Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Herefter nævnes sygeplejetilbudet, som projektets væsentligste måde at forbedre brugernes

sundhedstilstand.

Den personlige hygiejne

Muligheden for at forbedre den personlige hygiejne igennem bad og muligheden for tøjvask,

nævnes på 3.pladsen. Helt ud i projektets periferi, hos CITY-foreningen og

samarbejdspartnerne hævder man, at kunne iagttage at brugerne er mere velsoignerede.

Det psykiske velbefindende

Endelig angiver flere den sociale omsorg og det at kunne bryde isolationen omkring sit

misbrug, som forhold der skaber en større grad af psykisk velvære.

Sidemisbruget

Som et sidste forhold der nævnes er en nedgang i sidemisbruget. Der er således en lille

håndfuld af de interviewede brugere der angiver at deres sidemisbrug er mere kontrolleret og

at dette skyldes Regnbuen

6.2.2 At skabe bedre levevilkår for målgruppen

Regnbuen er en helle

En gennemgående kommentar er at Regnbuens eksistens i sig selv er en forbedring af

stofmisbrugernes levevilkår i Kolding, som en udtrykker det “Jamen i stedet for at skulle

dingle rundt i mellem byens narkobuler, så er det da noget bedre at komme her”

Brugernes advokat

Det er tvivlsomt hvorvidt Regnbuen i øvrigt ved egen kraft kan forbedre brugernes levevilkår.

Regnbuens rolle som brugernes advokat, bisidder og i øvrigt moralske støtte, fremhæves som

muligheden for at blive hjulpet i kontakt med den “eksterne” hjælp der kan forbedre

brugernes levevilkår. Der nævnes kontakten til VASU, socialforvaltningen, boligkontorer osv.

Dvs. at Regnbuen kan “bane vejen” for stofmisbrugerne i deres individuelle forsøg på at

forbedre deres levevilkår, som en af brugerne udtrykker det “jeg synes det Morten og Ea gør

er at dele ud af noget af den rigdom som dette samfund har og hjælper os med at det også er

til rådighed for os”.

Arbejdet

De to brugere der er ansat i projektet og som interviewes til undersøgelsen fremhæver

naturligvis det, at de har fået et stykke meningsfyldt arbejde på Regnbuen, har betydet meget

for deres levevilkår, ikke så meget på “lønsiden” som på oplevelsen af eget værd.

6.2.3 At skabe et socialt tilhørssted for målgruppen

Alle adspurgte er enige om at stedet er og arbejder på at være et socialt tilhørssted for

stofmisbrugere, et sted hvor man føler sig socialt velkommen og hvor der er rum for at dyrke

andre sider af det fælles liv end stofmisbruget. Projektledelsen karakteriserer stedet som “et

frikvarter for stofferne”.

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

39.

More magazines by this user
Similar magazines