KØER MED hØjt til loftEt - Økologisk Landsforening

okologi.dk

KØER MED hØjt til loftEt - Økologisk Landsforening

vores køer

Kalven kommer til verden

Der er ingen krav om, at kalven skal blive

hos sin mor de første timer efter fødslen.

Mange konventionelle mælkebedrifter tager

kalven fra med det samme og sætter

kalven for sig selv.

Foderet

Der er ingen krav til, hvor meget grovfoder

køerne skal have. Køernes foder skal heller

ikke være økologisk, og det vil ofte være

sprøjtet med sprøjtegifte. Gensplejset foder

er også tilladt. For de mælkeproducenter,

der leverer mælk til Arlas Lærkevang,

skal græsandelen dog være på mindst 25

procent i foderet året rundt.

Hvis koen bliver syg

En konventionel landmand må selv give

sine køer medicin, hvis han har en aftale

om sundhedsrådgivning med sin dyrelæge.

Koen får i gennemsnit 0,96 behandlinger

hvert år – cirka 30 procent flere end hos

økologerne. Når koen har fået medicin, må

den ikke levere mælk til mejeriet i en periode.

Har den for eksempel fået medicin

med en tilbageholdelsestid på tre dage, så

må den levere mælk til mejeriet tre dage efter.

Dobbelt så hurtigt som hos økologerne.

Turen til slagteriet

Kvæget må fragtes i mere

end otte timer, dog afbrudt af

pauser. EU har dog krav til,

hvornår et dyr må transporteres,

og hvordan transportmidlet

skal indrettes, fx skal

der være halm på gulvet.

den konventionelle ko

?

Nye regler på vej

Livet i stalden

Der er ingen krav til, hvor meget

plads koen har. Dansk Kvæg anbefaler

dog arealer, der er størrere

end øko-kravene: Fx bør store racer,

som de sortbrogede køer,

have mindst 8 m2 .

Kommer koen på græs?

Der er ingen krav om, at koen skal på græs.

Konsekvensen er, at kun 3 ud af 10 køer

i det konventionelle landbrug kommer på

græs. Fx de mælkeproducenter, der leverer

til Arlas mælk Lærkevang – her kræver

Arla, at køerne er på græs 120 dage om

året, mindst seks timer om dagen.

Koen får kalve

Konventionelle bedrifter må godt bruge

kønssorteret sæd, når de skal have befrugtet

deres køer, og som ved økologerne

er kunstig inseminering tilladt.

En ny lov om at holde kvæg træder i kraft 1. juli, men alle staldbygninger

fra før 1. juli er undtaget indtil 1. juli 2014. Herefter skal alle køer have

mindst 6,6 m2 i stalden, hvis det er en lille race som fx Jersey, og 8 m2 ,

hvis det er en stor race. Loven siger også, at kalven skal blive hos sin

mor i mindst 12 timer, men har ingen krav om, at køerne skal ud på græs.

forår 2010 / økologisk

17

More magazines by this user
Similar magazines