Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Gruppen er kønsmæssigt sammensat af 2/3 mænd og 1/3 kvinder, med en aldersspredning

mellem 28 og 44 år. Der antages at være ca. 50 personer med en kernegruppe på omkring 30.

Hvor en randgruppe på omkring 20 personer ikke er i kontakt med behandlingssystemet”.

Projektets formål:

“en social indsats af omsorgs- og aktivitetsmæssig art, med det formål at medvirke til:

1. at højne målgruppens almene sundhedstilstand

2. at skabe bedre levevilkår

3. at skabe et socialt tilhørssted for målgruppen

4. at mindske målgruppens asociale adfærd, herunder kriminelle aktiviteter”

6.1 Den forventede contra den faktiske kontakt til målgruppen

Projekt Regnbuen har formået at skabe og vedligeholde kontakten til sin målgruppe.

Dvs. at man når en gruppe på omkring 50 personer, med en aldersfordeling på mellem 28 og

44 år, med en kønsmæssig sammensætning hvor 2/3 er mænd og 1/3 er kvinder 25 .

Imidlertid er den faktiske målgruppe større, nemlig 83 personer på det første år. Den

kønsmæssige fordeling er stadig den samme. Den faktiske målgruppe er på samme tid “både

ældre og yngre” end forventet. Således er ca. 20% af den faktiske målgruppe ældre end 44 år ,

hvor ca. 16% er yngre end 28 år.

Men hovedbudskabet er, at projektet har formået at skabe kontakt til den målgruppe man var

sat til at etablere kontakten til. Ligeledes må det konstateres at Regnbuens tilbud -

sammenlignet med VASU´s tilbud - tiltrækker den absolut ældste gruppe af stofmisbrugere i

Kolding.

Praksis har endvidere vist at stedet egner sig bedst til aktive stofmisbrugere. Det er for svært -

om ikke umuligt - for en afvænnet stofmisbruger at bruge stedet dagligt.

Stedet synes i nogen udstrækning at bruges af de primære brugeres venner og pårørende.

Om end der er åbenhed omkring at andre brugergrupper - eksempelvis brugerne fra

Folkekøkkenet - kan komme på Regnbuen, så synes det ikke at være tilfældet at disse benytter

stedet.

6.2 Målopfyldelsen

Her gennemgås målopfyldelsen set i relation til projektformålets 4 delmål

6.2.1 At højne målgruppens almene sundhedstilstand

Maden

Både brugere og projektledelse fremhæver maden som den væsentligste faktor til forbedring

af brugernes sundhedstilstand, som en bruger siger det “Man kommer godt nok utrolig hurtigt

ind i vanen med at man skal have noget at spise hver dag”.

Sygeplejen

25 Se statistikbilag nr.1, Kapitel 9

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

38.

More magazines by this user
Similar magazines