Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Dels er brugerne ikke interesserede i at “udefrakommende” skal komme og præge huset for

meget.

På denne måde fungerer huset ved hjælp fra frivillige i brugergruppen.

I huset arbejder der dog enkelte eksterne frivillige. Det drejer sig aktuelt om to studerende fra

det stedlige pædagogseminarium, samt den sygeplejerske der er tilknyttet husets

sygeplejeklinik.

5. Kapitel Evalueringens hovedtemaer:

Evalueringens hovedtemaer afspejler de temaområder som evaluator har vurderet væsentlige

til beskrivelse af projektets styrker og svagheder. Hovedtemaerne gennemgås i følgende 5

afsnit:

5.1 Regnbuens brugerprofil og besøgsmønstre

5.2 Endestationen eller stedet hvor alt begynder!

5.3 Brugerindflydelsen

5.4 Regnbuen som samarbejdspartner

5.5 Regnbuekulturen - adelsmærker og skampletter

5.1 Regnbuens brugerprofil og besøgsmønstre

Regnbuens projektledelse har for perioden 1.10.1996 - 1.10.1997 dagligt - dvs. på ugens 5

hverdage - registreret brugerne for deres besøg i Regnbuen.

Det er af interesse i dette afsnit at belyse, hvorledes den faktiske målgruppe ser ud, hvor stor

er gruppen og hvordan er den alders- og kønsmæssig sammensætning?

Herudover er det evaluators ønske at vurdere om Regnbuen tiltrækker en anden eller den

samme målgruppe som VASU tiltrækker. Sammenligningen synes interessant, ud fra den

betragtning, at VASU er det andet tilbud i Kolding der alene retter sig mod stofmisbrugere.

Endelig har det været vigtigt at belyse hvor tit forskellige aldersgrupper af brugere kommer

Regnbuen.

5.1.1 Hvormange brugere det første år - fordelt på køn og alder

Der er i projektets første år etableret kontakt med 83 personer fordelt på 57 mænd og 26

kvinder.

Brugerne er ikke registreret på cpr.numre, men alene på fornavne og “øgenavne”.

Opgørelsen over brugernes alder støtter sig på de cpr.registreringer man har i forbindelse med

mad-kort-ordningen. På de brugere der ikke er registreret på denne vis, er det brugernes egne

oplysninger der ligger til grund. Endelig er der en gruppe på 12 brugere, hvor det ikke er

muligt at fastslå alderen, man har ikke aktuelt kontakt og kan således ikke spørge.

Regnbuens brugere i perioden 1.10.1996 - 1.10.1997 fordelt på køn og alder

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

15.

More magazines by this user
Similar magazines