Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

Regnbuen som samarbejdspartner

• Brugerindflydelsen

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Afsnit 5.2 “Endestationen eller stedet hvor det hele begynder” indeholder en meget central

diskussion i rapporten. Afsnittet ønsker at af- eller bekræfte, hvorvidt Regnbuen er et sted der

fastholder stofmisbrugere i narkomanien og kriminaliteten. Derfor har evaluator set på

hvorvidt brugerne flytter sig eller stagnerer i misbruget. Det undersøges om brugerne er eller

går i behandling for deres stofmisbrug i forbindelse med deres kontakt til Regnbuen. Det

undersøges om sidemisbruget og kriminaliteten ændres. Endelig undersøges det om Regnbuen

overhovedet deltager aktivt i at få brugerne videre i behandling, hvis de viser interesse herfor.

Afsnit 5.4´s tema: “Regnbuen som samarbejdspartner”, er efter evaluators opfattelse et

centralt tema i al projektevaluering. Samarbejdsaspektet er særlig vigtigt her, hvor projektets

succes i forhold til brugerne ikke alene hænger sammen med egen indsats, men i høj grad

hænger sammen med hvad Regnbuen kan sammen med Kolding kommune, VASU og øvrige

samarbejdspartnere. Projekt Regnbuen er etableret “udenpå” det offentlige behandlingssystem

og dets succes er afhængig af om det kan formå at få det etablerede behandlingssystem til at

indgå i et optimalt samarbejde.

“Brugerindflydelsen” som behandles i afsnit 5.3 er et gennemgående træk ved Regnbuen.

Brugerindflydelsen er på mange niveauer projektets løftestang.

Kommunen brugte brugerindflydelsen da forundersøgelsen til projektet blev gennemført.

Brugerindflydelsen er på alt skriftligt baggrundsmateriale et kodeord i beskrivelsen af

Regnbuens tilbud til brugerne.

Det har derfor været evaluators intention med rapporten at belyse, hvor brugerindflydelsen

slår igennem i Regnbuens dagligdag. Hvilke beslutninger er brugerne med til at træffe,

hvordan følges der op på beslutninger, er de centrale spørgsmål i den forbindelse. Endelig har

evaluator interesseret sig for brugerindflydelsens betydning for gruppen af stofmisbrugere og

for den enkelte bruger.

Undersøgelsesgrupper

Valg af undersøgelsegrupperne er også et valg af fokus i undersøgelsen!

De primære undersøgelsesgrupper for evalueringen er stedets brugere og projektets

medarbejdere. Fokusering på brugernes vurdering af projektet følger tråden op set i forhold til

den måde projektets forundersøgelse, planlægning, etablering og drift i øvrigt har inddraget

brugerne.

De sekundære undersøgelsesgrupper i evalueringen er de interessenter der følger projektet på

nært hold: Kriminalpolitiet, Kriminalforsorgen, Socialforvaltningen i Kolding Kommune,

VASU´s behandlere i Narkorådgivningen og endelig naboen - Cityforeningen -.

Disse interessenters vurdering, vil knytte sig til effekten af Regnbuens arbejde, udtrykt ved

eventuelle ændringer i brugernes sociale adfærd og funktion.

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

5.

More magazines by this user
Similar magazines