Per Bram Nyborg Strand 2010

vejledning.net

Per Bram Nyborg Strand 2010

Karriereudvikling og valgprocesser

Karriereudvikling og valgprocesser

Det dynamiske perspektiv skabes ved et samspil mellem individ,

miljø og adfærd. Her kan man hente inspiration i Social Career

Counselling Theory (SCCT), der sætter fokus på, at tanker og

handlinger konstrueres gennem sociale processer, der opstår, når

mennesker interagerer med deres omgivelser (Duane Brown &

Associates, 2002).

Mennesker handler, ifølge SCCT, ud fra deres vurdering af, hvad de

kan og ud fra deres forestillinger om potentielt udbytte (hvad tror jeg,

at jeg kan, hvad opnår jeg hvis…). Evner og præstationer kan ikke

forstås eller vurderes uden for den kontekst, hvori de foregår (Lisbet

Højdal og Lene Poulsen, 2007).

Uddannelsesparathed skal ses i denne kontekst, og vejledernes

hovedopgave bliver derfor at udfordre og afdække de unges

selvformåen samt at perspektivere deres forventninger til det

aktuelle valg.

More magazines by this user
Similar magazines