27.07.2013 Views

Lunde Kirkebogsregister fra 1731 til 1814 - Wadschier.dk

Lunde Kirkebogsregister fra 1731 til 1814 - Wadschier.dk

Lunde Kirkebogsregister fra 1731 til 1814 - Wadschier.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Lunde</strong> <strong>Kirkebogsregister</strong> <strong>fra</strong> <strong>1731</strong> <strong>til</strong> <strong>1814</strong><br />

Fødselsdatoer er mærket f foran datoen<br />

de fleste steder er det dåbsdatoen som nævnes, så står der d<br />

Dødsdagen mærker med † men er begravelsesdagen.<br />

Vielser er mærket med ~, ellers trol. = trolovelsesdagen.<br />

Abigal Møllers<br />

Daniel †10.03.1776 d21.02.1776<br />

udl. Jørgen Hansen, som er † i Købehavn<br />

Anders bø<strong>dk</strong>er, Høje<br />

Christen d13.07.1732<br />

barn u navn d02.05.1735<br />

Anders skytte <strong>fra</strong> Høje<br />

enken Dorthe Larsdatter, 81 †28.12.1794<br />

Anders Andersen, Høje<br />

~ Karen Rasmusdatter, <strong>Lunde</strong>, 13.04.1764<br />

Anders Andersen, enkemand, Tåsinge<br />

trol. Pernille Madsdatter, Rødme, 25.11.1795, ~18.12.1795<br />

Anders Andersen, dragon, Drejø<br />

trol. Maren Hansdatter, ee Peder Nyholm, 14.05.<strong>1814</strong>,~16.07.<strong>1814</strong><br />

Anders Andersen, boelsmand Hønsehaven, 56, †14.07.<strong>1814</strong><br />

Anders Bentsen<br />

trol Karen Christensdatter, <strong>Lunde</strong>, 20.01.1747<br />

Anders Christensen<br />

trol Lisbeth Rasmusdatter, 28.03.1764, ~25.04.1764<br />

Anders Christensen Høj, Langkildehuset<br />

og Anne Catrine Christoffersdatter<br />

Karen f.17.04.<strong>1814</strong><br />

Anders Christoffersen, selvejergårdmand<br />

trol. Else Pedersdatter, Høje, 06.09.1802, ~22.10.1802<br />

Christoffer †12.07.1804 d13.11.1803<br />

Christoffer f27.10.1807<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


dødf. pige †17.03.1811 1811<br />

Apelone Kirstine) f24.02.<strong>1814</strong><br />

dødf. pige ) †24.02.<strong>1814</strong> f24.02.<strong>1814</strong><br />

Anders Erichsen<br />

trol. Marie Pedersdatter, 10.10.1773, ~03.11.1773<br />

Anders Hansen, <strong>Lunde</strong> (skifte Egeskov 17.9.1737, 16.7.1735)<br />

hustru (Kirsten Pedersdatter) †17.11.1734<br />

(Jørgen, 32 år i 1735)<br />

(Margrethe, 28 i 1735)<br />

~ Johanne Jensdatter, (?Poulsdatter), <strong>Lunde</strong>, 02.10.1735<br />

Anders Hansen, <strong>Lunde</strong> †01.09.1737<br />

Anders Hansen, Høje<br />

trol. Maren Jørgensdatter, Høje, 14.08.1756, ~05.11.1756<br />

Peder d27.12.1756<br />

Jens d02.02.1760<br />

Anders Hansen Hviid, inds., selvejerhmd., <strong>Lunde</strong><br />

trol. Mette Pedersdatter, 29.10.1797, ~01.12.1797<br />

dødf. pige ) †18.02.1798 1798<br />

Mette Kirstine) †18.02.1798 1798<br />

Mette Kirstine d14.04.1799<br />

Hans, hjemmedøbt d01.12.1811<br />

Anders Jacobsen<br />

~ Sara Erichsdatter, 08.12.1758<br />

Anders Jensen, tømmermand, Høje, (Hvi<strong>dk</strong>ilde sk.2.5.1753)<br />

(~ Birthe Madsdatter)<br />

barn †06.04.1733<br />

Kirsten †12.01.1735 d03.05.1733<br />

Hans †27.12.1734<br />

Kirsten d11.12.1735<br />

Mads d13.02.1739<br />

Jens d12.11.1741<br />

hans moder †25.02.1748<br />

hans hustrus fader †10.05.1748<br />

Anders Jensen, Høje †21.03.1753<br />

hustru †17.05.1753<br />

Anders Jensen, selvejer <strong>Lunde</strong> (viet i Stenstrup)<br />

trol. Anne Marie Nielsdatter, 01.09.1810, ~21.10.1810<br />

Anders Jespersen, Vejstrup, selvejerhusmand Dong ~09.11.1805<br />

trol. Anne Kirstine Jensdatter, ee Rasmus Hansen.,09.11.1805<br />

Rasmus, hjemmedøbt 14.05.1807<br />

Niels f19.09.1809<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Anders Jørgensen, Høje<br />

Mads d11.11.<strong>1731</strong><br />

Knud †12.12.1734 d04.07.1734<br />

Laurits †05.08.1736 d30.07.1736<br />

Niels †25.03.1745<br />

Anders Knudsen<br />

~ Karen Christensdatter, <strong>Lunde</strong>, 15.06.1747<br />

Anders Larsen, tj. Svendborg, Bobjerg<br />

trol. Maren Ibsdatter, Bobjerg, 16.05.1807, ~05.07.1807<br />

Lars f14.09.1807<br />

dødf. barn †19.04.1810 1810<br />

Anders Madsen, Bobjerg<br />

Jørgen d19.09.1773<br />

~ Anna Pedersdatter, 03.12.1773<br />

Peder d24.02.1782<br />

Anders Madsen, gdm., 66 †30.04.1812<br />

Anders Madsen, Vandmosehus<br />

trol Maren Nielsdatter, 29.05.1784, ~ 25.06.1784<br />

Niels d29.08.1784<br />

Mads d18.11.1787<br />

Mette †24.07.1791 d21.02.1790<br />

Hans, hjemmedøbt †30.09.1792 1792<br />

Anders (Andreas) Madsen, inds. <strong>Lunde</strong><br />

og Anna Dorthea Jensdatter<br />

Jørgen d26.06.1795<br />

Mads d16.05.1796<br />

Mette Marie d12.02.1798<br />

Jens f02.09.1800<br />

Karen †15.01.1804 d09.01.1804<br />

Karen f14.04.1805<br />

Peder f23.03.1808<br />

Anders Madsen, <strong>Lunde</strong>, trol. 12.08.1803, ~22.10.1803<br />

~ enken Anna Margrethe Hansdatter ee Rasmus Svendsen,<br />

Anders Marqvardsen<br />

Knud d14.12.1777<br />

Marqver †21.05.1786 d12.12.1779<br />

Sofie Cathrine †19.02.1786 d29.09.1782<br />

Karen d30.01.1785<br />

hst. Anne Knudsdatter, 32 †12.02.1786<br />

trol. Mette Nielsdatter, 11.3.1786, ~28.04.1786<br />

Anna Kirstine d11.02.1787<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Marqvar †01.01.1789 d21.12.1788<br />

Marqvar d04.10.1789<br />

Karen d22.02.1792<br />

Mads †25.12.1796 d21.11.1796<br />

Anders Nielsen, Høje<br />

Maren d25.09.1740<br />

Kirsten †01.01.1746 d05.09.1745<br />

Kirsten †15.01.1747 d04.12.1746<br />

Niels d26.05.1748<br />

Hans d23.05.1751<br />

Anne Margrethe d03.06.1753<br />

Peder †15.09.1758 d24.04.1757<br />

Peder ) †29.06.1760 d26.05.1760<br />

Kirstine ) †08.06.1760 d26.05.1760<br />

hustru †02.06.1760<br />

~ Johanne Hansdatter, 31.10.1760<br />

Rasmus d30.04.1761<br />

dødf. dreng) †25.11.1762 1762<br />

dødf. dreng) †25.11.1762 1762<br />

Peder) †22.01.1764 d09.10.1763<br />

Maren) †11.12.1763 d09.10.1763<br />

Mads †16.02.1772 d14.02.1765<br />

Peder †01.03.1772 d30.07.1769<br />

Johanne †01.04.1771 d23.03.1771<br />

Mads †13.08.1783 d16.04.1772<br />

Peder, hjemmedøbt †05.06.1775 1775<br />

Peder d25.03.1777<br />

Christen d12.03.1780<br />

hst. Johanne Hansdatter, 60 †15.04.1792<br />

Anders Nielsen, Høje, 82 †23.03.1796<br />

Anders Nielsen, <strong>Lunde</strong><br />

hst. †10.11.1742<br />

Anders Nielsen, Høje, udl.<br />

mor: Johanne Buch<br />

Dorthea d20.04.1749<br />

Anders Nielsen, Ellehave, 77 †19.05.1777<br />

Anders Nielsen, inds. Bobjerg, selvejerhmd., Høje<br />

og Karen Ibsdatter<br />

Maren f27.06.1800<br />

Jeppe f16.03.1806<br />

Anders Nielsen, sne<strong>dk</strong>er, selvejerhusmand Bobjerg<br />

og Leonora Erichsdatter<br />

Niels f16.10.1808<br />

Anne Kirstine †18.04.1812 f12.04.1810<br />

Erich f02.12.1811<br />

Hans †19.12.1813 f29.11.1813<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Anders Pedersen, Høje †07.09.1735<br />

Niels †23.02.1736<br />

Anders Pedersen<br />

~ Else Sørensdatter, 13.11.1758<br />

Anders Rasmussen, hmd. Høje<br />

~ Ingeborg Jensdatter, 20.10.1780<br />

Lars d01.07.1781<br />

Rasmus d30.03.1784<br />

Anne Marie †12.08.1787 d03.06.1787<br />

Anne Marie d12.10.1788<br />

Jens †08.08.1810 d16.10.1791<br />

Karen d17.08.1794<br />

Anders Rasmussen, ungkarl, Bobjerg, 26 år, †31.05.1811<br />

Anna Kirstine Christensdatter, pige, 34, Høje †06.03.1805<br />

Anne Marie Christensdatter, Høje, 22 †12.05.1786<br />

Anna Kirstine Dyrs<br />

Johanne Marie f06.11.1811<br />

udl. Lars Levishe, feltskærer jyske dragonreg. på Langeland<br />

Anna Hansdatter<br />

Kirsten †25.02.1787 d04.02.1787<br />

udl. Christen Larsen, sne<strong>dk</strong>ersvend i København<br />

Anna Hansdatter, Høje<br />

Søren †08.11.1789 d07.06.1789<br />

udl. Christoffer Larsen, Trolleborg, tj. Gærup<br />

Anne Hansdatter Bankes<br />

Anna Margrethe, børnekopper †23.11.1795 f01.06.1794<br />

udl. Hans Rasmussen, tjener nu i Bobjerg<br />

Anna Hansdatter hos Hans Stephensen<br />

Inger f02.01.1804<br />

udl. Jens Hansen, Landsoldat<br />

Ane Hansdatter (Hans Frandsens Høje)<br />

Anne Marie †01.12.1811 f26.10.1811<br />

udl. Rasmus Jensen, tjener Egeskov<br />

Anne Kirstine Hansdatter, Høje, 36 †09.12.1775<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Anne Marie Jespersdatter Klinshe, 90 †25.05.1797<br />

Anna Sofie Jørgensdatter, Odense<br />

Jørgen †08.11.1772 d25.10.1772<br />

udl. Hans Christian, handskemagersvend, Odense<br />

Anna Jørgensdatter †24.03.1773<br />

Anne Marie Larsdatter<br />

Anne Margrethe d20.06.1773<br />

udl. Hans Jørgensen <strong>fra</strong> Tiselholt, er deserteret <strong>til</strong><br />

København<br />

Anne Marqvardsdatter<br />

Dorthea d24.08.1788<br />

udl. Hans Madsen, Bobjerg<br />

Anna Pedersdatter, 63 †22.02.1784<br />

Anne Marie ?Povish, 72 †12.12.1784<br />

Anna Rasmusdatter, Høje<br />

Kirsten d14.03.1802<br />

udl. Mathias Pedersen Gottlieb, tj. Snarup, udl.<br />

Anne Marie Rasmusdatter<br />

Carl Drejer f15.02.1812<br />

ukendt soldat som voldtog hende på vejen <strong>til</strong> Brændeskov<br />

Anne Treschen, 60 †19.11.1786<br />

Apelone Hansdatter, <strong>Lunde</strong><br />

Johanne Kirstine d20.07.1800<br />

udl. Niels Larsen, Egense<br />

Hans Christian f10.01.1808<br />

udl. forvalter True, Fjellebro<br />

Axel Hansen<br />

trol Maren Pedersdatter Høje, 16.10.1748, ~ 29.11.1748<br />

Bekker, cancelliråd<br />

Lykke Christen Severin †31.05.1772 d31.07.1770<br />

Tønnes Peder d28.05.1772<br />

Catharina Bekker, cancellirådens datter<br />

Christopher Ernst d01.05.1771<br />

udl. kaptajn Drechsler<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Bent Hansen, Høje †11.01.1739<br />

hst. †09.09.1735<br />

Mette Marie Bering, alm. 72 †14.11.1813<br />

Bertel Hansen, ~30.11.1799, hmd., <strong>Lunde</strong><br />

trol. Maren Poulsdatter, <strong>Lunde</strong> ee Ole Pedersen, 12.10.1799<br />

Hans d22.11.1800<br />

Oluf f19.05.1802<br />

Johannes Bertolin, kapelan i Avnslev og Bogense<br />

trol. Anne Kirstine Pauli, 26.11.1751, ~21.12.1751<br />

Birthe Hansdatter<br />

Johanne Margrethe d11.01.1784<br />

udl. Johan Ludvig Jensen Øxenbølle, underskriver Fjellebro<br />

Birthe Madsdatter, 81 †28.05.1784<br />

Bodil Jensdatter, Tågerup, Vissenbjerg<br />

Peder †26.04.1801 f13.04.1801<br />

udl. Mads Mathiesen, vejfarende pranger<br />

Niels Frederich Brinck, herredsfoged<br />

Bolette d30.04.<strong>1731</strong><br />

Christian d08.02.1735<br />

Frederich Qvist Brorson, herredsfoged, Frederiksminde<br />

og Christine Elisabeth Bayer<br />

Christine Lovise f06.04.1806<br />

Catarina Olufsdatter<br />

Johannes Pedersen d12.04.1744<br />

udl. Peder Sørensen, glarmester i Jylland<br />

Catarine Rasmusdatter, Sandager<br />

Knud d22.02.1795<br />

udl. Hans Knudsen, Egeskov<br />

Catrine Rasmusdatter <strong>fra</strong> Lammehave<br />

uægte Birte Marie, 16 uger †22.06.1806<br />

Christen <strong>fra</strong> Hesselager, udl.<br />

mor: Mette Jensdatter, Høje, publ. abs. 15.1.1764<br />

Christen, degn, <strong>Lunde</strong> †20.12.1739 Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Christen skræder, <strong>Lunde</strong><br />

hustru †15.09.1765<br />

Christen skræder<br />

hst. Kirsten Larsdatter, 66 †19.10.1777<br />

Christen Andersen skræder, Høje<br />

hustru †07.05.1752<br />

Christen Andersen skræder Høje, 82, †05.03.1780<br />

Christen Andersen, væver, Høje<br />

~ Anne Pedersdatter, Høje, 16.03.1753<br />

Rasmus d24.06.1753<br />

Anders d22.03.1755<br />

Else Marie d18.09.1757<br />

Peder d13.04.1760<br />

barn †31.05.1762<br />

Anna d20.03.1763<br />

dødf. barn †16.06.1766 1766<br />

Mette Marie d14.02.1768<br />

hst. Anna Pedersdatter, 57 †16.02.1780<br />

Christen Andersen, væver, 49 †04.05.1781<br />

Christen Andersen<br />

Hans d19.10.1783<br />

Christen Andersen, Bobjerg<br />

trol. Sophie Christoffersdatter, 22.12.1789, ~22.01.1790<br />

Anders d25.06.1790<br />

Mads, hjemmedøbt d06.05.1793<br />

Hans d05.06.1796<br />

Rasmus d09.02.1800<br />

Christen Andersen, Høje, udl<br />

mor: Maren Christensdatter, Høje (hendes 4.uægte barn)<br />

Lisbeth d.26.07.1807<br />

Christen Andersen, Møllemosehuset<br />

og Anne Margrethe Jensdatter<br />

Anders f17.03.1812<br />

Christen Carl, tjener i Holsten, udl.<br />

mor: Marie Buk, Bobjerg<br />

Jens d20.01.1765<br />

Christen Christensen, hmd., Høje<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


hst. †02.06.<strong>1731</strong><br />

Johanne) †20.01.1732 d23.12.<strong>1731</strong><br />

Jørgen ) †07.06.1732 f23.12.<strong>1731</strong><br />

Christen Christensen, <strong>Lunde</strong><br />

~ Sara Andersdatter, 17.11.1747<br />

Christen d15.09.1748<br />

Mette d08.02.1750<br />

Anders †26.05.1752 d23.01.1752<br />

Mette d16.06.1754<br />

Christen †12.02.1763 d10.03.1756<br />

Knud d02.02.1758<br />

Jørgen d29.03.1761<br />

Christen Christensen, <strong>Lunde</strong> †28.12.1762<br />

Christen/Christian Hansen, Bobjerg<br />

Johanne d21.09.1738<br />

Mads d08.12.1740<br />

Christen Hansen<br />

trol. Karen Nielsdatter, Høje, 14.03.1749<br />

Christen Iversen, <strong>Lunde</strong>, Vandmosehus<br />

Sidsel d02.10.1757<br />

Christen Iversen †04.12.1768<br />

Christian Ibsen<br />

trol. Anne Nielsdatter, <strong>Lunde</strong>, 08.03.1745, ~14.04.1745<br />

Anne d08.03.1745<br />

Christen Jensen<br />

~ Karen Rasmusdatter, 21.10.<strong>1731</strong><br />

Christen Jensen, Bobjerg<br />

kone †2. påskedag 1762<br />

Christen Jeppesen, selvejerhmd., Høje<br />

trol. Anna Catarine Ulrichsdatter, 01.11.1802, ~04.12.1802<br />

Anna Johanne †27.02.1803 d20.02.1803<br />

Anna Johanne f26.07.1804<br />

Jeppe f18.08.1806<br />

Lars Christian, hjd. f07.07.1809<br />

Jens †17.08.<strong>1814</strong> d01.01.1812<br />

Christen Knudsen<br />

~ Margrethe Elisabeth Vildsø, 16.07.1779<br />

Michael d07.11.1779<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Christen Larsen, sne<strong>dk</strong>ersvend, København udl.<br />

mor: Anna Hansdatter<br />

Kirsten †25.02.1787 d04.02.1787<br />

Christen Madsen ved <strong>Lunde</strong>, 24 †27.06.1810<br />

Christen Nielsen, Bobjerg †13.08.1752<br />

enken †21.03.1759<br />

Christen Rasmussen, Høje<br />

Mette †17.04.1765<br />

Christian Johansen<br />

trol. Marie Erichsdatter, Høje, 18.04.1759, ~29.06.1759<br />

Christian Pedersen, skræder, viet i Svindinge, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Mariane Larsdatter, 05.08.1780, ~13.09.1780<br />

Jens †28.01.1781 d26.11.1780<br />

Peder †03.02.1788 d12.11.1781<br />

Maria Catrine d10.08.1783<br />

Lars Andersen d20.02.1785<br />

FredEriche) d05.04.1787<br />

Caroline ) †15.02.1789 d05.04.1787<br />

Georg Frederik d31.05.1789<br />

Christiana d26.06.1791<br />

Peder †11.03.1798 d23.02.1794<br />

Caroline d17.09.1797<br />

Christen Pedersen Brænderup, selvejer Brostedhuset på Hans Steffensens grund<br />

og Maria Sunnesdatter<br />

Maren f.04.12.1805<br />

Peder f21.02.1808<br />

Christian Rasmussen Vantinge<br />

trol. Kirsten Madsdatter, 05.07.1765, ~15.11.1765<br />

Christiane Christiansdatter<br />

Anne Marie f22.10.1811<br />

udl. Peder Tommesen, korporal<br />

Christoffer Andersen, gdm. Høje<br />

trol. Karen Jensdatter, Høje, 01.12.1760, ~16.01.1761<br />

Karen d13.12.1761<br />

Marie d02.06.1765<br />

Anders †14.02.1768 d10.01.1768<br />

Maren d27.12.1768<br />

Birthe Kirstine d26.12.1773<br />

Anders d29.06.1777<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Christoffer Andersen, 75 †22.01.1800<br />

enken Karen Jensdatter, 63 †15.12.1801<br />

Christoffer Andersen, selvejergdm., Høje<br />

og Else Pedersdatter<br />

Karen f28.04.1805<br />

Christoffer Hansen, skomager, <strong>Lunde</strong><br />

og Anna Catarina Bankesdatter<br />

Anna Maria d27.07.1794<br />

Christoffer Jørgensen, væver Bobjerg<br />

og Maren Jeppesdatter<br />

Jørgen Christian f07.09.1813<br />

Christoffer Larsen, Trolleborg, tj. Gærup, udl<br />

mor: Anna Hansdatter, Høje<br />

Søren †08.11.1789 d07.06.1789<br />

Christoffer Madsen, Bobjerg<br />

Mads d23.07.1741<br />

~ Apelone Mortensdatter, 01.12.1741<br />

Morten d11.04.1743<br />

Hans †22.10.1747 d20.03.1746<br />

Hans d20.10.1748<br />

Maren d01.11.1751<br />

Birthe d01.12.1754<br />

Sophie d15.01.1758<br />

Christoffer Madsen, Bobjerg †08.10.1758 (?barn)<br />

Christoffer Madsen, Bobjerg, 84 †06.06.1790<br />

enken Apelone Rasmusdatter, 84 †15.08.1802<br />

Christoffer Rasmussen, Bobjerg †07.05.1749<br />

enken †10.02.1753<br />

Christoffer Svendsen, Høje<br />

hustru 36 år †27.11.1793<br />

Claus Knudsen<br />

trol. Karen Hansdatter, 23.11.1753, ~28.12.1753<br />

Conrad, Høje<br />

Malene Sofie d29.09.1737<br />

Cornelius Pedersen, Høje<br />

~ Abel Catrine Hansdatter, 27.03.1761<br />

Anne Sofie d29.09.1761<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Peder d27.10.1765<br />

Hans d25.09.1768<br />

søn †18.11.1769<br />

hustru †18.11.1769<br />

trol Karen Rasmusdatter, Høje, 10.01.1770, ~01.06.1770<br />

Cornelius Pedersen, 82 †01.01.1792<br />

Dorthe Lisbeth Hansdatter hos murmester Weinrich<br />

Johanne Kirstine f05.04.1808<br />

udl. Niels Jensen, tjener i Svendborg<br />

Dorthe Jørgensdatter, <strong>Lunde</strong> †27.01.1771<br />

Dorthe Madsdatter<br />

Andorte †09.12.1753 d04.06.1752<br />

udl. rytter Hans Knudsen<br />

Dorthe Madsdatter<br />

Hans, født i Kirkeby, 1 år †02.05.1808<br />

Drechsler, kaptajn, udl.<br />

mor: Catharina Bekker<br />

Christopher Ernst d01.05.1771<br />

Eggert Knudsen<br />

og Catarina Pedersdatter<br />

Knud, kighoste †10.09.1793 d16.06.1793<br />

Eggert Madsen, Høje<br />

Mads d15.04.<strong>1731</strong><br />

Knud d19.10.1732<br />

Eggert Madsen, Høje †30.11.1733<br />

Maren d10.03.1734<br />

barn †16.09.1735<br />

Else Knudsdatter, Høje<br />

Birthe Catrine d03.04.1803<br />

udl. Rasmus Nielsen, tj. Odense hos general Ahlefelt<br />

Erichh Ibsen, <strong>Lunde</strong> †19.08.1740<br />

enken †25.04.1753<br />

Erich Jensen, skræder, 27 født Øster Bregninge, †02.05.1806<br />

Erich Lauritsen, Vandmosehus (skifte Egeskov 16.5.1735)<br />

(~ Johanne Jensdatter)<br />

(Peder, 6 år)<br />

Anne d08.04.<strong>1731</strong><br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jens d27.09.1733<br />

Erich Larsen, Vandmosehus †22.04.1735<br />

Erich Rasmussen, Høje<br />

Rasmus d04.03.<strong>1731</strong><br />

dødf. †02.04.1733 1733<br />

Sara d11.07.1734<br />

Laurits †16.03.1738 d28.04.1737<br />

Bodil d22.03.1739<br />

den gamle pige hos Erich R. †24.04.1740<br />

Anne d29.04.1742<br />

Lars d28.02.1745<br />

Karen †19.11.1747 d10.09.1747<br />

Karen d11.02.1750<br />

Mette d11.04.1753<br />

barn †17.11.1753<br />

Erich Rasmussen, Høje †27.04.1759<br />

Jørgen, Fogh, sognepræst, Dalby<br />

~ Ceecilia Leth, 04.06.1762<br />

Frederik Lauritsen/Larsen, Høje<br />

søster †15.04.<strong>1731</strong><br />

Johanne d20.01.1732<br />

Anna d20.01.1732<br />

Frands Andersen, Høje<br />

~ Anne Jensdatter, 08.08.1749<br />

Marie Dorthea †02.05.1752 d20.02.1752<br />

Marie Dorthea d11.03.1753<br />

Anders d01.02.1756<br />

Mads d14.01.1760<br />

Hans d12.12.1762<br />

hst. Karen Jensdatter, 63 †11.07.1787<br />

Frands Andersen, 71 †15.01.1797<br />

Frantz Pedersen, selvejer Amsterdam<br />

og Maren Jensdatter<br />

Peder f18.01.1812<br />

Frederik Johansen Kann, Østerhaugehuset, Skovgården, Østerhauge<br />

og Marie Nielsdatter<br />

Anna Sophie d04.08.1799<br />

Niels Jørgen f31.07.1801<br />

Frederik Larsen, Høje<br />

Sophie Marie d13.12.1733<br />

Frederik Madsen, dragon, <strong>Lunde</strong>, selvejerhusmand, Bobjerg<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


trol. Ide Amalie Kirstine Vildsø, <strong>Lunde</strong>, 09.05.1793, ~25.05.1793<br />

Mads d23.06.1793<br />

Michel d25.01.1795<br />

Marie Sophie †21.11.1796 d30.10.1796<br />

Anna Sophie d17.12.1797<br />

dødf. søn †23.08.1801 1801<br />

Maria d14.11.1802<br />

dødf. pige †18.02.1805 1805<br />

Karen †26.06.1808 f23.06.1808<br />

Frederik Mathiesen, skomagersvend, udl.<br />

mor: Sofie Christoffersdatter<br />

Sofie Hedvig †07.10.1787 d16.09.1787<br />

Jacob Friis, <strong>Lunde</strong>, mons.<br />

Johannes †16.09.1753 d23.09.1742<br />

Edel Marie d15.06.1744<br />

Fredericha †08.11.1744<br />

Fredericha Sofie d04.09.1746<br />

Ingeborg d20.04.1749<br />

Friis, skoleholder i <strong>Lunde</strong> †08.01.1752<br />

skoleholderens hustru †30.04.1753<br />

Gert Bentsen, <strong>Lunde</strong><br />

Elias Bent d20.07.1732<br />

Johan Carl, Gottfried, løjtnant<br />

~ Karen Friis Bekker, 28.02.1772<br />

Jens Michael, 7 år †11.02.<strong>1814</strong><br />

Jens Michael f29.04.<strong>1814</strong><br />

Grethe Rasmusdatter, bror Hans Rasmussen, Bobjerg<br />

Anne Kirstine d03.05.1801<br />

udl. Mads Jørgensen, tjener doktoren i Ringe<br />

Gumme Larsen, forvalter Verringe, udl.<br />

mor: Maren Christensdatter, Høje<br />

Lars Christian d30.03.1800<br />

Hans: Karen Hanses i Høje †15.05.1740<br />

Hans: Margrethe Hansis Bobjerg: barn †19.08.1753<br />

Hans hjulmand, Høje †25.02.1739<br />

Hans Christian, handskemagersvend, Odense, udl.<br />

mor: Anne Sofie Jørgensdatter<br />

Jørgen †08.11.1772 d25.10.1772<br />

Hans Andersen, Høje †01.04.1750 Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Hans Andersen Ploug, Vandmosehus<br />

kone †19.04.1750<br />

~ Kirsten Nielsdatter, 25.07.1750<br />

barn †14.02.1751<br />

dødf. †23.02.1752 1752<br />

Karen d01.01.1755<br />

Hans Ploug, Bobjerg<br />

kone †08.02.1758<br />

Hans Plog †03.12.1758<br />

enken †12.08.1759<br />

Hans Andersen, Bobjerg †11.03.1753<br />

Hans Andersen, udl.<br />

mor: Marie Hansdatter<br />

Anders d09.09.1774<br />

Hans Andersen, landsoldat<br />

trol. Johanne Marie Ejlersdatter, 18.10.1779, ~03.12.1779<br />

Anne Sophie d09.01.1780<br />

Hans Andersen, Høje<br />

og Anna Dorthea Christensdatter<br />

Riborg †26.12.1792 d14.09.1792<br />

Anders Christian †01.01.1794 d20.10.1793<br />

dødf. søn †28.12.1794 1794<br />

Hans Banke, 63 †07.01.1781<br />

Hans Bøj, Høje<br />

Lars d13.11.1735<br />

Karen d27.05.1738<br />

barn †06.08.1741<br />

Niels d21.02.1745<br />

Karen d05.04.1750<br />

Rasmus †25.07.1756 d02.05.1756<br />

hustru †13.10.1769<br />

Hans Bøg, <strong>Lunde</strong>, 76 †27.09.1778<br />

Hans Christensen<br />

~ Kirsten Nielsdatter, 26.06.1735<br />

Hans Christiansen Sørup<br />

Anna †28.03.1773 d14.03.1773<br />

Hans Christoffersen, Bobjerg, 54 †26.12.1795<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


enken alm. Karen Hansdatter, 72 †15.05.<strong>1814</strong><br />

Hans Eggertsen<br />

trol. Apelone Pedersdatter, Bobjerg, 02.08.1748<br />

Hans Frandsen, husfæster, Høje<br />

og Maria Rasmusdatter<br />

Rasmus †26.09.1787 d12.08.1787<br />

Maren d08.07.1792<br />

Maria †07.10.1798 d23.09.1798<br />

Rasmus d01.12.1799<br />

Marie d08.05.1803<br />

Kirstine d23.03.1806<br />

Hans Jørgen Hansen, Høje, selvejergdm., Storholm, Dong<br />

trol. Berte Jensdatter, 30.04.1785, ~24.06.1785<br />

Peder d24.07.1785<br />

Anna d12.05.1788<br />

Johanne d30.04.1790<br />

Jens †18.02.1795 d19.02.1792<br />

Hans †31.08.1794 d06.04.1794<br />

Jens d09.07.1797<br />

Hans d27.10.1799<br />

Rasmus d03.10.1802<br />

Marie †11.08.1805 f19.05.1805<br />

Niels †04.05.1806 f27.04.1806<br />

Maria f11.04.1807<br />

Anders f12.08.1809<br />

Niels f03.06.1811<br />

Hans Hansen, væver, enkemand<br />

trol. Karen Rasmusdatter, Høje, 23.10.1796, ~03.12.1796<br />

Hans Hansen murmester, selvejer, Hønsehaven<br />

og Anna Sofie Schefman<br />

Andreasine Antonie d02.04.1800<br />

Marie Elisabeth f01.03.1803<br />

Hans Hansen Hviid, selvejergårdmand, <strong>Lunde</strong><br />

Marie Catrine, 14 dage †16.08.1801 1801<br />

Hans Hansen Fleninge, Frydendal, Hønsehaven<br />

og Marie Rasmusdatter<br />

Hans Christian f23.05.1803<br />

Hans Hansen Bøg, selvejerhmd. Vrangbekstedet, Hønsehaven<br />

og Apelone Rasmusdatter<br />

Peder Ditlev (?Jens 2 3/4) †25.04.1813 f18.05.1810<br />

Jens †25.07.1813 f19.03.1813<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Hans Hansen, kudsk på Mullerup, Bregnebjerghuset<br />

trol. Sidsel Hansdatter, ee Christen Madsen, 17.11.1810<br />

~ 08.12.1810, se endvidere Hans Christian Nielsen<br />

Anne Marie f17.12.1811<br />

Hans Jørgen Hvid, selvejerhusmand, Høje<br />

og Maren Nielsdatter<br />

Anne Lisbeth, hjemmedøbt d16.06.1811<br />

Hans Hemmesen, rytter<br />

trol. Margrethe Ibsdatter, <strong>Lunde</strong>, 06.03.1750, ~14.04.1750<br />

Hans Ibsen, Høje<br />

Peder d11.08.1754<br />

Maren d05.12.1756<br />

Hans Jørgen d17.01.1759<br />

Rasmus † d01.02.1761<br />

Rasmus †21.02.1762 d17.01.1762<br />

Anders †12.02.1764 d15.01.1764<br />

Anne d28.07.1765<br />

Karen d28.02.1768<br />

Johanne †10.02.1771 d23.12.1770<br />

Hans Ibsen, 64 †11.11.1793<br />

enken Birthe Jørgensdatter, 84 †08.03.1810<br />

Hans Jacobsen, smed, Høje<br />

~ Edel Jensdatter, 29.10.1768<br />

Karen d30.10.1768<br />

Hans Jacobsen, selvejerhusmand Dong<br />

og Anna Margrethe Madsdatter<br />

Anna Kirstine f03.05.1805<br />

Hans Jacobsen Kokkenborg<br />

og Maria Andersdatter<br />

Dorthea f18.10.1810<br />

Hans Jensen, Høje<br />

~ Inger Christiansdatter, Høje, 03.08.1769<br />

Marie d04.02.1770<br />

Maren d11.10.1772<br />

Christian d14.01.1776<br />

Jens d15.02.1778<br />

Søren d25.11.1781<br />

Hans Jensen, inds. Høje, 71 †26.03.1797<br />

Hans Jensen, Hundtofte<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


~ Maren Pedersdatter, <strong>Lunde</strong>, 25.10.1799<br />

Hans Jensen, smed, Skyttehuset, Højes Riis (Lars skyttes hus)<br />

og Bodil Marie Hansdatter<br />

Peder, 2 år †09.08.<strong>1814</strong><br />

Jens Christian f29.07.1813<br />

Hans Johansen Cruse, 89, Høje †12.10.1776<br />

Hans Jørgensen, <strong>Lunde</strong><br />

hst. †22.07.<strong>1731</strong><br />

Hans Jørgensen †04.05.1735<br />

Hans Jørgensen <strong>fra</strong> Tiselholt, som var deserteret <strong>til</strong> Kbh. udl<br />

mor: Anne Marie Larsdatter<br />

Anne Margrethe d20.06.1773<br />

Hans Jørgensen, skræder<br />

og Maren Nielsdatter<br />

Niels †07.11.1813 f18.10.1813<br />

Hans Knudsen, tj. Høje, udl.<br />

mor: Karen Steen<br />

Niels d21.09.1732<br />

Hans Knudsen<br />

~ Kirsten Madsdatter, 11.11.1736<br />

Hans Knudsen, rytter, udl.<br />

mor: Dorthe Madsdatter<br />

Andorte d04.06.1752<br />

Hans Knudsen, Egeskov, udl.<br />

mor: Catarine Rasmusdatter, Sandager<br />

Knud d22.02.1795<br />

Hans Larsen<br />

~ Anna Frandsdatter, Bobjerg, 12.12.1734<br />

Hans Larsen, Rødme<br />

~ Anna Madsdatter, 19.04.1782<br />

Hans Madsen, Bobjerg<br />

dødf. barn †13.07.1735 1735<br />

Margrethe d23.04.1737<br />

Karen d19.07.1739<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jørgen d08.10.1741<br />

Maren d14.07.1743<br />

Morten d11.04.1745<br />

Else d05.02.1747<br />

søn †15.03.1758<br />

hans kones moder †11.08.1762<br />

Hans Madsen †14.02.1765<br />

Hans Madsen hos Niels Mortensen i Stenstrup, udl.<br />

mor: Kirsten Rasmusdatter<br />

Niels d21.06.1778<br />

Hans Madsen, Bobjerg, udl.<br />

mor: Anne Marqvardsdatter<br />

Dorthea d24.08.1788<br />

Hans Madsen, selvejergårdmand, Bobjerg<br />

trol. Lisbeth Kirstine Pedersdatter, 18.10.1790, ~26.11.1790<br />

Sophia, børnekopper †25.05.1794 d06.11.1791<br />

Mads d02.06.1793<br />

Sophie d26.04.1795<br />

Peder †15.07.1798 d14.01.1798<br />

Anna Dorthea d22.09.1799<br />

Hans d25.10.1801<br />

Maren d25.09.1803<br />

Peder †13.06.1806 f22.05.1805<br />

Peder hjemmedøbt d20.07.1806<br />

Jørgen, hjemmedøbt d30.10.1808<br />

Else Kirstine d25.08.1811<br />

Hans Marqvardsen, ungkarl, 56 †11.08.1794<br />

Hans Mortensen, landsoldat, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Maren Christoffersdatter, 23.04.1785, ~22.07.1785<br />

Karen d11.09.1785<br />

dødf. †20.01.1788 1788<br />

Anna d26.04.1789<br />

Apelone †24.10.1791 d15.05.1791<br />

Morten d04.11.1792<br />

Hans Nielsen, Høje<br />

~ Kirsten Hansdatter, 14.10.1736<br />

dødf. †19.05.1737 1737<br />

Christen d01.01.1739<br />

Lisbeth Kirstine d03.04.1740<br />

Hans Nielsen, Bobjerg<br />

~ Karen Hansdatter, 06.12.1737<br />

Anna d29.06.1738<br />

Hans Nielsen i Ellehus †24.02.1762 Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Hans Nielsen, enkemand, Stenstrup, selvejer <strong>Lunde</strong><br />

trol. Mette Marie Jensdatter, Høje, 09.03.1791, ~26.04.1791<br />

Kirsten f17.02.1804<br />

Sara, hjemmedøbt d22.02.1807<br />

hst. Mette Marie JensdatterSkovgård, 36, †18.07.1807<br />

trol. Birthe Nielsdatter, Hørupgård, 31.10.1807, ~28.11.1807<br />

Rasmus †02.10.1808 f28.08.1808<br />

Hans Nielsen, 54 †22.07.1809<br />

Hans Nielsen<br />

Michael, 15 år †21.11.1799<br />

Hans Nielsen Ullerslev, inds. Høje<br />

og Maren Jørgensdatter<br />

Johanne, 13 år †29.03.1808<br />

Lars †28.04.1810 f16.10.1808<br />

Hans Nielsen, væver, Bobjerg<br />

trol Karen Olufsdatter, ee Niels Andersen,30.10.1802, ~4.12.02<br />

Hans Christian Nielsen, Gudbjerg,<br />

trol. Sidsel Hansdatter ee Christen Madsen 14.07.1810<br />

trolovelsen hævet 14.10.1810<br />

Hans Christian Nielsen, Stenhuset, Dong<br />

og Maren Jensdatter<br />

Jens f25.03.1813<br />

Hans Olufsen, <strong>Lunde</strong><br />

Lisbeth d01.11.1732<br />

Oluf d14.08.1735<br />

dødf. †09.11.1738 1738<br />

dødf. †29.09.1740 1740<br />

Hans Olufsen †15.06.1744<br />

Hans Olufsen, Høje<br />

Mette d17.03.1748<br />

Hans Pedersen, Høje<br />

Jens d14.02.<strong>1731</strong><br />

hst. †01.02.1734<br />

~ Anna Samuelsdatter, 07.11.1734<br />

barn †02.02.1738<br />

Anders d03.04.1738<br />

Maren d26.12.1738<br />

Else d31.07.1740<br />

stedsøn †29.01.1749<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


kone Anne †07.07.1772<br />

gl. Hans Pedersen, Høje, 74 †27.11.1785<br />

Hans Pedersen, Bobjerg<br />

Peder d20.03.1735<br />

Christoffer d09.09.1736<br />

Hans Pedersen (<strong>fra</strong> 1762: Grønnegård), Høje<br />

~ Anne Margrethe Pedersdatter, 14.12.1753<br />

Peder †17.07.1762 d06.11.1757<br />

barn †23.08.1758<br />

Hans Grønnegård, Høje †12.03.1775<br />

enken Anna, 94 †02.04.1785<br />

Hans Pedersen<br />

~ Margrethe Ibsdatter, 03.05.1757<br />

Hans Pedersen, <strong>Lunde</strong><br />

dødf. †16.12.1759 1759<br />

Anne d01.02.1761<br />

Hans Pedersen, <strong>Lunde</strong>, 63 †02.10.1797<br />

Hans Pedersen <strong>fra</strong> Odense, udl.<br />

mor: Maren Andersdatter, Høj<br />

Karen d01.06.1766<br />

Hans Pedersen, gdm. Høje<br />

og Kirsten Clausdatter<br />

Claus d24.05.1790<br />

Susanne, hjd. †26.12.1791 1791<br />

Anna Elisabeth d20.05.1793<br />

Johanne Kirstine d25.05.1795<br />

Peder d26.12.1797<br />

Hans Pedersen, 56 †11.03.1811<br />

hans afsindige mor Maren Hansdatter, 84, †01.06.1811<br />

Hans Pedersen, Høje, inds.<br />

og Karen Hansdatter<br />

Jeppe d25.01.1795<br />

Hans d19.11.1797<br />

Hans Pedersen, ungkarl, Bregninge<br />

trol. enken Birthe Nielsdatter, <strong>Lunde</strong>. 04.11.1810,~24.11.1810<br />

Hans Rasmussen, <strong>Lunde</strong><br />

~ Mette Olufsdatter, <strong>Lunde</strong>, 01.03.1733<br />

Rasmus d03.05.1733<br />

Johanne d30.01.1735<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Mette d03.02.1737<br />

Karen d05.04.1739<br />

Maren d10.01.1742<br />

Oluf d26.03.1744<br />

Sophie †25.09.1746 d04.09.1746<br />

barn †22.10.1747<br />

barn †30.03.1749<br />

Lars d23.11.1749<br />

barn †02.02.1751<br />

hustru †06.02.1752<br />

Hans Rasmussen<br />

~ Anne Christoffersdatter, 22.06.1742<br />

Hans Rasmussen Sølvberg, udl., inds. Høje<br />

mor: Maren Jørgensdatter<br />

Karen d03.08.1788<br />

trol. Maren Jørgensd, 10.02.1793, ~10.05.1793<br />

dødf. søn †28.07.1793 1793<br />

Rasmus d05.10.1794<br />

Johanne, o †14.04.1799 1799<br />

Johanne d16.03.1800<br />

Anna Marie †27.10.1803 d11.04.1803<br />

Jørgen d28.10.1804<br />

Anna Maria f14.09.1807<br />

Hans Rasmussen, gdm. Bobjerg<br />

trol. Marie Christoffersdatter, Høje, 14.09.1788, ~30.10.1788<br />

Anna d15.12.1788<br />

Maria Kirstine †01.05.1791 d27.02.1791<br />

Rasmus d11.03.1792<br />

Hans Rasmussen, tj. nu i Bobjerg, udl.<br />

mor: Anna Hansdatter Bankes<br />

Anna Margrethe, børnekopper †23.11.1795 d01.06.1794<br />

Hans Rasmussen, hmd. ved Trolleborg<br />

og Kirsten Rasmusdatter<br />

Karen d15.04.1798<br />

Hans Rasmussen, inds. hos Rasmus Jørgensen, Dong<br />

og Grethe Pedersdatter<br />

dødf. søn †19.05.1803 1803<br />

Hans Rasmussen, 18 1/2, på Dong, <strong>fra</strong> Kirkeby, †30.05.<strong>1814</strong><br />

Hans Stephansen, Høje, gårdfæster i Gammelhøjmarken, Amsterdam<br />

trol. Maria Hansdatter, Høje, 28.03.1793, ~10.05.1793<br />

Mads d23.02.1794<br />

Stephan d27.09.1795<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Mette Kirstine d01.10.1797<br />

Hans d29.091799<br />

Inger d22.11.1801<br />

Rasmus †25.01.1804 f09.12.1803<br />

Maren, skarlagensfeber †06.08.1806 f29.01.1805<br />

Rasmus, hjemmedøbt d20.05.1807<br />

Heinrich f04.01.1810<br />

Hans Sørensen<br />

~ Ellen Nielsdatter, <strong>Lunde</strong>, 27.05.<strong>1731</strong><br />

Søren d27.04.1732<br />

Hans Sørensen, Nyborg, trol. 20.12.1807<br />

trol. 20.12.1807, Maren Hansdatter, ee Mads Rasm. Sølvbjerg<br />

dødf. barn †30.12.1809 1809<br />

Anna Kirstine f08.05.1811<br />

Hartvig Davidsen, Bobjerg<br />

Singer d14.03.1734<br />

Lars (<strong>fra</strong> Høje) d08.10.1741<br />

Catharine Margrethe d12.01.1744<br />

Henrich Hansen, ungkarl, ~28.11.1794, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Mette Rasmusdatter, ee Rasmus Erichsen, <strong>Lunde</strong>,31.08.1794<br />

Rasmus d19.07.1795<br />

Heinrich Hansen, 39 †11.08.1797<br />

han faldt ned <strong>fra</strong> s<strong>til</strong>lads på Skjoldemose<br />

Heinrich Jensen, ~24.01.1758<br />

trol Fredericha Catarine Lauritsdatter, <strong>Lunde</strong>, 26.11.1757<br />

Heinrich Jensen, enkemand, Hundstrup<br />

~ Kirsten Madsdatter, Høje 23.11.1798<br />

Henrich Kirchhof i København, udl.<br />

mor: Margrethe Catharina Hansdatter<br />

Hans Henrich d07.05.1758<br />

Heinrich Knudsen, Høje<br />

Hans †26.112.1751 d07.11.1751<br />

Karen d29.10.1752<br />

Hans d28.07.1754<br />

Heinrich Knudsen †12.10.1755<br />

Heinrich Nielsen, rytter <strong>fra</strong> Odense, udl.<br />

mor: Oluf Pedersens datter<br />

Anna †14.07.1737 d23.09.1736<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Heinrich Pedersen, 22, Høje †28.05.1777<br />

Hans Højen, Vandmosehus (Egeskov skifte 15.02.1764)<br />

~ FredEricha Helvig Davidsdatter<br />

(hendes bror Hans Davidsen)<br />

Frands †27.11.1757<br />

corporal Højen †30.10.1763<br />

hans søn Hartvig Hansen Højen er arving<br />

Ingeborg Torbensdatter, Høje †05.12.<strong>1731</strong><br />

Ivar Nicolajsen<br />

trol. Anne Marie Carlsdatter, 01.12.1770<br />

Jacob skomager, Høje<br />

Morten d31.03.1762<br />

Johanne d12.05.1771<br />

Jacob Hansen, <strong>Lunde</strong> †20.12.1739<br />

Jacob Hansen, Hede Mølle<br />

trol. Maren Marqvardsdatter (?Madsen), 12.11.1762, ~02.01.1763<br />

Jacob Jørgensen, ~ 03.11.1780, gårdfæster Kokkenborg<br />

trol. enken Karen Andersdatter Kokkenborg, 09.08.1780,<br />

hustru Karen Andersdatter, 74 †13.09.1808<br />

Jacob Lindegård, selvejer i Hønsehaven<br />

og Anna Andersdatter<br />

Christian †28.06.1810 f16.04.1807<br />

Jens: blinde Jens i Bobjerg<br />

hans søsters barn †09.06.1753<br />

Jens smed, Høje<br />

Sejer d19.03.1752<br />

Jens Andersen, Høje<br />

Jørgen d08.04.<strong>1731</strong><br />

Maren †06.02.1735 d25.05.1733<br />

Knud d11.09.1735<br />

barn †08.09.1737<br />

Jens Andersen, Høje †05.03.1775<br />

Jens Andersen, <strong>Lunde</strong><br />

Dorthe †04.09.1737 d14.04.1737<br />

Anne Dorthe d06.07.1740<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jens Andersen<br />

Rasmus d03.12.1738<br />

Jens Buk †14.09.1762<br />

Jens Christensen, hmd., Høje<br />

Johannes d31.05.1733<br />

Jens Christensen, tambur, <strong>Lunde</strong><br />

Else d11.12.1735<br />

hustru †07.10.1736<br />

Jens Espe, <strong>Lunde</strong><br />

Hans Christian †25.09.1737 d18.09.1737<br />

Jens Frandsen, <strong>Lunde</strong><br />

Anne Dorthe d30.08.1767<br />

Anne Marie d11.12.1768<br />

Johanne d03.05.1770<br />

Frands d30.08.1772<br />

Abigal Margrethe d14.08.1774<br />

Mette d02.06.1776<br />

Jørgen †08.08.1790 d24.05.1779<br />

Jens Hansen, Høje †03.04.1738<br />

Jens Hansen, <strong>Lunde</strong><br />

barn †08.12.1740<br />

Maren d20.05.1742<br />

Karen d11.10.1744<br />

Ingeborg †16.03.1749 d19.02.1747<br />

Edel d21.04.1748<br />

barn †26.07.1750<br />

Ingeborg d06.08.1752<br />

barn †10.02.1754<br />

Jens Hansen (Boevisk) †04.03.1764<br />

Jens Hansen Trold, Stenstrup<br />

trol. Anne Ibsdatter, <strong>Lunde</strong>, 29.03.1764, ~01.06.1764<br />

Jens Hansen Bald, Hundtofte<br />

trol. Kirsten Madsdatter, <strong>Lunde</strong>, 16.05.1769, ~16.07.1769<br />

Jens Hansen<br />

trol. Kirsten Larsdatter, 05.02.1779, ~19.03.1779<br />

Karen d18.07.1779<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jens Hansen, arbejdskarl i Kiel, udl<br />

mor: Sofie Larsdatter hos Peder Jensen, Høje<br />

Peder d12.10.1788<br />

Jens Hansen, landsoldat, udl<br />

mor: Anna Hansdatter, hos Hans Steffensen<br />

Inger f02.01.1804<br />

Jens Hartvigsen<br />

trol. Gertrud Rasmusdatter, Bobjerg, 21.02.17779, ~12.03.1779<br />

Hartvig †24.07.1791 d16.05.1779<br />

Jens Hvid, Bobjerg<br />

Mette d08.12.1750<br />

Anders d14.01.1753<br />

hans kones moder †02.11.1757<br />

Peder d27.01.1760<br />

Jens Ibsen, Ellehave<br />

hustru †20.05.173<br />

Jens Ibsen †03.04.1740<br />

Anna †10.04.1740<br />

Jens Ibsen, <strong>Lunde</strong><br />

Mariane d14.03.1751<br />

Jens Ibsen, Høje<br />

barn †07.08.1757<br />

Jens Ibsen †30.08.1761<br />

Jens Ibsen<br />

Karen d01.01.1765<br />

Jens Ibsen, Bobjerg<br />

søn †17.02.1765<br />

Jens Jacobsen, enkemand Trunderup<br />

trol. Anna Jensdatter, Nyholm, Høje, 19.02.1802, ~18.02.1802<br />

Jens Jensen, landsoldat, tj. Hans Madsen Bobjerg, udl.<br />

mor: Margrethe Andersdatter, Høje<br />

Kirsten d26.02.1747<br />

Jens Jensen sne<strong>dk</strong>er, Høje (Jensen:1760)<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Rasmus d17.11.1754<br />

kone †26.06.1757<br />

~ Anne Hansdatter, Høje, 24.10.1760, ~28.11.1760<br />

Jens Jensen, sne<strong>dk</strong>er, 90 †11.01.1795<br />

enken Anne Hansdatter, 80 †24.02.1805<br />

Jens Jensen, Bobjerg<br />

Anne Sophie d.12.05.1765<br />

Jens Jensen Skovsgård, selvejerhmd., <strong>Lunde</strong><br />

forpagter Frederiksminde<br />

trol. Catrine Jørgensdatter, 15.08.1801, ~05.09.1801<br />

Jens f03.09.1801<br />

Mads f04.07.1804<br />

Lars Christian f24.09.1806<br />

Peder, hjemmedøbt d29.06.1810<br />

Jens Jeppesen, væversvend, Høje, ~10.01.1807<br />

trol. Gertrud Marie Jørgensdatter, Høje, 14.12.1806,<br />

Anders Jørgen †14.09.1808 f20.12.1807<br />

Rasmus Jørgen f22.10.1809<br />

Jens Johansen, tømmersvend <strong>fra</strong> Holsten, udl.<br />

mor: Sofie Rasmusdatter Sølvbjerg<br />

Søren d06.04.1794<br />

Jens Jørgensen, smed, Dongshøjrup, ~06.11.1803<br />

trol. Maren Pedersdatter (Peder Ibsens), 24.09.1803<br />

Jens Jørgensen, Høje, ~22.05.1805, selvejergårdmand<br />

trol. Nicoline Pedersd (Peder Søren. s.smed), 20.04.1805<br />

Marie Kirstine d07.07.1805<br />

Rasmus f06.01.1807<br />

Peder, hjemmedøbt d11.10.1808<br />

Maren, hjemmedøbt d06.08.1810<br />

dødf. pige) †07.02.1812 1812<br />

Sara ) f07.02.1812<br />

Jens Knudsen, Bobjerg<br />

~ Arngot Hartvigsdatter, Bobjerg, 25.11.1768<br />

Catharina Margrethe d05.06.1770<br />

Anna d22.08.1773<br />

Mads d17.09.1775<br />

hst. Arngot Sofie Hartvigsdatter, 80 †14.04.1812<br />

Jens Lauritsen, Larsen, Høje<br />

~ Maren Christoffersdatter, 17.06.<strong>1731</strong><br />

dødf. barn †14.11.<strong>1731</strong> <strong>1731</strong><br />

Rasmus d12.04.1733<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Niels d12.02.1736<br />

Karen d01.12.1738<br />

Hans †16.07.1742 d30.03.1741<br />

Hans d10.05.1743<br />

Anne d06.02.1746<br />

Maren Christoffersdatter, 70 †27.05.1782<br />

Jens Larsen, 80 †11.06.1788<br />

Jens Larsen, enkemand, Kværndrup<br />

trol. Else Hansdatter, 12.01.1778, ~10.04.1778<br />

Jens Madsen, <strong>Lunde</strong><br />

Ellen Dorthea d09.12.1759<br />

Christen d17.01.1762<br />

Johanne Cathrine d12.09.1764<br />

Jens Madsen rytter<br />

enken Anna Kirstine Hansdatter, 72 †11.03.1801<br />

Jens Mortensen Skovsgård<br />

Morten, 10 år †01.08.1776<br />

Mette Marie †01.03.1772<br />

Johanne †08.03.1772<br />

Mette Marie d06.12.1772<br />

Jens d13.11.1774<br />

Morten d16.02.1777<br />

Johanne Kirstine d08.08.1779<br />

Hans d10.03.1782<br />

Christen d17.10.1784<br />

Jens Mortensen Skovsgård, 60 †08.07.1796<br />

Jens Nielsen, Høje<br />

~ Maren Ipsdatter, Høje, 06.06.1734<br />

dødf. barn †06.10.1735 1735<br />

Niels d20.02.1737<br />

Kirsten d25.02.1739<br />

Chort †10.03.1748 d29.04.1742<br />

Maren d05.05.1745<br />

kone †07.09.1757<br />

Maren †12.12.1764 d14.01.1759<br />

Rasmus †12.12.1764 d10.04.1761<br />

Birthe †26.12.1764 d12.06.1763<br />

Maren †12.02.1772 d02.02.1766<br />

Birthe d23.10.1768<br />

Rasmus d07.07.1771<br />

kone Anna Rasmusdatter †01.10.1773<br />

trol. Margrethe Sofie Pedersdatter, 23.09.1774, ~10.02.1775<br />

Peder †31.10.1776 d29.10.1775<br />

Peder d14.09.1777<br />

Anna d30.01.1780<br />

Jens Nielsen, 86 †12.07.1797<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jens Nielsen på Banken †11.11.1767<br />

Jens Nielsen Steen<br />

~ Maren Nielsdatter, 02.11.1798<br />

Jens Ottosen, Høje<br />

~ Kirsten Jensdatter, 06.04.1753<br />

Otto d19.08.1753<br />

Jens d16.02.1755<br />

barn †14.07.1758<br />

Knud †03.08.1758 d24.04.1757<br />

Jens d17.06.1759<br />

Knud d01.11.1761<br />

Hans †01.03.1772 d19.08.1764<br />

Karen †01.03.1772 d01.04.1767<br />

Anders d08.10.1769<br />

hans moder Karen Jensdatter †22.12.1769<br />

hst. Kirsten Jensdatter, 68 †11.02.1795<br />

Jens Ottosen, 81 †16.12.1804<br />

Jens Pedersen, hmd., Bobjerg<br />

Johanne d26.05.1733<br />

Jens Pedersen, selvejergdm. Øxenhaven<br />

trol. Anne Hansdatter, Bobjerg, 09.10.1812, ~21.11.1812<br />

Karen f25.06.<strong>1814</strong><br />

Jens Rasmussen, Høje<br />

trol. Magdalene Kirstine Vildsø, 27.05.1774<br />

Anna †13.08.1779 d14.05.1775<br />

Rasmus d11.08.1776<br />

Michael d19.10.1777<br />

Jørgen †22.08.1779 d18.07.1779<br />

Jørgen d15.10.1780<br />

Anna Sofie Marie d27.04.1783<br />

Niels d08.05.1785<br />

Jens d13.04.1789<br />

Peder d01.01.1792<br />

Maren d21.09.1794<br />

Josias d03.04.1798<br />

Jens Rasmussen, Kragsbjerg<br />

og Sofie Nielsdatter<br />

Anna Catrine f23.02.1812<br />

Jep Larsen, enkemand, Kværndrup<br />

trol. Karen Christoffersdatter, <strong>Lunde</strong>, 27.2.1812, ~18.04.1812<br />

Jep Pedersen, Høje †01.01.1763<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jep/Jeppe Rasmussen, <strong>Lunde</strong><br />

Mads d27.01.1732<br />

Peder d07.03.1734<br />

Anna d13.03.1737<br />

barn †05.03.1741<br />

Erich †30.12.1744 d20.12.1744<br />

datter Anne publ. abs. 28.10.1769<br />

Jep Rasmussen, <strong>Lunde</strong> †12.07.1769<br />

enken Karen Madsdatter, 87 †23.11.1788<br />

unge Jep Rasmussen, <strong>Lunde</strong><br />

Karen d10.03.1765<br />

Maren d01.02.1767<br />

Rasmus d04.02.1770<br />

Christen d26.09.1773<br />

Jep Rasmussen, bø<strong>dk</strong>er, Høje, †22.10.1800<br />

Jeppe Rasmussen Høj, Rødme, selvejergårdmand Øxenborg, Høje<br />

trol. Catrine Margrethe Jensdatter, Bobjerg, 29.01.1803, ~29.04.1803<br />

Maren f13.06.1804<br />

Rasmus f23.09.1807<br />

Jep Rasmussen, 45 †26.06.1809<br />

Jep Tønnesen<br />

trol. Karen Hansdatter, Bobjerg, 07.06.1760, ~21.11.1760<br />

Mads d14.09.1760<br />

Anne Marie d05.06.1768<br />

Maren d10.11.1776<br />

Niels d18.01.1784<br />

Jep Tønnesen, alm. Bobjerg, 79 †08.05.1810<br />

enken Karen Hansdatter, 74 †17.04.<strong>1814</strong><br />

Jesper Christensen, Kokkenborg<br />

og Anna Dinesdatter<br />

Ellen Sofie †02.12.<strong>1731</strong> d04.11.<strong>1731</strong><br />

Christiane d21.12.1732<br />

Maren d30.05.1734<br />

hans moder †01.11.1738<br />

Kirsten †22.03.1739 d07.03.1739<br />

Dines f21.07.1740<br />

- han var i 1779 købmand på Island<br />

hans fader †26.01.1744<br />

hustru †09.09.1759<br />

Jesper Christensen †25.02.1761<br />

Jesper Hansen, selvejerhusmand, Høje, udl<br />

mor: Maren Christensen (2x besvangret), stedfar Rasmus Jørgensen<br />

2 tvillingepiger dødfødte †20.02.1805 1805<br />

Johan rytter i Høje †20.05.1759<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Johan Heringssen, Høje †13.08.1752<br />

Johan Mathias Jacobsen, soldat <strong>fra</strong> Langkilde, ~28.10.1804<br />

inds. Høje (1809: inds. <strong>Lunde</strong>, Gottlieb)<br />

trol. Anna Rasmusdatter (forhen besvangret), 07.09.1804<br />

Jens Michael, 7 år †11.02.<strong>1814</strong><br />

Anna Dorthe f09.12.1804<br />

Jens, hjemmedøbt d18.07.1807<br />

Johanne Marie Magdalene f08.12.1809<br />

Rasmus †27.12.1812 f20.12.1812<br />

Jens Michael f29.04.<strong>1814</strong><br />

Johan Knudsen<br />

trol. Karen Nielsdatter, <strong>Lunde</strong>, 18.06.1757<br />

Johan Olsen, Høje<br />

og Anne Jørgensdatter<br />

Anna Maria †04.08.1793 d25.05.1793<br />

Jørgen d31.08.1794<br />

Anne Marie d24.09.1797<br />

Maren Kirstine †16.08.1804 f17.11.1800<br />

Karen †04.01.1804 f04.01.1804<br />

Maren Kirstine f17.05.1805<br />

Ole †10.04.1808 f28.03.1808<br />

Ole, hjemmedøbt d06.08.1810<br />

Johan Ludvig Jensen Øxenbølle, underskriver på Fjellebro udl<br />

mor: Birthe Hansdatter<br />

Johanne Margrethe d11.01.1784<br />

Johanne Buch<br />

udl. Anders Nielsen, Høje<br />

Dorthea d20.04.1749<br />

Johanne Erichsdatter, <strong>Lunde</strong> †04.10.1750<br />

Johanne Knuds, <strong>Lunde</strong> †15.02.1756<br />

Johanne Lauritsdatter, Høje †12.04.1741<br />

Johanne Madsdatter<br />

Kirsten d22.11.1761<br />

udl. Zacharias Nielsen, tjener på Rø<strong>dk</strong>ilde<br />

Johanne Olufsdatter, <strong>Lunde</strong><br />

Anne d26.04.1744<br />

publ. absolv. 04.03.1744<br />

Johannes Caspersen, Hønsehaven<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


og Bodil Hansdatter<br />

Peder f20.08.1813<br />

Johannes Hansen, Høje, gev. soldat, udl.<br />

mor: Karen Jørgensdatter, Høje<br />

Mette Kirstine d20.05.1798<br />

Johannes Hansen Jungsee, Høje, husejer<br />

trol. Anne Marie Jørgensdatter,Bobjerg,30.03.1799,~5.4.99<br />

Hans Christian) †03.11.1799 d27.10.1799<br />

Niels Peder ) †01.12.1799 d27.10.1799<br />

Maria Kirstine †25.01.1801 f31.12.1800<br />

hjemmedøbt datter †07.03.1802 1802<br />

Maren f02.03.1803<br />

Jon Engelbrechtsen<br />

Elias d16.09.1772<br />

Jonas Jørgensen<br />

trol. Kirsten Pedersdatter, Høje, 04.03.1754, ~26.04.1754<br />

Jørgen hjulmand, Høje †21.11.1762<br />

Jørgen smed<br />

enken †20.12.1767<br />

Jørgen Andersen, <strong>Lunde</strong><br />

Hans †07.10.<strong>1731</strong> d28.01.<strong>1731</strong><br />

Maria d08.02.1733<br />

Hans d16.09.1736<br />

Jørgen Andersen, Høje, udl<br />

mor: Karen Pedersdatter, Høje<br />

Bodil d19.02.1747<br />

~ Karen Pedersdatter, Høje, 23.06.1751<br />

Anne †14.12.1753 d07.05.1752<br />

Anne d22.12.1754<br />

Anders †09.04.1763 d15.01.1758<br />

Niels d20.04.1760<br />

Maren d03.05.1763<br />

Jørgen Andersen, Bobjerg, selvejer, Mørkebøge, Egnehaven<br />

trol. Marie Kirstine Pedersdatter, 27.04.1800, ~02.05.1800<br />

dødf. dreng †26.04.1801 1801<br />

Anders f22.06.1802<br />

Karen f12.03.1804<br />

dødf. pige †07.02.1806 1806<br />

dødf. pige †12.07.1807 1807<br />

Anna Maria f16.09.1808<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


dødf. dreng) †03.10.1810 1810<br />

dødf. dreng) †03.10.1810 1810<br />

Peder f15.01.1812<br />

Jens f18.06.<strong>1814</strong><br />

Jørgen Christoffersen Buch, Stågerup, ~07.11.1794, hmd., <strong>Lunde</strong><br />

trol. Johanne Catharina Jørgensdatter, <strong>Lunde</strong>, 28.09.1794<br />

Jørgen d26.07.1795<br />

Hans d02.07.1797<br />

Knud †26.12.1799 d21.12.1799<br />

Apelone f25.04.1802<br />

Christoffer) f01.11.1807<br />

Christian ) †20.12.1807 f01.11.1807<br />

Jørgen Clausen, smed, Hørup<br />

trol. Margrethe Pedersdatter, Høje, 03.05.1766, ~20.06.1766<br />

Jørgen Danielsen, bø<strong>dk</strong>er, Høje<br />

~ Kirsten Jensdatter, Høje, 06.07.1770<br />

Ellen Kirstine †16.09.1770 d09.09.1770<br />

Ellen Kirstine †04.06.1772 d03.11.1771<br />

Daniel d04.07.1773<br />

Ellen Kirstine †18.04.1779 d26.02.1775<br />

Jens d21.07.1776<br />

Mette Marie †20.04.1778 d05.04.1778<br />

Peder d02.01.1780<br />

Johannes d26.08.1781<br />

Hans Christian d23.01.1785<br />

hst. Kirsten Jensdatter, 43 †18.03.1787<br />

trol. Elisabeth Hansdatter, 02.08.1787, ~09.11.1787<br />

Jørgen Fløk<br />

Maren, 80 år †03.05.1778<br />

Jørgen Frandsen<br />

~ Christina Jespersdatter, 15.04.1760<br />

Jørgen Hansen, Bobjerg<br />

Mette Kirstine d12.10.1766<br />

Karen d18.10.1767<br />

Mads d11.12.1768<br />

Anna Maria d28.10.1770<br />

Hans d29.03.1772<br />

Juliane d30.07.1775<br />

Peder †13.08.1777 d22.06.1777<br />

hst. Maren Andersdatter, 57 †22.12.1797<br />

trol. Margrethe Sophie Pedersdatter, ee Jens Nielsen, Nyholm<br />

i Høje, 15.11.1800, ~19.12.1800<br />

hst. Margrethe Sofie Pedersdatter, 61 år 5 mdr. †22.05.1812<br />

Jørgen Hansen, død i København, udl.<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


mor: Abigal Møller<br />

Daniel †10.03.1776 d21.02.1776<br />

Jørgen Hansen, tj. Løjtved<br />

trol. Maria Ibsdatter, 10.12.1797<br />

Maren d22.07.1798<br />

Jørgen Jacobsen, Bobjerg<br />

trol. Maren Pedersdatter, Bobjerg, 29.10.1763, ~16.03.1764<br />

hst. Maren Pedersdatter, 69 †24.10.1782<br />

Jørgen Jacobsen, 70 †17.07.1784<br />

Jørgen Jensen, Bobjerg<br />

barn †28.01.<strong>1731</strong><br />

Kirsten d26.12.1732<br />

Maren d14.11.1734<br />

Karen d01.07.1736<br />

Jens d18.09.1738<br />

Jørgen Jensen, Bobjerg †05.04.1749<br />

Jørgen Jensen, Høje<br />

trol. Maren Ottosdatter, 02.07.1754, ~04.10.1754<br />

Maria Kirstine d17.08.1756<br />

Jens d13.11.1757<br />

Otto †30.01.1763 d20.01.1760<br />

Karen d12.09.1762<br />

Maren d28.04.1765<br />

Anna d20.09.1767<br />

datter †23.02.1772<br />

Otto d16.08.1772<br />

gamle Lisbeth †12.01.1775<br />

hustru, 80 år †28.05.1810<br />

Jørgen Jensen, aftægtsmand, 79 †05.12.1810<br />

Jørgen Jørgensen, Frydenlund<br />

og Sidsel Marie<br />

Peder) †11.11.1812 f10.09.1812<br />

Lars ) f10.09.1812<br />

Jørgen Knudsen Buch, <strong>Lunde</strong><br />

Johanne †11.06.1758 d30.04.1758<br />

Knud †21.06.1761 d24.05.1761<br />

Niels d19.05.1765<br />

Knud †01.09.1765<br />

Christian †15.03.1777 d27.12.1766<br />

søn †02.07.1767<br />

barn †09.07.1769<br />

Johanne Catharina d27.05.1770<br />

Christian †01.08.1779 d12.09.1773<br />

Knud †06.10.1776 d22.09.1776<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Anna †31.01.1779 d12.10.1777<br />

drengen Hans Nielsen, 14 år †27.09.1778<br />

kone Apelone Nielsdatter, 50 †13.08.1783<br />

trol. Maren Simonsdatter, 30.05.1784, ~09.07.1784<br />

Jørgen Knudsen Buch, 79 †29.06.1800<br />

Jørgen Lauritsen<br />

trol. Kirsten Jensdatter, Høje, 03.02.1770<br />

Jørgen Madsen, Frydendal, Hønsehaven<br />

og Johanne Madsdatter<br />

Mads f15.09.1804<br />

Jørgen Marqvardsen, Høje<br />

~ Apelone Hansdatter, 08.07.<strong>1731</strong><br />

hustru †05.05.1761<br />

Jørgen Marqvardsen, Høje, †18.10.1761<br />

Jørgen Nielsen, hmd. Høje<br />

dødf. barn †04.03.<strong>1731</strong> <strong>1731</strong><br />

kone †10.06.<strong>1731</strong><br />

dødf. søn †28.09.1732 1732<br />

Maren d19.12.1735<br />

søn †16.08.1737<br />

hans hustrus moder †25.01.1739<br />

Jørgen Nielsen, Høje †02.03.1740<br />

Jørgen Nielsen, Høje †07.08.1740<br />

Jørgen Nielsen, Høje †03.12.1770<br />

enken †21.02.1771<br />

Jørgen Pedersen<br />

trol. Maren Nielsdatter, 13.10.1753, ~09.11.1753<br />

Jørgen Pedersen, Høje<br />

enken †22.10.1773<br />

Jørgen Pedersen, sne<strong>dk</strong>ersvend, Løjtved, ~24.11.1799, Bobjerg<br />

trol. Marie Kirstine Nielsdatter, Bobjerg, 05.10.1799<br />

Maren d02.02.1800<br />

Peder d29.08.1802<br />

Jørgen Pedersen Langeland, ~21.07.1805, selvejer Nyholm, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Ellen Rasmusdatter, Fårevejle, Langeland, 22.06.1805<br />

dødf. pige †09.10.1806 1806<br />

Jørgen Rasmussen<br />

~ Mette Rasmusdatter, <strong>Lunde</strong>, 06.07.1740<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jørgen Rasmussen, Høje<br />

hustru (?Kirsten Jensdatter) †01.01.1753<br />

Jørgen Rasmussen, Høje †15.03.1761<br />

Jørgen Rasmussen, Høje<br />

Rasmus d27.08.1780<br />

Jørgen Rasmussen, ~14.03.1795, væver, Høje<br />

trol. Else Marie Christensdatter, Høje, 11.01.1795,<br />

Christian †23.11.1795 d18.10.1795<br />

Johanne †17.07.1801 d16.09.1798<br />

Jørgen Sejersen<br />

trol. Anne Jensdatter, 25.04.1753, ~06.06.1753<br />

hans moder †24.02.1765<br />

Jørgen Sejersen †30.08.1772<br />

Jørgen Sørensen, tj. Frederiksminde, ~14.06.1806 inds. hos Morten væver, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Inger Marie Mortensen, tj. hr. Mayntz, 18.04.1806<br />

dødf. dreng †20.08.1806 1806<br />

Morten) f29.12.1807<br />

dødf. ) †29.12.1807 1807<br />

Anne Marie f13.02.1810<br />

Anne Kirstine f25.09.1812<br />

Jørgen Trold<br />

Anne Marie, 15 †22.03.1778<br />

Karen Christensdatter, Ellehauge †08.03.1772<br />

Karen Hansdatter, Høje, publ. abs. 20.04.1760<br />

Knud<br />

udl. Knud Christensen, rytter<br />

Karen Hansdatter, enke Høje, 62 †10.08.1788<br />

Karen Hansdatter<br />

Jens f24.04.1792<br />

udl. Rasmus Jensen, Høje<br />

Karen Jenses, 86 †19.03.1783<br />

Karen Jensdatter<br />

Jens d09.02.1784<br />

udl. Rasmus Pedersen <strong>fra</strong> Løjtvedgård<br />

Karen Jørgens <strong>fra</strong> Høje †23.02.1763<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Karen Jørgensdatter, Høje<br />

Mette Kirstine d2.05.1798<br />

udl. Johannes Hansen, Høje, gev. soldat<br />

Karen Jørgensdatter, Høje ved Otto Jørgensen, Lundsgård<br />

Maren d24.10.1806<br />

udl. Niels Pedersen, smedesvend Høje<br />

Karen Pedersdatter, Høje, publ.abs.08.01.1747<br />

Bodil d19.02.1747<br />

udl. Jørgen Andersen, Høje<br />

Karen Sigvards i <strong>Lunde</strong> †12.10.1764<br />

Karen Steen<br />

Niels d21.09.1732<br />

udl. Hans Knudsen, tj. Høje<br />

Keld skomager (?Marqvar Keld Svendsen?), <strong>Lunde</strong><br />

Carl Frederik d10.11.1737<br />

Svend d13.12.1739<br />

Ditlev †29.07.1742 d11.02.1742<br />

barn †29.07.1742<br />

Ditlev †25.04.1745 d25.08.1743<br />

Ditlev d09.03.1746<br />

Christian †27.02.1754 d01.12.1748<br />

David d21.03.1751<br />

Lars †27.02.1754 d23.12.1753<br />

Christian d25.01.1756<br />

søn †31.03.1765<br />

Lars syg <strong>fra</strong> Fåborg †26.05.1771<br />

Keld skomager, <strong>Lunde</strong> †12.10.1766<br />

enken Margrethe †06.06.1773<br />

Kirsten Hanses i Bobjerg †20.12.1767<br />

Kirsten Jensdatter, Høje †29.10.1752<br />

Kirsten Nielsdatter, Bobjerg, publ. abs., 28.08.1745<br />

udl. ukendt soldat tj. Jep Høj i Rødme<br />

Kirsten Nielses, Høje †11.02.1772<br />

Kirsten Rasmusdatter<br />

Niels d21.06.1778<br />

udl. Hans Madsen hos Niels Mortensen i Stenstrup<br />

Kirsten Rasmusses, 76 †04.05.1781<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Kirstine Rasmusdatter, Høje †29.04.1759<br />

Knud Christensen, rytter, udl.<br />

mor: Karen Hansdatter, Høje<br />

Knud d20.04.1760<br />

afdøde Knud Christensen<br />

hans trolovede Karen<br />

Anne d19.02.1769<br />

Knud Christensen, skræder, <strong>Lunde</strong><br />

hst. Pernille Pedersdatter, 63 †21.02.1798<br />

Knud Christensen i Kokkenborg<br />

Mette Marie f03.06.<strong>1814</strong><br />

Knud Eggertsen, Høje, udl<br />

mor: Hans Rasmussens datter ?Anette? Hansdatter, Høje<br />

Knud d04.04.1759<br />

Knud Eggertsen, Høje<br />

~ Karen Jørgensdatter, 19.09.1760<br />

Eggert d30.11.1760<br />

Jørgen †13.01.1765 d18.04.1762<br />

Maren d17.05.1764<br />

Anna Margrethe d05.10.1766<br />

Christiane Margrethe d02.10.1768<br />

Mads †16.02.1772 d12.04.1770<br />

Hans d15.11.1772<br />

Mads, hjemmedøbt †08.01.1775 1775<br />

Mads d26.12.1775<br />

Anne Marie d19.07.1778<br />

Anne d17.10.1779<br />

Anne Marie, hjemmedøbt †29.12.1782 1782<br />

Jørgen d09.02.1784<br />

Knud Eggertsen, væver, Høje, 52 †06.05.1785<br />

Knud Eriksen, Ollerup<br />

trol. Karen Hansdatter, Høje, 06.05.1768<br />

Knud Jørgensen, <strong>Lunde</strong> †28.10.1736<br />

Knud Hansen, Bobjerg<br />

Maren d11.05.1732<br />

Anna d03.04.1735<br />

Hans d30.07.1739<br />

Niels d04.11.1742<br />

hans fader †28.08.1746<br />

hans moder †08.02.1756<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


hst. Margrethe †10.08.1774<br />

Knud Hansen, 81 †18.08.1778<br />

Knud Hansen<br />

trol. Kirsten Jensdatter, Høje, 17.10.1755, ~12.03.1756<br />

Knud Hansen, Høje, gårdfæster<br />

og Karen Pedersdatter<br />

Anna Maria d22.04.1792<br />

Peder d13.09.1795<br />

Kirsten d11.06.1797<br />

Rasmus d09.06.1799<br />

Lars Christian d03.05.1801<br />

Maren †04.09.1804 d29.07.1804<br />

Knud Nielsen, Høje<br />

Birthe, 7 år †20.06.1784<br />

Else d17.06.1781<br />

hst. Anna Catrine Rasmusdatter, 30 †18.07.1783<br />

trol. Anna Kirstine Pedersdatter, 22.02.1784, ~23.04.1784<br />

Johanne Catrine døbt i Stenstrup 17.02.1790<br />

hst. alm. Stine Pedersdatter, 54 †30.01.1807<br />

Knud Rasmussen<br />

~ Sophie Christensdatter, 27.11.1737<br />

Knud Rasmussen Skerning<br />

trol. Johanne Nielsdatter, 13.06.1783, ~09.07.1783<br />

Hans Hansen Langkilde,<br />

og Kirsten Pedersdatter<br />

Anna d27.08.1780<br />

Hans †29.05.1782 d06.04.1782<br />

Hans d14.09.1783<br />

Peder, skarlagensfeber †19.08.1806 d26.02.1786<br />

Rasmus, børnekopper †11.11.1795 d17.08.1788<br />

dødf. pige †13.06.1790 1790<br />

Maria f08.07.1791<br />

Lars †08.10.1806 d28.07.1793<br />

Rasmus d01.11.1795<br />

Karen d17.12.1797<br />

Kirstine f19.08.1800<br />

Hans Langkilde, (21.2.1751: Rasmussen af Langkilde)<br />

Maren d28.04.1743<br />

Rasmus d27.12.1744<br />

Christoffer d18.06.1747<br />

hans moder †07.02.1749<br />

Karen d19.04.1750<br />

barn †21.02.1751<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Hans d30.01.1752<br />

Karen d28.11.1753<br />

barn †21.03.1753<br />

barn †01.04.1755<br />

Søren d10.03.1756<br />

hst. Anna Christoffersdatter, 61 †03.03.1777<br />

Hans Rasmussen Langkilde, 67 †03.03.1778<br />

Rasmus Hansen Langkilde, †29.06.1748<br />

Rasmus Hansen Langkilde<br />

~ Peder Andersens enke, 19.04.1771<br />

hans tjenestedreng Anders Hansen, Høje, †05.01.1772<br />

Anna d17.04.1772<br />

Else Pernille †15.09.1776 d24.07.1774<br />

Hans Peder d22.06.1777<br />

dødf. søn †24.03.1780 1780<br />

Niels d14.04.1782<br />

Laurits smed, Høje<br />

hustru †17.06.1736<br />

Lars trompeter<br />

Kirstine, 13 år †17.04.1783<br />

Maria †10.10.1773<br />

Lars Banke<br />

Mads d27.06.1779<br />

Lars Banke, 40 †30.07.1780<br />

Laurits Buch, Bobjerg<br />

Johanne d11.11.1736<br />

Lars Buch, <strong>Lunde</strong><br />

barn †14.11.1737<br />

Rasmus d17.08.1738<br />

Lars Bøg, <strong>Lunde</strong><br />

Anne Catrine Lisbeth †02.03.1766 d27.10.1765<br />

Lars Espe<br />

og Catarina Sørensdatter<br />

Elisabeth d26.07.1789<br />

Lars Hansen Møller, selvejer, murmesterstedet, Hønsehaven<br />

og Inger Georgine Hansdatter<br />

Karen Marie f10.06.1807<br />

Hans f21.02.1810<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Frederik Christian f25.02.1812<br />

Lars Møller<br />

Maria f03.06.1807<br />

Ingeborg Marie f29.08.<strong>1814</strong><br />

Lars Jensen<br />

trol. Mette Hansdatter, Høje, 04.04.1738, ~23.06.1738<br />

Lars Jensen, sne<strong>dk</strong>er Høje<br />

~ Karen Jørgensdatter, Høje, 08.11.1754<br />

Anne Malene d24.06.1755<br />

Anna Maria d01.04.1771<br />

Lars Jensen, 56 †02.05.1784<br />

Lars Jensen, <strong>Lunde</strong><br />

Anna Margrethe d26.06.1774<br />

Lars Jensen, Schildshus, Egeskov, udl.<br />

mor: Pernille Nielsdatter, Høje<br />

Peder d18.02.1895<br />

Lars Jensen, bø<strong>dk</strong>er, selvejerhusmand, Høje<br />

og Karen Andersdatter<br />

Maren d11.04.1805<br />

Lars Larsen, skytte<br />

trol. Karen Jørgensdatter, Bobjerg, 21.09.1794, ~08.11.1794<br />

Lars Larsen, selvejer, <strong>Lunde</strong> by<br />

trol. Dorthea Madsdatter, 24.06.1809, ~22.07.1809<br />

Mads d23.05.1810<br />

Lars Larsen, <strong>Lunde</strong><br />

hst. Anna Hansdatter, 75 år, 6 mdr. 26 dage, †10.07.1812<br />

Lars Levishe, feltskærer, jyske dragon reg. Langeland, udl<br />

mor: Anna Kirstine Dyhrs<br />

Johanne Marie f06.11.1811<br />

Lars Mortensen, Høje<br />

Morten d23.10.1746<br />

Lars Mortensen, <strong>Lunde</strong><br />

Karen d04.08.1748<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Lars Nielsen, Høje<br />

trol. Karen Christensdatter, 14.09.1794, ~11.10.1794<br />

Lars Olufsen, Høje<br />

Hans †26.03.1742 d15.03.1739<br />

hustru †03.06.1740<br />

Jens d20.08.1741<br />

Hans d03.11.1743<br />

Maren d15.08.1745<br />

Lars Olufsen †10.11.1748<br />

barn †27.04.1749<br />

Lars Pedersen, <strong>Lunde</strong> †08.03.1736<br />

Laurits Rasmussen<br />

~ Karen Nielsdatter, 21.10.1736<br />

Lars Rasmussen <strong>fra</strong> Nyborg<br />

Jens †14.05.1775 d09.04.1775<br />

Jens †07.12.1776 d03.11.1776<br />

Lars Rasmussen, 23 †29.05.1785<br />

Lars Simonsen, ungk., 22,†23.08.1795, var hos Rasmus Ipsen, <strong>Lunde</strong><br />

Laurits Sørensen, Høje †04.11.1740<br />

Lars Sørensen, husejer Dong<br />

og Anna Schatz (1805: Rasmusdatter)<br />

Søren †26.12.1799 d22.12.1799<br />

Kirstine †01.01.1801 f26.12.1800<br />

Søren f23.08.1802<br />

Rasmus f16.10.1805<br />

Kirstine d19.11.1808<br />

dødf. dreng †02.12.1811<br />

Barbara †28.02.1813 f26.01.1813<br />

Hans f09.08.<strong>1814</strong><br />

Laue Hansen, <strong>Lunde</strong><br />

~ Maren Jørgensdatter, Høje, 14.05.<strong>1731</strong><br />

Niels d10.05.1750<br />

Rasmus †19.11.1752<br />

barn †28.06.1753<br />

Laue Hansen, Høje †16.02.1763<br />

Christian Leth, herredsfoged<br />

Cicilia d05.03.1745<br />

Sophia Maria d27.02.1746<br />

Michael d23.05.1747<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Niels Brinch d16.06.1748<br />

Christian Bastian Veigner d20.04.1750<br />

Heinrich d13.04.1751<br />

Erich Christian d03.01.1753<br />

Karen Dorthea d16.12.1755<br />

Vibeke Christiane d04.07.1759<br />

Christian Leth assessor, †08.02.1763, begravet i <strong>Lunde</strong> kirke oppe ved alteret<br />

Jørgen Thune Leth<br />

Knud d08.08.1762<br />

Ole Lindahl, guldsmed<br />

~ jomfru Anne Margrethe Høye, Høje, 29.05.1794<br />

Christen Lindegård,<br />

enken Anna Kirstine Hansdatter, 74 †05.09.1812<br />

Jacob Lindegaard, Frydendal, selvejerboelsmand: se også Jacob<br />

og Anne Andersdatter<br />

Maren f22.02.<strong>1814</strong><br />

Mads Andersen <strong>fra</strong> Stenstrup<br />

trol. Rasmus Andersens datter i <strong>Lunde</strong>, 19.03.1757<br />

Mads Andersen, Høje, gårdfæster Gammelhøjsmarken<br />

trol Karen Rasmusdatter, <strong>Lunde</strong>. 18.02.1764<br />

Anne d26.10.1766<br />

hans moder †14.09.1768<br />

Mette d27.11.1768<br />

Anders d26.08.1770<br />

Sara d29.03.1772<br />

Dorthea d28.11.1773<br />

Pernille d12.05.1775<br />

Karen f14.09.1777<br />

Kirsten d17.10.1779<br />

Johanne †23.01.1785 d11.01.1784<br />

Mads Andersen, 72 †04.02.1804<br />

Mads Andersen, inds. Høje<br />

og Dorthe Christensdatter<br />

Maren Laurine f10.05.1807<br />

Mads Hansen<br />

~ Berte Rasmusdatter, 25.06.1733<br />

Mads Hansen, smed, selvejerhusmand, Hønsehaven<br />

og Elisabeth Hansdatter<br />

Lars f04.06.1804<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jens f06.06.1806<br />

Anna Margrethe f27.10.1808<br />

Mads Ibsen, <strong>Lunde</strong><br />

Hans d24.06.1766<br />

Mads Ibsen, <strong>Lunde</strong> †08.05.1768<br />

Mads Jensen, selvejerhusmand, Bobjerg<br />

og Karen Jensdatter<br />

Arentgold Sophie †11.06.1809 f11.05.1809<br />

Hans †30.08.<strong>1814</strong> f18.05.1810<br />

Jens f11.04.1813<br />

Mads Jørgensen, <strong>Lunde</strong> †22.12.1768<br />

Mads Jørgensen, tjener doktoren i Ringe, udl.<br />

mor: Grethe Rasmusdatter :bror Hans Rasmussen, Bobjerg<br />

Anne Kirstine d03.05.1801<br />

Mads Jørgensen, selvejer ved Langkildebroen, Lille Langkilde<br />

og Lisbeth Offersdatter<br />

Maren f08.08.1805<br />

Peder f22.04.1808<br />

Anders †20.03.<strong>1814</strong> f11.05.1811<br />

Mads Knudsen, 21, Høje †11.12.1796<br />

Mads Larsen<br />

trol. Karen Christensdatter, <strong>Lunde</strong>, 18.06.1753, ~20.09.1753<br />

Mads Marcussen, Høje, selvejer Sundsmarken, udflytter <strong>Lunde</strong><br />

trol. Maren Christoffersdatter 13.04.1794, ~30.05.1795<br />

Marcus †15.07.1798 d06.07.1794<br />

Christoffer d24.09.1797<br />

Marcus f16.05.1801<br />

Niels f10.01.1804<br />

Lars Christian †15.04.1808 f23.03.1808<br />

Hans Peder †15.04.1808 f23.03.1808<br />

dødf. pige †14.06.1809 1809<br />

Lars †25.06.1809 f14.06.1809<br />

Mads Mathiesen, vejfarende pranger, udl.<br />

mor: Bodil Jensdatter, Tågerup, Vissenbjerg<br />

Peder †26.04.1801 f13.04.1801<br />

Mads Nielsen, Bobjerg<br />

Niels hos Rasmus Bøj †03.10.1753 d22.04.<strong>1731</strong><br />

Anne †31.05.1735 d14.03.1734<br />

Jørgen d15.04.1736<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Johanne d20.04.1738<br />

Jørgen d06.04.1740<br />

Kirsten d31.07.1743<br />

Peder †27.12.1746 d20.11.1746<br />

barn †19.09.1758<br />

dødf. †28.02.1759 1759<br />

Anders d22.06.1760<br />

Peder d05.08.1750<br />

hustru †17.12.1753<br />

Hans d19.01.1755<br />

Hartvig d29.02.1756<br />

Anders d30.03.1757<br />

datter †09.11.1760<br />

Frederik d06.06.1762<br />

Kirstine †11.08.1765 d15.01.1764<br />

Kirstine d14.12.1766<br />

Marie †26.02.1775 d04.04.1768<br />

Mads Nielsen, Bobjerg †10.07.1768<br />

Mads Nielsen Snarup<br />

trol. Else Hansdatter, Høje, 01.11.1763, ~19.12.1763<br />

Mads Nielsen, Odense<br />

~ Inger (Svendsdatter), Langkilde, 26.04.1765<br />

Mads Nielsen, selvejerhusmand, Høje<br />

og Anne Marie Andersdatter<br />

Niels f01.02.1803<br />

Anders f23.11.1804<br />

Lars f11.10.1807<br />

Mads Pedersen, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Anna Andersdatter, 20.11.1740, ~05.04.1741<br />

Niels d22.04.1742<br />

Kirsten d15.06.1744<br />

Anne d18.09.1746<br />

Karen d24.06.1749<br />

dødf. †05.08.1752 1752<br />

dødf. †02.11.1755 1755<br />

Peder d06.03.1757<br />

Mads Pedersen, Bobjerg<br />

Maren d17.02.1745<br />

Anders d25.09.1746<br />

barn †20.08.1758<br />

Peder d27.04.1749<br />

Jørgen d08.04.1753<br />

Hans 01.12.1754<br />

hst. Dorthea Andersdatter, 77 †30.07.1790<br />

Mads Pedersen, 83 †07.03.1804<br />

Mads Pedersen Trold, selvejer ved Hønsehaven<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


og Karen Jensdatter<br />

Jacob Frederik d29.09.1799<br />

Mads Pedersen, selvejergdm., Møllegården, Møllehaugen, udl.<br />

mor: Anna Kirstine Andersdatter (Anders Marcussens)<br />

Mads f22.10.1807<br />

Mads Pedersen, selvejergdm, Møllegården<br />

trol. Johanne Rasmusdatter, Rødme, 24.10.1807<br />

Rasmus f16.02.1808<br />

Niels f30.05.1809<br />

Anne Marie f14.05.1811<br />

Peder f28.04.1813<br />

Mads Rasmussen, <strong>Lunde</strong> †06.08.1774<br />

Mads Rasmussen, <strong>Lunde</strong><br />

og Margrethe Hansdatter<br />

Anne Marie d03.04.1783<br />

Anna d13.03.1785<br />

Birthe Marie d31.08.1788<br />

Mads Rasmussen Sølvbjerg<br />

trol. Maren Hansdatter, Høje, 22.05.1791, ~15.07.1791<br />

Mette Marie d02.10.1791<br />

Inger †29.01.1811 d19.10.1794<br />

Rasmus †13.05.1799 d25.02.1798<br />

Hans d16.03.1800<br />

Rasmus †26.12.1802 f24.12.1802<br />

Rasmus f14.03.1804<br />

Mads Rasmussen Sølvbjerg, 40 †27.02.1807<br />

Madseline d21.07.1807<br />

Marcus Rasmussen, Ollerup<br />

~ Anna Nielsdatter, Hønsehaven, 14.12.1798<br />

Maren Andersdatter, <strong>Lunde</strong><br />

Karen d01.06.1766<br />

udl. Hans Pedersen <strong>fra</strong> Odense<br />

Maren Buchs, almisselem, 80 †06.01.1805<br />

Maren Christensdatter (stedfar Rasmus Jørgensen), Høje<br />

Hans f14.03.1802<br />

udl. Rasmus Larsen, Glorup, tj. i Korsør<br />

dødf. pige †20.02.1805 1805<br />

udl. Jesper Hansen, selvejerhmd., Høje<br />

Lisbeth d26.07.1807<br />

udl. Christen Andersen, Høje (4. uægte barn)<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Maren Christiansdatter, husmandsenke, Høje, 71, †14.07.1782<br />

Maren Christoffersdatter<br />

Anna Margrethe d19.11.1780<br />

udl. Rasmus Pedersen, Løjtved Gods<br />

Maren Fløk<br />

Maren †26.04.1772 d29.09.1771<br />

udl. Jens Knudsen, dragon<br />

Maren Hansdatter, <strong>Lunde</strong>, publ. abs. 08.04.1753<br />

udl. en landsoldat<br />

Maren Hanses <strong>fra</strong> Bobjerg, 66 †25.11.1781<br />

Maren Jensdatter i Ellehus †31.08.1766<br />

Maren Jeppes <strong>fra</strong> Høje †19.12.1762<br />

Maren Ibsdatter, Bobjerg<br />

Anna Margrethe d12.08.1798<br />

udl. Rasmus Madsen, landsoldat, Løjtved gods<br />

Maren Jørgensdatter<br />

Karen d03.08.1788<br />

udl. Hans Rasmussen Sølvbjerg<br />

Maren Nielsdatter, før i Kværndrup<br />

Dorthea Hansdatter, 2 år †22.08.1813<br />

Maren Pedersdatter, <strong>Lunde</strong> †30.01.1756<br />

Maren Pedersdatter<br />

Kirsten f06.06.1812<br />

udl. Poul Hansen, avlskarl, Tøystrup<br />

Maren Rasmusdatter, <strong>Lunde</strong>, publ. abs. 27.04.1766<br />

udl. Rasmus Rasmussen, <strong>Lunde</strong><br />

Maren Rasmusdatter Møllers, 62 †13.02.1791<br />

Marie Buk, Bobjerg<br />

Jens d20.01.1765<br />

udl. Christen Carl, tjener i Holsten<br />

Maria Andersdatter, Høje (Anders Jensens)<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Søren d06.10.1748<br />

Marie Hansdatter<br />

Anders d09.09.1774<br />

udl. Hans Andersen<br />

Marie Nielsdatter, Høje †16.01.1746<br />

Maria Pedersdatter ?Slo?, Høje<br />

Karen †13.12.1733 d22.11.1733<br />

Margrethe Andersdatter, Høje<br />

Kirsten d26.02.1747<br />

udl. Jens Jensen, landsoldat tj. Hans Madsen, Bobjerg<br />

Margrethe Andersdatter, <strong>Lunde</strong> †23.11.1769<br />

Margrethe Catharina Hansdatter<br />

Hans Henrik d07.05.1758<br />

udl. Henrich Kirchhof i København<br />

Margrethe Ibsdatter, 61 †16.04.1785<br />

Margrethe Povelsdatter, Bobjerg †12.04.1761<br />

Margrethe Rasmusdatter, Bobjerg<br />

Anne Kirstine †28.03.1790 d21.03.1790<br />

udl. Villads Hansen <strong>fra</strong> Gislev<br />

Marqvar Hansen, <strong>Lunde</strong> evt. læsefejl for Marqvar Madsen<br />

dødf. †28.09.1737 1737<br />

Hans d22.10.1738<br />

Christen †05.08.1742 d01.01.1741<br />

Karen d23.09.1742<br />

Christen †23.02.1744 d19.01.1744<br />

Rasmus d22.12.1744<br />

Christen d06.03.1746<br />

barn †19.02.1747<br />

Christen d19.12.1747<br />

Mette d23.05.1748<br />

barn †31.08.1749<br />

Anders d30.03.1750<br />

barn †01.07.1750<br />

Margrethe d13.06.1751<br />

Anders d27.10.1754<br />

Marqvar Madsen, <strong>Lunde</strong><br />

hustru †27.01.1760<br />

Knud d17.04.1761<br />

Rasmus d27.02.1763<br />

Mads d15.12.1765<br />

Niels †18.03.1772 d14.01.1770<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Lars (hans 13. søn) †25.08.1779 d23.11.1777<br />

Marqvar Madsen, 80 †30.05.1788<br />

enken Sara Knudsdatter, 69 †17.03.1807<br />

Mathias Pedersen Gottlieb, tj. Snarup, udl.<br />

mor: Anna Rasmusdatter, Høje<br />

Kirsten d14.03.1802<br />

Michael Mayntz, sognedegn, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Anna Langkilde, 25.10.1806, ~29.11.1806<br />

Mette Marie Christensdatter Loman, Tved<br />

Christiane d03.08.1800<br />

udl. Søren Hansen Langelænder, skomagermester Svendborg udl.<br />

Mette Frandsdatter<br />

Karen d09.01.1780<br />

udl. Sejer Hansen i Svendborg<br />

Mette Jensdatter, Høje, publ.abs., 15.01.1764<br />

Jens †11.05.1766<br />

udl. Christen <strong>fra</strong> Hesselager<br />

Michael, matros <strong>fra</strong> Ålborg, i søen på en kanonbåd, udl.<br />

mor: Susanne Maria Christiansdatter <strong>fra</strong> Hals ved Ålborg<br />

Christian, †13.12.1808, f06.12.1808, moderen var i natlogi hos selvejer Lars Larsen, <strong>Lunde</strong><br />

Michel sne<strong>dk</strong>er<br />

enken Anna Catrine Hansdatter, 48 †13.03.1811<br />

Mogens Larsen, selvejer parcel på Nyholm, Nyholmstedet, Nyhauge<br />

og Anna Margrethe Jørgensdatter<br />

Maren, 1 år †04.07.1802<br />

Jørgen f17.10.1802<br />

Lars †03.05.1805 f24.02.1805<br />

Lars f20.10.1806<br />

Peder f16.11.1809<br />

Morten Christoffersen<br />

trol. Ingeborg Nielsdatter, Bobjerg, 30.04.1771, ~25.10.1771<br />

Morten Frandsen, Høje<br />

hustru †09.12.1736<br />

Morten Frandsen, Høje †22.05.1750<br />

Morten Frandsen<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


trol. Kirsten Andersdatter, 05.09.1759, ~12.10.1759<br />

Morten Hansen, Hørup<br />

~ Karen Rasmusdatter, <strong>Lunde</strong>, 16.11.1798<br />

Morten Hansen, selvejer parcellen Målløse, Bobjerg<br />

og Johanne Knudsdatter<br />

Hans f08.06.1802<br />

Rasmus f13.04.1804<br />

Niels, hjemmedøbt †31.08.1806 d06.07.1806<br />

Karen, hjemmedøbt d18.09.1807<br />

Niels †08.05.<strong>1814</strong> d04.09.1810<br />

Morten Jensen, Høje †29.08.1757<br />

Morten Jørgensen (1782: Morten væver)<br />

trol. Mariane Jensdatter, 13.10.1780, ~01.12.1780<br />

Inger d03.03.1782<br />

Jørgen †23.04.1786 d22.08.1784<br />

Jørgen d22.04.1787<br />

Maria †11.12.1791 d31.01.1790<br />

Niels, småkopper †09.04.1794 d05.02.1792<br />

Niels d19.04.1795<br />

Morten Nielsen, gdm. Rødme<br />

trol Mette Madsdatter, 12.03.1786, ~11.04.1786<br />

Morten Nielsen, selvejer, lægdsmand, <strong>Lunde</strong><br />

og Bodil Andersdatter<br />

Niels d12.05.1806<br />

Johanne Kirstine f16.06.1808<br />

Anna f10.03.1810<br />

Morten Nielsen, Bobjerg<br />

og Bodil Marie Andersdatter<br />

Maren f21.04.1812<br />

Morten Pedersen, Høje<br />

trol. Karen Lauritsdatter, Høje, 15.06.1759, ~03.08.1759<br />

Mette †09.08.1769<br />

hst. Karen Larsdatter, 80 †13.03.1789<br />

Morten Pedersen Banke, Høje, 78 †17.03.1801<br />

Niels, <strong>Lunde</strong><br />

enken Bodil Nielses, 82 †17.12.1797<br />

Niels, inds. <strong>Lunde</strong><br />

Anna Nielses, 62 †15.11.1807<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Niels Andersen, Høje<br />

og Karen Olesdatter<br />

Anna Maria d14.01.1798<br />

søn †22.06.1800 f18..06.1800<br />

Niels Andersen, 39 †05.09.1802<br />

Niels Andersen, Rønninge, Øxenborg<br />

trol. Catrina Jensdatter, ee Jep Rasmussen, Øxenborg,<br />

27.09.1809, ~25.11.1809<br />

Jeppe d16.09.1810<br />

Niels Banke, Høje<br />

Povel †16.02.1744 d11.02.1744<br />

Karen d21.03.1745<br />

barn †10.04.1746<br />

Niels Banke, Høje †03.11.1754<br />

datter †11.07.1758<br />

Niels Buch<br />

Christiane d23.02.1785<br />

Niels bø<strong>dk</strong>er, <strong>Lunde</strong><br />

Peder d17.03.<strong>1731</strong><br />

Niels bø<strong>dk</strong>er, <strong>Lunde</strong> †02.05.1735<br />

Niels Christensen, Ellehus, Ellehauge<br />

~ Johanne Hansdatter, 22.11.1761<br />

Christen d26.09.1762<br />

Johanne d03.05.1778<br />

Niels Christensen, 72 †23.02.1794<br />

Niels Hansen, husmand, Høje<br />

barn †20.01.1732<br />

dødf. barn †06.04.1732 1732<br />

barn d19.04.1733<br />

Hans d03.04.1735<br />

Niels Hansen, Høje †30.12.1736<br />

barn †24.02.1737<br />

Hans d27.10.1737<br />

Maren d03.09.1741<br />

Niels Hansen (1751: skræder)<br />

trol. Maren Christensdatter, Høje, 21.02.1748, ~21.06.1748<br />

Anne Marie d29.08.1751<br />

Kirstine d25.02.1753<br />

Hans d19.05.1755<br />

Rasmus d15.05.1757<br />

Michael d07.10.1759<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


arn †21.06.1760<br />

Niels skræder, <strong>Lunde</strong> †06.02.1762<br />

Niels Hansen Bøg<br />

trol. Martha Marcusdatter (Martinsdatter), 05.08.1783, ~19.09.1783<br />

Niels Hansen. enkemand, Trunderup<br />

trol. Anne Dorthea Andersdatter, <strong>Lunde</strong>,01.08.1801, ~25.10.1801<br />

Niels Peder Hansen, selvejer, Hønsehaven<br />

og Johanne Nielsdatter<br />

Rasmus Nellemand d03.04.1803<br />

Hans Henrich f14.02.1806<br />

Niels Henriksen, Høje<br />

Mads †23.02.1766 d16.05.1765<br />

Mads †30.07.1769<br />

Niels Henriksen, Høje †31.01.1773<br />

Niels Jacobsen, tjener på Mullerup, udl<br />

mor: Niels bø<strong>dk</strong>ers datter<br />

Anna d29.06.1732<br />

Niels Jensen, Høje<br />

~ Kirsten Lauritsdatter, 07.11.1757<br />

Anders d12.08.1764<br />

Niels Jensen, Høje<br />

trol. Anna Povelsdatter, Høje, 06.01.1773, ~12.02.1773<br />

Maren d12.04.1773<br />

Anna †28.03.1779 d02.04.1775<br />

Jens d01.02.1778<br />

hst. Anna Povelsdatter, 39 †21.04.1783<br />

og Apelone Pedersdatter<br />

Peder d05.09.1784<br />

Christoffer d05.04.1787<br />

Anna d24.05.1790<br />

Mads d16.06.1793<br />

Lars d18.09.1795<br />

Niels Jensen, sne<strong>dk</strong>er<br />

~ Margrethe Jørgensd, gift i Kværndrup, 29.01.1779<br />

Niels Jensen, enkemand, Hundstrup, ~20.06.1800<br />

trol. Karen Madsd (Mads Andersens), Høje, 04.05.1800<br />

Niels Jensen, tj. Svendborg, udl.<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


mor: Dorthe Lisbeth Hansdatter, hos murmester Weinrich<br />

Johanne Kirstine f05.04.1808<br />

Niels Jeppesen, 22, †15.05.1806, hængte sig selv i Højes Riis<br />

Niels Jørgensen<br />

~ Apelone Pedersdatter, Høje, 15.06.1734<br />

Niels Jørgensen, Høje<br />

~ Maren Knudsdatter, Bobjerg, 25.11.1763<br />

Anna d22.02.1767<br />

Niels Jørgensen, gdm., 69 †18.01.1797<br />

enken, 66 †16.12.1798<br />

Niels Knudsen, Bobjerg<br />

trol. Dorthea Pedersdatter, 22.09.1774, ~16.12.1774<br />

Knud †06.08.1775 d30.07.1775<br />

Anne Margrethe †18.04.1779 d28.05.1778<br />

Anne Margrethe d12.03.1780<br />

Maren d01.01.1783<br />

Sara d29.05.1785<br />

Niels Larsen, Bobjerg<br />

~ Bodil Christensdatter, 19.12.1749<br />

Christen d23.11.1749<br />

Jens d14.11.1751<br />

Mette d20.01.1754<br />

Kirsten d16.04.1758<br />

Niels Larsen, Heden<br />

trol. enken Dorthe Madsdatter, <strong>Lunde</strong>, 21.03.1777, ~23.04.1777<br />

Niels Larsen, Egense, udl<br />

mor: Apelone Hansdatter, <strong>Lunde</strong><br />

Johanne Kirstine d20.07.1800<br />

Niels Larsen, sognefoged, <strong>Lunde</strong><br />

hst. Dorthea Madsdatter, 89 †02.04.1807<br />

og Kirsten Pedersdatter<br />

Lars d29.07.1810<br />

Peder †18.01.1812 d08.09.1811<br />

Dorthe f16.08.1812<br />

Niels Larsen<br />

hst. Anna Christensdatter †25.05.1809<br />

Niels Madsen, Bobjerg<br />

~ Catrine Margrethe, Bobjerg, 30.05.1765<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Mads †06.07.1766 d01.06.1766<br />

hustru †01.06.1766<br />

trol. Maren Hansdatter, 12.10.1766, ~23.11.1766<br />

Hans d18.10.1767<br />

Sara d02.09.1770<br />

Marie Kirstine d23.01.1774<br />

Mads †28.08.1785 d21.07.1776<br />

Anders †17.06.1780 d13.06.1779<br />

Anders d01.04.1787<br />

Lars d05.04.1784<br />

Niels Madsen, 56 †05.05.1796<br />

Niels Madsen, <strong>Lunde</strong> †21.07.1769<br />

Niels Madsen hos Mads Rasmussen, Høje, †26.07.1772<br />

Niels Madsen, husejer<br />

og Mette Marie Jørgensdatter<br />

søn d16.06.1805<br />

Niels Marcussen, <strong>Lunde</strong>, 69 †07.06.1813<br />

Niels Mortensen, enkemand, Stågerup<br />

trol. Maren Jensdatter (Jens Nielsens), 12.08.1774,~18.11.74<br />

Niels Nielsen, Høje<br />

~ Karen Lauritsdatter, 10.12.1756<br />

Niels d25.03.1757<br />

barn †30.04.1758<br />

Mette Johanne †25.12.1762 d03.02.1760<br />

Rasmus d25.04.1762<br />

Niels Nielsen, Vandmosehus<br />

trol Maren Jørgensdatter, Vandmosehus, 17.11.1793, ~07.02.1794<br />

Niels d22.03.1795<br />

Jørgen †06.07.1796 d05.06.1796<br />

Mette Kirstine d12.02.1798<br />

Jørgen d04.05.1800<br />

Johanne f24.09.1804<br />

Niels Pedersen, Bobjerg<br />

~ Mette Sejersdatter, 03.03.1752<br />

Maren d02.09.1753<br />

Peder d21.03.1756<br />

Niels Pedersen, Vandmosehus<br />

Johanne d05.11.1758<br />

Niels d05.04.1761<br />

Peder, 22 år †27.09.1778<br />

hst. Mette Sejersdatter, 68 †04.10.1789<br />

Niels Pedersen, 73 †28.10.1795<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Niels Pedersen, Gudme, ~09.07.1764<br />

trol. Catrine Marie Christensdatter, Langkilde, 09.05.1764<br />

Niels Pedersen, <strong>Lunde</strong><br />

Peder †09.12.1775 d10.09.1775<br />

Mette d01.12.1776<br />

Hans, 7 år †18.07.1779<br />

Hans d26.12.1779<br />

Niels Pedersen, hmd., 40 †14.02.1783<br />

Niels d30.03.1783<br />

Niels Pedersen, smedesvend, Høje, udl.<br />

mor: Karen Jørgensdatter, Høje ved Otto Jørgensen, Lundsgård<br />

Maren d24.10.1806<br />

Niels Pedersen, smed, Høje, ~10.04.1813<br />

trol. Mette Catrine Pedersdatter, <strong>Lunde</strong>, 13.02.1813,<br />

Peder f26.11.1813<br />

Niels Poulsen, inds. Høje<br />

og Else Knudsdatter<br />

Marie Kirstine f09.10.1805<br />

Niels Rasmussen, ~25.11.1774, Høje, Pave (83:hmd. <strong>Lunde</strong>)<br />

trol. Maren Frandsdatter, ee Peder Pave, 05.08.1774,<br />

Pernille d27.08.1775<br />

Karen d02.11.1777<br />

Rasmus d13.08.1780<br />

Anna Maria d25.03.1783<br />

hst. Maren Frandsdatter, 46 †20.07.1785<br />

og Karen Pedersdatter<br />

Anna †13.08.1786 d23.07.1786<br />

Anna d21.03.1788<br />

Peder, børnekopper †18.06.1794 d18.07.1790<br />

Jørgen d11.02.1793<br />

dødf. søn †14.06.1795 1795<br />

Niels Rasmussen, enkemand<br />

trol. Maria Kirstine Jørgensdatter, 25.06.1790, ~13.11.1790<br />

Niels Rasmussen, Stenstrup<br />

Kirsten Maria, 1 †28.08.1791<br />

Niels Rasmussen, ungkarl, 54 †08.04.1809<br />

Niels Tønnesen, rytter, <strong>Lunde</strong><br />

Karen d07.11.1756<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jens Nyborg, mons.<br />

Jens d31.07.1740<br />

Karen d28.01.1742<br />

barn †29.07.1742<br />

Niels Duche d05.07.1743<br />

Otto Jensen, Høje<br />

trol. Johanne Rasmusdatter, 12.06.1805<br />

- trolovelsen ophævet 25.08.1805 på grund af hendes sindssvaghed<br />

Otto Jensen, Høje, selvejerhusmand<br />

og Maren Rasmusdatter<br />

Kirsten f11.10.1806<br />

Rasmus) †11.09.1808 f01.08.1808<br />

Karen ) †28.08.1808 f01.08.1808<br />

Johanne Sofie f06.04.1810<br />

Anne Marie f12.04.1812<br />

Otto Jensen, hmd., 59 †31.01.1813<br />

Otto Jørgensen, Høje, ~19.07.1806, selvejergårdmand Lundsgård<br />

trol. Maren Pedersdatter, Øxenhaven, <strong>Lunde</strong>, 22.06.1806<br />

Jørgen f02.01.1807<br />

Otto Knudsen, Høje<br />

søn †17.11.1737<br />

Otto Knudsen, Høje †04.11.1752<br />

Oluf, <strong>Lunde</strong><br />

Karen Olufs †31.08.1749<br />

Oluf Madsen, Høje<br />

hustru †18.02.<strong>1731</strong><br />

Oluf Madsen †23.11.1742<br />

Oluf Pedersen, Høje †13.02.1736<br />

Oluf Pedersen<br />

~ Johanne Jensdatter, 10.04.1761<br />

Ole Pedersen, vægter, <strong>Lunde</strong><br />

og Maren Poulsdatter<br />

Kirsten d25.11.1798<br />

Ole Pedersen, 34 †20.02.1799<br />

enken ~ Bertel Hansen<br />

Oluf Rasmussen, publ. abs., 18.10.1744<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Peder Andersen, Bobjerg †22.03.1733<br />

Peder Andersen<br />

~ Gertrud Hansdatter, 13.04.1753<br />

Peder Andersen, Høje<br />

hustru †10.05.1760<br />

Peder Andersen, Høje †14.01.1771<br />

Peder Andersen, selvejergdm., Bobjerg<br />

trol. Marie Rasmusdatter, Bobjerg, 04.10.1812, ~28.11.1812<br />

Peder Christensen, saugemand, †16.01.1749, han havde hjemme i Nybølle<br />

Peder Christian<br />

~ Karen Pedersdatter, 05.12.1759<br />

Peder Christiansen, skræder<br />

Jens †23.02.1772<br />

Peder Christiansen, 86 †30.01.1785<br />

hustru Mette Marie Christensdatter, 68 †06.02.1785<br />

Peder Hansen, Høje<br />

søster Maren †25.06.<strong>1731</strong><br />

Anna Margrethe d04.10.1733<br />

datter †02.02.1735<br />

Maren d12.10.1738<br />

Peder Hansen, Høje †15.01.1752<br />

Peder Hansen, <strong>Lunde</strong><br />

Anne †24.05.1750<br />

datters uægte barn:<br />

Peder †19.12.1756 d26.01.1755<br />

udl. Steffen Andersen, tjener i Egebjerg<br />

hustru †26.12.1759<br />

gl. Peder Hansen, <strong>Lunde</strong> †19.12.1770<br />

Peder Hansen, Bobjerg<br />

kone †10.03.1751<br />

Peder Hansen, Bobjerg †26.12.1759<br />

Peder Hansen, Høje, 22 †30.05.1777<br />

Peder Hansen, <strong>Lunde</strong>, hmd. Høje<br />

og Maren Hansdatter<br />

Niels †27.05.1798 d16.05.1796<br />

Otto f05.08.<strong>1814</strong><br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Peder Hansen, enkemand, Søllinge<br />

~ Karen Pedersdatter, Langkilde, 17.06.1809<br />

Peder Hansen, enkemand, Stokholmsgården<br />

trol. enken Maren Rasmusdatter, Høje, 30.05.1813, ~25.10.1813<br />

Peder Henrichsen, Høje<br />

Mette d02.03.1746<br />

barn †02.09.1753<br />

Mette Kirstine †14.10.1753 d16.09.1753<br />

kone †18.09.1753<br />

Peder Henrichsen, Høje †10.10.1768<br />

Peder Højen<br />

Mads d01.03.1772<br />

Peder Ibsen, Bobjerg<br />

Kirsten d03.08.1732<br />

Anna †02.12.1736 d23.01.1735<br />

Johanne †05.11.1741 d21.11.1738<br />

Karen d18.02.1742<br />

hustru †23.01.1743<br />

Dorthe d15.03.1744<br />

Anne d17.03.1745<br />

Hans †27.12.1746 d18.12.1746<br />

hans fader †13.03.1748<br />

Jeppe d21.12.1749<br />

Margrethe Sofie †07.11.1751 d17.10.1751<br />

Mette d11.11.1753<br />

Peder) d11.07.1756<br />

Hans ) d11.07.1756<br />

barn †10.10.1756<br />

Peder Ibsen, Bobjerg †30.08.1763<br />

Peder Ibsen, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Anne Marqvardsdatter, 13.10.1769, ~04.12.1769<br />

Jeppe †26.12.1770 d02.12.1770<br />

Karen d26.12.1770<br />

Marqvard d21.01.1776<br />

Anna d08.02.1778<br />

Jeppe d11.06.1780<br />

Maren d13.10.1782<br />

Niels †22.07.1787 d13.09.1787<br />

Carl †24.05.1790 d03.05.1789<br />

Peder Jensen, Høje<br />

Peder d19.07.1733<br />

Peder Jensen, Høje †05.12.1734<br />

Peder Jensen<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


~ Maren Ibsdatter, 27.09.1743<br />

Peder Jensen, Høje, Østerhaugen<br />

og Anna Jensdatter<br />

Maria Christine d14.07.1776<br />

Jens d08.08.1779<br />

Maren d25.02.1781<br />

Karen †13.10.1798 d13.09.1789<br />

Peder Jensen Skovsgård, Høje, selvejer Dong, Møllehaugevænget<br />

hst. Maren Nielsdatter, 36 †25.04.1796<br />

dødf. søn †25.04.1796 1796<br />

og Sofie Madsdatter<br />

Jens Christian d24.09.1797<br />

Mads d27.04.1800<br />

Anna f05.10.1802<br />

Maren f24.09.1805<br />

Lars f22.12.1809<br />

Peder Jensen Nyholm<br />

og Maria Hansdatter<br />

Anna Sophie f27.12.1803<br />

Maren, hjemmedøbt †09.03.1806 1806<br />

Jens d11.04.1809<br />

Hans f05.11.1811<br />

Peder Jensen Nyholm, 35 †22.01.1813<br />

Petrine f03.09.1813<br />

Peder Jensen, selvejer, <strong>Lunde</strong><br />

og Marie Kirstine Pedersdatter<br />

Peder †03.02.1805 f07.01.1805<br />

Peder Jørgensen, Kokkenborg, 56 †07.06.1780<br />

Peder Knudsen, Høje<br />

enken †22.05.1741<br />

Peder Larsen, Høje †02.12.1735<br />

Peder Larsen, Høje<br />

og Anne Margrethe Rasmusdatter<br />

Christen d28.03.1785<br />

Lars, 2 1/2 †16.05.1785<br />

Anna d11.11.1787<br />

Lars d25.04.1791<br />

Peder Larsen<br />

enken Johanne Pedersdatter †20.01.1786<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Peder Madsen, Bobjerg, 28 †25.01.1777<br />

Peder Madsen <strong>fra</strong> Løjtved, udl.<br />

mor: Sophie Christoffersdatter<br />

Christoffer d19.12.1779<br />

Peder Madsen<br />

trol. Marie Dorthea Christiansdatter, 01.06.1783, ~04.07.1783<br />

Mads d31.08.1783<br />

Niels d11.12.1785<br />

Anna Catarina d15.06.1788<br />

Peder Nielsen<br />

trol. Karen Rasmusdatter, 19.03.1753, ~13.10.1753<br />

Peder Pedersen, <strong>Lunde</strong>, i Langkilde<br />

~ Anne Nielsdatter, <strong>Lunde</strong>, 19.10.1769<br />

Maren d13.01.1771<br />

hustru †04.09.1772<br />

trol. Mette Kirstine Larsdatter, 09.11.1772, ~11.12.1772<br />

Anna d26.09.1773<br />

Mette d09.07.1775<br />

Lars †08.08.1779 d11.10.1778<br />

Johanne d03.12.1780<br />

Lars †07.05.1786 d13.03.1785<br />

Peder †17.02.1788 d08.07.1787<br />

Mette Catarina d15.11.1790<br />

hst. Mette Kirstine Larsdatter, 40 †15.11.1790<br />

Peder Rasmussen, hmd. Høje<br />

~ Kirsten Ibsdatter, 11.03.<strong>1731</strong><br />

Kirsten d25.03.1732<br />

Hans d27.12.1733<br />

hustru †28.11.1735<br />

Peder Rasmussen, Høje †31.05.1746<br />

Peder Rasmussen<br />

~ Anne Pedersdatter, Høje, 07.01.1746<br />

Peder Rasmussen<br />

trol. Anne Pedersdatter, 10.04.1753, ~05.07.1753<br />

Peder Rasmussen, <strong>Lunde</strong>, Høje<br />

~ Anne Klinkes i Høje, 28.01.1763<br />

Peder Rasmussen Klinke, Høje, 51 †11.01.1778<br />

Peder Rasmussen Pave, (væver Høje: 1772)<br />

Hans d22.11.1767<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Lars †18.01.1772 d29.09.1769<br />

Kirsten d14.04.1771<br />

Lars d16.01.1774<br />

Peder Rasmussen Bøg, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Karen Hansdatter, 15.03.1769, ~26.05.1769<br />

Anne d24.02.1771<br />

Rasmus †31.01.1773 d17.01.1773<br />

Rasmus †23.10.1774 d28.08.1774<br />

Hans †20.03.1776 d06.03.1776<br />

Mads †05.08.1787 d21.12.1777<br />

hst. Karen Hansdatter, 39 †25.03.1787<br />

Peder Rasmussen, gdm. Kværndrup<br />

trol. Sara Madsdatter, Høje, 13.07.1792, ~28.09.1792<br />

Peder Rasmussen, selvejergårdmand, Bobjerg<br />

og Maren Sørensdatter<br />

Johanne Kirstine †27.12.1812 f26.02.1811<br />

Anne Marie f08.04.1812<br />

Rasmus f06.03.<strong>1814</strong><br />

Peder Rasmussen, Hørup<br />

trol. Karen Andersdatter, tj. Høje, 24.09.1803, ~19.11.1803<br />

Peder Simonsen<br />

trol. Karen Jensdatter, 06.05.1745<br />

Peder Sørensen, glarmester i Jylland, udl.<br />

mor: Catarina Olufsdatter<br />

Johannes Pedersen d12.04.1744<br />

Peder Sørensen smed, Høje<br />

Anna d28.05.1769<br />

Lisbeth Kirstine d20.05.1771<br />

Søren d24.10.1773<br />

Espen d25.04.1775<br />

Hans d01.06.1777<br />

Peder f14.04.1779<br />

hst. Sofie Espensdatter, 33 †14.04.1779<br />

og Apelone Nielsdatter<br />

Sofie d21.05.1780<br />

Sara d12.08.1781<br />

Nicoline d17.11.1782<br />

Else d21.03.1784<br />

Niels d01.01.1786<br />

Anne Kirstine d30.09.1787<br />

Jens d26.04.1789<br />

Anders d08.05.1791<br />

Rasmus, småkopper †01.06.1794 d14.04.1793<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Maria d18.01.1795<br />

Lars †17.02.1799 d09.09.1798<br />

Lars d23.06.1800<br />

hst. Apelone Nielsdatter, 51 †03.02.1813<br />

Peder Thomasen, <strong>Lunde</strong>, selvejergårdmand<br />

trol Anna Pedersdatter, 26.12.1792, ~18.01.1793<br />

Peder d26.05.1793<br />

Hans d26.12.1794<br />

Mette Kirstine †11.01.1797 d21.11.1796<br />

Anders d26081798<br />

Anna Marie f06.11.1800<br />

Thomas f04.03.1803<br />

Rasmus f06.09.1805<br />

Niels †06.09.1807 f27.08.1807<br />

Johanne Kirstine d22.10.1808<br />

Karen Sofie) †24.05.1812 d16.06.1811<br />

Niels ) d16.06.1811<br />

Lars Christian f15.12.1812<br />

Peder Tommesen, korporal, udl.<br />

mor: Christiane Christiansdatter<br />

Anne Marie f22.10.1811<br />

Pernille Nielsdatter, Høje<br />

Peder d18.02.1795<br />

udl. Lars Jensen, Schildshus, Egeskov<br />

Poul Hansen, avlskarl, Tøystrup, udl.<br />

mor: Maren Pedersdatter<br />

Kirsten f06.06.1812<br />

Povel Madsen<br />

~ Karen Madsdatter, Bobjerg, 05.07.1751<br />

Povel Pedersen, Høje †23.02.1736<br />

Poul Christian Rasmussen, ~05.12.1794<br />

trol Maren Kirstine Andersdatter, Høje, 01.11.1794<br />

Rasmus, Høje<br />

Maren Rasmussis †01.07.1742<br />

Rasmus Andersen, <strong>Lunde</strong><br />

Johan d26.04.1733<br />

hustru †23.06.1737<br />

Anders d14.08.1740<br />

Karen d22.12.1743<br />

Mads d28.11.1745<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Niels †20.05.1753 d20.06.1751<br />

Niels d29.09.1754<br />

Rasmus Andersen, <strong>Lunde</strong> †13.01.1768<br />

Rasmus Andersen<br />

og Maren Hansdatter<br />

Anders d20.05.1787<br />

Hans †10.06.1792 d28.12.1788<br />

Peder, kighoste †08.12.1793 f11.04.1792<br />

Rasmus Andersen Grå, enkemand, V. Skerninge<br />

trol. Johanne Marie Larsdatter, <strong>Lunde</strong>, 12.12.1793, ~21.03.1793<br />

Rasmus Andersen, hmd., Høje<br />

og Maren Ipsdatter<br />

Jens d26.04.1795<br />

Rasmus Andersen, Ulbølle<br />

trol. enken Marie Hansdatter, ee Peder Jensen Nyholm,12.11.1813<br />

- trolovelsen hævet 29.11.1813<br />

Rasmus Banke, Høje †15.04.<strong>1731</strong><br />

Rasmus Bøg, Høje †05.05.1768<br />

Rasmus Christensen, forpagter, <strong>Lunde</strong><br />

og Anna Dorthea Jensdatter<br />

Sofie Hedevig †23.01.1780 d12.12.1779<br />

Johan Carl d14.01.1781<br />

Ellen Dorthea d27.04.1783<br />

Rasmus Christensen, alm. <strong>Lunde</strong>, 68, †01.09.1802<br />

Rasmus Christensen, alm., 67 †23.08.1808<br />

Rasmus Christoffersen,<br />

trol. Apelone Ottosdatter, 05.10.1744, ~20.11.1744<br />

Rasmus Erichsen, <strong>Lunde</strong><br />

og Mette Rasmusdatter<br />

datter, hjemmedøbt †01.06.1777 1777<br />

Mette d17.05.1778<br />

Lars d06.04.1782<br />

Anders d17.07.1785<br />

Karen †29.08.1798 d08.01.1792<br />

Rasmus Erichsen, 64 †10.07.1794<br />

- enken ~ Heinrich Hansen<br />

Rasmus Hansen, Bobjerg<br />

trol. Kirsten Jørgensdatter, Bobjerg, 08.05.1749, ~27.06.1749<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jørgen d12.12.1751<br />

Gertrud d03.06.1753<br />

Hans d05.09.1756<br />

Anne Margrethe d11.12.1758<br />

Peder d06.07.1760<br />

Christiane) †03.05.1767 d21.06.1765<br />

Kirsten ) d21.06.1765<br />

Niels d20.04.1767<br />

Anders d05.03.1769<br />

Christiane Margrethe †15.03.1772 d03.03.1771<br />

Christiane Margrethe †20.05.1773 d02.05.1773<br />

Christiane d28.03.1775<br />

Maren †22.06.1777 d01.06.1777<br />

Maren †09.04.1780 d06.02.1780<br />

Rasmus Hansen, gdm., 82 †12.02.1801<br />

enken Kirsten Jørgensdatter, 75 †26.08.1805<br />

Rasmus Hansen<br />

trol. Maren Andersdatter, <strong>Lunde</strong>, 22.05.1750, ~22.09.1750<br />

Rasmus Hansen <strong>fra</strong> Roulund, † i Langkilde, 44 år, †25.01.1789<br />

Rasmus Hansen, selvejer, Bagvænget Dong<br />

og Anna Kirstine Jensdatter<br />

Else Kirstine d13.05.1798<br />

Jens †22.09.1805 d24.03.1804<br />

Jens Hansen, 45 †29.09.1805<br />

Rasmus Hansen, husfæster Vandmosehus<br />

og Anna Frandsdatter<br />

Mette f11.04.1807<br />

Rasmus Henningsen, enkemand, Vejstrup<br />

trol. Anne Pedersdatter (Peder Ibsens udflytter <strong>Lunde</strong>, 20.03.1804<br />

- trolovelsen hævet 06.04.1804<br />

Rasmus Hendrichsen, Høje<br />

hustru †13.09.1745<br />

Rasmus Hendrichsen †15.07.1750<br />

Rasmus Henrichsen<br />

Rasmus d12.07.1768<br />

Vilhelmine Catrine d28.01.1770<br />

Rasmus Høg, Rødme<br />

~ Maren Hansdatter, 05.08.1763<br />

Rasmus Ibsen, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Sara Andersdatter, 29.03.1763, ~01.07.1763<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Christen d11.12.1763<br />

hustru †14.12.1763<br />

trol. Anne Erichsdatter, Høje, 05.02.1764, ~23.03.1764<br />

Erich d18.11.1764<br />

Sara †13.01.1765 d18.11.1764<br />

Sara †06.09.1767 d23.08.1767<br />

Karen d04.07.1769<br />

Mette d07.03.1773<br />

Jeppe d04.04.1776<br />

Rasmus Jensen, Høje, husmand<br />

Agnete d06.04.1732<br />

barn †15.11.1733<br />

Margrethe d09.03.1735<br />

Jørgen d18.12.1837<br />

Elisabeth †07.05.1739 d03.05.1739<br />

Niels) d27.03.1740<br />

Jens ) d27.03.1740<br />

barn †24.04.1740<br />

Rasmus Jensen †13.05.1740<br />

hans kone †12.07.1740<br />

Lisbeth d01.01.1742<br />

Jens d04.03.1744<br />

Rasmus Jensen, Høje †25.03.1753<br />

Rasmus Jensen, bø<strong>dk</strong>er, <strong>Lunde</strong><br />

~ Anna Christensdatter, 28.10.1736<br />

hans kones moder †05.04.1738<br />

hst. Anne Christensdatter, †07.07.1772<br />

Rasmus bø<strong>dk</strong>er, 72 †27.03.1784<br />

Rasmus Jensen<br />

~ Anna Jensdatter, 28.10.1738<br />

Rasmus Jensen, Bobjerg, selvejergdm., lægdsmand<br />

trol. Mette Pedersdatter, Bobjerg, 17.11.1780, ~15.12.1780<br />

Jens d14.10.1781<br />

Peder d30.11.1783<br />

Anders d15.01.1786<br />

Hans d29.06.1788<br />

Maren Kirstine d18.12.1790<br />

Maria d26.05.1793<br />

Kirsten †16.05.1796 d14.02.1796<br />

Rasmus Jensen, 66 †30.11.1804<br />

Rasmus Jensen, Høje, 62 †07.03.1795<br />

Rasmus Jensen, Høje, udl. Hønsehaven<br />

mor: Karen Hansdatter<br />

Jens f24.04.1792<br />

~ 12.04.1799<br />

Anna d14.09.1800<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Rasmus Jørgensen, Høje<br />

Niels d18.11.<strong>1731</strong><br />

Peder d19.09.1734<br />

Rasmus Jørgensen, Høje †15.01.1736<br />

Rasmus Jørgensen Allesø, Kokkenborg<br />

trol. Marie Pedersdatter, Kokkenborg, 13.12.1758, ~09.02.1759<br />

Jørgen d04.11.1759<br />

Rasmus Jørgensen i Grøfteberg †15.01.1769<br />

Rasmus Jørgensen, hjulmand<br />

Jørgen †08.03.1772<br />

hustru Sophie Larsdatter, 50 †15.08.1784<br />

trol. enken Johanne Rasmusdatter, 29.08.1784, ~30.10.1784<br />

Rasmus Knudsen, Høje, 72 †22.02.1807<br />

Rasmus Larsen, skræder, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Kirsten Jørgensdatter, 04.09.1739, ~10.02.1740<br />

Rasmus skræder, <strong>Lunde</strong> †30.01.1763<br />

- Stine skrædders moder:<br />

- Kirsten Jensdatter, 99 år 9 mdr. †12.10.1786<br />

Rasmus skræder, Høje<br />

hans moder †08.03.1761<br />

hst. Kirsten Nielses †16.01.1774<br />

Rasmus skræder, Høje, 76 †15.12.1779<br />

Rasmus Larsen, Glorup, tj. i Korsør, udl.<br />

mor: Maren Christensdatter<br />

Hans f14.03.1802<br />

Rasmus Madsen, Høje<br />

~ Marie Michelsdatter, Høje, 17.11.1756<br />

Hans d25.09.1757<br />

Mads d05.08.1759<br />

barn †21.10.1759<br />

Andorte d08.03.1761<br />

Rasmus Marcussen, gdm. <strong>Lunde</strong><br />

trol. Kirsten Nielsdatter, <strong>Lunde</strong>, 23.08.1807, ~14.11.1807<br />

Sara, hjemmedøbt d02.10.1808<br />

Marcus f12.12.1813<br />

Rasmus Nielsen, Høje<br />

trol. Marie Andersdatter, Høje, 27.01.1750<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Marie Kirstine d25.01.1767<br />

Rasmus Nielsen, Hørupgård, ~11.11.1768, <strong>Lunde</strong><br />

trol. enken Johanne Marie Rasmusdatter, <strong>Lunde</strong>, 23.07.1768<br />

Else død i sengen †08.04.1770 d28.01.1770<br />

Rasmus Nielsen, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Kirsten Jonasdatter, 22.11.1779, ~07.01.1780<br />

Anna d20.02.1780<br />

Niels d05.06.1785<br />

hst. Kirsten Jonasdatter, 32 †17.04.1786<br />

Rasmus Nielsen<br />

og Marie Nielsdatter<br />

Karen d19.10.1788<br />

Rasmus Nielsen, tj. Odense hos general Ahlefeldt, udl.<br />

mor: Else Knudsdatter, Høje<br />

Birthe Catrine d03.04.1803<br />

Rasmus Nielsen, udl<br />

mor: Anne Dorte Jørgensdatter<br />

Niels f30.06.1811<br />

Rasmus Pedersen, Bobjerg<br />

Peder d01.04.<strong>1731</strong><br />

Anders †07.03.1734 d22.11.1733<br />

Johanne †15.12.1734<br />

Johanne d30.03.1735<br />

Maren d16.11.1738<br />

datter †19.02.1748<br />

Rasmus Pedersen, Bobjerg †07.09.1757<br />

Rasmus Pedersen, Høje<br />

hans karl Jens †07.06.1741<br />

Rasmus Pedersen, Høje †18.01.1753<br />

Rasmus Pedersen, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Kirsten Hansdatter, 04.02.1743<br />

Peder d02.05.1745<br />

Rasmus Pedersen, <strong>Lunde</strong> †28.05.1769<br />

Rasmus Pedersen, Løjtved gods, udl<br />

mor: Maren Christoffersdatter<br />

Anna Margrethe d19.11.1780<br />

Rasmus Pedersen, Løjtved Gods, udl.<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


mor: Karen Jensdatter<br />

Jens d09.02.1784<br />

Rasmus Pedersen Fuglsang, Høje, husfæster, hmd.<br />

trol. Karen Ipsdatter, Høje, 26.12.1795, ~29.01.1796<br />

Peder d22.05.1796<br />

Maren d27.01.1799<br />

datter d05.04.1801<br />

Jens f19.05.1802<br />

Johanne Kirstine f02.04.1804<br />

Rasmus Pedersen, selvejerhusmand, Dong<br />

og Marie Lovise Jochumsdatter<br />

Johanne †04.06.1809 d30.04.1809<br />

Peder, hjemmedøbt d18.05.1810<br />

Rasmus Philipsen<br />

trol. Anna Corneliusdatter, 23.05.1784, ~23.07.1784<br />

Abel Catarine †25.12.1784 d20.06.1784<br />

Rasmus Rasmussen<br />

~ Kirsten Nielsdatter, Høje, 02.09.<strong>1731</strong><br />

Rasmus Rasmussen, <strong>Lunde</strong>, udl.<br />

mor: Maren Rasmusdatter, <strong>Lunde</strong>, publ. abs. 27.04.1766<br />

Rasmus Rasmussen<br />

Hans †09.02.1772<br />

Rasmus Rasmussen, Snogborg, Høje, 32, †30.06.1793<br />

Rasmus Rasmussen, selvejer, Frydenlund, Hønsehaven<br />

og Marie Hansdatter<br />

Anna f20.04.1804<br />

Mette Catrine f11.09.1807<br />

Rasmus Simonsen, <strong>Lunde</strong><br />

trol. Margrethe Hansdatter, Bobjerg, 08.12.1760, ~02.01.1761<br />

Simon †24.03.1765 d19.09.1761<br />

Johanne d31.03.1763<br />

Hans, druknet †29.07.1771 d01.01.1766<br />

dødf. barn †05.02.1769 1769<br />

Simon d17.04.1770<br />

Hans d07.03.1772<br />

Rasmus Simonsen, 52 †14.12.1783<br />

enken Margrethe Hansdatter, 72 †23.04.1809<br />

Rasmus Stephansen, Høje<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


pige Maren †12.09.1753<br />

hustru †31.03.1756<br />

trol. Mette Andersdatter, 30.04.1756, ~25.06.1756<br />

Kirsten d17.07.1757<br />

Rasmus Stefansen, Høje †02.08.1767<br />

Rasmus Stephansen, lejer af Langkildehus på Dong<br />

og Maren Pedersdatter<br />

Karen f29.11.1806<br />

Rasmus Steensen, selvejer Hønsehaven<br />

og Kirsten Jørgensdatter<br />

Lars f23.05.1803<br />

Rasmus Svendsen, <strong>Lunde</strong><br />

Karen †21.02.1779 d06.09.1772<br />

kone Anna Nielsdatter, 36 †06.10.1776<br />

trol. Johanne Marie Larsdatter, 11.11.1776, ~18.01.1777<br />

Anne Kirstine d23.08.1778<br />

Lars d06.02.1780<br />

Anna, hjemmedøbt †17.02.1782 1782<br />

Karen †02.11.1783 d26.10.1783<br />

Jørgen d09.03.1785<br />

Niels d06.07.1788<br />

hst. Johanne Marie Larsdatter, 54 †29.09.1799<br />

Rasmus Svendsen, 63 †11.05.1803<br />

Rasmus Thomasen<br />

~ Apelone Rasmusdatter, 27.03.1735<br />

Rasmus Thomasen, Høje †14.08.1756<br />

Rasmussen, inspektør, Bobjerg<br />

og Karen Dorthea Kopsted<br />

Dorothea Robertine, hjemmedøbt d08.09.1809<br />

Sejer Hansen, Svendborg, udl.<br />

mor: Mette Frandsdatter<br />

Karen d09.01.1780<br />

Sigvard Frederiksen †25.07.1752<br />

Simon Hendrichsen, Ollerup<br />

trol. Bodil Erichsdatter, Høje, 06.07.1763, ~14.11.1763<br />

Simon Rasmussen, <strong>Lunde</strong> †01.07.1760<br />

enken Johanne Hansdatter †04.06.1761<br />

Simon Rasmussen, tj. hr. Mayntz, inds. hos Johan Rendsborg<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


trol Nicoline Hansdatter <strong>fra</strong> Vejstrup, 30.01.1806, ~08.03.1806<br />

- opholder sig med forældre hos svoger i Langemose ved <strong>Lunde</strong><br />

Johanne Margrethe d06.07.1806<br />

Rasmus, hjemmedøbt d23.10.1808<br />

Lars Henrik †07.07.1813 f11.06.1810<br />

Sofie Christoffersdatter<br />

Christoffer d19.12.1779<br />

udl. Peder Madsen <strong>fra</strong> Løjtved<br />

Sofie Hedvig †07.10.787 d16.09.1787<br />

udl. Frederik Mathiesen, skomagersvend<br />

Sofie Larsdatter, hos Peder Jensen, Høje<br />

Peder d12.10.1788<br />

udl. Jens Hansen, arbejdskarl i Kiel<br />

Sofie Rasmusdatter Sølvbjerg<br />

Søren d06.04.1794<br />

udl. Jens Johansen, tømmersvend <strong>fra</strong> Holsten<br />

Steffen Andersen, tjener i Egebjerg, udl.<br />

mor: Peder Hansen, <strong>Lunde</strong>s datter<br />

Peder d26.01.1755<br />

Susanne Pedersdatter, Høje, 8 år, småkopper, †20.04.1794<br />

Stine Andersdatter, 86 †17.04.1785<br />

Søren smed, Høje<br />

Peder †21.12.1732 d07.12.1732<br />

Else d16.01.1735<br />

Hans †28.10.1736<br />

Peder d09.12.1736<br />

Hans d30.11.1738<br />

Anne †18.01.1744 d06.01.1743<br />

Laurits d22.06.1744<br />

søn †16.02.1753<br />

enken Elisabeth Kirstine Pedersdatter, 83, †11.03.1786<br />

Søren Hansen<br />

og Bodil Catrine Hansdatter<br />

Jens, hjemmedøbt †06.07.1788 1788<br />

Jens d13.09.1789<br />

Søren Jørgensen<br />

~ Maren Christensdatter, 18.11.1740<br />

Søren Nielsen, Kragebjerghus v/Bobjerg (kommet <strong>fra</strong> Brudager)<br />

og Sidsel Kirstine Pedersdatter<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Niels, 4 år †26.06.1803<br />

Maria Catrine f07.02.1805<br />

Peder, hjemmedøbt d06.01.1807<br />

Søren Pedersen, Høje, ~15.10.1802<br />

trol. Birthe Kirstine Christoffersdatter, Høje, 06.09.1802<br />

Thomas Olufsen, Høje †13.07.1738<br />

Anne Thomasis i Høje †06.01.1748<br />

True, forvalter på Fjellebro, udl.<br />

mor: Apelone Hansdatter (2. uægte barn)<br />

Hans Christian f10.01.1808<br />

Tønnes Larsen, selvejer i Sundsmarken, Kildeberghuset, <strong>Lunde</strong><br />

og Anne Knudsdatter<br />

Mette Kirstine d20.09.1801<br />

Hans f11.12.1803<br />

Niels f27.04.1806<br />

og Maren Hansdatter<br />

Peder f27.07.1808<br />

Anne Marie f20.09.1812<br />

Augusta Vildsø,<br />

Josias Michael West d12.06.1785<br />

udl., Michael Madsen West i Holsten<br />

Michael Vildsø, skoleholder, sognedegn, <strong>Lunde</strong><br />

Magdalene Kirstine d27.07.1755<br />

Margrethe Elisabeth d03.07.1757<br />

Augusta Henrica d10.02.1760<br />

Poul d31.05.1762<br />

Adolf Hans d21.04.1765<br />

Ide Amalie Kirstine d12.08.1770<br />

dødf. barn †22.12.1772 1772<br />

hustru Sofie Maria Barfoed, 54 †03.10.1783<br />

Michael Vildsø, sognedegn, 83 †11.02.1795<br />

Poul Michaelsen Vildsø, <strong>Lunde</strong>, bø<strong>dk</strong>er<br />

og Anne Margrethe Henrichsdatter<br />

Karen d28.08.1785<br />

Sofie Marie d27.01.1788<br />

Heinrich d15.09.1790<br />

Kirstine Marie, kighoste †27.10.1793<br />

Villads Hansen <strong>fra</strong> Gislev, udl<br />

mor: Margrethe Rasmusdatter, Bobjerg<br />

Anne Kirstine †28.03.1790 d21.03.1790<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Erich Madsen West,<br />

~ Kirsten Anna Catharine Bekker, 17.09.1774<br />

Sophia Hedevig †13.08.1779 d03.09.1775<br />

Michael Madsen West, i Holsten, udl.<br />

mor: Augusta Vildsø<br />

Josias Michael West d12.06.1785<br />

Johan Frederik Georg Weinrich, murmestersvend, Nyborg, murmester i<br />

Langmosehuset<br />

trol. Anne Sofie Hansdatter, <strong>Lunde</strong>, 18.04.1801, ~06.06.1801<br />

Anna Margrethe f29.06.1804<br />

Sophie f29.04.1808<br />

Caroline f06.12.1813<br />

Hans Christian Wrangel, sne<strong>dk</strong>er, <strong>Lunde</strong>, 66, †17.04.<strong>1814</strong><br />

Zacharias Nielsen, tjener Rø<strong>dk</strong>ilde, udl.<br />

mor: Johanne Madsdatter<br />

Kirsten †13.12.1761 d22.11.1761<br />

gammel tigger, hans navn og fødested vides ikke, †04.12.1785<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!