Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Styregruppen havde på forhånd peget på de grupper der skulle omfattes af undersøgelsen og

det har derefter været evaluators opgave af udpege de personer som evaluator har ønsket at

interviewe.

Interviewpersonerne i brugergruppen blev udvalgt ved at projektledelsen udpegede 25

brugere ud fra følgende kriterier:

1. De 1/3-ansatte brugere

2. De hjælpsomme brugere, som giver en hånd med og som tit kommer i Regnbuen

3. Øvrige brugere der kommer her aktuelt og ganske ofte og kender stedet gennem lang tid.

4. Tidligere brugere, evt. i behandling eller af anden grund ophørt med at bruge Regnbuen

Ud af denne bruttogruppe udpegede evaluator 10 brugere. Men praksis viste at det var

nødvendigt at anlægge en mere pragmatisk strategi hen ad vejen, hvor andre brugere

“hoppede” ind, hvis en kammerat var blevet forhindret i aftalen.

Interviewundersøgelsen omfattede i alt 22 personer:

• Brugerne af Regnbuen - 10 personer

Regnbuens projektmedarbejdere - 2 personer

• Hjemmesygeplejen - 1 person

• VASU - 2 personer

• Socialforvaltningen Kolding kommune - 2 personer

• Kriminalpolitiet - 2 personer

• Kriminalforsorgen - 2 personer

• Cityforeningen - 1 person

3.2 Evalueringens metodevalg

Evalueringens data er indhentet ved brug af forskellige supplerende metoder:

1. Research på diverse materiale vedrørende eller med relevans til projektet, se

Materialeoversigt, Kapitel 9.

2. Kvalitative strukturerede interviews, 19 interviews fordelt på 22 personer. 2

3. Evaluators iagttagelser under henved 15 besøg på Regnbuen i undersøgelsesperioden.

4. Evaluators uanmeldte deltagelse “som flue på væggen” under husmøde, d.1.10.1997.

5. Dialogmøde, den 20.11.1997, hvor undersøgelsens målgrupper var inviteret til en mundtlig

gennemgang og drøftelse af udvalgte temaer fra evalueringen inden endelig afrapportering.

6. Udtræk og “krydsninger” af statistiske oplysninger fra Regnbuens besøgsdatabase.

7. Gennemgang af alle besøgende for perioden 1.10.1996 - 1.10.1997, mhp. at etablere et

statistisk overblik over målgruppens fordeling på køn, alder, hyppighed af

Metadonbehandling og hyppighed af stoffri behandling.

8. Tilvejebringelse af dagbog for projektmedarbejders arbejdsopgaver over en 2-ugers

periode.

2 Kvalitative interviews: Interviewene er baseret på strukturerede spørgeguides, som udvikles for hver

undersøgelsesgruppe. Interviewene gennemføres som en samtale der fastholdes ved notater, som efterfølgende

indtales på bånd for endelig at blive renskrevne og systematiserede. De enkelte interviews varer fra 1,5 - 2,5

time.

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

6.

More magazines by this user
Similar magazines