Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Kapitel 6 vurderer projektets målopfyldelse.

Kapitel 7 er projektets resumerende opsamling, indeholdende rapportens væsentligste

konklusioner, samt rapportens anbefalinger.

Kapitel 8 er evaluators perspektivering af projektets fremtid.

I rapporten er der brugt direkte citater som er “sakset ind” fra interviewene. Brugercitater er

anonymiserede. Citater er kursiverede og sat i citationstegn

3. Kapitel Evalueringens focus & metodevalg

3.1 Evalueringens problemformulering

Evalueringen focuserer primært på kvalitativt at vurdere projektets målopfyldelse og

projektets faglighed i forhold til Regnbuens omsorgs- og aktiveringsarbejde. Sagt på en anden

måde:

Lever projektet op til sine mål og er de valgte arbejdsmetoder relevante set i forhold til

målgruppen og de opstillede mål for projektet.

Projektsignalement:

Som baggrund for forståelsen af projektets resultater har evaluator ønsket at give et

signalement af projektet. Kapitel 4 er en objektiv beskrivelse af projektets historiske

baggrund, projektets mål- og målgruppe, de fysiske rammer og endelig en beskrivelse af

personalemæssige dækning.

Rapportens afsnit 5.5 om “Regnbuekulturen” er ligeledes et forsøg på at give et signalement

af projektet, her dog med en mere subjektiv og analyserende tilgang. Det er ideen med afsnit

5.5 at fastholde Regnbuens særlige kultur på godt og mindre godt.

Målopfyldelse og øvrige focuspunkter

Omkring spørgsmålet “Målopfyldelse” er det ikke muligt at foretage en objektiv vurdering.

Projektets målbeskrivelser er meget overordnede og har karakter af hensigter langt snarere

end de er målbare succeskriterier. Evaluator har derfor valgt den strategi at lade alle

interviewede forholde sig til de opstillede mål´s ordlyd. Kapitel 6 viser de besvarelsesmønstre

som tegnede sig ved denne fremgangsmåde. Det har betydet at besvarelsen af hvorvidt målene

er nået er ligeså subjektiv og bred i penselstrøget som projektets målbeskrivelse.

Projektets målgruppebeskrivelse er derimod klar og målbar.

Det er derfor muligt med udgangspunkt i projektets egne løbende besøgsregistreringer, at

foretage en præcis vurdering af hvorvidt projektet når sin målgruppe. Denne vurdering

fremgår af afsnit 5.1 “Regnbuens brugerprofil og besøgsmønstre”.

For at supplere vurderingen af projektets målopfyldelse og sikre flere angrebsvinkler ind på

projektets styrker og svagheder, har interviewene forfulgt nogle af evaluator på forhånd

udvalgte temaområder.

Hovedtemaerne - hoveddiskussionerne - i rapporten er:

• Endestationen eller stedet hvor alt begynder?

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

4.

More magazines by this user
Similar magazines