NYT Vinter 2011 - Rockidan

rockidan.dk

NYT Vinter 2011 - Rockidan

Smudsafvisende puds

på legende facade

AmphiSilan Facadepuds lader regnen holde

facaden ren på Kompans nye hovedsæde.

I Danmark er domicilbyggerier

langs motorvejen ofte mere

overvældende end specielt

raffinerede. Det mønster bryder

det nye Kompan-domicil

ved Odense eftertrykkeligt.

Trods sin tilbagetrukne place-

ring vækker hovedsædet op-

sigt og pirrer med sit helt specielle

facadeudtryk nysgerrigheden

hos alle, der passerer.

Facaden består af højisolerede

betonelementer, der er afsluttet

med Rockidans pudssystem

til udvendig facadeisolering.

De præfabrikerede HIBE ele-

menter er fremstillet på Guldborgsund

Elementfabrik og

består af et 6 cm tyndt betonelement,

beklædt med 25 cm

polystyren og 5 cm mineraluld,

som til slut er armeret med

Rockidans facadevæv og Arma-

Reno 700 Armeringspuds.

På byggepladsen blev elementerne

rejst og alle samlinger

spartlet og vævsarmeret, inden

facaden blev grundet og slutpudset

med den selvrensende

AmphiSilan NQG Facadepuds.

Den markante vekslen mellem

puds og vindue danner figurer

i facaden, som først ved andet

øjekast viser sig at referere til

firmalogoet Homo Ludens – det

legende menneske.

De mange vinduer var en stor

udfordring ved fremstillingen

af elementerne, fordi det forstærkende

hjørnevæv og de

indlejrede kantskinner skulle

tilpasses de alt andet end rette

vinkler. Det krævede, at de

enkelte profiler blev varmet op

og bukket individuelt, inden

de blev monteret. Unægtelig

en noget anden standard for

manuelt finisharbejde end man

normalt forbinder med fremstilling

af byggeelementer.

Takket være den højisolerende

lette opbygning har man

sparet næsten 15 cm i facadetykkelsen

i forhold til en almin-

delig opbygning med samme

isoleringsværdi. Med sin fugefri

facade ligner Kompan-domicilet

derfor langtfra et tungt

elementbyggeri, men fremstår

både helstøbt og med en elegant

lethed, der i høj grad afspejler

de legeredskaber, som

virksomheden siden 70’erne

har været verdenskendt for.

NY T

Vinter 2011

Akustik: Endelig ro i køkkenet

Alsion: Lyden går op i det røde felt

Facade: Plejehjem malet efter gammelt motiv

Facaderenovering i Frederiksstaden

Stadig ren 22 år efter facadeafrensning

Vægge og lofter: Marmorspartel i nyt korhus

Nye farvetrends 2012-2013

Stærk maling giver mere lys i dunkle rum

Gulve: Lugtfrie industrigulve sætter nye standarder

Læg ny belægning direkte på klinkegulvet

Epoxymaling under isen i Taarnby

Bådepoxy: 2 træmænd bygger deres egen kajak

Maling: Ny vandig primer til metal

Ny brochure om maling til træ og metal

AmphiSilan Facadepuds er

diffusionsåben som mineralsk

puds, men har en nanostruktureret

overflade, der nedbryder

smuds og giver en effektiv

skylning af facaden i regnvejr.

Kompan-domicilet i Tietgenbyen

er tegnet af tnt arkitekter

a/s og opført i hovedentreprise e

af 5E Byg, Odense.

Se mere om puds og udvendig g

isolering på www.rockidan.dk

www.rockidan.dk

INDHOLD


NYT

Vinter 2011

Endelig slut med

støj i køkkenet

Med en simpel støjdæmpende plade

kan familien igen være samlet i køkkenet

uden høreværn.

Køkken-alrum med støjproblemer

forbindes ofte med

moderne huse med klinker på

gulvene, masser af glas og sten

på væggene og så loft til kip.

Men det irriterende ekko kan

også forekomme i en almindelig

murermestervilla fra 1910.

Det ved Carsten Clausen Kock

fra Gråsten, som har et åbent

køkken med gulve i vinyl og

træ, vandskurede vægge og

gammeldags spanske lofter.

- Vi havde generelt en op-

levelse af dårlig lyd i rummet.

Det var meget tydeligt, når vi

for eksempel var mange samlet

til en fødselsdag. Det var sim-

pelthen umuligt at føre en

rolig samtale i den ene ende af

bordet uden at blive forstyrret

af støjen fra de øvrige.

Familien havde derfor længe

kigget efter en løsning, som

kunne passe til det gamle hus.

- Det var væsentligt for os at

finde en så diskret løsning som

muligt, men vi oplevede at de

øvrige løsninger på markedet

ofte var meget institutionsagtige

eller mere egnede i et

nybyggeri, forklarer Carsten

Clausen Kock.

Stor effekt med få plader

Derfor faldt familiens valg på

Rockidans enkle Capacoustic

Melapor system, hvor plader

i et blødt materiale ganske

simpelt klæbes op på det eksisterende

underlag. Hos familien

Kock satte man kun otte plader

op, svarende til lidt over seks

kvadratmeter, men effekten er

alligevel tydelig.

Capacoustic Melapor fås i flere varianter og størrelser

til opklæbning eller nedhængt fra loftet i t-skinne

Glat med affasning

034/31: 1250 x 625 x 50 mm

034/32: 625 x 625 x 50 mm

Welle

034/33: 1250 x 625 mm

Retvinklet

034/23: 1200 x 625 x 50 mm

Elipse

034/22: 1200 x 175 x 110 mm

Rund

034/22: 1200 x Ø 150 mm

Brekki

034/42: 450 x 400 mm

034/43: 600 x 540 mm

- Jeg synes virkelig løsningen

har gjort en forskel. Vi kunne

faktisk mærke ændringen allerede,

da vi havde sat de første

to af de i alt fire felter op, og

efter at alle er kommet op, har

vi simpelthen fået et helt andet

rum. Det er også den melding,

vi får fra venner og bekendte,

der kendte til den gamle akustik,

fortæller Carsten Clausen

Kock.

I forbindelse med behandlingen

blev det gamle loft skjult

med et nyt gipsloft med

udskårne huller, så akustikfelterne

kunne trækkes lidt

tilbage i højden. Akustikpladerne

er opsat ubehandlet i

deres oprindelige hvide farve,

mens det øvrige loft er grundet

med Caparol Haftgrund, og

derefter malet med silikatmalingen

Sylitol Bio Indemaling

– begge ligeledes produkter fra

Rockidan.

Brochure på det simple akustiksystem

fås på www.rockidan.dk


Når lyden går op

i det røde felt

Med en renovering har Alsion i Sønderborg

fået løst sit problem med ekko og støj i den

store atrium-café på en opsigtsvækkende og

alligevel helt usynlig måde.

Lange efterklangstider på

grund af de mange hårde

overflader har i Alsions første

leveår gjort det til en blandet

fornøjelse at være gæst i

caféen eller mødedeltager i

den Røde Mødeboks. Problemet

blev endelig løst i sommer,

hvor loftet i cafeen og undersiden

af mødeboksen blev

behandlet med det fuldpudsede

BASWAphon Akustikloft

fra Rockidan.

Driftchef Knud Degn Rasmus-

sen fra Alsion havde støjproblemerne

inde på livet i hverdagen

og oplevede, hvordan

lyden i det store rum aldrig

døde hen, men blot blev kastet

frem og tilbage mellem de

hårde overflader.

- Vi havde vores akustiker fra

koncertsalen til at foretage

nogle målinger forskellige

steder i rummet og lige under

mødeboksen havde vi før en

efterklangstid på 3,6 sekunder

og den har vi med renoveringen

fået ned på 2,3 sekunder.

Det kan helt afgjort mærkes.

Så hvor det før var voldsomt

generende for gæsterne i kantinen,

når alle 200 mennesker i

lokalet skramlede med bestik,

tallerkner, borde og stole, er

det nu anderledes behageligt

at nyde sin mad i de flotte

omgivelser.

- Vi har kun fået positive

tilbagemeldinger på renoveringen,

fortæller Knud Degn

Rasmussen. Kun de kor, der

ind i mellem har sunget her

ved nogle formiddagsarrangementer

har lige skulle vænne

sig til, at det ikke længere

lyder, som om de står ovre i

Mariekirken.

Hvad har I dog gjort ?

Den opsigtsvækkende mødeboks,

der er hævet i rummet

over cafeen, har siden indvielsen

haft den stærke røde

farve, og med den indtonede

akustikpuds er det lykkedes at

lydrenovere helt uden at pille

ved lokalets udtryk.

- Folk kommer hen og spørger,

hvad vi dog har gjort, siger

Torben Sten Hansen fra Ingeniørfirmaet

Sloth Møller A/S

i Sønderborg. Så det bekræfter

vel, at det må være lykkedes at

lave en ”usynlig løsning”.

Han har som husingeniør på

Alsion stået for den netop

overståede 5 års gennemgang

og er meget tilfreds med det

akustiske resultat og ikke

mindst med udseendet.

- Det er nogle dygtige folk, der

har udført det – de havde styr

på det. Det står jo simpelthen

knivskarpt og i virkeligheden

flottere, end nogen maler

kunne have spartlet og malet.

De forbehold, som NAC skriver

i deres materiale omkring

håndarbejde og uundgåelige

spartelspor og den slags, det

kunne de i virkeligheden godt

droppe, for det står meget

pænere end pudsarbejde, konstaterer

Torben Sten Hansen.

I alt har NAC A/S udført 150

kvadratmeter rødt akustikloft

i den helt finkornede variant

BASWAphon Classic, mens der

er udført 260 kvadratmeter

hvidt akustikloft på cafeens

loft samt under gangbroen ud

til mødeboksen med den lidt

grovere BASWAphon Base.

Se mere på akustik.rockidan.dk

www.rockidan.dk


NYT

Vinter 2011

Facademaling efter

gammelt motiv

Arkitektfirmaet 78 A/S har med Plejecentret

Lindevang skabt et moderne byggeri med

historiske rødder.

Det nye plejecenter Lindevang

i Løgumkloster er på flere

måder et atypisk nybyggeri.

Med det tætte lave byggeri

har man skabt nogle rolige og

behagelige omgivelser, der

giver både overskuelighed og

genkendelighed for beboerne.

Det er ikke sket med moderne

rå betonelementer eller med

smalle teglsten i nye nordiske

nuancer. Tværtimod har man

valgt at bygge lavt med skalmur

i ganske almindelige gule

maskinsten i en stil, der både

leder tankerne hen på parcel-

hustraditionen og trækker referencer

til tidligere tiders hvidkalkede

gårde. Ikke vandskuret

eller pudset, blot malet direkte

med Rockidans AmphiSilan

NQG Facademaling.

For arkitekt Henrik Sørensen

fra Arkitektfirmaet 78 A/S var

opgaven lidt af en udfordring,

fordi grundens form gjorde det

stort set umuligt at indpasse

mange små huse på arealet ud

til Dravedvej. Løsningen blev

at arbejde med et gårdmotiv

med to tre-længede bygninger

forbundet af indgangsbygningen

i midten.

- Det gav en helt anden oplevelse,

og da byens museum

nede ad gaden også er en tre-

længet gård fra 1700-tallet, så

var det oplagt også at overføre

den hvidkalkede del af motivet

til det nye byggeri, fortæller

arkitekten.

Den vandskurede løsning

havde været oplagt for mange,

men den blev bevidst fravalgt

af A78 til Lindevang.

- For det første giver det en

enklere vedligeholdelse, når

overfladen blot skal males,

men den malede løsning har

samtidig den fordel, at man lettere

kan arbejde i store flader

uden at få synlige overgange,

som det ofte sker med puds,

forklarer Henrik Sørensen. Og

så har jeg det i øvrigt rigtig

godt med, at den tydelige for-

Plejecentret indeholder 50

lejligheder samt et demensafsnit

til 10 personer.

skel mellem sten og fuger giver

facaden en mere synlig struktur

og en større stoflighed.

Vedhæftning til gule sten

Med Rockidans specialgrunder

AmphiSilan Pudsforstærker

sikrede man en stærk vedhæftning

til de gule maskinsten, der

ellers godt kan give problemer.

Derefter blev facaden mellembehandlet

med den fyldige

AmphiSilan Compact, inden

malermester Leif Nissen fuldendte

facaden med Amphi-

Silan NQG Facademaling.

Malingen er klassisk mat og

diffusionsåben som de bedste

silikatmalinger, men har en

mikroskopisk overfladestruktur

(nano-quarz-gitter), der for-

hindrer smuds i at sætte sig

fast og sørger for, at regnen

nemt holder facaden ren og

frisk i farven.

Se mere om den specielle

NGQ-teknologi i AmphiSilanfilmen

på facade.rockidan.dk


Silikat i Amaliegade

Efter en gennemgribende facaderenovering

med Sylitol Silikat er Toldbodbørsen ved

Esplanaden igen kommet til ære og værdighed.

Når Amalienborg ligger nede

for enden af gaden og genboen

hedder Mærsk, så skal

facaden naturligvis se godt

ud. Når bygningen samtidig

er fredet og endda har en indbygget

frise af Bertel Thorvaldsen,

så er det også klart, at man

kun renoverer med største

respekt og nænsomhed.

Malerfirma Jens Vestergaard

stod med ansvaret og valgte at

tage Rockidan med på råd.

Den tidligere ‘Toldbodbørsen’

på hjørnet af Amaliegade og

Esplanaden stod inden renoveringen

med en facade, hvor

malingen var skallet af, og hvor

pudsen inde bag var fyldt med

små revner og mindre skader.

Kort sagt, en overflade fyldt

med åbne sår, som uden den

grundige renovering efter

blandt andet Rockidans anbefaling

let kunne have ført til

et uopretteligt forfald for den

gamle bygning fra 1788.

Stadig ren efter 22 år

I 1989 valgte ejeren i Prinsessegade

16 i Fredericia at få renset

sin facade med Rockidan

Facadepasta og imprægnerede

murværket med Disboxan 450.

Resultatet blev skræmmende

tydeligt - specielt fordi naboen

ikke var med på ideen og lod

sin halvdel af facaden stå urørt.

Kontrasten til nabohuset består

den dag i dag og vidner om at

afrensningen var særdeles

effektiv og at den diffusionsåbne

imprægnering stadig

holder facaden lige så ren og

tør som for 22 år siden.

Dobbelthuset i Prinsessegade

ligger i den gamle bydel nær

havnen og det oprindelige

jernbaneterræn fra tiden før

Lillebæltsbroen. Den livlige,

kuldrevne aktivitet i området

satte gennem årene sit tydelige

sorte præg på mange af

Fredericias bygninger .

I tæt samarbejde med Fredningsstyrelsen

valgtes en skånsom

kemisk afrensning helt

ind til den rene puds, hvorefter

skaderne blev udbedret med

Rockidans Histolith Letpuds.

Hele facaden blev derpå

pudset op påny med kalkmørtel,

som til slut blev grundet og

malet i hvid og en grålig beige

med Rockidans Sylitol Silikat

Facademaling.

Bygningen er opført af Andreas

Hallander, der stod bag en

række af Frederiksstadens

ny-klassisistiske borgerhuse

fra slutningen af 1700-tallet.

Thorvaldsens relief i frontonen

forestiller en siddende kvinde,

der holder en kikkert, som om

hun skuer ud over havneindløbet

og Toldbodsområdet.

www.rockidan.dk


NYT

Vinter 2011

Sirenesang i den

gamle brandstation

En marmorspartlet væg sætter sit tydelige

præg på Haderslev Domkirkes nye korlokaler

i byens tidligere sprøjtehus.

I en snæver gyde langs Domkirken

i Haderslev lå en smal

garagebygning, der i flere

hundrede år fungerede som

byens brandstation. Efter en

gennemgribende renovering

og ombygning blev det gamle

bindingsværkhus i september

genindviet som nyt tilholdssted

for korene under Haderslev

Domkirke.

Stueetagen præges af en stor

buet væg i en dyb rødbrun

farve, behandlet med Rockidans

dekorative spartelbe-

handling StuccoDecor Di Luce.

- Den buede væg i korlokalet

har først og fremmest givet

den nødvendige plads til at

indrette et handicaptoilet på

den anden side af væggen,

fortæller arkitekt Mikkel

Martinusen fra +M Arkitekter i

Haderslev, der står bag reno-

veringen. Samtidig har væggen

en fordelende effekt på lyden,

så vi har undgået det ”flutter”ekko,

der opstår, når korte lyd-

impulser kastes frem og tilbage

mellem 2 parallelle vægge.

Væggen afspejler historien

Den røde farve og den blanke

overflade på buevæggen

refererer dels til bygningens

forhistorie som brandstation,

men afspejler samtidig farvespillet

fra domkirkens teglflade

lige uden for vinduerne på den

anden side af gyden.

Arkitekterne fra +M søgte

den klassiske StuccoLustroeffekt,

men den traditionelle

manuelle opblanding af flere

forskellige ingredienser er en

besværlig og tidskrævende

affære. Med Rockidans produkt

var alt derimod i samme spand,

og da malerfirmaet kunne nå

et kursus, inden de gik i gang,

kunne det ikke blive nemmere.

Resultatet er imponerende

Den buede væg forøger spejl-

effekten, som sammen med

dybdevirkningen fra de mange

spartelslag udløste stor ros fra

de besøgende ved indvielsen.

Her skulle mange også lige hen

og røre ved den spændende,

blanke overflade.

- Resultatet er blevet lige så

flot, som vi ønskede os, og

til indvielsen fik vi godt nok

også stor og positiv respons

på væggen fra gæsterne,

siger Mikkel Martinusen. Han

fremhæver selv specielt overfladens

stoflighed, som efter

hans mening efterhånden er

blevet lidt af en mangelvare i

moderne færdigbyggeri.

Akustik à la Domkirke

Da de i alt 7 kor, der er tilknyttet

Domkirken, øver til

optræden i det store kirkerum,

gik man i det nye korhus efter

så lang en efterklangstid som

overhovedet muligt, og Mikkel

Martinusen er positivt overrasket

over, hvor godt det er

lykkedes.

- Værdierne ligger faktisk over,

hvad vi havde håbet. Nu skal

vi bare have finjusteret lyden,

hvor organisternes trænede

øren blandt andet gerne vil

have gjort noget ved diskanten.

Man kan godt høre det,

når de forklarer det, men det er

jo ikke noget man ellers umiddelbart

lægger mærke til, siger

Mikkel Martinusen, der forventer

at de sidste justeringer

klares med små tilpasninger

i lokalet som for eksempel

gardiner og lignende.

Korhuset - eller Sangstationen,

som menighedsrådet har døbt

den nyindviede bygning – er

nabo til Latinskolen, hvor

korene tidligere havde øvelokale.

- Det gamle lokale var reelt for

stort til korbrug og fungerede

samtidig som mødelokale for

større forsamlinger, forklarer

Mikkel Martinusen. De to an-

vendelser passede rigtigt

dårligt sammen rent akustisk

og derfor vinder alle parter ved

delingen. Med Sangstationen

har korene fået deres egne

faciliteter med den akustik, der

passer til dem, mens møde-

lokalet modsat er blevet støj-

dæmpet, så man nu har optimale

lydforhold for møder og

forsamlinger.

Malerarbejdet i Sangstationen

blev udført af Malerfirma N.P.

Sørensen, Haderslev.


Slidstærk maling giver

mere lys i dunkle rum

Behovene for bedre lys og slidstærke overflader

følges ofte ad. Derfor er Rockidans universalmaling

Amphibolin oplagt i kældre og p-huse.

P-huse, værksteder, kældergange,

lagerlokaler og stald-

bygninger kræver alle det

samme. Mest muligt lys for

pengene og hårdføre, ren-


Amphibolin 2000 Universal

har efterhånden nogle år på

bagen som lysforstærkende

maling i ellers dunkle rum.

Malingen sluger en mindre

del af lyset fra omgivelserne

og sørger på den måde for

hele 20% mere lys i lokalet

end en normal hvid maling.

Malingen er - modsat andre

lysforstærkende malinger -

ikke udviklet til dagligstuen

Farvetrends 2012/2013

Caparols farveudviklere har tidligere ramt plet

med at forudsige modefarver flere år ud i fremtiden.

Nu er de nyeste trends offentliggjort.

De nye farvetrends er udviklet

i samarbejde med et

tysk trendscouting institut

ninger

n - authentic_life,

re:urban, re r sensual delight og

ExtraOrdinary.

Ex E

Hver H retning indeholder 10

nyudviklede ny n

og indbyrdes afstemte

st s farver, der spænder

fra fr f intensive farvetoner over

men har både en noget høje-

re glans (ca. 10) og en betydeligt

større slidstyrke end

anden vægmaling. Den er

derfor oplagt i områder med

stort slid og hvor der er krav

om effektiv og hurtig eller

ligefrem maskinel rengøring.

Den diffusionsåbne maling

bruges både som vedhæftningsgrunder,

mellem- og

slutbehandling og hæfter

ude og inde på såvel beton,

træ, puds og tidligere


elegant mættede farver til

helt lyse og sarte kulører.

De enkelte farver fremgår af

et nyt farvekort, hvor Caparol’s

talrige strukturerede


variationsmulighederne.

Farvekortet og det tilhørende

trendhæfte kan rekvireres

hos Rockidan.

Malingens lysforbedrende effekt er officielt

dokumenteret i en afprøvningsrapport,

der kan findes under produktet på

Rockidans hjemmeside

www.rockidan.dk


NYT

Vinter 2011

Lugtfrie industrigulve

sætter nye standarder

for indeklimaet

To nye serier industrigulve gør endegyldigt op

med lugtgener og forurenet indeluft på grund

af gulvbelægningen.

Der er i disse år stor fokus på,

hvordan byggematerialer

påvirker vores hverdag. Det

handler umiddelbart om arbejdsmiljø

og den påvirkning,

materialerne har på luften,

mens arbejdet udføres. Men

på den lange bane gælder det

også om at fjerne de gener,

som mange byggematerialer

giver, selv længe efter at bygningen

er taget i brug.

Med under 1% VOC (flygtige

organiske bestanddele) holder

de nye gulvprodukter sig langt

under de 500 g/l, som EUregler

siden 2010 har sat som

øvre grænse. Samtidig overholder

de fleste af materialerne

også de endnu strengere

normer fra tyske AgBB, hvor

indholdet af skadelige stoffer i

luften ikke må være over 1 mg

pr. kubikmeter.

De nye systemer er derfor

i praksis uden emission og

lugt både under udlægning,

og når gulvene tages i brug.

Gulvløsningerne er oplagt alle

de steder, hvor der er krav om

en ren rumluft uden skadelig

påvirkning fra byggematerialer.

Institutioner, sygehuse, pleje-

hjem er åbenlyse indsatsområder,

men de nye materialer

dækker også alle industrielle

anvendelser og kan derfor

også bruges til hårdt belastede

industrigulve samt til gulve i

værksteder, lagre og butikker.

Producenten har bevidst fravalgt

den normale procedure,

hvor man nøjes med at teste

afgasningen fra en samlet gulvopbygning.

I stedet har man

testet alle de enkelte produkter

hver for sig, og de kan derfor

kombineres frit efter krav til

styrke, kemikalieresistens,

dekoration og/eller afledende

effekt, uden at det ændrer på

emissionsværdierne.

AB-Polymerchemie GmBH er

en af Tysklands førende pro-

AgBB - Evaluation procedure for VOC emissions from building products; May 2010

Part 2 Procedure

V VOC O VOC

O T

T

3

T


oversættelse


TVOC3 3 ?

VOC 3 ?

VOC 3 ?

:

VOC C

CiCi ?

i :

VOC C

VOC 3 ?

i i i

i

Ja

Ja

TVOC 3 ?

Ja

VOC 3 ?

Ja

Ja

Ja

Ja

i i

ducenter af industrigulve og

sidder blandt andet tungt på

gulvene i den tyske bilindustri.

En af de seneste internationale

referencer er en belægning i et

netop indviet kinesisk p-hus på

180.000 kvadratmeter.

VOC TVOC: i i i C6 C6 VOC: i C6 C

C: i i

ii T O 6 i

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ausschuss zur

gesundheitlichen

Bewertung von

Bauprodukten

Komité for

sundhedsrelateret

evaluering af

byggeprodukter

Afprøvningsproceduren forud for en anbefaling til indendørs er lang

og streng hos det officielle tyske “Ausschuss zur gesundheitlichen

Bewertung von Bauprodukten” - AgBB

g

BB

Afvis

Afvis

Afvis

Afvis

Afvis

Afvis

Afvis


Fugefri belægning på

det gamle klinkegulv

Det er ofte spild af tid og penge at fjerne de

gamle klinker, før storkøkkenet får nyt gulv.

Den vandige epoxyprimer

NM 50 BP Grundering S og

epoxymalingen NM 50 Aqua

Super kan skabe en ubrydelig

vedhæftning mellem keramiske

underlag og en ny

epoxybelægning.

På den måde kan man i mange

tilfælde spare en besværlig

fjernelse af det gamle gulv,

inden der udlægges en tæt og

rengøringsvenlig fødevarebelægning.

1. Afrensning

De fastsiddende klinker og

fuger skal være fri for kalk, fedt,

sæberester, smuds og andet,

der nedsætter vedhæftningen.

2. Grunding

Foretages med specialprimer

NM 50 BP Grundering S.

3. Belægning - flerfarvet

NM 400 Elit udlægges lagtykkelse

på 3-5 mm. Den våde

belægning fulddrysses med

farvet kvarts. Dagen efter

fjernes overskydende kvarts

og belægningen slibes let og

støvsuges grundigt.

4. Forsegling

Herefter forsegles overfladen

med NM 400 Elitlak.

Alt. A - Ensfarvet belægning

Ønskes ensfarvet belægning

med samme skridsikring anvendes

naturkvarts til fulddrysning

og der forsegles med den

ensfarvede NM 40 Gulv.

Alt. B - Maling af fliser

Ønskes desuden en maling

af vægfliser anvendes NM 50

Aqua Super påført i 2-3 lag.

Mere istid i Taarnby

Rockidans epoxymaling NM 50 Aqua Super

bobler ikke af, når den kommer under vand.

Heller ikke, selv om vandet er stift.

Taarnby Curlingclub er landets

absolut største, og i 2011 har

de cirka 400 medlemmer fået

mere plads at boltre sig på.

Klubben var den første i landet,

da den i 2000 fik en egentlig

curlinghal, og med udvidelsen

til i alt 7 baner opfylder klubben

som den eneste herhjemme

nu kravene for afholdelse af

internationale mesterskaber.

Banen i den nye hal er malet

med Rockidans NM 50 Aqua

Super, som er den eneste vandige

epoxymaling, der tåler

konstant vandbelastning og

som kan anvendes på endnu

fugtig beton. Den er derfor

meget anvendt til svømmebassiner,

renseanlæg og altså

under isbaner som i Taarnby.

De fleste malinger kan ikke tåle

at stå under vand og vil hurtigt

boble op og skalle af. Det sker,

fordi malingen bliver blød

og mister vedhæftningen til

underlaget og fordi vand kan

aktivere salte i underlaget, der

trænger ud og skubber malingen

af. På isbaner er selve isen

ikke noget problem, hvis man

vælger en uheldig maling, men

Trækprøve på en industriklinke

malet med NM 50 Aqua Super:

Bruddet sker nede i klinken og

ikke mellem maling og klinke.

dels står gulvet under vand

indtil vandet fryser, dels kan

man ikke i al evighed undgå at

tø isen op. Og så er man kun

sikret med NM 50 Aqua Super.

Toplak

Dekorationssten i binder

Epoxy m. specialfiller

Underlag

{

I NM 400 Elit Gulv fordeler epoxymasse

og fyldstoffer sig, så der

er 100% kontakt til underlaget

helt uden kvartskorn i bunden.

Det kan de så glæde sig over i

Taarnby, hvor formand Johannes

Jensen efter et veloverstået

EM i år også kan se frem til at

lægge hus til senior VM til april.

www.rockidan.dk


NYT

Vinter 2011

Vandhunde og træmænd

De hedder ikke Emil og havde heller ikke gjort

noget galt. Alligevel kostede mødet med kajaksporten

to modne sønderjyder 1 år i værkstedet

Det er ikke usædvanligt, at folk

i en moden alder kaster sig

over en ny fritidsinteresse. Men

for Egon Petersen og Gerhard

Hinz - begge 62 år - blev mødet

med kajaksporten hurtigt konverteret

til et par omfattende

byggeprojekter, der blev søsat i

forsommeren.

De to naboer fra Rødekro satte

sig første gang i en lånt kajak i

2009, og der skulle ikke mange

ture på vandet til, før ideen om

selv at bygge kajak blev ført ud

i livet. I maj 2010 gik arbejdet

i gang i Egon Petersens veludstyrede

værksted bag de sammenbyggede

garager, og efter

mange timers intenst arbejde

kunne de 2 nybygninger i maj

2011 endelig glide ud på deres

jomfrusejlads.

- Byggeriet har taget en del

længere tid, end vi troede,

fortæller Egon Petersen, der

oprindeligt er udlært snedker.

Dels er vi selvfølgelig blevet

klogere undervejs, men først

og fremmest har vi fra starten

været enige om ikke at gå på

kompromis med noget som

helst. Ordentligt håndarbejde

kan ikke laves i en fart. Det

tager den tid, det tager.

- Vi kunne sagtens have lavet

et par kajakker, der både

kunne sejle og som måske ville

give den samme oplevelse

på vandet, men vi ville bare

ikke kunne leve med, hvis det

kunne ses, at vi var sprunget

over, hvor gærdet var lavest,

supplerer Gerhard Hinz.

Lappeløsninger – nej tak

Og det kan man bestemt heller

ikke beskylde de to entusiaster

for. De to kajakker er bygget

af brædder i specialimporteret

canadisk cedertræ, som først er

høvlet ned til 18 mm tykkelse

og derefter savet op i lister i

fem mm bredde. I alt er der

gået ca. en kilometer lister til

de to både. Det importerede

træ er suppleret med lidt fyrretræ,

der med sin lysere farve

gjorde det muligt at lave de

flotte farvespil.

Listerne blev fræset i profil, så

de kunne limes ind i hinanden

og skabe en perfekt krumning

helt uden sprækker og revner

mellem de enkelte lister.

Kajakkens form er skabt ved

at listerne blev limet omkring

et midlertidigt ”skrog”, holdt

fast af et utal af klemmer, mens

limen tørrede.

- Mange bruger en løsning,

hvor man holder listerne

sammen med klips, der skydes

i med en pistol. Men når man

så fjerner klipsene, efterlader

det huller, som skal spartles

bagefter og som alligevel kan

ses til sidst. Så det kunne vi slet

ikke bruge til noget, konstaterer

Egon Petersen.

På samme måde er alle listesamlinger

udført med så stor

nøjagtighed, at det trods den

dobbeltkrumme overflade

aldrig blev nødvendigt at udbedre

utilsigtede mellemrum

mellem listerne med skæmmende

spartelmasse.

De to kajakker har en længde på

5,25 meter og vejer 19 kg.

Måden listerne mødes på i

en spids, betyder, at der ikke

er noget, der hedder standardlængde.

Hver liste er

tilpasset individuelt, og stort

set hver en rest har kunnet

genanvendes i en anden del

af kajakken. Alene kraven omkring

siddebrønden er således

udformet af 240 små listestykker

sat sammen på højkant.

Lamineret med glasfibervæv

og bådepoxy fra Rockidan

Kajakkerne er fremstillet i en

over- og en underdel, som

begge er håndhøvlet, pudset

og lamineret inden de til sidst

blev samlet. Selv om den

indvendige side af kajakken

reelt blev usynlig, tog det indvendige

pudsarbejde alligevel

6 timer for to mand. Endnu

et bevis på den kompromisløshed,

de to har lagt for dagen

undervejs.


Efter samlingen af delene blev

skrogene lamineret med Rockidans

bådepoxy – en proces,

hvor træet beklædes med en

speciel glasfibervæv, der er

mættet med epoxy. Lamineringen

tilfører skroget stor styrke

og slagfasthed, men er i øvrigt

helt usynlig, da det ellers hvide

væv bliver gennemsigtigt ved

gennemvædningen og da

vævets struktur i overfladen

forsvinder helt, når kajakken

har fået sine 3 lag slutlak.

- Det var en stor udfordring at

lægge vævet på, indrømmer

Gerhard Hinz. Der skulle være

nok epoxy til at vævet blev

vædet igennem, men ikke så

meget, at det gav sig til at løbe.

Indvendigt var det næsten

umuligt at lægge vævet på

helt uden folder, men heldigvis

hjalp den udvendige krumning,

så vævet lettere kunne

udlægges fuldstændigt plant

på ydersiden.

De 2 kajakker er bygget efter

tegninger af den svenske konstruktør

Björn Thomasson. Det

var også herfra at parret fik an-

befalingen af Nils Malmgrens

bådepoxy, som Rockidan for-

handler i Danmark. Alt var beskrevet

ned i mindste detalje

og var en stor hjælp undervejs.

Så længe man fulgte anvisningerne,

så virkede tingene

også helt efter bogen. Björn

Thomassons model hedder

Kavat, som betyder dristig,

men de to kajakbyggere har

fået sig et par meget stabile

kajakker, der både er hurtige

og lette at manøvrere.

Godt begyndt er

halvt fuldendt

Kajakkerne blev søsat i maj

under overværelse af over 50

gæster ved Kalvø, men er nu

igen tilbage i værkstedet efter

mange gode timer på vandet

henover sommeren. Efter

søsætningen har parret fået

flere henvendelser fra folk, som

gerne ville bestille en håndbygget

kajak, men indtil videre

må de stille sig op bag i køen.

De yderst forstående hustruer

Petersen og Hinz, der under

Egon Petersen og Gerhard Hinz

har selv tilføjet to vandtætte

lastrum i hver kajak i forhold til

originaltegningerne.

Sæderne er udformet personligt

efter ejerne, der har siddet et

aftryk i et blødt materiale, som

derefter blev lamineret hårdt.

byggeriet ikke så så meget til

deres mænd, har nemlig også

fra starten været interesseret

i kajaksejlads. Og hvis de fire

ikke skal blive ved med at dele,

så mangler de 2 naboer fortsat

at bygge 2 kajakker …

www.rockidan.dk


NYT

Vinter 2011

Materialebasis: Acryldispersion

Farver: Hvid (RAL 9010),

Sølvgrå (RAL 7001)

Sort (RAL 9005)

Glans: Silkemat

MAL-kode: 00-1

Påføring: Pensel, rulle eller

airless-sprøjte

Ingen slår elefanten

Ny brochure om markedets mest

komplette lakprogram til træ og metal


kender den stærke Capacryl

Haftprimer og den spærrende

Capacryl Træisogrund.

Tysk grundighed og driftsikkerhed

uden svinkeærinder.

De 2 grundere er sammen

med den nye Multiprimer en

del af en serie malinger

til træ og metal med hver

deres kvaliteter og fordele.

Serien er beskrevet i et nyt

hæfte, som gennemgår de

enkelte produkter ét for ét.

Ny metalprimer i

Capacryl Serien

Rockidans lakprogram til træ

og metal er blevet udvidet

med Capalac Aqua Multiprimer.

Den vandige kombiprimer


som Rockidans korrosionsgrunder

til ud- og indvendige


bredere anvendelsesområde.

Primeren isolerer nemlig

også mod misfarvende indholdsstoffer

og hæfter godt

på stort set alle underlag.

Capacryl serien

NYHED

nu også med en

rustbeskyttende

primer

De PU-forstærkede acryl-

lakker og de vandige alkyd-

lakker er populære til indvendig

maling af døre og

paneler, men anvendes også

vendig

renovering af vinduer.

Flere af produkterne er

testet og godkendt til anvendelse

på legetøj jf. EN 71-3.

Denne kombinationen af

vedhæftningsevne, isoleringsevne,

og korrosionsbeskyttende

effekt gør, at

skellige

opgaver med ét og

samme produkt.

Anvendes primeren sammen

med Capacryl PU-Satin eller

PU Gloss i de korrekte lagtykkelser,

opfylder systemopbygningen

desuden korrosionskategori

“C2-mellem”

henholdsvis “C2-høj” ifølge

normen DS EN 12944.

Kontakt Rockidan

og få tilsendt brochuren

om Caparols omfattende

lakprogram til træ og metal.

Rockidan NYT

er udgivet af Rockidan as.

Kommentarer til indhold /

ønske om gratis abonnement

kan sendes til Rockidan

på mail@rockidan.dk

Rockidan as

Lundsbjerg Industrivej 31

DK-6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 33 66

Fax: 74 61 36 29

www.rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines