Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Stofmisbrugerne udtaler i interviewene at de i “det gode naboskabs navn” har fredet området

omkring Regnbuen. Denne fredning registrerer CITY-foreningens formand Jørgen Petersen

helt klart og lokaliserer den til “syd for åen”, hvor hans egen forretning ligger. I dette område

er berigelseskriminaliteten angiveligt faldet. Projektledelsen rapporterer endvidere, at de har

fået henvendelser fra navngivne forretninger “nord for åen”, som også tilkendegiver deres

tilfredshed med Regnbuens tilstedeværelse set i relation til kriminalitet.

Kriminalpolitiet i Kolding har 1. halvår 1997 oplevet et fald på 14% i straffelovsanmeldelser

for Kolding kommune, sammenlignet med samme periode 1996. Det er særligt Indbrud, tyveri

og brugstyveri der markerer faldet. 16

Kriminalinspektør Iver Pedersen er betænkelig ved at tolke faldet som et resulat af Regnbuens

eksistens, men vil gerne citeres for: “De gamle stofmisbrugere, dem på Metadon, dem ser vi

ikke længere hos kriminalpolitiet, de går ned på Regnbuen i stedet for”.

Kriminalforsorgen, ved afdelingsleder Jørgen Jacobsen udtrykker det således: “Vi mærker et

fald i tilbagefaldskriminaliteten for den hårdt belastede gruppe”. Kriminalforsorgen har

angiveligt gennemsnitligt 5-6 personer fra den omtalte “restgruppe” i tilsyn og oplever at

gruppen stort set klarer sig fri af tilbagefald efter at Regnbuen har åbnet sit tilbud.

Kriminalforsorgen tilføjer at dette også kan have betydningen for rekrutteringen af nye

stofmisbrugere, da det traditionelt er i den omtalte restgruppe, at vi finder de “småpushere”

der trækker nye unge ind i misbruget.

Endelig er der 2 af de adspurgte brugere der med nogen stolthed rapporterer, at de ikke har

holdt sig fri af fængselsvæsnet så længe som i den periode de er kommet på Regnbuen.

Ligesom en 3. hævder det forhold, at domstolenes afgørelse i vedkommendes sidste straffesag

faldt meget fordelagtigt ud. Brugeren begrunder denne “stilændring i domspraksis” ved at

dommeren havde henvist til tilknytningen til Regnbuen, som en formildende omstændighed.

Samlet omkring hvorvidt brugergruppens sidemisbrug og berigelseskriminalitet er faldende

vurderer evaluator, at det er tilfældet for den ældre gruppe af “Metadonister”. Der er med

undersøgelsen ikke belæg for at udtrykke nogen størrelsesorden for nedgangens omfang.

Man kunne interessere sig for om det er Metadonens medicinske virkning eller Regnbuens

omsorgs- og aktivitetstilbud der gør udslaget. Men det er en uinteressant diskussion al den

stund at Regnbuen tilbud synes at hænge hensigtsmæssigt sammen med Metadonbehandlingen

i VASU-regi.

Man kan vel sige: ”Hvad Metadonen kan for at skabe nogen ro omkring den enkeltes

sidemisbrug, kan Regnbuen supplere med den omsorg og de aktiviteter som brugerne selv

vurderer er i “konkurrence med misbruget””.

Endestationen eller stedet hvor alt begynder!

Diskussionen i afsnit 5.2 er:

Fastholder Regnbuen stofmisbrugere i misbruget og svigtes stofmisbrugeren

behandlingsmæssigt set, eller er Regnbuen det kontaktsted, hvor man for en tid kan få ro til at

vurdere sin situation og på den baggrund få hjælp til at komme videre, eventuelt i et

behandlingstilbud?

16 Kilde: Anmeldelsesstatistik, 1.halvår 1997, Rigspolitichefen - Informationstjenesten

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

22.

More magazines by this user
Similar magazines