Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

sidemisbrug og kriminelle aktiviteter. Denne konklusion er bygget op omkring de udtalelser

der er kommet fra projektets omgivelser.

Det er også i projektets omgivelser at udtalelser omkring brugerne som mindre aggressive i

deres henvendelse til bl.a. socialforvaltningen og kriminalforsorgen, det udtrykkes således fra

socialforvaltningen: “Det vi oplever her hvor vi ser situationen fra, er at brugernes holdning

til samarbejde med os virker noget mere positivt nu end tidligere. Vi oplever faktisk, at de

bedre kan forstå systemet, de kan bedre adskille at nogle yder rådgivning, andre opkræver

gæld osv.”.

7. Kapitel Opsamlende vurdering og perspektivering

Kapitlet første hovedafsnit - 7.1. - er opsamlende og giver evaluators samlede vurdering af

projektets vigtigste resultater i retningen af at opfylde projektets mål, ligesom der peges på de

vigtigste metodelementer der har medvirket til målopfyldelsen og endelig opsamles

evalueringens øvrige hoveddiskussioner.

Afsnit 7.2. er rådgivende i sin karakter og foreslår forskellige tiltag til justering og forbedring

af projektet.

7.1 Opsamlende vurdering:

Det er evaluators vurdering at:

Projekt Regnbuen forfølger på hensigtsmæssig måde de mål der er sat for projektets

virksomhed.

Projekt Regnbuen har formået at etablere kontakt til 83 personer hvoraf 60% er over 30 år.

Heraf er en større gruppe (pr.1.10.1997 er det 27 personer) i Metadonbehandling. De 83

personer er alle bosiddende i Kolding Kommune. En brugergruppe på samlet 83 personer er

en større kontaktflade end forventet.

Ældregruppen (30-54 år)er stamgæsterne, hvorimod de yngre brugere (18-24 år) er de sjældne

gæster.

Regnbuen har etableret et værested, som er et “lav-tærskel”-tilbud. Regnbuens miljø er

kravstillende i forhold til brugernes kollektive sociale adfærd både i og udenfor huset.

Tilladelsen til at arbejde med brugernes sociale adfærd, har projektledelsen bl.a. fået ved at

tilbyde en udstrakt grad af brugerindflydelse. Brugerindflydelsen er på det kollektive niveau

institutionaliseret i husets ugentlige Husmøde. Husmødet vurderes at være en hensigtsmæssig

pædagogisk metode, som “flytter” målgruppen adfærdsmæssigt og giver dem reel indflydelse

Regnbuens dagligdag.

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

41.

More magazines by this user
Similar magazines