenderupvej 68, Agtrup,

6091 Bjert

27. februar My Nørgaard Jørgensen

Bjert Stationsvej 5, 6091 Bjert

Dødsfald og

bisættelse/begravelse

19. februar Gunnar Bindslev

Vesterløkke 10, 6091 Bjert

23. februar Annemette Krogh

Søren Krogs Vej 2, 6091 Bjert

2. marts Gurli Gerda Kristine Pedersen

Vesterløkke 10, 6091 Bjert

ny liste kommer....

6. marts Henry Noer

Havevej 24, 6091 Bjert

16. marts Johannes Rathenburg Hansen

Vesterløkke 10, 6091 Bjert

9. april Elli Maria Møller

Abildvej 31, 6091 Bjert

14. april Peter Hansen Klaaby

Vesterløkke 10, 6091 Bjert

27.april Egon Kjær

Havevej 28, 6091 Bjert

Deadline til næste nr. (dec-jan-feb)

den 1. november 2011

Kirkelig vejviser www.sdrbjertkirke.dk

Sognepræst, Mandag fridag

Tine Illum 75 57 20 90

Gl.Bjert 27, 6091 Bjert ti@km.dk

Menighedsrådet:

Arne Friis, formand 20 15 47 97

formandbjert@gmail.com

Hans Lind, næstformand, kasserer 75 57 27 33

Bent Junker-Hansen 75 57 14 46

Thyge Lind 75 57 27 32

Ingrid Borbye 75 57 23 26

Inge Vesterdal 75 50 89 81

Hanne Føns

Kirkesangere:

75 57 20 84

Hanne Schneider 75 57 11 49

Jette Zoega 75 52 77 30

Organist og korleder:

Birgit Jepsen, Abildvej 57 74 84 55 76

organistbjert@stofanet.dk

Kirkeværge: Henrik Uhd Jepsen, 20 86 88 40

henrikuhd@stofanet.dk

Graver:

Kirkegårdskontoret, bedst 9.00-9.30 75 57 22 50

Hanne Buhl (privat) 75 57 52 23

graverbjert@mail.dk

Attester - fås ved henvendelse til sognepræsten.

Fødsler - i sognet anmeldes til sognepræsten

senest 14 dage efter fødslen

Dødsfald - anmeldes til sognepræsten

Sognehuset

Hanne Buhl 75 57 22 50

Facebook

Sønder Bjert Kirke

Kirkebladet Sdr. Bjert Sogn

Kirkebladets redaktion

Karen Lützen, Mariavej 24 (ansvh.) 75 57 22 73

karenlytzen@profibermail.dk

Helle Aavild Juhl, Mariavej 22 75 57 25 01

Erik Randel, Guldager 14 75 57 26 64

Arne Friis, Agerland 13 20 15 47 97

Tine Illum, Gl. Bjært 27 75 57 20 90

Grafisk: X-tension ApS 75 57 23 00

Tryk: InPrint, Kolding

15


Himlen i mine fodsåler

foto af bog

indsættes

For over tre år siden blev jeg sammen med

5 andre præster: Jørgen Demant, Elof Westergaard,

Christiane Gammeltoft-Hansen,

Jesper Hyldahl og Kirsten Jørgensen

(samt litteraten Bo Hakon Jørgensen og

sprogvaskeren Malene Bjerre) bedt om at

skrive og indhente nye bønner til en anderledes

bønnebog, hvor også mennesker, der

ikke er fortrolige med det traditionelle kirkelige

sprog kunne føle sig hjemme. Det

skulle være en bog med konkrete og erfaringsnære

bønner, som bruger enkle ord,

vi kender, men som alligevel har en teologisk

præcision og en poetisk spændstighed.

Det er blevet til ”Himlen i mine fodsåler”,

en bog med 286 meget forskellige bønner,

”Gud, min far

arbejdspres og boliglån

delebørn og deadline

evaluering og involvering

Kender du de ord?

Eller kender du kun ord som

mark og eng

korn og høst

synd og nåde?

Lad mig ane at du vil mit liv”

(”Ordforråd” af

Hanne Brixtofte Pedersen

i ”Himlen i mine fodsåler).

skrevet af næsten 100 forskellige bidragsydere.

De fleste er helt nyskrevne, mens

andre er hentet fra andre traditioner og

tider. Det er en bog til ”lønkammeret”,

altså til brug i dagligdagen. Bogen er inddelt

i 23 livstemaer som ”vold”, ”barmhjertighed”,

”erotik”, ”verden”.

Næste efterår udkommer en bønnebog til

kirkerummet med nye liturgiske bønner.

Bogen er illustreret med Peter Callesens

papirklip. Bogen er udgivet på Aros forlag

og koster 299,- kr.

Læs evt. mere på www.arosforlag.dk.

Tine Illum

More magazines by this user
Similar magazines