Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Regnbuens projektbeskrivelse angiver ikke hvorledes man opbygger projektets pædagogiske

metoder, administration, samarbejdslinjer mv. Denne udviklingsopgave kræver noget særligt,

i særdeleshed ressourcer og tid til reflektion.

Det er evaluators vurdering at projektledelsen har behov for støtte til udvikle et sæt

væsentligshedskriterier for det daglige arbejde, m.h.p. at tilvejebringe et prioriteringsredskab.

Det er ligeledes evaluators vurdering at projektledelsen skal aflastes ved tilførsel af flere

personaleressourcer.

Der foreslås følgende løsninger til styrkelse og aflastning af projektledelsen:

• Administrativ person, evt. person i jobtræning via AF

• Pædagogisk bistand, evt. lønnet praktikplads i relation til Kolding Pædagogseminarium

• Sygeplejebistand, opnormering af samarbejdsordningen med Kolding Kommunens

Hjemmesygepleje

• Personaleudvikling, efteruddannelse, studieture og supervision

4.6 1/3-ansatte

2 af husets brugere, som i øvrigt har været meget aktive i forbindelse med restaureringen af

huset, er blevet ansat på beskyttede vilkår jf. Bistansdlovens § 91. Disse to personer varetager

under et samlebegreb “Viceværtfunktionen” i huset. Det er et mangesidet job der spænder fra

tømrerarbejde, malerarbejde, køkkentjans, rengøring, havearbejde m.v.

Disse to personer sikrer i øvrigt at Regnbuen kan være åbent i week-ends, hvor de sørger for

at åbne og lukke på Regnbuen.

Det er de interviewedes (projektledelsen og de 1/3-ansatte) opfattelse, at der ikke eksisterer

et over-underordnelsesforhold mellem de 1/3-ansatte og projektledelsen. Projektledelsen

betragtes som ligeværdige hjælpere.

De 1/3-ansatte påpeger dog en problemstilling som de anser for uheldig ved ansættelsen. De

oplever at de af de øvrige brugere skydes i skoene at de lefler for projektledelsen. Endvidere

oplever de af og til den holdning hos andre brugere “Jamen, det der, det kan ……… jo tage

sig af, de får jo løn for det”.

Det er evaluators vurdering, at det der umiddelbart synes at være en sympatisk - ligeværdig -

relation mellem de 1/3-ansatte og projektledelsen ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af de

1/3-ansatte. Det er evaluators opfattelse, at der bør være tydelighed omkring det overunderordnelsesforhold

der efter evaluators opfattelse er mellem projektledelsen og de 1/3ansatte

og en tydelighed omkring ledelsesansvaret.

Ledelsesansvaret i denne sammenhæng omfatter bl.a. råd og vejledning omkring de konflikter

den 1/3-ansatte kan komme i, i forhold til husets øvrige brugere. Eksempelvis fremfører den

ene ansatte: “Jeg synes der er noget der er svært og det er at nogle brugere ganske enkelt

vader på mit arbejde. De oplevelser går jeg og samler sammen og tager dem med hjem og

grubler over.”

4.7 Frivillige

Brugerne har været tilbageholdende med at lade personer udefra fungere som frivillige. Det er

der flere grunde til.

Dels har brugerne selv lagt et stort engagement for dagen og går gerne til hånde. F.eks. er

det brugernes fortjeneste at huset er istandsat og i øvrigt er pænt og rent, ligesom det er

brugerne der på skift tager køkkenarbejdet.

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

14.

More magazines by this user
Similar magazines