A Opgave rapport Se som PDF - byFrom.com

byfrom.com

A Opgave rapport Se som PDF - byFrom.com

FAKTAARK

KARNEVAL I VENEDIG

URL:

http://hechmann.it/Karneval/index.html

Gruppemedlemmer:

Tine Hechmann Jensen

hechmann@live.com

Mettemarie From

mette@byfrom.com

Gruppe nr:

2

Klasse:

CLmul-a11e

Årgang:

2011

Vejledere:

Ditlev Skanderby

Jesper Hinchely

Charlotte Frank

Thomas Hartmann

Tue Becher

Anslag:

16.057

Underskrifter:

Side 2


INDHOLDSFORTEGNELSE

METODE

Problemformulering .............. s. 5

Project Breakdown Structure s. 6

Tidsestimering ....................... s. 7

Ganttkort ............................... s. 7

Quality Assurance ................. s. 7

TEORI

Kommunikationsmodel ......... s. 8

Interessentanalyse ................ s. 16

Pestanalyse ............................ s. 10

SWOT-TOWS analyse ............. s. 11

Kampange afvikling ............... s. 13

Kommunikationsplan ............ s. 14

Risikoanalyse ......................... s. 16

DESIGN

INTERAKTIONSDESIGN

Use Case model ......... s. 17

User Stories ............... s. 17

ER Model ................... s. 19

Non funktionelle krav s. 20

INFORMATIONSDESIGN

Wireframe ................. s. 21

Navigations diagram .. s. 21

PRÆSENTATIONSDESIGN

Moodboard ............... s. 22

Logo udvikling ........... s. 22

Visuel identitet .......... s. 23

PRODUKTER

Film .......................... s. 24

Off-line annoncering s. 24

On-line annocering .. s. 25

IMPLEMENTERING

Website udvikling ............................ s. 26

Kodeeksempler ................................ s. 27

USABILITY TEST

Ganstertest .......................... s. 31

Ekspertvudering ................... s. 31

AFSLUTNING

Revideret projektplan ...................... s. 32

Konklusion ....................................... s. 33

Reflektion ......................................... s. 33

Litteraturhenvisning ......................... s. 34

BILAG

1 Tidsestimering ................... s. 36

2 Ganttkort start ................... s. 37

3 Interessentanalyse ............ s. 38

4 Risikoanalyse ..................... s. 39

5 ER model ........................... s. 40

6 Attribut model ................... s. 41

7 Wireframe index.html ....... s. 42

8 Wireframe subpages ......... s. 43

9 Wireframe bestilling.php .. s. 44

10 Navigations diagram ........ s. 45

11 Moodboard ..................... s. 46

Side 3


INDHOLDSFORTEGNELSE

12 Logo udvikling .................. s. 47

13 Visuel idenititet logo ........ s. 48

14 Visuel identitet logo ......... s. 49

15 Visuel identitet farver ...... s. 50

16 Visuel identitet typografi . s. 51

17 Off-line anonnce - escape . s. 52

18 Tidsforbrug ....................... s. 53

19 Gantt kort slut .................. s. 54

20 Screendumps .................... s. 55

21 Prisberegning ................... s. 56

22 Use Case Model ................ s. 57

Side 4


METODE PROBLEMFORMULERING

Karneval i Venedig

– en kulturel og kulinarisk oplevelsesrejse.

Når man siger karneval går tankerne straks til Rio de Janeiro, Venedig og

København i pinsen. Ved tanken om, at der er frie hænder til at lave en

kampagne som man helst vil, er det svært at vælge. Og dog, hvis vi selv

skulle deltage i et karneval skal det helst være i Venedig.

Men er der rejser dertil? Ja,men hvis man vil deltage i karnevalet må man

selv arrangere det hele. Der er altså en udækket niche her. Er det noget vi

kunne udnytte? Kunne vi bygge en kampagne op, som ville sætte et rejsebureau

i stand til at sælge pakkerejser til karneval i Venedig? Og hvordan

skulle det så gøres? Den udfordring vi vil tage fat på i de næste afsnit.

Muligheder

Vi forstiller os, at Star Tour gerne vil supplere deres italienske rejseaktiviteter

med karnevalsrejser til Venedig i februar. Dette koncept kan sagtens

udvides i fremtiden, med andre destinationer og andre events.

Først og fremmest vil vi lave et website, hvor vi sælger pakkerejser til et

kræsent publikum – Star Tours Blue Couples kategori. Målgruppen vil

være forholdsvis snæver. Vi er klar over, at en stor del af kunderne vil

være kvinder. For at overbevise mændene lokker vi med gourmet mad og

luksus vine. Vores målgruppe bruger internettet dagligt, så her lægger vi

hovedkræfterne.

Da vi ønsker at adskille disse rejser fra Star Tours andre rejser, skaber vi

et sub brand med en selvstændig visuel identitet, med eget navn og logo.

Stilmæssigt forestiller vi os en kombination af klassisk og moderne stil.

Da vi ligger i den eksklusive ende af charterrejsebranchen er vi blevet

kontaktet af det italienske vinhus Marchesi di Barolo, der producerer en

Asti. De vil gerne øge opmærksomheden om deres brand på det danske

marked. Vi samarbejder derfor med dem således, at de sponserer et glas

boblende vin ombord på flyet samt en Bellini cocktail til gallamiddagen. Til

gengæld yder vi dem eksponering i stilfulde omgivelser på vores website

og avisreklamer, samt på flyets head rest covers, papirstykket, der dækker

nakkestøtten på sæderne.

Begrænsninger

Vores website skal udtrykke karnevalets traditioner og stemning, men

samtidig virke moderne. Da vi senere kunne tænke os at udvide konceptet

med flere destinationer, bør vi være sted- og tidsneutrale i vores logo og

navn, men billed- og indholdsmæssigt koncentrere os om Venedig under

karnevalet i februar.

Vi forstiller os, at der kun er én afgang, og et bestemt antal dages ophold

under festivalen (vi lejer kun ét fly til opgaven) og et meget lille udvalg

af hoteller. Ud fra disse begrænsninger bliver den tilhørende database

forholdsvis enkel.

Star Tours Blue Couples koncept går ud på at alle billetter er til to personer.

Det fortsætter over i Experience’ karnevalsrejser. Der bliver ikke

mulighed for eneværelse eller enkeltbillet. Aldersgrænsen på 16 år beholder

vi også. På den måde bliver der ikke så meget at vælge imellem, og

det giver igen en naturlig grænse for websitets kompleksitet, i forhold til

javascript-, php- og SQL programmering.

Da vi er så tæt på datoen for karnevalet 2013, bliver vores første mulighed

2014. Derfor tager vi ikke mod betaling endnu, kun reservationer. Vi laver

således ikke et betalingsmodul til websitet.

Den tilhørende reklamekampagne vil først og fremmest bestå af online

avisreklamer, støttet af reklamefilm på TV, samt opfølgende, trykte

reklamer i de store avisers rejsertillæg i weekenden. Det er dyre reklamer,

men den type som Star Tour normalt bruger. Det resulterer i få produkter,

der til gengæld skal være gennemarbejdede og professionelle.

Side 5


METODE PROBLEMFORMULERING

Metode

Til styring af udviklingsprocessen benytter vi en tilstræbt vandfaldsmetode.

Meget naturligt udfører vi analyse- og planlægningsarbejdet

først, og så udviklingen bagefter. Efterhånden som arbejdet skrider frem

og vi når de forskellige milestones, vil vi blive nødt til at gå tilbage og

tilrette produkterne, så vi får optimeret resultatet ifølge kundens ønsker

og eventuelle brugertests. Vi skulle derfor ende med en række færdige

produkter i god tid til deadline.

Teori

Fordi vores produkt og identitet er nye på rejsemarkedet prioriterer vi

vores kommunikationsmodel meget højt. Vi har et navn og et koncept,

der skal introduceres og sælges til en målgruppe, der allerede har en

masse andre tilbud at vælge imellem. Derfor er vi nødt til at lære vores

målgruppe godt at kende, have en detaljeret analyse af vores situation og

en nøje tilrettelagt plan for formidlingen af vores budskab.

Baseret på tidligere erfaringer vælger vi at bruge Jan Krag Jacobsens 24

spørgsmål istedet for for eksempel Lisbeth Thorlacius meget omfangsrige

eller Lasswells meget enkle, illustrative kommunikationsmodeller. Med de

24 spørgsmål bliver alle dele af kommunikationen behandlet på en inspirerende

måde, og vi kan inddrage de analyser vi føler behov for. Slutproduktet

vil være et dokument, der dækker alle facetter af kampagnens

omfang og forløb.

I tillæg til de 24 spørgsmål vil vi benytte en PEST analyse fordi vi arbejder

ud over landets grænser i en financiel krisetid, en SWOT-TOWS analyse

fordi vi introducerer et nyt koncept på rejsemarkedet, en interessent analyse

for at afdække potentielle konflikter mellem de deltagende parter, og

en risiko analyse for at få klarlagt aspekter, der kan forårsage forsinkelser.

PBS

Ide og konceptudvikling

Udarbejde WBS

Estimatberegning

PBS

Udarbejde Ganttkort

Problemformulering

24 spørgsmål

Interessent analyse

Risikoanalyse

Review QA

Pest analyse

Porters 5

SWOT/TOWS

Målgruppe analyse

Kommunikationsmodel og -plan

Review QA

Mockup, wireframe

Review QA

Designbrief

Design (moodboard, website skitser)

Navigationsdiagram

Brugertest

Use case model

Userstories

Review QA

ER model og diagram

Attributmodel

CRUD matrix

Non funktionelle krav

Produktion (website, database, film, off/online produkter)

SEO optimering

Review QA

Side 6


METODE TIDSESTIMERING

Tidsestimering & Ganttkort

Projektstyring

Gennem adskillige projekter har vi nu estimeret vores tidsforbrug, og

holdt kontrol med det ved hjælp af et Gantt-kort. Vi lagde ud med at følge

samme opskrift. På Gannt-kortets startudgave viser vi, at selv med kun

to personer i gruppen, skulle vi kunne nå at blive færdige til tiden. Der er

godt nok overallokering af ressourcerne, men det er meget naturligt, når

de er så begrænsede.

Tidsestimeringen er vi efterhånden ret bekendte med, men hver opgave

er jo forskellig, så det er altid spændende at se, om vi har haft ret i vore

forudsigelser. Det har vi dog sjældent. Med nye opgaver, eller anderledes

arbejdsmetoder – eller i vort tilfælde, højere ambitionsniveau, bliver

tidsforbruget også anderledes. Hvis det bliver nødvendigt, er vi indstillet

på at lægge flere arbejdstimer, end beregnet. Vi vil følge arbejdets fremadskriden

nøje, og justere ind, hvis det bliver nødvendigt.

Aktivi

tet

Optimistisk Realistisk Pessimistisk Beregnet

gennemsnit Spredning

Ide og konceptudvikling 1 2 3 2 0,40 **

Udarbejde WBS 1 2 3 2 0,40 **

Estimatberegning 1 2 3 2 0,40 **

PBS 1 2 3 2 0,40 **

Udarbejde Ganttkort 4 5 6 5 0,40 *

Problemformulering 1 2 3 2 0,40 **

24 spørgsmål 7 8 9 8 0,40 **

Interessent analyse 1 2 3 2 0,40 **

Review QA 2 3 4 3 0,40 **

Pest analyse 1 2 3 2 0,40 **

Porters 5 2 3 4 3 0,40 **

SWOT/TOWS 2 3 4 3 0,40 **

Målgruppe analyse 2 3 4 3 0,40 **

Kommunikationsmodel

og plan 8 9 10 9 0,40 **

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

Mockup, wireframe 4 5 6 5 0,40 *

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

Designbrief 4 5 6 5 0,40 *

Design 4 6 8 6 0,80 **

Navigationsdiagram 0,5 1 1,5 1 0,20 *

Brugertest 3 4 5 4 0,40 **

Use case model 6 7 8 7 0,40 *

Userstories 6 7 8 7 0,40 *

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

ER model og diagram 6 8 10 8 0,80 *

Attributmodel 2 4 6 4 0,80 *

CRUD matrix 1 2 3 2 0,40 *

Non funktionelle krav 6 7 8 7 0,40 *

Produktion 30 31 32 31 0,40 **

SEO optimering 2 4 6 4 0,80 **

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

Brugertest 5 6 7 6 0,40 **

Fejlretning 2 4 6 4 0,80 **

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

159 0,00 **

* = 1 ressource

Alle værdier er i timer, har kalkuleret med en arbejdsdag på 8 timer.

Se tidestimering bilag nr. 1

ID Task Name 19 Nov '12 Duration

26 Nov '12 03 Dec '12 10 Dec '12 17 Dec '12

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M

1 Ide og konceptudvikling 2 hrs

Tine;Mettemarie

2 Work breakdown structure 2 hrs

Tine;Mettemarie

3 Tidsestimering og beregning 2 hrs

Tine;Mettemarie

4 Process breakdown structure 2 hrs

Tine;Mettemarie

5 Starte Ganntkort 5 hrs

Tine

6 Problemformulering 2 hrs

Tine;Mettemarie

7 Kommunikationsmodel - 24 spørgsmål 8 hrs

Tine;Mettemarie

8 Interessentanalyse 2 hrs

Tine;Mettemarie

9 Review, Quality Assurance (milestone) 3 hrs

28-11

10 PEST analyse 2 hrs

Tine;Mettemarie

11 Porters 5 3 hrs

Tine;Mettemarie

12 SWOT/TOWS 3 hrs

Tine;Mettemarie

13 Målgruppe analyse 3 hrs

Tine;Mettemarie

14 Kommunikationsplan 9 hrs

Tine;Mettemarie

15 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

16 Mockup, wireframe 5 hrs

Mettemarie

17 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

18 Designbrief 5 hrs

Mettemarie

19 Design 6 hrs

Tine;Mettemarie

20 Navigationsdiagram 1 hr

Tine

21 Brugertest 4 hrs

Tine;Mettemarie

22 Use Case model 7 hrs

Tine

23 Userstories 7 hrs

Tine

24 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

25 ER model og diagram 8 hrs

Tine

26 Attributmodel 4 hrs

Tine

27 CRUD matrix 2 hrs

Tine

28 Non-funktionelle krav 7 hrs

Mettemarie

29 Produktion 31 hrs

Tine;Mettemarie

30 SEO optimering 4 hrs

Mettemarie

31 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

32 Brugertest 6 hrs

Tine;Mettemarie

33 Fejlretning 4 hrs

Tine;Mettemarie

34 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

35 Rapport færdiggørelse 6 hrs

Tine;Mettemarie

Project: StartGanttKort26Nov201

Date: Wed 19-12-12

Task

Split

Milestone

Summary

Se ganttkort start bilag nr. 2

Quality assurance

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Page 1

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

For at sikre en høj kvalitet i vores løsning har vi benyttet flere teknikker.

Først og fremmest har vi haft 9 reviews i forbindelse med guidance hos

vores vejledere. Her har vi fået hjælp til at løse komplekse dele af opgaven,

råd til at tage de rette beslutninger samt tidsbesparende tips.

Under websiteudviklingen har vi udført to brugertests, så vi har opnået en

høj grad af brugervenlighed.

Undervejs har vi arbejdet tæt sammen og dermed sikret at vi har fulgt

vores fælles designbeslutninger.

Alt i opgaven er veldokumenteret og kontrolleret, hvilket er med til at

sikre en høj kvalitet.

Med fokus på kvalitetssikring på flere niveauer har vi nu fået en række

holdbare produkter, som kan indgå i en professionel sammenhæng.

Deadline

Progress

Side 7


TEORI KOMMUNIKATIONSMODEL

24 spørgsmål

1a. Hvem er målgruppen?

Det er moderne, modne mennesker med penge og eventyrlyst.

1b. Hvordan er målgruppen?

De er individualister, veluddannede og vellønnede. Førhen har de

taget på mange charterrejser og skiferier. Nu vil de gerne have nogle

unikke oplevelser med vægt på det kulturelle og det kulinariske såvel

som samvær med ligesindede – og uden børn.

Vores målgruppe er også livsnydere, der værdsætter kulturelle oplevelser.

De forventer ikke på at efterlade sig en stor arv til børnene, men

vil have så meget ud af livet som muligt, mens fysikken tillader det.

Der er mange kvinder i målgruppen. Vores koncept har et stærkt

romantisk islæt, der tiltaler kvinder. De er +40 og bor typisk omkring

København eller en større provinsby.

1c. Hvad er målgruppens interesser og behov?

De interesserer sig for mad, bolig, rejser, kultur og mode. De går jævnligt

i teatret og til koncert, rejser flere gange om året. De benytter især

tilbud om forlængede weekender og miniferier, som passer godt ind

i en travl karriere. De opsøger gerne nye rejsetilbud, og har allerede

været på madlavningskursus i Thailand for 10 år siden.

Kvinderne går typisk i kvalitetstøj med et stærkt feminint præg. De er

uadvendte og aktive. De sætter pris på deres selvstændighed. Tid er i

virkeligheden den eneste mangelvare, og de handler gerne på internettet,

der er så meget hurtigere end at besøge den fysiske butik.

1d. Hvad målgruppens præferencer og smag?

Politisk er de midt-søgende. De har få, velvalgte fritidsinteresser,

som de til gengæld dyrker på et højere niveau, hvad enten det drejer

sig om sport eller håndarbejde. De sætter en ære i at skille sig ud

fra mængden, og betaler gerne ekstra for en god kvalitet. Mere end

noget andet sigter de mod at være enestående. Dermed er scenen

skiftet fra tidligere tiders traditionelle statussymboler. Der er ikke længere

så stor værdi i den høje pris. Nu skal det være unikt før alt andet.

Dernæst vægtes kvalitet.

1e. Hvad er målgruppens medievalg?

Det skal gå stærkt, så de søger først og fremmest deres informationer

på internettet. Skal de finde rejsetilbud kan de godt finde på at

købe de store aviser, for så er det mere overskueligt. Mange ser ofte

TV-avis, for at holde sig orienteret, så TV reklamer omkring dette

tidspunkt vil være fint. De skal blot ikke køre for længe, for så bliver

tilbuddet overeksponeret og virker ikke længere enestående.

I dagligdagen følger målgruppen typisk nyhedsstrømmen på Ekstrabladet

og BT, modsat weekendens trykte aviser, Politiken og Berlingske

Tidende.

Konkluderende kan man sige, at vi først og fremmest skal være

enestående, dernæst udstråle kvalitet. Da målgruppen er i forreste

linie hvad angår brug af moderne teknologi skal vi nå dem via internettet

som det primære medium, dernæst i TV reklamer, og ikke på

de lette underholdningskanaler, som de sjældent ser. Samtidig skal

vi ikke virke for traditionelle eller gammeldags – vi taler om en målgruppe,

som er meget moderne orienteret.

2. Hvad er budskabet?

Gør dine eventyr til virkelighed.

(At ’Experience’ sælger ferier for par, hvad enten det er ægtepar

eller vennepar. Vi forstår disse kunders særlige ønsker. Vi designer

Side 8


TEORI KOMMUNIKATIONSMODEL

smagfulde og bekvemme ferier, uden børn, med ordentlig mad, med

voksne fornøjelser, og ekstra luksus inkluderet. Vi vægter de unikke og

originale oplevelser, der er svære at opnå alene. Vi skaber en oplevelsespakke,

med ekstraordinære begivenheder i fantastiske rammer.)

3. Hvad er mediet?

Online annonce bannere på relevante avisers hjemmeside. Webite

og TV reklamer omkring den sene sendetid, annoncer i Politikken og

Berlingske Tidende samt Jyllandsposten, online og offline i weekendens

rejsetillæg.

Flash banner i størrelsen 930x180 pixels, placeret på:

www.rejseliv.dk

www.bt.dk

www.eb.dk

www.politiken.dk

www.jp.dk

www.b.dk

TV reklamefilm på TV2 og på vores website (i de browsere, der understøtter

html5)

Halv-sides annonce i rejsemagasinet Escape, september udgave i størrelsen

230x147,5 mm (til 17.000,- kr.)

Annoncer i to uger i rejsetillægene hos Politiken weekend og Berlingske

Tidende weekend

4. Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen?

De potentielle kunder skal erkende, at de har et hidtil udækket behov

for særlige, og mere unikke oplevelser, i kvalitetsprægede omgivelser.

5. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen?

De skal ønske at kunne købe detagelse i de specielle og unikke oplevelser,

uden ekstra anstrengelser, hos Experience.

6. Hvem er afsenderen?

Star Tour og Experience som et samlet team. Vi er både primær

(Experience)og sekundær (Mettemarie og Tine) afsender. Star Tour er

ligeledes sekundær afsender. Vores interessentanalyse viser tydeligt,

hvordan vores mål og ønsker passer sammen med Star Tours. Vi ser

ikke nogen potentiel konflikt i dette projekt.

Da vi er et sub brand til Star Tour holder vi os udenfor organisationen,

og belyser ikke deres eventuelle interne konflikter.

7. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?

Vi skal skabe opmærksomhed om det nye produkt og om Experience.

Vi ser oplevelses- og eventrejser som en voksende niche. Her vil vi

gerne sikre os en markedsandel.

8. Hvad er formålet med effekten hos afsenderen?

En salgssuccess. Alle billetter skal selvfølgelig sælges, men vi ønsker

også at gæsterne skal have lyst til at komme igen, samt omtale og

anbefale os til deres omgangskreds.

9. Hvordan påvirkes målgruppen af lignende budskaber?

Hos Star Tour findes allerede ’Blue Couples’ kategorien, der dog er

lagt an på afslapning og shopping. Vi vil gerne tilbyde oplevelser der

ligger mellem de traditionelle storbyferier og ’Blue Couples’. Vi vil

fokusere på, at hos Experience oplever gæsterne noget særligt, der

ikke lige kan sammenlignes med andre rejseoplevelser. Vi satser på

at undgå direkte konkurrence ved at opfinde et nicheprodukt. I den

anledning har vi udført en PEST og en SWOT-TOWS analyse.

Side 9


TEORI PEST ANALYSE

Som resusltat af PEST analysen ser vi positivt på fremtiden for vores projekt.

Selvom der er en global financiel krise, med bank krak i mange lande,

så har vores målgruppe stadig midlerne til at betale for vores produkt.

PEST analyse

PEST analysen afdækker forhold i det eksterne makromiljø,

med fokus på 4 områder: Politik, økonomi, Sociale og kulturelle

forhold samt teknologi.

Vi vælger at bruge en PEST analyse fordi vi både med produktet og med

vores medproducent, bevæger os ud over landets grænser.

I de senere år har der desuden været stor uro blandt flyselskaberne, som

er blevet presset af den økonomiske krise, og af den vestlige verdens krav

om øgede miljøhensyn.

Political factors:

Der er indført forhøjelse af lufthavnsskatter og grønne afgifter på flyrejser,

som faktureres direkte til passagererne. Det er med til at dæmpe folks rejselyst

generelt, dog ikke hos vores målgruppe. Krisen har ikke ramt dem

så hårdt, og de har stadig økonomisk en formåen, der tillader luksusrejser

på vores prisniveau.

Economic factors:

På grund af recessionen er lønniveauet mange steder dalet. Medarbejdere

accepterer i stigende grad en direkte lønnedgang, for at bevare

arbejdspladser. Mange firmaer må dog stadig lukke, og arbejdsløsheden

er stigende.

Vores målgruppe er veluddannede og vellønnede, og ikke særlig hårdt

ramt af nedgangen. Det vil dog være farligt at ignorere en yderligere

forværring af krisen. Selvom målgruppen ikke bliver direkte ramt kan en

forværring gøre dem bange for at bruge penge, for istedet at spare op.

Man bør altså holde et vågent øje med udviklingen.

Social- cultural factors:

Vores målgruppe, der er den modne del af befolkningen, sidder på en

meget stor del af de samlede private værdier i landet. Dermed er der et

stort økonomisk potentiale. Målgruppen har et højt forbrug af materielle

goder såvel som serviceydelser. Udover et højt uddannelsesniveau har de

et godt helbred – de er ikke fysisk nedslidte når de går på pension, men

er vokset op med fokus på en sund og aktiv livsstil. De har kort sagt både

pengene og helbredet til at rejse som de lyster, og de er ikke tynget af

forestillingen om at der skal være en vis arv til deres slægtninge. Tid er i

virkeligheden den eneste knaphed. Med uddannelsesniveauet følger også

en kulturel bevidsthed. Desuden er der stadig en stærk tendens til selviscenesættelse,

hvor rejser indgår som en del af det billede man ønsker at

præsentere omverdenen for.

Technological factors:

Det er faktisk kun i reservations- og betalingsfasen via internettet, at

den teknologiske udvikling har nævneværdig indflydelse på vores produkt.

Selve produktet – at flyve på ferie og bo på hotel er ganske traditionelt.

Karnevallet er ovenikøbet en meget gammel tradition. Teknologiske

forhold har således ikke indflydelse på selve produktet, men på

tilgængeligheden. Her følger vi nøje den gængse praksis indenfor e-handel

med rejser.

Konklusion:

Flyselskaber er krakket på stribe de seneste år, og der er stor arbejdsløshed.

Der er global recession, og det kan vi ikke ændre på.

Sammenfattende må vi se i øjnene, at den økonomiske krise er den

største trussel for vores produkt. Desværre kan vi ikke ændre på netop

dette punkt, men måske gøre det til en fordel?

Side 10


TEORI SWOT

(Selvom der er krise, så er udgangspunktet i Danmark dog noget nær

verdens højeste levestandard, og vores målgruppe er i sædeleshed velstillet.

Vi tror på, at der er brug for at forlade den trykkede stemning og

give sig hen til en smuk drømmeverden, der for et kort øjeblik rent faktisk

bliver virkelig!)

Dette bekræftes også af vores SWOT-TOWS analyse. Vi ser det som en stor

fordel at være et sub brand til Star Tour, som er et stort og velrennomeret

rejseselskab. På den måde er der allerede et fuldt fungerende apparat til

vores rådighed, med personale og udstyr og fastlagte arbejdsgange.

SWOT-TOWS analyse

Analysen afdækker facetterne ved vores (Experience) situation

som producent og samarbejdspartner.

I første del gennemgår vi SWOT analysen (Strengths-Weaknesses-Opportunities_Threats)

punkt for punkt. I anden del

sammenholder vi punkterne med hinanden, for at se, om der

kan afsløres hidtil usete muligheder eller farer, og dermed

føre til nye løsninger.

SWOT

Strengths:

Vi samarbejder med Star Tour, der er et kendt og velrenommeret rejseselskab

i charterbranchen.

Star Tour har et fuldt udbygget system til at arrangere og gennemføre

pakkerejser, som vi benytter os af.

Star Tour har allerede deres Blue Couples koncept, som vi kan bygge

videre på.

Experience har specialviden om særlige luksusrejser og de tilhørende

destinationer (Vi ved foreksempel, hvilket palæ, der egner sig til en gallamiddag,

og hvilket lokale).

Experience er billige som samarbejdspartner, og nemme at skille sig af

med, hvis produktet alligevel ikke er en succes.

Experience er kreative, og har flere gode ideer til en udvidelse af destinationer/rejseformer,

hvis karnevalsferierne bliver en succes.

Weaknesses:

Der er ikke de store ekspansionsmuligheder for karnevalsrejser til Venedig,

da destinationen i sig selv er en begrænsning, og gallamiddagen,

som vi lægger megen vægt på, i særlig grad begrænser deltagerantallet.

Desuden ville det ikke være en unik oplevelse, hvis enhver har mulighed

for at deltage.

Reklameudgifterne er meget store i forhold til det begrænsede antal

gæster vi forsøger at ramme.

Experience er en meget lille brik i det store spil og kan nemt blive

”opslugt” af Star Tour, eller blive skubbet ud på sidelinien, uden indflydelse

på eget produkt. Vi er meget små, og Star Tour er meget store.

Opportunities:

Vores målgruppe, den voksne del af befolkningen er meget bedre stillet

nu end i tidligere generationer – både fysisk og financielt. Der er altså et

godt økonomisk potentiale.

Der er et uopfyldt behov. Selviscenesættelse har længe fyldt meget hos

Side 11


TEORI TOWS

den velstillede, modne del af befolkningen. Indtil nu har luksusrejserne

for dette publikum været præget af traditionelle valg: Strandferier, storbyferier

eller aktivitetsferier såsom golfrejser og skiture. Vil man til karneval

i Venedig må man selv arrangere alt, hvilket tager tid. På egen hånd

har man heller ikke mulighed for at deltage i en gallamiddag som den vi

arrangere, der er så vigtig en del af selviscenesættelsen.

Threats:

Den verdensomspændende, financielle nedtur er den største trussel på

grund af befolkningens reducerede økononiske formåen. Den generelle

krisestemning kan skræmme forbrugeren til at spare op istedet for at

købe. Det sker faktisk allerede i nogen grad.

TOWS

Strengths+Opportunities:

Vi kan udnytte at Star Tours Blue Couples koncept fokuserer på at give

rammerne for den romantik, der tit mangler i en travl hverdag. Experience

har viden til at udbygge konceptet og tilbyde rejser af hidtil usete romantiske

dimensioner.

Weaknesses-Opportunities:

Det begrænsede deltagerantal vil give rejserne en eksklusivitet, som tiltaler

målgruppen.

Reklamerne for rejser til karneval i Venedig vil vække opsigt, og tiltrække

flere, almindelige kunder til Star Tours andre rejser, og dermed retfærdiggøre

udgiften.

Experience ringe størrelse kan være en fordel for Star Tour. Bliver rejserne

ikke en succes, er vi nemme at slippe af med igen, alt efter den samarbejdskontrakt

vi indgår med dem.

For Experience er den store fordel ved at være et lille sub brand, at vi selv

kontrollerer alle detaljer i arrangementet af rejserne, men kan overlade

udførelsen til Star Tours store og effektive organisation.

Strengths-Threats:

Ved at samarbejde med Star Tour skal vi ikke ud og foretage store investeringer

i ansættelser og uddannelse af personale (på kontoret, destinationen

og i luften). Der er forhandlet fordelagtige priser hos underleverandørere,

som flyselskaber, hoteller, catere og så videre. Uden udgifter

for Experience har vi således en effektiv og pengestærk organisation til

vores rådighed. Desuden er Star Tours markedsandel stadig stigende.

Derfor bliver recessionen alligevel ikke til den store trussel.

Konklusion:

Hvis vi holder skarpt fokus på vores målgruppe bør hverken konkurrenter

eller økonomisk krise kunne true os. Vi skal passe på ikke at blive store.

Det eksklusive præg skal bevares. Vi skal først of fremmest passe til denne

snævre målgruppe og være af værdi for dem.

10. Er produktet lavet før?

Kun til dels. Vi har sammensat en pakke med ekstra service, oplevelser

og forkælelse. Vi har lagt vægt på bekvemmelighed, kultur og

kvalitet på alle måder, i de mest romantiske rammer man kan forestille

sig. Det findes endnu ikke andre steder, og der er mulighed for en

udbygning af konceptet.

11. Hvor, hvornår og hvordan skal målgruppen opleve produk

tet?

Først og fremmest som banner reklamer på de valgte internet aviser.

Dernæst i TV reklamer omkring den sene TVavis, på TV2s kanaler. Det

er her Star Tour i forvejen lægger sine reklamefilm, og hvor gæsterne

forventer at møde os. På samme måde skal vi have reklamer i de

trykte Avisers rejsetillæg i weekenden og i rejsemagasinet Escape.

Side 12


TEORI KAMPAGNENS AFVIKLING

Kampagnens afvikling

Ultimo maj 2013:

Kampagnen planlægges og accepteres af Star Tour.

Star Tour indleder forhandlinger med flyselskaber, hoteller, catere, aviser,

TV med mere.

Ultimo juni 2013:

Vi producerer både online og offline produkter. Det vil sige website med

database, reklamefilm, flash banner og avisreklamer.

Ultimo juli 2013:

Star Tour færdiggør deres vinterkatalog, som Experience nu er en del af.

Ultimo august 2013:

Fra nu af og to uger frem kører reklamefilmen på TV. Online og offline

reklamer er i medierne.

Vi er klar til at modtage de første reservationer.

Ultimo november 2013:

Vi fremsender nu mail til vores kunder med besked om betaling via Star

Tour, og der åbnes for indbetaling mellem jul og nytår, hvor kunderne

samtidig skal oplyse om deres rejsepartners personlige data.

Konklusion:

Star Tour bør absolut give os frihed til at have andre kunder, eller lade os

udvidde tilbuddet til at omfatte flere destinationer.

12. Hvordan skal produktet distribueres?

Først og fremmest skal vores produkter være synlige på internettet, så

iøjne faldende reklamer har højeste prioritet. I den forbindelse justerer

vi løbende vores SEO, så vi opnår højest mulige rating på Google.

Samtidig annoncerer vi i fysiske aviser med populære rejsetillæg og

på TV, hvor vi forventer at blive set af vores målgruppe. Ved at annoncere

ret intensivt i to uger bør vi sagtens kunne opnå rigelig opmærksomhed

om vores produkt, om Experience samt yderligere styrke Star

Tours position i medierne.

Kommunikationsplan

Formål:

At fange vores målgruppes opmærksomhed, gøre dem interesserede i

vores produkt og bevidste om et udækket behov, og i sidste ende reservere

plads.

Budskab:

Gør dine eventyr til virkelighed

Interessenter:

Experience og Star Tour

Delmål:

- Accept af koncept

- Accept af website prototype

- Accept af design

- Accept af de fysiske produkter

Medier:

- Website med database

- Reklamefilm

- Flash banner

- Offline avisreklamer

Tid:

Fra sent maj måned 2013 og frem til 60 dage før afrejse

Side 13


TEORI KOMMUNIKATIONSPLAN

Ansvarlig:

Experience og Star Tour

Aktivitet:

Pladsreservation

Ressourceforbrug:

Personale fra Star Tour, som plejer at forhandle kontrakter, både med

flyselskaber, hoteller, aviser og TV kanaler med mere.

For Experience vedkommende skal der bruges de timer, vi har afsat i

Gantt-kortet, et sted at sidde, og almindeligt kontorudstyr, herunder internetforbindelse.

Vi budgetterer med en timepris på 250-300 kr, som vi finder rimelig da vi

er nye på markedet.

( For Experience vedkommende trives vi allerede med vores hjemmearbejdspladser,

og ser ingen grund til at ændre dette?)

Succeskriterier:

Udsolgte billetter, øget opmærksomhed omkring Star Tour

Feedback:

Mange afslag på grund af udsolgt. Vi ønsker at udvide med flere destinationer.Derfor

følger vi nøje besøgstal og antal visninger af soldout.php på

Google AdWords.

Øget trafik hos Star Tour fra referrals, det vil sige kunder, der kom for sent

til at få en plads hos os, men så vælger at klikke sig videre til Star Tour

Konklusion:

Der er meget mere at vinde for Star Tour på dette projekt end bare at få

solgt 142 pladser til Venedig. Med Experience og karneval i Venedig kan

Star Tour begynde at hente kunder, der ellers selv har arrangeret alt, samt

sælge dyrere rejser til eksisterende kunder.

13. Hvilken genre skal bruges?

Vi skal bruge stilreklamer, der spiller på det følelsesmæssige – lysten

til eventyret, som hovedpersonen! Konklusionen skal udformes implicit

(med undtagelse af reklamerne i de digitale dagblade). Vi skal

lægge os op ad parfumereklamerne og bruge smukke billeder som

vores primære virkemiddel. Der skal ikke være politiske eller religiøse

undertoner, men romantiske og kulturelle. Vi skal kun vise billedet af

den unikke drøm, de nu kan få opfyldt. Der skal ikke være en masse

informationer eller priser – kun drøm. Vores klassiske font skal

henvise til det historiske og romantiske aspekt, vores websites enkle

udformning og den morderne sans serifskrift skal understrege den

moderne side.

14. Hvilke fortællemåder skal bruges?

Eventyret, der gøres opnåeligt. For kvindernes vedkommende er det

prinsessedrømmen, der endnu en gang bliver til virkelighed (første

gang var selvfølgelig brylluppet).

15. Hvilke færdigheder skal vi/producenten have?

De færdigheder vi har opnået på uddannelsen dækker, hvad vi har

brug for til at løse opgaven (med guidance fra lærerne).

16. Hvilken viden skal producenter have?

Producenten/vi skal både vide noget om målgruppen, og de særlige

virkemidler, vi skal gøre brug af, for at få en virkningsfuld kampagne,

og om rejsemålet/oplevelsen. Da denne opgave skal være løst før

det næste karneval løber af stabelen, må vi benytte rejsebeskrivelser,

film og fotos fra andre samt læne os op af vores egne rejseerfaringer

Side 14


TEORI KOMMUNIKATIONSMODEL

vedrørende rejsemålet og oplevelsen. Målgruppen behandler vi særskilt

i spørgsmål 1a-e.

17. Hvor meget skal der med?

Kun det nødvendigste. Vi har i forvejen en overdådighed på vores

billedmateriale, der nemt gør website og reklamer meget tunge at

overskue. Derfor skal vi arbejde på et simpelt design omkring disse

billeder, med sparsom tekst, så vi overlader så meget som muligt til

kundens fantasi.

18. Hvilket udstyr er nødvendigt?

Vi har alt det udstyr vi skal bruge, primært bare vores computere, og

så de indsamlede billede- og filmmateriale, da vi af gode grunde ikke

når at tage vores egne.

19. Hvad må det koste?

Da vi er nyuddannede vil vi gerne sætte vores pris så lavt som muligt,

og satser derfor på en timepris på 250-300 kr. i timen. Reklamerne

indgår i Star Tours almindelige reklamebudget, da reklamerne for den

ene rejsekategori også påvirker de andre kategorier, og således ikke

budgetmæssigt 100 % kan bogføres på en bestemt kampagne.

20. Hvilke former for juridske problemer kan der opstå?

Umiddelbart er der ingen juridiske hindringer for vores planer.

21. Hvilke etiske problemer kan der opstå?

Der er ikke noget provokerende ved karnevallet, hele kroppen er

dækket til. Vores gæster er alle voksne, vi har en nedre aldersgrænse.

De kan ryge og drikke som de vil. Derfor har vi ingen problemer med

at vise billeder af vin og drikkende mennesker, eller samarbejde med

en vinproducent. Vi skaber kort sagt et voksenprodukt til en moden

målgruppe.

22. Hvad skal produktet hedde?

Karneval i Venedig, med taglinen ”gør dine eventyr til virkelighed”.

23. Hvordan er tidsplanen?

Det fremgår af spørgsmål 11, ”Kampagnens afvikling”.

24. Hvordan laves produktet nemmest?

Så simpelt som muligt – både teknisk og kunstnerisk. Alle produkter

fremstilles digitalt, af os selv.

25. Er kommunikation løsningen?

Ja, ellers ved kunderne ikke, at produktet eksisterer.

26. Indgår produktet i en strategi eller politik?

Ja, Star Tour har i forvejen en god andel af rejsemarkedet, og er

interesseret i at udvide. Dertil kommer at Star Tour allerede tilbyder

rejser til netop vores målgruppe. Det er bare til mere traditionelle

destinationer. Vi udvider rejsetilbuddet hos Star Tour og horisonten

hos målgruppen.

27. Intimideres målgruppen?

Den kvindlige del af målgruppen vil ikke føle sig intimideret, men det

vil en stor del af mændene. Vi vil prøve at imødegå det med øget fokus

på romantik, mad og vin.

28. Hvordan informeres rekvirenten?

Vi har afsat tid til review møder, hvor arbejdets fremadskriden nemt

vil kunne følges og godkendes, så vi kvalitetssikrer undervejs. Det er

samtidig vores milestones.

29. Hvordan skal produktet afprøves?

Websitet bliver dels testet på forskellig måde i løbet af udviklingsprocessen,

dels efter færdiggørelse, hvor der er lagt tid ind til fejlretning

ifølge vores processplan.

Side 15


TEORI INTERESSENT ANALYSE

Interssent analyse

Vi har kun taget to parter med i vores interessent analyse, Experience, der

er os selv, og Star Tour, som vi er et sub brand til. Dermed har Star Tour

en rolle som samarbejdspartner og chef overfor os. Vi ser det som en stor

fordel. De har al mulig interesse i at støtte os, og de har meget at bidrage

med. Som vi ser det har vi til gengæld meget frie hænder til at udføre

opgaven som vi ahr lyst til, dog indenfor et rimeligt budget.

I fremtiden kan vi dog frygte, at Experience kan ende med at blive ”opslugt”

af Star Tour, for at blive endnu en kategori i deres store udbud.

Interessent analyse til karnevalsopgave

Interessent Bidrag Belønning Forventning Koali2on Konflikt Kompetencer Indflydelse

Star Tour

Experience

Finansering, krav,

fuldt udbygget

organisa7on i

rejsebranchen,

omdømme

Øget salg af

rejser

Viden om web

Erfaring, viden,

løsninger, særlige

løn

rejse erfaringer

Udvidet

rejseprogram

Fortsat

samarbejde med

Star Tour

Se interessentanalyse bilag nr. 3

Experience

Star Tour

Kampagne arrangøren er Experience - os selv!

Omdømme i

rejsebranchen,

erfaring som

arrangør

Webdesign og

databaseudvikling

særlige

rejseerfaringer

Lille (proces) Lille

(produkt)

Stor (produkt)

Stor(proces)

Risikoanalyse

Ved starten af dette projekt så vi ikke nogen større trussel forude. Vi udførte

dog en risikoanalyse alligevel, og her kom vi til samme resultat.

Da vi nåede fredag d. 14. december havde vi imidlertid overskredet vores

estimerede forbrug af timer på udviklingen af vores website med meget

mere end 100%, og vi var ikke færdige.

En del af overforbruget (ca. 18 timer) kan tilskrives misforståelser i

forbindelse med ekstern hjælp. Det meste bunder dog i manglende erfaring,

og et højt ambitionsniveau! Vi har svært ved at sætte fingeren på,

hvordan vi kunne have undgået misforståelsen, men ved at vi skal være

meget omhyggelige i vores kommunikation med andre fremover, og i

vores valg af hjælpere.

Vores kommunikation med hinanden og ihærdige dokumentation af både

process og produkt har dog givet os en sikkerhed under forløbet, så vi ikke

har haft brug for de store fejlrettelser, udover de nævnte 18 timer. Vi har

haft gennemsigtighed i hele forløbet, så vi har kunnet hjælpe hinanden,

og med klare milepæle set, at der måtte sættes ekstra kræfter ind.

Risikoanalyse, udgangspunkt eksamens opgave 2. semester

Mangelfuld

kravspecifikaFon

fra arrangør

Planlægnings

kvalitet, over og

undervudering af

kampagne

arrangørens

kompetancer

Misforståelser i

kommunikaFon

Ansvars-­‐ og

rollefordeling hos

kampagne

arrangør ikke klart

beskrevet

Sygdom hos

kampagne

arrangøren

Konsekvens for

projektet (1-­‐5)

Se risikoanalyse bilag nr. 4

Sandsynlighed

(1-­‐5)

Risikotal (K*S)

Forbyggende

handling

Fokus på

3 3 9 kommunika;on

mellem parterne

3 3 9

3 3 9

2 2 4

2 1 2

A@ødende

handling

Klare milepæle så

fejl opfanges

;dligst muligt, og

opståede

problemer kan

aAjælpes

Tæt samarbejde,

fokus på

dokumenta;on

Fokus på

dokumenta;on

Fokus på

dokumenta;on,

så opgaverne kan

løses af alle

Side 16


DESIGN INTERAKTIONSDESIGN

Use Case Model

Vores website er forholdsvis simpelt opbygget, og har kun to niveauer,

derfor er der også kun et begrænset antal use cases. Typisk vil en kunde

se efter information, derefter foretage en reservation og tilsidst modtage

en bekræftelse. Af disse har vi valgt at illustrere de to sidste, med tilhørende

aktivitetsdiagram. Betalingsdelen er udeladt, som nævnt i problemformuleringen.

Se bilag nr. 22

Use Case nr 2 viser, hvordan en billetreservation gennemføres, med client-side

validering af de indtastede oplysninger.

Use Case nr 3 er en beskrivelse af, hvordan systemet modtager en reservation,

validerer oplysningerne

på serversiden, og kontrollerer for ledige pladser, inden brugeren ledes til

en bekræftelsesside eller evt. side med besked om udsolgt.

Med vores simple løsningsmodel har vi nemt ved af bygge et velfungerende

website og database.

Userstory - Use Case nr 2

Name:

Reserverer pladser

Identifier:

Use Case nr 2

Description:

Denne Use Case viser, hvordan en reservation foretages, med udfyldelse

af formular med personlige oplysninger, og validering af de indtastede

informationer, så databasen ikke forurenes

Goal:

At sætte brugeren i stand til at reservere pladser ved hjælp af formularen,

med sikkerhed for at de indtastede informationer opfylder vores krav til

“format”, også kaldet validering

Preconditions:

Der er ikke lagt nogen øvre grænse for antallet af de fire værelsestyper

Assumptions:

Vi forventer reservationen sker så lang tid før afrejse, at der ikke er åbnet

for dissideret salg endnu

Frequency:

Op til 10.000 besøgende ad gangen. Star Tour er et stort selskab, og

mange kunder vil blive nysgerrige og klikke sig ind på sitet, efter at have

set reklamefilmen

(Basic Course, Alternate Course, Description of the Alternate Course, Condition

erstattes af Aktivitetsdiagrammet)

Post Conditions:

Billetreservationen er gennemført

Actors:

1. Bruger

2. Administrator

Side 17


DESIGN INTERAKTIONSDESIGN

Aktivitetsdiagram Use Case nr 2

Brugeren åbner

websitet

Brugeren vælger

“bestil rejse”

“Bestil rejse” er valgt

Brugeren vælger

produkt

Produkt er valgt

Brugeren udfylder

formularen

Formularen er korrekt udfyldt

Billetreservation

er gennemført

Brugeren fortryder og vælger

et andet menupunkt

Brugeren fortryder og vælger

et andet menupunkt

Forkert udfyldt Brugeren udfylder

formularen korrekt

Userstory - Use Case nr 3

Name:

Bekræfter billetreservation

Identifier:

Use Case nr 3

Description:

Reservationen modtages fra brugeren, oplysningerne valideres på server

siden, der kontrolleres for ledige pladser, brugeren redirectes til en

bekræftelsesside

Goal:

Brugeren har modtaget en bekræftelse på reservationen

Preconditions:

Der sker ingen netværksnedbrud under denne process

Assumptions:

Brugeren bliver på sitet indtil bekræftelsen er modtaget

Frequency:

Op til 10.000 besøgende ad gangen. Star Tour er et stort selskab, og

mange kunder vil blive nysgerrige og klikke sig ind på sitet, efter at have

set reklamefilmen

(Basic Course, Alternate Course, Description of the Alternate Course, Condition

erstattes af Aktivitetsdiagrammet)

Post Conditions:

Bekræftelse er gennemført

Side 18


DESIGN INTERAKTIONSDESIGN

Actors:

1. Bruger

2. Administrator

Aktivitetsdiagram Use Case nr 3

Reservation er

modtaget

Oplysninger valideres, ledige

pladser kontrolleres

Der er ledige pladser

Brugeren redirectes

til bekræftelse

Bekræftelse er

gennemført

Der er udsolgt og brugeren

redirectes til udsolgt-side

Entitets Relationsmodel til karnevalsopgaven

Billetterne er altid til to personer. Prisen dækker fly, hotel, kostume, gallamiddag,

transport til og fra lufthavn, samt gondoltur ved gallamiddagen.

Dette er en forlængelse af Blue Couples konceptet hos Star Tour.

Se ER model billag nr. 5

Se Attribut model billag nr. 6

Attribut tabel

Attribut navn

Hotel ID

Kode Data Type Længde

HOTEL_ID Serial

Description DESCRIPTION Variable characters (300) 300

Price PRICE Integer

Picture PICTURE Long binary

Reservation ID RESERVATION_ID Serial

Customer ID CUSTOMER_ID Serial

Room Number ROOM_NUMBER Variable characters (20) 20

Placed PLACED Date

FirstName FIRSTNAME Variable characters (50) 50

Email EMAIL Variable characters (100) 100

DateOfBirth DATEOFBIRTH Date

ZipCode ZIPCODE Variable characters (4) 4

City CITY Variable characters (50) 50

LastName LASTNAME Variable characters (50) 50

Capacity ID CAPACITY_ID Serial

Seats total SEATS_TOTAL Integer

Seats sold SEATS_SOLD Integer

Roomtype ID ROOMTYPE_ID Serial

Name NAME Variable characters (300) 300

Phone PHONE Variable characters (50) 50

VenecianAddress VENECIANADDRESS Variable characters (300) 300

Address ADDRESS Variable characters (300) 300

Side 19


DESIGN INTERAKTIONSDESIGN

Non-funktionelle krav

Udover mulighed for at udføre diverse aktiviteter på vores website, skal vi

også indbygge andre egenskaber i det. Her følger en liste over de krav vi

har arbejdet med, eller i hvert fald overvejet.

Integrationer:

Da vi ikke har adgang til Star Tours system kan vi af gode grunde ikke

forberede vores website til et kommende samarbejde. I virkeligheden ville

vi skulle sørge for at de to systemer forbinder med automatisk dataoverførsel.

Rent praktisk ville vi betale os fra opgaven.

Kapacitet:

I den korte periode vores reklamer kører, forventer vi op til 10.000 besøgende

ad gangen. Det er måske kun i få minutter, men vi skal altså kalkulere

med det.

Svartider og tilgængelighed:

Med et javascript i vores Dreamweaver template pre-loader vi de største

billeder, så brugeren ikke får fornemmelsen af at skulle sidde og vente

på at få et billede at se. Derudover har vi testen load-tiden for vores

index-side i de fire mest almindelige browsere, på en trådløs forbindelse.

Resultaterne er som følger:

1 sekund i Internet Explorer (som dog ikke kan vise filmen)

1 sekund i Firefox

2 sekunder i Google Chrome

4 sekunder i Safari

Sikkerhed:

Med server-side validering risikerer vi ikke at få ”forurenet” vores database.

Kunderne kan ikke indtaste glemme at udfylde felter, eller bruge

forkert format i Email feltet. Med parameter-baserede queries sikrer vi os

mod SQL-injection og cross-site scripting.

Logning:

Vi har tilmeldt os Google webmaster tools, hvor vi nøje kan overvåge

trafikken på sitet.

Side 20


DESIGN INFORMATIONSDESIGN

Wireframe

Logo

HTML5 video / foto

Foto

Footer

680 px

Foto/link menu

1020 px

340 px

Se wireframe for index.html billag nr. 7

Logo

BG billede

Overskrift

Underoverskrift

Sidens indhold

1020 px

1020 px

940 px

Se wireframe for subpages billag nr. 8

420 px

210 px

Foto/link menu

Foto/link menu

Foto/link menu

Billede/link menu

340 px

Menu

Menu

425 px

630 px

90 px

210 px

90 px

Logo

BG billede

Overskrift

Underoverskrift

Navigations diagram

1020 px

1020 px

940 px

Hotelværelse valg Personlige oplysninger + submit

Sidens indhold

Se wireframe for bestilling.php billag nr. 9

Index

Billede/link menu

Karneval Kostumer Gallamiddag Hoteller Bestil rejse Kontakt

Se navigations diagram billag nr. 10

Menu

425 px

630 px

90 px

Side 21


DESIGN PRÆSENTATIONSDESIGN

Moodboard

Se moodboard billag nr. 11

Logoudvikling

LOGOUDVIKLING EXPERIENCE

Se logoudvikling billag nr. 12

ENDELIGT LOGO EXPERIENCE:

Side 22


DESIGN PRÆSENTATIONSDESIGN

Visuel identitet

DESIGNPLATFORM LOGO

Logo

Experience’s logo består af to elementer: bomærket og

navnetrækket. Logoet er designet så det er med til at give

Experience en stærk visuel identitet. Bomærket symboliserer

et øje. Logoet skal bruges i sammenhæng med alle

Experience’s aktiviteter.

Logotype/navnetræk

Logoversioner

Nederst til højre vises samtlige versioner af logoet.

Farver

Logoet findes i 3 udførelser: i farve (brunt bomærke, grå tekst),

i sort (sort bomærke, sort tekst) og i hvidt (negative).

Baggrundsfarve

Logoet skal altid præsenteres på en tydelig måde. Derfor skal

logoet med det farvede bomærke altid benyttes i medier hvor

farver kan gengives. De sort-hvide logoer kan dog undtagelsesvis

benyttes evt. ved kampagner hvor meget stærke farver benyttes.

Se visuel identitet, logo billag nr. 13

DESIGNPLATFORM LOGO

Mindste størrelse

For at sikre logotypen præsenteres på en tydelig måde er der

fastsat en tilladt mindste størrelse på 20 mm i højden.

Frizone

Omkring logoet skal der være en “frizone”, hvor der ikke må

placeres andre objekter. Illustrationen til højre viser hvordan

frizonen beregnes.

Se visuel identitet, logo billag nr. 14

Logo - grundform

Samtlige versioner af logoet

Princip for logofrizone

20mm

20mm

20mm

20mm

DESIGNPLATFORM FARVER

Anvendelse

Farverne må gerne nedtones, dog skal justeringerne foetages

med forsigtighed så Experience ikke mister deres visuelle

identitet.

Det er vigtigt at huske at farverne ikke optræder ens på

forskellige skærme og printere. Derfor kan skærmen eller et

print ikke bruges som reference for retningslinierne ved

produktioner. I satedet skal farvespecifikationerne, som ses

til højre, følges.

Primærfarver

Primærfarve Grå

CMYK: 69/63/62/58

RGB: 51/51/51

HEX: 333333

Sekundærfarver

Se visuel identitet, farver billag nr. 15

DESIGNPLATFORM TYPOGRAFI

Garamond er en klassisk serif font, som vi synes passer godt til

en historisk begivenhed som karneval i Venedig. Når den bruges

i vores logo giver den et godt modspil til det abstrakte bomærke.

På vores online produkter, website og Flash banner, bruger vi en

Google serif font, der ligger tæt på Garamond, kaldet Crimson

Text. Vi bruger den både i menuen og manchetten.

Som kontrast til vores klassiske serif font har vi valgt en moderne

sans serif, Googles Open Sans, til brødtekst og til overskrifter på

websitets undersider. Opens Sans er den Google webfont, der

kommer tættest på Calibri, som vi bruger til offline produkterne.

I brødtekstens lille størrelse er Opens Sans behagelig at læse,

og i overskriften skaber den spænding mod den klassiske

Crimson Text.

Sekundærfarve 1

CMYK: 20/41/67/1

RGB: 204/153/102

HEX: CC9966

Sekundærfarve 5

CMYK: 88/27/79/13

RGB: 0/125/86

HEX: 007D56

Primærskrifte

Sekundærfarve 2

CMYK: 100/94/37/36

RGB: 14/33/81

HEX: 0E2151

Sekundærfarve 6

CMYK: 71/100/9/1

RGB: 110/37/133

HEX: 6E2585

Sekundærskrifte - web

Se visuel identitet, typografi billag nr. 16

Sekundærfarve 3

CMYK: 19/100/99/11

RGB: 183/17/35

HEX: B711123

Sekundærfarve 7

CMYK: 0/76/99/0

RGB: 255/99/25

HEX: FF6319

Garamond

Garamon Regular

Garamond bold

Calibri regular

Calibri bold

Calibri

alle farver er websikre

Crimson Text

Crimson Text roman

Crimson Text semibold

Crimson Text bold

Garamond italic

Open Sans

Open Sans light

Open Sans regular

Open Sans semibold

Open Sans bold

Open Sans extrabold

Calibri italic

Calibri bold italic

Sekundærfarve 4

CMYK: 2/8/100/0

RGB: 254/223/0

HEX: FEDF00

Sekundærfarve 8,

sort, valgfri grå & hvid

CMYK: 0-100% sort

RGB: 255/255/255 -0/0/0

HEX: FFFFFF, CCCCCC,

999999, 666666,

333333,000000

Crimson Text italic

Crimson Text semibold italic

Crimson Text bold italic

Open Sans light italic

Open Sans italic

Open Sans semibold italic

Open Sans bold italic

Open Sans extrabold italic

Side 23


DESIGN PRÆSENTATIONSDESIGN

Produkter

Film process:

Ud fra de filmklip vi har haft adgang til har vi skabt en 23 sekunders

reklame, hvor vi formidler stemningen fra karneval i Venedig. Resultatet

er så realistisk som muligt, med både afstands- og nærbilleder. Vi har

indarbejdet forskellige synsvinkler, for at skabe interesse og variation.

Farverne er dæmpet på samme måde som billedmaterialet på websitet,

så filmen virker som en naturlig del af vores forside. Forsidens udgave er

dog kun på 20 sekunder.

Filmen er flettet sammen er 3 forskellige filmklip fra youtube. Alle klip

er blevet stabiliseret i Adobe After Effects. I Premiere Pro er de enkelte

klip farvejusteret med effekten ”tree way color corrector” og der er også

benyttet ”luma curve” for en ensartethed af billederne.

Der er tilføjet et ajustment layer for at øge skarpheden i billedet. På den

måde har vi skabt et sammenhængende produkt, hvor overgangene fra

det ene klip til det andet sker umærkeligt.

Da vi har været begrænset af de filmklip (og disses kvalitet) vi har kunnet

finde på nettet, er filmen ikke af særlig høj opløsning. I virkeligheden ville

vi selvfølgelig benytte os af egne film optagelser.

Vi har sluttet af med vores logo og tagline, samarbejdspartner, samt klassisk

italiensk opera, dog kun på reklamefilmen.

Filmen kan ses her:

http://www.youtube.com/watch?v=hm9ohZcUHrw

http://www.youtube.com/watch?v=hm9ohZcUHrw

Annonce i Escape:

På baggrund af et panoramabillede af Venedigs havnefront mod lagunen

har vi placeret et par typiske karnevalsgæster, vores logo, og information

om pris og rejseoplysninger. I nederste højre hjørne har vi en QR kode, der

leder til websitet. Informationerne er placeret i farvede cirkler, der afspejler

Markus kirkens kuppel. Der er perspektiv i billedet, med et forsvindingspunkt

bag gæsterne. Derfor er de andre elementer placeret ude i

siden, hvor de vil blive opfattet som værende i forgrunden. På den måde

har vi opnået en dybdevirkning i billedet, der virker dragende.

5 nætter

Pr. person fra KUN

8.318,-

Incl. fly, hotel, kostumeleje,

gallamiddag med vinmenu

og masser af underholdning.

ASTI sponsoreret af

Fra København

Afg. 26. februar 2014

Mere information

experience.dk

Se off-line annonce, escape billag nr. 17

GØR DINE EVENTYR TIL VIRKELIGHED

- oplev det fortryllende karneval i Venedig

Side 24


DESIGN PRÆSENTATIONSDESIGN

Flash

Flash banneret tager udgangspunkt i vores offline reklame. Vi bruger

samme baggrundsbillede og karnevalsgæster. Istedet for information om

rejsen har vi kun vores og Star Tours logoer, samt en forholdsvis stor knap,

der appellerer til aktion. Hele banneret er et stort link til vores website.

Banneret holder en standard størrelse på 930x180 pixels, som kan bruges

hos alle online avistjenester.

Flash banneret kan ses online:

http://byfrom.com/Flash/index.html

http://byfrom.com/Flash/index.html

Side 25


IMPLEMENTERING WEBSITE

Website udvikling

Med den rigdom af detaljer, som vores billedmateriale indeholder, har vi

valgt at holde websitet i et meget enkelt design. På de store billeder har vi

sænket farveniveauet på, så de ikke kommer til at virke forstyrrende. Med

de dæmpede farver undgår vi at vores udtryk bliver vulgært, og istedet

bliver spændende og indbydende. De detaljerede billeder skaber masser

af liv og interesse, sammen med filmen på forsiden.

Vi har holdt os til kontrast i form af lys og mørke, både i billeder og i tekst

og baggrund.

Baggrunden er en meleret grå med en hvid header. I headeren er logo’et

efter Jacob Nielsens anbefalinger placeret øverst i venstre hjørne. Den

globale menu er placeret til højre i headeren. Menupunkterne ændrer

farve når musen føres over, og når menupunktet er valgt, alt sammen for

at give brugeren overblik over deres placering på siden.

For at give ro på websitet har vi brugt loven om lighed i vores globale

menu, hvor alle menu punkter er ens. Det samme gentager sig på undersiderne,

hvor billeder og formularfelter har et ensartet udseende. De

bliver opfattet som en gruppe.

Gestaltloven om nærhed har vi brugt på undersiderne, igen med billeder

og formularfelter, der er placeret tæt op ad hinanden.

På alle undersiderne har vi et delsvist opakt felt, som skaber en ramme

om tekst og billeder samt formularfelter.

Vi har valgt at benytte os af Google webfonts. Derved begrænser vi os ikke

til de fonte, der er installeret på brugerens computer, og vi sikrer os en

større kontrol over websitet udseende.

Vi benytter os både af en serif og en sans-serif.

Til menu og manchet bruger vi ’Crimson text’, en font der ligger tæt opad

Garamond, som er en af vores primær fonte. Vi har også brugt den til

vores logo type. Til H1 og brødtekst har vi valgt ’Open sans’, der ligger tæt

på Calibri, vores anden primær font.

For at drage brugeren ind i Venedigs karnevals stemning af vi valgt kun at

have billeder og en film kørende på forsiden. Billederne fungerer desuden

som menupunkter.

SEO

Da der ikke findes pakkerejser til karnevallet i Venedig som vores, men

masser af websites med information og billeder om karnevallet, ønsker

vi at Experience’s website bliver vist som en af de første i søgemaskingevisninger

som fx Google, Yahoo og Bing. Vi benytter søgemaskine optimering

(SEO) til at forbedre Experience’s synlighed på søgemaskinerne.

Søgemaskineredskaberne er skrevet imellem tags’ne

Title tags

Title tags er et af de vigtige redskaber i søgemaskineoptimeringen, og som

navnet angiver den unikke sides titel. Det er vigtigt at titlen ikke er ens på

siderne og afspejler sidens indhold, dels til vejledning for brugere, dels for

optimal visning i søgemaskinerne. Et title tag må helst ikke fylde mere end

65 tegn.


Sidens unikke beskrivelse på max 65 tegn


Side 26


IMPLEMENTERING SEO

Meta description

Meta description er et kort resume af sidens indhold. Beskrivelsen må dog

højest indeholde 160 tegn. Meta descripton bliver vist i Googles søgeresultat

og giver dermed større kontrol over, hvad der vises i søgeresultatet

(frem for at Google finder en beskrivelse i brødteksten). Experience’s site

har unikke meta descriptions for hver side.


Google Webmaster Tools

For yderligere supervision af vores website har vi tilknyttet Google Webmaster

Tools. Her kan vi overvåge trafik på websitet. Eventuelt kan vi

udvide med Google Adwords, hvis vi føler behov for mere reklame online.

Kode eksempler:

Et website er opbygget af koder som opfylder bestemte funktioner. Følgende

viser og forklarer vi nogle af de

kode funktioner og egenskaber vi har benyttet til udførelse af Experience’s

karnevals website.

Alle eksempler er med udgangspunkt i index.html.

LOGO - XHTML


Koden angiver Experience’s logo. Logoet er desuden lavet til et link, ved

aktivering af linket kommer man til forsiden, index.html. Logo’et har

taggen “alt”, som vises hvis billedet af en eller anden grund ikke kan vises.

“alt” taggen benyttes også af dokumentlæsere, der læser websites op for

blinde.

Desuden er højde og bredde af logo billedet (her som .pgn) angivet.

VIDEO - HTML5
På forsiden - index.html, har vi valgt at afspille en video uden lyd. Til dette

har vi valgt at benytte den nye HTML5 atribut . “Autoplay” angiver

at video’en afspilles automatisk når siden loades. “loop” gør at videoen

automatisk starter forfra. Vi har valg ikke at benytte “controls” som giver

website brugeren kontrol over videoen.

angiver hvilken kilde der bruges, vi har i dette tilfælde 3 forskellige

typer filer der alle viser samme video. De forskellige fil typer er til

understøttelse af de forskellige browser typer, hvis en browser ikke understøtter

HTML5’s funktion, eller video’en ikke vises er der lagt et

billede istedet, så websitet stadig ser fuldendt ud, “backup” billedet bliver

vist via CSS stylesheetet og bliver beskrevet nedenfor.

VIDEO - CSS

#video {

float: left;

height: 420px;

width: 680px;

Side 27


IMPLEMENTERING KODEBESKRIVELSE

background-image: url(img/backupVideo.jpg);

}

Fordi vi givet vores vores HTML5 funtion id’et(#) “video”, kan vi i

vores stylesheet “dekorere” denne div, som vi udfra vores css kode kan se

har størrelsen 420*680px (samme størrelse som video filerne), denne div

skal “flyde” til venstre, en egenskab som gør at div’en og de efterfølgende

beskrevet navigations/billede div’er indtager den plads på websitet som vi

ønsker, uanset brugerens browser og skærmopløsning.

Hvis en browser ikke undestøtter HTML5’s funktionen, langsom

loading tid af video el.lign., har vi som sikkerhed for visning af et færdigog

professionelt designet website lagt et baggrundsbillede, så brugeren

stadig har oplevelsen af et fuldendt website.

NAVIGATION/BILLEDE - XHTML
KARNEVALDe 5 billeder på forsiden, har ud over dekoration også funktion af menulinks.

Billederne er “pakket” ind i div’en med en class. Vi har benyttet os

af class da samtlige billeder har samme styling i vores css. Da billederne

også er menulinks har de fået tilknyttet egenskaben . Det er til hvert billede knyttet funktion

med class’en “hoverfun”, denne funtion bliver brugt til fremkalde en

ændring af billedet med tekst når brugerens mus føres over billedet. Disse

“smarte” funktioner er lavet via vores css og bliver beskrevet nedenfor.

NAVIGATION/BILLEDE - CSS

a {

text-decoration: none;

}

Da alle billederne er links bliver de automatisk blå og med en understregning.

På vores website ønsker vi generelt ikke understregning af vores

link’s. Derfor a { } (havde vi derimod kun ønsket at fjerne understregningen

på de links med class’en index_img, kunne vi have skrevet den mere

specifikke kode .index_img a { } )

.index_img {

display:block;

height:210px;

width:340px;

position:relative;

float: left;

}

Her angives størrelsen på .index_img som er 210*340px - samme str. som

vores billeder. For at sikre os hele diven er “aktiv” når musen føres over

billedet, giver vi class’en egenskaben display:block, positionen sætter vi

til relativ, dette sikre os at billedet bliver på sin plads når funktionen

aktiveres af musen. Også her sikrer vi os at billedet indtager den

ønskede plads på skærmen ved hjælp af float:left.

.index_img:hover .hoverfun {

display: block;

background-color: #333333;

}

Her tager vi fat i vores funktion - teksten der vises når muses

føres over billedet (:hover). Vi vil gerne have texten skiller sig ud fra

billedet og har derfor valgt at give den en mørkegrå baggrundsfarve, og at

denne farve går fylder hele billedet/div’en i bredden (display:block)

Side 28


IMPLEMENTERING KODEBESKRIVELSE

.index_img:hover img {

background-color: #333333;

opacity: 0.40;

filter: alpha(opacity=40); /* For IE8 and earlier */

}

Her gør vi div’en mørkegrå når musen føres over billedet, men fordi vi

også sætter en opacity (gennemsigtighed) ser billedet bare sløret ud.

Filter: alpha(opacity=40) kan ikke valideres ihh. til W3C, men vi har valgt

også at have denne egenskab for optimal visning af sitet for de personer

der benytter sig af IE8 eller ældre versioner.

.hoverfun {

display: none;

text-align: center;

margin-top: -40px;

font-family: ‘crimson text’, “Palatino Linotype” serif;

font-size: 125%;

color: #FFF;

}

Her styles funktionen med class’en “hoverfun”, vi ønsker kun

teksten vist når musen føres over billedet. Teksten skjules med koden display:none,

men når den vises vil vi gerne have teksten centeret, den skal

placeres inde på billedet - husk i vores XHTML ligger funktionen

under vores billede. Derfor sætter vi en negativ margin-top værdi, som

placerer teksten oppe i billedet.

Vi benytter os af Google webfonts - her fonten “crimson text”, som backup

for den har vi “Palatino Linotype” eller en anden serif font. Vi har sat

størrelsen på fonten til 125%, ved at bruge % sikrer vi os en ensartethed

imellem de forskellige font størrelser vi benytter på sitet og disses visning i

forskellige browsere og skærmopløsninger. Skrift farven er sat til hvid. Når

vi ser teksten ser vi dog ikke teksten som hvid, da class’en “arver” opacity

egenskaben fra .index_img:hover.

Hvis vi ikke havde ønsket at “arve” denne egenskab skulle koden for “.

index_img:hover img” istedet have været:

. index_img:hover img {

background-color: rgba(51,51,51,0.4);

}

Denne kode har vi bla benyttet på vores indholdssider, hvor vi ønsker teksten

står tydeligt og ikke har den nedarvede gennemsigtighed

PHP

For at omsætte de informationer vi modtager fra kunden i vores formular,

bruger vi php-kode. Først og fremmest skal vi vide, om der stadig er ledige

sæder. Det gør vi ved at kalde databasens tabel for kapacitet

//Check if seats are available

$CheckCapacity_sql = “SELECT SEATS_TOTAL - SEATS_SOLD AS TEST

FROM CAR_CAPACITY WHERE CAPACITY_ID = 1”;

$CheckCapacityResult = $link->query($CheckCapacity_sql);

if ($CheckCapacityResult)

{

$row = $CheckCapacityResult->fetch_array(MYSQLI_

BOTH);

$CapacityTest = $row[‘TEST’];

}

else

{

die(“System Error”);

}

Skulle der være udsolgt sender vi kunden videre til en særlig side, hvor

vi beklager og giver dem mulighed for at klikke sig videre til Star Tours

website.

Side 29


IMPLEMENTERING KODEBESKRIVELSE

//The customer is rediredted to another page when the available

number of seats are down to zero, in the Capacity-table

if ($CapacityTestprepare($InsertCustomer_sql);

$stmt_InsertCustomer->bind_param(‘sssss’, $FirstName,

$LastName, $Address, $Zipcode, $Email);

$stmt_InsertCustomer->execute();

$CustomerID = mysqli_insert_id($link);

$stmt_InsertCustomer->close();

Når alle oplysninger er valideret og behandlet, sendes kunden videre til

en side, der bekræfter reservationen, samt oplyser om kunde nr, reservations

nr og tid for reservationen. Her oplyser vi også kunden om, at det er

et skoleprojekt, og at reservationen desværre ikke er ægte.

//redirect the customer to the confirm reservations page

Side 30


IMPLEMENTERING USABILITY

header (“Location: confirmation.php?reservation_

id=”.$ReservationID);

Usability

Med de udførte tests har vi sikret os, at vores kunder får den oplevelse og

lette adgang til informationerne, som vi ønsker os.

1. test

Ekspert vurdering

- ”Karneval” menupunkt hopper

- Resizing af ”Besked” feltet skal styres

- Stavefejl i ”Bestilling”

- Div’er på ”Hoteller” siden er forrykket

- Styling af ”kontakt” siden

2. test

Gangstertest

Denne simple test er udført på vores underside ”Gallamiddag”

(http://hechmann.it/Karneval/gallamiddag.html)

1. Websitets identifikation (Hvilket website befinder du dig på?)

Experience, Logoet står tydeligt oppe i venstre hjørne

2. Sektioner (Hvilke overordnede sektioner findes på websitet?)

Der er 6 sektioner, hvilket fremgår af den globale menu øverst

3. Underside (Hvilken underside befinder du dig på?)

Jeg er på ”Gallamiddag”, siden har en stor overskrift

4. Lokal navigation (Hvilke muligheder har du på dette niveau?)

Der er kun en menu, med kun 6 undersider, som jeg kan klikke på

5. Placeringsindikatorer (Hvor er du i den samlede struktur?)

Der er tydelige sideoverskrifter, og det valgte menupunkt er fremhævet

med farveskift i menuen.

6. Søgefunktion (Kan du søge, og hvor kan du det?)

Der er ingen søgefunktion

Konklusion

Alle punkter får 3 point undtagen det sidste, som ikke findes. Det giver

ialt 15 point, som vi er meget tilfredse med. Websitet er yderst simpelt.

Vores index-siden er én stor navigation, som det bør være ifølge Steve

Krug (”Usability side” 42), og vi har kun 6 undersider. Informationerne er

begrænset til det absolut nødvendigste, og fylder kun lidt på websitet.

Derfor føler vi, at en søgefunktion vil være overflødig.

Dokumentation:

Både i html, css og php har vi indsat kommentarer, så websitet er dokumenteret

og nemt at vedligeholde for andre.

Side 31


AFSLUTNING REVIDERET PROJEKT PLAN

Revideret projekt plan

Som til så mange projekter gennem uddannelsen har vi også her benyttet

et Gantt-kort. Fra starten tastede vi aktiviteterne fra vores Work Breakdown

Structure ind, og tilknyttede ressourcer og forventet tidsforbrug.

Hvis vi brugte en standard kalender, endte op med overallokering på flere

aktiviteter. Der var helt som forudset, da vores gruppe er mindre end

opgaven lægger op til.

Efter endt pojekt har vi nu et fuldt opdateret Gannt-kort, som tydeligt viser,

at der har været tidsproblemer undervejs. Det kan vi godt selv mærke.

Vi er færdige til tiden, men har haft nogle lange dage ind i mellem. Da vi

ikke føler dette illustreres så tydeligt med Gantt-kortet har vi udfærdiget

et par alternative illustrationer.

Se grafter billag nr. 18

14

12

10

8

6

4

2

0

Tidsforbrug pr dag, fordelt på personer

70

60

50

40

30

20

10

0

Ide+koncept

Tids est.

Gantt start

WBS,PBS

Problem

Interess.

Risiko

Ermodel

Budget

QA1

Wirefr

QA2

Mette,prod

Tine,prod

Design

QA3

24 sp.

QA4

pest

swottows

Brugertst

QA5

Usecase

Userstory

QA6

QA7

QA8

Designbr

Nonfunk

komm.plan

kamp.plan

Afvikl.

QA9

Rapport

fejlret

Tidsforbrug fordelt på aktiviteter

Timer brugt

Mette

Tine

Timer brugt

Den første figur viser tidsforbruget per dag. Her hopper kurverne op og

ned, hvilket tydeligt afslører, hvordan vi har arbejdet i store ryk. Den ene

dag arbejdede vi måske 4 timer, den næste i 12 timer. Særligt i den kreative

process føltes det naturligt at ”ride på en bølge”.

For at give overblik over, hvor hovedparten af kræfterne er forbrugt har vi

lavet et søjlediagram, som i et enkelt billede afslører, at implementeringen

af vores teorier - kaldet produktion - er langt den tungeste post.

Ialt har vi brugt omkring 260 timer, modsat de 320 timer vi forventede.

Besparelsen er sket på mange mindre poster, så der er ikke nogen klar

strømpil for, hvor vi skal regne anderledes næste gang. Implementeringen

har klart kostet meget mere tid end beregnet. Det samme har udfærdigelsen

af det færdige Gantt-kort (slutdelen), og rapporten.

ID Task Name 19 Nov '12 Duration

26 Nov '12 03 Dec '12 10 Dec '12 17 Dec '12 24 Dec '12

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

1 Ide og konceptudvikling 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

2 Work breakdown structure 2 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

3 Tidsestimering og beregning 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

4 Process breakdown structure 2 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

5 Starte Ganntkort 2 hrs

Tine

6 Problemformulering 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

7 Kommunikationsmodel - 24 spørgsmål 7 hrs

Tine

8 Interessentanalyse 2 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

9 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

27-11

10 PEST analyse 3 hrs

Tine

11 SWOT/TOWS 2 hrs

Tine

12 Kommunikationsplan 2 hrs

Tine

13 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine

14 Mockup, wireframe 3 hrs

Mettemarie

15 Review, Quality Assurance (milestone) 1 hr

Tine

16 Designbrief 2 hrs

Mettemarie

17 Design 19 hrs

Tine[30%];Mettemarie[70%]

18 Navigationsdiagram 1 hr

Mettemarie

19 Brugertest 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

20 Use Case model 2 hrs

Tine

21 Userstories 3 hrs

Tine

22 Review, Quality Assurance (milestone) 6 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

23 ER model og diagram 6 hrs

Tine

24 Attributmodel 1 hr

Tine

25 Non-funktionelle krav 1 hr

Tine

26 Produktion, Tine 57 hrs

Tine

27 Produktion, Mette 65 hrs

Mettemarie

28 SEO optimering 1 hr

Mettemarie

29 Review, Quality Assurance (milestone) 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

30 Brugertest 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

31 Fejlretning 8 hrs

Tine[75%];Mettemarie[25%]

32 Review, Quality Assurance (milestone) 10 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

33 Rapport færdiggørelse 21 hrs

Project: afslutGanttKort26Nov201

Date: Wed 19-12-12

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Se Gantt kort slut billag nr. 19

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Page 1

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Side 32


Konklusion

Skulle Star Tour være interesseret, så er vi rede til at tage imod reservationer

af rejser til Venedigs karneval i 2014.

Forud for åbningen for pladsreservationer har vi en række reklameprodukter

klar, og en plan for, hvor og hvornår de skal bruges. Vi har udformet

reklamerne efter resultaterne af vores analyser af målgruppen.

Vi har tillid til at vores produkter er de rigtige, efter at have undersøgt

markedsforholdene.

Når kunderne vil reservere pladser har vi et smukt website med reservationsmulighed

parat. Her er tilknyttet en database, der holder orden på

kunderne og det reserverede antal pladser. Herfra henter vi også data, når

tiden nærmer sig for betaling.

Websitet er fyldt med inspirerende billeder, film og med en lokkende

tekst, der samtidig informerer i nødvendigt omfang. Som kronen på

værket har vi udtænkt en gallafest, der er de kongelige værdig: Afholdt i

et ægte palads, med en udsøgt menu og elegant underholdning. Vi sørger

oven i købet for transport og påklædning samt et passende selskab at

feste med.

Som sidegevinst til vore aktiviteter får Star Tour øget trafikken på deres

website, måske endda solgt flere af de almindelige rejser, via videresendte

kunder fra os, Experience – en identitet skabt til formålet.

Alle produkter er rettet ind på at formidle det samme budskab: Gør dine

eventyr til virkelighed. Og hvem kan sige nej til den mulighed?

Reflektion

Løsningen af denne opgave har krævet alle vores talenter, viden og energi.

Vi har haft et frugtbart og inspirerende samarbejde, der har ført os til en

løsning, som vi er yderst tilfredse med.

Med en minimal gruppe på kun to personer har vi vist vores kapacitet

indenfor projektstyring, ideudvikling, analysering, design, implementering

og dokumentation. I mange discipliner har vi erhvervet ny viden. Vi har

mødt og sprængt vore egne grænser, og vendt midlertidige nederlag til

sejre, særligt hvad angår Flash/film/website/cross browser kompabilitet

og php-kodning.

Vi føler os nu godt rustet til at møde en kundes multimedie udfordringer.

Side 33


KILDEANGIVELSE

Middagsbilleder:

http://www.tuscanteam.com/corporate-events/#!modal-window[gallery]/0/

Madbilleder:

Købe billeder fra shutterstock og istock.

Hotels.com:

Metropole: http://da.hotels.com/hotel/details.html?pa=2&pn=1&ps=2&tab=description&destinationId=710846&searchDestination=Venedig&hotelId=127040&arrival-

Date=29-11-2012&departureDate=30-11-2012&rooms[0].

numberOfAdults=2&roomno=1&validate=false&previousDateful=false&reviewOrder=date_newest_first

http://freshfuzion.com/2011/01/07/metropole-hotel-venice/

Paganelli:

http://da.hotels.com/hotel/details.html?pa=2&pn=1&ps=2&tab=description&destinationId=710846&searchDestination=Venedig&hotelId=264309&arrival-

Date=29-11-2012&departureDate=30-11-2012&rooms[0].

numberOfAdults=2&roomno=1&validate=false&previousDateful=false&reviewOrder=date_newest_first

Valg af website str 1024x768:

http://www.hobo-web.co.uk/best-screen-size/

Kontakt formular tutorial:

http://www.dreamweavertutorial.co.uk

Menu kostumer:

http://www.visitvenice.co.uk/wp-content/uploads/2011/12/carnival-masked-revellers.jpg

Menu gallamiddag:

http://www.tuscanteam.com/corporate-events/#!modal-window[gallery]/0/

Menu kostumer:

http://johncavacas.com/wp-content/uploads/2012/02/Venice-Carnival-2.

jpg

Menu kontakt:

http://www.zyn-e.com/zyn-e.blogspot.com/2009_06/zeroten_scn2.jpg

Menu karneval:

http://ladashia.files.wordpress.com/2011/08/venice-carnival_of_venice-venetian_mask-hd-1.jpg

Index backup for HTML5 video:

http://www.tuscanteam.com/corporate-events/#!modal-window[gallery]/0/

Kostumer:

http://totallycoolpix.com/2012/02/venetian-carnival-2012/

Karneval:

http://4.bp.blogspot.com/-oVEJfZMRMcc/UEk86XePwBI/AAAAAAAAAWc/

BCKxg3yOBto/s1600/ASB50020090587.jpg

http://msnbcmedia.msn.com/j/MSNBC/Components/Photo/_new/pb-

1202120-venice-cannon.photoblog900.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Venice_Carnival_-_Masked_Lovers_(2010).jpg

Side 34


LITTERATURHENVISNING

http://www.hqwallpapers.net/wallpapers/venice-carnival-costumes-1920x1080.html

http://fc02.deviantart.net/fs71/i/2011/065/b/e/venice_carnival_2011_47_by_strawberryknickerboc-d3b2bl6.jpg

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/060/

cache/italy-venice-carnival_6018_990x742.jpg

Visuel identitet:

Opbygning og beskrivelse med udgangs punkt i sidste eksamens projekt:

http://byfrom.com/skole/2semester/4projekt2sem/RapportFromHechmann.pdf

Flash banner:

http://www.bzbuluo.cn/view/bizhi/2012101918583911.jpg

Par: shutterstock foto, foto skal krediteres: Melodia

plus

photos / Shutterstock.com

Video klip fra:

http://www.youtube.com/watch?v=Wnqm2kTBW_A&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=7dbDxGdkX08

https://www.youtube.com/watch?v=lOBBhHRrckI

Musik:

Itunes - La traviata, Act 1: “Libiamo ne’lieti calici (Brindisi)

Rolando Villazón, Anna Netrebko, Helene Schneidermann, Herman Wallen,

Salvatore Cordella, Paul Gay, Wiener Philharmoniker, Carlo Rizzi, Konzertvereinigung

Wiener Staatsopernchor & Rupert Huber Verdens

Største Tenorer (Uforglemmelige Øjeblikke)

Bøger:

Classroom in a book – adobe premiere pro cs6 isbn-13:987-0-321-82247-5

isbn-10:0-321-82247-1

Janet Valade, Php & SQL for dummies, ISBN 978-0-470-52758-0

Ben Forta, Teach yourself SQL in 10 minutes, ISBN-13 978-0-672-32567-0

Michelangelo Muraro, André Grabar, Treasures of Venice, Skira, 1963

Gestaltlovene:

http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene

Annonce str. og pris Escape:

http://www.berlingskemedia.dk/uploads/berlingskeFileArchiveFiles/947/

ann_bem_escape_prisliste.pdf

Research:

Da.thecircumference.org/venice-carnival

www.pisanimoretta.com

Backup foto, forside:

http://www.venice-carnival-italy.com/photogallery.php

Side 35


BILAG NR.1 TIDSESTIMERING

* = 1 ressource

Alle værdier er i timer, har kalkuleret med en arbejdsdag på 8 timer.

Ide og konceptudvikling 1 2 3 2 0,40 **

Udarbejde WBS 1 2 3 2 0,40 **

Estimatberegning 1 2 3 2 0,40 **

PBS 1 2 3 2 0,40 **

Udarbejde Ganttkort 4 5 6 5 0,40 *

Problemformulering 1 2 3 2 0,40 **

24 spørgsmål 7 8 9 8 0,40 **

Interessent analyse 1 2 3 2 0,40 **

Review QA 2 3 4 3 0,40 **

Pest analyse 1 2 3 2 0,40 **

Porters 5 2 3 4 3 0,40 **

SWOT/TOWS 2 3 4 3 0,40 **

Målgruppe analyse 2 3 4 3 0,40 **

Kommunikationsmodel

og plan 8 9 10 9 0,40 **

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

Mockup, wireframe 4 5 6 5 0,40 *

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

Designbrief 4 5 6 5 0,40 *

Design 4 6 8 6 0,80 **

Navigationsdiagram 0,5 1 1,5 1 0,20 *

Brugertest 3 4 5 4 0,40 **

Use case model 6 7 8 7 0,40 *

Userstories 6 7 8 7 0,40 *

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

ER model og diagram 6 8 10 8 0,80 *

Attributmodel 2 4 6 4 0,80 *

CRUD matrix 1 2 3 2 0,40 *

Non funktionelle krav 6 7 8 7 0,40 *

Produktion 30 31 32 31 0,40 **

SEO optimering 2 4 6 4 0,80 **

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

Brugertest 5 6 7 6 0,40 **

Fejlretning 2 4 6 4 0,80 **

Review QA 1 2 3 2 0,40 **

159 0,00 **

Aktivi

tet

Optimistisk Realistisk Pessimistisk Beregnet

gennemsnit Spredning

Side 36


BILAG NR.2 GANTTKORT START

ID Task Name 19 Nov '12 Duration

26 Nov '12 03 Dec '12 10 Dec '12 17 Dec '12

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M

1 Ide og konceptudvikling 2 hrs

Tine;Mettemarie

2 Work breakdown structure 2 hrs

Tine;Mettemarie

3 Tidsestimering og beregning 2 hrs

Tine;Mettemarie

4 Process breakdown structure 2 hrs

Tine;Mettemarie

5 Starte Ganntkort 5 hrs

Tine

6 Problemformulering 2 hrs

Tine;Mettemarie

7 Kommunikationsmodel - 24 spørgsmål 8 hrs

Tine;Mettemarie

8 Interessentanalyse 2 hrs

Tine;Mettemarie

9 Review, Quality Assurance (milestone) 3 hrs

28-11

10 PEST analyse 2 hrs

Tine;Mettemarie

11 Porters 5 3 hrs

Tine;Mettemarie

12 SWOT/TOWS 3 hrs

Tine;Mettemarie

13 Målgruppe analyse 3 hrs

Tine;Mettemarie

14 Kommunikationsplan 9 hrs

Tine;Mettemarie

15 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

16 Mockup, wireframe 5 hrs

Mettemarie

17 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

18 Designbrief 5 hrs

Mettemarie

19 Design 6 hrs

Tine;Mettemarie

20 Navigationsdiagram 1 hr

Tine

21 Brugertest 4 hrs

Tine;Mettemarie

22 Use Case model 7 hrs

Tine

23 Userstories 7 hrs

Tine

24 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

25 ER model og diagram 8 hrs

Tine

26 Attributmodel 4 hrs

Tine

27 CRUD matrix 2 hrs

Tine

28 Non-funktionelle krav 7 hrs

Mettemarie

29 Produktion 31 hrs

Tine;Mettemarie

30 SEO optimering 4 hrs

Mettemarie

31 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

32 Brugertest 6 hrs

Tine;Mettemarie

33 Fejlretning 4 hrs

Tine;Mettemarie

34 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine;Mettemarie

35 Rapport færdiggørelse 6 hrs

Tine;Mettemarie

Project: StartGanttKort26Nov201

Date: Wed 19-12-12

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Page 1

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Side 37


BILAG NR.3 INTERESSENTANALYSE

Interessent analyse til karnevalsopgave

Interessent Bidrag Belønning Forventning Koali2on Konflikt Kompetencer Indflydelse

Star Tour

Experience

Finansering, krav,

fuldt udbygget

organisa7on i

rejsebranchen,

omdømme

Viden om web

løsninger, særlige

rejse erfaringer

Øget salg af

rejser

Erfaring, viden,

løn

Udvidet

rejseprogram

Fortsat

samarbejde med

Star Tour

Experience

Star Tour

Omdømme i

rejsebranchen,

erfaring som

arrangør

Webdesign og

databaseudvikling

særlige

rejseerfaringer

Lille (proces) Lille

(produkt)

Stor (produkt)

Stor(proces)

Side 38


BILAG NR.4 RISIKOANALYSE

Risikoanalyse, udgangspunkt eksamens opgave 2. semester

Mangelfuld

kravspecifikaFon

fra arrangør

Planlægnings

kvalitet, over og

undervudering af

kampagne

arrangørens

kompetancer

Misforståelser i

kommunikaFon

Ansvars-­‐ og

rollefordeling hos

kampagne

arrangør ikke klart

beskrevet

Sygdom hos

kampagne

arrangøren

Konsekvens for

projektet (1-­‐5)

Sandsynlighed

(1-­‐5)

Risikotal (K*S)

Forbyggende

handling

Fokus på

3 3 9 kommunika;on

mellem parterne

3 3 9

3 3 9

2 2 4

2 1 2

A@ødende

handling

Klare milepæle så

fejl opfanges

;dligst muligt, og

opståede

problemer kan

aAjælpes

Tæt samarbejde,

fokus på

dokumenta;on

Fokus på

dokumenta;on

Fokus på

dokumenta;on,

så opgaverne kan

løses af alle

Side 39


BILAG NR.5 ENTITETSMODEL

Side 40


BILAG NR.6 ATTRIBUTTABEL

Address ADDRESS Variable characters (300) 300

VenecianAddress VENECIANADDRESS Variable characters (300) 300

Phone PHONE Variable characters (50) 50

Name NAME Variable characters (300) 300

Roomtype ID ROOMTYPE_ID Serial

Seats sold SEATS_SOLD Integer

Seats total SEATS_TOTAL Integer

Capacity ID CAPACITY_ID Serial

LastName LASTNAME Variable characters (50) 50

City CITY Variable characters (50) 50

ZipCode ZIPCODE Variable characters (4) 4

DateOfBirth DATEOFBIRTH Date

Email EMAIL Variable characters (100) 100

FirstName FIRSTNAME Variable characters (50) 50

Placed PLACED Date

Room Number ROOM_NUMBER Variable characters (20) 20

Customer ID CUSTOMER_ID Serial

Reservation ID RESERVATION_ID Serial

Picture PICTURE Long binary

Price PRICE Integer

Description DESCRIPTION Variable characters (300) 300

Hotel ID HOTEL_ID Serial

Attribut navn Kode Data Type Længde

Attribut tabel

Side 41


BILAG NR.7 WIREFRAME INDEX

Logo

HTML5 video / foto

Foto

Footer

680 px

Foto/link menu

1020 px

340 px

420 px

210 px

Foto/link menu

Foto/link menu

Foto/link menu

340 px

Menu

90 px

210 px

Side 42


BILAG NR.8 WIREFRAME SUBPAGES

Logo

BG billede

Overskrift

Underoverskrift

Sidens indhold

1020 px

1020 px

940 px

Billede/link menu

Menu

425 px

630 px

90 px

Side 43


BILAG NR.9 WIREFRAME BESTILLING

Logo

BG billede

Overskrift

Underoverskrift

1020 px

1020 px

940 px

Hotelværelse valg Personlige oplysninger + submit

Sidens indhold

Billede/link menu

Menu

425 px

630 px

90 px

Side 44


BILAG NR.10 NAVIGATIONS DIAGRAM

Index

Karneval Kostumer Gallamiddag Hoteller Bestil rejse Kontakt

Side 45


BILAG NR.11 MOODBOARD

Side 46


BILAG NR.12 LOGOUDVIKLING

LOGOUDVIKLING EXPERIENCE

ENDELIGT LOGO EXPERIENCE:

Side 47


BILAG NR.13 VISUEL IDENTIET LOGO

DESIGNPLATFORM LOGO

Logo

Experience’s logo består af to elementer: bomærket og

navnetrækket. Logoet er designet så det er med til at give

Experience en stærk visuel identitet. Bomærket symboliserer

et øje. Logoet skal bruges i sammenhæng med alle

Experience’s aktiviteter.

Logotype/navnetræk

Logoversioner

Nederst til højre vises samtlige versioner af logoet.

Farver

Logoet findes i 3 udførelser: i farve (brunt bomærke, grå tekst),

i sort (sort bomærke, sort tekst) og i hvidt (negative).

Baggrundsfarve

Logoet skal altid præsenteres på en tydelig måde. Derfor skal

logoet med det farvede bomærke altid benyttes i medier hvor

farver kan gengives. De sort-hvide logoer kan dog undtagelsesvis

benyttes evt. ved kampagner hvor meget stærke farver benyttes.

Logo - grundform

Samtlige versioner af logoet

Side 48


BILAG NR.14 VISUEL IDENTIET LOGO

DESIGNPLATFORM LOGO

Mindste størrelse

For at sikre logotypen præsenteres på en tydelig måde er der

fastsat en tilladt mindste størrelse på 20 mm i højden.

Frizone

Omkring logoet skal der være en “frizone”, hvor der ikke må

placeres andre objekter. Illustrationen til højre viser hvordan

frizonen beregnes.

Princip for logofrizone

20mm

20mm

20mm

20mm

Side 49


BILAG NR.15 VISUEL IDENTIET FARVER

DESIGNPLATFORM FARVER

Anvendelse

Farverne må gerne nedtones, dog skal justeringerne foetages

med forsigtighed så Experience ikke mister deres visuelle

identitet.

Det er vigtigt at huske at farverne ikke optræder ens på

forskellige skærme og printere. Derfor kan skærmen eller et

print ikke bruges som reference for retningslinierne ved

produktioner. I satedet skal farvespecifikationerne, som ses

til højre, følges.

Primærfarver

Primærfarve Grå

CMYK: 69/63/62/58

RGB: 51/51/51

HEX: 333333

Sekundærfarver

Sekundærfarve 1

CMYK: 20/41/67/1

RGB: 204/153/102

HEX: CC9966

Sekundærfarve 5

CMYK: 88/27/79/13

RGB: 0/125/86

HEX: 007D56

Sekundærfarve 2

CMYK: 100/94/37/36

RGB: 14/33/81

HEX: 0E2151

Sekundærfarve 6

CMYK: 71/100/9/1

RGB: 110/37/133

HEX: 6E2585

Sekundærfarve 3

CMYK: 19/100/99/11

RGB: 183/17/35

HEX: B711123

Sekundærfarve 7

CMYK: 0/76/99/0

RGB: 255/99/25

HEX: FF6319

alle farver er websikre

Sekundærfarve 4

CMYK: 2/8/100/0

RGB: 254/223/0

HEX: FEDF00

Sekundærfarve 8,

sort, valgfri grå & hvid

CMYK: 0-100% sort

RGB: 255/255/255 -0/0/0

HEX: FFFFFF, CCCCCC,

999999, 666666,

333333,000000

Side 50


BILAG NR.16 VISUEL IDENTIET TYPOGRAFI

DESIGNPLATFORM TYPOGRAFI

Garamond er en klassisk serif font, som vi synes passer godt til

en historisk begivenhed som karneval i Venedig. Når den bruges

i vores logo giver den et godt modspil til det abstrakte bomærke.

På vores online produkter, website og Flash banner, bruger vi en

Google serif font, der ligger tæt på Garamond, kaldet Crimson

Text. Vi bruger den både i menuen og manchetten.

Som kontrast til vores klassiske serif font har vi valgt en moderne

sans serif, Googles Open Sans, til brødtekst og til overskrifter på

websitets undersider. Opens Sans er den Google webfont, der

kommer tættest på Calibri, som vi bruger til offline produkterne.

I brødtekstens lille størrelse er Opens Sans behagelig at læse,

og i overskriften skaber den spænding mod den klassiske

Crimson Text.

Primærskrifte

Sekundærskrifte - web

Garamond

Garamon Regular

Garamond bold

Calibri regular

Calibri bold

Calibri

Crimson Text

Crimson Text roman

Crimson Text semibold

Crimson Text bold

Garamond italic

Calibri italic

Calibri bold italic

Open Sans

Open Sans light

Open Sans regular

Open Sans semibold

Open Sans bold

Open Sans extrabold

Crimson Text italic

Crimson Text semibold italic

Crimson Text bold italic

Open Sans light italic

Open Sans italic

Open Sans semibold italic

Open Sans bold italic

Open Sans extrabold italic

Side 51


BILAG NR.17 OFF-LINE ANONNCE ESCAPE

5 nætter

Pr. person fra KUN

8.318,-

Incl. fly, hotel, kostumeleje,

gallamiddag med vinmenu

og masser af underholdning.

ASTI sponsoreret af

Fra København

Afg. 26. februar 2014

Mere information

experience.dk

GØR DINE EVENTYR TIL VIRKELIGHED

- oplev det fortryllende karneval i Venedig

Side 52


BILAG NR.18 TIDSFORBRUG

Tidsforbrug fordelt på aktiviteter

Ide+koncept

Tids est.

Gantt start

WBS,PBS

Problem

Interess.

Risiko

Ermodel

Budget

QA1

Wirefr

QA2

Mette,prod

Tine,prod

Design

QA3

24 sp.

QA4

pest

swottows

Brugertst

QA5

Usecase

Userstory

QA6

QA7

QA8

Designbr

Nonfunk

komm.plan

kamp.plan

Afvikl.

QA9

Rapport

fejlret

0

10

20

Timer brugt

30

40

50

60

70

Timer brugt

Tidsforbrug pr dag, fordelt på personer

0

2

4

Tine

6

Mette

8

10

12

14

Side 53


BILAG NR.19 GANTT KORT SLUT

ID Task Name 19 Nov '12 Duration

26 Nov '12 03 Dec '12 10 Dec '12 17 Dec '12 24 Dec '12

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

1 Ide og konceptudvikling 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

2 Work breakdown structure 2 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

3 Tidsestimering og beregning 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

4 Process breakdown structure 2 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

5 Starte Ganntkort 2 hrs

Tine

6 Problemformulering 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

7 Kommunikationsmodel - 24 spørgsmål 7 hrs

Tine

8 Interessentanalyse 2 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

9 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

27-11

10 PEST analyse 3 hrs

Tine

11 SWOT/TOWS 2 hrs

Tine

12 Kommunikationsplan 2 hrs

Tine

13 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs

Tine

14 Mockup, wireframe 3 hrs

Mettemarie

15 Review, Quality Assurance (milestone) 1 hr

Tine

16 Designbrief 2 hrs

Mettemarie

17 Design 19 hrs

Tine[30%];Mettemarie[70%]

18 Navigationsdiagram 1 hr

Mettemarie

19 Brugertest 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

20 Use Case model 2 hrs

Tine

21 Userstories 3 hrs

Tine

22 Review, Quality Assurance (milestone) 6 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

23 ER model og diagram 6 hrs

Tine

24 Attributmodel 1 hr

Tine

25 Non-funktionelle krav 1 hr

Tine

26 Produktion, Tine 57 hrs

Tine

27 Produktion, Mette 65 hrs

Mettemarie

28 SEO optimering 1 hr

Mettemarie

29 Review, Quality Assurance (milestone) 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

30 Brugertest 4 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

31 Fejlretning 8 hrs

Tine[75%];Mettemarie[25%]

32 Review, Quality Assurance (milestone) 10 hrs

Tine[50%];Mettemarie[50%]

33 Rapport færdiggørelse 21 hrs

Project: afslutGanttKort26Nov201

Date: Wed 19-12-12

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Page 1

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Side 54


BILAG NR.20 SCREENDUMPS

Side 55


BILAG NR.21 REJSE PRIS

h@p://www.startour.dk/rejse/egy

pten/hurghada-­‐kysten/makadi-­‐

bay/hotel-­‐sensimar-­‐

makadi/?season=vinter-­‐12-­‐

13&destcode=HRG&resortcode=

MAK&dDepDate=2013-­‐01-­‐

15&depCode=BLL&period=8&sou

rce=concept&bookingCode=&ut

m_source=&utm_medium=&utm

_term=&utm_content=&utm_ca

mpaign=&q=4842984dc7254ac48

0ed9d3b8d4d0b40

Designet Rl 2 samlet pris for 2 personer

Dato 22.02.2014 -­‐ 04.03.2014

afrejse 26.02.2014

hjemkomst 3.03.2014

Grundpris: Tilvalg: Hotels.com Pris pr nat

Flybille@er 3000

Hotel:

-­‐ Pagnelli:

Standartværelse: 1250 388 (Star Tour pris: 250)

Deluxe med lagune udsigt 750 722 (Star Tour pris: 500)

Metropole:

klassisk værelse 3700 1566 (Star Tour pris: 1000)

Deluxe med lagune udsigt 6250 2238 (Star Tour pris: 1500)

Gondoltur 400

Galamiddag 2400

-­‐ vinmenu 1200

Kostumeudlejning 3499

Star Tour avance: 4886

fra 16635

Økonomi - Karnevalstur til Venedig 2014

Side 56


BILAG NR.22 USE CASE MODEL

Adm.

Bekræfter reservationsformular

Udfylder reservationsformular

Bruger

Søger information om internet

adgang på hotellet

Vores website er forholdsvis simpelt opbygget, og har kun to

niveauer, derfor er der også kun et begrænset antal use cases.

Typisk vil en kunde se efter information, derefter foretage en reservation

og tilsidst modtage en bekræftelse. Derfor er betalingsdelen

er udeladt, som nævnt i problemformuleringen.

Use Case Model

Side 57

More magazines by this user
Similar magazines