KØER MED hØjt til loftEt - Økologisk Landsforening

okologi.dk

KØER MED hØjt til loftEt - Økologisk Landsforening

TeksT pEtER noRDholM anDERsEn

forbrugerne siger ét

og køber noget andet

Forbrugerundersøgelser viser, at folk bekymrer sig om

dyrevelfærd - når de bliver spurgt. Men produkter som de

økologiske, der markedsføres som dyrevelfærds venlige, dækker

stadig kun en relativt lille andel af den samlede omsætning.

Ifølge Tove Christensen er der bestemt ikke man-

gel på dem. Forbrugere, der siger, at de går højt

op i dyrenes velfærd i de fødevarer, de køber.

Desværre ser virkeligheden anderledes ud, når

man ser på, hvad der ender i indkøbskurven.

- Det er gratis at have en politisk korrekt holdning

i en spørgeskemaundersøgelse, men det

koster, hvis man skal købe derefter, siger Tove

Christensen.

Hun er ph.d på Afdeling for forbrug, sundhed

og etik på Fødevareøkonomisk Institut under Københavns

Universitet. Sammen med sin kollega

ph.d Sigrid Denver har hun i forskningsprojektet

Concepts undersøgt forbrugernes holdning til

økologi, mælk og dyrevelfærd.

holdningen falmer ved køledisken

Sidste år i juni blev knap 7500 forbrugere i en

online-undersøgelse eksempelvis spurgt til deres

holdning til fødevarer med særligt fokus på økologi

og mælk. Da folk forholdte sig til udsagnet:

”Det er ikke specielt vigtigt for mig, at der er taget

hensyn til dyrevelfærd i de madvarer, jeg køber”

var 30 procent delvist uenige. 45 procent

var helt uenige. Altså sagde næsten halvdelen af

forbrugerne, at de går højt op i dyrevelfærd, når

de køber mælk.

Markedsstudier viser imidlertid, at produkter

med særlig vægt på dyrevelfærd ikke er i særlig

høj kurs hos forbrugerne, når de står ved køledisken.

Selv om økologiens markedsandele er

stigende, så er den trods alt stadig ikke mere end

cirka seks procent. Dog er markedsandelen på

økologisk mælk oppe over 30 procent.

- Væksten i det økologiske marked synes også

i mindst lige så høj grad at være styret af øget

fokus på sundhed frem for en øget interesse for

dyrevelfærd, vurderer Tove Christensen.

Ø-mærket er vigtigt

I samme undersøgelse fandt forskerne også ud af,

at hele 75 procent af forbrugerne tillagde fravær

af medicin- og pesticidrester stor positiv betydning.

60 procent tillagde det også stor betydning,

at køerne kommer på græs, og endelig tillagde

cirka halvdelen det stor negativ betydning, at

mælken kunne være genmodificeret.

- Mange af de egenskaber, som Ø-mærket

garanterer, er tilsyneladende vigtige, når du

spørger forbrugerne - også vigtigere end dyrevelfærd,

siger Tove Christensen.

flere syn på dyrevelfærd

Ifølge forskeren er uenighed om, hvad god dyrevelfærd

er, et helt grundlæggende problem i den

sammenhæng.

På den ene side står naturvidenskabelige

eksperter og landbrugserhvervet. De definerer

typisk dyrevelfærd ud fra, om dyrene får opfyldt

basale fysiologiske behov, og at dyrene ikke må

lide eller påføres smerte. Lægfolk har derimod

en tendens til at forbinde dyrevelfærd med dyrenes

mulighed for at udvise naturlig adfærd.

- Samfundets udvikling, hvor landbrug og

produktion i stigende omfang er løsrevet fra forbruget,

gør, at mange mennesker har svært ved

tema: køernes velfærd

læs

tove CHristensens

uddybende analyse af

forbrugernes adfærd omkring

dyrevelfærd i linksamlingen på

www.okologi.dk/okologisk.

at vurdere dyrevelfærden i både økologiske og

konventionelle produktionsformer.

Det er ifølge Tove Christensen ikke en barriere,

men en præmis, når samfundet skal sætte

mål for dyrevelfærden. Og en bedre forståelse

af, hvordan de forskellige parter ser på dyrevelfærd,

er et must for at forbedre informationsstrømmen

mellem forskere, politikere, erhvervet

og forbrugerne.

vi mangler viden

En anden undersøgelse understreger samme

tendens til et overbud af politisk korrekte holdninger

i forhold til de varer, vi køber.

I maj 2008 blev 2000 personer i analysebureauet

GfK's forbrugerpanel spurgt til deres

viden om økologi og dyrevelfærd. Her var 72

procent fx helt eller delvist enige i, at den økologiske

produktionsmåde er bedre for dyrenes velfærd

end den konventionelle produktionsmåde.

Ifølge Tove Christensen er der et potentiale

for klarere information fra øko-producenterne.

- Hvis økologiske produkter skal sælges på,

at dyrevelfærden er bedre end konkurrenternes,

så er det nødvendigt at informere forbrugerne

bedre om eventuelle fordele for dyrene, siger

Tove Christensen.

Hun vurderer, at en god strategi ville være at

sætte dyrevelfærd i samme bås som sundhed,

lokale tilhørsforhold og miljøhensyn.

- Men det gør bestemt ikke informationsopgaven

mindre kompliceret, medgiver Tove

Christensen.

forår 2010 / økologisk 15

More magazines by this user
Similar magazines