Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Det er i øvrigt brugernes næsten entydige svar at brugerindflydelsen er nøglen til deres

oplevelse af at stedet er “deres sted”. Flere angiver endvidere, at de ikke kan mindes at de før

er blevet taget alvorlige i den udstrækning de bliver på Regnbuen. At blive taget med på råd

og oplevelsen af at ens egen mening har betydning for livet på Regnbuen er noget nyt.

Brugerindflydelsen på det kollektive niveau opleves af enkelte brugere som et svært ansvar at

løfte, men omvendt et vigtigt ansvar at løfte.

Det udtrykkes noget i retningen af “I går - og i mange år forud - levede vi efter jungleloven,

hvor enhver var sig selv nok - i dag prøver vi at øve os i demokrati, hvor alle har noget at

skulle have sagt og vi skal blive enige”.

Flere angiver at den gensidige mistillid - opbygget igennem mange år - er svær at komme af

med og er i realiteten den værste trussel for demokratiet i huset.

I relation til opbygningen af en stemning præget af tillid er projektledelsens rolle væsentlig.

Projektledelsen er på “godt og ondt” rollemodeller for brugerne. Det er udbredt brugernes

opfattelse at projektledelsen er meget tillidsfuld og at de er “ligetil” personer som man kan

stole på. Så projektledelsen vurderes - af evaluator - at være idelle rollemodeller for

opbygningen og vedligeholdelsen af den gensidige tillid i huset.

Husmødet og opfølgning på fælles beslutninger:

Husmødet træffer mange beslutninger. Der er som sagt to hovedkategorier af beslutninger:

1. Fællesaktiviteter:

Hvilke aktiviteter skal vi etablere og hvem gør hvad?

1. Acceptabel social adfærd:

Hvilken adfærd er acceptabel i denne og hin situation og hvad hvis vi

overtræder beslutningen?

Når det drejer sig om at holde fast i fælles beslutninger om f.eks. ikke at stjæle/ikke at være

for skæv eller lignende, så er det evaluators indtryk at man følger op i de situationer der

opstår. Princippet er så vidt muligt at reagere i situationen. Det er et fælles ansvar - brugere

og projektledelse - at påtale og eventuelt sanktionere overtrædelser af kodeks for “acceptabel

social adfærd”.

Det er et konfliktfyldt område at følge op på og give sanktioner i. Projektledelsen fungerer

som “bagstoppere” i situationerne og er også dem der vurderer og præsenterer en eventuel

sanktion. Sanktioner kan typisk være at blive sendt hjem eller få en kortvarig karantæne.

Husmødet sikrer at man mindst en gang om ugen får fulgt kollektivt op på situationer der har

anfægtet de fælles aftaler om “acceptabel social adfærd”.

Det er evaluators vurdering at det ikke er muligt at nå til et punkt, hvor alt fungerer perfekt.

Det vil til stadighed “gå op og ned”, hvorfor husmødets diskussioner omkring “acceptabel

social adfærd” så at sige er et fast punkt på dagsordenen.

Nå det drejer sig om opfølgning på beslutninger om fælles aktiviteter, så er det

projektledelsens entydige opfattelse at initiativet skal forblive hos brugeren.

Det er samtidigt en erfaring at det er afgørende for en aktivitets realisering at projektledelsen

er “ved siden af” hele tiden. Ellers går projektet - aktiviteten - i stå.

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

26.

More magazines by this user
Similar magazines